Engelen

Goede HulpVeel mensen volgen allerlei religies. Soms vanuit noodzaak vanwege ziekte of ongelukken,
soms vanuit armoede of lijden.

Mensen volgen religies zoals christendom, hindoeisme of islam.
Of ze geloven in voorouderverering zoals in japan.

De meest effectieve religie is niet om jezelf op te offeren voor een ideaal.
Opoffering door je leven te verliezen, is het verlies van je leven.
De prijs die niet meer teruggedraaid kan worden.

Er is een religie die altijd voor jou het beste wilt.
Er is een religie die altijd jouw welzijn vooropstelt.
Er is een religie die gezondheid en welvaart op het oog heeft.

Een religie die geen boek heeft, geen beeltenis, geen evangelie.
Een religie die geen wijzen, heiligen vereert.
Een religie die geen angst zaait met profetien of toekomstvoorspellingen.

Een religie die niemand boven een ander stelt,
en ook niet een uitverkiest om leider te zijn.

Die religie is het aannemen van je beschermengel,
die al vanaf je geboorte bij jou is.

De beschermengel, die je kan toestaan je leven te beschermen, leiden.
De beschermengel, leg je leven in zijn of haar handen.
De beschermengel, geef hem of haar toestemming om in je leven aanwezig te zijn.
Geef hem of haar toestemming ook als jij niet gelooft in zijn of haar invloed zijn of haar volledige werk te doen.

Voor totale bescherming en leiding; geef je zelf aan Hem of Haar over.
Dan zal Hij / Zij je leiden tot een goede toekomst.

Een beschermengel. Hij of Zij onderwijst je over de beste manier van toenadering.
Van leven, van er zijn.

Beschermengelen zijn niet afhankelijk van bestaande religies.
Ze zijn niet tegen het volgen van religie in het algemeen.

Ze kennen geen uitverkiezing of uitverkoring.
Ze kennen geen verdienste of karma.