Blauw Licht

door Bastiaan Oostendorp

 


Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Spiegel

Orde van lemniscaat

Kapitalisme en collectief

Regenboog technologie

Orde van de Cirkel

Energie

Paradijs

Crulis

Heerser van lionesse

Magi Magie

Mens en dier

Programmeren met DNA

Levens programma

Koans

Communisme

Dimensies

Illusionistic

Bovenaards

Ley lijnen

Spreuken

Weergave

Dna code of symbool

Dna

Communicatie van afbeelding

Symbool of beschrijving

Sphinx

Dierlijke Intelligentie

Dna-centrum

Fotonen laser

Atomaire binding

Atoomwand

Zand en Stof

Herinneringen in water

Zilver schijf bedoeling

De rode sjaal

Zilver schijf

Yantra

Greek symbol sigma

Spion in dienst

Lotsgodinnen

Tijdpassages

Kansberekening

Aantal geloften

Geloof

Projectie

Moonlight

#.aarde

Oorlog en recht

Onderwijs

Generieke middelen

Kiesrecht


 

De Spiegel, laat alles zien wat je zelf niet ziet over jezelf.
Je uiterlijk, Hoe je lichaam eruit ziet.
Maar wat zou het zijn als je ook je innerlijk op de spiegel zou zien.

Spiegelen, is een werkwoord waarbij iemand je lichamelijke houding en handelingen imiteert en terugtoont. Hierdoor kan je over jezelf zien wat je nare gewoontes vind, of wat niet goed is.

Spiegelen op innerlijk niveau is moeillijker, je gedachten worden niet door een spiegel beoordeeld op nut of intentie.

Maar gedachten, kan je wel zelf een classificatie geven. Oordelen heb ik een goede of slechte gedachte.

Je innerlijke houding, daarvan weet je wel of die goed of kwaad is.
Meestal dat goede mensen, zichzelf afmeten aan een ideaal.
Net als dat slechte mensen dat doen. Alleen vergelijken ze het met een ander ideaal.

Kies je ideaal dus met zorg.
Liefst een ideaal persoon die de samenleving veel goeds heeft gebracht.
Leer kinderen daar al over oordelen, zodat ze niet blind afgaan op wat leeftijdgenoten voor ideolen hebben.

Als voorbeeld; christenen nemen Christus als ideaal, of ideool.
En criminelen kunnen bijvoorbeeld vinden dat een topcrimineeel hun ideool is.
Maar dat is wel een schadelijk ideool. Immers de wet geldt voor iedereen.
En de wet breken betekent kans op strafwetgeving.


 

Orde van lemniscaat

In de orde van de Lemniscaat,
Zijn mensen opgenomen,
Als zij geen verandering aan hun lichaam toestaan, qua dna, qua machine, qua comuter.

verandering van dna, betekent elke dnaverandering in de cellen van het lichaam.
Zodra er een medicijn is toegediend wat het dna verandert.
Of zodra er bij geboorte dna wordt verandert.
Is er geen lidmaat van de Lemniscaat mogelijk.

Als mensen, een machine aan of in hun lichaam hebben, die lichamelijke functies overneemt,
of extra lichaamsfunctionaliteit geeft is er geen lidmaat meer van de lemniscaat mogelijk.

Als mensen, extra kunnen, of vervanging van functies van de mens door een computer toevoeging in of aan het lichaam dan is er geen lidmaat meer mogelijk van de Lemniscaat.

Lidmaat zijn van de Lemniscaat is dus.
Een lichaam van conceptie tot ouderdom, of tot het huidige moment zonder verandering van dna,
zonder toevoeging van machine, of vervanging van functies door machine.
zonder toevoeging of vervanging van functies door computers.

Lemniscaat, staat voor mensen of wezens die hun originaliteit hebben behouden.
Lemniscaat, staat voor een werking op de zeer lange termijn, waarbij de principe wordt gehandhaafd dat de natuur een zelfhelend vermogen heeft, niet voor het individu maar voor de menselijke soort op lange termijn.


 

Kapitalisme en collectief

Iedereen die een beroep heeft, werkt voor loon.
Werkt voor salaris. Waarmee diegene weer voedsel, onderdak of andere dingen kan bekostigen.

Een nieuw systeem is dat naast het kapitalistisch en commercieel systeem
er een systeem is gebaseerd op collectiviteit.

Met dat systeem zouden mensen kunnen kiezen tussen enerzijds werken voor het kapitalisme als instituut en anderzijds voor het collectief.

Alles dat voor het collectief wordt gedaan, is gratis beschikbaar voor iedereen.
Mensen kunnen zelf kiezen hoeveel tijd ze aan het ene of het andere besteden (kapitalistisch instituut of collectiviteit)

Alles dat voor het collectief wordt gedaan, in principe ongelimiteerd, is weer vrucht voor hen die van het collectief leven. In principe toegestaan voor iedereen
En diegenen die hun arbeid ten gunste van het collectief leveren, hebben dus ook recht om uit het collectief te betrekken wat ze nodig hebben.

Het voordeel van dit tweedelig systeem is dat,
de normale regering en arbeidsverdeling niet meteen wordt vernietigd. Maar geeft individuen de keuze hoe zij willen leven.

Er zullen altijd mensen zijn die voor het ene of het andere kiezen. Maar met zo’n tweedelig systeem is het als een tweestrenging koord, dat minder snel breekt dan een eenzijdige vorm.

Kapitalisme, is zoals de encyclopedie het zegt. Een systeem van bezit, vermogen, loon en dergelijke.
En een collectief is een theoretische vorm van organisatie waarbij alle middelen door alle indiviuduen gelijkelijk worden geproduceerd en geconsumeerd.

Kapitalisme, als ene zijde voor mensen die ambitiegericht zijn, en collectiviteit voor mensen die compassie gericht zijn.

Armoede zou door deze staatsvorm worden teruggedrongen, met als beperking de wensen van de arbeiders.
Ziekte zou door deze staatsvorm worden teruggedrongen, immers er zijn altijd doktoren en wetenschappers die zware pijnen of lijden willen genezen of beperken.

Collectief. Collectiviteit
Kapitalisme. kapitalistisch instituut.


 

Regenboog technologie

Regenboog technologie,
is een organisatie of maatschappelijke groepering,
die van alle bekende technlogien,
de patenten opkoopt en er publiek domein van maakt.

Publiek domein enerzijds door de uitvinder een vergoeding te bieden. Waarop zij het publiek domein maken.
Of door de patenten op te kopen, en vrij gebruik van de technologie toe te staan.

Deze manier van openbaarheid van technologie,
Geeft de landen, de burgers, een volledige vrijheid om zicht te scholen in deze technologie,
of er gebruik van te maken ten einde er een technologisch peil van te creeren binnen de mondiale samenleving.

Als deze organisatie zou bestaan, zijn de financiele middelen afhankelijk van welke waarde er wordt toegekend aan deze organisatie.

Het woord regenboog, staat voor de vrede die door harmonie wordt verworven.
Vrede komt onder andere ook als gevolg van afwijzing van uitverkiezing.

Als uitvinders hun uitvinding verkopen aan commerciele instellingen wordt het een selectie van mensen die er toegang toe heeft ( de prijs van het produkt in de winkel)
Als deze regenboog organsiatie het verkrijgt, is het publiek middel geworden.
Waarbij er geen oorlog kan ontstaan, immers iedereen heeft toegang tot dezelfde technologie.

Het is als analogie als het geheim dat nooit verklapt werd, het werd aan iedereen vertelt en niemand kwam op het idee dat het een geheim was.

Wat bekend wordt bij de grootst mogelijke groep met de minste mogelijke prijs, en met de grootst mogelijke resultaten is onderdeel van efficientie, effectiviteit en doeltreffendheid,

regenboog technologie.
als voorbeeld.
Als laser technologie bij iedereen bekend zou zijn.
Zouden landen geen speciale voordelen hebben bij het gebruik ervan.
Immers tegenstanders hebben dezelfde toegang ertoe.

Als dan de kunde of talent van diegene die de technologie benutten de waarde wordt van wat er gebeurt is er geen speciale voordeel.

Regenboog technologie.
Door publiek toegang tot technologie, verkrijg je ook meer nieuwe uitvindingen,
immers als het vrijelijk bestudeerbaar is, zijn er meer wetenschappers die er aanvullende ontdekkingen mee doen.


 

Orde van de Cirkel

De orde van de cirkel,
het heeft als kenmerken;
hernieuwbaarheid van grond en natuurlijke bronnen.
Dat betekent dat binnen de totale gebruikstijd of looptijd,
de bron hernieuwd behoort te zijn.

Bijvoorbeeld als een meubel twintig jaar meegaat.
Dan is de natuurlijke bron ‘hout’ binnen twintig jaar weer op hetzelfde niveau voor de oogst van het hout voor de meubel.

Als bijvoorbeeld voedsel, ‘graan’ een jaar lang meegaat.
dan hoort het graan diezelfde tijd weer op dat niveau te zijn.

Dit geldt niet alleen voor gekweekte planten of ander materiaal
maar ook grondstoffen uit wilde natuur.

Ook als bijvoorbeeld aardolie wordt gebruikt,
wordt de grondstof weer hiernieuwbaar gemaakt zodat er binnen de tijd van gebruik weer dezelfde hoeveelheid is.

De cirkel betekent als grondstof dat het binnen de gebruikstijd weer op hetzelfde niveau wordt gebracht. in theorie is het dan opnieuw gebruikbaar met dezelfde hoeveelheid.

De orde van de cirkel betekent als technologie,
Alles dat geen grotere schade doet aan alles dan het binnen de gebruikstijd hernieuws of geneest of repareert.

De orde van de cirkel betekent in kennis.
Dat binnen de gebruikstijd, dezelfde hoeveelheid kennis opnieuw kan worden onderwezen.
En bij het gebruik van die kennis er binnen een vastgestelde tijd, dezelfde kennis kan worden toegepast. Met hetzelfde resultaat. (als er voordeel is uit deze technologie)

De orde van de cirkel betekent bij opvoeding of verwekken nageslacht. Dat ze binnen een generatie dezelfde kennis behoren te verkrijgen als de vorige generatie.

De orde van de Cirkel betekent een hernieuwbaarheid binnen de gebruikstijd.
Deze theorie toegepast op elk levensthema. toegepast naar algemene oordelen.


 

Energie

Energie,
bij afspraak is het brandstof voor motoren,
bij afspraak is het bouwstof voor gebouwen.
bij afspraak is het voedsel voor mens en dier.

Energie,
het staat in verhouding tot vaste stof of vloeistof.
het staat in verhouding tot gas en plasma.

Energie.
Wij geven het een meetbaar begrip mee.
Sommigen zeggen Watt, Joule, of pk.

Energie,
Het is een vorm van materiaal dat gebruikt wordt,
om menselijke arbeid te vervangen door een automatisch machine.

Energie.
Het is een vorm van brandstof die bij afspraak verhandelbaar is.

Energie in licht heet fotonen.
Energie in elektriciteit heet elektronen.
Energie in molecuul, wordt vaak een suiker of aardolie variant genoemd.
Energie in materiaal, is de bron van arbeid.

Energie, om te creeren is er rust nodig.
Energie, om te bewerken is er doelmatigheid nodig.
Energie, om te veranderen is kennis nodig.

Energie.
De mens leeft van water en brood als hij in de gevangenis zit.
De mens leeft van taart en wijn als hij in het koningshuis zit.
De mens leeft van wat het land geeft, als hij een normale status heeft.

Energie.
Om nieuwe vormen uit te vinden, is afhankelijk van de gevestigde orde.

Energie,
Als machines met glucose worden gevoed, is het een betere bron als dat aardolie uit de grond komt.
Als machines met zonlicht worden gevoed is het een betere bron als dat gas of steenkool uit de grond komt.
Als machines met windenergie worden gevoed is het een betere bron als diep gedolvens materialen.

Energie voor de mens,
Is het beste wanneer het zonder permanente schade wordt verworven.
Immers de mens heeft van dag tot dag energie nodig, en als het elke dag regenereert zou het beter zijn.

Energie. is voor mensen een begrip.
Maar energie is op zich zelf alleen een begrip als het blijft bestaan.

Paradijs

In het paradijs staan twee bomen.
De ene is de boom van het leven.
De andere is de boom die kennis geeft,

De mens is als een vogel die tussen die twee bomen leeft.
De ene keer eet hij van de boom van kennis,
En hierdoor verkrijgt hij de kennis om wetenschap te beoefenen.
Zo leert hij kennen hoe hij moet schrijven, rekenen, methodes en technologien beheersen.
De andere keer eet hij van de boom van het leven,
En voor korte of lange tijd is hij verzadigd.

De boom van kennis, is als een boom die als vruchten de diverse kennisbronnen bevat.
De boom die kennis geeft, is als het aanleren van kennis.
Door het denken, leert men kennen wat goede en kwade wegen zijn.
Daardoor krijgt de mens de keuze, wil hij kwaad doen, wil hij goed doen.
Door de vrucht te eten die kennis geeft. Leert de mens dat hij geen perfect wezen is.
En perfectie, brengt tot schaamte. En schaamte wordt bedekt.

De boom van het leven, is als het leven. En door het leven verkrijgt men verzadiging.
Immers een brood die eenmaal gegeten is, verzadigd tot aan de volgende maaltijd.
De boom van het leven. Is als tevreden zijn met wat het leven biedt,
zonder extra kennis te willen hebben. Immers het leven geeft elk moment wat nodig is om te leven.

De boom des levens. is het leven zelf.
De boom van kennis. is de kennis die men verkrijgt.
Die zicht geeft op aanvaardbaar of afwijsbare zaken.
Die voor ieder een andere weg aangeeft, en de verdeeldheid tussen mensen brengt.

De boom van het leven. Gun het een ander, Gun het jezelf, immers het geluk ligt niet in de kennis, maar in het leven.


