Geel Licht

door Bastiaan Oostendorp

 

 

Inhoudsopgave

Indianen

menselijke bouwstenen

mens en leven

De zon

lichaamstase

Beschermengel

open geest

slak en waarheidserum

3D Televisie

Persoonlijke ontwikkeling

Onzekerheid

Super-vloeistof

instinct

Wachtpost Mensheid

speciale stof

Nieuwe Wereld Orde

immuun systeem

Zwaartekracht

Energie

normen en waarden

Schuld en krediet

verslaving

Jeugd

Tijdreizen

Indiase gunst

Almacht

Jezus Christus

Lotsgodin

Geheim

Muziek & Kunst

Religiositeit

Wijsheid

profetie

Nummer Beest

karakterverandering

boodschap zonder vorm

Vergelijking lichamen

Boodschap

Water-sfeer

Onzichtbaarheid

Schuld en Schuldige

Verwarring

Geld en doel

Raad van Soorten

Collectief belang

Wereldprobleem

Inflatie

Honger en eten

Radio activiteit

Roken en nicotine


 

Indianen

De natuur leeft.
Wij leven op de aarde.
In de aarde zijn alle zielen van onze voorouders.
Wij eten wat de natuur ons schenkt.
Wij drinken wat voor ons in de rivieren stroomt.

Het leven is een jacht naar het verblijf van de hoge geesten.
Wij leven als eenheid met alles dat bestaat.

Dagelijks danken wij de zon voor haar licht.
Dagelijks danken wij de bomen, voor hun beschutting en brandstof.
Dagelijks danken wij de dieren, opdat wij kunnen eten.

In de natuur zijn de levenskrachten die de wereld haar vorm geeft.
In de natuur is het levende grond die de omgeving doordringt.

De Indianen die leven, leven temidden van hun voorouders.
Die van oudsher waken over de dagen die wij op aarde leven.

Er is geen dag die door ons niet met eerbied wordt bejegend.
Er is geen nacht waarin de indianen niet slapen en
de weldaad van de rust smaakt.

Als indianen oorlog voeren, is dat niet voor persoonlijk gewin.
Maar om de wens van de voorouders om de natuur met
respect en eerbied te bejegenen weer te gunnen aan het leven.

Als indianen hun nageslacht wekken is het niet
om de dagen te vullen met plezier, maar om de natuur
instrumenten te geven ten einde haar gezondheid te bieden.

Indianen die in het verleden hebben geleefd.
Zijn ten onder gegaan. Na een vredevol einde zijn ze de
jachtvelden binnen gegaan. Om er te leven als beloning voor het
leven dat zij gegund en gegeven hebben.

Als de indianen bidden, bidden zij tot de algrote macht die
ieder wezen doordringt en de plaats geeft om tot goed en heil te zijn.

Moge de indianen, in hun nageslacht voortleven.
In het nageslacht dat de waarden en cultuur van haar voorouders in gang houdt. Ten einde de wereld en de aarde in eenheid en welvaart tot een goede gezondheid te brengen.


 

menselijke bouwstenen

Mensen hebben overeenkomende kenmerken.
Het interieur is door orgaan en functie bij de meeste gelijke vorm en proces.

Ieder mens heeft een hoofd, ledematen en organen.
Een hersenfunctie, energiefunctie van voedsel en zuurstof.

Ook zoogdieren hebben een dergelijke samenstelling.
Het is alsof een hoger wezen een computer zou hebben waar hij functies en processen met point en klik kan samenstellen.

En de computer berekent hoe groot de functies en waar.

Zoogdieren en mensen hebben levendbaring van jongen.
Zuurstof door longen.
Voedsel door spijsvertering.

ALs wij mensen een dergelijke computer konden nabouwen.
Hoe zou het werken, welke programmatuur zou er zijn.
Hoe is de samenstelling. en wordt het ontwerp geprint, als zaad in een opwekmachine geplaatst.

Het is dan ook dat in de bijbel staat dat wij naar evenbeeld zijn geschapen.

Een computer die onderdelen van het scheppingsproces kan samenstellen. En de architect de mogelijkheden van copieren geeft.

Mens, is leven.
Maar mens is ontworpen om te bestaan.
Mens is geschapen voor een doel.
Een doel dat inherent is aan leven.
Een doel dat vorm krijgt op een manier die het leven zelf niet kan verwoorden.

Een doel dat herkent wordt door waarneming.
Een leven dat zichzelf kan voortplanten.
Met kenmerken die uit de oorzaak ontstaan.

De mensheid als organisme, die als een parallele computer veel berekeningen maakt door interactie tussen kleine eenheden.

Het is als een computer van kunstmatige intelligentie.
Elke cel kan een kleine wijziging aanbrengen
en een groter doel dat iedere cel een wijziging in een bepaalde richting brengt.

Met een einddoel dat gegarandeert wordt gehaald.
Een einddoel die niet manipuleerbaar is, immers kleine cellen laten zich niet manipuleren.

Een mens die afwijkt, zal als energiebron geen toevoer meer krijgen waardoor in het systeem een foutmarge als vanzelf wordt uitgewist.


 

mens en leven

Mensen willen leven.
Ze hebben een instinct dat hun richting gezondheid en vrede duwt.
Maar omdat onze wereld geen idealistische samenleving is.
Krijgen we vanuit opvoeding en omgeving verschillende boodschappen.

Boodschappen die bijdragen aan ons karakter en ons gedrag adequater laten zijn heeft de naam opvoedboodschap.

Opvoedboodschappen zijn bijvoorbeeld jonge kinderen leren te eten op vaste tijden. Om op school te leren over taal, rekenen en maatschappij.

Opvoedboodschappen zijn ook dat je leert te praten over problemen.
Dat je leert wat de norm is en waar anderen waarde aan hechten.
en je leert de waarde die anderen ontlenen te respecteren.

Opvoedboodschappen krijg je dus niet alleen van ouders maar ook anderen in de omgeving.

Opvoedboodschappen leiden ideaal tot een gedrag en karakter die in het hele leven geaccepteerd wordt door de omgeving. En die het hele leven zorgen voor een handelswijze die niet afgekeurd wordt.

Als mens krijg je kennis over het leven. Tijdens het leven.
Vroeg in het leven als kritiek en feedback van anderen. Later door ervaring en spiegeling van gedrag van anderen.

Opvoedboodschappen.
Het is bewezen dat hoogopgeleide mensen, een opvoedstijl hebben die meer respect voor eigen inbreng en creativiteit van de jeugd die opgevoed wordt.

Immers hoogopgeleiden zijn meer gericht op verbaal argumentering en minder op doen als routine of omdat het ‘moet’

Kinderen leren bij hogeropgeleiden meer om te vragen naar het waarom en de achterliggende regels te begrijpen.


 

De zon

De zon geeft licht.
zoals we weten als je in een donkere kamer bent,
en in de kamer verderop brandt licht.
En de deur staat open.
Zie je de lichtbron vanuit de donkere kamer.

Zo is ook onze zon.
Het is geen eenzijdige materie die licht geeft door verbranding.
Het is als een licht dat door een deur en een andere kamer ons zonnestelsel in komt.

De zon is een deur.
Een deur naar andere levende soorten.
Die intelligentie hebben.
Ook om door de deur naar ons te gaan.

Het licht is altijd een methode geweest om een grens te creeren.
Met voldoende ingewikkelde methodieken is het mogelijk om erdoor te reizen.

Zo is het een gedachte-experiment hoe de andere zijde van de zon eruitziet.

(er is ook een science fiction boek die erover beschrijft)


 

lichaamstase

Mensen zijn wezens die warmbloedig zijn.
Ze hebben een stelsel van energiebanen, die
zowel bloed met zuurstof, als eiwit en suiker door het lichaam transporteren.
De cellen zijn afhankelijk van energie om hun werking te doen.
cellen die in het lichaam zorgen voor functies zoals
beweging, analyse, vertering en dergelijke.

Soms lees je in science fiction boeken over mensen die ingevroren worden en jaren later ontwaken.

Dieren die een winterslaap houden zitten tegen bewaring zonder verlies aan.

Ze hebben net als een standbystand van de computer of tv net genoeg energietoestroom om elke cel in leven te houden.

In boeken lees je ook wel dat mensen in stase gaan. Een veld die een grootte heeft en alles binnen de grens als momentopname bewaard en de tijd erin als mogelijk stopzet.

Als een soort film die je op een beeld stilzet en na een jaar verder speelt en de film niet is verandert in as of aarde.

Mensen in stase of bevroren heeft betekenis als je ze een afstand laat afleggen zonder veel zintuigprikkels.
Immers met te weinig prikkels gaat iedereen dood, door verwarring en doodsangst.

Om een mens de ruimte in te sturen is een stase of bevriezing dus handig. Ook omdat het voedsel spaart.

Mensen bevriezen. Er is geen zekerheid over of de mens na ontdooing weer tot leven komt.

In de natuur zijn koudbloedige dieren die een bevriezing kunnen overleven.

Een mens zal misschien ook kunnen overleven als we bekijken hoe bewustzijn van de slaap tot de dag weer het lichaam in reist en leeft als of de vorige dag het vorige moment was.

Een mens zal kunnen overleven als de cellen energie krijgen om de statische toestand te kunnen overwinnen. Van statisch tot beweeglijk.

Een mens in stase is als een voorwerp die in de ruimte zijn temperatuur verliest en onbeweeglijk en ongeweten zijn levende kracht verliest.

Een bevriezing overleven is als het leren van een warmbloedig wezen om ook koudbloedig te kunnen leven.

Warmbloedig als normale toestand om te leven,
koudbloedig om tijd te overstijgen en door keuze weer wakker te worden (een keuze van een energiebron die het leven wakker maakt)

Stase. Een technologie die mensen leven geeft tot in lengte van tijden.

zoals je een mens die een hartaanval heeft gehad weer kan reanimeren zo is het mogelijk om mensen in stase door een statisch elektrische waarde weer te laten leven.


 

Beschermengel

Ieder mens heeft een beschermengel. die vanaf de jeugd aan diegene is gekoppeld.

Sommige mensen hebben in hun leven moeillijkheden, of grote problemen.
In die tijden is het goed je beschermengel te vragen je te beschermen.
En die engel alles toe te staan wat hij wil.

Zijn invloed onvoorwaardelijk accepteren.
Je te onderwerpen aan de engel.

Het geeft meer vrede en een authentiek gevoel.


 

open geest

Mensen hebben vaak een relatie met hun denkvermogen.
Ze denken aan iets, hebben associaties en hebben verschillende visies op een onderwerp.
Door te denken leer je problemen en oplossingen te zien.
Ook kan je een gebeurtenis zien die je nog wil doen,
of in het verleden hebt gedaan.

