Kornalijn Boek

Edelstenen serie

 

Door Bastiaan Oostendorp
Inhoudsopgave

Het roerige water der tijden. 4

Gebedstijden. 6

Keerzijde van fantasie. 8

Deep breathing. 10

Films en hun betekenis. 11

De steen van inzicht 13

De stad. 15

de Weg der Bloemen. 17

Toewijding. 19

Rijk der goden. 21

De nieuwe weg. 24

Leer der Essenen. 26

Rijkdom.. 27

De belofte. 29

Celibatum.. 31

vorm en samenstelling. 33

Architect 34

Lingua franca. 36

De zilveren spiegel en de zwarte spiegel 38

zelfkennis. 40

Beschrijving kennis. 42

Artificiele Intellect 44

boodschap en symbolisatie. 47

Bio chemie. 50

Vruchtbare tijd. 51

De rotskust des levens. 52

Bloemen krans. 54

Overgave en opoffering. 56

Waardevol 58

kleur 60

Edi – reconnaissance. 62

frequentie-fase-overgang. 63

Wakker dier 64

Levende boodschap. 65

Woorden. 67

Bloem des levens. 68

Naamgeving. 70

Gebeds taal 71

Zonlicht 72

Crea Forming. 73

Levens-stadia. 75

rules of conduct 77

Zilver 80

Lichtcombinatie. 81

edelsteen en invloed. 82

Doel en functie. 84

De verleiding. 86

binding en religie. 88

Twee zijden van de medaille. 90

Menselijk doel 91

 

Het roerige water der tijden

Ieder mens kent tijden dat het leven, chaos of verwarrend kan zijn.
Dat doelen onhaalbaar lijken, en dat verwachtingen teleur stellen.

Tijden waarin probleem na probleem het uithoudingsvermogen beproeven.
tijden waarin problemen over financien, bloedverwanten of partners
ongeluk en somberheid geven.

Het roerige water der tijden,
iedereen heeft periodes van groei en succes,
maar ook van neergang en ongeluk.

Een manier om hiermee om te gaan is om een voorwerp als kunst te gebruiken.
Waarbij de keuze bijvoorbeeld kan zijn om een christelijk kruis,
een hindu-ohm teken, een yinyang teken, een davidster of andere symbool vormen te gebruiken.

Zo’n symbool in huis geeft soms net het beetje houvast,
om op een aanvaardbare manier door de moeillijke tijden heen te komen.

Een symbool dat mensen helpt herinneren aan het goede, in zichzelf, in elkaar.
Ieder mens heeft een kern of vonk van het goede in zich. in religieuze zin,
een vonk van god in zich.

Een symbool, heeft de uitwerking om hoe zwart het leven ook is,
toch dat lichtpuntje aan het einde van de tunnel te zien.

Natuurlijk zo’n symbool is niet alleen voor hen, maar voor iedereen
een middel om het leven te verdiepen en betekenis te geven.


 

Gebedstijden

In kloosters hebben ze meermalen per dag een moment om aandacht te besteden aan het hogere.
Evenals in tempels en leefgemeenschappen in andere landen.

Kloosters kennen de gebedstijden als een moment om god toe te naderen met
voorgeschreven gebeden die psalmen zijn.

Een vorm van gebedstijden, een manier om in gebed te naderen tot het hogere is
ook buiten de bijbel te vinden.

Waarbij belangrijke gebeden verscheiden vormen kan hebben.
Waarbij ik enkele van de volgende gebruik.

Als er een probleem in gewaarzijn komt,
bidt dan ‘Almacht ik vraag uw aandacht hiervoor’

als gevaar of moeillijkheid dreigt,
bidt dan ‘Almacht ik vraag om uw bescherming en genade’

Als persoonlijke onzekerheid zichtbaar wordt,
bidt dan ‘Almacht ik vraag om uw aandacht’

Als de vraag om inzicht leeft,
bidt dan ‘Almacht ik vraag om uw onderwijzing’

Andere gebeden om noden en vragen voor te leggen,
zijn altijd een manier om met het leven om te gaan.
Vragen om redding en verlossing zijn ook mogelijk.

