Kern en Essentie

een diamant resultaat van lange tijd


Veel mensen die een religie volgen hebben na verloop van tijd een gevoel van
zekerheid over wat ze weten van de religie.


Ze verkrijgen levenservaring door het doen, het spreken en het ervaren van
wat ze zelf als genade verwachten.

Een kern van religie is dan ook een diamant die groeit en sterker wordt
met iedere dag dat een mens in die dienst leeft.

Ze noemen het christendom een godsdienst,
Waarbij die benaming in de kleinste kern aangeeft wat het inhoudt.
Een dienst aan god. Waarbij de volgeling door gebed en actie
zijn leven vormgeeft.
Een dienst betekent ergens in loondienst zijn.
Een loondienst aan god; waarbij het loon de hemel is na het leven.

Een andere religie is het hindoeisme.
Waarbij ze meditatie, mantra en karma als kern zien.
Door meditatie verkrijgen ze de bron van bewustzijn.
mantra richt de geest op de goede en heilig namen.
Karma is het vervullen van een ritueel, dat van een kleine tijd,
tot jaren lang kan zijn afhankelijk van de diepte van de beoefening.

De kern van leven is een bron vinden waardoor je geluk, goedheid of succes verkrijgt.
Met als voorwaarde dat het niet ten koste gaat van andere levende wezens waaronder mensen en dieren.

Een essentie is iets wat de mens zelf vindt, door te leven door te volgen.
Immers je kan een boodschap aannemen, of volgen maar echte kennis en ervaring is
door het in de praktijk te volgen.

Je kan leren over gebed, maar de essentie leer je pas als je zelf in gebed gaat.
Niet een gebed, maar over de dag en door de tijd heen leer je in gebed te naderen,
en zie en ervaar je de gevolgen ervan. De verhoring die van de genade komt.

Net zoals je kan leren over meditatie, maar je alleen de waarde ervan kent,
door het toepassen.

De kern van religie is dus de benaming die men gebruikt in meditatie en gebed.
Waarbij elke religie eigen namen heeft, en eigen soorten beoefening, eigen rituelen.

De essentie die door het leven heen groeit, schenkt de beoefenaar genade,
en een zichtbaar resultaat.

De essentie die religie in hoogste zin heeft;
is het gebed tot die Hoogste Heere, Almacht en elke benaming die het hoogste aanbidt.
Meditatie is de essentie van het instrument zijn van die hoogste.
Meditatie als eenheid met de werkelijkheid.
Meditatie als bron van wijsheid, goedheid, deugd, vrede en compassie.

Elke religie kent boeken, of heilige geschriften die
leefregels, wijsheden, aandachtspunten kent.
Om goed te leven, om een goede samenleving te bouwen, om mensen hoop te bieden ook in nood.

elke religie kent een uitweg voor mensen die het kwade de rug toekeren.
Elke religie kent een zingeving voor hen die het leven niet meer waardevol vinden.

Sommige religies kennen middelen om gezondheid, rijkdom, gunsten te verkrijgen.