Gaia Steen

Gaia Steen. 1

Inhoudsopgave. 3

Edelsteen. 5

de hand. 6

Lemuria. 8

Orakel 9

Overlevering. 10

Deugden. 12

Woorden. 15

Electra. 17

Woonvormen. 19

Object keuze. 19

Spectrum.. 23

vrije lesmethode. 25

Luchtkastelen. 27

atomaire modellering. 29

voedselbereiding. 31

Het nieuwe normaal 33

indirecte analyse. 35

mentale kracht 37

Spoken en duisternis. 39

uniciteit en herhaling. 39

wetenschap en theorie. 42

Prioriteit en intentie. 44

Draconische wetgeving. 46

Adolescentie inzicht 48

Hogere en Sterke machten. 50

Afwijkenden. 52

Opvoeding. 54

pitch perfect 56

taal in nummer. 60

reeks en vergelijking. 62

Gebruik symboliek. 64

Color my life. 67

Berg beklimmen. 69

Eigendoms recht op dna. 72

informatie-overlevering. 74

bio-resonator. 76

medium ether en tussenruimte. 78

lichtspoor. 80

Informatie oorlog. 81

kernen. 83

Sfeer licht 85

follow the money. 87

antenne. 90

Zeevonk. 92

Volwassen en functie. 94

Geestsystematiek. 96

krachtvelden. 98

Licht kromme. 99

Lichtsnelheid. 102

Lichtchips-computers. 104


 

Edelsteen

In de wetenschap hebben ze experimenten om edelstenen te maken met
een soort drukvat.

Een koolstof verbinding in een afgesloten ruimte,
en door de druk te verhogen wordt het een grondstof die massief is.

Deze manier van maken is de grond van het proces
om van koolstof edelstenen te maken.

Als in de nabije toekomst op die manier
van robijn tot smaragd, van diamant tot goud
kan worden gemaakt.

Dan is er ook de interieurverzorging van huizen en gebouwen.
Stel je voor een smaragd van 7 centimeter groot,
waarop een lichtbron wordt bevestigd.

Hierdoor heb je een sfeerlicht die een mooi schijnsel geeft.
en verwondering wekt bij ieder die het ziet.

Door nieuwe technologie kunnen wij bijzonder tot gewoon maken,
en van een gewoon huis een bijzondere plaats.


 

de hand

Op aarde zien wij allerlei wezens,
van bomen, stenen tot dieren die bewegen.

In de mythologie hebben wij duivels en engelen.
demonen en goede krachten.

de hand van een organisme bepaalt de hoogte van intelligentie.
Een dier kan niet ontsnappen aan zijn instinct.

Een koe leert nooit praten,
een steen zal nooit poten krijgen.

Zo heeft de mens ook een ingeboren karakter,
die van voedselverschaffing en territorium drift tot vriendschap en filosofie.

Een mens kan van een dubbeltje nooit een kwartje worden.

Maar door de mens die zijn geest heeft,
Die gedachten kan koesteren is de mens een wezen dat hoger of lager kan.

Door de rede, kan kiezen met verstand.
Maar zelfs met de rede kan een mens niet veranderen in een engel,
en kan de mens ook niet veranderen in een wezen dat meer dan twee ogen heeft.

de hand van een mens die bepaalt hoe hij handelt,
is dus afhankelijk van de geest, het hart en in onbekende mate door religie.
Immers religie heeft toewijding tot een hoger wezen,
dat niet door ons begrepen kan worden.

Religie, de hand die de weg van mensen bepaalt.
In religie is het een overgave om in religieus ontzag de hogere macht,
te vertrouwen, te laten zijn.

de hand van een mens, wordt door eigen kunnen gestuurd.
Maar in religie is het vertrouwen dat die hogere hand,
ook in de eigen hand uitwerkt.

De hand van God. wordt het in christelijke betekenis genoemd.
De hand van een engel in de islam,
in het hindoeisme heeft het een devotie die uitwerkt in de toewijding.

Ook als het de hand is die door religie wordt bewogen,
is de mens volgens landwetgeving zelf aansprakelijk voor onwettige handeling.


 

Lemuria

De mythologie heeft enkele tientallen jaren geleden het onderwerp Lemuuria zichtbaar gemaakt.
Als geheime overlevering heeft het duizenden jaren geleden via spraak overgebracht.

Lemuria een onzichtbaar continent,
Waar wij alleen woorden over hebben.

Lemuria, het is in de tijd van Atlantis een regio geweest met een beschaving die voor ons over vijftig jaar zou zijn.

Lemuria, mensen zoeken soms naar bewijzen over de waarheid van mythes.
In de grond graven brengt alleen primitieve beschavingen in beeld.

Maar waar wij goud delven, edelstenen en mooie dingen,
Daar zit meer in de grond.

Een plaats waar een vergelijkbaar continent heeft gelegen is onder groenland.
Door de koude is het al tijden lang, onbekend welke beschavingen eronder liggen.


 

Orakel

Enkele duizenden jaren geleden in het griekse land,
was er het orakel.

Het orakel werd geraadpleegd bij belangrijke beslissingen.
Als voorspelling voor mensen is het in mythes nog beschreven.

Een orakel had in die tijd de functie van een profeet.
En de spreekbuis was een reine vrouw die in haar hele leven ten dienste
van de godheid stond die bij het orakel hoort.

Sommigen in die tijd zeiden dat een orakel een spreekbuis van moeder aarde was,
en dat de spreekbuis in overgave aan de aarde leefde.

Sommigen zeggen dat Athene als griekse godin,
de orakelvrouw al vanaf geboorte beschermde, opdat
ze een reine taak kan uitvoeren.


 

Overlevering

Eens in de zoveel tijd is er een opgang van beschaving.
Het schriftsysteem wordt ontdekt.
Boeken worden geschreven. informatie uitgewisseld.

Eens in de zoveel tijd door ramp of oorlog
raakt de beschaving zijn hoogte kwijt.
Boeken leiden tot onbegrip.
Medicijnen zijn geschaad en hebben geen doel.
Regeringen vervallen tot het feodale stelsel.

De beschaving kent zijn toppen, en zijn dieptepunten.
In tijden dat het schrift niet bestaat:

Kennen spreekwoorden, liederen, mythe en sprookjes
de waarde die in de beschaving als leidraad gelden.

Wijsheid wordt alleen nog mondeling onderwezen.
Waarheid is het begrip van enkelen die haar onderzoeken.

De mens kent geen schoonheid meer,
en wijsheid is een begrip dat niet wordt gekend.

De mens zoekt niet meer naar boeken, televisie, vermaak,
maar zwoegt door de dag om voedsel en behuizing te hebben.
Kinderen krijgen geen algemene vorming maar helpen bij de broodwinning.

De Overlevering.
Is het geheel aan wijsheid dat op eenvoudige manier
nog woorden vindt in de mensen die leven.

Wijsheid door spreekwoorden geeft de mens een norm en regel.
Wijsheid in sprookjes verhaalt over keuzes die mensen maken, en welke de beste is.
Wijsheid in mythes verhalen over een ver verleden, toen de beschaving op hoger niveau stond.

De Overlevering.
De tijden die doorgaan,
en in elke periode zijn eigenschappen kennen.
In elke plaats en tijd andere woorden vindt,
voor het eeuwige , het ware, het schone en het wijze.

In elke plaats en tijd,
de bevolking die waarde hecht aan het leven.
Het leven.


 

Deugden

Door alle tijden heen is er wel een betekenis gegeven aan deugd.
Vroeger was deugd dat je sterk was, een wild dier kon overmeesteren.
In de verlichting was de experimentele wetenschap een deugd.

Als deugd aan te wijzen is in iedere tijd anders.

Schoonheid kan een deugd zijn, als mensen zelf invloed hebben op hun uiterlijk.
Waarbij een zorgvuldig dieet, goede zelfzorg (wassen, schone kleding, zelfbeheersing)
afzien van genotsmiddelen en goede dagvulling.
Schoonheid; Als doel.

Wijsheid kan een deugd zijn, als wijsheid te verwerven is door eigen intentie.
Een pijler hiervoor kan het bestuderen van kennis over de mens zelf zijn.
Een tweede pijler is zich verdiepen in een religie en het ware erin te ontdekken.

Waarheid is een derde deugd.
Waarbij de werkelijkheid wordt onderzocht of waarheid een grond kan zijn voor
handelen en leven. Waarbij alleen datgene dat waar is wordt gebruikt als intentie.
Bij waarheid is het doel waarachtig te zijn.
Als een organisatie corrupt is, dan is de intentie vanuit waarheid om die op te lossen.
Als een regering zich verrijkt ten koste van de burger,
dan is de intentie vanuit waarheid om de eerlijkheid terug te brengen.
Als waarheid is ook een klokkenluider die misstanden bekend maakt,
of een journalist die verborgen zaken aan het licht brengt.
Geheime agenda’s, enz.

Compassie is een vierde deugd.
Waarbij wordt gestreefd om door compassie te beoefenen
de samenleving te helpen.
Door bijvoorbeeld armoede te bestrijden,
medische behandeling mogelijk te maken voor hen die geen toegang ertoe hebben.
vluchtelingen te helpen, in oorlog, verwonden een huis te geven.
compassie als het erkennen van leed op de wereld, in de omgeving, in eigen land, of dorp.
En compassie als het doel om leed te verminderen. Leed zowel fysiek als andere vormen.

De platonische deugden zijn; Maat, Moed, Rechtvaardigheid, wijsheid,
Waarbij de maat betekent datje niet meer dan nodig is, in alles betracht.
Moed als durf om het goede te bewerkstelligen.
Rechtvaardigheid om eerlijk en oprecht te zijn.
wijsheid als kunde om in elke situatie het hogere goed te ontdekken en volgen.

Deugd is de perfectie zoeken in een onderwerp waar eigenbelang of eigen intentie mogelijk is.

Het zoeken van gezondheid als men ongeneeslijk ziek is, kan geen deugd zijn.
Maar het zoeken van genezing als een ziekte met medicijnen, leefstijl, middelen te behandelen is,
dat kan het deugd gezondheid wel dienen.

Een deugd is voor iedere groep binnen een samenleving anders.

Een monnik zal devotie en celibaat als deugd oefenen.
Een gezin zal naast devotie ook het opvoeden als deugd beoefenen.