Als onzekerheid over het lot heerst,
vragen over kom ik na mijn leven in de hemel.
Ben ik iemand die zondes heeft en ervoor zal worden beoordeelt,
bidt dan ‘Almacht ik zou graag een levenstaak voor u willen volbrengen’

Gebeden kunnen zowel op vaste tijden als wanneer het uitkomt worden uitgesproken.
Evenals schietgebedjes over gebeurtenissen die positief mogen zijn.

Een gebed over de financiele zorgen en wensen:
bidt dan ‘Almacht wat mag ik aankomende of volgende week met mijn budget doen waar mag ik mijn geld aan uitgeven’

Een laatste gebed is:
‘Almacht ik leg vandaag in uw handen, wat mag ik vandaag doen’
Die zowel met dag als week of langere perioden kan worden gebeden.


 

Keerzijde van fantasie

Mensen die in hun denken,
de wereld tegemoet treden.

Door logica of overwegen
alles een waarde toekennen,
en er een voorkeur of nadeel in zien.

Het denken toont zaken die
voor het oog verborgen zijn.

Het denken geeft een doel
aan het leven.

Zolang het denken overeenkomt met de werkelijkheid,
is het bewustzijn door gelijkheid in staat
om het leven te accepteren en minimaal lijden de dag door te komen.

Maar als fantasie, mooiere dromen,
de wereld in gedachten tonen met
allerlei mooie en succesvolle zaken.
Dan went het denken eraan,
en de bewuste ziel of geest,
went aan een betere wereld dan zoals in de werkelijkheid.

Daardoor zal een mens sneller in emotie geraken.
Daardoor is het contrast tussen fantasie en werkelijkheid groter.
En kunnen mensen in moeillijke tijden moeillijker aanpassen.

Voor een mens is het accepteren van de werkelijkheid
de manier om zich te laten vormen.

Een voorbeeld,
Als iemand droomt over het succesvolle leven van een zakenman,
dan zal in het leven, het gevoel gevangen te zitten in de persoonlijke
situatie soms optreden. de discripantie tussen werkelijkheid en fantasie.

Daarbij komt dat welke dagdroom of fantasie je hebt,
ook je verlangen of het streven om in het leven
een mooie plaats te verwerven erdoor verdwijnt.

Immers een dagdroom, die een leven voorschotelt
met perfectie en geluk,
een soort bevestiging is dat je het al hebt.
Waardoor het doel om het te worden,
ook wordt weggenomen.

Door zonder denken door de wereld te gaan,
heb je ook niet alle wensen die het denken aan de mens geeft.
Waardoor je sneller tevreden bent in je huidige situatie.
Waarbij persoonlijke tegenslag of gezondheid buiten beschouwing wordt gelaten.


 

Deep breathing

Iedereen heeft wel momenten dat de helderheid van bewustzijn
door angst of paniek tijdelijk wordt bewolkt.

soms zijn zorgen en de zorg voor morgen een reden
dat men zich onbehagelijk voelt.

Ik hoorde onlangs een manier om ermee om te gaan.
Een methode die Deep breathing wordt genoemd.

Waarbij als zulke momenten optreden,
je bewust en diep gaat ademhalen.
Enkele keren of langer.

Het is een manier om even je hoofd op pauze te zetten.
en door te ademen verleg je je concentratie punt.

Een tweede voordeel is dat hoe langer je richt op de werkelijkheid of het moment,
en je geest of denken leeg is, dat het zich herstelt.

Oudere problemen in het denken, en voorliggende denkpatronen,
komen langzaam tot rust. Waardoor een geest ontstaat die
weer zijn vroegere glans en onbevoordeeldheid zijn verkrijgt.

Wat nog niet wetenschappelijk bewezen is, is
dat het denken erdoor zijn zwarte punten verliest,
en de denker op nieuw denkgewoontes kan aanmaken.
Waarbij oudere gedachtereeksen niet meer dwingend zijn.
Waarbij het samengaan met stilte en een harmonieuze situatie er onderdeel van zijn.


 

Films en hun betekenis

sinds tientallen jaren worden er films gemaakt en op tv of in de bioscoop ten toon gesteld.
Spannende films en komische films die plezier geven,
iedereen een kijk in een verzonnen wereld geeft.