Mensen met een ziekte zoals schizofrenie zijn als hebben ze een geest een denkvermogen die niet geheel onder hun invloed of bevel staat.

Ze denken dingen, ze zien in hun geestesoog zaken die ze zelf niet willen zien, of waar ze geneigd zijn aan te denken. Waaronder ze ook lijden.

Een open geest, Je verkrijgt het door je geest te vragen open te zijn.

Een open geest vangt allerlei problemen en informatie op die als zijnde negatief is.

Een groot lijden is het als een open geest zich niet sluit.
Een open geest heeft een creativiteit die ten koste van de mentale gezondheid gaat.

Mensen met een open geest. die hun geest hebben gezegd open te gaan, of open te zijn, kunnen door hun geest te vragen te sluiten. Hun denkvermogen te vragen te sluiten. Weer een normale geestesoog te krijgen. Een normaal denkvermogen.

(experiment met dit soort is mogelijk onomkeerbaar en kan resulteren in diep lijden)

Het is niet dat je geest open is en je anders gezegd fantaseert.
Het is een soort antenne die je uitsteekt in de lucht en alle radiostraling ontvangt.


 

slak en waarheidserum

De machthebbers zoeken altijd naar methoden om mensen die crimineel zijn waarheid te laten zeggen.

Of het spionnen zijn of hoge wetenschappers soms is het handig om iemand de waarheid te laten zeggen.

Er zijn een bepaalde soort slakken, waarbij ze in hun weefsel een vloeistof hebben dat bij toediening aan de mens zijn mogelijkheid tot secundair reageren afneemt.

De mens is dan alleen in staat om primair te reageren.
Dat betekent pijn en plezier uiting op een basale manier.

Maar het voordeel ervan is, dat als een mens het serum krijgt,
Hij bij het ondervragen geen afleiding kan creeeren.

Hij zal alles zeggen waar je naar vraagt, mits het bekend is bij diegene.

Door ondervraging en suggestieve vragen is zo’n mens totaal bloot te leggen.

Het nadeel van het serum is dat diegene die het toegediend krijgt ook alle bevelen die hij krijgt letterlijk opvolgt. Zonder onderscheid of het nadelig is voor hemzelf of voor anderen.
zonder dat diegene kan voorkomen dat die bevelen via hem worden uitgevoerd.


 

3D Televisie

televisie, wie kijkt er tegenwoordig geen televisie.
Een toekomstig beeld is een televisie in 3d.

Het is mogelijk door een gas in een doorschijnende ruimte,
en dan de moleculen te activeren. via een kruislingse electronenstraal.
Zo is er een 3d beeld mogelijk.
Gelijkwaardig aan een laser straal, want het is een soort eenpuntige straal die bij kruising een overwaarde genereert en wordt gemanipuleert naar een lichtpunt.


 

Persoonlijke ontwikkeling

Mensen hebben in hun jeugd als een plaat van was waar een beeld in wordt geprint, hun karakter en handelswijze.

Als een kind dingen doet die schade doen, of afkeurenswaardig zijn is het beste om positief verandering in te luiden.
Niet door te zeggen dat is slecht, je bent dom of dergelijke.
Maar door te zeggen Als je dat zou doen ben je echt goed.

Positieve benoeming heeft gelijke effecten met negatieve benoeming,
alleen negatieve benoeming blijft levenslang knagen als een gevoel dat je niet perfect bent, of een gebrek hebt.

Tot 21 jaar kan je jeugdigen op die manier gedrag aanleren, of veranderen.


 

Onzekerheid

Mensen hebben in hun jeugd en later in hun leven een soort primaire onzekerheid.
Als ze in de spiegel kijken, zichzelf op foto.
Dan zijn ze onzeker.
Ze vinden zichzelf niet ideaal.

Kinderen krijgen soms te horen dat ze lelijk of dom zijn.
En die mening blijft levenslang doorklinken.

Als je mensen zekerder wilt maken.
Dan moet je gedrag of uiterlijk kenmerken en benoemen in vergelijking met maatschappelijk waardering.

Een kind dat onzeker is, en een gelijkwaardig andere individu bijvoorbeeld ene tvacteur. waarbij de laatste stoer of positief wordt benoemd.
vergelijken en kenmerken die overeenkomen benoemen.

Als een mens onzeker is over uiterlijk, en qua uiterlijk lijkt die mens op een tvacteur die mooi wordt gevonden. Benoem de overeenkomst.

Mensen verliezen hun onzekerheid door vergelijking met mensen die zeker zijn over dat kenmerk bij hunzelf.

Onzekerheid, Domheid, lelijkheid.
Het is door benoeming en vergelijking dat onzekerheid kan oplossen en een zekerheid kan opbouwen.

Onzekerheid opgelost door zekerheid bij gelijkwaardige kenmerken bij individuen waarbij zij maatschappelijk geaccepteerd en positief benoemd worden.


 

Super-vloeistof

Een supervloeistof is een medium dat vloeibaar is, dat door een medium heenreist. Dat kenmerken heeft als kleur, of kleurloosheid.
Dat eigenschappen heeft als temperatuur en krachtwaardes zoals tegenhouden van massa of elementen.

Een supervloeistof is als een supergeleider. Door het synthetiseren van de vloeistof krijgt het elementen in zich die de functies van elektrische geleiding geven.

In deze tijd zijn er veel vragen naar supergeleiders.
Als een medium dat zonder energieverlies over grote afstanden energie kan sturen.

Ook zouden computers door supergeleiding sneller kunnen werken.
Ten minste als supergeleiding ook inhoudt dat energie snel reist.

Een supergeleiding in een voorwerp is in de natuur bij toeval of door mutatie aan een levend wezen.
Zoals bij zeewezens een schok als afweer geldt.

Veel huidige technologien hebben hun oorsprong gehad in het dieren of planten leven. En zijn bij experiment ontdekt, en aanvullende mogelijkheden zijn doorgelogiceert.

Supergeleiding. Door een massa dat meer pressie krijgt van elektrische stroom wordt de overdracht ook groter.

Als je in een land een snelweg hebt, als er weinig oprijden is er weinig verplaatsing van bestuurders.
Maar creer je een ramp dan zal er veel verkeer plaatsvinden.
bij een weg die slecht aangelegd is zal er opstopping komen.
Maar bij een goede weg, en een goed systeem zal er een maximale verplaatsing zijn.

Ook bij elektrischde geleiding is het de functie die erin wordt gelegd die bepaalt of er geleiding is.

Een elektrische geleiding is gebaseerd op het medium bij normaal overdracht koper, en de dikte of grootte van het medium
Hoe dikker het koper hoe meer elektrische stroom erover kan ‘reizen’

Als er dus een stof is die meer geleiding heeft zal het meer energieoverdracht hebben.

Als een energieoverdracht door de lucht plaatsvindt heeft het een bron en eind.
door de grootte van de energiehoeveelheid en de afstand tussen voorwerp en doel. Zal de energiehoeveelheid overspringen.

Afhankelijk van kenmerken.
Zo werkt het ook bij bliksem in de lucht.

Het is voor supergeleiding dus belangrijk dat de energieoverdracht in verhouding tot het maximaal geleidend vermogen een bepaalde onder en bovengrens heeft.

Supergeleiding. in de natuurkunde bekijken ze welke elektronen te manipuleren zijn. Maar sneller als electronen reizen is er geen elektrische overdracht. Ten zij de energievorm verandert.

elektronen veranderen naar andere soorten energie is een oplossing voor het supergeleidingsprobleem.

elektronen zijn als energie te veranderen naar ander mediums.

Mediums die in de natuur te vinden zijn als je weet waar en hoe je moet zoeken.


 

instinct

Mensen hebben in hun leven verscheidene wezenskenmerken die zich uiten in het gedrag.

In biologische techniek is het een aantal theorien die elkaar aanvullen of tegenstaan.

Black box betekent dat je bestudeert wat er feitelijk plaatsvindt, en houdt geen inzicht in over hoe het wezen tot dat gedrag komt.

Een andere theorie is dat het lichaam een holistisch geheel is die alle cellen gezamelijk gedrag berekent. Als berekening de zenuwcellen en hersenen die door de veelheid aan cellen een soort intelligentie bewerkt.

Een derde theorie is dat mensen hun geest gebruiken om gedrag te voorzien of als advies van hun geest het uitvoeren.

Het instinct van de mens bestaat uit lichamelijk gevoel en een gedragswijze die niet door eigen keuze kan worden tegengehouden.

Het instinct is zoals bij een ontmoeting met een wild dier (roofdier) dat je wegdeinst en wegen zoekt om weg te komen, te vluchten

Het instinct van de mens heeft naast zijn functie van fight or flight ook een functie over het hebben van een voorgevoel van situatieoplossing.

Het voorgevoel kan beinvloedt worden door bepaalde kenmerken in het uiterlijk van mens dier en plant.

Het voorgevoel kan verandert worden door bepaalde mythische eigenschappen, kennis, of kenmerken.

Op die wijze leert het voorgevoel extra noem het algoritmes.

Het voorgevoel trainen is nuttig bij samenlevingen waar meer en meer er geen natuurlijke omgeving is (bos en voedselzoeken) maar een abstracte omgeving. (een gebouw waarin kamers nummers hebben, een computer door symbolen een dagtaak opleggen en dergelijke)

Het voorgevoel is op die manier te trainen zodat het instinct ook in meer en meer situaties kenbaar is.


 

Wachtpost Mensheid

Heel vroeger toen de aarde bewoond werd door dieren van allerlei soort. De mensheid kreeg zijn oorsprong en ontwikkelde taal en wiskunde.

De mensheid kreeg een wachtpost die onze ontwikkeling moest vormen naar wat voor het universum goed was.

Eens in de 500 jaar werd er een nieuwe wachtpost aangesteld.

Die moest bewaken wat wij deden.

Een wachtpost die overal kan gaan, zonder gezien te worden.
Een wachtpost die ontwikkeling van techniek, en verdeling van inkomen moest bewaken.

De wachtposten werden per periode van 500 jaar toegewezen.

Wachtposten die onzichtbaar werken, en zelden een boodschap met eigen identiteit geven.


 

speciale stof

In het verre verleden was er op de aarde een beschaving die gelijkwaardig was aan de onze. Met een verschil dat ze andere technologieen benutten.

Totdat er in de toenmalige samenleving misbruik was van een soort nucleare procesvorming.

Toen hebben wezens van hogere orde ingegrepen.
Ze verboden het opgraven van de grondstof,
en de verdere verwerking ervan.

Omdat die stof vanzelf via de halfwaardetijd vernietigd wordt was er alleen tijdelijk een maatregel nodig.