 

Crulis

Heel lang geleden was er een regio, in de wereld, die een bepaalde grote had.
In die regio, regeerde er geen koning, geen keizer en geen president.
Het was een vrijplaats voor iedereen die weigerde een regering en wet te hebben.

In die regio, was het zonder wet, zonder gebod.
Immers zo dachten ze in die tijd. als mensen geen regering boven hen willen hebben.
Hebben wij niet het recht hun een plaats te verbieden.

Dus in een bepaald land,
was door blokkade en hekwerk een regio afgepaald.
Waar iedereen die geen wet erkende kon wonen.

De vrijplaats, was een middel voor iedereen die geen normaal leven wilde,
te kunnen wonen.
Wapen en drugs handel. Was er een normale aangelegenheid.
En andere vormen van kwalijke zaken, vonden er ook plaats.

Iedereen die wel bescherming wilde, en toestond dat er mensen boven hen in de hierarchie beslisten over hun leven, mocht in het land wonen waar er regering was.

Zo was iedereen binnen de voorkeuren die ze hadden, een beetje tevreden met wat ze hebben.

De vrijplaats. Een plaats waar criminaliteit een gewoonte was.

Deze vrijplaats werd Crulis genoemd.
Immers er vond veel aan wrede dingen plaats.

In een land een afstand ervandaan was het koninkrijk, dat iedere burger, bescherming bood.
Zoals in onze tijd, politie en defensie de burgers beschermen was het in dat land ook.

In dat land, was de gedachte, Wat een burger individueel niet kan, kan een groep misschien wel.
Dus werden er groepen mensen aangewezen om de burgerbescherming te bieden.
En een groep mensen die kinderen onderwijs gaven.
Zo was er voor iedere wens, die iedereen, of een grote groep mensen hadden, een reden om er een collectief uitvoering van te maken.

Dit land, werd welvarend, immers door samenwerking, en samenleving, en een toestaan van wet en hierarchie, komt een land tot welvaart en voorspoed.

Ieder mens die toestaan onderdeel te zijn van een groep,
toestaat een onderdeel te zijn van de hierarchie,
toestaat niet alleen van eigen resultaat te genieten,
Vind in een goed land, een goede plaats.

Waar de mensen in crulis ,elke dag hun angst hadden de laatste beleven,
en elke dag vechten voor wat hun wens is.

Zo hebben mensen in een goed land,
tevredenheid over hun arbeid, over hun bezittingen, hun plaats op aarde.


 

Heerser van lionesse

Vroeger in een tijd ver voor de onze.
Toen technologie ook net zo’n opgang had als vandaag de dag.
Was er een koninkrijk. Gebaseerd op de compassie die iedereen voelt als
wetenschap van het lijden niet wordt afgewezen.
Dat koninkrijk. Was een rechtvaardige heerschappij.
Een koning, Een koningin. En ieder burger had recht om de koning feedback te geven.
Zo waren er mensen die de koning een bezoek brachten,
en zeiden. Bijvoorbeeld de arbeiders die de velden bewerken hebben geen voldoende middelen meer.
De koning die zijn regering aanstuurde zorgde ervoor dat alle vragen, wensen en klachten werden behandeld.

De koning die heerser was gaf zijn naam aan het koninkrijk. Het land Lionesse.
De koning. die in die tijd veel langer leefde dan wij deze dag, regeerde voor 400 jaar.
Na driehonderd tachtig jaar, zei hij na korte tijd afstand te doen. Ten gunste van een volkgestuurde regering.

De koning, die iedereen het zijne gunde. De armoedigen woning en brood gaf,
en de arbeiders kunde door onderwijs gunde.
En alle anderen ook hun plaats in de regio die voor hen was.

De koningin die al die tijd aan de koning verbonden was, hield zich bezig met cultuur.
Cultuur met als verschillende thema’s zowel de muziek, de dans, als de wijsheid en wetenschap.

Kundig in het onderscheid, gaf zij het bevel dat cultuur een goed doel moest dienen.
De vrede en harmonie in de samenleving.
De reden die rebellen gaven dat het toegestaan is om haat en wrok in de cultuur toe te laten,
verwierp zij. Immers cultuur hoort het samenzijn in het land te bevorderen.
En boodschappen van haat, geven geen orde maar chaos.

De koningin van Lionesse. Een burger vroeg haar, hoeveel ze zou willen opgeven, teneinde vrede en harmonie te bevorderen.
De burger vroeg haar, immers als koningin kende zij geen armoede of beperking, om een normaal burger te zijn. En te ervaren wat een burger voelt.

Zij in haar wijsheid, zag dat zij als koningin geen kennis had van de blik van een normaal burger.
Dus zei zij tegen de koning dat zij voor een tijd tussen het volk ging wonen.
Zij veranderde haar uiterlijk, en met eenvoudige kleding reisde zij naar een provinie een aantal regio’s weg.
Zij nam arbeid op als kleding maakster, en zij at wat de armoedigen aten, en woonde in een hut, zoals voor mensen die weinig geld verdienden.

Na enkele jaren, toen zij voldoende had ervaren hoe het was. reisde zij terug naar de koning, en zij regeerde samen met hem de rest van de periode. Maar de wijsheid dat ieder mens alleen zijn eigen positie kent, hield haar aandacht. Door dat zij een tijd zonder luxe had geleefd, had zij geleerd dat het wezenlijke niet is hoeveel schatten of rijkdom je bezit, maar de rijkdom van arbeid, de rijkdom van cultuur, de rijkdom die ligt in het ten nutte zijn van de samenleving.

Zo gaf zij als koningin, nieuwe wetten waarbij het voor iedere burger, mogelijk moest zijn om arbeid te kunnen verrichten en bezig te kunnen zijn ten dienste van de samenleving.

De koningin, naast de wetgeving voor armoedigen, gaf de wet een nieuwe richting, namelijk dat ieder mens, toegang moet hebben tot het mogelijk maken, en mogelijk laten zijn om een goede bijdrage aan de samenleving te kunnen geven.

De Koningin van Lionesse. Nadat zij en haar echtgenote afstand hadden gedaan van het koningsschap,
reisden zij door landen, ten einde hun wijsheid als advies zonder kosten en zonder uiterlijk vertoon te kunnen geven.

Moge de wijsheid van Lionesse, in alle regeringsvormen een plaats krijgen.
De mogelijkheid voor mensen om een goede bijdrage aan de samenleving te kunnen geven.
Immers het geluk van mensen ligt in de manier waarop zij hun betekenis voor de samenleving voelen.

Magi Magie

Vroeger was het een kunst, of een soort van creativiteit.
Men geloofde vroeger in de aanwezigheid van ongeziene dingen.

Een kunst was het om door middel van magie,
objecten te realiseren. objecten te wijzigen.
Of processen te beinvloeden.

In deze tijd is het voor velen niet meer mogelijk om uberhaupt iets te doen,
dat buiten de natuurlijke kenmerken valt.

Vroeger toen magie nog bestond.
Werden mensen die magie konden Magi genoemd.
En toen magie al niet meer bestond, werden zij magiers genoemd.
en was het meer een fantasie of een gedachteobject.

Maar de mensen die voor onze tijd nog wel magie konden.
Wat voor kunst hadden zij, of vermogen om dat te kunnen.

Ze zeggen wel dat er codewoorden of codesymbolen zijn die een dergelijke mogelijkheid voor mensen te openen.

Door een inwijding in een speciale groep kreeg je codewoorden of een ritueel waarmee je dan kracht kon opbouwen, en door wilsbeslissing kon uitvoeren.

De Magii. Ze zijn als ze bestaan onzichtbaar voor anderen.
Iedereen met een rationele geest, relativeert die kunde weg.

Magie, je kan het zonder inwijding niet zelf beoefenen. Immers er zijn bepaalde rituelen die je niet kent.

Ze zeggen wel, als je de geest lange tijd rust gunt, door meditatie, aanwezigheid in de werkelijkheid, dat je kracht opbouwt. En die kracht zou door gedachtes na een periode rust,
een effect creeren die door sommigen magie wordt genoemd.

Moge magie, geen misbruik van krachten veroorzaken.
Moge magie, alleen de goede intenties veroorzaken.


 

Mens en dier

Mensen zijn bewuste wezens,
Kenmerk gevoelens zoals pijn, plezier, angst.

Mensen zijn bewuste wezens,
Zoeken naar voeding en veiligheid

Mensen zijn bewuste wezens,
Zoeken een partner voor nageslacht.

Dieren,
tonen pijn, angst en plezier.

Dieren,
Zoeken naar voeding en veilgiheid.

Dieren,
Zoeken een paringspartner voor nageslacht.

Zijn mensen dan een dierensoort.

Waar ligt de scheidslijn tussen mensen en dieren.
Als mensen ongeveer dezelfde behoeftes heeft als dieren.
Zijn dieren dan geen echte bewuste wezens.

Mensen zeggen dat het verschil is dat mensen kunnen nadenken.
Maar geeft dat echt voordelen?

Mensen kunnen depressief worden, hun gedachten zijn dan negatief.
Mensen kunnen gek worden, hun gedachten zijn dan zonder realiteitswaarde.
Mensen kunnen hun gedachten soms sturen of bij geestelijke handicap worden getrokken naar bepaalde onderwerpen.

Zijn mensen echt meer waard door hun zogenaamde denkvermogen?
Ze zeggen wel dat het zesde zintuig, alle kennis en kunde bevat die voor mensen nodig is
om hun functie te vervullen.
Het zesde zintuig is dan niet gebaseerd op het denkvermogen,
Maar is in het lichaam aanwezig. Als gevoel, Als intentie, Als complex gevoel.

Als mensen intelligent zouden zijn,
Is hun intelligentie dan gebaseerd op hun lichamelijke kenmerken en functies.
Of staat het los van het fysieke lichaam en is het het denkvermogen.

Is het lichaam van de mens, dan dom, dierlijk, instinctief.
Of is het lichaam van de mens, door onderwijzing in staat tot complex gedrag.
Of is het lichaam van de mens, de oorzaak van liefde en verdriet.

Mens, gedachte intelligentie, of lichamelijke intelligentie.


 

Programmeren met DNA

DNA als de bouwsteen en programmeertaal van de beweeglijke wezens.
Door het aan of uitzetten van dna partikels in de cellen, verkrijg je kenmerken die in uiterlijk soms zichtbaar zijn soms niet.

Door DNA in kaart te brengen, is het mogelijk om in de toekomst.
Te programmeren met DNA.

Dieren die licht geven, dat is al een bereikt punt.
Planten en dieren met speciale kenmerken. Uithoudingsvermogen of kracht.
Het zou al mogelijk zijn.

Maar of mensen dna selectie en conversie toestaan op hun lichaam.
Dat kan alleen als er bepaalde noodzaak voor is.

Net als de conducteur het gevolg is van zwart rijden,
Zo is dna selectie misschien een gevolg van zwakke of slappe wezens.
Waarbij ze op die manier toch kracht of gezondheid kunnen krijgen.

Wij weten als wetenschappers wat dna doet,
Maar wij weten het niet, voor veranderingen en een onderzoek ervoor over langere tijd.

Er zijn geen dnaonderzoeken, die kijken of veranderingen in het dna na twintig jaar of langer nog wel zo gezond zijn.

Programmeren met DNA,
Op huisdieren zou het voor sommigen aanvaardbaar zijn,
Op koeien of ander beesten voor melk of vleesverschaffing vinden wij het misschien niet echt
goed. Maar zullen wij wel accepteren als er reclame voor wordt gemaakt.

Maar dnaverandering op mensen.
Kies jij je baby uit met kenmerken,
De volgende dag een spuit in je arm,
en een aantal maanden later ben je blij met je bestelde baby.

DNA verandering,
Spartanen deden al aan selectie.
Alleen de sterke en gezonde babies overleefden het.

DNA mogen wij als mensen onze originele kenmerken en programmering behouden.
Immers korte termijn voordelen , zijn voor de lange termijn niet altijd gunstig.


 

Levens programma

Laadt de juiste software op de schijf,
en geniet van jarenlang gebruik van de opties die je wilt.

Laadt de juiste software op de schijf,
en je bent veilig voor alle risico’s of aanvallen.

De eerste zou een kantoorsuite kunnen zijn,
waarbij je documenten, informatie zicthbaar maakt en bewaart.

De tweede is een veiligheidsprogramma,
antivirus, antispam of dergelijke.

Maar of je iets kan installeren hangt ervan af of de hardware de programma’s ondersteunt.
Zo is software voor een windows computer anders gecompileerd dan software voor een apple mac.

Heel vroeger was software een programma die in codetaal geheugenadressen overschreef of simpele berekeningen uitvoerde.

Maar als we overstappen van minerale computers naar andere structuur voor computers. Zoals organische basis.
Dan is het programmeren ervan veel moeillijker, en fout gevoeliger.

In deze tijd zitten wij aan het maximum van minerale computers, en zijn de echte wetenschappers al bezig met de overstap naar organische computers.

Deze organische computers werken niet met programmacode die per regel wordt ingevoerd.
Maar is een black box waarbij de software wordt geprogrammeerd door de input en outputvereisten door een simultaan programma te sturen.
Door voldoende voorgeschreven input en output leert de organische computer hoe het moet of behoort te functioneren.

Organische computers, heel simpel. Zijn cellen die gekoppeld zijn waarbij het niet codegevoelig is, geen code die oorzaak is van de output, maar is het een levend organisme dat niet berekent maar simuleert wat de uitkomst behoort te zijn.

Organische computers, over ongeveer twaalf jaar hebben wij als consumenten er misschien ook voordeel van.

Organische computers, plant of diergebaseerd.

Moge de toekomst ons ondersteunen, en geen last worden voor ons.


 

Koans

Waar blijft het licht als het uitgaat.
- het licht wordt niet langer gegenereerd door de elektrische weerstand.
Dus het is niet meer aanwezig.

