Groen Licht

door Bastiaan Oostendorp

 

Inhoudsopgave

T’huis

Wijsheid

Water harmonie

Yantra’s

Klank en toonhoogte

Buitenaardsen

Vampirisme

Welvaartsziektes

Vampirisme

Bescherming

Vredesymbool

Gedachten lezen

Communicatie

Onzinnig

Gelukzaligheid

Statistiek

Symbool Hart

Oorlog

Wereldoorlog

De waarde van geld

Calamiteit en voorbereiding

Scholing

Pijn en leed

Hemeltoegang

Voorspelling

Revolutie

Hoge bomen

Beinvloeding 3

Beinvloeding 2

Beinvloeding

Mens

Afstand en coordinaat

Cryogenese & kennisbehoud

Manipulatie

Atmosfeer

Mens en frequentie

Schilderij

Communicatie

Menselijk gewicht

Taal en rekenkunde

Taal in Binaire vorm

Betekenis Taal

Meesters van Orion

Museum Technologie

Koning en gunst

Spijs

Transversaliteit

Staatshoofd referendum

Wet Reclame

Wereld Voedsel Probleem

Wereld Defensie


 

T’huis

Een nieuwe dag,
een nieuw leven,
Een nieuwe lichtperiode,
Een nieuwe planning voor de dag.

Maar de tijd stroomt als een rivier van hoogte tot dal.
En is de tijd aan haar einde, dan gaat het leven
als vanzelf naar een plaats om te slapen.

De slaap die dan geen einde heeft,
en het bewustzijn terugbrengt naar de vorige nacht.

De slaap van het leven.
Is de levensnacht, die geen mens telt, of meet.
De slaap van het leven,
Is als de zon die door de maan reflecteert.
En de mens haar kunsten toont.
Van schilderij tot film,
van boek tot brief.
Het is de basis van de wereld.
Als de aarde haar einde zou kennen, zou de slaap van de dag niet meer bestaan.
Maar bewustzijn is langer bestaand als dat de aarde haar vorm kent.

Moge bewustzijn haar oorzaak leren kennen, en haar doel leren bepalen.
En moge het bewustzijn ieder ander bewust leven leren erkennen en respecteren.

Gun bewustzijn, en verkrijg bewustzijn.
Als je bewustzijn splitst, verkrijg je twee delen bewustzijn die ieder in zichzelf volledig zijn.
Als je bewustzijn bij elkaar brengt, verkrijg je een deel bewustzijn dat een heel organisme vormt.

Door bewustzijn komt een wezen tot zijn bedoeling.
Door bewustzijn komt een levend organisme tot een intelligente vorm.

Bewustzijn als dier kent voedsel, slapen en status.
Bewustzijn als mens, kent voedsel, slapen, status en bedoeling.
Bewustzijn als hoger wezen, kent voedsel, slapen, status, bedoeling en oorzaak.

een tekst met letters en symbolen,
gunt de eeuwigheid aan een beschrijving in woorden.
En de tijd kiest het pad waarmee de dagen lengen.
Waarna de nacht de rust schenkt aan de zielen.
Bewusteloos ligt het lichaam ter neer,
totdat het weer wordt opgeroepen tot een nieuwe dag.

Wijsheid is als zilver, verkocht voor grote waarde.
Met een glans die door zonlicht wordt gevangen.
Door de zielen wordt zij gewaardeerd, en de beesten zijn
als in zwijm door de voeding die het leven tot eeuwigheid verheft.

Moge de zielen die leven, tot eer zijn van die hoge naam.
Die door iedereen wordt genoemd bij geboorte,
Maar tijdens het leven wordt vergeten.
De tijd schenkt haar leven aan hen die zij bevat.
Maar het is een onbelangrijke daad die uitgroeit tot grote daden.
Immers het is de toegang tot de wijsheid, om haar te zoeken,
en het leven in haar dienst te stellen.

 

 


 

Wijsheid

Wijsheid komt met de jaren.
Grijze haren geven leeftijd aan.

Goedheid komt met vrede.
Vrede komt na oorlog.

Of wijsheid komt door de genade van hogere machten.
En vrede komt door hardwerken of inspiratie.

Geloof geeft zekerheid.
Betekenis geeft zingeving.
Wijsheid brengt kennis

Wijsheid is als water en stroomt naar waar er ruimte is.
Wijsheid is als ijs, dat smelt door de zon, en de wezens die dorst hebben, te drinken geeft.
Wijsheid is als licht, dat door de duisternis haar eigenschappen verkrijgt.
Wijsheid is als warmte, die door alle wezens in het koude hun wens verkrijgt.

Wijsheid, het is een naam voor all kennis en wetenschap die levende wezens, geluk, voorspoed en vrede schenkt.

Wijsheid, het is een methode om geluk te verspreiden, geluk te verkrijgen, geluk te veroorzaken.
Wijsheid, de wetenschap die vorm geeft aan het doel van alle wetenschappen.
Wijsheid, een methode, die door ervaring en onderzoek haar vorm krijgt.

Wijsheid, het is nooit ongewenst om haar na te streven.
Wijsheid, het is nooit verboden om uit te vinden waar geluk en vrede haar woonplaats heeft.
Wijsheid, Het is een gunst van de goden.
Wijsheid, het is de oorzaak van vrede.

Wijsheid is als zilver, gekregen en verworven.
Wijsheid is als zilver, het wordt voor munt en sieraad ingewisseld.
Wijsheid is als zilver, met waarde in elke vorm gegoten.
Wijsheid is als zilver, als waarheid met een reden.
Wijsheid is als zilver, met de vorm in het beeld van de mens getoond.


 

Water harmonie

Mensen in deze tijd zijn gewend om te wassen, het lichaam en de kleding.
Maar als mensen hun lichaam niet frequent zouden wassen,
zou er een invloed zijn van straling die de persoonlijkheid en het bewustzijn op een nadelige manier beïnvloedt.

Water geeft harmonie aan het bewustzijn,
En geeft de geest meer ruimte om zijn werking te doen.

Water is een materie die geen straling veroorzaakt maar het tot rust brengt.


 

Yantra’s

Het hindoeïsme een religie die al oud is, en nog steeds favoriet is bij een groep in de samenleving.
Het heeft verscheidene middelen om in het leven bij te dragen.

Door mantra’s te reciteren zou men de geest tot rust brengen, en meer mogelijkheden hebben tot handelen.
Ook zou het bewustzijn en geluk bevorderen.

Naast mantra’s zijn er ook yantra’s een soort symbolische tekening van letters en vormen.
Deze yantra’s hebben ook een bepaalde uitwerking.

Pas geleden zag ik een film of documentaire over iemand die een Sri yantra had als kunstobject in huis.
En hij schreef zijn mate van voorspoed toe aan dit kunstobject.
Hij was in ogen van anderen meer dan rijk. een miljonair.

Zo zijn er allerlei yantra’s die een bepaalde uitwerking hebben.
Op Google afbeeldingen zijn er genoeg te vinden.


 

Klank en toonhoogte

Soms tref je op internet wel eens aan dat bepaalde klanken een goede uitwerking hebben op het menselijk lichaam.
Zo zou solfeggio een toonhoogte zijn die de geest heelt.

Maar een toon is niet in staat een complex genezingsdaad op gang te brengen.
Maar muziek kan het soms wel.

Muziek heeft een bepaalde uitwerking.
Mensen niet hard metal luisteren hebben meer kans op depressie of psychische ziektes.

Mensen die klassieke muziek luisteren, zijn vaker nette mensen.
Zijn ze net en is dat de reden om klassiek te luisteren,
of luisteren ze klassiek en beïnvloedt het hun voorkeuren.

Klassieke muziek is genezend voor allerlei ziektes.
Niet doordat het een vaccin is, maar omdat de ziel erdoor in harmonie wordt gebracht.

Het is nog niet bewezen dat het zo is, maar het kan bij voldoende onderzoek worden vastgesteld.

Klassieke muziek is onder andere van de componisten: Mozart, Bach, Beethoven, etc.


 

Buitenaardsen

In onze filmwereld is het begrip buitenaards een normaal begrip.
Mensen zien een paar keer per jaar in een film een buitenaardse langskomen.

Buitenaardsen die op verschillende manieren worden afgebeeld.
Zoals een mens met grotere ogen, andere huidskleur,
ander vorm hoofd. Meer of minder ledematen.
en met technologische snufjes die weer filmplezier opleveren.

Maar het is een spiegel van hoe wij als mensheid nu en in de toekomst leven.
Alle zogenaamde technologische snufjes zijn een spiegel van wat wij
nu en in de toekomst uitvinden.

De vorm die buitenaardsen aannemen is een overdrijving van hoe mensen misschien over enkele decennia al beginnen te kenmerken.

Buitenaardsen, zijn niet de wezens ver weg, maar wij nu, en over een lange tijd.

Net als dat kinderen niet buiten hun directe begrip om kunnen fabriceren.
Vraag jonge kinderen te tekenen en ze maken een huis met een poppetje en dergelijke.
Misschien dat wij volwassenen ook een klein begrip hebben van de werkelijkheid,
en ook buitenaardse op de primaire manier schetsen zoals kinderen poppetjes en huisjes.

Is het onze intelligentie die creeert wat wij vrezen,
of is het een begrip die alleen het bestaande kan bevatten en in meer of mindere zin het kan verwerken in uitingen zoals kunst en film.

Buitenaardsen zijn in mijn optiek, zoals kunst en film, een visie van onszelf over onszelf in een onbekende tijdsgrens of tijdsperiode. en plaatsbepaling.

Buitenaardsen als ze echt bestaan, hoeven niet aan onze fantasie te voldoen die wij in films zien en leggen.
Buitenaardsen als ze echt bestaan, zijn geen onderdeel van ons begrip over de werkelijkheid.

Als buitenaardsen bestaan, zullen ze misschien tegemoet komen aan onze dorst naar afbeeldingen van wat wij kennen of verzinnen.
Of ze zullen een totaal andere vorm kiezen, met hun intelligentie die misschien hoger is als de onze, of lager.


 

Vampirisme

Het is een ziekte waarbij het bloed geen glucose en vetten meer kan transporteren naar de organen die het omzetten, hetzij naar lichaamsvet voor moeilijke tijden,
hetzij naar energie die direct gebruikt kan worden.

Als het bloed geen glucose via de maag kan omzetten naar energie, dan is het lichaam niet in staat om voeding om te zetten in celenergie.
Om dit te genezen of te compenseren is er bloed nodig van uiterlijke bron.

Het zou een virusziekte zijn die ten grondslag ligt aan vampirisme. En deze virusziekte, als er vaccin of genezing voor is, zou zo het voor zou komen, die vampieren genezen.

Het is dus geen kwestie van een horror beeld, maar een falen van de geneeskunst.

Het is waarschijnlijk al zeker dat geheime groeperingen zoals misschien in Amerika al zicht hebben op de ziekte die vampiers creeert.
Ze hebben waarschijnlijk proeven gedaan. Of ze een geneeskundige behandeling ook hebben uitgevonden is niet zeker.

Vampieren die bloed drinken, die mensen met een beet besmetten.
Het is een virus die bij andere ziektes ook op die manier wordt overgebracht.
denk aan aandoeningen die via bloed of lichaamsvocht worden overgebracht.