Een mens in een carriere zal perfectie willen krijgen in zijn loopbaan.


 

Woorden

Een woord begint een oorlog,
een woord eindigt een oorlog.

Een woord geeft vrede aan miljoenen
Een woord geeft strijd en hierarchie aan miljoenen.

Een woord geneest,
Een woord verderft.

Een woord schenkt leven,
Een woord beneemt leven.

Een woord bindt volkeren samen.
Een woord versplijt volkeren.

Een woord geeft een familie verbinding.
Een woord versplintert een familie.

Een woord geeft de wetenschap voorspoed.
Een woord doet wetenschap vergeten.

Een woord geeft informatie betekenis.
Een woord geeft informatie lege woorden.

Een woord geeft een leider zijn kracht.
Een woord doet een leider vluchten.

Een woord geeft een samenleving een doel.
Een woord geeft een samenleving wanhoop.

Een woord is het leven dat geschapen wordt.
Een woord is een leven dat voor altijd verdoemd wordt.

Een woord is een manier om te communiceren.
Een woord is om eigenbelang te laten prevaleren.

Een woord heeft een of meerdere betekenissen.
Afhankelijk van tijd, plaats en gebruiker.
Een woord heeft voor de gebruiker een betekenis.
En wordt gedeeld tot duizenden verklaringen.

Een woord, Wijs worden is woorden vinden.
Voor onbenoembaar werkelijkheid.

Een woord, Deugd is het trachten
van leven in wijsheid.


 

Electra

De huidige tijd is elektronica niet meer weg te denken.
Van tv telefoon tot wasmachine en over.

Elektrisch aangedreven auto’s en elektrische bussen.
Een elektrisch apparaat werkt door de chemische voeding van elektronen,
en de mechanische onderdelen die door elektronen manipulatie een gewenst effect geven.

Een computer bestaat uit chips, die weer uit transistors bestaan,
die elektronen bij elkaar voegen, of verdelen.

Een computer heeft een beeldscherm, waar elektronen,
vertaald in lichtstraaltjes een scherm vullen met een voorafbepaalde afbeelding.
Een afbeelding die informatie geeft.

Een computer zonder voeding, is zonder betekenis.
Een computer waar onderdelen worden verwijderd,
zal een gebrek aan functionaliteit hebben.

Electra is de stofnaam die elektronica zijn waarde geeft.
elektronen, varen van negatief tot positief door apparaten.
en geven het de waarde die technologisch ontwikkeld is.

electra.
Stel je voor een batterij die honderden jaren lang een apparaat kan voorzien
van energie.

Stel je voor een tablet die geen beeldscherm heeft,
maar in een normale bril zit geintegreerd.

Stel je voor dat een auto met een zonnecel van 15 centimeter
kan rondrijden zonder dat energiegebrek het treft.

Stel je voor een laser wapen die
over drie kilometer een doel raakt, zonder moeite,
zonder een batterij nodig te hebben ter grootte van een vrachtwagen.

Stel je voor een telefoon die genoeg heeft aan de miliwatts
die het menselijk lichaam heeft.

Electra.
De stof die dit alles mogelijk maakt.
De stof die gesynthetiseerd wordt.
Electra
een katalysator die de stof kan creeeren,
die vervolgens vele doelen dient.


 

Woonvormen

Enkele tientallen jaren geleden,
was het groot nieuws, bejaarden konden hun laatste dagen slijten in
een bejaardetehuis.

Een klein appartement,
een hal en een gemeenschappelijke zaal.
Dagelijks kregen ze eten,
en was het gebouw beschermd.

Dit idee van een bejaardentehuis is ook algemeen toepasbaar.
Een gebouw met appartementen,
met gemeenschappelijke eetzaal.

Voor iedereen met een inkomensbijdrage.
Voor mensen die gemakkelijk willen wonen.
Voorbeeld voor singles, of mensen met een creatief beroep.

Een vorm van groepswonen en een verzorgd verblijf.

Object keuze


 

Een keuze is een proces waarbij de verschillende opties een verschillende waarde en betekenis hebben.

Een keuze is als een weg met een splitsing,
een tweevoudige splitsing is als een dubbele keuze.

Naar links of rechts,
een drieweg, een rotonde.

Een keuze, op persoonlijke vlak, heeft vaak
als meewegende factor, de gevoelskant, of de persoonlijke binding.

Op zakelijk vlak kent het financiele kanten, maar ook productmatige kanten.

Buzz words zijn dan:

Effectief; een actie moet het gewenst resultaat hebben.
Efficient; een actie moet de investering waard zijn. Geen verspilling van grondstof, geld of actie.
Doelmatig; wordt een doel gediend met de actie.
Doeltreffend; het doel moet geraakt worden met de actie.

In de regering zijn ze al jaren bezig te bezuinigen.
Dit betekent dat ze potjes met geld heen en weer schuiven.

Overheidsdiensten worden centraal of decentraal,
belasting wordt door de overheid, of door dienstagentschappen geregeld.

Een militaire macht is ingehuurd of door de bevolking aangewezen.
Technologie is elitair of publiek domein.

De object keuze is welke vraag leidend is in het proces.
En welke vraag het beste effect sorteert.

Een keuze kent belangrijke kanten, en onbelangrijke kanten.

Belangrijk heeft bij ieder keuze een andere invulling.

Een keuze kent een oorzaak en een gevolg.
Een oorzaak wordt door mensen aangewezen,
een gevolg kan alle verschijningsvormen hebben.

De objectkeuze.
Soms is een keuze, als je geen vergelijkingsmateriaal hebt van andere ‘kiezers’
een kwestie die bij onwetendheid schadelijk kan zijn.

Een manier om de samenleving te verbeteren is een
woordenboek van objectkeuzes.

Waarbij keuzes, persoonlijk of zakelijk
een toelichting hebben, een oorzaakbeschrijving,
een doelvinding, en keuzeonderdelen.

Een woorden boek van objectkeuzes,
Het is er niet voor hen die zelf verstandig kunnen kiezen.
Maar als een beschrijving als mensen verdieping willen in hun keuzebepaling.

Dit woordenboek is geen propaganda, geen oplegging van wilsbeschikking.


 

Spectrum

We kennen wel de verschillende manieren om licht te vormen, of na te bootsen.
Onze zon die dagelijks schijnt, en als het helder weer is, bij de mensen een vrolijk gevoel opwekt.

We kennen ook de nachten als het donker wordt,
en wij de kaarsen of de gloeilamplen ontsteken.

Tegenwoordig is het bezuinigen, ook op het licht.
Dus led en spaarlampen worden aangebracht.

Een led lamp die maar enkele wats heeft en alleen licht geeft zonder warmte.

Als wij technologisch beter worden zullen we zuiniger en effectiever worden.
Licht puur als licht.
Warmte puur als warmte.

Zolang de Zon schijnt hebben we door het daglicht een bescherming tegen
duisternis is allerlei vormen.

Een mens die geen daglicht kent krijgt verscheiden ziektes of negatieve verschijnselen.
Daarom is de zon, zolang wij erin verblijven een bescherming en een genoegen.

Maar ooit zal de zon, zwakker worden en verdwijnen,
Tegen die tijd, stel de mens leeft nog, zullen we een technologie
moeten bezitten die ons helpt, zonder zon, toch te leven.

Een lichtbron die een spectrum kent aan lichtfrequenties.

Niet alleen led lamp, maar ook infra rood, ultra violet,
en voor ons nog onbekende onderdelen van licht.

Als licht frequenties kent, golven die met een snellere of langzamere golfsnelheid schijnen.
En licht ook in deeltjes te onderzoeken is.
een deeltje een photon is, een photon eigenschappen heeft die onze wetenschap niet kent.

Belangrijk is als de zon zwakker wordt, dat wij een lichtspectrum leren toe te passen,
om zonlicht als daglicht te vervangen.


 

vrije lesmethode

We kennen allerlei educatieve instellingen.
We kunnen in elk denkbaar onderwerp een cursus, workshop of studie volgen.

Elke studie heeft theorie, praktijk en de test die kwalificeert of je het onder de knie hebt.
Elke workshop gaat over een onderwerp en geeft in korte tijd blik op wat ermee aangeleerd wordt.

Een lesmethode wordt vaak ontworpen door hen die erin gestudeerd Zijn.
Een lesmethode gaat over kennis en kunde en moet de leerling een kundigheid aanleren.

Een verandering in het leersysteem kan de wereld beter maken.
Omdat mensen betalen voor kennis en lessen, blijft een hoop onder de lat.

Stel je voor dat mensen als ze vrije tijd hebben, op zoek gaan naar nieuwe leringen.
Ze kiezen een studie en volgen les.

In onze digitale tijd; is les vaak ook online te volgen.
Je maakt oefeningen, leest over kennis, en leert kunde.

Een verandering zou zijn om lesmethodes,
vrij inzichtbaar te maken.
Iedereen kan het lezen, bestuderen.
Alleen de praktijk en de examens worden in een betaalde omgeving beschikbaar.

Mensen betalen dus om de kwalificatie te verkrijgen.
Als ze hun beroep ervan willen maken, zullen ze dus examens moeten afleggen
of face to face contact krijgen.

Omdat bestuderen gratis is, verkrijg je een groter aantal dat wel gestudeerd heeft,
en de kennis op andere manieren ten nutte brengt.
(of via een sollicitatie, en proefstuk bewijst vaardig te zijn)

Op het eerste oog lijkt het een terugval immers mensen kunnen de lesstof bestuderen zonder te betalen.
Maar de kans wordt groter met ieder die de lessen bestudeert,
dan ook de examens worden aangekocht.

Deze vrije lesmethode,
Die geen verplichting is voor educatieve instellingen,
Geeft de maatschappij een grotere kundigheid op het niveau van
de huidige wetenschap.

Hierdoor kan de wetenschap sneller groeien en geavanceerder worden.
Immers meer toegang tot kennis.


 

Luchtkastelen

Stel je voor dat een gebouw,
vergelijkbaar met een middeleeuws kasteel
in de lucht hangt,

weer en wind hebben geen vat op hoe het in de lucht hangt.
Stel je voor dat mensen in allerlei kastelen wonen,
die allemaal in de lucht hangen.

In films over buitenaardse machten zijn
vliegschepen altijd uitgedost op manieren die in
de kunst een bijzonder aanblik zijn.