Waar blijft de lucht als je uitademt.

Wat is het geluid van een klappende hand.
- probeer maar met je vingers tegen je palm te klappen.

Wat is de overeenkomst tussen waken en slapen.

Zo zijn er vele koans, die je richten op de werkelijkheid.


 

Communisme

een aantal jaar geleden, was er in de regio rusland een regeringsvorm die het communisme heette.
deze regeringsvorm, had als kenmerken, dat alle eigendommen, van de collectieve rechtspersoon was.
Waarbij de collectieve rechtspersoon een projectie is van het belang van alle burgers tezamen.

Het communisme, met alle eigendommen die van het collectief waren, had ook als beloning voor alle burgers, die arbeid verrichten, een gelijke vergoeding.

Het derde kenmerk was dat ook burgers die geen arbeid verrichten dezelfde vergoeding kregen.
In het hele land, of natie, was er voor iedere burger, gelijke toegang tot levensmiddelen, producten, en diensten.
Omdat iedereen dezelfde vergoeding kreeg, was er minder behoefte om criminaliteit te benutten om een inkomen te verkrijgen.

Het communisme, als ideaal staatsvorm, is dank zij de egoistische motieven die mogelijk zijn bij burgers, niet altijd zo welvaart brengend al mogelijk zou zijn zonder egoistische motieven.

Het communisme, in Rusland ging ten onder, zo denk ik, aan corruptie. Waarbij de machthebbers, onderhandse contracten sloten, ten einde zelf in naties buiten Rusland geld te kunnen besteden.

Als de hele wereld communistisch zou zijn, zou het een succesvolle staatsvorm zijn.

Het onderwerp dat geen eigenlijke bedoeling had binnen het communisme was de afschaffing van religie en cultuur. Het zou kunnen als die ten tijde van de russische communistische staat wel toegestaan waren, dat het dan geen schipbreuk zou hebben geleden.

Als wij de communistische staat vergelijken met de kapitalistische staat, dan hebben ze bij de werkelijke landen met die staatsvorm, een ongeveer gelijk deel aan corruptie en machtsvergaring van de kleine groep die van generatie op generatie werd doorgegeven.

Ik zeg niet een voorstander te zijn van communisme. Maar ik vind wel dat het geen zwarte bladzijde is in de ontwikkelde staatsvormen.

Als er geen propaganda zou zijn gevoerd of door dictatoriaal regime elimineren van opstand of activisme zou het een reele vorm van goed staatsbestuur zijn geweest.

Als we naar het socialisme kijken, als landen bijstand, wao, ww, aow in hun staatsvorm hebben, is het gelijkwaardig aan een basisvoorziening die wel in het communisme plaats had.

Moge het communisme niet vergeten worden,
maar de basis zijn van grote zielen die landen tot vrede brengen.

Een soortgelijk idee vinden wij op www.basisinkomen.nl


 

Dimensies

Als mens kennen wij in de ruimteverdeling en meting maar drie dimensies.
Zo is er de x de y en de z as. Samen geven zij een manier om objecten te meten.
Een object is door zijn coordinatie beschrijfbaar als een ruimtelijk zicht op een voorwerp.

Deze drie dimensies, als mens, kunnen wij ze alleen gebruiken voor zover wij er kennis over hebben.
Een meubelmaker, heeft zijn ontwerp in drie dimensies.
Een wetenschapper die een computer ontwerpt, doet het in drie dimensies.

Maar zoals een dimensionele verhoging meer betekenis geeft aan wat afgebeeld wordt.
Voorbeel een driedimensionaal voorwerp in twee dimensies weergeven geeft een informatieverlies, en zelfs een betekenisverlies.
Door het verminderen van het aantal dimensies, verlies je informatie, immers de beschrijving van het object wordt minder. en de betekenis is soms niet meer afleidbaar uit de afbeelding in de lagere dimensionale vorm.

Maar gaan we in plaats van vereenvoudigen, het complexer maken.
Van een driedimensioneel voorwerp, maken wij een vierdimensioneel voorwerp.
Dan is het mogelijk om door het veranderen van de coordinaat in de vierde dimensie, om het zichtbare deel in de drie dimensies te veranderen van vorm.

Een voorbeeld:
Als je een film op tv kijkt, je neemt het op op video,
Je kijkt het later terug.
En op een punt in de video zet je het stil.
Het beeld is een beschrijving van twee dimensies. x en y.
Maar als je de lengte en de positie in de film als derde dimensie neemt,
betekent het afhankelijk van het getal van de derde dimensie, heb je een andere vormafbeelding in de twee dimensies, x en y, op de tv.

Op diezelfde manier kan in de werkelijkheid naast onze drie bekende ruimtelijke dimensies een vierde bestaan. Niet zichtbaar hen die vanuit drie dimensies zien, en geen mogelijkheid heeft tot vier dimensie waarneming.

Zo kunnen we stellen, als wij een schatkist zouden maken,
en de inhoud van de kist ook vier dimensies zouden kunnen geven.
Dan zouden wij een veel groter aantal schatten verbergen in die ene kist.
Afhankelijk van de grote van de vierde dimensie.

Zo werkt het ook bij magiers of illusionisten.
Doordat ze gebruik maken van een vierde dimensie( die voor hen niet de naamgeving tijd heeft)
voegen ze mogelijkheden toe, die voor normale mensen niet mogelijk zijn.

Magiers, door het gebruik van de vierde dimensie, kunnen voor de buitenstaander objecten tevoorschijn toveren.
En illusionisten kunnen door de vierde dimensie, hun uiterlijk tijdelijk wijzigen.

Als vier dimensies, door mensen ontdekt zouden worden, is het afhankelijk van alle gebruikers te zamen of die dimensie een goede benutting heeft, of ten kwade wordt gebruikt.

Stel dat een militaire macht, kennis van de vierde dimensie heeft.
Dan kan het een aanvalsmacht in de vierde dimensie verbergen, en bij het aan te vallen land weer in de werkelijhkheid brengen.

Zo is er dus een bijna ongelimiteerde mogelijkheid als het in handen komt van machten die schade willen toebrengen.

Vier dimensies. Sommigen zeggen dat je in het denkvermogen een computer hebt, die met codes of symbolen een bepaalde werking heeft. En door die keuze, of mogelijkheid ook mensen de kan geeft om met de juiste keuze of symbool de mogelijkheid tot vierdimensioneel waarnemen en wijzigen geeft.

Vier dimensies, de vierde, is niet de dimensie tijd. maar een vierde ruimtelijke dimensie.
Zoals wij al atomen en moleculen kunnen waarnemen, zo kunnen wij over een tijd ook
de vierde dimensie kunnen waarnemen.

Tot die tijd blijft de vierde dimensie alleen beschikbaar voor magiers en illusionisten.
Zo geloof ik, maar ik heb geen bewijs voor het bestaan van de vierde dimensie.


 

Illusionistic

Soms zien wij op tv, gebeurtenissen waarvan wij de mogelijkheid onrealistisch vinden.
Zoals de boeienkoning onder water die zichzelf bevrijdt binnen een korte tijd.

Of assistentes die opeens als illusionist uit de doos komen.
Als het echt zou zijn, zou je je afvragen,
is de verschijning van assistente of illusionist door een bepaalde kracht
imitatie. (zie bijvoorbeeld Hans Klok)

Dat het vier mensen zijn die beurtelings het uiterlijk aannemen van de drie mogelijke zichtbare vormen, afhankelijk van de plaats in de act.

Zo zijn er ook illusionisten, die als magici wonderen verrichten.
Denk aan Troy of Dynamo.
Ze hebben het uiterlijk van een gewoon mens, maar kunnen zichtbare dingen doen,
die puur logisch of reel gezien niet mogelijk zijn in een objectieve werkelijkheid.

Zoals emmers met vissen uitschudden, waar er tien liter aan vis uitkomt met plaats in de emmer voor drie liter.

zoals een magisch vierkant, met 26 vlakken die vanuit elke zijde het zelfde produktgetal laat zien.

Zo zijn er nog vele magische mogelijkheden.
Maar de vraag is niet, is het mogelijk buitenaardse dingen te laten zien.
De vraag is niet, waarom zijn magische dingen op die manier zichtbaar.

Maar met welk doel zou een illusionist of magier, zo’n act, of daad laten zien.
Wat voor doel hebben zij.
Als zij bijvoorbeeld aliens zouden zijn,
Waarom zouden zij hun kunnen op die manier tonen.
Is het om bekend te maken, dat het mogelijk is, en dat het in de nabije omgeving zelfs gebeurt.
Of hebben zij naast de zichtbare act, een verborgen doel.
Een verborgen doel, zoals gedachten lezen, gedachten veranderen. Of dergelijke doelen.

Als magier, zou je als je meer intelligentie hebt, snel uitgekeken raken op de simpele acts als voedseltovering, bevrijding uit boeien, en op water lopen.
Als magier, zou je andere doelen hebben als je naast die magische mogelijkheden ook een grote intelligentie zou hebben.

Het is misschien geen wonder om op water te lopen, met technologie uit de toekomst.
Het is misschien geen wonder om voedsel te toveren met de technologie uit de toekomst.

Maar met welk doel zou je acts voortoveren. die mensen bijzonder vinden, maar waarvan het nut alleen in de entertaining ligt.
En een levende soort wezens, mensen plus extra krachten, zouden niet alleen entertaining als doel stellen.

Gedachten lezen, is simpel.
Gedachten veranderen, is simpel.
Maar welke verandering breng je teweeg.
Is het als hoog-ethische wezens, het bevorderen van vrede en harmonie.
Of is er een geheime agenda. Die al die zogenaamde magiers samen verwezenlijken.

Het is echt illusionistic. magisch.
Maar is het logisch, redelijk, normaal dat zulke dingen gebeuren.
Of wordt de gedachte aan dat het niet echt mogelijk is voor mensen soms weggehaald.


 

Bovenaards

Als mensen hebben wij naast ons natuurlijk uiterlijk, ook beschermende of artistieke kleding aan.
Als mens hebben wij die kleding om ons te bedekken, op punten die kwetsbaar zijn of een bepaalde werking vertegenwoordigen als zij zichtbaar zijn.

Mensen kiezen kleding om een bepaalde uitstraling te tonen,
Of om beschermd te zijn tegen weersinvloeden.

Als mensen hebben wij daardoor een stap hoger op de ladder dan dieren, die alleen hun natuurlijke vacht of huid tonen.

Als mensen hebben wij die mogelijkheid ook omdat onze hersenen toe staan om meer intelligentie te hebben in wat wij doen.

Stel wij zouden vergeleken met dieren, een hogere functie hebben,
en wij ten opzichte van een hoger ras, een lagere functie.

Stel zo’n hoger ras, wat zouden zij voor kenmerken hebben.
Wat voor uiterlijk zouden zij hebben.

Als mensen een bepaalde uiterlijk kunnen voortonen door kleding,
Zo zouden hogere wezens een ander uiterlijk kunnen tonen,
Niet alleen door kleding te veranderen, Maar ook door het eigen lichaam een bepaalde
visuele vertoning te geven.

Zo zouden ze in de mystiek bijvoorbeeld aan een toegewijde een vorm als verlosser kunnen aannemen,
Of zij zouden voor iemand die erg lijdt een engel kunnen voortonen met een boodschap (aangenomen dat die boodschap genezing aankondigt en die ook echt vervuld wordt)

Zo zou een hoger wezen, als een engel kunnen verschijnen, of als een gids, of iemand die toevallig advies geeft.

Deze hogere wezens, kunnen dus zelf voortonen wat voor lichaam ze hebben, wat voor kleding,
en wat voor stem zij hebben.

Zulke bovenaardse wezens, zouden vanwege hun vorm niet door echte mensen kunnen worden onderscheiden van andere mensen.
En ook diegene die zo’n engel ontmoet, heeft geen idee van dat het een hoger wezen zou zijn, tenzij dat wezen zich als zodanig bekend maakt.

Hogere wezens, ze hebben meer intelligentie.
Hogere wezens, kiezen zelf hun lichamelijk voorkomen.
Hogere wezens, met intentie tot hulp of redding.
Hogere wezens, door gebed laten zij zich roepen.

Hogere wezens, onderzoek de engelervaringen, en andere informatiebronnen.
Zeker is dat er meer is tussen hemel en aarde dan de mens als hoogste soort, en zonder wonderen, of bijzondere gebeurtenissen.

Bovenaards, dat is de titel voor zo’n hoger wezen.
Bovenaards, want ze zijn door hun eigen kunnen, niet gebonden aan onze aardse wetten.
Bovenaards, Zij worden nooit gevangen genomen. Nooit gemanipuleerd.
Immers als zichtbare vorm zijn zij niet te voorspellen.


 

Ley lijnen

In de wetenschap over de aarde spelen de leylijnen een rol.
Ze zouden kwetsbare lijnen zijn in het oppervlak van de aarde.

Deze leylijnen zijn een soort botsing tussen verschillende aardplaten.
Waarbij deze door de tijd heen langzaam bewegen.

Door deze leylijnen te stimuleren kunnen we rampen voorkomen of veroorzaken.

Leylijnen,
Door een bom in de grond erboven te plaatsen,
kunnen klimaatveranderingen teweeg worden gebracht.

Een andere verklaring is dat het straling is die via bepaalde punten op de aarde naar boven komt,
en een bepaalde spirituele werking hebben.

Deze lijnen, de een zegt het zijn aardstralen,
een ander zegt het is de oorzaak van grote sociale veranderingen.

Ley Lijnen.
Ze zijn op de aarde aanwezig, maar nog niet allemaal bekend.


 

Spreuken

We kennen de bijbel, althans sommigen onder ons,
een gedeelte ervan is gewijdt aan spreuken.
Van Salomon.
Een aantal uitspraken die volgens de schrijver wijsheid geven in de tijd die wij op aarde leven.