Elke film rondom een bepaald onderwerp heeft zowel een fictieve als een waarheidsgetrouwe kant.
Fictief is het verhaal rondom de personages, en de facetten in alle gesprekken die erin voorkomen.

Een waarheidsgetrouwe kant is bijvoorbeeld als een detective allerlei zaken oplost.
Dat te vergelijken is met hoe het in de echte wereld gaat.

Een andere waarheidsgetrouwe kant belicht soms kanten van de maatschappij die
voor het oog soms anders toont of verborgen is.

Een film over de cia, en problematische situaties in beeld brengt.
is een verzonnen verhaal, maar de werkwijze van de cia,
kan op een bepaalde manier waarheidsgetrouw overkomen.

Allerlei onderwerpen die door het volk gekend zouden moeten worden,
komen op die manier op een luchtige manier in beeld.

Films over oorlogen belichten kanten over de oorlog die niet iedereen kent,
maar zonder de zwaarte van het besef dat zulke misstanden echt zouden zijn.

Zoals films over ondervragingstactieken mensen kippevel geven,
maar waarvan niemand weet of het bij politiediensten ook zo gaat.

Films hebben twee zijden, een verzonnen en een waarheidsgetrouwe.
Waarbij het verzonnen gedeelte de mensen aanlokt om de film te zien
in de bioscoop of op de tv.

Films over onderwerpen die niet in het daglicht bestaan,
zijn moeillijk te duiden over deze twee zijden.

Iets dat niet bestaat, is ook niet verwoordbaar.
Iets dat ooit bestaan heeft of ooit zal bestaan,
is in woord en beeld te vatten.


 

De steen van inzicht

Een regenboog vind zijn schoonheid door het samengaan van water en zon.
Een steen, dof en wit, kent geen schoonheid.
Maar vind men een zuivere steen,
dan kijkt men dagelijks door de steen naar het licht.
Van witblauw, zilver, geel, groen of blauw.
Van rood tot donker of wisselend.

Een mooie steen schenkt schoonheid aan de drager.
Een steen heeft een waarde binnen de ruilhandel.

Maar een bewonderenswaardige steen verkoopt men niet.
Een steen die schoonheid schenkt geeft men een plaats
waar ieder die oprecht verlangt haar kan zien.

De steen, zoals robijn, die rood schijnt door het daglicht,
kent geen duisternis.

Een steen zoals gaiasteen, die groen schijnt,
kent zijn waarde door het daglicht die de schoonheid zichtbaar maakt.

Als ieder mens een steen zou zijn,
welke kleuren dragen wij dan met ons mee.
Een kleur die schoonheid weergeeft en bewondering wekt.
Of een stel kleuren als iemand die geen richting kiest,
en zich niet toelegt op een taak van verwondering.

Een steen die ieder mens wil bezitten,
is als een steen die ieder mens wil zijn.

Wij willen allemaal stralen,
met kleuren die verwondering wekken.

Wij willen allemaal een duurzaam gesteente zijn,
die veel waard is, zonder waarde in geld,
maar in schoonheid.

als wij allemaal een steen zouden hebben,
een steen van inzicht.

Hoe groot zou het zijn, als grootte ondergeschikt is aan glans,
als glans ondergeschikt is aan onzichtbare factoren.

Een steen van inzicht,
kent zijn waarde door de wijsheid van de drager.
kent zijn waarde door de schoonheid van diegene die ervoor zorgt.

Een steen van inzicht,
is geen waardeloze steen
is geen steen zonder glans.

Een steen van inzicht,
waar vinden wij die, en hoe vergroten wij de schoonheid.
Als vraag van ieder die streeft naar schoonheid.
schoonheid in eigen handelen,
schoonheid in uiterlijk,
schoonheid in innerlijk.

Een zoektocht naar schoonheid is wat ieder bindt.


 

De stad

Er was lang geleden een stad,
een stad waarin iedere poort een deugd als voorwaarde had
voor hen die binnen wilden komen.

Deze stad,
had vele huizen en verblijfplaatsen.
Een straat met winkels waar men
voedsel en luxe voor geen prijs weg gaven.