Het is niet ondenkbaar dat vampiervirussen ook worden bewaard voor biologische oorlogen.

Soms wordt het wel eens gezegd, als een virus in een mens een bepaalde uitwerking heeft.
Bijvoorbeeld dorst naar bloed zo als bij vampieren, Dat door het abstinent zijn de ziekte verdwijnt.
Door te weigeren die dorst te vervullen, zou de dorst op een gegeven moment verdwijnen, en dus het virus ook.
Het gaat in die gevallen om een dorstgevoel die heel dwingend voelt. Elke keer als die dorst wordt vervuld, groeit de pressie om dat in het vervolg ook te doen.


 

Welvaartsziektes

In deze tijd hebben naar verhouding veel mensen last van allerlei ziektes, die in het verleden niet bestonden.
Ongeveer een eeuw geleden hoorde je niets over kanker, of dergelijke aandoeningen,
Je hoorde niets over suikerziekte.

Niet omdat het onvindbaar was met de medische chirurgie van toen.
Maar omdat mensen gezonder aten.

Als je in je dieet geen suikerhoudende voeding eet, fruit en groente uitgezonderd.
Dan is de kans op suikerziekte veel kleiner.

Als je in je dieet geen magnetronvoer, of alcohol, nicotine en dergelijke hebt,
dan is kanker veel minder aanwezig.

Het is geen hypothese die met feiten gegrond is, maar een weergave van
wat ik in boeken heb gelezen. Ook boeken van medici.

Welvaartziektes zijn te voorkomen,
door een gezonde voeding, gezonde lichaamsbeweging, geen drugs, geen alcohol, geen nicotine.

Het is een onderzoek waard.


 

Vampirisme

Zoals elke film over dracula en andere vampieren laat zien,
is bloed drinken een vampiristische daad.
Bepaalde wezens kunnen alleen leven door bloed te drinken.

Maar onze wetenschap vordert, ook op biologisch vlak,
en dat kan in de toekomst problemen opleveren.

Wat bijvoorbeeld als de medische wetenschap stamcellen gebruikt om mensen te genezen.
is dat ook een vorm van vampirisme?

Als mensen afhankelijk zijn van bloedtransfusie buiten de noodmedicatie om, dus zonder oorzaak van erge verwondingen,
dan is het een vraag of het levensnoodzakelijk is en of het in plaats van nood hulp niet een vorm van
ongewenst vampirisme is.

het is ook mogelijk dat mensen lange tijd zonder daglicht vergelijkbare kenmerken toont als vampirisme.

Oordeel zelf over onze biologie en medische wetenschappen.


 

Bescherming

Bescherming tegen het kwade.
Het eerste is er niet aan mee te werken.
Het tweede is bescherming zoeken bij goede machten.
Het derde is door wijsheid te bestuderen.
Het vierde is, door een groep te vormen met dezelfde voorkeuren of idealen.
Het vijfde is, gebed en meditatie.


 

Vredesymbool

Een vredesymbool is de zwaan.
Wit en met edele vorm.
Zo wordt zij herkent door ieder die gelooft en goedheid verlangt.

Een vredesymbool is de duif.
Als zij lichtgrijs of wit is, en geronde vorm heeft.
Is zij een symbool voor harmonie en vrede.

Een vredesymbool is dolfijn.
Een vorm die intelligentie en redelijkheid representeert.
Zij brengt kalmte en rust in een leven vol drukte.

Een vredesymbool is de eenhoorn.
Een bron van bescherming van magie.
Een bron van bescherming tegen kwalijke invloeden.

Vredessymbolen zijn als een foto die bij iedere blik,
haar werking doet door onzichtbare wegen.

Vredessymbolen zijn als een bron van aandacht,
die de blik van binnen op het goede richt.

Vredessymbolen zijn als dieren,
die het dierenrijk zijn overstegen.
En een bron van goedheid zijn geworden.

Moge de vrede in onze zielen wonen.
Moge de vrede in onze harten wonen.
Moge de geest vervult zijn van vrede.

Ook de hindoeistische ohm-teken
heeft een goede werking.


 

Gedachten lezen

Gedachten al lezend,
lezen al in gedachtenis.

Lezen van gedachten,
is als de ziel van de vorm bekijken,
en schilderen als een vorm in beeld en woord.

Lezen van gedachten,
Geheimen en onduidelijkheden,
afwisselend vorm gevend aan wat bekend is.

Lezen van gedachten,
De voorkeur van anderen radend,
De voorkeuren van anderen berekenend.

Lezen van gedachten,
De diepe angst die nooit in woorden wordt getoond,
De grootste gelukzaligheid die de mening binnentreedt.

De mening die in gedachten leeft.
De mening die de gevoelens hun klank vertoont.

Lezen van gedachten,
Is het een lelijkheid dat zij in het binnenste leeft.
Is het een schoonheid dat alleen de denker haar beziet.

Lezen van gedachten,
De grens tussen het ware en het mogelijke.
De grens tussen het getoonde en het bewaarde.

Lezen van gedachten,
Als woorden die letters vormen.
Als letters die door schildering hun teken geven.
Als klanken die met soort aan soort een dichtsel vormen.

Lezen van gedachten,
Mijn klank versus jouw klank,
Mijn mening tegenover de mening ongekend ongemind.

Lezen van gedachten,
Het begint als leven in de eerste maand.
Het eindigt met de laatste traan.

Lezen van gedachten,
Leren lezen tegen de analfabeet.
Leren zien tegen de blinde.
Leren leven als zou de gedachte een leven duren.

Lezen van gedachten.
Mijn leven krijgt vorm in het binnenste van de vorm.
Mijn leven krijgt vorm, in het begin van de tijd.
Een begin beleeft en herbeleeft.
Tot ook het einde een keuze uit gedachtes is.


 

Communicatie

Referentie aan wat bekend is.
Refereren aan wat eerder gezegd is.
Ieder heeft een andere mening, gebaseerd op beleving.

Als mensen dezelfde beleving zouden hebben,
zouden ze als informatie dezelfde mening hebben.
Maar de houding jegens die informatie is verschillend.

Mensen die een mening hebben,
Door vragen en aanvullende kennis te benoemen,
Kan je iemand brengen tot onderzoek van zijn eigen mening.

Mening is als een spel van woorden,
Waarbij letters als zand in bouwsels wordt gevormd.

Mening is als een schilderij waar ieder wijst naar
de tekening van de ander.

Mening is als water dat wordt verhandelt als levensvloeistof.
De woorden in een mening zijn als kralen die door kleur een stemming geven.

Mening is als een keur aan kastelen,
Met gracht of in de lucht,
met muren hoog of deuren open.

Mening,
Een mening is als een weergegeven gedachte,
of een gevoel in taal gelegd.
Een mening is als een symbool, om de toekomst aan af te meten,
Een mening is als een teken, om het verleden in het kenbare te verhullen.

Een mening,
Zowel de ene als de andere,
Beiden een mening gelijkwaardig.
Of zwart naast wit staat,
De kleur is als een houding en intentie die de woorden hun vorm geeft.


 

Onzinnig

Al je spaargeld besteden aan beleggingen. Het is toeval of het omhoog of naar beneden gaat.
Spaargeld is beter met rente, dan met lucht te voeden.

Je vakantiegeld besteden aan loterijen. Alsof geld meer waard wordt door de kans op een prijs.

Je loon besteden aan schuldenderving. Loon op zich is een vergoeding voor arbeid,
Bij schulden betaal je rente over de schuld, de schuld zelf, en houd je minder over voor leven.

Beleggen in griekse obligaties. Griekenland staat op de rand van de afgrond, een duw en je obligatie is niets meer waard.

Soldaat worden en naar libie of syrie gaan, je leven is niet meer zeker. Want je bent gestempeld als vijand van de fanatici in religie.

Onzinnig is een benaming die een kanttekening maakt bij gebeurtenissen nationaal en internationaal.
Onzinnig zegt nooit iets over de toekomst, als zij nog niet duidbaar is.

Onzinnig zegt niets over het verleden, want welke grap uit het verleden kan nog van waarde veranderen.

Onzinnig een waardeoordeel over een aspect van de samenleving.
Bij de caberetiers zijn woorden genoeg over de maatschappij als stereotype.

Onzinnig en waardeoordelen van negatieve strekking zijn nooit om een goede verandering in te luiden.
Deze oordelen zijn om status te verhogen, of om mensen zwart te maken.

Onzinnig, is geen toekomstige gunst die ons nu invalt als grap.
Onzinnig is een boodschap zonder constructieve waarde.

Immers constructief is het benoemen van zwakke plekken en oplossingen stimuleren.
Immers positief is goede dingen benoemen en waarderen, om het meer grond te geven.

Moge onzin, een term zijn die niet wordt gebruikt om mensen te depriveren.


 

Gelukzaligheid

Alle mensen willen gelukkig zijn,
Vraag je of ze gelukzalig willen zijn,
zeggen sommigen dat het saai is, niet teveel beleven.

Gelukzalig is een gevoel,
in je hart dat je tevreden bent met wie je bent, wat je doet,
en wat anderen van je vinden.

Gelukzalig is een gevoel,
In je hart dat je doel opgaat in het leven zelf.
Dat je zelf waarde hecht ten goede aan wat je doet.
Dat je reden van bestaan, vaste waarde heeft.
Dat je terughoort van anderen dat je een goed mens bent.

Gelukzalig,
In de katholieke kerk duurt het eeuwig.
In de religieuze sfeer is het bijzonder,
en alleen voorbehouden aan de meest devotionele.

Gelukzalig,
Als je niet meer streeft naar plezier,
Als je geen lust meer als reden volgt.
En je voeding zuiver en eenvoudig is,
Als je arbeid ten dienste van de samenleving is.
Als je leven een zachtmoedige kleur heeft.

Dan zal als een regenbui na hitte,
het geluk volgen.
Maar als het leven aan de duistere zijde te lang heeft geduurd,
Dan is herstel of genezing niet altijd meer mogelijk of logisch.
Maar binnen grenzen kunnen mensen altijd kiezen weer naar de zon te keren.

De zon die warmte en licht geeft en alles in het daglicht zet.

De zon die ieder wezen de reden van bestaan geeft.
De zon die ieder wezen het doel geeft om later te bereiken.
De zon die ieder wezen een taak en plicht geeft.

Maar als men bij de zon weggaat,
Volgt angst voor de dood,
Angst voor statusverlies,
Angst voor het goede.
Na de angst volgt de slechte inborst,
Na de angst volgt criminaliteit.

Tot ook het daglicht weer in het hart mag binnentreden,
en de angst en de criminaliteit verbrandt.


 

Statistiek

Alles dat mensen doen is in een bepaald thema.
Als je kunst ontwerpt, kiezen mensen uit een bepaald aantal thema’s
Als je boeken schrijft, kiezen mensen een genre.
Als je andere dingen doet, je volgt een bepaald onderwerp.

Volgens wetten van rekenkunde, is het te voorspellen
welke thema’s aandacht krijgen en welke er nooit gekozen of bekeken worden.

Als statistiek te meten is in het gebruik van woorde, symbolen, thema’s
Dan zou het zichtbaar zijn of een bepaald thema meer gebruikt wordt als andere thema’s

Volgens de regels van toeval en willekeur. Zullen thema’s ongeveer gelijke ontwerpers of bekijks hebben.