Deze spreuken, geven soms aan wat een bepaalde uitkomst of gevolg is bij een bepaalde handeling.

Het zou wijs zijn om dit te doen, of het is verachtenswaardig om dat te doen.
Waarbij het gebouwd is op de vergelijking van het goede tegenover het kwade.

Door het verbeelden van bepaalde situaties, is het te zien dat het wijs zou zijn, om het ene
te vermijden, het andere te verkiezen.

Door het aantal uitspraken van deze vergelijking tussen enerzijds wijs zijn, anderszijds dom zijn is het mogelijk om je leven meer licht te geven.
Geen licht dat absoluut is, of eenduidig in wijsheid.
Immers het is de ervaring van de spreukenschrijver die hem dicteert om het te vatten in korte uitspraken.

Zoals wij de spreuken in de bijbel lezen, kunnen wij ze als meetlat, of weegschaal gebruiken in ons leven. Waarbij wij kunnen vergelijken, als spreuken dit zegt, en ik dit beleef, zal het dan dat als uitkomst hebben. Of als in spreuken dat staat, is het dan beter om het verkeerde te vermijden, immers volgens spreuken wordt ik dan ongelukkig.

Dit soort spreuken zijn korte beschrijvende onderdelen, die als wijsheid iemands bewustzijn vormt.
Spreuken als een soort van algoritmen die ons menselijk computerprogramma (vergelijking) als input ons programma verandert.
Niet meer ik versus de rest en de winnaar prevaleert, maar ik en de rest, als cooperatie, als compassie.
Twee persoonlijkheidskenmerken, die door een spreuk van de ene naar de andere regel wordt getransformeerd.

Spreuken, zijn voor ons als ware het medicijnen voor de geest of het karakter.

Spreuken, hebben dus een veranderende werking in het leven. Waarbij spreuken die wijsheid weergeven,
ook de ontvanger wijsheid bieden.
Het vereist wel de instemming van de lezer, of ontvanger om wijsheid toe te passen of eigen te maken.

Spreuken,
ook logica is als een spreuk die je toepast. het ene volgt uit het andere.
en als a en b waar zijn, is een andere verzameling waar a en b in voorkomt ook gedeeltelijk waar.

Spreuken, zijn ook gebaseerd op weergave van symbolen, of afbeeldingen.
Waarbij de symbolen taal of afbeeldingen een weergave is van een kort of langer durende gebeurtenis, waarbij degene die de spreuk samenstelt zelf kiest welke elementen hij erin verwerkt.

Een spreuk die elementen gebruikt die niemand kent, of niet kan plaatsen als voorwerp of proces in zijn werkelijkheid dan heeft het geen betekenis, of mist het zijn doel voor die persoon.

Spreuken, volgens de bijbel zijn hulpmiddelen om je leven naar goedheid te richten, met menselijke of maatschappelijke vrede als doel.

Als we spreuken uitbreiden, dan is de hele bijbel een verzameling spreuken.
Waarbij het veld van betekenis van een enkele spreuk, een groter veld krijgt.
een verhaal waarbij er een overbrenger is die volgens ee geschiedkundig verhaal een boodschap overdraagt.

Deze overdracht van verhaal is als een spreuk, die is uitgedrukt in een verhaal.
Dit verhaal heeft als doel mensen vrede te geven, of een maatstaf om het gedrag aan af te meten.
Met als voor en tegenpool. Goed en Slecht.

De bijbel is een verzameling spreuken, met een zelfde doel. eenzelfde middel (het schriftelijk woord) en eenzelfde functie. eenboek is een functie omdat het kennis overbrengt, die oorzaak is van nieuwe kennis, of overbrenging van de inhoud na doorleving.

Spreuken, geen heks die duistere woorden zingt. Maar voor ieder bewijsbaar, zo hoopt de overbrenger van deze spreuken.

Als mens laat je je vormen door spreuken, maar het is de mens die kiest of hij volgt of afwijst.
Zo is het ook Jezus Christus die de spreuken als vlees beschrijft.
het vlees van Jezus, is geen menselijk lichaam, maar de wijze voortbrenging van bewustzijn en woord.
Zijn spreuken zijn zijn lichaam.
Zijn spreuken zijn zijn bloed.

Zo is het over ieder religieuze overlevering te zeggen dat zij spreuken overbrengen.
Bij die spreuken worden allerlei vormen van uitdrukking gebruikt.
Van afbeelding als kunstvoorwerp, een weergave van een deel van de natuur,
tot een ingewikkelde symbooloverdracht.
Tot een melodie die tot kalmte aanzet.

Spreuken, als softwarematige invloed om de menselijke programmatuur tot vrede aan te zetten.

Spreuken als verdediging tegen chaotische krachten. Immers je leert handelen volgens maatstaven die ook de orde in de kosmos hebben bewerkt.

Moge orde ons leiden,
Moge ons samenleven in orde geschieden,
Moge het lot ons in orde houden.


 

Weergave

Wezens met intelligentie kennen waarde toe aan wat zij zien.
De voorwerpen in onze blikveld hebben betekenis door de relatie waarin zij staan tot elkaar en in onze zichtveld.

Als wij een stoel zien, heeft die betekenis omdat wij die zien, en de betekenis ook ligt in de functie ervan. namelijk het zitten erop.

Als wij schilderijen bekijken, oordelen wij die naar de indruk die het op ons maakt.
Waarbij het een inwisselbare functie is tussen betekenis als middel, als doel, of functie heeft.
een doel kan zijn dat wij iets maken of kopen en het weggeven.
een middel is als een pan die wij op het vuur zetten.
en als functie is het om een betekenis op te roepen. bijvoorbeeld een verhaal in een boek.

Als mensen naar een museum gaan, verwachten zij kunst te zien met een bepaalde inhoud.
De inhoud is dan een weergave van de kunstenaar in ontwerp.
De ene kunstenaar kiest verf, de ander potlood of steen.

Het kunstvoorwerp, heeft als bedoeling om gedachten op te roepen, of een gevoel over te brengen.
Het kunstvoorwerp, is door de kunstenaar samengesteld, om zijn boodschap zichtbaar te maken aan de kunstbekijker.

De boodschap die de kunstenaar eraan geeft. is zijn eigen primaire begrip van de wereld zoals hij die waarneemt. Maar ook de boodschap die hij concreet erin wil leggen, door het gebruik van symbolen. waarbij het zichtbare symbolen zijn als het een visueel kunstwerk is.
Een schilderij met een zwaan erin geschilderd, zal door de kunstenaar ook zo bedoeld zijn.
Het tonen van een zwaan in het kunstwerk. Zo kan hij kiezen kenmerken of objecten weer te geven in zijn kunstwerk.

De mens die kunst ziet, hecht een betekenis aan het kunstwerk, met als overeenkomend kenmerk, het begrip en het bedoeld ontwerp.

De kunstenaar die een zwaan tekent, met de bedoeling de natuur toe te bedelen dat zij mooi is, zal voor degene die het ziet, niet vanzelfsprekend hetzelfde opvatten.

Diegene die de kunst ziet, als die gestudeerd heeft, zal veel meer betekenis kunnen hechten aan het kunstvoorwerp als de kunstenaar erin legt.

De kunstenaar kan ook nog onbewust of intuitief een betekenis in het kunstvoorwerp leggen die alleen bij bepaalde mensen de betekenis oproept.

Weergave, is voor mensen bij ieder mens verschillend, maar zoals een verhaal of boek, een gedeelte van de betekenis is voor kunstkenners gelijk aan de kunstenaar. Of zelfs ook voor mensen die geen kunst kennen.

Om kunst te ontwerpen met als doel kennis of informatie over te brengen.
dien je te weten welk symbolen, fo afbeeldingen bij de toekomstige kunstbekijker beschikbaar zijn.
Ook moet je weten of de kunstbekijker bepaalde spreuken kent.
Spreuken zijn geen krachtwoorden die iets toveren,
maar filosofische of metaphysische regels die bepaalde wijsheden aangeven.
Een vergelijking is een soort spreuk. Omdat je dan kan zeggen ik vergelijk het ene met het andere.
Een tweede zo’n spreuk is als in de bijbel over de herder die de schapen hoedt.
Waarbij de herder geen domme man uit heel lang geleden is, maar een hoger spiritueel wezen die zijn volgelingen beschermt, waarbij volgelingen als schapen worden verbeelt.

Door deze spreuken te gebruiken, zo zijn er vele, is het mogelijk voor de kunstenaar om een bepaalde wijsheid, kennis of informatie over te dragen. aan hen die bijvoorbeeld heel ver in de tijd bestaan en die de kunstvoorwerpen bestudeert.

Een kunstenaar kan dus, hetzij onbewust, intuitief, of bewust en volgens spreuken of kenmerken of afbeeldingen een bedoeling of betekenis in een kunstvoorwerp leggen.
Waarbij het uiteindelijk als je het deduceert een symbool, of symbolenreeks is die de wijsheid of informatie vertegenwoordigt die door de kunstenaar bedoelt is om over te dragen door middel van het kunstvoorwerp.

Dna code of symbool

Dna, veel mensen weten niet meer dan dat het een volgorde is van ACTG een viertal eiwitmoleculstrengen.
Deze vier zouden de taal van het leven zijn,
waarbij al dierlijke en menselijke leven in dna uitdrukbaar zijn.
dna is een uitdrukking van de weergave van een lichaam.
Als dna code, bestaat er actg, in verschillende volgordes.
Het is vergelijkbaar met een eenvoudig programma taal.
Waarbij elke plaats binnen de streng een eigen functie heeft.

Als we de code net als bij computers optellen, plaatsgeven en deduceren,
krijgen we de betekenissen van de dna, als kenmerken van lichaam en persoonlijkheid.

Het is raar dat de mens als bewustzijn uitdrukbaar is in dna.
Wat betekent bewustzijn dan?

DNA is als een binaire code systeem die een programma beschrijft.
Afhankelijk van de hardware, betekent het een programma dat kan lezen, schrijven, handelen, en begrijpen.

Deze hardware is voor iedere soort net iets verschillend.
Hardwarematig zijn mensen en dieren een verschillende optie van hetzelfde systeem.

Dna as deelverzameling in codes. is als een verhaal die met enkele codeletters een beschrijving geeft van een geboorte, menselijke of dierljike lichaam, handelingsmogelijkheden.

Deze verhaalvorm wordt door de hardware van het moederslichaam gelezen, of samengesteld en tot een computer, lees mens gevormd.

Als wij dna zouden ontcijferen. Wat zouden wij lezen.
Is het een zin als, bij prikken terugslaan,
of is het ik ruik drank, ik zoek het en drink het.

Of is het niet zo direct beschrijfbaar in lichamelijk handelen, of uiterlijke kenmerken.

Wij kennen allemaal wel de biologieboeken waarin staat dat erfelijke eigenschappen als blond haar, huidskleur en iriskleur overerfbaar zijn van ouders of grootouders.
Deze overerving wordt door dna voortgezet in toekomstige generaties.

Is het dan dat negatieve kenmerken, zoals overmatige agressie ook in dna zijn geprogrammeerd.
En is het dan plausibel om bij conceptie te kijken wat voor dnaproblemen er zijn?
Zou het net als bij de spartaanse samenleving acceptabel zijn om zoals toen
de babies over de denkbare rots heen te gooien?
Of is compassie met nieuw leven de winnaar over de verandering van dna bij voorgeboortelijke wezens.

Is het in de toekomst normaal om babies, te bestellen met persoonlijkheidskenmerken, en een haarkleur.
Is het in de toekomst normaal, om volwassenen uit te sluiten van de verzekering op basis van negatieve dna kenmerken?
Is het in de toekomst normaal, om grote delen van de menselijke dnacode te wissen of te vervangen.
Los van of het in de verre toekomst problemen met voortleving of nageslacht oplevert.

Dna, is een binaire of trinaire code, die het leven beschrijft.
Maar dna is ook als een software programma dat handelingen en reactieschema’s beschrijft.
handelingen zoals hoe er reagens is op voedseltekort, hierarchie en territorium etc.

Het leven volgens dna indelen, is misschien een verkeerde keuze. Immers zelfs als wij de dna ontrafelen, en met een computerprograma persoonlijkheidsziektes uitwissen of veranderen in aanvaardbaar gedrag. Wat is dan nog de uniciteit van de mens.
Wat is de uniciteit van de mens, als wij geen originele mensen meer zijn.
veranderd dna in mensen, verwart onze originaliteit. Immers wij zijn niet meer wie wij oorspronkelijk waren, maar een code die is verandert, of verandert voor onze bestaan.

Oorsprong, is in onze tijden een woord dat vorm krijgt door verwerkelijking van wetgeving op grond van onze hardwarematige, en softwarematige kenmerken en programmatuur.

Dna, elke streng is als een code zin die een functie in het leven aanzet of uitzet.
Dna, elke streng is als een kenmerk die in het leven zichtbaar of onzichtbaar wordt door bepaalde veroorzaakte prikkels.
Dna, elke streng is als een zin in een verhaal dat alleen een bedoeling of betekenis kent, als niet alle letters in willekeurige volgorde zijn verandert.
Dna, is als een leven dat zichzelf vormgeeft, en bij verandering stottert vanwege de verandering van melodie of aangenaamheid van klank.

Dna, wij mensen, zijn als wezens die aan het begin staan van een wedloop die ongeluk brengt.
Als wij grootschalig dna veranderen, ontketenen wij krachten in de natuur die als van nature een nieuwe balans proberen te zoeken. Tot ook de natuur weer een bepaald natuurlijke orde kent.

Dna, Als wij mensen de keuze verkeerd maken, of elke dag doorgaan met de verkeerde keuze te volgen,
dan ontnemen wij onszelf een gelukkige toekomst, als die mogelijk zou zijn.