Deze stad,
De poorten liggen verscholen,
achter beslommeringen en dagelijkse zorgen.

Deze stad,
de wegen erheen,
zijn met maanlicht beschreven.
zijn door de zon, in zonsopgang getekend.

Deze stad,
waar iedere sterveling zijn weg vindt.
waar iedere burger een zekere plaats vindt.

Deze stad,
ieder vind er een huis,
en kent zijn weg door zekerheid.
vind zijn werk waar het gewenst wordt.
vind zijn dagen gevuld met taken waar prijs op wordt gesteld.

Wanneer deze mensen de stad vinden,
keren zij zich vol eerbied tot de poorten met deugden.
keren zij zich vol ontzag voor de heer die de stad geschapen heeft.

Er was lang geleden een stad,
met poorten die iedere goede sterveling
een recht gaven om binnen te komen.

Een stad waar straten als diamanten verlicht,
de schoonheid gaven aan het gewone.
Een stad waar huizen als van kostbaar zilver,
rust en voeding gaven aan hen die woonden.

Een stad, waar geen schilderij van is.
Een stad, geen gedicht die het beschrijft.

Een stad gevonden, door hen die er altijd zijn blijven wonen.
Een stad gevonden, die waarde herkent in ieder die als reiziger
de mooie stad ontdekte.


 

de Weg der Bloemen

Als de aarde een tuin is.
Een tuin met een pracht aan bloemen en dieren.

als de aarde een tuin is.
Met vele wondere pracht.

Een tuin waar de paden als parels van de ene naar de andere kant leiden.
Een tuin waar de wateren ontspringen uit bronnen van diepe oorsprong.

Een tuin waar de wanden zijn van vuur en licht.
een tuin waar de zon altijd schijnt.

Een tuin waar planten eeuwig bloeien,
en de vrucht van hun, nieuwe gebieden vinden.

Een tuin waar elke bloem door bijen wordt bezocht,
en hun zoetheid afgeeft aan hun zoemend volk.

een tuin waar dieren altijd verse bladeren vinden,
en de dorst voor eeuwig wordt gelest.

Deze tuin die zich niet met oog laat vinden.
Deze tuin die in het geheim bij ieder paradijs is te vinden.

De Weg der Bloemen,
is als de bij die nectar weet te vinden.
En die nectar samen met stuifmeel
naar nieuwe oorden brengt.

Onzichtbaar voor de plant,
brengt bij en haar volk,
de stuifmeel tot de verre einden.
Waar talen anders worden gesproken,
Waar bestaan andere tijden kent.

Als de planten worden gevonden door bijen,
ontspringen overal bijzondere planten,
en komen dieren, eens wild nu tam dichterbij.

Een paradijs is een gelukkige plaats,
die iedere verwonde en zieke doet herstellen.
En iedere armoedige de waarde van geld doet zien.

Moge de bijen de zoete vrucht van bloemen
sturen en zenden aan de droge plaatsen,
waar plant en dier welkom zijn om de aarde te schenken
groene en weelderige pracht.

Moge de bijen, waar zij gaan, waar zij rusten,
meenemen als onbedacht, als onbevooroordeeld,
Alle nectar en brengen aan de hoven der keizers en koningen.
Alle stuifmeel aan plaatsen waar eenvoudige mensen wachten
op een tuin die in harmonie, de aarde dient.


 

Toewijding

Wie kent de weg van een devoot.
Wie kent de keuzes die de weg bepalen van een toegewijde.
Wie kent de inzichten van een adept.

Hoe is het te ontdekken of een toegewijde wordt aangeraakt door god of godin.
Hoe is de nabijheid te zien van de verhoorde gebeden.

Welke gebeden geven voorspoed of roem.
Welke gebeden kennen gezondheid en herstel van gebrek.

Welke weg gaat een geliefde die god heeft ontdekt.
Welke weg is er voor diegenen die de liefde heeft ontdekt van goden en godinnen.

Hoe nabij de god of godin is,
welk teken dragen zij.
Welke kenmerken hechten wij aan hun bestaan.