Stel nou dat een ufo, en een middeleeuws kasteel gekruist worden,
je krijgt dan een luchtkasteel,

Waarbij je in de lucht woont,
in een gebouw, een huis dat door onbekende technologie
in de lucht blijft hangen.

Door een adductor en een reductor samen te gebruiken,
kan je een object op een vaste plek zetten boven een planeet waar
een kern een harde grondstof heeft.

Door de kern kan de adductor zijn aantrekking krijgen,
en door de reductor wordt het op afstand gehouden.

Met kleine vliegscheepjes zoals wij nu auto’s gebruiken,
vliegen wij dagelijks van ons luchtkasteel naar ons werk, of dagbesteding.

Luchtkastelen,
een toekomstperspectief,
overal op verschillende hoogtes,
verschillende bouwstijlen.

onbeinvloed door weer, wind en gerucht.


 

atomaire modellering

De wetenschap maakt van atomen moleculen,
en van moleculen objecten.

Van water tot waterstof,
van zuurstof en carbon, koolwaterstoffen.

Van uranium tot plutonium.

We krijgen de wetenschap om atomen samen te stellen.
Van een basisstof tot een doelstof.
Waarbij kern, elektron, proton en andere onderdelen kunnen
worden samengesteld.

We kunnen iedere bekende atomaire stof maken,
Alle bekende moleculen kunnen we maken.

Een atomaire generator.
Met een basis grondstof, een katalysator,
energie en een chemische procesvoering.

Met deze atomaire generator en een modeleer machine kan
je welk object ook die bekend is na maken.

een houten kop, een telefoon.
Een kleding stuk, dakpannen,

natuurlijk is de computer die het plan bevat die geactiveerd moet worden,
ook beschikbaar bij die technologie.

Want je hebt zowel het ontwerp als de uitvoering nodig.

Een atomaire printer zou je het kunnen noemen.
Een cad-programma om een object te ontwerpen.


 

voedselbereiding

Honderden jaren geleden was de voedselbereiding,
niet meer als het koken van alles in dezelfde pot,
boven een houtvuur.

In oude tijden op aarde was het eten,
rauwe wortelen en fruit.

Water was als drinken de pure vorm van
wat wij ook als water kennen.

voedselbereiding,
de ontwikkeling van de beschaving hield ook in
dat voedsel meer bereidingswijzen kreeg.

Tegenwoordig hebben wij van taart tot lasagne.
Van aardappelen tot asperges.

Zoals wij tegenwoordig de keuze hebben wat wij als avondeten maken,
Zo hadden wij honderden jaren geleden, geen keuze,
en was het slechts wat beschikbaar was om te eten.

Als we van de huidige tijd naar de toekomst kijken.
Nu hoeven we ook niet direct meer de fruit of de groente
in zijn geheel te nuttigen en is het gesneden, gepureerd, gehakt,
gekruid.

In de toekomst zullen wij minder gebonden zijn aan de oorsprong
van het eten.

Dus geen appels meer, geen aardappels, geen wortels,
Een reep waarin grondstoffen uit fruit en groente verwerkt zijn,
Een boterham die als geheel uit het apparaat komt,
waar extra stoffen zijn toegevoegd.

Dus geen gasstel meer met drie pannen,
maar een apparaat dat op en magnetron lijkt,
en waarin het voedsel als een soort driedee printer wordt bereidt,
Waar eigenschappen tot een bepaalde waarde kunnen worden ingesteld.

Bedenk maar eens; Lasagne van worteldeeg en fruitsnippers.
Een reep met aspergevezels en bloemkoolvulling.

Maar ook een vierkante appel die altijd zoet smaakt.
chips gemaakt van avocado.

De toekomst brengt ons technologische ontwikkeling,
waar wij nog niet de kennis over hebbben.


 

Het nieuwe normaal

In gesprekken hoor je vaak dat normaal relatief is.
Wat normaal is, is een term die geen eenduidige inhoud heeft.

Normaal, wie is er normaal.
Uitspraken zoals van loesje;
heb je ooit iemand ontmoet die normaal was.

Normaal is een woord dat bij mensen betekent
dat ofwel je meer moet aanpassen aan de omgeving of de cultuur.
Of dat je een bepaalde eigenschap hebt.

Normaal is een woord die als je het een betekenis geeft;
de norm benadert.

De norm zijn regels soms duidelijk soms impliciet,
die de maatschappij structuur geven.

Een norm van een land kan de wetgeving zijn.
Een norm van een groep zijn de regels die groepsleden moeten naleven.

De norm is dus soms in woorden uit te drukken,
maar kan ook een gevoelsonderwerp zijn.

Hoe meer je aan de norm voldoet, hoe normaler je bent.

Waarbij de norm dus de maatstaf is voor de relatieve betekenis van normaal.


 

indirecte analyse

We kennen de deeltjesversnellers en de generators die atomen manipuleren.

We kennen de chemie die met quantum deeltjes en atoomkernen proeven nemen,
die zorgen voor een toekomst van allerlei nieuwe processen en objecten.

In de chemie, is soms niet het doel om wat direct zichtbaar is te maken of te gebruiken.
Soms is het ook een doel om uit te gaan van dat wat onzichtbaar is, onkenbaar,
of indirect zichtbaar is.

Als je een atoom doet verdwijnen, verschijnt er dan een lege plaats,
of is het in ruimte wel aanwezig maar niet in vorm.

Indirecte analyse.
Gaat uit van wat mist, Gaat uit van wat er niet is.

Indirecte analyse.
als een object met photonen is gemanipuleerd,
is het lichtfrequente deel van het object onzichtbaar.
Maar schijn je met een laser op die plek,
dan zie je een donker punt oplichten.

Het andere deel van het spectrum kan ook.
Als je een laser richt op een object waarvan de wanden gemanipuleerd zijn
zie je een licht vlekje die het licht spiegelt.

Dus het kan absorberen en spiegelen.

dit is een eenvoudig voorbeeld waarbij je dus
voort kan gaan met allerlei natuurlijke processen en er
een donkere kant ervan zichtbaar te maken.

Als een object dus licht absorbeert kan je dit indirect bewijzen, of indirect aanwijzen.
Als een object met de wanden spiegelt, dan kan je niet ontdekken wat eronder zit,
maar indirect aantonen.
Door een analyse met verscheidene eigenschappen erop te activeren.

Op dezelfde manier kan je zwaartekracht in een proces manipuleren.
Waarbij de wetenschap de technologie ontwikkelt waarbij objecten los van de zwaartekracht
kunnen bestaan. Dit is een doorbraak in objectverplaatsing.


 

mentale kracht

mensen krijgen rond hun derde levensjaar toegang tot hun geest.
Vanaf die tijd bouwen herinneringen zich op, en kinderen
vullen hun geest met gedachten die op hun leeftijd zijn gebaseerd.

Kinderen in hun opvoeding leren hun denken te gebruiken met
hulpmiddelen en methoden.

Waarbij in de academische wereld abstract denken een vereiste is.
Maar ook denken in beeld en logica zijn manieren.

Mentale kracht kent verscheidene kenmerken.
Iemand die zwaar fysiek lijdt of een zwaar fysiek beroep heeft,
Dan wil je fysiek opgewassen zijn.

Als je een beroep hebt waarbij niet direct zichtbaar is wat resultaat is,
of welke weg je gaat. uitgaand van oorzaak en reactie,
waarbij het niet in werkelijkheid zichtbaar is.

Een advies waar ik over las,
als mensen bijvoorbeeld in het leger zitten, en fysieke ontberingen doorstaan
probeer dan niet op lange termijn te denken,
van over drie dagen is de test over,
maar denk dan aan de meest nabij gelegen grens,
’s ochtends denken aan dat je het middaguur moet halen,
erna het avond uur.
Hoe dichter bij je gedachten liggen,
des te meer je kan dragen, en des te lager de lat ligt.

Als je gedachten dicht bij liggen, betekent niet dat als dat punt voorbij gaat,
je geen doel meer hebt, immers erna denk je weer aan een nieuw dichtbijgelegen punt.


 

Spoken en duisternis

Ieder mens heeft wel eens een gedachte die angst kan inboezemen.
Ieder mens heeft spoken in zichzelf wonen.
Op televisie zijn ook films te zien over de duistere kant van het leven.

Van wezens en dieren die alleen ’s nachts leven.
Van personen die een nare kant hebben.

In religies wordt het middel van gebed gebezigd,
om zulke spoken te bestrijden.

Enkele methoden bij spoken zijn:
Als ze niet tegen de zon kunnen, om aan de zon en zijn licht te denken.
Als ze bang van godsdienst of religies zijn om je gedachten te vullen met gebeden en heilge woorden.

uniciteit en herhaling


 

In deze een en twintigste eeuw hebben wij het gemak van computers.
Boeken kopieren is een methode van digitaal ontwerp en printen met een
methode die het papier snel en doeltreffend beschrijft.

Als we naar het verre verleden kijken.
Mensen hadden alleen het vermogen om te spreken.
Alles werd via spraak over gedragen.
Waarbij elke persoon een eigen kleur gaf aan de informatie.

Op een gegeven moment konden ze informatie op een blad schrijven.
De spijkerschrift.

Een blad van een boom, kon maximaal 10 woorden bevatten.
Waarbij de schrijver zijn woorden koos.

Een tijd later was er de zet-methode
met letters van koper of ander materiaal waar papier tegenaan werd gedrukt.
en de boodschap herhaalt werd.

Zoals we nu de computer kennen, en de printer bij velen thuis staat.

We zien dus een informatie ontwikkeling,
van uniek per exemplaar tot herhaling op de eenvoudige methode.
herhaling van de boodschap zonder verlies van kwaliteit.

In de toekomst zal er nog geavanceerdere manieren worden gebruikt.
Zoals nu in de wetenschap wordt ontwikkeld.
Waarbij een computer dor een wiskundige formule
een boodschap kan herhalen, zonder ooit de tekst gezien te hebben.

Of muziek of film die door een reeks formule’s elke keer
bij het tonen ongeveer hetzelfde laat zien.
Maar nooit letterlijk wat het was.

Los van wat de wetenschap over optische en quantumtechniek ontwikkelt.


 

wetenschap en theorie

In de wetenschap is het normaal om experimenten uit te voeren,
en die herhaalbaar te maken.