Dna, wij worden wie wij denken. Als wij dna blijven volgen. en wie negatief denkt, drukt een negatief stempel op de toekomst.
Immers de oorlogen worden gewonnen door de sterkste of slimste partij. En wie sterk is, is een kwestie van positief klonen, en wie de slimste is, is de persoon die alle touwtjes in handen heeft.

Moge het dna, als levensonderdeel, en levensweergave met wijsheid worden gebruikt.
Moge al het leven, dat zijn origine wil behouden, die mogelijkheid houden. Zonder afwijzing, zonder beperking die voortvloeit uit dna-manipulatie.

Almacht wilt u de originaliteit behouden voor hen die ervoor kiezen, en de veiligheid behouden om originele wezens in het leven te behouden, met hun oorspronkelijk kenmerken.


 

Dna

Sinds een aantal jaar hebben wij zicht op de bouwstenen van het leven.
Zo klein dat wij het niet met blote oog kunnen zien.

Zo heten wij soms geen mens, maar de dna-streng die wij voorstellen.
Tenmiste als wij computers zouden laten denken.

Als naam hebben wij voor andere mensen de naam die wij kregen bij geboorte.
Voor andere mensen is dat voldoende om ons aan te duiden.
Immers wij luisteren naar die naam, en de afspraak tussen mensen isd
dat wij aanwijsbaar zijn met een bepaalde schriftelijke en klankuitdrukking van een naam.

Voor computers, in deze tijd, zijn we geen dna-streng of naam, maar een code,
een code van cijfers of letters.
Een burgernummer heet het in dit land.
Zo zijn er in andere landen weer andere codes, voor de mensen in dat land.

De computer rekent in getallen, en heeft zowel een aanwijsfunctie. getal 3 wijst naar mens nr 3.
En allerlei ingewikkelde vormen van aanwijzig. een burger nummer van meer dan acht cijfers is heel nomraal. Voor mensen ondoenlijk om steeds op die wijze te moeten communiceren over die mens.
Daarom voor mensen namen, waarbij namen kunnen verwijzen naar kenmerken, belangrijke daden, belangrijke mensen. en zo meer.
Deze benaming wordt in de computer gekoppeld aan een burgernummer, waarbij het getal wijst naar die mens.

In de toekomst zal het best kunnen dat volgens de medische wetenschap het noodzakelijk is om de dnacode van ons menselijk lichaam in de computer te moeten hebben. niet de computer thuis,
maar de verbinding van veel computers die verschillende overheidsfuncties heeft.

Die dnacode, is dan voor de computer het middel om te berekenen wat geboden zijn of verboden zijn die specifiek op ons betrekking hebben.
Een computer zou ook een antwoord kunnen geven op aanwijsbaar dna dat problemen veroorzaakt.
Door alle bekende dnastrengen van mensen te vergelijken met de bekende informatie over het leven.
Van inkomen, tot sport tot interesse in cultuur en voeding.

In die maatschappij zouden wij gekenmerkt worden door de dna code van ons wezen. Waarbij het niet afhankelijk is van willekeur of voorkeur wat je aan gunsten verkrijgt in het leven, maar afhankelijk van de dnacode die jouw wezen als bron heeft.

Dna-code.

Zijn wij een mens, een chemisch systeem aanwijsbaar met eiwitstructuren.
Zijn wij een mens, een levend bewust wezen, of een organisme met cellen, organen, hersenen.

De dnacode van ons menselijk wezen, zo in mijn optiek, mag geen verboden of geboden opleggen aan berekende codes die afbreuk doen aan gezondheid, levensgeluk of voorkeur.

dnacodes, het is goed om ze te gebruiken voor kenmerking, voor statistiek,
Maar niet om op voorhand mensen uit te sluiten van bepaalde maatschappelijke groeperingen.
En ook niet als basis om ontgonnen leven uit te sluiten of te benadelen.

DNA het is goed om het te bewaren voor toekomstig statistisch onderzoek.
Maar het is niet goed, om leven te klonen. Immers een levend wezen draagt altijd, en bij iedere conceptie een uniek aantal kenmerken en codes.
Om een kloon te verkrijgen zou je een levend wezen bij conceptie al zijn kenmerken vernietigen of vervangen, waardoor het niet meer tot natuurlijke of oorspronkelijke ontplooiing komt.


 

Communicatie van afbeelding

Als mensen soms verschillende talen spreken, en willen communiceren met elkaar.
Maken ze gebruik van afbeeldingen.
Afbeeldingen van onderdelen van het menselijk leven.
Zoals eten, wat je eet. en dergelijke worden gebruikt,
om een boodschap over te brengen die raakt aan de behoefte op allerlei vlakken die de mens heeft.

Om taalbarrieres te overwinnen kennen we afbeeldingcommunicatie.
Vroeg in de jeugd leren kinderen ook door afbeelding de middelen aan tot communicatie.
Doordat kinderen bijvoorbeeld een brood zien, een afbeelding ervan of echt,
en erbij de woorden in klank of schrift ziet, leert het de betekenis kennen.

In het begin van afbeeldingoverdracht is er een vergelijking tussen klank, schrift en afbeelding.
Maar later vervangt de klank of het schrift de afbeelding.

Afbeeldingen zijn voor mensen de basis om taal te kunnen leren.
Afbeeldingen zijn dus de middelen tot overdracht, samen met klank, en symbool beschrijving.

Als mensen een andere volk leren kennen. Zo als voorbeeld 500 jaar gelden in Amerika.
De mensen gebruikten het getekende schrift en door aanwijzing de middelen tot overdracht van kennis, ervaring, of wilsuitdrukking.

Als mensen een doel hebben tot overdracht, is het de intelligentie die het verdeelt in deel-boodschappen. Deze deel-boodschappen worden in symbolen omgezet. symbolen die door afbeelding zijn aangeleerd.

Als mensen een boodschap over brengen, men zegt dat ieder er een andere afbeelding bij heeft. Of een andere gedachte afbeelding.
Deze afbeelding is niet willekeurig of toeval, maar is de meest gebruikte geleerde afbeelding.
Sommige mensen als je zegt een kat zit op de stoel. Zien als gedachten een kat die ze op de kleuterschool hebben geleerd als afbeelding bij het woord. Sommigen zien op die wijze een andere afbeelding van een kat.
Maar zo is het bij de menselijke soort.
Een kat roept bij verschillende mensen een afbeelding op van een kat.
Als je al die gedachte afbeeldingen van een kat naast elkaar zou leggen en een willekeurig groep mensen zou vragen “wat is die afbeelding?” Dan zeggen ze dat is een kat.

De afbeelding die een woord of symbool oproept is dus in zijn meest algemene kenmerken bij ieder min of meer gelijk in betekenis, vorm, afbeelding, symbool, of klank.

Als mensen van twee soorten elkaar na lange tijd ontmoeten. bijvoorbeeld bij het oversteken van een waterbarriere. Dan zouden ze proberen te communiceren door afbeelding te gebruiken.
Aanwijzen is een soort van wijzen naar afbeelding. tekenen is een vorm van afbeelding.
Maar ook film, documentaires, schilderijen zijn een vorm van afbeelding.
Zodra er communicatie in film, documentaire plaatsvindt, is het naast afbeelding ook symboolcommunicatie.

De weg van afbeelding naar symboolcommunicatie is alleen voor soorten mogelijk die een minimum aan intelligentie hebben.

Als wij voor de toekomst kennis willen vastleggen. Kennis belangrijk in onze ogen, dan zouden we naast de normale overdracht via taal en schrift ook afbeelding kunnen gebruiken. Immers het is niet zeker of ze in de toekomst nog wel het schrift of de taal zoals wij die kennen gebruiken.

Kennisoverdracht vanuit onze tijd naar de toekomst. Is het meest betrouwbaar, als naast de uitdrukking in taal, ook de betekenis vervat in de symbolische uitdrukking van taal wordt overgeleverd.
En die overlevering van die symbolische uitdrukking is door de betekenis door de taal van afbeelding te gebruiken.

Natuurlijk kunnen we hopen dat ze ons ook in nederlands of engels begrijpen, Maar het is beter om als we geen afbeeldingstaal willen of kunnen maken, we een dermate hoeveelheid informatie bijvoegen, waaruit een intelligente soort, een betekenis uit kan verkrijgen.

Stel dat een encyclopedie wordt bewaard, en iemand zonder kennis van nederlands bekijkt het.
Dan gaat het in zijn eigen werkelijkheid kijken naar overeenkomende voorwerpen, afbeeldingen van kennis. Door die te vergelijken met de voorwerpen in de encyclopedie, leert het de woorden kennen, zoals wij die in die encyclopedie hebben vervat.

Door het op die manier achterhalen van de kennismiddelen van onze tijd, leert het te begrijpen wat wij als symbooltaal hebben. Daardoor zouden alle boeken, met hun symbolen vertaalbaar zijn voor die toekomstige wezens.

Afbeeldingen zijn voor kinderen de eerste vorm om intelligentie op een eenduidige manier te vormen.
Afbeeldingen zijn voor intelligente levensvormen een van de methoden om een betekenis toe te kennen aan een overdraagbaar symbool.

Afbeeldingen, in vroeger tijd, waren ook beelden, of beeldhouwerken.
De egyptische piramiden, zijn als een visueel symbool die in die tijd een betekenis hadden.
Zo heeft alles in de werkelijkheid een aanwijzing met symbool, een afbeelding in schrift of klank
en een betekenis in de interactie met bewust wezen.

Communicatie. Een soort met intelligentie zou bij uitsterven van communicatie het opnieuw kunnen uitvinden.


 

Symbool of beschrijving

Deze wereld kent symbolen,
De mensen kennen symbolen toe aan elementen of processen.
Zo hebben dieren door hun naam een symbool.
zo hebben dagen een naam en dus een symbool.

Mensen zijn gebaseerd op het interacteren door middel van symbolen.
Als ik zeg honger te hebben, is zowel ik als honger een symbool.

Door afspraak weten wij wat die symbolen betekenen,
van de vroege jeugd tot de ouderdom leren en gebruiken wij symbolen.
Ook in de ouderdom, kijk maar naar oude mensen die de computer ontdekken,
door symbolen te leren zijn ze in staat er gebruik van te maken, binnen de grenzen van hun intelligentie.

Symbolen, als wij kennis doorgeven is dat in een symbolen taal.
Een afspraak over de deelsymbolen die onderdeel uitmaken van een metasymbool.
Een metasymbool is een samengestelde betekenis. Waarbij in de wetenschap,
ook oorzaak en gevolg een onderdeel is van de kennisdoorgeving.

Een wetenschappelijk experiment,
juist beschreven bevat enkele elementen.
Zoals een hypothese, een test, en een onderzoekresultaat.

Zo is er ook in andere niveau’s van communicatie een symbolenoverdracht.
Als je op een school een bepaald beroep leert.
Is er een mate aan symbolen nodig om alle voorkomende situaties die onderdeel van die beroepsuitoefening zijn te beschrijven.
Deze beschrijving is een keuze tussen de totaliteit aan symbolen, en de tijd die nodig is om ze over te dragen.

Symbool overdracht.
Ook in religie of levensfilosofie wordt hiervan gebruik gemaakt.
Het hangt niet alleen af van de symboolontvanger, maar ook de symboolgever.
Of alle symbolen worden overgedragen, en begrepen worden.

Symbool overdracht.
Bij levenssoorten, hoger dan mens,
zouden ze effectiever zijn, doordat ze groter begrip hebben van symbolen,
en ook vermogen om symbolen te begrijpen uit informatie die niet volledig is.
Mensen kunnen dat ook, als ik een brief stuur met een warrige boodschap, zou een hulpverlener er een bepaalde bedoeling uit kunnen begrijpen, een wetenschapper zou er een andere weergave van kennis uit halen. Zo is het ook belangrijk, welke boodschap je omzet in symbolen, of een samengesteld symbool of een metasymbool, maar ook aan wie je die boodschap richt, en of het via tussen personen gaat.

Een metasymbool, heeft als bedoeling een boodschap over te brengen.
En als boodschapgever kun je kiezen uit hoe volledig je beschrijving is, hoe veel informatie je ermee wil overbrengen, de tijd die het kost om het over te brengen, zowel als het medium. Hoe groot moet het boek of de brief zijn om het symbool over te brengen.

Als een symbool een beschrijving is, waarbij het symbool niet wordt begrepen. Dan heeft het symbool gefaald in zijn overdracht.
Als een symbool een overdracht heeft die succesvol is, dan kan de ontvanger het symbool weer over dragen zonder informatieverlies.

Een metasymbool is een reeks symbolen die een betekenis kent. Als de ontvanger door overdracht de betekenis leert en begrijpt. Kan de ontvanger zelf een metasymbool samenstellen en overdragen.

Metasymbolen, zijn soms ook vergelijkingen tussen objecten. Daarbij is het object niet het middel of doel van de communicatie, maar is de vergelijking de informatie die overgedragen wordt.

Metacommnunicatie is een middel om over het eigen wezen, mens of ziel na te denken, of te bevroedden, en betekenis te verlenen aan het eigen ervaren, aan het eigen leven.
Deze betekenis vervat in symbolen, is metacommunicatie.
Deze metacommunicatie kan alleen plaatsvinden als zowel informatiegever en informatieontvanger beide kunnen zien, of voorstellen wat de betekenis is van de informatie.

Een muis die een kat tegenkomt die zegt dat hij trek in muizen heeft, zal bij de muis geen verlangen naar muizen eten opwekken, maar angst om gevangen te worden.
En de kat zal van de muis niet begrijpen dat hij bang moet zijn voor broer kat, maar dat hij een lekker hapje kan vangen als de muis niet snel genoeg weg is.

Metacommunicatie kan alleen door soort gelijke plaatsvinden,
of tussen soorten die kunnen bevatten of begrijpen wat de boodschap in de ervaring van de informatiegever betekent.