Zijn goden of godinnen zonder invloed in ons aards bestaan.
Heeft onze wereld tekenen van hun bestaan.

Moge de historie alle goden en godinnen in hun pracht beschrijven met de
mooiste woorden.

Moge de historie, de goden en godinnen door hun straling schilderen
met bewonderenswaardige symbolen en tekeningen.

Waar raakt de geschiedenis de toekomst.
Waar raakt gebed en verhoring elkaar.

Waarop mogen wij hopen,
Waarin mogen wij geloven.

Hoe benoemen wij die hogere bronnen,
die als hogere machten via ons hun bestaan vinden.

Hoe geven wij woorden,
aan onze daden, die wij in hun licht verrichten.
aan onze gedachten, die hun weg proberen te vinden.

De hogere machten, die zonder naam, zonder vorm hun waarde hebben.
Hoe noem je hen, en hoe vind men ze in het leven.

Toewijding tot een hogere macht,
eerbied vind men in hen bewijs van bestaan.
gezag is in hun handen te vinden.

Toewijding als hoop op beter leven.
Toewijding als geloof in hogere kracht.
Toewijding, in het gebruik van gebed en genade.

Toewijding groeit bij ieder gebed.
Toewijding groeit bij iedere daad.
Hun licht komt bij ons in bestaan.
En schenkt de engelen hun licht.

Toewijding, een woord,
vind zijn waarde in het gewijd zijn aan die grote naam.
vind zijn waarde in het vinden van die hogere macht.
Toewijding, is slechts een kenmerk van een hoger bestaan.


 

Rijk der goden

Goden en Godinnen, ze zijn de motor achter verandering.
goden hebben altijd bestaan,
godinnenn hebben altijd hun stempel gezet.

Een wereld vol goden,
elke god die voorwerp is van aanbidding voor zijn volgelingen.
Elke godin, die adepten een voordeel geeft.

Wij kennen goden als binnen het christendom, hindoeisme.

Maar ook oudere religies kennen een aanbidbare vorm.

Kijk naar volksgeloof,
kijk naar primitieve samenlevingen.

De aarde als godin.
Planeten en sterren als god.
Kijk naar de zon, die bij indianen een god werd genoemd.

Dat al deze goden en godinnen aanbeden werden,
betekent niet dat ze inferieur waren, betekent niet dat ze kwaadwillend waren.

De beste manier om hun invloed te karakteriseren is door aanbidding.
Immers in gebed wordt de god of godin bekend met zijn kracht.
Immers door te navolgen wordt een god of godin kenbaar in de intentie.

Zoals de romeinen hun planeten vereerden,
Zoals de grieken, hun goden en godinnen een plaats in hun leven gaven.
zoals de christenen, die duizenden jaren ouder zijn dan de jaartelling,
hun ene Godheid aanbidden.

Vele goden zijn er, en niet allemaal afwijsbaar.
Vele godinnen zijn er, en niet allemaal slechtgezind.

De aarde volgen, de zon in straling toelaten.
Betekent niet dat men onmenselijk wordt.

De aarde volgen, is geen vrijbrief voor meedogenloosheid, geweld of ruzie.
De zon, in het leven toelaten is geen toestemming om duistere krachten te volgen.

De aarde is een planeet met allerlei dieren, planten en gesteente,
daar zitten geen boosaardige stoffen tussen.

De zon, die tot in het zonnestelsel en de ruimte schijnt,
heeft warm en wit licht, en kent geen materie die direct schade doet.

Een ziekte wordt niet door de aarde veroorzaakt,
maar door de wezens die erop leven. die onderdeel zijn van een samenleven, en ecosysteem.

Een aandoening kan zowel ontstaan op aarde als erop genezen worden.
Een gebrek kan in het leven veroorzaakt worden maar ook herstelt of genezen.

Gelooft men niet in griekse of romeinse goden,
dan kan het leven nog elke invloed laten zien.

Gelooft men wel in griekse of romeinse goden,
het lot, toeval, het noodlot verdwijnt niet uit het leven.

Gelooft men niet in volksgoden,
toch vind in de wet de misdaad zijn straf.
toch vind in de wet vrijheid en gelijkwaardigheid zijn kracht.