Niemand mocht nog kennis hebben van die technologieen.
En voor een reeks van 200 generaties moest om de 200 jaar elk bewind, of het koning of president was de top van de orde een doodstraf krijgen. Als veiligstelling van het gebruik van hoogstaande technologie.

Als een land eens in de 200 jaar zijn regering kwijtraakt, is de kans groot dat alle instrumenten voor een samenleving worden vergeten of verward.

Als die stof nog op aarde zou zijn. zouden wij als mensheid een bron van energie hebben waarmee wij in de ruimte verre afstanden zouden kunnen afleggen.
Zouden wij grondstof hebben voor een materie-printer. Die elk mogelijk voorwerp kan namaken met de authentieke kwaliteit.


 

Nieuwe Wereld Orde

De mond vol van regering en regels.
Dan kan je blij worden van de Nieuwe Wereld Orde.
Een systeem waarbij je niet meer afhankelijk bent van kans op inkomen, kans op werk, kans op leven.
Immers het wordt door grote kunstmatig intelligente systemen besloten wie je bent, wat je doet, wat je mag zijn.

De nieuwe wereld orde.
Een globaal systeem dat wordt ontworpen door de grootste geesten.
En al en iedereen in een hierarchie plaatst.
Waarbij de hoogte is gebaseerd op je maximale intelligente peil zoals besloten door iqtestomgevingen.

Nieuw is het omdat het nog door niemand is gezien.
Wereld is het omdat het globale leven erin een plaats krijgt.
Zonder uitzondering.
En een orde omdat het alles een plaats geeft.

De nieuwe wereld orde.
Is een systeem die de rijken als minder rijk laten zijn.
de armen als modaal.
En de arbeiders hun loon krijgen op een eerlijke manier.
De ziektes worden gecompenseerd door medische zorg.

Een orde die rechtvaardig is.
Een orde die licht geeft aan hen die in het duister zitten.
Een orde die rechtvaardig oordeelt over kwaad,
en goed beloont door subsidie.

De nieuwe wereld orde is als een systeem dat als een machine met olie werkt en zijn doel behaalt.

Dat is wat ideeel volgens ons zo’n orde is.
Maar wij kennen het tegendeel.

Superrijken beheren de grote bedrijven.
Landpresidenten worden aan het lijntje voortbewogen.
Mensen zonder opleiding hebben geen inkomen.
Mensen die het anders willen komen in de gevangenis.
Mensen die het lot tegen hebben verdwijnen op onzaichtbare wijze.

De nieuwe wereldorde maakt er een eind aan.
Een orde die al het huidige overstijgt.
en als in een donker land een licht opsteekt.
Een licht van wijsheid en orde.
Een licht van harmonie en vrede.

Zo is onze hoop.
Moge wij de vrede kennen van rechtvaardigheid.


 

immuun systeem

Elke zoogdier of wezen dat gebaseerd is op zuurstof opname heeft een immuunsysteem.

Immuun betekent dat door aanlering bescherming tegen ziektes en andere invloeden zorgt voor het voortbestaan van een of meerdere levende wezens.
Immuun systeem, het is een stelsel in het lichaam van verscheidene deelfuncties die in het geheel zorgen dat
een levend wezen als totaal van alle levende eenheid die erin zijn opgenomen kan blijven functioneren op een manier die adequaat zorgt voor voedsel, territorium, nest en voortplantings gedrag.

Je bent immuun voor een ziekte als je bij het blootstellen aan de ziekte kiemen, cellen, virussen de ziekte niet krijgt, en zonder gebrek doorleeft.

Een immuunsysteem wordt al gevormd in de moeder als het wezen erin wordt gevormd.
Immuniteit is als een schild tegen pijlen. Immuniteit is als een fort die de machthebbers beschermd.
Immuniteit is als een computer die controleert wie naar het land mag of het water mag oversteken.
Immuniteit is als een code die door de overbrenger wordt gegeven bij positieve boodschap.

Als mens hebben wij een afweer systeem. Een systeem die uit cellen, aminozuren en eiwit bestaan.
cellen geven als afweer een teken aan de ziektekiemen die er vervolgens door sterven.
Virussen geven in het aminozuurstelsel een verandering, die door andere aminozuren kan worden tegengehouden.
Een systeem dat bij mensen nog niet functioneert.
Een derde systeem is door eiwit die door hun eigenschappen onbekende ziektes kan tegenhouden.

Immuniteit, is als een vorm van vrijstelling van lijden. van pijn. van gebrek.
Moge ons immuunsysteem capabel zijn om gezondheid en lang leven te garanderen.


 

Zwaartekracht

Op planeten gelden krachten die het oppervlak op het middelpunt gericht houdt.
De krachten zorgen dat vaste voorwerpen blijven verbonden, en losse voorwerpen een basisrichting heeft.
Een basisrichting naar binnen.

Planeten hebben een baan rond een ster (zoals onze zon)
Planeten die rond een ster draaien krijgen energie op het vlak dat naar de ster gericht is.
Planeten die energie verkrijgen, groeien tot een ideaal eindpunt.

De eindtoestand van de aarde is een atmosfeer die het leven voedsel geeft en mogelijkheid tot leven.

Planeten hebben zwaartekracht, dat als een soort draaiende kolk van een glas water die draaiend wordt gemaakt werkt.

Bij een glas water kolkt het naar buiten tegen het glas.
Bij een planeet kolkt het naar binnen.

Een kracht die tegengesteld werkt aan een normaal krachtveld.

Als een planeet hogere zwaartekracht zou kennen als de aarde zou er geen menselijk leven bestaan.
Als een planeet minder zwaartekracht zou kennen als de aarde zou er geen leven mogelijk zijn.

Men zegt wel dat wezens dan meer of minder bot of spiervorming hebben. Maar het is niet een levende soort van wezens, maar een atmosfeer en ecosfeer die veel soorten bevatten, die allemaal wisselwerken als voedsel en voorwerp.

Zwaartekracht overstijgen, is een techniek die kennis heeft van hoe de zwaartekracht werkt, welke voorwerpen eraan ontsnappen.
Zwaartekracht uitschakelijk op een planeet is onmiddelijk dodelijk voor het leven op die plaats en binnen die grenzen.

Een voorwerp boven zwaartekracht stellen en compensatie ervoor instellen. is als een emmer met water waarin een hol voorwerp drijft.
Een voorwerp gevuld met water, zinkt, een voorwerp gevuld met lucht zal blijven drijven.

Om zwaartekracht op te heffen, is er een energievorm nodig die niet zoals wij zeggen gehoorzaamt aan gravitatiewetten.
Die energievorm, is niet op onze planeet verkrijgbaar, immers onze hele planeet gehoorzaamt gravitatiewetten.

Die energie vorm zouden we moeten zoeken op andere plaatsen in ons universum.

Zwaartekracht is een manier om levende wezen op onze planeet een soort huis te bieden waarin al het leven een kamer heeft.
Zonder huis zouden we overgeleverd zijn aan alle weersomstnadigheden die buiten zijn.

We mogen dus blij zijn met zwaartekracht.
Want ook gedeeltelijk zonder zwaartekracht zou er minder goed te leven zijn.


 

Energie

Energie zoals einstein stelde heeft een relatief component.
Die energiewaarde wordt door instrumentarium gemeten, met een waarde die afhankelijk is van licht (visuele energie)
Aanraking (tactiele energie) en intrinsiek.

Zowel visuele energiewaardes als aanraking (tactiele energiewaardes)
Zijn afhankelijk van het instrument dat het meet.
Sneller dan licht, kan niet met een optisch instument gemeten worden.
Sneller dan aanraking kan niet met een fysiek instrument gemeten worden.

Als een voorwerp sneller dan licht gaat, zal het voorwerp een momentum hebben waarin geen visuele waarneming bestaat.
Als een voorwerp sneller dan ruimte in coordinaat reist, dan is er geen fysieke meting van, totdat de snelheid de grens van het aanraakbare weer handhaaft.

Een voorwerp dat het licht benut als snelheid, zal voor het oog, voor het optisch instrument een momentum op dezelfde plaats zichtbaar zijn, en een volgend moment op een andere plaats.
De tijd die het voorwerp sneller als het licht gaat, is niet waar te nemen, immers het licht van de brontoestand valt op ons oog, en de toestand van her eindpunt geeft de volgende waarneming.

De fysieke aanraking van het object, zal meetbaar zijn door de aanraking van de brontoestand, en een moment later van de eindtoestand. zonder tussenliggende aanrakingen.

Door de snelheid van hoger dan fysieke aanraking zou het mogelijk zijn om zwaartekracht te overstijgen, en ook objectgrenzen te overstijgen.

De aanraking wordt pas geldig als de snelheid onder de grens ligt.
Erboven zal het ongehinderd door de ruimte heen kunnen reizen.

Door massa heen reizen is vanuit oude mathematische wetten niet mogelijk, ten zij het voorwerp waar je doorheen vliegt niet snel genoeg reageert om zijn objecgrens te behouden en alles als een krachtveld weg te stuwen.

Het licht kan op dezelfde wijze overstegen worden. Licht wordt dan een kenmerk van wat lager dan lichtsnelheid reist.
hoger dan lichtsnelheid zal zichtbaar zijn, als een moment opvolgend (korter dan microseconden) op een andere plaats zichtbaar worden.

De enige grens die nooit overschreden wordt is de intrinsieke grens. Licht is een uiterlijk kenmerk overstijgend verandert het niet het object.
De grens van aanraakbaarheid is een eigenschap van het object. eigenschappen kunnen veranderen naarmate het medium waar het in plaatsvindt verandert.
Doordat grens overschreden wordt geldt de grens van het aanraakbare niet en is het niet wettelijk eraan gebonden.

De intrinsieke grens, en eigenschap en waarde is een onmeetbaar begrip maar kan worden gesteld als feit of hypothese.
Als wij naar quanti mogelijke afstanden kijken.
is een afstand meetbaar zonder begin en eind coordinaat.
Is een afstand meetbaar door snelheid en objectgrootte te berekenen.
Is een afstand meetbaar door lichtafstand te vergelijken tussen bron en eindtoestand.

Energie, is een begrip dat meer betekent dan mensen eronder verstaan.

Een energetische eenheid, is in verschillende meetinstrumenten met veerschillende eenheden vast gesteld.
Een overstijgende meeteenheid die voor elke energievorm bestaat is alleen mogelijk als de meeteenheden door een bron of eindwaarde kunnen worden vergeleken,
Zoals men een taal door een woordenboek kan wijzigen in andere woorden, andere maten.