Door te meten wat meer wordt ontworpen binnen een bepaald thema, is het te zien
of er beinvloeding is, of er meer wordt gekozen volgens een archetype of stereotyp.

Als je de statistiek loslaat op een begrip als buitenaardsen / extra terrestial.
Dan zie je bepaalde uiterlijke vormen van aliens meer ontworpen en als voorbeeld dienen dan andere ontwerpen.

Als mensen in het geheel geen kennis hebben van buitenaardsen zou je een groter aantal verschillende ontwerpen verwachten. Maar het is maar een klein aantal dat voorbeeld dient.

Het is dus alsof wij beinvloedt worden in onze keuze om bepaalde ontwerpthema’s of symbolen te volgen.
Als wij in google het zoekwoord extra terrestial opzoeken, dan zien we duidelijk dat de voorkeur van de meeste ontwerpers overeenkomt, dat een tegenspraak is met de wet dat creativiteit wegen zoekt die origineel en authentiek zijn.

Zouden we kunnen veronderstellen dat wij onzichtbaar beinvloedt worden in onze ontwerpkeuzes.
Bij dit onderwerp extraterrestial is het heel duidelijk, maar in andere ontwerpthema’s is dezelfde
voorkeur of statistische meerwaarde terug te vinden.
Bijvoorbeeld muziek, mensen die harde rock of metal luisteren hebben een voorkeur om zwart te dragen en andere uiterlijke keuzes. In tegenstelling want zij zullen bijna nooit wit kiezen als uiterlijke kleur. Terwijl als je het hen vraagt, heeft zwart geen symbolische waarde.

Statistisch worden wij in onze ontwerp en uiterlijke keuzes beinvloedt.
Door wie of wat wij beinvloedt worden. Onze inspiratie is die uit goede of kwade bron?


 

Symbool Hart

In een film die ik pas geleden had bekeken, kwam een wijze organisatie op een mooie manier in beeld.
In die film was een internationale organisatie die All-Heart heette.
Die organisatie stond voor het idee dat alles gratis gedoneerd kon worden,
en dat de organisatie All-Heart het verspreidde onder de armere mensen.
Mensen die normaal geen dingen konden kopen, maar die op die manier toch aardige spullen krijgen.

Bij die organisatie, was er dus reclame in de normale nieuwsmedia om mensen en bedrijven te stimuleren gratis produkten of diensten bij te dragen, produkten en diensten wel van goede kwaliteit.

Deze produkten en diensten worden dan door de organisatie gecoordineerd naar de doelen gebracht.

Doelen zoals armoedige mensen, als ze bijvoorbeeld op die manier een tv of computer krijgen,
hebben ze ook toegang tot kennisnetten.

Deze organisatie in de film had het symbool van een rood hart met een lijnhart erom getekent met witte tussenruimte.

Als mensen een goede daad willen doen, is zoiets een mooie manier.


 

Oorlog

Een oorlog is volgens deskundigen een middel om belangen te realiseren.
Deze deskundigen doen het voorkomen als dat het kwade bestreden moet worden.
Waarbij de vijand altijd het kwaad is.

Zowel westerse als andere grootmachten drukken hun oorlogswensen uit als strijd tegen het kwade.
Maar het kwade is zelden zo zwartwit als het wordt geponeerd.

Als Amerika zegt oorlog nodig te vinden, is het een belang dat ze manipuleren.
De bevolking is tot een andere mening te brengen door de media op een bepaalde manier te gebruiken.

Zowel de westerse bevolking zal grotendeels voor oorlog stemmen als het lijkt een hoger goed te dienen.
We zien dit ook in het verleden. Als oorlog gekoppeld wordt aan het goede als vechten voor het goede,
dan is iedereen bereidt om eraan bij te dragen.

Oorlog laten we het vermijden om eraan mee te doen,
Want hand voor hand, tand voor tand, en een sneeuwbal effect laat het groeien.

Oorlog is niet altijd te vermijden, maar eraan meedoen is een individuele keuze die iedereen maakt.
Laat je dus niet imponeren door wat de machthebbers willen, want zij hebben een ander belang dan de normale man.


 

Wereldoorlog

Veel mensen zijn bang voor een derde wereldoorlog.
Ze weten niet hoe het zal gebeuren, maar het zal gebeuren is hun geloof.

De Derde wereldoorlog, als wij naar de wapens kijken.
Sommige grootmachten hebben wapens waarmee zij de halve aarde zouden vernietigen als het zou gebeuren.
Andere grootmachten hebben andere wapens waarmee ze de wereld voorzienig van elektriciteit kunnen vernietigen.

Sommige mensen denken als ik het voor kan zijn door te verhuizen of voorbereidingen te treffen dan doe ik dat.

In Amerika heb je de Preppers, mensen die in hun tuin een kelder bouwen, en wapens bijvoorbeeld mijnen onder het gazon verbergen.

In Nederland zijn ook mensen die zulke voorbereidingen treffen.
Maar als je in een drukbevolkt gebied leeft. Dan is er geen redding.
Want wapens worden gebruikt waar het de meeste schade doet.

Als je op die manier gaat kijken, dan zou je in een arm land, een arme streek de beste overlevingskans hebben. Als je er de luxe van een westers leven heenbrengt.

Armoedige landen zullen geen doelwit zijn van massawapens. Immers ze hebben weinig waarde voor economische grootmachten.
Grootmachten die hetzij dure grondstoffen, dure technologie zullen kiezen als doelwit.
Of ze richten zich op belangrijke leiders in de wereld.

Het was einstein die zei: Hoe de derde wereldoorlog plaatsvindt weet ik niet maar de vierde is met stokken en stenen.


 

De waarde van geld

Al sinds lange tijd is geld een begrip dat iedereen kent, althans bijna iedereen.
Het is een lange tijd gekoppeld geweest aan schaarse goederen,
waarbij de waarde van geld even groot was als de waarde van het ruilobject.
Geld is als een object een tastbaar middel.
Alleen de laatste tijd wordt het gerepresenteerd door papier en metaal.
Die op zichzelf niet veel waarde hebben.

Sinds enkele jaren is het geld niet meer gekoppeld aan waardevol ruilmiddel.
Het is nu een wederzijds geloof in een aarde die niet concreet is.

Omdat het niet meer aan echte waardevolle ruilobjecten is gekoppeld.
Lopen mensen gevaar. Als een bepaald deel van de bevolking de waarde van geld niet meer ondersteunen.
Zou er een wereldwijde ramp kunnen plaatsvinden.

Geld is niets waard. Als je het wil ruilen voor goederen met echte waarde, is het beter om het te doen, zolang geld nog ruilwaarde heeft.

Immers zoals we in de geschiedenis zien, zodra geld of ruilmiddelen losgekoppeld worden, is er grotere kans dat er een depreciatie plaats vindt.

Zoals we in andere landen zien, de munt heeft grote inflatie, en het loon vandaag is alleen maar op de dag zelf van nut. Immers de volgende dag is het geld de helft waard.

Het is goed voor mensen om deze theorieen te overdenken of te bekijken. Immers als geld zijn waarde verliest is het te laat om erop te anticiperen.

Een waardevol object dat ook in armere tijden zijn waarde behoudt is als investering het beste.
er zijn natuurlijk veel van dat soort objecten.
Als je goud of zilver verkiest heb je natuurlijk risico dat het uit je huis wordt gestolen.

Een goede keuze is een object dat waarde heeft, maar geen criminelen aantrekt.
Een huis, Een vervoersmiddel.

Geld is van waarde zolang de tijden gunstig zijn, keert het lot zich tegen ons, dan is geld een van de eerste zaken die zijn waarde verliest.

In slechte tijden gaan mensen weer zoeken naar goede ruilmiddelen.
En dat zou in algemene zin een waardevol metaal zijn.


 

Calamiteit en voorbereiding

In deze tijd horen wij van en over andere landen, dat er rampen gebeuren. Ook bij ons zou een ramp niet ondenkbaar zijn. Maar als mensen weten wij wat er kan gebeuren. De overheid waarschuwt.
En we zien de gevolgen in het buitenland.

De belangrijkste zaken voor dergelijke rampen om ermee te kunnen omgaan is:
Schoon drinkwater en waswater. (door flessen water of waterfilter)
Voor de meeste rampen is een filter met bacteriezuivering voldoende,
Maar als er virussen uitbreken en de bevolking lastigvallen is een filter tegen virussen ook nodig.

Tweede belangrijke zaak is:
Voeding. Voor enkele dagen is brood voldoende.
Verpakt tegen verderving.

Maar na 4 dagen brood heb je aanvulling nodig van vitaminen.
Tot ongeveer 3 weken zijn vitamine tabletten voldoende.
Erna behoor je groente en of fruit te eten.

Naast water en voeding is warmte en schoonmaakmiddelen belangrijk.
Warmte is in de winter vereist. Ongeveer drie uur per dag hoor je
minimale warmte te hebben. Door kleding of verwarming.
schoonmaakmiddelen zijn belangrijk bij pandemieen. Zoals ziektes en vervuiling.
Bij virusuitbraak zorg voor detox en antiseptisch.
Bij bacterien, gewone zeep om te wassen en kleding wassen.

Vierde punt is:
Verlichting, een week kan je zonder licht, maar erna hoor je een bron van licht te hebben.
Gedurende de dag, maar ook ‘s avonds.

Vijfde punt is:
Zorg voor afleiding ook voor kinderen. bordspelen, of spelen niet afhankelijk van elektriciteit.

Zesde punt:
Verdedig je huis, als er indringers of ramptoeristen zijn.
(Die hun voorbereiding treffen door anderen te bestelen)


 

Scholing

Ieder lid van de samenleving en in een land woont met democratische wetgeving, heeft toegang tot onderwijs. Onderwijs op simpel en meer complex vlak.
Maar als wij voorbij onze grenzen kijken, zouden we ook in landen zonder democratie moeten proberen om er onderwijs op een goede manier ingang te laten vinden.

Democratie is gebaseerd op het volk, maar het is belangrijk dat het volk ook begrijpt waarom sommige dingen beter zijn dan andere.

Democratie heeft burgers nodig die zicht hebben op de maatschappij, wat goed is, wat slecht is.
Als burgers hun mondigheid niet gebruiken om de regering te vormen is er een kleine stap de verkeerde kant op een dictatuur of chaotische regeringsvorm.

Onderwijs is de oorzaak en voorbode van een welvarende samenleving.
Onderwijs creert burgers die zien waar de belangrijke normen en waarden liggen.

Onderwijs creert welvaart.
Onderwijs creert voorspoed.

De grootste schatkist is niet de hoeveelheid goud,
maar de grootte van de geschoolde groep burgers in een land.
Immers geld heeft als basis arbeid, en arbeid is door scholing.


 

Pijn en leed

Veel mensen krijgen tijdens hun leven met tegenslag te maken.
Als je jong bent geldt voor de meesten dat ze zonder erge tegenslag hun jeugd beleven.
Doordat ze het leven nog niet zo serieus nemen, verliezen zij zich in drank en andere genotsmiddelen.