Het gebruik om planeten als goden te zien,
heeft zijn oorsprong in het romeinse denken,
evenals oudere beschavingen die geen naam meer hebben.
Waarbij het bewijs van de invloed van planeten ligt,
in het benaderen van die planeten.

zoals mensen in het christendom leren bidden tot de drie eenheid,
zo gebruikten oudere beschavingen het gebed,
tot planeten of sterren.

De beschavingen die de zon aanbaden,
gebruikten oorspronkelijk het gebed tot de zon.
Waarbij de zon als intelligent wordt gezien,
en een soort wezen is als de mens maar dan in de vorm van een zon.

Het gebruik om tot de zon te bidden, heeft zijn
medegebruiken dat andere planeten ook in die functie benaderd werden.
Waarbij de grens tussen goed en kwaad,
geen vraag van de mens is,
maar de keuze voor het aanbidden van ster of planeet.

Dat is omdat goed en kwaad, alleen betrekking hebben op de mens,
die goede en slechte gedachten heeft,
en in wettelijk opzicht wordt geoordeeld over goed en kwaad.
Waarbij misdrijven, kwaad zijn en bestraft worden.


 

De nieuwe weg

Op een driesprong kiest men het verkieslijke pad,
Een richtingwijzer die naar roem of rijkdom staat, geeft een keuze
voor hen die ernaar streven.

Een richtingwijzer naar gezondheid als genezing of beroep, geeft een
weg aan die middel van iets groters is.

Een richtingwijzer die wijst naar geluk,
wordt gevolgd naar hen die ervan hebben geproefd.

De nieuwe weg,
men leeft, en doorstaat jaar en dag,
men zoekt naar iets maar vindt geen vervulling.
Een zoektocht naar idealen, die vervliegen.
Een tegenstander die te sterk is.
Tegenslag die de rots doet wankelen.

Men zoekt in het leven,
soms nieuwe wegen.

Wegen die het beloofde geluk brengen,
Wegen die het beloofde land dichterbij brengen.

Als men een nieuwe weg zoekt,
Schenk hen dan wijsheid.
Schenk hen dan vrede.
Schenk hen een bedoeling die eigen leven overstijgt.

Nieuwe wegen die onbegaanbaar lijken.
Nieuwe wegen die geen pad laten zien.
Nieuwe wegen die het beloofde land als doel hebben.

Het beloofde land, van paradijs tot hemel.
Van wijsheid tot gezondheid, tot wijsheid en samenleven.

Het beloofde land,
Waar alles als honing smaakt,
Waar al het vocht als melk de dorstige voedt.

Het beloofde land,
waar ieder in eenheid leeft.
waar ieder een plats heeft.
In een samenleving van vrede, tevredenheid, voldoening, en verbroedering.

Zoekt men naar een nieuwe weg,
eens zal zoeken vinden worden.
Eens zal zoeken een weg vinden die de dorst doet lessen.

Een zoektocht die pas eindigt als wat wij zoeken, ook gevonden wordt.
Alles wat wij zoeken, soms woorden kent, soms een gevoel, of een abstracte vraag.
Men kent het gezochte door de dorst die tot vrede komt.


 

Leer der Essenen

Een tweeduizend jaar geleden,
was er een culturele groep,
een groep die uit verscheidene leefvormen bestond.

Noem het kloosters, Noem het tempels.
Noem het groepen mensen met gemeenschappelijke interesse.

Ze leefden in woestenijen,
Ze leefden in gebieden waar ze alleen waren.
Maar ook in de samenleving konden ze plaats vinden.

Hun interesse was een zuivere levenswijze.
Een levenswijze die gekenmerkt werd door liefde tot de aarde,
onze oorsprong.

Zij aten kruiden en granen,
Zij aten fruit en groenten.

Zij dronken slechts water.
Als geneesmiddel dronken zij water met kruiden.

zij leefden en kenden de oude geneeswijzen.
Zij leefden en kenden wijze boeken van tijden geleden.

De Essenen, een ras mensen,
die hun aandacht op het goede en zuivere richten.
die hun aandacht op wijsheid en tevredenheid richten.