Metasymbolen, kunnen tussen verschillende soorten plaatsvinden waarbij vergelijking of symboolbeschrijving gelijke of deels gelijke begrip kan plaatsvinden.
Metasymbolen. zijn dus tussen mensen, en andere intelligentie vormen mogelijk
vergelijk de apen die met 20 symbolen een aantal even aantal beschreven handelingen konden uitvoeren na aanlering.

Metacommunicatie is alleen tussen mensen mogelijk, tenzij er een soort zou zijn die in het verleden een tijd de menselijke soort is geweest en vanuit daaruit verder ontwikkeld tot een soort die daar complementair aan is.
Maar dan zou die bovenmenselijke soort wel nog kennis behoren te hebben van haar verleden als mens.

Metasymbolen, zijn als een zaadje die je plant, en vrucht voortbrengt tussen vele andere metasymbolen.

Een goede leermeester, onderwijst geen informatie, maar een metasymbool.


 

Sphinx

Een hele tijd terug,
Toen egypte nog vruchtbaar was.
Werd de orde van de sphinx geboren.

Deze orde van de sphinx. Is een orde waarbij ieder die er lid van is, onsterfelijkheid beloofd kreeg.
Deze orde. Was als een leeuw onder de koninkrijken. Als een leeuw die overheerst.

De farao’s in die tijd waren ook lid van deze orde. Door hun leven, de uiterlijk schijn ervan kregen ze de naam goden.

Sommige farao’s die in hun piramide werde gevonden waren rond de achttien jaar oud.
Maar schijn is geen zekerheid.
Zij leefden langer dan tien mensenlevens.
En zonder dat zij gevonden werden met al hun kunde konden ze voortleven.

Zij volgden de orde van de sphinx.
Deze sphinx zoals wij die hebben gezien in egypte.
Een wezen van een leeuw met een mensenhoofd erop.

Door dit wezen, als beeld of foto in je huis ten toon te stellen,
zou je je conformeren aan deze orde van de sphinx.

Door haar zichtbaar te houden in je omgeving zou je het voordeel verkrijgen van deze orde.

Een beeld, is geen afgod, een afschaduwing van een middel dat als symbool van deze orde werd gebruikt.

De Sphinx, het raadsel is, door haar zichtbaar in je aandacht op te nemen, zou je de werking ervan toelaten.

Iedereen die geen afbeelding van de sphinx heeft, verkrijgt geen onsterfelijkheid zoals toebedeelt door deze orde.

De Sphinx, sommigen zeggen dat het op je geest of denken inwerkt,
Anderen zeggen dat de Sphinx als een wachter of wachtpost is die je leven bewaakt.

Maar zolang als de sphinx bestaat, zolang is er zichtbaarheid van haar gunst.

Moge de Sphinx in de toekomst door de wijzen worden onderzocht.
Immers geen mens kan de onsterfelijheid zelf bewerken.
Technologie is gebaseerd op technologie zoals ontdekt door de mensen in het verleden.
En geen technologie is zonder kostprijs.
Dus is de kostprijs die de Sphinx eist wel zinvol?

De Sphinx.
De farao’s leefden ten tijde van haar verschijning vele tientallen jaren.
Zij hebben hun eigen einde gepland. Zij bouwden vele jaren aan de piramides.
En vonden na hun voltooing hun eigen einde. Zoals gepland, Zoals gebouwd.

Waarom zou een vader voor de verwekking van zijn zoon, al een grafkamer bouwen.
Waarom zou een zoon, nog voor volwassenwording zijn grafkamer uithouwen in steen.
Zowel de vader als de zoon, beide farao’s leefden langer, als wij kunnen bevroedden.
En de technologie voor de bouw, was zij bekend, vervloekt, of natuurlijk uiteengevallen.

Moge de wijzen onderzoeken wat heeft bestaan.


 

Dierlijke Intelligentie

Ik las eens een mythe.
Dat ging over een nieuwe vorm om computers aan te sturen.
Deze computers, die sommigen zeggen nog beter als Quantum computers zijn,
zijn gebaseerd op dierlijke intelligentie.

Een vorm van een intellectueel veld, of veld van dierlijk materiaal,
Zou door middel van impulsdoorgeving een andere computer kunnen interacteren.

Doordat een samengesteld visueel veld door middel van impulsen aan deze computer doorgegeven wordt.
Reageert het dierlijk veld, en resulteert in impulsen die bewegingen voorstellen weer terug stuurt naar het computerveld.

Dus een dierlijk veld, wordt gevoedt met een simultaan visueel informatie,
en door impulsen krijgt het die voeding, en levert via andere impulsen veroorzaakt met vergelijkbaar met ons lichamelijke bewegingen informatie die terugwordt gestuurd.

Dit dierlijk veld, zou gebaseerd zijn op slangen. de intelligentie die slangen hebben.

In die mythe zou het een vorm zijn om te anticiperen op moeillijke situaties.
Door dit dierlijk veld te koppelen aan een computer die moeillijke situaties kan vertalen en voorbeelden aan deze dierlijke intelligentie zou het mogelijk zijn om een bepaalde uitkomst te laten berekenen. De berekening vind dan plaats in het dierlijke intelligentie die met gestuurde lichamelijke bewegingen het antwoord van de berekeningen terugstuurt.

Stel dan er een situatie wordt geprogrammeerd die inhoudt dat een bepaalde situatie geweldloos moet worden opgelost. Door het voorleggen aan de dierlijke intelligentie verkrijgt men de meest effectieve oplossing hiervoor.

Deze dierlijke intelligentie is in de mythe afkomstig van een slang.
Maar gekoppeld aan deze mythe is dat ze mensachtige, of menselijke intelligentie vormen eraan koppelen. ten einde er voordeel mee te verwerven.

Deze menselijke intelligentie , zou volgens sommige wel en volgens andere geen bewustzijn bevatten.

Als het in onze tijd mogelijk zou zijn om zo’n computer te bouwen. Moeten de mensen eerst via een proces antwoord krijgen of het volgens de humane wetten mogelijk of toegestaan of gewenst is om menselijke bewustzijnsvormen hiervoor te gebruiken.

In deze mythe waarbij ze slangintelligentie gebruiken, is het ook een kwestie of een slangintelligentie wel antwoorden kan geven die voor mensen bestemd zijn.

Een voorbeeld, als er in een land een bepaalde behoefte wordt gepostuleerd, en er een paar middelen zijn om deze te voldoen. Hoe verdeel je de middelen over de behoeftes. Door deze manier zou een slang misschien het menselijk geluk laag achten, en zeggen dat enkelen wel uit de middelen krijgen, en een aantal niet. Terwijl als mensen het moeten bepalen, zouden ze ieder een basis voorziening toe bedelen, en een hoeveelheid voor mensen die er (hard) voor werken.

Menselijke versus Slang-intelligentie.
Welke keuze zou jij maken?


 

Dna-centrum

Al meer dan dertig jaar, is er onderzoek naar dna materiaal.
In het begin alleen bij dieren, maar ik stel me zo voor ook al bij mensen.

Het onderzoek was in het begin gericht op het bewaren van dna materiaal voor in de toekomst.
De toekomst die dan na een erge oorlog opnieuw een soortendiversiteit kunnen voortbrengen.

Dertig jaar geleden was het door dieren te inspuiten met bepaalde chemische stoffen,
en erna in een soort van plastic jas of zak te doen, en te bewaren in een vacuum getrokken vat.

Door een groot aantal dieren op die manier te conserveren, zou er in de toekomst onderzoek mee gedaan kunnen worden.

Ongeveer 12 jaar geleden hebben ze dit onderzoek ook op mensen gedaan.
Door mensen die overleden waren, en een geldige status hebben, te impregneren met chemische stoffen en erna in een soort vriesdroogmachine te prepareren.

door deze bewaarmethode van DNA,
Stel dat in de toekomst er grote oorlogen plaatsvinden,
Zal de mensheid niet geheel verloren gaan,
Doordat in de toekomst mensen deze methode opnieuw uitvinden, zullen de lichamelijke kenmerken weer teruggebracht worden in de diversiteit van de menselijke bevolking.

DNA. Het is geen DNA omdat er erfelijke kenmerken inzitten, maar omdat het net als bij planten een schatkaart is die mits je op de juiste manier over wegen ernaartoe wordt gewezen, een lichamelijk wezen creeert die volgens de beschrijving van de schatkaart(DNA) bij de verschillende stappen de resultaten produceert.

Zou het zomaar kunnen dat maatschappelijke groeperingen die veel onderzoeksbudget hebben al hiermee bezig zijn?


 

Fotonen laser

Ze zeggen wel eens in science fiction boeken dat je fotonen kunt richten als een soort laser.
een straal die zonder te spreiden als een rechtlijnig licht rechtdoor gaat.

Ik had eens een droom dat er een heilige was, die lang geleden leefde,
Misschien in het voortechnologische tijdperk. Voordat onze manier van uitvinden gewoon werd.
En in een samenleving hier een eind vandaan.

Een heilige die zei, het is een heilige grens om het licht te kunnen veranderen.
Als het licht verandert zou worden. Dan zou de samenleving ten onder gaan.

Door het veranderen van licht, in haar unieke elementen zou er dermate schade ontstaan dat de stabiele grens die het geeft, de orde in de kosmos, of in die gebieden schade zou oplopen.

Het licht veranderen is dan niet een prisma ervoor houden, of een edelsteen gebruiken om het licht te buigen. Maar het wijzigen in haar unieke vorm.

De Heilige die dat gezegd heeft, kent geen naam, en staat niet in onze geschiedenis of mythologische vertellingen.

Diezelfde Heilig heeft ook gezegd dat hen die de Toekomst veranderen, een kwalijke oorzaak zouden zijn.

Alleen bij ons is het niet mogelijk de toekomst te veranderen,
evenmin is het mogelijk het licht te wijzigen.

(tenzij er bronnen zijn die het weerspreken)

Een fotonen laser. Is in onze ogen een lichtbron die via een halfdoorlatende spiegel kracht opbouwt en bij een zekere intensiteit erdoor heen schiet en als een rechtlijnige lichtbron meters kan afleggen. Zelfs bij voldoende kracht kilometers.

Lasers zijn er zowel met elektronische aandrijving als met chemische aandrijving.
Door chemische aandrijving zou het een laserstraal zijn die beperkt in aantal en intensiteit zijn,
Maar elektronische aandrijving is in staat tot langere en intensere werking met een interval afhankelijk van de elektrische bron.


 

Atomaire binding

In de huidige scheikunde is al atomaire binding een begrip.
Een binding die bijvoorbeeld door water wordt gebruikt.
Water moleculen worden door een atomaire binding aan elkaar gebonden.
Maar dit is anders als de atoomwand die ik beschreef.

een atomaire binding, stelt ook in staat om energie te winnen.
Door hetzij een atomaire binding te doorbreken,
of een atomaire binding op te dwingen.

Alleen ontstaan er bijproducten die niet altijd even gezond zijn.

Bij een atoomenergie centrale wordt ook nucleair geladen materiaal geproduceerd.
Die naar zeggen vele jaren blijven bestaan in het milieu en handicaps en wildgroei en ziektes veroorzaken in de mens en dieren.

Een atomaire binding die gebruikt is voor energie in splijting of fusie kan wel beperkt worden in schade. Maar veel van de huidige ontdekkingen zijn met een zeker risico op verkeerde gevolgen.

Een deeltjesversneller kan bij een fout een heel land opblazen.
Een atoomenergiecentrale kan bij een ramp een wolk en regio veroorzaken met slechte straling.

Het is dus altijd een overweging of een land, of een regio dat wel wil toestaan.

Atoomenergie is niet te vervangen door andere soorten energie met dezelfde middelen.
Maar een land dat enigszins verantwoordelijkheid neemt voor het milieu,
zorgt voor groene energie. Zowel wind, water en zonneenergie.
En rode energie (dat is nucleaire bronnen) worden afgewezen.
blauwe energie is kolen en gasbronnen voor elektriciteitsverschaffing.

Nucleaire straling, om die te verwijderen, is nu geen technologie.
Het wordt opgeslagen in loden vaten met betonnen buitenkant en dan in water of in groeven opgeslagen.
materialen met nuclear afval. Een goede erfenis voor onze toekomst. Immers zij zitten met de lasten als de stralingsschilden vergaan.

Nucleair afval bewaren. er zijn natuurlijke hulpbronnen die hierbij kunnen helpen.
Net zoals atoomsplitsing mogelijk is. Zo is er ook een manier om schadelijke materialen om te vormen tot minder schadelijke.

Er zijn dierlijke vormen van leven die van nature bij atoomstraling voorkomen.
Maar welke die dieren zijn is nog niet bekend.
Maar het zijn dieren die nuclear afval kunnen reinigen van de atoomstraling.

Denk dan aan dieren die ofwel plantenmateriaal eten met straling,
of die anorganisch materiaal omzetten.


 

Atoomwand

In de toekomst zal er een methode zijn om bijvoorbeeld ruimtes af te scheiden van elkaar.
Alleen zonder dat er muren nodig zijn of hekken.

Het heeft iets te maken met krachtvelden zoals die in de science fiction te lezen zijn.
Een krachtveld is een veld van magnetisme of onbekende soort straling die
of een grens zijn voor tastbare dingen of om geluid te scheiden.

Een krachtveld, zou energie gebruiken. en een scheiding zijn tussen voorwerpen,
of in staat om voorwerpen te bewegen.

Een atoomwand, is een middel om ruimtes te scheiden of als een soort container in staat om
voorwerpen of materialen te bevatten en te behouden.

Een atoomwand is gemaakt van een dunne laag materiaal. Zo klein als atomen,
Alleen wordt er door de straling van de atomen, een soort hechtwand geproduceerd waardoor het een bepaalde werking heeft.

Atomen zijn een krachtig middel om allerlei doelen te behalen.
Atoomsplitsing levert energie op.
Atoomfusie levert energie op.