Wetenschap gaat over het verbeteren van de menselijke omgeving.
We kunnen energie opslaan en omzetten
in beweging, warmte of voorwerpen.

Wetenschap,
bij het begin werd ontdekt als een experiment slaagt.
Dat het een goede zaak was om die te beschrijven.
en voor anderen inzichtelijk te maken.

Op een gegeven moment werd de ontdekking een recht
dat alleen toekwam aan de uitvinder.
De patentrecht kwam een eigenaar toe.

Wetenschap is soms een toevallige ontdekking,
maar soms ook een reeks proefnemingen
met een andere wijze van samenstellen in onderdelen
of gebruik van materiaal.

In de wetenschap is het gebruikelijk
om een theorie op te stellen,
een gebruikelijke resultaat,
en het doel waar het voor dient.

Een theorie is de beschrijving dat
iets mogelijk is.

Een theorie geeft in formule of procesbeschrijving
een oorzaak, een doel, en een middel.
Waarbij het middel belangrijk is.

Als iets theoretisch mogelijk is,
dan is er een oorzaak en een doel benoemt.
Het middel moet dan nog in de praktijk uitgevoerd worden.

In de wetenschap,
zijn er veel ontdekkingen,
die ook veel voorkomen en toegepast worden.

Om wetenschap in de toekomst houdbaar te maken,
moet er een eenduidige manier van beschrijving zijn.

Een blue print die dezelfde onderdelen kent,
dezelfde formule, of procesbeschrijving.
En een eenduidige in tijdsbeschrijving,
gebruikte grondstoffen, en omschrijving van
het middel dat het doel bereikt vanuit de oorzaak.

Een manier van beschrijven met dezelfde taal,
en dezelfde wiskundige of natuurkundige verwoording.

En een punt in de wereld waar alle wetenschap
wordt geregistreerd. Met een blue print
die alle kanten ervan inhoudt.


 

Prioriteit en intentie

In de samenleving heb je bevolkingsgroepen,
je kent religieuze groeperingen,
je hebt beroepsgroepen,
culturele groepen.

elke groep kent kenmerke die het onderscheiden.
Een religie kent natuurlijk de godheid die voor elk lidmaat het object is van aanbidiing

Ieder mens heeft een prioriteit in het leven.
Mensen die kinderen hebben, hebben belang dat hun kind gezond is,
een goede positie heeft of krijgt.

In films zie je dan ook dat als een kind of partner iets verveledns overkomt,
dat ze er veel voor over hebben om dat te herstellen.
Familie is een emotionele binding.
Waarbij de wet of de norm ondergeschikt is aan het belang van familie.

Mensen die een religieuze norm hebben,
stellen die vaak ook boven de wet of de sociale normen.
Omdat religie een persoon, een godheid behartigt die groter is dan een hierarchie van een land.

Religieuze mensen hebben een norm die goed en kwaad reden geeft voor het gedrag.

Een derde groep is carriere, waarbij patriotisme een plaats heeft.
binnen de hierarchie op de werkvloer,
streven mensen naar de hoogst haalbare positie.
Waarbij de emotionele gebondenheid, de religieuze norm van andere ondergeschikt is
aan het eigen gevoel van juist en onjuist.

Alles dat aan het patriotisme of de wet voldoet is juist,
elk misdrijf is onjuist en is volgens de hierarchie bestrafbaar of begrenst.

Een vierde groep is de traditie, en de eerbied voor ouderen.
Oudere mensen met levenservaring krijgen respect en eerbied.
Voor wat zij gedaan hebben of de rol waarmee ze raad geven
en leiding geven.
traditie gaat uit van inzicht in het leven.
Waarbij levenservaring de leidende factor is.

Samengevat:
Familie is een emotionele binding
Religie is een vraagstuk van goed en kwaad,
Patriotisme en carriere is een hierarchie met de hoogst haalbare positie ondergeschikt aan de wet.
Traditie is de eerbied voor ouderen en de levenservaring.


 

Draconische wetgeving

Stel je voor een land waarin mensen in sterke mate individualistisch zijn.
Ze verdienen hun eigen geld, en kan je het niet,
dan krijg je van de overheid niets.

De enige regeling die je kan krijgen is een contract waarin schulden worden gedorven
waarbij je als slaaf werkzaam wordt.

De man of vrouw van wie je een slaaf bent, vergoed je schulden,
maar kan een tijd over je beschikken als slaaf.

Een regeling over slavernij is voor mensen die enige vrijheid genieten
geen aangename keuze.
Immers slavernij houdt ook zaken in die misschien niet bij de voorkeur of de normen liggen
van het individu.

Deze draconische wetgeving geeft geen zicht om medemenselijkheid, of compassie.
Een draconische wetgeving zegt te huldigen dat mensen erdoor zelfstandig zijn,
en geen afhankelijkheid hebben.

Een tweede regeling is dat als iemand in de schulden zit,
zijn schuld kan verevenen door een orgaan te geven.
Een orgaan die dan professioneel wordt verwijderd.
Immers in de klank van de onafhankelijkheid,
is het een bruikbare manier om een schuld kwijt te schelden.

Een voorbeeld is dat iemand die een kind heeft die ernstig ziek is,
en verpleging nodig heeft,en er is geen verzekering voorhanden.

Een van de ouders zou de verpleging hebben afgekocht door een orgaan af te staan.
Erna werd door een speling van et lot, die verpleging weer uit het dossier gehaald,
waardoor die ouder, nog een orgaan moest afstaan.

Als je nu een tijd later kijkt,
dan zie je bij die ouder, die zijn kind verpleging wilde geven,
over de romp, een aantal strepen, die hechtingen laten zien.

Hoeveel organen moesten gegeven worden,
om verpleging af te kopen.

Dit is een gevaar van een draconische wetgeving.
De onmenselijkheid van bepaalde groepen binnen de saenlvebn


 

Adolescentie inzicht

Kinderen worden door hun ouders opgevoed,
ze leren op school de basisvaardigheden van het leven
de vaardigheid om ook een beroep uit te oefen,
de vaardigheid om in de maatschappij zich te bewegen.
En de les van vrijheid,
waarin je leert dat vrijheid een basisrecht is,
en dat vrijheid aan een ander gunnen, ook een
wederrechtelijk nut heeft

Als kinderen 18 worden,
mogen ze kiezen in de democratie,
mogen ze zelfstandig geld verdienen en uitgeven.

Ze mogen een relatie aangaan met een partner of bevriend mens.

Als adolescent leren ze zelfstandig zelfredzaam en zelf voorzienend te leven.

Als misdaad welig tiert,
met kenmerken en eigenschappen die niet fris zin.
Als misdaad welig tiert met horror en afschuw.

Alle misdaad wordt dan ge-algemeniseerd.
een kleine beschrijving van wat het is, wat het betekent.
En hoe als mens erop te reageren, en hoe ermee om te gaan.

Deze reeks beschrijvingen worden dan in een film of documentaire geplaatst,
en als film voor alle adolescenten verplicht om te zien.

Deze film geeft volwassenen de mogelijkheid om bij alle misdrijven
op een gepaste manier te reageren.

Deze film geeft zicht op criminaliteit en hoe
als burger erop te reageren.

Deze misdrijven die erin voorkomen,
zijn de meest complexe zaken.

Een simpele winkeldiefstal komt er niet in voor.
Maar bijvoorbeeld religieuze manipulatie zou er onderdeel van kunnen zijn.
Of een gijzeling van familieleden.


 

Hogere en Sterke machten

Godsdiensten gaan over hogere machten.
Van de christelijke god, die jehovah of adonai wordt genoemd,
de islam die allah als naam geeft aan hun god.
Hindu met de vele godheden.

Maar hogere machten beloven gunsten aan hen die volgen.

Zoals wij dus hogere machten kennen als bron van godsdienst.
Zo is er in de wereld een veelkleurigheid.
De grote massa die een van de mainstream-paden volgt.
In het westen tot een bepaald verleden de christelijke vorm.
in azie, moslim of in india hindu.

Zoals we hogere goede machten kennen.
Zijn er ook sterke slechte machten.

In boeken zoals romans wordt het vaak beschreven als
een contract met de duivel.
Waarbij de duivel rijkdom belooft of roem.

Waarbij soms in de rechtspraak wordt genoemd,
dat iemand die misdadiger is, een contract heeft met de duivel.

Mensen die hoger in de maffia zitten,
en ook door de duivel hun kwalijke invloed hebben.

De duivel aanhangen, kan misschien roem of rijkdom geven,
maar de duivel staat bekend dat hij groot leed veroorzaakt.
volgens heilige boeken zou je van het volgen van de duivel,
na het leven in de hel komen.

Dat oorlog en de onderwereld ervan groeien.
Dat misdaad zwarter wordt,
en dat diegene die er oorzaak van zijn,
soms zelf niet beseffen wat ze doen.

Lichtvaardig denken over deze tweedeling van de wereld,
zwart en wit. is een risico.

De duivel, zou een grens behoren te hebben.
En iedereen zou een keuze in vol besef moeten nemen.

Een god of een goede macht, brengt minder of geen leed met zich mee.
Leed is een kwaliteit die je niemand toewenst.
Ook je ergste vijanden zijn beter gebaat bij hun geweten dan bij
een vloek.


 

Afwijkenden

Onze wereld kent, in gebieden waar luxe normaal is,
ook een systeem van opleiding en beroepsvoorbereiding.
In ons land, van mbo tot hbo en universiteit.
Waarbij primair en middelbaar onderwijs standaard is.

De meeste mensen kiezen in hun jeugd ene richting,
en volgen een opleiding waar ze hun toekomst aan wijden,
of herscholen als hun voorkeur wijzigt.

We hebben echter ook afwijkenden,
een groep die vanaf hun jeugd niet passen
in het schoolsysteem.
Waarbij ze niet gemotiveerd zijn,
slechte resultaten halen,
Of somber gestemd.

Deze afwijkenden hebben in de samenleving een funcite
die niet bekend is, en die niet opgelegd kan worden.

Afwijkend betekent niet dom, achterlijk of zwakbegaafd.
Afwijkend betekent niet onnuttig, zonder doel, zonder menselijke waardigheid.

Afwijkenden, hebben als het ware in hun genen een betekenis liggen.
De betekenis die hun leven kan hebben. voor zichzelf voor de wereld.

Als afwijkenden de mogelijkheid krijgen, om in hun afwijkendheid
toch hun doel te verkennen.