De intrinsieke waarde van een object of voorwerp. is afhankelijk van alle factoren die meet en of zichtbaar zijn.
De intrinsieke waarde kan gezien worden mits je ideale instrumentarium hebt.
De intrinsieke waarde, is een feit dat op ontdekking wacht,


 

normen en waarden

In het volwassen leven wordt de mens geacht zich aan de wet te houden.
Een wet die bepaald wordt door de regering en volksvertegenwoordiging.

Een wet die voor iedereen, als het een goede wet is, gelijkwaardig recht is.
Een wet die bepaalt, wat de grens is van het leven.
Zowel in sfeer van interactie, als arbeid en cultuur.

Een wet die opgelegd wordt, als zijnde een instrument die de vrede of neutraliteit bewaakt.

De wet is een norm die verplicht wordt opgelegd vanuit de regering.
De normen die voor mensen gelden, zijn dus een expliciete norm, de wet.
En normen die niet als zijnde een regeringsmaatregel gelden.
De normen kunnen zowel beschreven zijn als impliciet.
Impliciete normen zijn dat je sociaal bent, en bijvoorbeeld op straat mensen helpt die het even moeillijk hebben.

Expliciete normen worden door de wet, of door ouders, of voorbeeldrollen in de samenleving geleerd.

Normen zijn belangrijk om iedereen dezelfde rechten en kansen te geven.
recht op leven, recht op veiligheid, recht op medische zorg, recht op voedsel en behuizing.
Deze rechten zijn gedeeltelijk eigen bekostiging. Wat boven het verdienvermogen uitstijgt wordt collectief belang.

Waarden in het leven, zijn de stelregels die men belangrijk vind.
je kan waarde hechten aan een goede omgang,
Je kan waarde hechten aan religie,
Je kan waarde hechten aan cultuur.
Voor ieder lid van de samenleving behoort het mogelijk zijn om binnen geaccepteerde grenzen te kunnen beoefenen waar je waarde aan hecht.
Voor ieder lid van een samenleving is het binnen de normen zoals de wet toegestaan om waarde te ontlenen aan wat je doet.
Voor ieder lid in een maatschappij moet het mogelijk zijn om anderen waarde te geven door iets van het eigene te geven.

Normen en waarden.
Het ene wordt je opgelegd, of wordt je eigen norm.
Het andere geeft zin aan het leven, en deel je met anderen binnen de norm die geaccepteerd wordt.


 

Schuld en krediet

Als mens is het vaak nadelig om een schuld te hebben.
Als een schuld zonder rente terugbetaald kon worden had het geen nadelige invloed.
Maar door rentebetaling kost een schuld meer dan dat het maatschappelijk opbrengt.

Als een mens een schuld aangaat voor een huis. Dan staat hij vaak een groot bedrag in schuld jegens de bank.
Met als onderpand het huis.

Als mensen een kredietcard hebben staan ze een bedrag in schuld bij de bank.

Als het lot je slecht gezind is dan raak je huis en werk kwijt.
En heb je geen kwaliteit meer in je leven.

Door de schuld wordt je vaak geconfronteerd met je negatieve saldo.
Je kan geen leuke dingen kopen of doen.

Als mens kan je als je slim bent, beter geen schuld aangaan in je leven.
En als het zonder schuld een treetje lager moet, neem dat voor lief.

Want beter baas over eigen leven, dan levenslang schuldig met zorgen en lijden erbij.

Een schuld vermijden is door vroeg in het leven het goede pad te bewandelen.

Als schuld onvermijdeling is, dan is het beter zo snel als je kunt of mogelijk is het terug te betalen.

Een schuld die op je pad komt, zonder eigen toedoen. is een negatief lot. Waar je niets tegen kan doen.


 

verslaving

Verslavingen bestaan, en veel mensen vechten er dagelijks mee.
Ze doen moeite om het ongezonde na te laten,of het gezonde te doen.

Verslaving, een gezegde is, dat als je een keer ermee begint, bijvoorbeeld een glaasje of sigaretje probeert,
Je eraan verslaafd raakt.

Verslaving, als je eenmaal erin bent gerold, kom je er niet of moeillijk uit.

Verslaving, als iemand je vraagt een sigaretje mee te roken, of een glaasje mee te drinken.
Kies ervoor om het niet te doen.
Je bent niet onaardig als je weigert.

Roken en alcohol zijn verslavingen.
Als je voor je 21e geen verslaving kent, zal het erna makkelijker zijn om er op een gezonde manier mee om te gaan.

Alcoholisten en rokers worden vaak in de jeugd geboren.

Verslaving. Het geeft misschien een stoer gevoel, of dat je erbij hoort. Maar het lichamelijk ongemak die het naar verloop van tijd geeft is minder fijn. Het kan zelfs diep lijden opwekken.

Begin nooit met verslavingen. Of ken je grens. Of ken je gezondheid.

Verslaving goedpraten als je het eenmaal bent.
Bekijk goed of je sociale positie erdoor wordt aangetast.
Bekijk goed of je lichamelijke gezondheid verandert.
Bekijk goed of je arbeidspositie erdoor verandert.
Verslaving. Kies het goede pad, het is niet schijnheilig of voor watjes.
Kies voor je gezondheid op lange termijn.
De langst mogelijke termijn om lichamelijk gezond te mogen en kunnen zijn.

Lijden onder verslaving is een ongezien leed bij veel mensen.
Ze kunnen het wegwuiven of ongekend houden.
Anderen kun je niet veranderen, maar kies je zelf als toepassing om verslaving tegen te gaan.


 

Jeugd

Iedereen die de jeugd heeft beleefd.
Kent de moeilijkheden die erin hebben plaatsgevonden.
Iedereen die de jeugd heeft geleefd.
Kent de problemen ,de zorgen de geluksmomenten.

In je jeugd, krijg je onderwijs over algemeen maatschappelijke kennis.
Je leert taal te gebruiken om je bedoelingen duidelijk te maken.
Je leert om gevoelens in een aanvaardbare situatie te tonen.
Je leert om intelligentie te gebruiken om manieren te benutten om situaties aan te gaan en op te lossen.

In je jeugd, weet je niet alles,
Dus zijn er ouders, leraren of rolmodellen die je voortonen hoe je kan handelen om een sociaal of maatschappelijke gewenste positie te bereiken.

In je jeugd, leer je omgaan met het verkrijgen van vriendschap, te reageren op vervelende or rare situaties.

In je jeugd leer je de basisstappen die het leven nodig heeft om het te leven tot je tijd komt.

Voordat je de eerste liefdesrelatie aangaat, zijn je ouders(zo zij ervoor openstaan) de personen, waar je probleemsitueaties en extentiele vraag stukken aan kan voorleggen.

De vraagstukken omtrent existentie en levenswijze die je in de jeugd ter sprake brengt en naar tevredenheid oplost of zingeeft. Scheelt in je toekomst een hoop onzekere gevoelens, of vraagpunten die je niet meer ter sprake kan of durft te brengen.

In je jeugd is het tijd voor onderwijs. Dus benut die tijd ook als je de kans of mogelijkheid heb om onderwijs te volgen.
Vanaf het begin van je eerste liefdesrelatie krijgt het leven een andere bedoeling. Het is dan geen tijd van alleen onderwijs meer,
maar ook doelen als vriendschap, relatie, arbeid, inkomen en communicatie krijgen een rol
En vanaf de liefdesrelatie waarbij je kinderen krijgt of moet opvoeden heeft bescherming en opvoeding een rol.

Als je in je jeugd meer leert communiceren, ervaring op doet, en al je mogelijkheden benut om je intelligentie te vormen naar wat mogelijk is of gewenst is in de samenleving, zal je er later profijt van hebben.

Een excuus om slechte resultaten in je opvoeding te willen (cijfers op school) is misschien voor jezelf plausibel op dat moment,
maar vele ouders willen dat hun kinderen moeite doen, immers zij herkennen de kansen die ze gehad hebben en niet benut.

Als je een relatie krijgt of hebt, is het moeillijker om nog educatie te volgen. Immers je hebt een ouder rol, of een vriendschaps rol.


 

Tijdreizen

In de toekomst, zo dachten ze in het verleden.
De uiteindelijke beoordeling van het leven.
De levensvormen worden gefilterd, het goede blijft, het kwade verdwijnt.

Tijdreizen,
Als je naar de toekomst kon,
Wat voor resultaat zou je verkrijgen.
Een leven met tijden in het verleden, heden en de toekomst.

In films wordt in de toekomst technologie naar het verleden gebracht.
In films wordt in het verleden slechte gebeurtenissen uitgewist.
In een mogelijke tijd, zouden ze naar het verleden reizen om de tweede wereldoorlog te voorkomen.
In een mogelijke tijd, zouden ze naar de toekomst reizen, om techniek op te halen ten einde totaal geluk en welvaart.

In een mogelijke tijd, zouden ze criminaliteit uitwissen door de criminelen in hun jeugd te onderwijzen over betere methoden om hun wil te betrachten.

Tijdreizen.
Mooie schotels die rondvliegen en als engelen in de lucht de mensen redden die in gevaar zijn.
Tijdreizen.
Als machthebbers de kans scheppen voor iedereen om gelukkig te zijn, en succes te kennen.

Tijdreizen.
Ik vlieg naar de toekomst,
Haal de technologie op die oneindige energie kan opwekken.
Haal sociale instrumenten op om totale vrede te bewerkstelligen.
Haal genoeg waarde volle materie op om alles te bekostigen.
Ik vlieg terug naar het heden.
Totaal succes om de samenleving te redden.

Of is tijdreizen niet zo makkelijk.
Als je voor tijdreizen een geliefde moet verliezen om het mogelijk te maken.
Zou je er dan nog voor kiezen?

Of om tijdreizen mogelijk te maken,
Dat je een bepaald land moet opofferen.

Tijdreizen.
In je geest is het een mogelijkheid die met een oogwenk wordt voltrokken.

Tijdreizen.
Het is beter het heden goed te leven,
dan te verlangen naar een leven in de toekomst,
Of te reizen naar het verleden, om te koesteren wat je geluk bracht.

Het heden goed leven,
Is als een goed streven.
Het brengt je streven tot beter leven.
Je leert om het goede altijd zonder voorwaarde te geven.


 

Indiase gunst

In de indiase religie zijn er ook middelen om een bepaalde voorzienigheid te krijgen.
Een manier om het lot te veranderen richting een bepaald resultaat.

Bijvoorbeeld als je een Sri Yantra als kunst in je huis ophangt, zou kans op financiele voorspoed geven.
Zo hebben yantra’s wat een kunstuiting is die een mantra verwerkt op visuele manier een bepaalde uitwerking.