Als jongeling denk je nog niet aan de schade die dat soort dingen doet.
Als je ouder wordt, op een gegeven moment een relatie en kinderen, dan begin je te begrijpen dat het leven een verplichting kent.
Als je geen relatie en kinderen krijgt, dan zijn het sommige die hun feeststemming doorzetten, anderen die de betrekkelijkheid ervan inzien.

Als je in het leven een ziekte krijgt, pijnlijk of ongeneesbaar, dan snap je dat het leven eindig is,
dat elke daad als een nummer op een brief wordt geschreven. de ene aan de ene kant, de ander aan de andere kant.
De ene kant alle nummers ten koste van de gezondheid en geluk, de andere als geluk en gezondheid bevorderend.

Als je een leeftijd passeert zie je soms dat een ziekte veroorzaakt door vroeger gedrag het inzicht brengt dat de dagen niet meer terugedraait kunnen worden.

De ene kiest ervoor de jeugd te waarschuwen, zonder veel resultaat. Immers de volgende jeugd heeft ook de ervaring dat ongezonde middelen niet perse schadelijk zijn.

Als ziekte nog verder in het leven grijpt, en de geneeskundige kosten niet langer betaalbaar zijn, gaan mensen op zoek naar een oplossing.
Een oplossing waarin de ziektekosten door de gehele bevolking worden gedragen. Immers nood geeft wet.

Een oplossing voor de geneeskunde is op die manier een veilige zekerheid dat wie ziek wordt recht heeft op zo mogelijk geneeskundige zorg.

Zo ook mensen die in hun jeugd onderwijs hebben gehad, en zijn geleerd in een vak of wetenschap,
gaan na hun jeugd een arbeidsfunctie aan. Maar na enige tijd worden zij ontslagen of worden ernstig ziek. Omdat het geen logische oorzaak was. Ziekte of ontslag heb je zelf niet geheel in de hand, gaan ze op zoek naar manieren om toch te kunnen of mogen leven.
De mensen die dit soort problemen herkennen, en de politiek advies geven,
komen aan met wetten voor ziektecompensatie en armoedecompensatie.
Beide wetten die de toevalligheid van ziek worden of arm worden ondervangen.

Daarmee zijn ook mensen die ongewild arm of ziek worden ook met een basis voorzien.

Goede wetten die op compassie zijn gebaseerd zijn dus:
Armoedecompensatie, Arbeidshandicap compensatie, Geneeskundige kosten compensatie.

Zodat voor iedereen in de samenleving een minimum beschikbaar is om naar eenvoud te leven.

Door eigen pijn en leed gaat men kijken naar anderen, en wil men het voor ieder lid in de
samenleving mogelijk maken om pijn of leedvermindering te krijgen, en een minimale basis om te kunnen leven (voeding, onderdak etc.)


 

Hemeltoegang

Veel mensen hebben wel een geloof of devotie richting een religie waarin ze een overtuiging hebben wat voor hen vereist is om ofwel in de hemel te komen, ofwel in de hel.

De hemel volgens religies is bij het hindoeisme een geloof in Vishnu of Krsna, waarbij je met voldoende devotie in hun koninkrijk komt, Vrindivana of Dvaipanja.
Ook het christendom kent een hemel die door zelfverloochening voor Jezus Christus bereikbaar is.
Zo hebben alle religies een uiteindelijk doel.
Ook mensen zonder religieuze overtuiging geloven wel in een hemel, of een na het leven plaats.

Een goede regel voor de hemel is:
Als je meer bijdraagt aan de samenleving, waar mensen blij mee zijn.
Dat zorgt er ook voor dat je na het leven blij mag zijn met wat je bereikt hebt.

Als je een goede bijdrage hebt aan onze wereld,
Dan mag je na het leven je goed voelen over wat je bereikt hebt.

Als je tijdens het leven veel kwaad hebt gedaan,
Dan zal het na het leven wel spijt en berouw zijn over wat je in je leven misdaan hebt.

Heb je het leven gebruikt om mensen te schaden, de samenleving te benadelen.
Na je leven zal je schuld ervaren en angst over dat je geen goed hebt gedaan.

De hemel is voor hen die goede daden en goede intenties hebben gehad.
De hel is voor diegenen die kwalijke dingen hebben gedaan.

Op die manier is het makkelijker te zien of je na het leven goed terecht komt.

Want zoals de religies soms beloven dat je na vrijkoping je leven lang en erna in de hemel komt,
dat geeft geen goede verandering. Er zijn mensen geweest die zo’n religieus concept gebruikten om zelfs erger kwaad te doen dan normaal.

Jezus Christus die je vrij zou kopen, zal ook tijdens het leven voor zijn navolger laten zien dat vrijkoping een ding is, maar de hemel verdienen met goede daden een tweede.

Hetzelfde bij de religie van Krsna. Ook die belooft een hemel,
Maar dat kan niet zonder dat er goede daden aan ten grondslag liggen.

Als je kinderen wil onderwijzen, richt ze dan op de tweevoudige daad.
Ten goede met goede intenties en uitvoering en ten kwade,
en de goede of kwalijke gevolgen ervan.

Een kind kan makkelijker oordelen als het zo simpel wordt gesteld.
De meeste mensen kunnen hun eigen leven ook makkelijker oordelen, als dat een hogere macht erover zou beslissen.

Als een hogere macht erover beslist zijn de normale wetten van goed gedrag niet opeens opgeheven of niet geldig. Een hogere macht is in staat om juist die normale wetten van goed gedrag te volgen en te gunnen aan zijn navolgers.


 

Voorspelling

De profeten hebben het voorspeld.
De aarde zal een koninkrijk hebben,
met aan het hoofd een groot beest.

Het is al in de wereld aan de gang volgens de bijbel.
Alleen het christendom voorspelt die ramp.

Een wereldwijd koninkrijk die met een nummer wordt aangeduid.
Tegenwoordig weten ze al, dat nummer is het rifd nr van je persoonlijke identiteit.
Al duizenden jaren lang is voorspeld. Er komt een eindtijd.
Bij de ene religie een zware oorlog of hongersnood,
bij de andere religie een duizenden jaren vredesrijk.

Maar het is niet het een of het ander,
Het is niet het ene en uitsluitend alleen dat ene.

Een nummer als basis voor internationale handel.
Is geen voorspelling van een beest.

Ook bij de bijbel of andere religieuze boeken is het een tweedeling in de wereld.
Het goede versus het kwade.
Ook wetten worden gerespecteerd.
Dat betekent dat een beest geen normaal mens is,
geen geboden opvolgt.
Wat per definitie dus een immoreel mens of wezen moet zijn.
Met zondes zo zwart als roet.

Mensen die zich wel goed gedragen, hebben geen zichtbaarheid als beest.
En ook niet als navolgers van beesten.

Het zou zeer ongeloofwaardig zijn als beesten als mensen zijn die zich netjes gedragen.
als mensen door het lid zijn van een samenleving al een volger van een groot beest zou zijn,
Wat zou door de tijden heen dan de vereisten zijn om in de hemel te komen.
Of bij de profeten in hun vredesrijk.

Een groot beest is niet als een persoon die internationale handel vertegenwoordigt.
Dat geen mens meer buiten die middelen om kan deelnemen aan de samenleving.

Als het goede bestaat, dan is het ook mogelijk bij dat goede te horen.
Zonder irreele of willekeur om kwaad toebedeelt te krijgen, of bij het kwade te horen.

Net als mensen in het daglicht lopen,
zo hoort het goede ook bereikbaar te zijn.

Geen Groot Beest dat heerst over goede mensen.
Immers als er een hogere macht als bijvoorbeeld god bestaat,
Dan maken ze het ook mogelijk om goed te leven.
Goed als betekenis van goede deugden. of goede daden.

Voorspellingen van grote Beesten, zijn niet groter dan door de hele geschiedenis zijn gedaan,
en die Beesten zijn niet na een onbekend aantal jaren in eens een voorspelde toekomst.
grote Beesten die voorspeld zouden zijn zouden met jaartelling en kenmerken wel beschreven zijn als het zo rampzalig zou zijn.

Geen Beest dus,


 

Revolutie

In de tijd een paar eeuwen geleden was er de franse fabriekscultuur.
Allerlei arme mensen van het land werden in de grote stad in fabrieken gezet. Manufactuur heette het.
Ze deden lopende band werk en verdienden maar een halve cent per week.

Ze werden uitgebuit,
Ook in Afrika is er een slavencultuur geweest waar goedkope arbeidskrachten werden ingezet op de akkers.
Suikerriet of andere planten.

Ook in Amerika is dergelijke slavencultuur te zien geweest, de indianen die dure huiden en ivoor ruilden tegen drank en voedsel.

In deze tijd zien we zulke dingen ook als we goed gaan kijken naar geldstromen.
We zien in onze winkels genoeg aan zaken liggen, die ons comfort een goed steentje dienen.

De comfort die wij beleven in onze dagen, is betaald door ons met de prijs in de winkel. Maar die prijs komt met heel klein percentage bij de fabrieken terecht. Bijvoorbeeld in China.
Daar maken ze de produkten voor een euro, en hier worden ze verkocht voor een veelvoud ervan.

De volgende revolutie is niet Amerika, niet Afrika, niet Europa maar China.
China die nu nog de goedkope produkten levert, zal in de toekomst naast Amerika, Europa en Afrika een grootmacht vormen.

Op welke manier ze hun positie zullen opeisen is niet bekend. Maar onze winkels zullen niet meer die grote luxe voor een lage prijs aanbieden.


 

Hoge bomen

Hoge bomen vangen wind.
Een spreekwoord die aanduidt dat als mensen belangrijk worden,
ze subject zijn van allerlei politieke spelletjes.

De ene wil iets van hen gedaan krijgen, een ander oordeelt over de kleinste fouten.

Hoge bomen, zijn als belangrijke mensen. Die een hoge positie vervullen.
Maar elk foutje, elke gebeurtenis die niet volgens aanvaardbare normen geschiedt kan een oorzaak zijn van een ontslag of reprimande.

Hoge bomen, kies een fictieve koning, als hij in het nieuw komt vanwege een aanneming van steekpennigen, dan is er meteen veel ophef, maar een dag later ontkent de rijksvoorlichtingsdienst het gebeuren en doet niemand meer afwijzend.
De hoogste bomen, zijn zo groot geworden omdat ze kennis hebben over hoe ze hun positie moeten behouden.

De bomen die minder groot zijn, zijn voor een gedeelte afhankelijk van hoe de wind staat.

Hoge bomen vangen veel wind.

Met die hoge bomen is er ook een uitwisseling van allerlei onbekende zaken.
We zien het in de katholieke kerk, waar ze de was buiten hingen.

Zo is het ook met hoge bomen, een hoop van het economisch gemanipuleer zien wij niet.

economisch gemanipuleer; geldstromen die niet gaan naar waar het hoort te gaan.
bewezen diensten die veel meer waard zijn dan de marktwaarde.
politieke ideen die worden uitgeruild om een partij te lijmen.

Als het vergrootglas op de hoge bomen gericht zou worden,
zouden ze door dat kleine zonnetje uit het glas geheel tot as worden.
Immers daglicht zet alle duistere zaken in brand.

Ik beschuldig geen mensen, geen functies in de politiek of bedrijfsleven.
Maar door de eeuwen heen zijn wel feiten bekend geworden over het hoge leven.


