Gebeden tot de Allerhoogste Macht

Er is in veel religies een speciale plaats voor een macht die niet toegeschreven kan worden aan een mens, aan een groep of een samenleving.
Het is een weergave van een macht die zich laat kennen door openbaring.
Een openbaring die volgt op een gebed van een devotie of door hem zonder oorzaak uit gebedsverhoring.


De Opperste heer wordt hij genoemd in religieuze instellingen die een eigen vorm van toewijding kennen.
Hij wordt de allerhoogste macht genoemd in boeken die de religies als bron erkennen.

Deze macht die zich niet laat dwingen, die zich niet laat manipuleren.

De Allerhoogste macht, die niet alleen de hoogste is in deze wereld,
Maar alle werelden die deze overstijgen of trancenderen.
De werelden die in filosofische kringen worden genoemd,
in wetenschap dimensies worden genoemd.


Ook als deze wereld een droomvertoning zou zijn, alle werkelijkheden die deze overstijgen,
Hebben hem als allerhoogste macht.

De Allerhoogste macht die door iedereen, mag worden aanbeden.
Die gekend mag worden in de werken die hij verricht.
Die door gebed een kleur mag geven aan het leven van hen die zijn aanwezigheid willen kennen.


Gebeden zoals het vragen van bescherming, in het leven, voor anderen.
Gebeden, het vragen van zijn Genade, zijn hulp.
Gebeden, vragen om een taak of plicht.