Het is onderdeel van een indiase religie die ouder is dan het hindoeisme.
Immers mantra’s overstijgen de reguliere indiase goden.
(Gayatri is ouder dan de geschiedschrijving over goden als shiva, vishnu, krsna)

Mantra’s zijn als een soort spreuken die in de werkelijheid een bepaalde lichtfrequentie beinvloedt.
Een frequentie die in de werkelijkheid een bepaalde betekenis geeft.

Yantr’a en Mantr’a zijn gelijkwaardig; de ene visueel de andere auditief.


 

Almacht

Naast de grote religies die hun voorbeeld hebben.
Het christendom met jezus,
Het Hindoeisme met Brahman, Vishnu, Shiva en Krsna.
de Islam met Allah.

is er ook de religie, die geen persoon kent als voorbeeld,
Maar de kenmerken van een macht benoemd die niet aan wezens worden toegeschreven.

Almacht, Alomtegenwoordig, Alwetend.

Die macht, Almacht aanbidt je dan niet met een naam zoals personen benoemd worden.
Maar met de kenmerk zoals Almacht.

Gebeden tot de Almacht, soms worden ze onmiddelijk verhoort, Soms merk je een tijdlang niets.
Soms merk je achteraf, het is goedgekomen.

De Almacht is een macht die eerlijk, wijs, goed is.
Immers er is geen persoon aanwijsbaar.
Geen persoon met goede en slechte intenties.

De Almacht, je kan hem ook om een oordeel vragen.
En boetedoening als je in zijn genade wil komen.

Moge de Almacht zijn goedheid geven aan hen die ernaar verlangen.


 

Jezus Christus

In de bijbel staat een verhalend beschreven leven van en over Jezus Christus.
Vooral het geloof staat erin beschreven als voorwaarde voor zijn genade.

Dat geloof bestaat niet uit abstracte vormen van taal of spreuken.
Het is al goed als je bidt tot Hem en daarbij uitdrukt wat je wil hebben.

Bijvoorbeeld als je een opleiding wil volgen,
Dan zou een gebed kunnen zijn dat je goede resultaten wil behalen (goede cijfers)
Een dergelijk gebed en de hoop dat het kan plaatsvinden, is
al genoeg om zijn genade te verkrijgen.

In de bijbel is de voorwaarde voor genade van hem dat je erin gelooft.
Geloven betekent ook wel dat je hoopt dat het gebeurt,
en de toekomst openlaat zodat het mag en kan gebeuren.

Op die manier hebben alle gelovigen die claimen wonderen te hebben meegemaakt hun genade gekregen.

Moge het duidelijk worden of Jezus Christus een macht is die ter hulpe komt.

(in de bijbel worden verhalen verteld van een goede visvangst, geld om de belasting te betalen, tot het vermenigvuldigen van brood en wijn)

Als je het vertaalt naar de huidige wereld.
Zou er veel mogelijk kunnen zijn, met de enige voorwaarde dat je het aan Jezus Christus vraagt.


 

Lotsgodin

De vier godinnen van het Lot,
Zij weven het leven.
De ene weeft de goede daden,
De andere de slechte daden,
De derde het gevoel van Geluk,
De vierde het gevoel van Lijden.

De Lotsgodinnen.
Zij kennen de eigenschappen toe aan het leven.
De witte kleur van zuiverheid.
De zwarte kleur van de zonde.
De groene kleur van natuur en leven.
De blauw kleur van water en kennis.
De rode kleur van vuur en geweld.

De lotsgodinnen.
Zij weven de levens naar hun voorkeur.
De ene keer een tafereen van natuur en liefde.
De andere keer van oorlog en haat.

De lotsgodinnen,
Zij weven de ene keer naar de inborst van de ziel die het leven begeert.
De andere keer naar de verleden daden die haat en lijden hadden gekozen de zwarte kleur van dood en verderf.

De lotsgodinnen.
Als wij zondigen, slaan zij de draag naar zwart.
Als wij goede daden doen, sluiten zij de draad en beginnen met wit.

De lotsgodinnen.
Door schade te doen aan het leven, wordt de kleur van groen tot donkerheid.
Door het leven te schenken, of te genezen, wordt de kleur lichter.

De lotsgodinnen.
Ze zeggen dat karma ons lot bepaalt.
Maar karma is geen proces in een computer of machine die door programma regels de goedheid of kwaadheid toebedeelt.
Ze zeggen dat ons lot wordt bepaalt als zijnde een leerschool of spel.
Maar de lotsgodinnen kennen geen onderwijs, en zijn niet in spel.

De lotsgodinnen.
Ze kennen ons leven, zoals het aan ons oog voorbijglijdt.
Ze kennen onze ziel, immers voor het leven vroegen wij om een lot.
En zij bedeelden in hun intelligentie ons het lot toe waar wij niet om vroeger, maar wat onze vraag wel veroorzaakt had.

De lotsgodinnen.
De vier weven, het leven.
Zij weven, en het tapijt wordt als een schilderij.
Met de kleuren van alle mogelijke daden.
Met de figuren die bestaan, of nieuw ontgonnen worden.

De lotsgodinnen.
Als het toeval zichtbaar wordt,
hebben zij een nieuwe bedoeling voor het leven.
Als het toeval zichtbaar wordt in genade en geluk, in voorspoed en welvaart.
Zijn ze gesteld op een bepaalde reden. Die wij koesteren.

als het toeval toeslaat als ramp en lijden.
Dan is het tijd om te streven naar goedheid, wijsheid en vrede.
Immers het toeval is geen onomkeerbaar kenmerk van de tijd.
Als wij het goede zoeken, zal het goede ons toevallen.

De lotsgodinnen.
Zij weven,
Wij leven.

Zij slaan de draden tot goed en slecht.
Wij ondergaan het leven als geluk of als ongeluk.
Met draden die ons lot in zijn geweven.


 

Geheim

Het beste geheim is het geheim dat in het openbaar een spreekwoord is.

Een geheim bewaren is een moeillijke zaak.
Veel mensen die een geheim hebben spreken er onbedoeld over.
Ze verwerken het in andere onderwerpen,
Zeggen het als kritiek tegen anderen.

Geheim blijft alleen het ongezegde.
Wil je dat iemand een geheim bewaart.
Laat hem dan doen wat je wil, zonder de reden erbij te vertellen.

Als een instrument zonder kennis, en met een lokmiddel gedwongen
geeft het de handelingen zonder de juiste reden te kennen.

Zo zijn er veel mensen in de samenleving die
zich ongelukkig voelen, maar niet de oorzaak kennen.

Mensen die roken, is inmiddels bekend hebben kans op longkanker, en hebbne een slechte conditie.
Enkele tientallen jaar geleden was het nog stoer of geaccepteerd om te roken, en kende het geen slechte effecten.
Zo zijn er ook andere onderwerpen die hetzelfde lot ondergaan.

Of we nou roken, alcohol gebruiken, softdrugs gebruiken.
Het is een slechte invloed op ons lichaam.

Jaren geleden zijn we beinvloedt zodanig dat we denken dat wij die genotsmiddelen nodig hebben.
Tegen stress of welke reden ook.

Een instrument van demonen als je het zou beschrijven op middeleeuwse taal.

Als instrument roken wij, drinken wij.
En als valse reden hebben wij dat het stoer is, en allerlei waardeoordelen die wij zelf plausibel vinden.

Van al die middelen hebben wij drogredenen gekregen die ons zeggen dat het goed is om die dingen te doen.
Maar de waarheid komt later of nooit.

Het geheim ervan. Is voor iedereen te begrijpen als we verbinding leggen tussen ons leefpatroon, onze gezondheid, en wat wij aan voedsel of andere zaken nuttigen.

Het geheim blijft geheim. Want hen die erachter komen, worden omgekocht of vinden rampspoed op hun pad.

Dit geheim is ook toepasbaar op andere vlakken.
Kennen wij niet allemaal de wens om veel geld te hebben, beroemd te zijn of bekend met een leuke uitvinding.
Er zijn er veel die het willen hebben, maar weinig die het echt hebben.
En zij die het hebben bewaken het als een draak zijn schat bewaakt.
Zoals wij weten, zijn draken sterker en machtiger als ons. Dus zijn wij niet snel begenadigt om het ook te verkrijgen.

De geheimen zijn bekend. Maar een rookgordijn legt een deken over het zichtbare.
Alleen wat wij mogen zien, krijgen wij te zien.


 

Muziek & Kunst

Mensen hebben in hun leven voorkeur voor bepaalde muziek, en bepaalde kunst.
Muziek geeft meer kleur aan hun leven en geeft hun keuze aan smaak weer.
Kunst is het geven van betekenis aan wat men ziet.

Kunst geeft betekenis door bepaalde elementen uit de werkelijkheid te stileren of vorm te geven naar een bepaalde uitwerking of bedoelde weergave.

Als mensen muziek luisteren, zoals klassiek geeft dat hun keuze weer. Ze luisteren die muziek omdat ze het mooi vinden, of omdat ze het cultuurleven eromheen voorstaan.
Als mensen oude kunst bekijken, is dat ook hun smaak van kunst. ze vinden het mooi, of kennen er waarde aan toe.

Een tegengestelde is de harde muziek zonder harmonie of symfonie erin. Veel klank zonder mooie melodie.
En kunst ook bepaalde schildermanier, bepaalde weergave die afbreuk doet aan wat het uit de werkelijkheid representeert.

Mensen die harmonie verkiezen boven chaos of moreel slechte waarden.
Mensen die in kunst waarheidsgetrouwheid of een zachte kleurgebruik terug zien.
Die mensen zullen ook meer waarschijnlijk kiezen om hun eigen leven, in handeling en communicatie harmonieus op te stellen.
Of meer zachtaardigheid te hebben.

Mensen die hard metal of kunst ervan leuk vinden, of vaak bekijken of luisteren zullen wat asocialer zijn, en meer geweld in hun leven verwerken.

Als mensen muziek luisteren met bepaalde uitingen als de duivel is hier of dergelijke, is dat een kenmerk dat ze in ieder geval niet religieus gezindt zijn tot normale religies.

Aan de mens herkent men zijn hart.
Aan de mens herkent men zijn streven door de terugkerende uitingen.

Dus als mens, wees wijs. De duivel kan zijn staart roeren in gebieden van je leven waar je het niet wilt.
De duivel is niet aardig en heeft geen vriendschap.
Zijn kenmerk is angst en geweld. Verwarring en chaos.

Als je van een leven vol donkerte terugwil naar een goed leven.
Schroom niet te bidden tot de Almacht voor je behoud.


 

Religiositeit

De mensen die een religie aanhangen.
De mensen die zich overgeven aan de religiose bron.
Of die bron een mens of een macht is, komt tot uiting in resultaat.