 

Beinvloeding 3

Wij lezen soms berichten in de krant over mensen die een langverwachte droom werkelijkheid zien worden.
Ze winnen de loterij, ze krijgen die droombaan.

Iedereen krijgt daardoor weer moed om verder te gaan met als hoop die mooie tijd.

Beinvloeding van hogere wezens,
ze zouden een voorbeeld maken, van iemand die mooie dingen meemaakt, en vervolgens hun identiteit bekend maken.
Dan zou iedereen in die macht gaan geloven.

Is dat niet zoals godsdienstige leider handelen?
Kijk maar naar Jezus Christus, Krsna, Mohammed.

Alle religies hebben een vorm van aanbidding jegens hogere wezens in hun gedachtegoed.

Hogere wezens zijn in goede intenties altijd als een redder of verlosser.
Hogere wezens geven meer goedheid als kennis, kunde, bezit.

Die grote religies zijn de voornamelijkste bron van buitenaardse beinvloeding.

Als je zuiver wilt leven, hoef je religie niet af te wijzen.
Als wij denken aan buitenaardse beinvloeding kunnen wij veronderstellen dat alle religies ervan afkomstig zijn.

Als je gelooft in de doctrine dat boven aarde geen goden zijn en geen engelen, dan kun je geloven in hogere wezens van buitenaardse afkomst die de religies van kracht voorzien.
Kracht als mensen die geloven, hopen, goede daden doen, gebeden verhoren.

Op die manier is atheisme geen eindpunt maar een wetenschappelijk standpunt over alles op aarde.


 

Beinvloeding 2

In deze tijd zijn we zeker van onze manier van leven.
Geld om dingen te kopen, werk om geld te verdienen.
Te hoge kosten collectiviseren met verzekeringen.

Wat zou een invloed van buitenaardse krachten doen om ons enerzijds te vernietigen of anderzijds te helpen.

Het meest kwetsbare deel van onze samenleving. Daar zouden ze op inwerken.
Hetzij telepatisch of via elektromagnetische krachten.

Buitenaardse invloeden als ze alles op de aarde zouden kunnen beinvloeden, wat zouden ze doen.

Als ze maar op een plaats kunnen beinvloeden wat zou dan hun kans zijn.

Als zij kwalijke intenties hebben, zouden ze de samenleving zo schaden dat er niet snel weer een hoogstaande beschaving is.

Een atoomoorlog veroorzaken? Dan zouden ze meer invloed moeten hebben. En zoals wij weten worden machthebbers goed beschermd, misschien ook wel tegen telepathie.

Het kwetsbaarst in onze samenleving is onze geld voorziening.
Wat gebeurt er als alle banken een elektromagnetische puls krijgen.
Geen bank die meer online is, Geen bank meer die betalingen doorsluist.
Binnen een week is de hele wereld in verval.

Banken beinvloeden is makkelijker als wereldleiders beinvloeden.

Als buitenaardse krachten goede intenties zouden hebben, wat zouden ze dan doen.
Ze zouden ons wijzen op onze slappe plekken, ze zouden ons op onze achilleshiel wijzen.

Hoe? Met welke middelen?
In oudere godsdienstige geschriften lezen wij over profeten die doemboodschappen brengen.
Is dat zo’n middel waardoor wij op onze zwakheden worden gewezen.


 

Beinvloeding

Wij als mensen leven alsof wij geen andere intelligente soorten kennen.
Op aarde hebben wij geen zicht op hen en ze bestaan ook niet.

Als wij een hogere soort zouden zijn, en wij konden op bezoek bij lagere soorten,
op wat voor manier zouden wij contact zoeken.
Door met een schip tussen hen in te landen?
Of door van verre laser stralen op hen te richten,
of door radiocontact op te bouwen.

Een hogere soort zou zich zelf aankondigen,
en hetzij tot goed of kwaad een boodschap te brengen.
Misschien een eis tot levering van grondstoffen,
of ten goede een contract voor wederzijdse voordeel.

Maar een hogere soort zou via onze eigen communicatiekanalen werken.
Hoe beinvloedt je mensen. Door ze een boodschap via hun eigen radio’s te brengen. Via hun eigen tv’s
Dat kan niet zonder dat het geweten wordt dat het buitenaards van oorsprong is.
Tenzij de filmproducenten en radiomakers worden beinvloedt.
De filmproducenten die een goed idee hebben, het tot in de puntjes uitwerken,
in de bioscoop kaskrakers hebben. En dat idee waar kwam dat vandaan?
De ideen van filmmakers worden niet zelden beinvloedt door buitenaardse invloed.

Maar hoe meet je af wat de oorsprong is van een film?
Dat is een vraag die niet snel beantwoord wordt.


 

Mens

Mens, is onze soortnaam.
Maar binnen onze soort zijn er velerlei types.
De kleur van onze huid is een kenmerk,
de vorm van oog en mond is een kenmerk.

In het verleden is er discriminatie geweest.
Denk aan volkeren die elkaar bevochten.
De ene vond de andere een duivel of demoon.
En dat was reden om een hele subsoort te decimeren.

Mens, is onze soortnaam,
Net als bij cellen in een lichaam.
Er zijn verschillende cellen met verschillende functies.
In een lichaam heb je hart hoofd spijsvertering en dergelijke.
Zo is het ook bij de mens als soort.
De ene subsoort heeft een functie, en de andere ook.

Als wij mensen onze toekomst willen behouden,
Dan zullen we in de toekomst ook vrede moeten houden met al onze ras genoten.

Mensen zijn op Aarde,
Ieder vindt zijn eigen doel.
Ieder creeert een eigen omgeving of richt die naar voorkeur in.

Mensen op Aarde.
Als we niet vechten winnen we allemaal.
Als we geen oorlog beginnen zijn we allemaal de beste.

Mensen, wij leven op Aarde.
Net als roofdieren die strijden om het voedsel.
Zo vecht de mens om zijn belangen veilig te stellen.
Zo verdedigt de mens zijn familie. Om kinderen en partner te beschermen.

Mensen, op Aarde.
Met een doel dat voor ieder overeenkomt, het behoud van onze soort.
Maar eigen belang is een gevaar het geeft het idee dat eigenbelang belangrijker is dan het behoud van onze soort.

Mensen,
Hopelijk houden wij vrede. En verkrijgen wij mondiale vrede.


 

Afstand en coordinaat

In deze tijd op onze planeet zijn we goed in afstand en coordinaten. Kijk maar naar routenavigatie systemen.
Zoals tomtom, garmin en dergelijke.

Afstand meet je tussen twee punten, en is afhankelijk van objecten. Twee punten met de meest korte afstand is hemelsbreed, Maar als je mogelijke afstanden meet met beschikbare wegen dan is het afhankelijk van de kaart van het gebied hoe kort de afstand is.

Een kaart bestaat uit allerlei gemeten afstanden met de objecten die het voorstelt.
We kunnen dus zeggen een afstand naar redelijkheid is afhankelijk van de punten en afstanden die volgens de kaart ten grondslag liggen aan de gemeten afstand.

Afstanden zijn afhankelijk van twee punten. Maar wil je de mogelijke reisbare afstand meten dan heb je meer afstanden nodig.

Op dezelfde manier is het in de afstand die wij tijd noemen. wij kijken bijna altijd naar afstanden naar de korste mogelijk hemelsbrede afstand.

Tijd is van moment tot moment een andere waarde, en als wij tijd beschrijven doen wij dat door objecten te beschrijven die volgens onze waarneming op de tijdlijn van ons leven liggen.

Als wij een tijd beschrijven is het als een object op een weg die de afstand korter of langer maakt.

Als wij verder kijken, als alle gebeurtenissen van elk leven beschreven zouden zijn, zou het een boek vol zijn,
Maar het is ook een manier om een tijd te beschrijven. Een tijd waarin bepaalde ontwikkelingen zijn.

Op die tijdlijn die alle levens op een tijdspunt zouden beschrijven zijn onderdelen te vinden als
technologische ontdekkingen, politieke veranderingen, maatschappelijke groeperingen.

Om de tijd door de eeuwen heen een ijkpunt te geven zouden we op een willekeurig tijdspunt moeten beginnen, en door werken naar de toekomst en alles beschrijven wat er plaatsvind. Niet alleen de dingen die wij belangrijk vinden, immers de geschiedenis bestaat uit meer.

Als wij dan de tijd meten, is het een afstand tussen mogelijke objecten, en door beschikbare tijdswegen beschreven.

Tijd is dan een ander begrip, immers als wij tijdreizen, is een begin om zowel verleden als toekomst te beschrijven.


 

Cryogenese & kennisbehoud

In de toekomst is er misschien een dermate grote ramp dat de mensheid wordt gedecimeerd.
Om op die tijd vooruit te lopen is het goed om te kijken naar manieren om de kennis en kunde van tegenwoordig te vereeuwigen.

Als bijvoorbeeld na de ramp geen adequate technologie meer bestaat. Hoe vinden wij dan een samenleving met genoeg comfort.

Om die tijd tegemoet te komen is het goed om al onze kunde en kennis op een goede wijze te beschrijven en op data-dragers te prenten. Bijvoorbeeld metalen platen met symbool of afbeelding.

Ook is het goed om een dermate grote bibliotheek, op een onbereikbare plaats op te slaan.
Dan zouden we in de toekomst bij voldoende technologie die bibliotheek weer kunnen vinden.

Een grote ruimte in de aardkorst bij de noord of zuidpool, of op het oppervlak van de maan.

Ook is het goed om menselijk dna, zo divers mogelijk te beschermen met stevige lijm en in containers te bewaren.
Met menselijk dna bedoel ik dan van elke huidskleur, ras en volk. Zonder onderscheid naar arm, rijk, zwak of ziek.
Menselijk dna is dan al met een klein beetje te produceren en te bewaren.


 

Manipulatie

Wij zijn soms onderwerp van manipulatie. Wij doen dan dingen die door anderen gebruikt kan worden.
Bijvoorbeeld als wij iets kopen wat wij mooi vinden, dan ben je er blij mee. Maar sommige mensen kunnen je manipuleren door je een bepaalde waarde anders te laten geloven.

Bijvoorbeeld als je een beeld hebt gekocht van een hoofd van een filosoof. Je bent er blij mee. Iemand anders zegt dat: Wat lelijk zonde van je geld. Na verloop van tijd begin je te geloven wat die ander zei.
En je geeft het beeld weer weg.

Op zulke manieren kunnen mensen je beinvloeden en je gedrag sturen.
Door een element uit je leven of dagelijkshandelen te benoemen en er een positieve of negatieve waarde aan te vermelden.

Manipulatie is ook mogelijk door bijvoorbeeld films op de tv.
Door een feit anders te laten zien dan werkelijk en door acteurs te gebruiken die bepaalde macht uitstralen kun je mensen beinvloeden.

Vooral in de huidige tijd wordt het voor de mensen op onherkenbare wijze gebruikt. Films laten dingen zien, door de regisseur altijd bedoelt, maar door mensen niet herkent.

Manipulatie is ook te gebruiken als hulpmiddel om mensen op het goede pad te brengen.
Niet door een saaie film te maken, maar op manieren die bij huidige filmproducers wel bekend is.


