Gebeden tot de Allerhoogste

Ieder mens zoekt een bron die hem het gevoel geeft van voldoening of tevredenheid.
Soms is dit gevoel gekoppeld aan ambitie of carriere.
soms is het gevoel gekoppel aan een relatie of vriendschap.
Bij kunstenaars of wetenschappers is het soms gekoppeld aan een unieke en wonderlijke uiting
in schilderij of ontdekking.

Ieder mens zoekt een manier in het leven waarmee hij tevredenheid verwerft.
Sommigen zeggen rijk te willen worden, en doen er moeite voor.
Anderen willen beroemd worden, en worden zanger of acteur.

Maar er is altijd een bron die een grote invloed ten goede kan hebben.
Een bron die geen kwalijke zaken geeft, en ook niet vereist.

Om die bron te verkrijgen heb je geen misdaad nodig,
Heb je geen geweld nodig.

Die bron is gebed tot de Allerhoogste.
Een gebed richtint de Allerhoogste,
kent een gebedsverhoring die niet eenduidig is te voorspellen.
En kent heen keerzijde van eigenbelang.

De Allerhoogste, kent geen prijs,
geen offer, geen schulderkenning en geen speciale personen
die de macht namens hem behartigen.

Ieder mens zou toegang mogen hebben tot die bron.
toegang om in gebed al hun gevoelens uit te drukken,
toegang om hun wensen voor te leggen.

Moge de Allerhoogste bekend zijn
in zijn goedheid, die ook in het gebed zijn plaats krijgt.