De een zal binnen de wetenschap die hun voorkeur heeft grote ontwikkelingen in gang zetten
de ander zal religie, of sociologie als hun vakgebied zien en daarin belangrijke ontwikkelingen laten zien.

Afwijkenden die de vrijheid krijgen om ook buiten het schoolsysteem om hun kennis te vermeerderen
of hun kunde te vergroten, of creatief te zijn met het onbekende.

Afwijkenden die binnen de samenleving een gerespecteerde plaats hebben,
zullen de samenleving op hun manier hun bijdrage geven.

Een bijdrage di niet voorspelbaar is, niet berekenbaar, niet te passen in een systeem.

Het enige nadeel is, dat als mensen voorwenden het te zijn en te profiteren,
maar zelfs dat is misschien een kostprijs die niet opweegt tegen de voordelen ervan.


 

Opvoeding

Mensen die kiezen om in het leven kinderen te verwekken en opvoeden.
Mensen die verantwoordelijk worden voor kinderen.

Mensen die het beste willen meegeven aan hun kinderen.
In vroegere tijden was een uitspraak als wie zijn kinderen tuchtigt doet goed
een oorzaak voor veel leed.

Mensen voor de middeleeuwen lieten hun kinderen spelen,
en vanaf 14 jarige leeftijd werden ze in het beroep van uhn ouders
geschoold.

In deze tijd hebben we de basisschool, middelbaar en beroepsonderwijs, of academisch onderwijs.

Als ouder, heb je belang dat je kinderen goed terecht komen in hun volwassen leven.
Maar hoe meer je je kinderen begrenst hoe meer de tegenwerking als ze vrijheid verkrijgen.
en hoe meer je kinderen in een keurslijf dwingt, hoe minder gevoel ze in hun leven leggen.

Als ouder wil je je kind of kinderen vooral genegenheid geven,
en een mate van bescherming, zodat zolang ze het accepteren scholing en ontwikkeling kennen.

Als ouder wil je je kind een goed beroep geven door de ontwikkeling zo goed mogelijk te leiden.

Als kinderen volwassen zijn, hebben ze in ideale zin een verantwoordelijkheidsbesef
die hen door alle gevaren van het leven leidt.

Als ouder wil je niet dat je kind aan de zelfkant komt van de samenleving.
Als ouder wil je niet datje kind een crimineel of misdadiger wordt.

Om zulke zaken te voorkomen, is voor het kind genegenheid belangrijk.
Als het kind het gevoel heeft liefgehad te worden, zal haat of woede geen of minder vat hebben.
Als het kind het gevoel heeft zijn omgeving te mogen verkennen, in figuurlijke zin.
Dan krijgt het een goede eigenwaarde en een mate van zelfvertrouwen.

Als een kind zijn impulsen kan volgen en de gevolgen ervan ondervindt.
Leert het dat impulsen niet slecht zijn maar de mate waarin ze vorm krijgt in daden
een goede of slechte betekenis kent.

Een kind dat zijn gevoel behoudt in het leven.
Zal voor zijn kinderen ook genegenheid dragen.


 

pitch perfect

We kennen de evolutie theorie, van darwin.

Dat de natuur alle soorten levende wezens,
in een rangorde staan.
Dat eet wordt ook gegeten.
en dat leeft alleen als het zich aanpast
kans heeft te overleven.

survival of the fittest,
is datgene dat zich het beste aanpast
de grootste kans heeft te overleven.

Pitch perfect is de term
dat alles dat naar perfectie streeft,
de hoogste kans heeft te leven
en dat elven door te geven.

een persoon die academisch geschoold is
verdient meer geld, en kan zijn kinderen
meer meegeven in het leven.
van speelgoed tot de discussies over
maatschappelijke normen en waarden.

een persoon die zwakbegaafd is zal zijn
kinderen weinig te bieden hebben
behalve de erfelijke aanleg.

Pitch perfect is de aanpassing
van het individu aan de samenleving.
de samenleving zal meer waarde hechten
aan iemand die een duidelijke en grote of waardevolle rol heeft
dan iemand die afhankelijk is zonder tegenprestatie.

Pitch perfect
ieder mens streeft naar perfectie.
ieder mens is afhankelijk van de kansen die in het leven komen.

Als een mens, honderd procent naar perfectie streeft.
zou hij binnen zijn levenstijd.
succesvol nageslacht hebben.
een carriere die hoog in de rangorde eindigt.
en een status die respect afdwingt.

Als een mens voor vijftig procent naar perfectie streeft.
zal de andere vijftig procent gevuld zijn met het
zoeken van genoegen,
waarbij we weten dat genoegen in deze tijd
alcohol, roken, gokken, tv kijken en allerlei soorten inhoudt.

Perfectie is het opofferen van genoegen voor een toekomst
met grotere vrijheid, of een grotere kans van voortbestaan.

Pitch perfect,
houdt bij verscheidene culturele groepen verschillende
richtingen in.

een persoon die, it, computer gespecialiseerd is,
zal willen uitblinken door in die wetenschap
een voorloper te zijn.

een persoon die schrijver is,
zal willen uitblinken in boeken,
om gelezen te worden, met de diepere betekenis erin.

Pitch perfect.
de evolutie theorie gaat over aanpassing.
waarbij mensen als unieke betekenis kennen
dat zij naast hun instinct en ratio
ook zoeken naar perfectie.

Pitch perfect,
mensen zoeken ook de ideale partner.
een perfecte levenspartner.

Waarbij een perfecte levenspartner een combinatie inhoudt
van schoonheid, genegenheid, bescherming, geborgenheid
en de mogelijkheid nageslacht te verwekken en op te voeden.

Pitch Perfect.
Als mensen op hun top zijn van perfectie,
is het maken van fouten zoveel mogelijk overwonnen.
immers kennis geeft kunde aan het goede leven.
goede leven, met zoveel mogelijk kunde om problemen op te lossen of te voorkomen.
het goede leven, met zoveel mogelijk benutting van vrijheid en kansen om te klimmen
en in de maatschappij opklimmen tot hoogtes waarbij zekerheid, veiligheid en vrijheid maximaal zijn.
Waarbij perfectie ook kan worden gemeten aan de hoogte van inkomen,
of de mate van zelfwerkzaamheid of ontwikkeling van het individu.


 

taal in nummer

Stel je voor iedere letter is een cijfer,
ieder woord is een samengesteld getal.

Ieder woord als onderdeel van een zin heeft een samengestelde betekenis,
een zin als een getalcombinatie.

Stel je nu voor dat er een manier van rekenen is
die woorden, als getal, door een formule kan worden gebruikt.

Die formules die woorden en zinnen als elementen bevatten.
Zo’n formule die als een black box,

een manier van rekenen bevat.
formule, getallen, enz.
een manier van rekenen die als input deze getallen gebruikt,
en als output een nieuwe reeks getallen geeft.

Die via de getallen reeks weer naar letters, woorden en zinnen kan worden omgezet.

Een taal in nummers, een zin die in letters woorden wordt vertaald tot een getallenreeks.
een getallenreeks die door een combinatie van formule’s een nieuwe betekenis krijgt.

Stel dat zoiets bestaat, los van onze grenzen in wiskunde,
Welke kennissystemen worden daardoor ontwikkeld.
Welke nieuwe kennis verkrijgen wij erdoor.

Een boek die in getallen is om te vormen,
met getallen die in een generieke formule,
een boek in een bladzijde aan getallen kan omzetten.

Een boek die door zo’n formule,
in een bladzijde van formule’s en getallen
een heel boek bevat.

De taal in getallen uitgedrukt,
kan beide kanten op gebruikt worden.


 

reeks en vergelijking

In de jaartelling bij het begin,
hadden we de romeinse manier van tellen.
De manier van enkele letters die een grootheid of getal uitdrukten.

een romeinse letter reeks die een getal uitdrukten,
die in rome zorgde voor de beschaving,
de voorspoed van de regering en de onderdanen.

Zoals wij toen romeinse cijfers kenden om getallen weer te geven,
zo vonden we de arabische getallen uit,
het decimale stelsel waarbij getallen tot duizendvoud konden worden beschreven.

Dit decimale stelsel is nu de gebruikelijke vorm van tellen.
kinderen leren al cijfers te gebruiken,
voor kleine en grote berekeningen.

Vergelijk nu de manier waarop het begin van de jaartelling
en de huidige vorm van getallen is ontwikkeld.

Zoals wij nu ons decimale stelsel kennen,
het binaire stelsel voor computers.

Hoe zien wij onze toekomst tegemoet.
Rekenmachines geven ons antwoorden op berekeningen
die wij zelf niet meer met de hand kunnen berekenen.

Zullen we meer afhankelijk worden van hulpmiddelen,
en zelf de rekenmethodieken niet meer op die geavanceerde manier kunnen begrijpen
of met de hand toepassen.

Getallen zijn een vorm van reekshandhaving.
Een reeks is een oplopende vorm van weergave,
die gebruik maakt van cijfersymbolen.
die elke stap omhoog een betekenis draagt.

Getallen als een reeks,
die per element een andere betekenis heeft.
die per element een aantal in weergave vergroot of verkleint.

Zoals de vergelijking tussen romeinse en decimale cijfers,
zo kunnen wij naar onze toekomst kijken.
Een nieuwe vorm van tellen, getallen, reeksen en weergave in formule’s en
beschreven berekeningen.

Onze toekomst,
kunnen wij niet bevatten,
maar in de toekomst kunnen ze bevatten
op welk niveau wij staan. in getal en formule.


 

Gebruik symboliek

symbolen zijn door hun vorm,
als een betekenis die door de kenner wordt herkend.

symbolen zijn door hun vorm,
als een betekenis die oorzaak is voor
kleine of grote gevolgen.

Een internationale uitwisseling
is door symbolen onderling tot begrip te vormen.

Stel je voor dat een taal van land A,
en een taal van land B,
bij het zelfde symbool een andere betekenis kennen
de ene herkent het als een vraag om oorlog
de andere als een vraag om vrede.

Als beide landen, zich niet openstellen voor verandering,
dan zal het ene land oorlog beginnen, het andere
zal de daad niet begrijpen.

Stel je voor dat er een taal is waarin alle andere talen
zijn vervat. een taal waarin iedere boodschap
zijn betekenis precies kent.