 

Atmosfeer

Wij op aarde leven van zuurstof, water en vaste voeding.
Al die voeding is om ons in leven te houden.
Er zijn boeken die verhalen over mensen die nog zuiverder voeding aten.
Ze zouden een soort schil van de aarde eten en eeuwig leven.
Na verloop van tijd zouden mensen hun zuiverheid kwijt geraakt zijn en van water en planten, dieren gaan leven.

Maar in die tijd is er op Aarde iets verandert. Er was ervoor een goede atmosfeer die voeding bracht aan elk levend wezen.

Atmosfeer, in onze atmosfeer is een laag cellen of atomen, die boven de Aarde, onze planeet een laag doorschijnbaar geest laat zijn.

Deze laag cellen een soort geest, moet de mensen beschermen tegen zaken die wij niet kunnen handlen.

Een soort geest die mensen laat vergeten, op ideen brengt, en aanzet tot verscheidene dingen.

Die laag, die geest is als een schild voor ons jegens alles wat wij niet kunnen behappen, of wat onkenbaar is voor ons.

In het verleden waren er mensen, die helden genoemd werden die deze geest als bron gebruikten, ze legden contact en konden op die manier hogere daden verwezenlijken als ze zelf toe in staat waren.


 

Mens en frequentie

Heel vroeger was er een wetenschap, toen ze gelijke technologie hadden als wij nu.
Die wetenschap was een manier waarop je menselijke wezens kan beinvloeden.

De menselijke frequentie. Een soort communicatiekanaal waarmee wezens hun lichaam besturen.
Zo ook bij mensen. Door de frequentie te veranderen kan het lichaam op een ander wezen ingesteld worden.

Een soort radiokanaal waarmee je een machine bestuurt. Alleen dan bij mensen.
Zo ook als een hoger wezen een mens wil beinvloeden, hoeft het alleen de frequentie of kanaal van de ziel te weten, en kan het erna zelf het lichaam beinvloeden.

Ook zouden op die manier computers op het lichaam aangesloten kunnen worden.

Een mens die beinvloed wordt, heeft het gevoel datgene niet zelf te doen.
Dus als je iets doet waar je zelf geen wil of oorzaak aan hebt, Dan is het beinvloeding door een wezen die de frequentie gebruikt om je lichaam te beinvloeden.

In het verre verleden werden zulke communicatiemogelijkheden gebruikt om mensen te beschermen tegen wat inhumaan was.


 

Schilderij

Op het begin van onze soort, was de holbewoner die een grottekening maakte van een mooi prooi dier.
Zo was het een kunstmiddel die bijdroeg aan de religieuze vorming van de soort.
In vergelijking tussen die primitieve mens, en onze mogelijkheden van cultuuroverdracht via tv computer en geluid,
is het een stap die wij beschrijven als de elektronisering van de boodschap.
Zo is onze toekomst misschien weer een andere stap, die wij van mineraal of plantengebaseerd kleurmiddel,
hebben getrancendeerd tot elektronen die in een reeks een bepaalde afbeelding overbrengen,
een volgende stap die onze cultuur overbrengt in een symbolische taal die niet meer zoals tegenwoordig op elektronen is gebaseerd maar op andere vormen van materie, die voor ons nu net zo min begrijpelijk of voorstelbaar is, als de elektronen voor de primitieve mens.

Wat voor vorm onze boodschap heeft is voor onze soort nu bekend,
Wat voor onderscheid wij maken tussen boodschappen, is voor ons u bekend.
Als boodschapper weet je ongeveer wat een bedoeling of effect een boodschap heeft.

Als wij in de toekomst een boodschap over zouden brengen naar ons huidig moment.
Wat voor betekenis zou het voor ons hebben, en wat zou het doel zijn van de boodschapoverdracht.

Zouden wij waarschuwen voor rampen, voor technologisch onheil.
En op wat voor manier waarschuwen wij.
Immers de analogie tussen de oude man die zijn jonge versie vermanend toespreekt en niet wordt geloofd.

Wij zouden een manier kiezen waarvan in de toekomst bewezen is dat de mens zich op die manier laat beinvloeden met het gewenste resultaat. De ene noemt dat manipulatie, een ander rechtvaardigt het als het rampen voorkomt.

Een schilderij kan meer als een betekenis hebben.
Een schilderij kan met bekende vormen van materiaalgebruik een betekenis krijgen die
voor onze huidige tijd niet tot begrip leidt, maar zodra een kennis niveau is bereikt zal het effect hebben.

Een schilderij in de tijd van rembrandt was uniek door zijn weergave van kleur en schaduw.
Net als de begindagen van het gebruik van drie dimensies in schilderijen.
toentertijd zullen er mensen zijn geweest die het afkeurden omdat het geen conservatieve vorm was.
Maar na verloop van tijd wordt het gewaardeerd doordat het manieren van werkelijkheidsbeschrijving laat zien die adequaat of wenselijk zijn.

Ook in onze tijd zijn er voorbeelden van. Maar die voorbeelden zullen voor zichzelf moeten spreken door de tijd te overleven dat ze als niet estethisch schoon kenmerkt.

Ook de artikelen die ik schrijf hebben een waarde die net als bij shakespeare verschillende betekenislagen bevat.
Maar op het simpele oog is er kritiek te uiten, die pas bij begrip van andere betekenislagen als onjuist kan worden gekenmerkt.

Mijn leven is een schilderij,
Met als verf de informatie die ik schrijf en spreek.
Met als water de handelingen die tot voortbestaan van mijn wezen tot stand brengen.
Met als doek, de tijd die vooruitschuift langs een prisma van projectie.
Met als standaard de bestaansvorm die onze tijd ten toon brengt.


 

Communicatie

Communicatie tussen soorten is afhankelijk van de verbeelding.
We kunnen een situatie verbeelden. Niet in ons hoofd maar als kunst.
Die verbeeldde situatie, is voor de andere soort, een gelijkwaardige intepretatie als
de lichamelijke functies tussen die twee soorten overeenkomstig zijn.

Als wij aan een hond de foto van een worst laten zien,
zal het de intepretatie hebben van voeding.
Zo ook als je de mens zo’n foto zou laten zien.

Maar toon je als beeld een afbeelding van een vijand van bijvoorbeeld een konijn,
dan zou het voor mensen een voedselhapje betekenen.

De communicatie tussen soorten, is afhankelijk van de kenmerken van het wezen,
de functies van gedrag, en de metaforen van uitbeelding.
Metaforen omdat je alleen de beeldtaal kan gebruiken als middel tot boodschapoverdracht.

Als je niet met metaforen werkt, zou je veronderstellen dat elke soort een intelligentie bevat die vergelijkingen in taal of beeld kan uitdrukken.
In de meeste intelligente soorten op aarde, is alleen een metaforentaal of communicatie mogelijk.

Communicatie, is een afspraak over betekenis van lichamelijke uitingen in visuele of auditieve betekenis.
Communicatie, is een afspraak over de wijze van boodschapoverdracht over de verschillende functies en doelen van de levenssoort die communiceert.

Als wij een intelligente soort tegenkomen die ons als mens zou aanspreken. tot ons communiceert.
Zal die soort moeten kiezen tussen een vorm van communicatie tussen hun soortelijke individuen,
en de manier waarop wij mensen communiceren onderling.

Het is vergelijkbaar met hoe wij met apen communiceren. Door visuele symbolen kunnen wij apen tot een imitatief intelligent gedrag uitnodigen. Maar buiten de symbolen, of afbeeldingen die wij gebruiken, hebben ze weinig tot geen kennis over abstracte zaken, of mogelijkheden tot communicatie over niet tastbare zaken, om met ons menselijke soort te kunnen praten. Waarbij praten een auditieve vorm is van communicatie.

Op die manier staan wij in relatie tot intelligente levensvormen die onze fysieke verschijning overstijgen.
Praten met een intelligente levensvorm, is voor ons als het uiten van klanken, of het tonen van schilderijen.
Waar het voor hun al in een boodschap het combineren is van tien tot vijftig betekenis lagen. of het combineren van gevoel, afbeelding, doel, middel, en betekenis in een concept dat in een willekeurig aantal boodschappen kan worden uitgedrukt met dezelfde uiting.

Het is zo moeilijk om dat te voorzien, terwijl als wij willen communiceren, moeten we rekening houden met levende wezens die een aantal stappen hoger op de intelligentieladder staan. En qua vorm niet of alleen bij benoeming zichtbaar.

Bij benoeming zichtbaar betekent dat je pas kan onderscheiden hoe of wat iets is, als het aangewezen of benoemd wordt.

Als vergelijking een sterrenbeeld leer je pas te onderscheiden als het wordt aangewezen en beschreven. zonder dat kun je het niet al apart sterrenbeeld herkennen, terwijl het zonder jouw herkenning toch een sterrenbeeld was en het toch aan de hemel stond, ondanks dat je het niet benoemt.


 

Menselijk gewicht

Mensen zijn een ras met een gewicht.
Een ras met een meetbare massa.
Een ras met een afleesbare zwaarte.

Maar dat kan alleen worden gemeten, of gezien,
doordat de zwaartekracht de massa een richting en een pressie geeft.
Des te groter het volume, zonder massaverandering, dezelfde pressie en richting.
Des te groter de massa, ondanks de volumeverandering,
des te meer de pressie en richting.

Menselijk gewicht is afhankelijk van het menselijk lichaam.
Van kilo’s tot tientallen kilo’s

Een gewicht is de meetbare waarde van hoe zwaar en hoe groot een mens is.
Een gewicht is geen meetbare waarde om de intelligentie of de doelmatigheid van een mens te meten.

Zo is het bij mensen bekend, dat die waardes daar anders mee corresponderen.
Maar zo kijken wij ook tegen aliens of dieren aan. Wij zijn van mening dat hoe groter een wezen is hoe wijzer of slimmer hij zou kunnen zijn. Als we speciaal naar aliens zouden kijken. Een grotere soort zou slimmer zijn,
zelfs slimmer in voedselvergaring zijn, zoals T Rex.

Maar hoe groter een wezen is, of hoe zwaarder een wezen is. Zegt niets over de intelligentie.
Zo zouden wij kunnen zeggen een intelligente vorm ter grootte van een bij, zou nooit de menselijke intelligentie kunnen overtreffen.

Een alien ter grootte van een bij?
Zou die intelligentie kunnen bevatten net als de menselijke soort. Ingewikkelde manieren om voedsel, territorium en abstracte doelen te kunnen bereiken.

Wij staren ons blind op grootte, de films over aliens, laten een verkeerd beeld zien.

Een alien ter grootte van een bij, zou onze hele aarde kunnen onderzoeken, meten, of wat ze ook willen voor observatie zonder dat maar een mens het kan zien of tegenhouden.

Wat is de definitie van een intelligente soort, ter grootte of ter kunnen van de menselijke soort.

Bijen zijn geen aliens, maar aliens zouden er als bijen uit kunnen zien.


 

Taal en rekenkunde

In deze tijd hebben wij de wiskunde die uit verschillende delen bestaat;
Statistiek, Aritmetika, Meetkunde, logaritmes en machtsverheffen,
vergelijkingen met een of meer onbekende factoren.

In de wiskunde is het mogelijk om groepen dezelfde metingen te kwantificeren.
En is het mogelijk om metingen te voorspellen door een vergelijking te deriveren.