En als je atomen syntetisch aan elkaar ‘last’ dan is het een soort wand of veld die scheiding toestaat tussen materialen of voorwerpen.

Atomen die voor deze wand gebruikt worden, zijn afhankelijk van de methode om de atomen te verwerken van grondstoffen tot een eenduidig hoeveelheid materiaal.
Het is afhankelijk van de technologie om atomen te scheiden van andere grondstoffen en de schaal van microtechnologie om ze in een 1 atoom dikke wand te plaatsen.


 

Zand en Stof

In het verleden dachten ze dat glas van stof was,
en dat stof de oorzaak van ziekte was.
Daarom wasten ze de voeten, omdat die contact hadden met het stof.

Maar in de negentiende eeuw, vonden ze virussen uit,
en andere ziekte-verwekkers.

Zand is nu de oorzaak van berekeningen,
en stof is de stof die dromen maakt.

Maar wat is zand, dat het zo veel voorkomt op de aarde.
Immers waarom zou de aarde bedekt zijn met een laag
voor een gedeelte van de aarde met zand.

Zand waar niets op groeit,
Zand die wel conserverend werkt.

Zand is een materiaal waar computers mee gemaakt worden.
Zand is een materiaal om water te filteren.

Zand is zuiver zonder ziekte of verderf.
Maar zodra het gemixt wordt met andere materialen.
Zoals oud voedsel, oude planten en vlees,
dan wordt het vruchtbaar om planten op te kweken.
En wordt het een oorzaak van ziekte.
Immers bacterien en virussen leven ook in grond waar energie in zit.
Energie in de vorm van materiaal, moleculen van verscheidene soort.

Vruchtbare grond is nodig om de mens voeding te verschaffen.
Vruchtbare grond is nodig om de atmosfeer leefbaar te houden.

Als mens beschikken wij over machines, en hulpmiddelen om van zand, vruchtbare grond te maken,
en door beplanting te zorgen voor voedsel en klimaat.


 

Herinneringen in water

Een geheim van een samenleving die lang geleden bestond.
Er is een manier om herinneringen op te slaan.
Die later door een levensvorm met ene minimaal intelligentie nivo kan worden gelezen.

Deze technologie is niet altijd beschikbaar,
maar als zij beschikbaar is, dan geeft zij de levensvorm de kans
om ook het verleden te zien,

Door herinneringen in water op te slaan.
Door een machine het water uit te lezen.

Zo zijn er koninkrijken die in het water hun kwalijke daden opslaan, omdat zij niet weten hoe ze die moeten genezen.
Zo zijn er koninkrijken die zoals wij films kijken, maar dan met het medium water.

Water is een materiaal dat mensen ook vrede schenkt.
Als er geen water zou zijn, zou het leven vol ruzie en conflict zijn

Water is ook een vorm van communicatie.
Doordat water aan elektriciteit wordt gekoppeld,
zou er een mogelijkheid zijn om elektrische communicatie te koppelen aan een water veld.

Zo’n water veld brengt dan een trilling teweeg die zonder dat er snelheid van elektronen is
wordt verplaatst naar een identiek waterveld op kleine of grote afstand.

vijftig jaar geleden hebben ze dat ontdekt. De wezens die ook zo’n waterveld hebben,
schenken altijd hun gunst aan hen die ook een vredelievende intentie ermee hebben.

Moge ons leven erdoor verrijkt worden.


 

Zilver schijf bedoeling

In een mythe over een keizerrijk,
Was er een methode om mensen te bekeren van hun kwade inborst.
Ze werden aan een machine gekoppeld die hen uitlas,
en die informatie werd gebruikt om de ziel weer op het goede pad te brengen.
De machine bekeek de oorzaak van de kwade inborst.

De machine liet door een soort boek in filmvorm met interactie zien waarom criminaliteit niet loont,
en hoe het anders kan.

De machine werkte op de ziel in zolang het een kwalijke intentie had.
De machine liet ze na afloop weer los,
zodat ze veilig verder konden leven.

Deze machine wordt als hij voor het laten zien van de projectie wordt gezien een zilverschijf genoemd.

Deze machine is door een intelligente levensvorm ontwikkeld.
Een levensvorm die net als de mensheid, een gevoelsnivo heeft die ethiek en moraliteit bevat.

Moge de zilverschijf genezen.


 

De rode sjaal

In een mythe was er de rode sjaal.
Het was een kenmerk van een bepaalde gebeurtenis.
Die voor het slachtoffer veel pijn gaf.

Men weet niet meer waarom dat werd gedaan,
maar het was een soort religieuze daad. een soort oordeel.

Een religieuze sekte die het gebruikte.

Als de gebeurtenis plaatsvond,
dan was er een slachtoffer.

Met valse voorwendselen werd hij naar de operatiekamer gehaald,
en een chirurg bracht het slachtoffer verwondingen toe.
(een expert chirurg)
Het doel van de verwondingen,
De ene zegt het is een oordeel over de wereld voor de hogere machten,
Een ander zegt het is een oordeel over het kwade.

Het slachtoffer, werd door verwondingen een trauma gegeven,
En het slachtoffer overleefde het niet.

Als het had plaatsgevonden, werd er een rode sjaal achtergelaten bij het slachtoffer.
De chirurg en handlangers hebben meestal een valse naam, zodat ze ongezien weer weg kunnen.

Laat zo’n sekte nooit bestaan.
Of laat ze vredelievend zijn, zonder pijn of leed toe te brengen.
Almacht. Schenk uw bescherming.


 

Zilver schijf

Er is ooit een koninkrijk geweest, met meer technologie dan wij.
Zij hadden de kunst ontwikkeld om zielen te vangen en in een artificieel voorwerp te plaatsen.
Een voorwerp dat de ziel kan binnenhouden en een soort van droom kon voorspiegelen.
Dat voorwerp van een zilverschijf.
Als de zilver schijf bij een mens in de buurt komt
zend hij straling uit die de mens of het slachtoffer het laat oprapen. en de ziel wordt dan naar binnen getrokken.

Deze zilver schijf, die de ziel naar binnen trekt, zou een droom voorprojecteren,
die het tijdsbesef ook wegneemt.
Zo zou iemand in de zilverschijf denken dat er maar een leven voorbijgaat,
terwijl het langer is.

Deze zilverschijf, die door dat koninkrijk werd ontwikkelt,
Werd door hen uitgezonden naar allerlei planeten,
en had als opdracht om alle intelligente vormen te onderzoeken.
Een soort test voor te leggen. en vast te stellen wat het reactieschema is op diverse veroorzaakte situaties.

Sommigen zeggen dat het als doel had om het universum tot vrede te brengen.
Sommigen zeggen dat het koninkrijk hun heerschappij wilden behouden en het als vooruitgeschoven verdediging gebruikt.
Sommigen zeggen dat ze op die manier naar wijsheid zoeken.
Sommigen zeggen dat zielen in gevaar erdoor worden opgevangen.

Deze zilverschijf. Heeft dus een drieledige functie.
Zowel het opvangen en scheiden van de ziel van de werkelijkheid.
Het laten zien van een droom, waardoor of een test of een bezigheid wordt gepresenteerd.
En het veilig houden van de ziel, zolang de schijf of terugreist naar het oorspronkelijk koninkrijk,of verder reist. (of dat de ziel weer veilig in de wereld kan geplaatst worden)

Zilverschijf.
Als de intelligentie ermee bepaalt wordt, zouden alleen de wezens getest worden die volgens het originele ontwerp al in kaart zijn gebracht, of een vergelijkbaar ontwerp hebben.

Zilverschijf.
Een voorwerp met meer bedoeling als ik kan beschrijven of ik kan begrijpen.
Een voorwerp die een technologie aangeeft waar wij nog niet over beschikken.


 

Yantra

In de oude godsdiensten waren er methoden om
het leven een bepaald doel of werking te geven.
In die tijden waren ze ook toegewijdt aan bijvoorbeeld Vishnu, of de Param Atman.
Ten tijde van het schrift dat werd uitgevonden en ontwikkeld waren er
bepaalde tekeningen die een bepaalde werking hebben.
De tekeningen waren een equivalent van mantra’s
Mantra’s zijn woorden of zinnen die een bepaalde kracht hebben.
Bijvoorbeeld reinigend, of wijsheid gevend, of verlossend.

Als mensen ook in hun omgeving zichtbaar een mantra tot uitwerking wilde laten komen,
dan kozen ze voor een Yantra.

Een Yantra is een soort tekening, kan zowel met pen of met kleur zijn,
Die een bepaalde kracht vertegenwoordigt.

Zo is er bijvoorbeeld de Gayatri Yantra, die wezens het licht aanwijst.
En ook bijvoorbeeld een Sri Yantra, waarover ik gehoord heb dat je
een succesvol zakelijk leven krijgt.

Zo zijn er een aantal Yantra’s zover ik weet een stuk of twintig.
Als je op internet zoekt vind je zeker een yantra die je mooi vind, of wil printen of kopen.

De Yantra’s kan je kopen of printen. Het gaat niet om een mooie kunstcreatie,
maar om het zichtbare symbool wat vertegenwoordigt wordt met kleuren, lijnen, vlakken en sanskriet.

Bij astroved.com kan je yantra’s kopen van metaal voor 35 dollar.

Ik wens iedereen de zegen van de Almacht toe.


 

Greek symbol sigma

Op internet zijn een heleboel documenten
die door niemand te lezen zijn.
Verborgen onder bepaalde sleutelwoorden.
Verborgen, met de classificatie geheim.
Verborgen, met doel om hogere overheidsdiensten te laten werken.

Een verborgen samenleving binnen onze samenleving.
Kent code woorden die beschrijven welk doel de verschillende groeperingen hebben.
Deze codewoorden zijn alleen bekend bij de diensten die hierover gaan.

Maar zo kwam ik onlangs op een code.
Sigma Six. een griekse letter en een cijfer.

Deze methode is op uiterlijk oog alleen een middel om foutmarges te verkleinen in bedrijfsprocessen.
Maar als je verder op zoek gaat is het ook een middel om bedrijven langs de meetlat van efficiency te houden.
Mensen ontslaan van wege deze methode wordt niet vaak bekritiseerd.

Naast deze statistische methode worden dit soort letters ook in code woorden gebruikt die onzichtbaar zijn voor de normale mens.

Ik zocht onlangs ik naar sigma, en kwam een bedrijfsproces tegen die in dienst van de amerikaanse overheid onderzoek doet naar buitenaardse zaken.

Misschien is het een mogelijkheid om hier meer zichtbaarheid aan te geven.
Immers een democratie steunt op de openbaarheid van informatie en processen binnen de samenleving.
Anders zou het een propaganda cultuur zijn zonder reele informatie over de wereld.

Als de burger moet kiezen eens in de paar jaar, zou je verwachten dat ze op grond van werkelijke informatie kunnen beslissen. En niet op een voorgeschouwde onwerkelijke situatie.

Maak de kiezer bewust door geen informatie voor te liegen.

Als er echt buitenaardse wezens bestaan, heeft de burger recht op informatie. Anders is de democratie een grote farce. Anders is de democratie een leugen.


 

Spion in dienst

Spion zijn,
veel kinderen dromen ervan.
Om geheime informatie over defensiemachten te ontdekken,
en geheime oorlogen te vernemen voordat ze plaatsvinden.
Technologie die een doorbraak zijn in belangrijke gebeurtenissen.

Spion zijn,
Je verhuist naar een ander land,
een andere naam, en een uiterlijk dat anders is.

Spion zijn,
Je doet alles in dienst van een goed doel.
Meestal een landsbelang.
Het is reden om in gevaar te overleven,
en keuzes te maken die niet op lichamelijk heil zijn gericht.

Spion zijn,
Soms noemen ze religieuze mensen ook spionnen,
Als zij door hun religie worden gevraagd of geroepen
om naar gevaarlijke gebieden te gaan,
en er zielen te winnen, of een boodschap te verspreiden.

Spion zijn,
Elke beroepsgroep kent spionnen,
van religieus, patriottisch, en wetenschappelijk.

Spion in de wetenschap,
Die roept gevaar bij bepaalde uitvindingen of wetenschappelijke regels of gebruiken
om duidelijk te maken wat wel goed is voor de mens en de samenleving
en wat schade doet op korte of langere termijn.

Spion in de wetenschap,
De klokkenluider van alle levensgebieden die te vatten zijn in regels, logica of herhaalbare onderzoeken.


 

Lotsgodinnen

Het lot,
Het is een gebod,
Zo zeggen mensen die de leerschool van het leven handhaven.

Het lot,
Schenkt bij toeval het goede, en bij straf het kwade.
Zo zeggen de mensen die geloven in oorzaak en schuld.

Het lot,
Is als een voorzienigheid,
Bij goed leven, en religieusheid,
Schenkt zij een goed leven.
Zo zeggen mensen die geloven dat een schepper bestaat.

Het lot,
Zo zeggen de wijzen.
Is niet verantwoordelijk door daad of belang.
Is niet verantwoordelijk door gevoel, of gedachte.
Is het wel verantwoordelijk zover wij oorzaak zijn van kwaad en goed.

Het lot,
Een kans om anderen te helpen. Beide goed en kwaad.
Een kans om te beschermen. Beide zwak en ziek.
Een kans om te onderwijzen. Beiden jong en dom.
Een kans om te verzorgen. Gewond, gehandicapt.
Een kans om wetten te verwerkelijken, goed en rechtvaardig.
Het lot, als een kans voor goede daden.


 

Tijdpassages

De tijd is een vloeiende lijn van verleden naar toekomst.
Soms in films of in je fantasie kan je alternatieven hiervoor uitvinden.
Zo zou je niet gebonden zijn aan de tijd als reeks van data en tijden die linear naar voren lopen, of oplopen in getalswaarde. Maar zou het mogelijk zijn, om tijd te onderbreken, een andere tijdslijn te volgen, en erna weer terug te gaan naar de eerdere tijdslijn.

