De grens van het levendland


Het levendland, is de totale zichtbare wereld van het leven op aarde.
We Zien soorten als apen, tijgers, en zeeleven als vissen en dolfijnen.
We zien planten en mineralen, en de aarde zelf.

Het totale zichtbare leven.
Maar naast dit levendland, is er een kant die onzichtbaar is.
Een land dat zich niet laat zien, en alles dat het veroorzaakt
niet op naam of identiteit doet.


Het levendland die door het onzichtbare mede wordt bewogen.
Het grensland is dan ook het levende dat begint met
een verlies van alle kennis, ervaring en wensen.

Als een nieuw leven begint,
verliest het alle kennis die verzamelt is.
verliest de goede wil om een leven van goedheid te volgen.

Een nieuw leven, zoals in de griekse mythes,
drinkt vooraf van de rivier de lehte.

Bij de eerste ademteug, is bewustzijn zonder
verleden, zonder toekomst.

De grens tussen dat bestaat en nog tot bestaan moet komen.
De grens tussen het bestaan, en het onwerkelijke.
De grens tussen lichaam, en ziel.
De grens tussen het leven, en het onzichtbare.

De overeenkomst is dat leven een ziel bevat, en het onwerkelijke ook een bestaansgrond heeft.

Dit grensland, kan alleen overstegen worden door
het gebed dat beide overstijgt.

Door gebed in het leven,
verkrijg je genade,

door gebed in het grensland,
leer je het leven tot goedheid te brengen.

In sommige religies is het onzichtbare,
een middel om het zichtbare te overstijgen.

En het zichtbare om het onzichtbare te overstijgen.

In de griekese mythes waarin mensen na hun leven naar
de onderwereld gaan.

In de mythes waarin mensen na hun leven,
worden geoordeeld door de goden en een straf of beloning krijgen.

Wat echter onzichtbaar is, wordt niet gekend.
Wat echter zichtbaar is, kent eigen verantwoordelijkheid.

Wat zichtbaar is, kent eigen waarde.
Wat onzichtbaar is, beantwoordt aan eigen wetten.

Maar beiden worden overstegen door het gebed.
Het gebed dat de weg leert van goedheid, wijsheid, deugd en schoonheid.
Het gebed dat de weg leert naar levensbedoeling, levensnut en levensinhoud.


Waarbij gebed gericht is tot de Alomvattende.
Waarbij gebed gericht is Het Allerhoogste.

Gebed dat gericht is op de Heer die beiden bestuurt.
zowel het zichtbare als het onzichtbare.

Gebed dat de grens tussen beide overstijgt.
Gebed dat eerlijk en oprecht, met wijsheid en goedheid,
Wordt verhoord. Zonder dwang, drang of uitverkiezing.

Het grensland, dat het levende scheidt van het onzichtbare.
Het grensland, dat het nieuwe leven laat beginnen zonder geheugen,
zonder kennis van het voorgaande.