Deze universele taal;
zouden wij haar kennen,
zou oorlog verdwijnen,
zou ruzie, geslecht worden.
zou meningsverschil ophouden.

Een symbolen taal die elke betekenis overbrengt.
een symbolentaal;

Stel je nu voor dat die symbolen taal
een hogere orde weergeeft.
Waarbij die hogere orde,
een invloed heeft op ons.

Stel dat die hogere orde
verantwoordelijk is voor ons karma,
ons lot en onze toekomst.

Stel je voor dat die hogere orde ons kan genezen
van elke kwaal, van elke aandoening.

Stel dat die universele taal,
ook door die hogere orde wordt begrepen.
De juiste symbolen, kunnen ons genezen,
De juiste symbolen, kunnen onze toekomst helder maken.
De juiste symbolen geven bescherming.

Als zo’n taal zou bestaan,
symbolen die voor ieder mens het lot kan keren tot een goede toekomst,
Zouden wij allemaal dan die kans krijgen.
Immers zo’n taal vinden is al een karma, is al een wending van het lot.

In het verre verleden,
toen india de weg van het hindoeisme bewandelde.
Er wordt gezegd dat sanskriet een afspiegeling was
van een tijd die een hogere orde kende.

Er wordt gezegd dat sanskriet nog steeds symbolen
kent, die raken aan die bedoeling van de universele taal
om het lot te keren.


 

Color my life

Het leven krijgt kleur,
door de zon die warmte en licht geeft.
door de maan in de nacht die als een zilveren schijf zijn richting geeft.

Het leven krijgt kleur,
door het leven dat zoekt naar perfectie
door het leven dan richt naar geluk.

Het leven krijgt kleur,
de kleurkeuze is een manier om blijdschap uit te nodigen.
de kleurkeuze is een weergave van het gemoed
de kleurkeuze bepaalt het humeur.

De kleurkeuze wordt bepaald door het gemoed,
en de kleurkeuze bepaalt het gemoed.

Lichte kleuren, geven een goed humeur,
met een basisgevoel van tevredenheid.

Donkere kleuren, geven de gedachten
over somberheid, dood en verderf.

De kleurkeuze,
geeft een pad aan naar
het licht of de duisternis.

Leeft men in duisternis dan
is geluk afwezig.

Leeft men in het licht
dan is de zon als een bron
van optimisme.

Color my life.
Schenk je leven kleur,
en wordt een mooie kleur voor je omgeving.
Schenk je leven kleur,
En een schilderij vindt bewondering


 

Berg beklimmen

We kennen de sport van het berg beklimmen,
de echte die-hards klimmen in de natuur en
hebben geen zekering nodig.

Ze hopen niet te vallen en door hun expertisme
vallen ze ook niet.

Een berg beklimmer kent de spanning van het reiken naar
de top. Een top die in het verschiet ligt.
en bereikt wordt door concentratie, inspanning
en kunde.

Als we onze tijd zien als een berg die beklommen moet worden
we zien de wetenschap. van wiskunde natuurkunde, sociologie
politiek en alle vakgebieden.

De hogere opleidingen zorgen voor vernieuwing,
en betere methodieken en voor werpen die
de welvaart dienen.

Als we de wetenschap als een berg zien,
dan zijn we op een derde,

Alleen hoe voorkomen wij dat de berg onbegaanbaar wordt,
en we uitglijden en vallen.

In vergelijking een grote oorlog kan alles wegnemen
wat we hebben.
We raken de controle kwijt,
wetenschap wordt niets waard.
Alle elektronica faalt,
alle logistiek en verdeling faalt.

Zoals bij bergbeklimmen kan het handig zijn
om een zekering aan te brengen.

Als we dat vertalen naar de wetenschap.
Betekent dat vastleggen in welke volgorde,
welke materialen, en welke voorbereieding.
Van alle wetenschappelijke ontdekkigen.

Als je een zekering aanbrengt,
kan je nog wel vallen, alleen niet zo diep.
Een zekering voorkomt dat de beschaving
terug wordt geworpen tot duizenden jaren terug.

De wetenschap, als de lijn van ontdekkingen
beschreven wordt, en uitgelegd, dan is het
voor de toekoemstige samenleving beter
te herstellen.

De berg van de wetenschap,
voorkomen van een val,
is door te anticiperen.

De bottle neck van de taal overwin je
door alles in verscheidene talen te beschrijven.


 

Eigendoms recht op dna

Stel je voor dat konen via een eicel slaagt.
Het dna wordt van de gastheer gebruikt om een identieke kopie te maken,
met de leeftijd als enige verschil.

dna is een lange reeks symbolen die voor ieder mens uniek zjn.
een lange reeks dei beschrijft hoe het uiterlijk toont,
hoe de lichaamsopbouw is, spieren en organen.

Maar het dna beschrijft ook het karakter en de emotionele
structuur.

Het dna met de opvoeding gecombineerd beschrijft welke
zwaktes en kenmerken iemand heeft.

Is dna het eigendom van diegene die op natuurlijke wijze deze
heeft meegekregen.

Betekent dat het dna van klonen, intrinsiek eigendom blijven van
de gastheer. of is dna niet als code patent of eigendoms rechtig.

een boek heeft een auteur die in de wet wordt bepaald.
Waarbij het auteurs recht nooit kan worden overgenomen of verandert.
de auteur blijft altijd zijn recht houden,
de uitgiftewet en recht kan wel door uitgeverijen of organsiaties
worden gedragen bij een contract tussen de auteur en die organisatie.

Als een mens dus een kloon krijgt,
zal die kloon als een slaaf bezit zijn van de gastheer,
en ook verplicht de werkzaamheden moeten opvolgen van de gastheer.
Of heeft de kloon een recht op een bestaan, onafhankelijk van de gastheer.

In hoeverre heeft een kloon het recht van bestaan,
als mens, als burger.

Heeft een kloon een paspoort,
welke naam staat erop, welke vingerafdrukken.
Dna als eigendom van de gastheer,
betekent de kloon als kopie van de gastheer,
dus eigendom van de gastheer.


 

informatie-overlevering

In deze tijd, hebben wij het schrift en het verbale taal gedeelte.
we schrijven, typen alles wat wij nodig of nuttig achten,
en en ander aan wie het gericht is,
kent door het taal en schrift systeem wat de bedoeling en betekenis is.

Een boek kan in deze tijd gelezen worden, dank zij landen, met een eigen taal
en afspraken over taal en vorm.

Sinds enkele tientallen jaren is taal ook uit te drukken
in code, waarbij code gebaseerd is op computerkunde.
code die binair of hexadecimaal vorm krijgt.

Een computerprogramma is in deze tijd te openen en gebruiken,
maar zou je het programma honderd jaar geleden hebben gegeven of geopend,
dan is het nutteloos omdat de techniek nog niet die mate van taalweergave bevat.

Een andere kant ervan is dat schilders en dichters door
de directe weergave o presentie van betekenis in woord of afbeelding.

Op die wijze kan je voor een technologische samenleving de informatie
coderen, en indirect weergeven en betekenis eraan verlenen,

maar als je een primitieve samenleving toegang tot informatie wil geven
dan ben je afhankelijk van de directe presentatie zoals in woord en schilderij.

immers mensen om taal te bevatten hebben een verschillende begripsvorming.

Afhankelijk voor wie of wat de informatie bedoelt is,
geef je het een vorm die tegemoet komt aan het niveau van beschaving.

Het overleveren van informatie,
heeft dus naast de eigenlijk bedoeling,
ook kenmerken zoals vorm, begrip, beschrijving.

Een voetnoot: als je een ruimteschip wil beschrijven
in een samenleving waar ze animistisch denken,
dan kan je het alleen in woorden als een dier die door de ruimte reist beschrijven.


 

bio-resonator

Kleine kinderen,
die een elektronisch apparaatje krijgen
in hun hoofd, bij de amygdala of de pijnappelklier.

een bio-resonator die kleine impulsen geeft aan dat gedeelte van de hersennen.

Als kinderen dat voor hun derde jaar geimplanteerd krijgen,
kan het als computer een positieve bijdrage geven aan het
intelligente gedrag van mensen.

als ze het na hun vijfde jaar krijgen zijn de hersenen niet meer vatbaar voor
de werking ervan, immers hersenen tijdens d opvoeding leggen breinpaden aan
en krijgen de verschillende onderdelen hun specifieke werking.

Deze bio-resonator;
Sommige zeggen dat het een stem projecteert
anderen zeggen dat het afbeeldingen geeft.

Of dat het gedrag zonder tussenkomst wordt beinvloed.
Zoals een instinct een mens doet vluchten of vechten,
Of zoals een intuitie kennis geeft vanuit het gevoel.

Deze bioresonator bestaat nog niet,
maar lijkt veel op wat wij de geest noemen.
Maar dan als lijfelijke eenheid die geimplanteerd wordt.


 

medium ether en tussenruimte

Op aarde hebben wij watergebieden,
vissen en andere dieren elven in het water.
voor hen is water een onbenoemde stof,
immers ze kunnen niets anders.

Vissen hebben kieuwen vinnen en een kop,
ze zijn aangepast aan het water.

mensen en zoogdieren leven op het land,
kunnen sneller bewegen, meer coordineren.

zoals wij als mens wel een concept hebben van ruimte,
vacuum zonder zuurstof.

zo kunnen we ook doorredeneren een stof die zelfs geen vacuum is,
zelfs zonder zuurstof nog basaler.

Deze noemen we tussenruimte.
als een vorm van materie dei zoals wij vergelijken met water
meer bewegingsvrijheid hebben, nog vergeleken met ruimte een
hogere vorm van dichtheid hebben,
geen dichtheid in moleculen of gas maar een andere vorm van ruimtevulling.

Als wij als mensen deze tussenruimte ontdekken,
kunnen wij net als dat wij over snelwegen, heel snel rijden,
en dieren op land sneller bewegen dan vissen in de zee.
Zo zullen wij tussenruimte gebruiken
voor verre ruimtereizen.

Van ster zoals de zon, naar andere sterren,
en bij andere sterren richten wij ons op planeten die erom heen draaien.

Tussenruimte die eigen vorm van bescherming nodig hebben.

Zoals wij in de ruimte met een ruimteschip moeten reizen,
zo zullen we nieuwe onontdekte manieren moeten uitvinden
om reizen mogelijk te maken.