Door het berekenen is het mogelijk een taal van vergelijken en nummeriek beschrijven te vormen.
In de staatskunde is het door wiskunde mogelijk om totalen en onderdelen van een wereldbevolking te meten, en te voorspellen.

In de toekomst, als er nieuwe methoden zijn van berekening.
Denk maar aan vergelijkingen die niet met nummers maar symbolen tellen.
Denk maar aan matrices van vergelijkingen in plaats van cijfersymbolen.
Denk maar aan cryptologische vormen van vertaling. Waarbij onbekende factoren op een multidimensionale manier worden samengesteld.

Dingen die voor mathematici al klinken als kennis die mogelijk of beschikbaar is.
Maar de taal van rekenkunde is afhankelijk van de onderdelen van de taal, die begrijpelijk zijn.
Taal van rekenkunde hoort gezien en gehoord te kunnen worden.
Als wij als mensen weten dat het cijfer een naar een eenduidige hoeveelheid wijst.
En zo voor de getallen tussen de 1 en de hoeveelheid die meetbaar is als maximumgrens.
Dat is voor mensen nu mogelijk.
Maar als wij met meer als een planeet met mensen zouden zijn, zou het maximumgrens van meetbare getallen zo groot zijn dat wij als mensen het niet meer kunnen begrijpen, of visueel kunnen voorstellen.

Door kwantificatie kunnen wij wel cijfers aan groepen toebedelen, waarbij overeenkomende kenmerken bij een specifieke groep horen.
Een kwantificatie is alleen geldig als alle factoren, of bekend zijn, of mogelijk.
En als mensen niet kunnen overzien of de factoren bekend zijn, dan is het geen bruikbaar berekeningsmiddel.
En als mensen niet kunnen bevatten of testen of het mogelijke reeksen getallen, of gegroepeerde reeksen dan is het onmogelijk om er duidelijke conclusies mee te bewerken.

Kwalificatie is een systeem dat in plaats kwantificatie kiest om geen totalen te betrekken in de berekeningen,
maar in kleine groepen gebaseerd op bepaalde grenzen alle berekeningen toe te passen. Waarbij vereist dat uitwisseling tussen gekwalificeerde groepen niet mag, of niet kan.

Zo zouden mensen kunnen kiezen, een land met grenzen als kwalificerende groep te gebruiken, Als wij als mens meer dan een planeet bewonen, zou een land, of een wereldddeel, of een planeet als kwalificerende groep te gebruiken,
in zicht van de andere manier waarbij de totalen door kenmerkende factoren worden berekend.

Een wiskunde geleerde zou misschien onzinnig vinden wat ik schrijf, maar het is als een beschrijving van een kindertekening over wiskunde.

Moge de toekomst meetbaar voorspoed en welvaart brengen.
Moge de orde in de kosmos meetbaar middelen geven voor welvaart en geluk.


 

Taal in Binaire vorm

In deze tijd kunnen met de computer als mogelijkheden tot berekening en visualisatie beter praten over binaire taal. Immers de computer is in relatie tot machine en andere computers een taal gewend. Binaire taal.
Voor mensen is het niet te volgen, al die reeksen van 1 en 0 of aan en uit.
Het is voor de toekomst misschien handig als er een algoritme is die computertaal intepreteert en omzet in symbolen, of afbeeldingen van taal.

Op die manier kunnen wij in de toekomst als niemand meer de taal der natuurkunde spreekt, of de taal der elektronica, wel de taal intepreteren ten einde er een coherent signaal uit te halen.

Maar het is per computer, per softwareversie verschillend wat een reeks informatiestromen in een en nul betekent.

Maar binaire taal zal niet lang bestaan. Of het is zo dat we doorgroeien tot ingewikkeldere vormen van taal,
of het is een teruggang waarbij de mensheid de technologie niet meer begrijpt of kan toepassen.

binaire taal, naar ingewikkeldere vormen, is als de begintijd van de radio, met buisversterkers, en op een gegeven moment de transistor radio. Of de ontwikkeling van de tv, van beeldbuis tot Lcd of iport.

Het is dus goed om onze taalvormen te blijven begrijpen, of het in computers plaatsvindt, of tussen mensen.

Een algoritme die een willekeurig stromm binaire data kan omzetten in de betekenis of symbool versie die voor mensen een boodschap overbrengt zou in de toekomst heel handig kunnen zijn.

Natuurlijk kunnen we zeggen, als computers blijven bestaan zijn er altijd mensen die de intelligentie hebben om ze te bedienen. Natuurlijk, maar niet waar.
Immers een flinke stroom aan elektronische stimulatie op een wereldnetwerk van informatie en alle onderdelen van informatie overbrengers faalt. Met gevolg van een sluiting van de communicatie mogelijkheden.

Blijf dus letten op backwards compatibility jegens het menselijk begrip.


 

Betekenis Taal

Een taal die zou bestaan uit de betekenis van het afgebeelde.
Het is een manier om te communiceren met anderssoortige wezens.

Een taal die wordt afgebeeld door de betekenis ervan.
De betekenis vormt dan de overeenkomende object van communicatie.

Een taal is dan onder mensen gezegd alsof je praat door het doelmiddel te benoemen,
in plaats van de beschrijving van de oorzaak of het middel.

De taal van beschrijving is als te zeggen dat je brood wil, je honger hebt,
Een taal van betekenis is als het zeggen dat je lichaam meer kan doen, groeit.
Zonder te noemen waarmee of hoe.

Betekenis Taal.
Het is de taal om een andere vorm van intelligentie te benoemen. Waardoor andere communicatiemogelijkheden mogelijk zijn.

Betekenis Taal.
Het is ook een manier om naast de taal van ieder in haar moederland, een taal van internationale betekenis te maken.

Betekenis Taal. Het is makkelijker omdat het niet soortafhankelijk is voor wat de bron is die bedoelt wordt.
Het is ook niet afhankelijk van middelen die tijdsgebonden zijn. In het betekenisveld van doelverkrijging is het in het verleden bijvoorbeeld het verdedigen van land tegen indringers door ridders uit te dossen.
Maar in deze tijd is het al anders. een politieman of soldaat. Zo is het middel anders door de tijd heen.
Maar spreek je over de betekenis van lands bescherming dan is het door de tijd heen hetzelfde doel of behoefte van een groep mensen, of een groep wezens.


 

Meesters van Orion

Een computerspel heette ooit masters of orion. Wij kennen Orion ook als een sterrenbeeld.
Orion is ook een begrip dat in de ecyclopedien staat.

Orion, is een planeet in een melkwegstelsel, die op coordinaat schuin tegenover de melkwegstelsel van de aarde staat.
Maar orion in die regio is een welvarende bevolking van wezens die zowel elektromagnetisch vorm hebben, en een masker van fysieke vorm.

Door de elektromagnetische vorm zijn ze in intelligentie sneller dan wij, en hebben ze een manier van communiceren die niet zichtbaar is voor radio telescopen.

Orion, een volk in een melkwegstelsel, waar ze twintigduizend jaar voor onze beschaving al orde brachten in de ruimte waar normaal chaos is.

Elektromagnetisch, ons lichaam is fysiek, met als bijprodukt een elektromagnetische uitstraling.
In de toekomst zijn mobiele telefoons en tablets zo zuinig en effectief dat ons lichaamsveld ze van energie voorziet. Eh functioneert het lichaam als antenne.
Eigenlijk wetenschap die al wordt voorspeld door de wetenschappers.

Orion, wij hebben geen contact. Maar als wij contact zouden willen of krijgen dan is het vanwege de afstand niet voor ons mogelijk. Niet door rontgen, Niet door spectraalschotel, Niet door elektropulsing door de ruimte.

Wij zouden afhankelijk zijn van hoger intelligentie vormen voor communicatie op die afstand.

Elektromagnetische vormen, vergelijk het met fysieke vormen,
elektrische pulsen in neuronen, zijn afhankelijk van de transportsnelheid door neuro-dendrieten.
elektrische pulsen zijn beperkt door de vertaalslag tussen brein, spieren en zenuwen.
Elektrische pulsen worden mogelijk door glucose en zuurstof door massa heen te voeren, Geeft dus beperking naar de grote van de processen.

Als elektrische mogelijkheden groter zouden zijn, zouden we snellere verwerking hebben, grotere structuurherkenning, betere vorming van complexe handelingscombinaties.

Een wezen van elektromagnetische straling, zou vergeleken bij de mens een vergelijking zijn tussen een computer uit 1993 een at computer en een computer van tweeduizend veertien. een i7 computer met meerdere kernen.

Doordat bij hun het fysieke lichaam alleen een schild is voor fysieke binnendringing, zijn ze efficienter, en effectiever.

Is dit allemaal een beetje onrealistisch, zeg dan dat het een beeld is bij wat zij zouden kunnen zijn. Los van of de werkelijkheid zoiets zou kunnen bevatten.


 

Museum Technologie

In deze tijd zijn we heel rijk,
immers we hebben eten, drinken, behuizing en alles wat wij wensen is haast mogelijk.
Als wij een tv willen, kopen we er een in de winkel.
En zo op alle levensgebieden hebben wij een grote schat aan alles wat verkrijgbaar is.

Omdat de toekomst onzeker is, en we niet weten of wel alles goed blijft gaan.
Is het een idee om een boodschap te richten aan onze toekomstige soort.

Een museum, met alles van waarde, zoals het uitgevonden wordt, tot aan de bouw.
Niet alleen de objecten, maar ook werkschema’s en deel ontwerpen.

Van een auto zou dan naast een object op schaal, ook het ontwerp erbij zitten.
En van het ontwerp de bouwschema’s grondstoffen,
hoe de grondstoffen bewerkt moeten worden.

Een schema waarbij iemand zonder kennis, door de beschrijving op te volgen,
het complete product kan maken.
Ook als er geen onderwijs is genoten, of de grondstoffen die meer bewerking nodig hebben, niet beschikbaar zijn.

Een soort encyclopedie voor alle technologie en toepasbare producten, met werkbeschrijving voor een groep mensen die geen scheikunde, natuurkunde of andere wetenschappen heeft gestudeerd.

Als er ooit een derde oorlog komt,
Dat het erna weer opnieuw opgebouwd kan worden met behulp van dat museum.

Het is wel een vereiste dat iedere medewerker zonder egoisme er aan meewerkt.

De toekomst ligt in onze handen.
Of wij vrede hebben is in gods handen.
Maar of wij bezit en luxe hebben is in onze handen.


 

Koning en gunst

In deze tijd in dit land hebben wij een koningshuis.
Maar als het koningshuis minder favoriet zou worden,
Mensen het niet meer toejuichen dat er een koningshuis is.

Het koningshuis kan dan dingen doen om hun populariteit te verhogen.
Als ze bijvoorbeeld op langere termijn hun status willen verhogen zouden ze
kunnen kiezen om alle kinderen tussen vier en twaalf jaar jaarlijks een kadootje te geven.
Een klein dingetje, niet veel financiele waarde, dat geeft kinderen het idee dat het
koningshuis een goede maatschappelijke instantie is.
Als die kinderen volwassen zijn, zullen ze volgens statistiek gezien het koningshuis meer waarde toedichten.