Een mens die door religie gewelddadig wordt.
Een mens in een samenleving die tot oorlog komt.
Een mens die handeldrijft en winstbejag kent.

Men kent de mens door zijn handelingen.
Men kent een God door zijn volgelingen.
Men kent een samenleving door kenmerken.

Kenmerken van compassie, empathie, solidariteit, socialiteit.

Als een mens een god aanhangt die bepaalde zaken belooft.
Zal dat tot uiting komen in het leven van die mens.

Een oorlogsgod zal oorlog schenken, en overwinning van land of maatschappij.
Een vredesgod zal vrede en harmonie schenken.
Een liefdesgod zal een relatie schenken.
Een god van wijsheid, zal kennis schenken, in technologie of andere thema’s

Elke god heeft andere gunsten aan zijn volgelingen.
Elke godin heeft andere gunsten aan haar volgelingen.

Wij zien in de islam dat er groeperingen zijn die oorlog voeren, en geen genade kennen.
Wij zien in het hindoeisme dat ze het lichaam laag achten en de ziel de waarde toekennen.
Wij zien in het christendom de focus op waarheid en gebod. Maar ook op de functie van christus als bemiddelaar.

Enkele duizenden jaren geleden, was er een reeks aan goden die elk ook hun bedoeling hadden.
De sofistiek, De democratie, de uitverkiezing.

Sofistiek die zich uitte in het debatteren over leven en wereld.
De democratie die plaatshad in de tempels van de politiek.
De uitverkiezing van mensen tot de samenleving door kenmerken bij babys misvorming en slapheid uit te selecteren.

rome kreeg zijn macht door de planeet mars.
Griekenland kreeg zijn macht door de griekse gode.

Zo krijgen wij in onze tijd ook de macht en kracht die ons door de goden worden toebedeelt.

De goden die in schrijven een macht bezitten die als een hierarchie de macht op aarde bepaalt.

Mensen die een macht aanbidden, worden na verloop van tijd loyaal aan die macht.

Christenen door gebed en leven worden loyaal aan christus. Niet uit onbekende oorzaak maar door ervaring van zijn werking.
Door ervaring van zijn macht.

Zo heeft iedere religieuze een lot en een invloed.

Moge de wereld zich keren naar vrede, en haar goden uitkiezen naar positiviteit.
Moge de mensheid de goden uitverkiezen naar de beste mogelijke vrede naar de grootst mogelijk groep en het minst mogelijk lijden.


 

Wijsheid

Wijsheid is een kenmerk van hen die voortdurend het goede proberen te doen.
Wijsheid is een kenmerk van ondervinding en ervaring.

Wijsheid is een gunst van de goden.
Wijsheid kent het leven en geeft vrede.
Wijsheid kent de anderen en heeft goede bedoelingen.

Wijsheid in wetenschap is kennis van het onderzoek.
Wijsheid in het sociale leven is solidariteit.
Wijsheid in het culturele erfgoed is tradities.

Wijsheid. Men leert haar door gebed en onderzoek.
Wijsheid. Men leert haar van de ouden.
Wijsheid. Men herkent haar als een gevoel van empathie.
Wijsheid. Men kent haar door een zichtbare daad van compassie.
Wijsheid. Onderzoek haar. En het leven geeft geluk en vrede.
Wijsheid. Het kenmerk is schoonheid, waarheid, goedheid.
Gezamelijk wordt zij tot welvaart.
Individueel wordt zij tot goedheid en geloof.
Door leven en werken krijgt men ervaring.
Door goedheid en kennis verkrijgt men wijsheid.
Door goedheid en leven krijgt met harmonie.
Door goedheid en arbeid kent men voorspoed.

Geloof is hopen op het goede.
Geloof is werken met hogere bedoelingen.
Hogere bedoelingen als altruisme, liefdadigheid, naastenliefde.


 

profetie

De profetien zijn gegeven,
De profetien zijn waargenomen,
De profetien zijn herkend.

De profetien,
Hebben de vorm van benoeming van staatshoofden,
Hebben de vorm van daden en resultaten van staatshoofden,
De vorm die tot in lengte van tijd, herhaald worden gegeven.

De landen hebben gehandeld,
De landen hebben oorlog gevoerd,
De landen zijn groter en kleiner geworden,

De uitvindingen zijn beschreven,
Vooraf tot na plaatsvinding.
De vinding van technologie, gemak, en luxe.

Een profetie heeft meer dan vier kenmerken met het toekomstige lot.
Een profetie heeft vier benoemingen met de overeenkomst van de toekomst.
Een profetie benoemt de problemen, die de toekomst zal brengen.
Een profetie benoemt de kansen die de toekomst vorm geeft.

De profetie, die geen werkelijkheid wordt,
is als een verhaal, geschreven voor vermaak.
De profetie die werkelijkheid wordt,
is als een aanwijzing of advies over de toekomst.
Die berust op de wijsheid van de goden.

Het orakel in verleden tijd,
Is een gunst geweest van goden met verschijning.

Het orakel in toekomstige tijd,
is een aanwijzing die alleen goden kunnen geven.

Moge de mens onderscheid maken tussen
werkelijkheid en onwerkelijkheid.
Moge de mens leren trekken uit verleden,
En benutten voor de toekomst.

Moge de mens zijn schroom om het goede te benutten en te behalen overwinnen.
Moge de mens zijn geneigdheid uit zwakte tot het kwade te keren,
verlaten en afkeren.

Een profetie.
Is als regen in een tijd van droogte.
Een profetie,
Is als ijs in de zomer bij verhitting.
Een profetie.
Is de technologie die mensen openbaring schenkt.
Een profetie,
Is de uitvinding dat goden zich mengen tussen het menselijke.

Moge de mensheid door profetie de toekomst keren tot welvaart.
Moge de mensheid door profetie de toekomst leren te veranderen tot voorspoed en vrede.

De profetie is als een symbool dat de mens de keuze geeft tussen goed en kwaad en beiden overstijgt door vrede in de samenleving.

Profetie na profetie. Maar de werkelijkheid leert haar waarheid erkennen.
Profetie na profetie. De waarheid wordt herkent door kenmerken van vervulling en vorm.
Profetie na profetie. De machtelozen worden sterk. de zwakkeren leren kracht. De armoedigen verkrijgen rijkdom.
Dat in de huizen waar in de goden worden ge-eerd.
Dat in de tuinen waar de heilgen worden ver-eerd.
Dat in de landen waar de goeden en wijzen hun kleur aan het landschap geven.
Dat in de werelden waar het lot ten gunste van de inwoners keert.


 

Nummer Beest

Er is een beest,
Dat beest heeft een nummer,
Dat nummer is zes-zes-zes

We gaan iedereen met dat nummer in de gevangenis opsluiten.
We gaan kijken wat het mogelijk kan betekenen en alles met dat nummer wordt verboden.

Dat zou een mogelijke maatregel zijn.

Het nummer 666 heeft verschillende betekenissen.
Het zou keizer nero zijn,
Het zou rfid zijn.

Het kan veni vidi vici zijn.

Een beest zonder nummer heeft kenmerken waarmee het te ontdekken is.
Beest als woord op zich betekent een roofzuchtige natuur.

Beesten die als wereldleiders worden gekozen,
Hebben dus een gedragskenmerk van roven en geweld.

Beesten hebben dus kenmerken waarmee ze herkenbaar zijn.

rfid, de duizenden jaren geleden hadden ze geen rfid en kenden ze de technologie ook niet.
In de bijbel staan geen andere toekomstvoorspellingen over deze tijd dus is het aan te nemen dat rfid geen bedoeling had in hun teksten.

Een beest is dus geen wereldomvattend netwerk dat door een cijfercode wordt gerepresenteerd.
Een beest is geen technologie die iedereen een teken op arm of been geeft.
Handelen zonder teken, is als handelen zonder informatiekaart waarop je naam en gegevens staan.

Moge de weredleiders gekozen worden uit de mensen met goede bedoelingen.
Moge de beesten worden beperkt in hun schade, net als wij roofdieren in de dierentuin opsluiten.


 

karakterverandering

Mensen hebben een bepaald karakter.
Aardig tegen hen die bepaalde cultuurkenmerken hebben.
Vijandig tegenover religieuzen van andere religies.

Mensen leren in hun jeugd dat sommigen goed zijn anderen kwalijk.
Kenmerken die goed en kwalijk bevatten zijn afhankelijk van ras,cultuur,religie en levenswijze.

Als je een mens wil veranderen,
Leer dan over hem zijn idealen, zijn idolen, zijn identiteit.
Leer dan van hem wat hij belangrijk vind, afwijst en neutraal bejegent.
Leer dan door hem wat verandering nodig heeft.

Als een mens een religie aanhangt, is hij te veranderen door te refereren aan zijn religieuze beleving.
Als een mens een cultuur belangrijk vindt, is hij te veranderen door culturele waarheden te noemen.
Als een mens een ras als mens toebehoort, is hij door raciale redenen te veranderen.

Als een mens een idool heeft, een boodschap van die idool zal verandering kunnen geven.
Als een mens idealen heeft, zal een benoemd ideaal plus voor en nadelen verandering kunnen geven.
Als een mens zijn identiteit met bijzondere kenmerken kleurt, zal zijn identiteit een reden voor verandering zijn,
als kenmerken positief of negatief benoemd worden.

Karakter, een woord dat geen betekenis heeft voor hen die geen waarneming van karakter hebben.
Karakter, een woord dat betekenis krijgt door interactie en communicatie.
Karakter, een woord dat een doel voor het leven vorm geeft in het proces.

Karakter. Een groter deel van het persoonlijke kenmerk van communicatie en boodschapoverdracht.


 

boodschap zonder vorm

Als mens hebben wij altijd een vorm in onze boodschap.
Als woorden zeggen wij ze met een klank,
Als boek geven wij vorm aan de letters.

Boodschap zonder vorm, is als een boodschap die nooit begint of eindigt.
Een boodschap zonder vorm is als een geluid die altijd klinkt.

Zoals wij weten is iets dat altijd aanwezig is op dezelfde manier al snel onzichtbaar voor ons.
We zien of nemen alleen waar wat verandert binnen een tijdseenheid waarmee ons bewustzijn de zictbare wereld in onze hersenen codeert.

Een boodschap zonder vorm. Door de vorm te overstijgen wordt de vorm een eenheid die een bedoeling kan hebben zonder in onze taalsymbolen te hoeven geplaatst te zijn.

Een boodschap zonder vorm is als een levend wezen dat geen huid heeft en als radiomagnetische vorm alles doordringt.
Zoals een plant door water wordt gevoedt, zo is een boodschap zonder vorm, voedsel voor al het leven.