Zoals lucht minder wrijving heeft als water,
zo is tussenruimte een kenmerk van leegheid.
leegheid die zonder verlies van energie benut kan worden.


 

lichtspoor

Als ruimtereizen voor ons mogelijk wordt,
van onze planeet naar een anders zonnestelsel
een andere planeet die net als de aarde bewoonbaar is.

We reizen door de ruimte en gebruiken motoren
van kerndeling tot kernfusie.
van krachtvelden tot fotonenaanjagers.

Maar we hebben dan net als op aarde een weg nodig om
van a naar b te komen.
een weg niet van asfalt steen of hout.
maar een weg die subtieler is.

Stel je voor dat een laser straat voortdurend gericht is van
aarde naar alpha centauri,
en die laser wordt door een ruimteschip opgevangen,
een millimeter ernaast en een richtmotor wordt geactiveerd
en brengt hem terug naar het laserpad.

Een laserstraal die als weg functioneert,
en ruimtereizen mogelijk maakt.
een manier om ook zonder menselijke hand te reizen.
immers een computer kan eenvoudig anticiperen op een
laserstraal.

Een ruimtepad door licht gevormd.
een ruimtepad door licht veiliggesteld.


 

Informatie oorlog

Kennis maakt macht.
Iemand die de toekomst kan voorspellen
kan er rijk van worden.

Veel mensen als ze de lotto cijfers kennen die winnen,
dan zouden ze de winnende loten kopen.

Een kennis systeem in een land, of een wereld is om
de voet van welvaart op een bepaald niveua te hebben.

kennis over wetenschap,
leert ons huizen bouwen, communiceren,
het leven veraangenamen.

kennis over communicatie leert ons
sociale verbanden te hebben, en ervaringen uit te wisselen.

kennis in onderwijs, geeft ervaring en methodieken door
aan de jeugd.

Informatie is het geheel van kennis in een verbaal of schriftelijk vorm.

Een land met informatie als abstract woord voor alle communicatie.

Een land met een censuur verbiedt een gedeelte van de informatie.
Of een land met een entertainment sector die kijk geeft op een bepaalde
vooringenomen oordeel.

een film over negers die in de slavernij honderden jaren geleden,
schept een oordeel die door de film wordt opgeroepen.

Informatie is het geheel aan kennis in een periode, in een regio.
De grenzen van informatie zijn de taalgrenzen, maar ook de soortgrenzen.

een mens kan geen informatie delen met een aap of paard.
maar kan wel informatie delen over hoe een aap of paarde te behandelen.

Een informatie oorlog begint als kennis wordt geweigerd te delen.
of als informatie leidt tot een uitverkiezing van enkelen.

als er een chemisch middel wordt uitgevonden die mensen 100 jaar langer laat leven.
Diegenen die het middel krijgen, zijn uitverkozen.

Informatie die niet ten goede komt aan de samenleving,
is onderdeel van een informatie oorlog.


 

kernen

In de wetenschap over het molecuul,
kennen wij dat atomen er vorm aan geven.
dat atomen kernen hebben en elektronen en andere onderdelen.

Een kern heeft in zijn eigen vorm een manier van werken.

een kern kan aantrekken, afstoten en neutraal werken.
Een kern die aantrekt is gevoelig voor zwaartekracht,
en zorgt ervoor dat op een planeet een bodem is
die niet de ruimte in vliegt, die niet verdwijnt.

Deze aantrekkende kern zorgt ervoor dat planeten
blijven bestaan. dat het oppervlak zoals op aarde leefbaar is.
dat levende wezens ,mede door dezelfde soort kern kunnen bewegen
en de basis kunnen zoals eten, slapen, doelmatig gedrag.

Een tweede manier voor een kern is afstoten,
dat we niet dicht bij ons zien.
Immers er zou dan een fluctuatie zijn in de ruimte erbuiten.

De zon is een klein voorbeeld van kernen die afstoten,
het licht wordt uitgezonden, en reist in en vanuit de bol de ruimte in.
Door afstotende kernen, zendt het energie uit.

Een neutraal werkende kern, is kunstmatig te maken,
en te gebruiken als ruimtereizen een mogelijkheid wordt.
astronomische waarnemingen van meteoren kunnen aantonen dat
neutrale kernen, onderdeel zijn van materiaal in het melkwegstelsel.


 

Sfeer licht

Stel je voor;

je woont in een appartement en je mag et inrichten,

bij de lampen winkel verkopen ze sfeerlicht.
omdat drukcontainers opeen geavanceerde manier werken,
kan je zelf bepalen hoe je licht er uit ziet.

je maakt een keuze in kleur licht,
je bepaalteen vorm van de armatuur.
en je kiest de lichtsterkte.

De kleur licht is een keuze uit de wijze van kleur zoals een edelsteen aat zien.
Een robijn,een amethist, een diamant.
Het is allemaal mogelijk,

Daarna wordt het basis materiaal in de druk container gedaan,
en de mal eromheen, maakt de armatuur van edelsteen,
in de vorm die voor af gekozen is.

In het appartement zie je nu allerlei mooie schijnsels,
van echte edelstenen, met mooi sfeer licht.

We kunnen ervan dromen, maar ooit wordt het werkelijkheid.
Edelstenen op een mooie manier in gebruik voor lichtbronnen


 

follow the money

Het kapitalisme wijst voor elke eenheid, of het een voorwerp, een dienst, een grondstof of een proces is een naam aan,
en bij die naam een eigenaar.

Het kapitalisme is de verdeling van rijkdom en waardevolle stoffen over mensen.
Waarbij mensen worden aangewezen naar de mate van beheer of verdienste.

Mensen die honderden jaren geleden een huis kochten,
de grond ervan bezaten, en het niet intussen verkocht hebben
zijn officieel eigenaar van dat huis, en de waarde die het vertegenwoordigt in de maatschappij.

Dit is dat ze door beheer het eigendomsrecht hebben

Door verdienste is als een mens, een baan heeft en van het inkomen een huis koopt.

Follow the money.
Als je geld ziet als een abstract ruilmiddel dat pas bestaat als
het in zichtbaar materiaal wordt geinvesteerd.

Als geld wordt geruild voor ene huis, een auto,
dan heeft het fysiek waarde. het bestaat op een punt een huis,
en op een bepaald tijdsogenblik, dat het gekocht wordt en in eigendom is.

Voor hele rijke mensen die veel geld hebben,
is het soms een vraag; het geld komt niet ten goede
aan de samenleving, en slaapt op de bankrekening.

Een manier van investeren is dan om dat geld zichtbaar te maken
door het in goede doelen, goede fondsen of goede daden on te zetten.

Een manier die eerlijk is, zelfs voor grote rijkdom om
op die manier geinvesteerd te worden;
is er zelf geen voordeel van te willen genieten.
is er geen directe baat bij te hebben.

Investeren zonder rente,
Investeren zonder tegenprestatie.
Investeren; in de goede kant van de samenleving.

Waarbij wat goed is een woord is dat betekenis krijgt door
de mate waarin tot begrip en inzicht leidt.

Soms is er voor hele rijke mensen een manier nodig om
bij te dragen aan een samenleving en hun eigen
voorrechtpositie te verminderen.
Uit schuldgevoel, uit medeleven met armoede enz.
een manier om hieraan tegemoet te komen,
is door staatsschulden op te kopen,
en het bedrag kwijt te schelden.
Door eigen keuze van welke staattschulden
is het een bijdrage aan een wereldwijde oplossing.

Staatsschulden zijn de primaire bron van
alle leningen en schulden wereldwijd.

Door wereldwijd staattschulden kwijt te schelden,
hebben landen de mogelijkheid uit een val te ‘kruipen
en een gezonde staathuishouding te kweken.


 

antenne

Radio straling wordt door een antenne opgevangen en geleidt naar de elektronische circuits om
hoorbaargemaakt te worden.

Radiostraling, het is een hoogfrequente signaal die voor mensen onhoorbaar in de ehter zweeft.

Een radio vangt een signaal op en met een bepaalde frequentiereeks kan het kanalen ondershcieden.
of geconverteerde digitale informatie verzenden en ontvangen.

Een antenne werkt ongeveer als een lijn koper, die elektromagnetische straling opvangt,
en de antenne, geeft deze reeks analoge spanningsverschillen door aan de rafio.

Stel je voor dat deze lijn koper, zijn signaal opvangt,
Waarbij een groter lijn antenne een complexer signaal kan opvangen.

Een langere antenne, als we kijken naar radio technologie, kan een signaal opvangen met een hogere frequentie.

Stel je een lange lijn voor met een glas fiber.
Er wordt een lichtstraal opgericht,
hierdoor wordt een enkel signaal door het glasfiber geleidt.
Stel nu dat die glasfiber, zijn signaal sneller verstuurt dan het opvangt.

Met een lichtstraal krijg je een puls aan het uiteinde van de fiber,
en erna een moment zonder licht.

Stel nu dat de lichtstraal onderdeel is van een reeks lichtbronnen en dus een complex lichtstraal op het fiber schijnt.
Nu zie je dat de pulsen elkaar opvolgen, met de totaliteit van de complexe lichtstraal.
Het uiteinde van de fiber laat nu pulsen zien, na elkaar met de kleur van de lichtstraal.

Een antennen, werkt ongeveer gelijk.


 

Zeevonk

Stel je voor;

Een netwerk van glasfiber.
Zoals ze nu aanleggen om internet te verdelen.
Maar dan als een eenvormig zelfstandig netwerk.

Glasfiber is het netwerk,
en de units of nodes die in het netwerk op elk eindpunt, centrum en koppelepunt bestaan.
zijn gemaakt van chemisch organisch materiaal.

voor te stellen is dat de glasfiber door licht wordt gevuld,
als voorbeeld zeevonk die blauw licht geeft.

Zeevonk die elektrisch word geactiveerd en een licht frequentie code door stuurt.
Zeevonk die het licht gebruikt om een boodschap te coderen.
Blauw licht dat met snelheid van het licht ,
door het netwerk vliegt.

Het tweede deel het chemisch organisch materiaal,
kan omdat zeevonk ook organisch is,
van bacterieel leven worden samengesteld.

Een voordeel van organisch materiaal is dat de input een niet logisch output geeft

Een wereldomvattende computer, die door lichtsnelheid, en organisch materiaal
zijn mogelijkheid krijgt om zoals wij nog niet kennen, superieure computertechnologie creeren.