Als je op korte termijn wil dat het koningshuis meer waarde krijg, zou het koningshuis,
een bijdrage in de wetenschap kunnen doen. Waarbij ze wetenschappers een tegemoetkoming geven om uitvindingen of onderzoeken te doen. Waarbij de technologie de naam van een koningshuislid krijgt.

Hierdoor wordt de naam van het koningshuis verbonden aan technologische middelen en verkrijgt het een volksopvatting. Iedereen die dan praat over die ontwikkeling wordt ook direct of indirect met de naam van het koningshuislid bekend.
Het is een feit waar vaak over gepraat wordt, ook met waarde van nut, of aangenaamheid dat verkrijgt meer waarde.
Als het een technologische ontdekking is, zal er dus ook een gedeelte van de waarde van de technologie aan het koninklijke naam worden gehecht.


 

Spijs

Sommigen onder ons kennen het begrip spijs als een grondstof die op een woestijnplaneet werd gevonden, volgens de leesboeken duin van frank herbert.

Spijs heette het, en was een soort drugs. Die psychologische effecten had op de gebruiker.
En het was in het intergalactisch rijk een dure grondstof.

Spijs, er zouden in het laatste boek een grote grot gevuld ermee bestaan.
Door een bepaalde deur of richel zou er toegang zijn tot deze ruimte, die voor hele grote waarde gevuld was aan Spijs. Spice in het engels, en het boek heette Dunes from arrakis.

Veel mensen weten niet dat dergelijke voorraadkelders ook op aarde bestaan.
Omdat ze beschermd worden door bepaalde machten zijn ze niet zichtbaar voor mensen,
en omdat ze niet publiekelijk bekend zijn, is er geen kennis van bij de normale burger.

Het materiaal wat vergeleken wordt met Spijs, heet geen goud, immers het is algemeen verkrijgbaar tegen kostprijs.
Maar dit materiaal dat in voorraadkelders is opgesloten, is een brandstof voor
een uiteenlopende reeks van producten.
Producten die al heel lang bestaan, en als een soort museum met het brandstof in geheime locaties ligt opgesloten.

Deze brandstof, zou onze planeet voor tweehonderd jaar kunnen voorzien van mogelijheden die nu met aardolie of gas worden gevoed.

Deze brandstof is bekend bij heel geheime organisaties. Die niemand kent.


 

Transversaliteit

Transversaal.
Als je het opzoekt op internet betekent het zoiets als een golf beweging waarbij er loodrecht op de golf een extra golf of lijn staat.

Maar wat het betekent hebben nog niet veel wetenschappers beschreven.
Een betekenis in de medische wetenschap kan zijn:

Het lichaam voorgesteld als massa cellen, waarbij de glucose en zuurstof door hemoglobine in de cellen komt.
De transversale vloeistof in dit aspect zou een hoeveelheid glucose of hemoglobine zijn die niet direct wordt verspreidt naar de cellen, maar als een onzichtbare bron in elke cel wordt gevoedt.

Hierdoor zouden mensen sneller genezen (als er bouwstoffen voor cellen worden toegediend)
Hierdoor zouden soldaten langer vechten (bij orgaanuitval toch stoffen naar de cellen in het lichaam)
Hierdoor zou voeding langer het lichaam kunnen voorzien van energie.

Een tweede betekenis in de wetenschap van zichtbaarheid en projectie.
Het is een vorm van gastoestand van een onbekend materiaal.
Dat als een soort projectie, een object aan het zicht ontneemt.
Het is bekend dat projectie, iets wat erachter ligt, deels anders kan laten lijken.
Door middel van projectie met transversaal gas, zou een object geheel lijken te verdwijnen.
De projectie wordt door het gas gevoed met een soortgelijke straling als een prisma met kleuren uiteenvalt aan de andere zijde dan waar het licht binnenkomt.

Een derde betekenis is; dat Transversale vloeistof een werking heeft waarbij er door middel van tijd en ruimtekromming twee coordinaten in een universum uitwisseling hebben van informatie objecten.
Hierdoor is het mogelijk om bij sneller dan het licht toch informatie uit te wisselen.
Informatie kan dan betekenen, een object zoals een computer, of een levend wezen, zoals dieren.

Een vierde betekenis is; Transversale plasma, die een krachtveld produceert waar geen vaste stof doorheen kan dringen. Dit transversaal plasma is als een schild van metaal, dat geen steekwapen doorlaat, maar dan nog krachtiger. en ook bestand tegen wapens die met grote snelheid binnendringen. Zonder impact die het schild zou achteruit duwen.


 

Staatshoofd referendum

In deze tijd, zijn er landen waar ze een koning of koningin hebben.
Er zijn ook landen met een gekozen staatshoofd, een president.

In de toekomst zal er veel meer vraag zijn naar wisseling tussen staatsvormen.
Een monarchie is misschien door een percentage burgers minder gewenst.

En om daar een beetje aan tegemoet te komen.
En om de koning een zicht te geven op zijn gewenst koningschap.

Zou er eens in de regeringsperiode van een staatshoofd een referendum kunnen zijn,
Waarbij het volk kan kiezen of zij een koning als staatshoofd willen hebben,
Of een gekozen staatshoofd zoals een president.

Op die manier als een koning het staatshoofd is zal hij echt ten dienste van het volk moeten zijn, anders zou het volk ontevreden worden en hem niet meer verkiezen.

Voor een koningshuis is het moeilijk om hun macht af te staan of ter discussie te stellen.
Daarom zou het voor zo’n koningshuis een gunst zijn als zij dit soort van verkiezing toe zouden staan.

Een andere zijde is, als het volk een koningschap echt verkiest, dat de koning,
een betere rol kan of mag spelen. En het volk misschien de mogelijkheden van de koning vergroten.

Op deze manier, zullen als zo’n regel of referendum ingevoerd wordt, andere landen ook volgen,
En het voordeel is dat het zo gewoon wordt, dat ook dictatoriale regimes ook zo’n keuze in hun land toestaan.

Het voordeel is dan dat dictators zichzelf buiten spel zetten.
Het andere voordeel is dat koningshuizen met de toestemming van het volk regeren. Wat hun extra macht zou kunnen opleveren.


 

Wet Reclame

De Wet Reclame gaat niet over wat reclame mag zijn, of mag tonen.
Maar wat de Wet betekent.

Een programma die in de media, denk aan tv, radio en krant, de wet belicht van verschillende kanten.

Een tv-programma die uitlegt, dat stelen niet mag volgens de wet, en waarom het niet mag.
Een radioprogramma over geweld, dat geen echte oplossing is voor problemen.

Op die manier worden kinderen en volwassenen gericht op de wet. En leren zij het kennen.
Immers veel criminelen praten hun misdrijf goed en denken dat ze misschien er wel mee weg komen.

Kinderen die nog geen besef hebben van goed en kwaad krijgen zo een goede basis.
Als volwassene zullen ze door zulk onderwijs veel adequater problemen kunnen oplossen.

Als volwassene deze vorm van onderwijs krijgen, zullen er een percentage minder mensen criminaliteit plegen.

de Wet Reclame,
betekent dus reclame over de wet.
Zodat burgers de wet leren kennen, en weten wanneer ze legitiem bezig zijn.

Het is beter de wet te kennen,
dan onbedoeld de wet te breken.

Als er toch een keur aan programma’s op tv zijn, waarom dan niet de overheid met de wet.
Ervanuitgaande dat de wet democratisch is ontworpen, en geen persoonlijke verheerlijking is van staatshoofden.

Natuurlijk groeit de manier van reclame mee met de gebruikelijke media mogelijkheden,
Als Youtube belangrijker als tv zou zijn, dan zou youtube-reclame een goede keus zijn.


 

Wereld Voedsel Probleem

Wereldwijd is er niet genoeg voedsel om iedereen te voeden.
Een oplossing is om boerderijen aan te wijzen die basisvoeding kweken.
Weinig kosten, grote voedingswaarde.

Deze voeding kan door (arme) landen worden aangevraagd.
Waarbij ze dan, een simpele voeding en water kunnen krijgen.
Op de locatie die ze wensen.

Door wereldwijde mogelijkheid tot verkrijging van deze voeding,
Is de kans klein dat het als handelsmiddel wordt gebruikt om inkomsten te verkrijgen.

Noem het Brood en Water voorziening.

Zoals ons democratisch handelssysteem zou het niet te duur zijn om westerse landen te voorzien van een groot aantal verschillende producten, laat dat systeem eens beschikbaar zijn voor basisvoeding voor de regio’s of landen die er wel echt levensnoodzakelijkheid voor hebben.


 

Wereld Defensie

Een grote multinationale organisatie.
Waarbij alle lidmaten gelijke inspraak hebben.

Deze organisatie, is niet winstgevend, of uit op profijt.

Alle landen die lidmaat willen zijn, betalen een evenredig deel van hun nationaal produkt als abonnementsgeld in ruil voor defensie bij oorlog.

Deze organisatie verdedigt lidmaten tegen oorlog.
Het doet alleen verdediging.

Ook als andere lidmaten aanvallen, voert deze organisatie alleen de verdediging, dus ook van het aangevallen land.
En helpt niet mee bij de aanval van de andere.

Doordat het alleen een verdedigende rol aanneemt is het geen partij in agressors.

Als alle lidmaten gelijkelijk bijdragen aan de militaire macht, groot genoeg om de bescherming te kunnen uitvoeren,
en niet te groot zodat het zonder nut zou zijn.

Alle landen zonder uitverkiezing of extra wensen kunnen lidmaat worden van deze organisatie.

Een beetje zoals de Navo is of de Verenigde Naties. Met het verschil als voorbeeld.

De Verenigde Staten zou een land als Korea aanvallen, en beiden zijn lid van deze organisatie,
Dan voert de organisatie de verdediging van Korea. En met dezelfde effectiviteit als de verdediging in welk ander conflict ook.

Ideaal gezien zou dan de Verenigde Staten geen gewonnen oorlog kunnen hebben.

Deze vorm om defensie als dienst van een internationale stichting te vervullen is voor individuele landen veel beter dan zelf een militaire macht te onderhouden.
Doordat de stichting groter is als een land, hebben ze meer financiele middelen om een legermacht te hebben.
En een land dat zeg maar abonnementsgeld betaalt, heeft daardoor minder kosten als dat ze het zelf moeten opbouwen of onderhouden.

Immers vele handen maken licht werk.
Veel landen die lid zijn, hebben in totaal minder kosten, omdat een militaire macht niet enorm groot hoeft te zijn.

Als voorbeeld een militaire macht van een land die ze zelf onderhouden kost 16 miljard.
Maar als dat land abonnement betaalt heeft het toegang tot dezelfde of grotere militaire macht voor misschien negen miljard.

Een vereiste is wel dat de militaire macht van de internationale stichting alleen wordt gebruikt voor de verdediging.

als deze organisatie wordt gebruikt voor de aanval, zal het zijn doel missen. Dan zou het een grootmacht worden die niet meer is gebaseerd of ethische of morele redenen.
En wat voor nut zou het dan hebben als twee lidmaten met elkaar in oorlog zijn,
Welk land zou recht hebben op militaire hulp.
Daarom bij alleen verdediging is het altijd duidelijk en bekend welke functie de stichting zal uitvoeren.
Zonder onderscheid welk regio of land de aanval uitvoert. De stichting zal verdedigen.