Een boodschap die zich in ons leven inwerkt en doorwerkt tot anderen.

Als een boodschap zonder vorm, wordt doorgegeven, heeft het vormloosheid als kenmerk.

Om over te gaan op een ander onderwerp:
Telepathie kent geen vorm, immers het beinvloedt ons bewustzijn op een onderbewuste manier.
Wij worden bewust van taal of vorm doordat wij het hebben geleerd in de jeugd.
Als wij telepatisch beinvloedt worden dan is het een boodschap die wij niet herkennen,
immers telepathie is geen onderdeel van educatie in de jeugd.

Telepathie is als communiceren zonder vorm.
Het is een manier van communiceren die niet zichtbaar is.
Geen uiterlijke vorm kent.

Telepathie. Hoe werkt het.
Is het een boodschapoverdracht van geest naar geest, van denken naar denken.
Is het een boodschapoverdracht van lichaam naar lichaam, op onbekende manier.

Telepathie. Een boodschap zonder vorm.

Het is in het verleden bewezen dat gedachteoverdracht mogelijk is.
Er zijn experimenten geweest waarin overheidsonderdelen bewijs hebben verkregen.

Experimenten zijn uit te voeren door mathematische symbolen via gedachten naar iemand toe te denken.
Door aan de boodschap en het doelobject te denken is het mogelijk.
(niet door mij bewezen)


 

Vergelijking lichamen

Wij als mens hebben een superieure samenleving.
Voedsel wordt geproduceerd en logistiek over de aarde verspreidt.
Behuizing wordt gespreidt over regio’s ontworpen en gebouwd.
Ook de mens zelf, heeft kleding om beschermd te zijn tegen weersomstandigheden en als cultuursymbool.

Wij in vergelijking met dieren hebben overeenkomsten en verschillen.
Overeenkomend zijn voedselzoeken, behuizingcreeeren. territorium gedrag.
Verschillen zijn: wij dragen kleding, wij communiceren met taal.

Als wij een vergelijking trekken:
De mens kiest zijn verschijningsvorm.
De mens kiest zijn arbeid en opleiding.
De mens kiest voor levensinvulling.

Een hogere soort zou dan als wij redeneren zo boven zoals wij boven dieren staan.

Een hogere soort:
Misschien een kleiner lichaam.
Misschien ingewikkeldere taal.
Misschien kleding met meer functies.

Een hogere soort:
Kiest zijn lichamelijke vorm, zoals wij kleding kiezen.
Kiest of hij zichtbaar of onzichtbaar is.
Kiest zijn arbeid met meer redenen.
Heeft voor daden meerdere redenen of intenties.
Heeft meer mogelijkheden tot waarnemen, kan zelfs nieuwe waarnemingsmogelijkheden aangaan.

Een hogere soort:
Heeft een groter sociaal bewustzijn, zorgt dus voor meer harmonie en vrede in de samenleving.
Heeft een groter logisch en mathematisch bewustzijn, betekent meer en hogere technologie.
Heeft een groter cultuurerfgoed. Dit betekent dat er meer en uitgebreider vorm van recreatie en zingeving is.

Een hogere soort:
Kan communiceren met meer en diepgaandere symbolen.

Als wij communiceren hebben wij een symbool die een woord uitdrukt.
Als zij communiceren hebben zij een symbool die als deel symbool in een informatie eenheid wordt uitgedrukt. informatieeenheid als vergelijking met een woord.

Zoals wij dieren bestuderen. Zo zouden wij onderwerp zijn van bestudering.
Zoals wij planten zaaien in akkers. Zo zou onze aarde aan akker zijn waar de mensheid vorm krijgt en groeit. groeit met de kracht van iedere generatie tot de bedoeling die onze menselijke soort bij oorsprong heeft gehad.


 

Boodschap

Mensen hebben onderling een taal en uitingsmogelijkheid om boodschappen over te brengen.
Een boodschap die begrijpelijk is als taal en uitingsvorm overeenkomt tussen individuen.

Een taal is een afgesproken symbool vorm die per informatie-eenheid een vorm en lengte heeft.
Uitingsvormen zijn bijvoorbeeld verbaal via geluid, schriftelijk via visuele vorm.

Zo zouden we kunnen zeggen dat als iemand willekeurig een boodschap via een radio uitzendt.
En het een radiostation is dat beluistert wordt dan ontvangen de luisteraars de boodschap.

Zou het een radiostation zijn dat zijn frequentie toevallig bepaalt, dan is het het toeval dat bepaalt of luisteraars ook bij toeval afstemmen op die zender.

Zou de persoon met de boodschap een willekeurige boodschap zenden.
Dan is het een boodschap die alleen bij statistische kans een herkenbare boodschap met herkenbare informatie is.

Als wij als mensheid onze boodschap de ruimte insturen. En een gelijkwaardige buitenaardse levensvorm de boodschap ontvangt.
Dan is het afhankelijk van het toeval of de boodschap aankomt en begrepen wordt.

Immers als de taal niet overeenkomt. welke raakvlakken heeft een boodschap dan.
Het is dan een bewezen feit dat om onze boodschap te begrijpen de ontvangende soort een intelligentie moet hebben die taal als symbool kan begrijpen en kan voortonen opdat ook een taal met een niet originele bron begrepen kan worden.

Onze boodschap de ruimte in. Heeft kenmerken van intelligentie. Zowel door vorm als inhoud.
Maar onze aarde zendt ook de boodschap uit die wij niet in onze ruimtelijke boodschap coderen.

Alle communicatie via sattelieten (radio of laservorm) is als een soort lamp die in het duister toch zichtbaar is.
Welke bedoelingen wij hebben. Buitenaardsen zouden onze lichtende aanwezigheid via satteliet kunnen volgen.

Alle films via tv, gesprekken tussen mensen. We hebben een boodschap die onze bedoelde ruimtelijke communicatie verre overtreft.
Een intelligente levensvorm, zou allereerst de onbedoelde boodschap of ruis onderdrukken.

Immers in een zaal waar twintig mensen staan te schreeuwen is een boodschap met drie tonen die woden herhaalt vrij zinloos.

Een boodschap is wat wij doen. Laat ons dan het goede doen.
Een boodschap is wie wij zijn. Laat ons dan de roofdier-eigenschappen verlaten.
Een boodschap is hoe wij zichtbaar zijn. Laat ons vredevolle kenmerken bezitten.


 

Water-sfeer

Wij weten van de helft van alles wat technologische mogelijk is niet hoe we het moeten samenstellen of bouwen.

In de jaren voor onze eeuwwisseling was er een wetenschapper die het waterveld uitvond.

Een waterveld,
Om met tussenstappen te beschrijven hoe het werkt.

Waterkristallen zijn zoals emoto beschreef mooier, harmonieuzer van vorm als er goede intenties op worden gerealiseerd.
En slechte intenties zorgen voor lelijke kristalstructuren.

Water als medium kent kwaliteiten. Het is drinkbaar, je wast er objecten mee.

De waterdeeltjes klitten aan elkaar door een waterstofbrug.

Water is een energievorm die in onze wereld vrij beschikbaar is in vormen die het leven onderhoudt.

Een watersfeer heeft meerdere functies.
Zoals bij de kristallen bevat het de informatie die ernaartoe wordt gedacht of via muziek, uitingen op wordt getoond.
Een voorbeeld is dat water als een drie dimensionaal televisiescherm benut kan worden.
Het toont bijvoorbeeld een arena waar grote dieren elkaar bevechten. Als vermaak voor het volk.
Een ander voorbeeld is dat een politionele macht het waterveld gebruikt om misdrijven die plaatsvinden te coderen en in water op te slaan. Om in de toekomst te worden ontcijfert.

Zo zijn er veel mogelijkheden. Maar de mogelijkheid die het meest nuttig is, is het harmoniseren van radiostraling.
Als aarde hebben wij als een vuur aan heldere hemel een radiostraling-voetspoor die tot ver in de ruimte zichtbaar is.

Alle radiostraling, als een web waarin onze aarde als een spin hangt en wacht tot zij gezien wordt.
Om radiostraling zoals in muziek een harmonieuze toon een ander karakter geeft te neutraliseren is het een optie om een watersfeer aan te sluiten op een radiostraling ontvangst antenne.

Een antenne die zijn ontvangen informatie stuurt naar een watersfeer, en ook het waterfrequentie-energiegolf terugstuurt naar de antenne.

Water als watersfeer heeft vele mogelijkheden.
Maar laat het een nuttige bedoeling krijgen.


 

Onzichtbaarheid

Als mens fantaseren wij wel eens over onzichtbaarheid.
Als verschijning zonder herkenbaar kenmerk kunnen wij alles doen zonder ontdekt te worden.

Onzichtbaar zijn. Je hebt geen vijanden, immers als ze willen aanvallen zien je ze niet.
Je kan gluren bij de machthebbers in de zaal van overleg.

Onzichtbaar, als held redt je mensen van nare situaties.

Onzichtbaar als wij het zouden bezitten zou er een tweedeling zijn.
Mensen met goede inborst kiezen om de samenleving te helpen.
Kwalijke lieden kennen geen grens aan hun slechtheid.

Onzichtbaar. Er zijn soorten van leven, die bij ons niet bekend zijn, die die eigenschap bezitten.
Onzichtbaar. Ze helpen zo zeggen ze soms bij mensen die een engelenervaring hebben gehad.

Onzichtbaarheid.
Als je een stuk kristal neemt, en er een prisma in ziet. Is het een kenmerk van lichtbreking die zorgt voor de kleurverschillen die je ziet.

Als je een prisma, tegenover een prisma zet, wordt het licht dubbel gebroken.
Op die manier is het mogelijk om licht over een pad te leiden ten einde een object daartussen voor het oog onzichtbaar te maken.
dit is een theorie en geen bewezen feit.

Als op die manier onzichtbaarheid een bestaande objectkenmerk wordt. Dan is het leven een kans om te helpen waar het nodig is.


 

Schuld en Schuldige

In onze tijd is het kenmerk van de overheid dat ze een grote schuld heeft.
Een financiele schuld met als gevolg dat een deel van het inkomen gaat naar de rente op de schuld.

De schuldige is de politiek die veel geld uitgeeft zonder rekenschap over terugbetaling en rentebepaling.

Een schuld is bij een individueel een kenmerk waardoor een gedeelte van het inkomen wordt gereserveerd voor schuldsanering.
En het is daardoor ook verboden om nog dieper de schuld in te gaan.

Maar wat zien we bij landen, ze mogen ongebreideld lenen en schuld opbouwen.