Zeevonk als voorbeeld en onderdeel van organische computers, gekoppeld aan chemische technologieen.


 

Volwassen en functie

In deze wereld ontkom je er niet aan om in het volwassen leven,
een baan te hebben, of een uitkering te krijgen.
Als je in sommige landen bent geboren of woont.

Een volwassen mens, heeft een opleiding gehad in de jeugd.
en heeft een beroep die voorziet in inkomen.

Een volwassen mens, heeft in de samenleving een functie.
Een bijdrage aan de samenleving.

De hoogte van opleiding en educatie bepaalt ook het gemiddelde inkomen.
De richting van opleiding geeft meer of minder kans op een passende baan.
De werkhouding bepaalt mede hoe lang iemand een baan behoudt, en de carriere.

Zoals elk mens een functie heeft in de samenleving.
Zoals er gebieden op aarde zijn waar arbeid, effectiever is en gebieden waar arbeid minder toegankelijk is.

In een samenleving wil je als maatschappij, een gehele hierarchie die effectief is
om zichzelf als maatschappij van alle levensbenodigdheden te voorzien.
Waarbij nood en luxe twee kanten vaneen medaille zijn.

Mensen die een functie in de samenleving willen hebben,
kunnen besluiten een benoemde vraag uit de samenleving te vervullen.
Een opleiding die aangeboden wordt, een stageplaats die aangeboden wordt.
Een beroep waar vraag naar is.

In de maatschappij heb je dus benoemde arbeidsplekken, van opleiding tot baan.
In de maatschappij heb je ook een deel die zonder opleiding een wegzoekt.
Waarbij ervaring, enerzijds leidt tot een eigen bedrijf, of eigen professionaliteit.
En anderzijds een gat in de samenleving opvult waar nog geen structuur voor bestaat.

Een gespecificeerde functie, en een vrije functie.
Gespecificeerd is een benoemde opleiding, en baan.

Een vrije functie is, eigen baas zijn, eigen ervaring, voor een bepaald deel
niet benoemd in een pad van opleiidng tot baan.

In de voorgaande eeuwen werd zo’n vrije functie, onderverdeeld
naar de Vrijmetselarij. Waarbij het beroep als een soort gilde werd gebruikt,
en samengebracht werd door de wereldorganisatie die Freemasons heette.


 

Geestsystematiek

Stel je voor;
een kind krijgt een film te zien,
en na afloop heeft hij een geest die alle concepten en methodieken bevat die
in het verleden alleen academici hadden.

Stel je voor;
een kind krijgt een film te zien,
en het voorkomt bij 80 % van de mogelijke criminelen dat ze wetten breken.

Stel je voor;
Een soldaat zit in het leger, en bij een uitzending,
heeft hij een trauma opgelopen,.
elke dag beleeft hij flashbacks.
Door het zien van een film, laat hij het los,
en fuctioneert weer normaal.

Stel je voor;
een mens met een psychische aandoening,
kijkt een film,
en zijn kenmerken van psychisch disfunctioneren verdwijnt.

Zijn deze films mogelijk,
nu of in de toekomst.
Zijn deze films, wetenschappelijk mogelijk om te ontwerpen.

Welke elementen heeft een film,
is het een afbeelding vaneen toneelstuk.
is het een documentaire met elementen over feiten en geschiedenis.
is het een navertelling van sprookjes en mythen.

Als zulke films zouden bestaan;
zijn ze te gebruiken als leermethoden, en genezingsinterventies.

Als zulke films zouden bestaan;
Elementen die het programmeren van de geest mogelijk maken.
Waarbij de grens ligt in wat ethisch aanvaardbaar is.
Waarbij de grens is; of het individu mag afwijzen, weigeren
of in de naam van de wetenschap gedwongen mag worden.

Een geest programmeren,
in veel films gebeurt het als vermaak
en beschrijving van een spannend verhaal.

Hoe de geest te programmeren.
Welke maatschappelijke voordelen zijn eraan verboden.

Het eerste voordeel het beperken van criminaliteit,
Het tweede kinderen een compleet kennissysteem geven.
Het derde is een voorwaarde voor de volwassenwording om de maatschappij binnen te gaan.


 

krachtvelden

We kennen de kunst van magneet en ijzer.
Die enkele honderden jaren geleden werd gebruikt als trucje om mensen te vermaken.
Een soort kompas dat vanzelf draait naar een optimale positie.

Een kompas dat door magnetisme altijd naar het noorden wijst.
Een kompas van enkele centimeters die een magnetisch veld aanwijst.
die een grote afstand verder weg ligt.

Een kompas is een klein voorbeeld van een krachtveld.
Een passief veld dat bij elke kompas dezelfde truc uithaalt.

Een krachtveld is in dit opzicht dus een veld waarmee of waarin
een elektrische vermogen wordt omgevormd en een eenduidig effect heeft.

Stel je nu voor dat een krachtveld, alle magnetisch aangedreven functies kan beinvloeden.

Stel je voor;
in het leger vliegt een onbestaande raket over de oceaan,
en door een satelliet in de ruimte wordt een krachtveld,
van enkele centimeters gericht op deze raket.

De voortdrijving en de besturing die elektrisch aangedreven zijn,
en wat in de toekomst ook kan, een raket aangedreven zonder fossiele energie.

Dit punt-krachtveld wordt gebruikt om een raket te beschadigen zodat het zijn doel niet bereikt.

Een eenvoudig krachtveld op deze manier opgewekt kan een grote invloed hebben
op de wereld-defensie door technologisch ontwikkelingen bij grootmachten.

Een ander voorbeeld van een krachtveld is een voertuig die
door een twee zijdig krachtveld zijn energie krijgt van een dunne leiding
zonder elektrische spanning.
En de motor die verliesvrij energie omzet in beweging.

Licht kromme


 

Stel je voor dat de zwaarte kracht de mate van licht kan buigen,
als licht een massa heeft, zou het bij een planeet gebogen moeten worden

Een lichtbron, die niet rechtuit schijnt maar afbuigt richting grond.

In de ruimte, als licht reist van de ene punt naar de andere krijg je
lichtkleur verschillen. frequentie die samen met snelheid
een effect heeft in de waargenomen kleur.

Een lichtbron, die met een meet massa wordt berekend.
Een lichtbron die als massa, vatbaar is voor zwaartekracht.

Stel je voor een planeet met een grote massa,
en een grote zwaartekracht.

Een lichtstraal, die er langsgaat met een tiende van de diameter van de planeet aan de buitenkant erlangs.
De lichtstraal zal door de zwaartekracht worden afgebogen.

als deze lichtstraal zichtbaar of berekenbaar afbuigt.
Dan zie je zowel de zwaartekracht als constante, als de hypothetische massa van een lichtstraal.

Door deze massa van licht, kan je berekenen,
dat een voorwerp dat met snelheid van licht reist,
een zekere licht-afbuiging heeft.
Waardoor ene optisch effect optreedt.
De bron van het licht verschijnt dan als het ware op een andere plaats.

Als de massa van licht bekend is,
dan volgens einsteins ontdekking kan je de hoeveelheid energie ervan meten.
En meten wat het zal doen, als het een afstand aflegt.


 

Lichtsnelheid

De techniek staat niet stil.
een ruimtevaartuig die in deze dagen naar mars of saturnes reist.
en door mensen bewoont zou kunnen worden.

Een ruimtevaartuig die onbemand door de ruimte zweeft, buiten ons zonnestelsel.

Het ideaal van Einstein was om de lichtsnelheid te evenaren,
en te overschrijden om bemande intergalactische vluchten mogelijk te maken.

Maar de lichtsnelheid, net als de geluidssnelheid, geeft een bijwerking
die schade kan doen aan het schip zelf,
of aan de directe omgeving.

Een aantal regels zijn dan belangrijk.
Zoals een afstand van een bewoonde of gebruikte hemellichaam,
ten einde de lichtschok niet ten koste van beschaving te laten zijn.

Een tweede regel,
tijden het reizen met lichtsnelheid is de directe omgeving niet zichtbaar.
Dat betekent dat tijdens het reizen met die snelheid,
geen intelligente taken uitgevoerd kunnen worden.
Waardoor een computer de activiteit moet bewaken,
en opnieuw moet starten na het deactiveren van de lichtsnelheidreis.

Een derde regel is.
Primitieve volkeren geen zicht geven op geavanceerde gebruiksmiddelen.
Immers zulke volkeren make er een magische betekenis van,
waardoor hun ontwikkeling in meer of mindere mate geschaadt kan worden


 

Lichtchips-computers

Zoals de computers tegenwoordig door elektronen berekeningen uitvoeren,
die complexer zijn dan mensen zelf kunnen bevatten.

Zoals de computers de ontwikkeling hebben gehad van weerstanden en condensators
naar transistors en gecombineerd op een chip.

Computers die worden gebruikt om illusoire beelden te maken,
op een beeldscherm en een hoge mate van illusie gebruiken.

Maar computers worden ook gebruikt om in landen
de hele staatshuishouding op een correcte manier af te handelen.

In de toekomst worden computers,
zoals voorspeld nog complexer dan nu.

Waarbij een ontwikkeling een nieuwe tijd inluidt.
De lichtchip.

Het kan afgewezen worden als een fabel,
maar de toekomst eert dat sommige dingen die afgewezen werden
heel belangrijk zijn geworden.

De lichtchip,
met enkele steekwoorden.

De lichtchip die op microschaal door een 3dprinter wordt gemaakt.
Een 3d printer die niet alleen plastic print,
maar ook koper, en de overgang van elektro naar licht.
De chip die gemaakt wordt van edelsteen materiaal.

Stel je voor een edelsteen, zoals jade of diamant
die door een printer in een vorm, ovaal en gerond wordt gemaakt.
en verbonden met een licht/elektro overgangselement.

Een nieuwe computertijdperk, van elektro,
die verandert naar een volledig licht geactiveerde computer.

Berekeningen met grote snelheid en complexiteit die
de aantal atomen in het melkwegstelsel evenaart.

Dus als in het nieuws komt dat 3d printers hard gesteente kunnen gebruiken,
en in een edelsteendichtheid in een vorm kan worden geprint of gegoten,
dan weet je dat licht, en lichtcomputers mogelijk zijn.