Als dat zo zou zijn, zou de tijdsvolgorde in data en tijd, minder belangrijk zijn als wat volgens het ervaren moment een tijdsvolgorde zijn.

Je hebt een paar methoden om tijd te meten.
Je kan het meten naar aanleiding van zichtbare tijdsverschuiving.
Soms ook verder ontwikkelt in mechanica of eletronika.
Door bijvoorbeeld een wekker zie je dag na dag tijd na tijd verschuiven.

Een andere manier om tijd te meten is het bekijken van de werkelijkheid, en het meten van moment tot moment.
Als je de volgorde van tijd niet zou observeren of kunnen meten, zou je niet weten wat het begrip leeftijd betekent.

Als de tijdsvolgorde volgens mechanica zou verlopen, zou je voortdurend of bij terugkeer bewust behoren te zijn van hoe de tijd verloopt.

Maar stel een tijdreismachine.
Je reist van een tijdspunt, een datum en tijd, naar een ander tijdspunt, met een datum en tijd.
Volgens de mechanische tijdsmeting ben je verplaatst naar een ander punt in de tijd.

Maar volgens de tijdmeting van moment tot moment, zijn het tijdspunten die als een vloeiende lijn na elkaar plaatsvinden. Er is dus op die manier gedacht geen tijdreis. maar een pad van het ene punt tot het andere punt, linear elkaar opvolgend.

In films zie je soms dat ze tijdreizen en naar het verleden gaan, een gebeurtenis wijzingen en terug reizen om een andere wereld te vinden.

Als je uitgaat van tijdreizen volgens mechanische meting, zou het heel ingewikkeld zijn. Je weet dan niet wat verleden en toekomst is. en wat er mogelijk is door de tijd heen.

Maar als je het in momenten meet, volgt het op elkaar en is het eerdere niet perse resulterend in het volgende.
Oorzaak en gevolg is dan geen meetbaar begrip in een veranderend verleden.

Het is te zien als dat een tijd doorloopt en alleen een wisselend scherm laat zien. Het scherm wisselt in onderdelen en betekenis, maar het wezenlijke, de tijd zoals die echt bestaat, verandert op een ordelijke manier.

Tijdpassages.
Als ik door de tijd zou reizen, naar een verleden.
Wat nut heeft het, want de toekomst wijzigt alleen naar wat er mogelijk is.
De tijd in het verleden wordt dan een toekomst met een begin en eindpunt.

Tijdpassages.
De tijd is als een slang die de bewuste ziel verteert van begin bij de kop tot de staart.
En de bewuste ziel, allerlei gebeurtenissen voorschouwt.

Tijdpassages.
Als het mogelijk zou zijn de tijd te veranderen.
Is het dan ook mogelijk een willekeurig punt te betreden, vanuit een willekeurig ander punt.
En als het een punt op een ruimtelijk veld zou zijn, een aantal afstanden ervandaan.
Wat bewijs is er dat het heeft plaatsgevonden.
Wat bewijs is er dat de tocht door de tijd werkelijk heeft plaatsgevonden.


 

Kansberekening

De kans om de loterij te winnen is niet groot.
De kans om je ideale geliefde te vinden is niet groot.
De kans om op straat een gouden munt te vinden is niet groot.

De kans om geluk in je leven te verkrijgen, is afhankelijk van de kans die je gegund wordt.

Kansberekening.
Als je op kans afgaat heb je niet altijd geluk.
Als je in plaats van kans als middel te gebruiken.
Alles binnen je mogelijkheden doet om het voor jezelf en anderen goed te maken,
Dan wordt de kans groter dat anderen jou ook een goede plek gunnen.

Door te investeren. Verkrijg je soms voordeel.
Maar investeren is niet altijd werken en er voor terugverwachten wat de redelijke beloning is.
Investeren, in Altruisme, levert soms later wat op. Maar je kan het niet eisen.

Kansberekening,
Als ieder alles onbaatzuchtig zou doen,
Zou de samenleving binnen 20 jaar geheel gelukzalig zijn.


 

Aantal geloften

Deze wereld kent geloften als een middel om een goed leven te leiden.

Geloften zijn er zoveel als mensen aan zouden willen gaan.
Maar zijn meestal op goed gedrag gericht.

Geloften van kuisheid, deugd, geweldloosheid, afzien van drank en drugs.

Geloften. Het is niet van deze tijd ze bekend te maken. Immers een softie is het al snel.

Geloften, ook de huwelijksovereenkomst is een gelofte.

Bij een gelofte doe je al je moeite en best om een dergelijke regel te bewaren, behouden, na te leven.
Er is geen kritiek dan de kritiek die je jezelf geeft. Verantwoording is een eerlijke blik op je eigen gedrag.

Geloften, ook goden kunnen helpen bij het naleven.


 

Geloof

Geloven is denken dat iets echt bestaat.
Geloven is voelen dat iets mogelijk zou zijn.
Geloven is lezen dat iets zou kunnen gebeuren.

Als je een religie volgt,
Heet het dat je gelooft in zijn profeet of spreekbuis.
Als je een religie volgt,
Heet het dat je als waar aanneemt dat wat over Hem of Haar is geschreven echt is gebeurd.
Heet het dat wat hij zal doen, of kan doen bij hen die erom vragen zal plaatsvinden.

Geloven,
Als je gelooft genezen te worden, is een gebedsverhoring van die religieuze macht, zeker.
Als je gelooft beroemd of bekend te worden, is gebedsverhoring mogelijk.

Maar op welke wijze het je leven in komt, als gebedsverhoring is niet vooraf beschreven.
Immers een hogere intelligentie is geen robot die bevelen uitvoert, maar een macht
die zelf bepaalt hoe of waar iets gebeurt.

Geloven, het is mogelijk, in het christendom.


 

Projectie

projectie, is het schijnen van informatie op een leeg medium.
Het is als een dia-projector, schijnend op een muur de dingen van het verleden.

Projectie, het schijnen van herinneringen op de spiegel van het denkvermogen.
Projectie, een denkraam die een computer bevat die de logische vervolgstappen
laat zien in haar eigen raam.

Projectie, een ring die men ronddraait, en geheimen ziet de om haar heen niet echt mogelijk zijn.

Projectie, een glazen bol, die de toekomst duidt.

Projectie, door kruiden en toverspreuken, wint men haar vriendschap en ziet men alles met een
zekere wijsheid.

Projectie, de toekomst wordt als een stem besproken, met de doelen die men zelf nastreeft.

Projectie, zonder spiegel of raam bestaat zij niet.
Projectie, zonder inhoud, heeft het geen invloed.
Projectie, door afwijzing leert men zonder te leven.

Moge iedere projectie zijn werkelijke waarde bewijzen.


 

Moonlight

Maneschijn.
In het engels noemen ze mensen met een geestesziekte dat ze
connectie hebben van of met de maan.

De maan, schenkt haar getijden.
En hen die er erg onder lijden.
vinden door de dag heen, geen geluk, maar leed.

De maan.
‘s nachts is zij een reflectie van de dag.
En overdag schijnt de zon, zoveel, dat de maan niet zichtbaar is.

Geesteszieken.
Soms helpt het je geest opdracht te geven geen toegang meer aan slechte krachten te geven.
Soms helpt het te mediteren, bewust blijven van je omgeving.
Soms helpt het medicijnen te nemen.

Geesteszieken.
Een verachte groep in de samenleving.
Ze zeggen soms, de geesteszieken lezen gedachten van anderen.
Maar dan niet als scepter die er invulling aan geeft.
Maar als slachtoffer ondergaand, wat wordt bevolen.


 

#.aarde

Ieder mens heeft een link met de aarde.
‘s nachts dromen wij, de dromen die zij, de aarde, ons geeft.
Overdag, als wij sensibel zijn vervullen wij de wensen van haar.

Gaia, zo noemden zij haar in het verleden.
Maar de indruk dat ze bewustzijn had is verdwenen.

Gaia, zij bestuurt ons door de dromen des nachts.
Zij helpt ons, als wij ‘s nachts de dromen, zien en beleven, die zij ons schenkt.

Eigenlijk is er niemand die geen contact heeft met haar.
Als wij slapen.
Verkrijgen wij nieuwe energie.

Genoeg om de dag weer door te komen.


 

Oorlog en recht

Landen die in oorlog zijn, vinden allebei dat ze het recht aan hun kant hebben.
De ene vecht vanwege religieuze doelen, De ander vecht omdat het kwaad geen voet aan de grond mag krijgen.

Landen die in oorlog zijn, besteden veel algemene middelen om hun oorlog te kunnen voeren.
En volgens de burgerbevolking is een oorlog soms niet nuttig of nodig,
Maar het is de reclame die de overheid ervoor maakt of een bevolking het accepteert of eraan meewerkt.

Overheden die oorlog willen voeren, hebben hun redenen, en hun middelen om het mogelijk te maken.

Het recht om je land te verdedigen is er altijd. Het is altijd toegestaan te verdedigen tegen aggressors. Maar het is niet altijd een recht om andere landen aan te vallen.

Aanvallen is geen recht dat redelijk of logisch is.

Als het land aangevallen wordt,
Hoe verdedig je je, als je regels van geweldloosheid hebt ingevoerd.
Een militaire macht hebt afgebouwd, ontslagen.
Geen defensieve macht meer hebt.

Een land dat zich niet kan verdedigen, bestaat dank zij overleg met andere landen.
Door internationaal overleg is zo’n land toch instaat tot behoud ook bij oorlog.

Er kan bijvoorbeeld een wisselwerking zijn,
een defensieve macht van een machtige bevriende natie,
die in ruil voor inkomsten, technologie, of producten een belofte doet van
bescherming bij oorlog.

Het enige punt hierbij is dat een dergelijke overeenkomst voldoende zekerheid moet bieden.
Immers wat als de overeenkomst niet wordt nageleefd?


 

Onderwijs

Menig jongere vind opleiding een zaak zonder nut.
Als ze kunnen feestvieren, spelletjes doen,
Dan zijn ze gelukkig,
Niet iedere jongere vind school echt leuk.

Maar onderwijs is een vereiste om de beroepsbevolking te onderhouden.
In de jeugd een beroep leren,
is een vereiste om als land een zeker welvaartspeil te hebben.

De jongere die geen onderwijs volgt,
Of te slechte resultaten haalt.

Wat doet Nederland voor hen.
Is het mogelijk om voor hen een pauze beschikbaar te hebben.
Dat ze tot bezinning kunnen komen.
Erachter kunnen komen wat hen wel interesseert.

Onderwijs, niet alleen vrijheid,
Maar ook betekenis.
Onderwijs met als onderdeel een
resultaat te behalen,
die niet alleen waarde heeft als cijfer op een rapport,
Maar ook informatief, expressief is voor een publiek.

Een leerling die een boek schrijft als resultaat voor een examen.
Een boek die kan gelden als informatie beschikbaar voor mensen om te kopen en of lezen.

Niet alleen onderwijs met resultaat als cijfer,
Maar ook resultaat voor de samenleving.

Met als stimulans de mogelijke lezers.


 

Generieke middelen

Elke dag weer maken mensen gebruik van de basisvoorzieningen van de overheid.
Voorbeeld: Openbaar vervoer, Bank zaken, Supermarkt.

Niet altijd zijn die basisvoorzieningen wel echt basis.
Immers er wordt net als bij andere commerciele activiteiten winst mee gemaakt.
En wat niks oplevert wordt opgeheven.

Openbaar vervoer, is er niet,
Bankzaken, niet beschikbaar zonder winst of opbrengst.
Supermarkt, overgenomen.

Wat is onze toekomst,
Een investeringsmaatschappij die ons als eigendom heeft.

Wat mogen we in de toekomst nog doen.
Gaat de investering niet over de rug van onze burgers.

Moge de overheid,
Niet alleen winstbelust zijn,
Maar een voorzienende functie hebben.

Voor alle nederlanders een basis,
Bed, Bad en Brood.

Oftewel een huis om in te wonen, ook voor hen zonder inkomen.
Schoon water voor drinken en wassen, ook voor hen zonder huis.
Brood, een basisvoorziening die geen duizenden formulieren kost.
Noem het maar de brood-voorziening.

We hoeven niet alleen buiten ons land te kijken,
Maar ook binnen ons land.

Wat de voordelen zijn?
Een criminaliteitsvermindering van 30 procent,
Een vermindering van armoede van 20 procent.

Is dat het waard?


 

Kiesrecht

Alledaags is politiek niet. Men praat erover, heeft een mening.
Maar het zet geen zoden aan de dijk. Alsof politici een eigen belang hebben,
en niet altijd de bevolking representeert.

Met deze dagen in de tijd, we weten dat technologie wel
in staat is om iedereen met iedereen op elk moment en plaats in contact te brengen.
Of uithangborden met onze toffe acties te delen met wie maar wil lezen.

Facebook, is een gewoonlijke term geworden.
Maar het kiesrecht blijft achter.
Eens in de aantal jaar een vakje rood kleuren.

Maar wat er technologisch mogelijk is, niemand kijkt ernaar of vind het uit.

Kiesrecht, niet op politieke partij,
Niet op gemeentevertegenwoordiging,
Maar kiesrecht per onderwerp, per voorstel, per wijziging in de wet of regelgeving of bestuur.

Iedereen een kleine computer, of een veilige vorm van software.
Om iedereen de kans te bieden elke dag, als ze willen, een invloed te hebben op het beleid.

Wat is er simpeler dan een ‘app’ die elke dag een berichtje laat zien.
Dit zijn de onderwerpen waarover gestemd kan worden,
en is het voor,tegen of meer onderzoek gewenst.

Zou het te moeilijk zijn voor de politiek om zoiets toe te laten in haar bestuur.
Zou het te moeilijk zijn voor wetenschappers om zoiets te ontwikkelen.

Succes Nederland in de politiek!