Een schuld bij een land is begrens door de rente.
Als de rente net zo hoog is als het inkomen van het land.
Moet een land stoppen met verder lenen. Omdat er geen inkomen is om het te bekostigen.

Een goede regel voor elk land met een staatsschuld is om de rente niet hoger te laten worden dan 10 procent van het inkomen.

Een land met rentebetaling hoger dan 10 procent verliest over de tijd van jaren heen meer als 100 procent aan rente betaling.

Rente op rente, is een straf voor elke schuldige.

Een staatsschuld hoger dan het inkomen keer de winst van alle bedrijven samen is voor de tijd verloren.

Een staatsschuld is niet gezond.
Maar een land moet snijden in zijn uitgaven en dat is voor niemand een blijde boodschap.
Iedereen voelt zich dan benadeelt.

De staatsschuld tegengaan. Nummer een prioriteit van een land.
Maar om die op te lossen door overheidsbezittingen te verkopen is een slechte keuze.
Immers een mens verkoopt ook niet zijn familieleden om te kunnen wonen in een huis of te kunnen eten.


 

Verwarring

In de tijd die geweest is. Van vroeger tot nu is er een wapen geweest die doeltreffend onze samenleving beinvloedde.
Van de muzikale bewerkingen van componisten om het evangelie in muziek te representeren.
Tot de wijzen die hun wijsheid gaven voor de gezondheid van onze samenleving.

Er zijn wezens die ongezien over de aarde kunnen dwalen en als taak hebben om de echte en de beste vormen van informatie te verwarren.
Zo is Jezus een god, en de god waarnaar hij verwees is niet meer.
Zo is in het hindoeisme de kennis verloren die in de veda’s heeft gestaan.

Alle huidige informatie heeft een verleden gehad waarin de echte vormen van kennis niet meer zijn.

Die wezens die over de aarde dwalen hebben als taak de mensheid niet de voordelen te gunnen van harmonie tevredenheid en geluk.

Moge onze werelden door het goede worden doorschijnen.
Moge onze werelden door het goede worden onderwezen.
Moge onze werelden door het goede worden genezen.
Moge vrede onze huizen vullen.
Moge vrede onze daden bijlichten.
Moge vrede in onze geesten wonen.


 

Geld en doel

Geld is in onze wereld de grootste eenheid die de hoogste waarde bevat.
Als geld niet meer zou bestaan. Zouden wij arm of beperkt zijn in ons handelen.

Als geld niet bestaat, zouden we niet streven naar winst of voordeel.
We zouden niet meer vechten om inkomen om onze geliefden te onderhouden.

Geld, als het niet bestaat, zou iedereen tevreden zijn met wat ze hebben.
Als geld niet bestaat. Niemand zou verlangen naar goede of slechte mogelijkheden om het leven te bekostigen.
De rijken zouden niet meer rijk zijn. De roemrijken zouden hun roem niet meer hebben.

Geld een last of een lust.
Geld een streven of een tevredenheid zonder.

Moge geld de plaats krijgen die het verdient, in plaats van de positie die het op eist.


 

Raad van Soorten

In de toekomst is het mogelijk dat door de uitbreiding van soorten, er meer en hoogstaandere intelligente levensvormen zijn.
Die levensvormen zullen aansturen op een raad van soorten.
Een raad van soorten bestaat uit een representatie van alle intelligente levensvormen die in staat zijn tot translinguistische communicatie.

Een raad van soorten, Wij versus andere soorten.
Met elke soort die zijn doelen en bedoelingen heeft.

Wij als mens. Wat zou onze soort als doel en bedoeling hebben.
Zouden wij net als in de strijd tegen indianen en andere verloren rassen een strijd willen voeren ten einde financieel en soortelijk gewin te hebben.

Een raad van soorten.
Wij als mens zullen misschien de rijkste kunnen zijn. Of wij zijn de soort die zijn aggressie niet kan beheersen.

De raad van soorten.
Een raad die de belangen behartigt en handelsrelaties ontwerpt, en hulp aan minderheden die niet de technologie bezitten om een welvarende samenleving te verkrijgen.

De raad van soorten.
Een raad die soortoverschrijdend de belangen behartigt.


 

Collectief belang

De landen, zoals die sinds historie zijn gevormd, hebben grenzen die liggen op drietal vlakken.
De grens van taal, een andere taal is een ander land.
De grens van cultuur, gewoonten, tradities, huidskleur bepalen de grenzen.
De derde is religie. Een land met bijvoorbeeld christendom versus hindoeisme en islam.

Landen met een grens, zijn in elke regio te vinden.
Regio’s zijn bepaald door de coordinaten zoals vastgesteld door satteliet, en cartografie.

Landen doen soms uitbreiding van hun grondgebied. vergroten de regio waarin de naamgeving bepaalt hoe het land heet.

Landen die gelijke cultuur of religie heeft, worden meestal bondgenoten.
En de vijandelijke gebieden zijn meestal andere religies of cultuur.

Als de taal verschilt betekent het niet direct dat het vijandelijke gebieden zijn.

Een belang van een land is de veiligheid tegen interne of externe gevaren.
Veiligheid betekent dat burgers, of inwoners van een land zich veilig kunnen voelen.
Een veilig gevoel heeft als basis dat geweld of andere vormen van leedtoebrenging geen grond heeft van bestaan tot op de hoogte van menselijk ingrijpen.
Geweld is te voorkomen door bijvoorbeeld politiemacht of landsdefensie.

Een ander belang in dat burgers zich zeker kunnen voelen over inkomen, arbeid en educatie.
Educatie geeft mensen een pad tot het zichzelf kunnen bekostigen van behoeften (wensen voor noodzakelijk levensonderhoud)
Inkomen geeft mensen de zekerheid dat ze eten, drinken, behuizing en cultuur kunnen bekostigen.
En arbeid is het middel om de samenleving te kunnen vormen tot een eenheid die het geheel in stand houdt.

Een ander belang is het zorgstelsel.
Mensen moeten toegang hebben tot geneeskundige hulp die de ziektes die collectief uit andere dan menselijke oorzakelijke gewoonten vorm geeft.
Een mens met een kankeraandoening, mits het niet door veroorzaakt gedrag komt, behoort toegang tot medische zorg te hebben.
Alle ziektes die veroorzaakt worden door gedrag dat door keuze na te laten of t volgen is, moet met een evenredig deeel van de mens die het heeft en zijn inkomen bekostigt kunnen worden.
(om de mens te stimuleren geen ziektes te veroorzaken door eigen gedrag)

Collectief belang is alles dat de invloed van de mens zelf overstijgt.
Ook bijvoorbeeld geld of een stelsel waarin bepaalt wordt of en hoe mensen ruilhandel kunnen uitvoeren is een collectief belang.

Een uitspraak van Plato.
Zet je aan de kop van een samenleving, iemand die een handelaar is. MEt geld en winst omgaat,
Zet je een sportman aan de kop, die kracht en stoerheid als doel heeft.
Of zet je een man aan het hoofd die geleerd is in landsbelang en politiek.
(Plato vergeleek het met de kapitein op het schip. Een kapitein is iemand die verstand van het besturen van een schip heeft. Een handelaar zou het schip verkeerd besturen evenals de sportman)

Collectief belang, behoort een collectieve regeling te benutten die de zekerheid van het collectief en haar invulling van het belang waarborgt.
Het collectief belang is alleen door collectief geregeld te worden een bescherming die het collectief beschermt tegen het individuele belang van winst, voordeel of profijt.

Collectieve zekerheid, over gezondheid, inkomen, cultuur.
Collectieve zekerheid over het bestaansrecht van religie, cultuur en traditie.
Collectieve zekerheid over de individuele verantwoordelijkheid en kenbaarheid van gevaar en voordeel.
Collectieve zekerheid als middel tot maatschappelijke welvaar en geluk.
Collectieve zekerheid als doel voor individuele en maatschappelijke hulp en beschemring.


 

Wereldprobleem

Ik hoorde iemand zeggen de grootste oorzaak van oorlog is godsdienst. Maar ik denk dat het anders is.
Het is niet godsdienst die bepaald waar de conflicten ontstaan maar ons hele systeem van geld en uitwisseling ervan.
Landen roven om geld te krijgen, bedrijven bedreigen om geld of winst te krijgen.

Het is geld dat rond de tachtig procent van de oorlogen veroorzaakt. De andere twintig procent is de natuurlijke drang tot territorium vergroting.


 

Inflatie

De oorzaak van inflatie is dat geld in zijn hoeveelheid in de samenleving groeit zonder dat er een waarde in materie zoals goud of zilver in tegenover staat.
Als een land geld print, dus meer geld in fysieke vorm zonder dat de hoeveelheid die het representeert groeit vindt er waardevermindering plaats.

Alles op aarde heeft een prijs of waarde. Die uitgedrukt wordt in de cijfers die op geld staan of in de computer bij de banken.
Als banken of overheden geld creeren zonder dat het goederen of onroerend goed meegroeit wordt geld per eenheid minder waard.
Er is dan meer hoeveelheid aan geld dan hoeveelheid aan bestaand produkt of zaak.

Inflatie. De hoeveelheid geld stijgt, maar de waarde die het representeert niet.

Deflatie is een goed middel om die verhouding tussen geld en waarde weer te herstellen.
Een middel om dat te verkrijgen is het investeren in productie van goederen en materiele zaken.

Als een land een hoger netto inkomen wil hebben is het investeren in educatie het beste middel. Niet omdat het meteen resultaat geeft maar omdat na een aantal jaar, gemiddeld zeven jaar de educatie resulteert in werknemers die meer geschoold zijn en meer aan waarde voor het land produceren.

Een hoger opgeleide beroepsbevolking creert duurdere of kwalitatief hoogstaande goederen. Die het netto inkomen weer verhogen. In relatie tot im en export.

Honger en eten.

Als mensen flink honger hebben.
Een paar middelen ertegen zijn:

Rauwe wortel kauwen. de vezels geven in de maag een vol gevoel.
Soja of amandelmelk drinken.
Of noten eten. (ongezouten)


 

Radio activiteit

Als er kerncentrales zijn die afval lekken, of regio’s waar het in de natuur voorkomt.
Een goed middel ertegen is:
Planten van het type lupine op de plaats zaaien,
Na het groot worden van de planten, als het zaad heeft gedragen, maaien.
En een aantal jaren laten staan.
De lupine neemt de straling op en neutraliseert het.

Werkt het niet, schaadt het ook niet.


 

Roken en nicotine

Een goed geneesmiddel tegen roken is:
Elke keer als je trek hebt in een sigaret een glas kaneelthee drinken, of kauwen op een kaneelstokje.
Kaneelthee maken door een stokje gedurende 15 minuten te koken in water.
Het water kan je als thee drinken.