Door zich te beperken tot het goede dat de aarde geeft,
overstegen zij ongeluk.

door zicht te beperken tot zuivere leefregels,
overstegen zij eigenbelang en genot.

Beiden leiden tot tevredenheid en tot vrede onder elkaar.

De Essenen, die nog zijn terug te vinden,
in mythen over het verleden.

Als overlevering bestaat de Essenenleer als
een kenmerk van het die in eenheid met de aarde leven.


 

Rijkdom

De verlokking van geld of goud,
doet velen dwalen.

De verlokking van goud of edelsteen,
is een doel dat velen doet zwoegen.

Het afstand doen van de wens tot rijkdom,
schenkt voldoening en tevredenheid.

Het afstand doen van veel geld, veel goederen,
schenkt de vrede van eenvoud.

Als geld in de maatschappij zijn waarde corrumpeert,
zou er reglement behoren te zijn dat
de intentie weergeeft van gelijkwaardigheid.

Gelijkwaardig in de betekenis dat ieder mens
toegang heeft tot arbeid, en in gelijke mate wordt beloond.

Gelijkwaardigheid dat elk menswaarde heeft,
en niet in die waarde kan dalen buiten de menselijkheid om.

De manier om die gelijkwaardigheid in ieder mens te stimuleren is
door een algemene regel dat
ieder mens kan kiezen zijn loon uit arbeid in te leveren,
en een algemene basisvergoeding krijgt met de hoogte,
van een leven waarin alles wat nodig is, kan worden benut.
En waarin alles dat boven de menselijke noden uitstijgt,
in het algemene ten goede komt.

Iemand die rijkdom verkrijgt kan dus kiezen,
zijn rijkdom in te leveren in ruil voor een basisvergoeding.

Evenals iemand die hoge spaargelden heeft,
die kan wisselen met de zekerheid dat de basisvergoeding
niet de noodzaak geeft dat zonder spaargelden het leven
niet meer te leven is.

Het algemene, waarin alle rijkdom en vermogen komt,
kan ingezet worden, ten eerste om de basisvergoeding mogelijk te maken,
voor iedere mens die er bij hoort.

Ten tweede kan het ingezet worden om wetenschap mogelijk te maken,
die het doel van deze basisvergoeding steunt.

De basisvergoeding als individuele keuze van hen die arbeid verrichten.
De basisvergoeding voor ieder mens die gewetensvol handelt.


 

De belofte

Een belofte is een daad dat je iets beloofd te doen, in de toekomst of bij een bepaalde oorzaak.
Een belofte is als een beloofde daad die je ooit afgesproken hebt.

In de jeugd, is de tijd van leren een dagelijkse bezigheid,
en tot een bepaalde leeftijd is het kind vormbaar om een geloofsvorm en wetenschap te leren.

Veel scholen die een religieuze voorkeur hebben brengen de normen en waarden ervan over.
Waarbij de leeftijd ook meebrengt dat het geleerde wordt gekenmerkt door persoonlijke invulling.

De jeugd is als een blank schilderij, waarbij een mooie schildering later bewondering krijgt.
En de schildering als zij donkere kleuren krijgt, toekomstige vormen niet meer kan bevatten.

Een kind kan men de goede deugden voorhouden,
maar de inbedding in het leven is afhankelijk van de rivier die in de tienerjaren,
niet elke deugd laat overleven.

Op de grens van kind tot jongvolwassen kan men een kind vragen,
een belofte te doen aan de toewijding.

Toewijding tot een religieuze macht, onderwerp of invloed.
in het christendom god, in het hindoeisme kan het brahma zijn of andere goden.

Als een kind een belofte doet, in het vlak van toewijding tot het hogere.
Kan het hogere helpen in later leven om het goede te dienen.

Een belofte om een levenstaak te verrichten,
kan een kind dat volwassen is en vergeten dat religie een plek heeft,
weer tot een mooi leven brengen.

Een belofte die elke bewoording kan aannemen binnen
de betekenis en doel die religie heeft.

Een belofte, is als een mooie bloem
waar men het zaadje van in de grond doet,
en ooit als het boven de grond komt,
een leven vol godsvrucht geeft.

Een belofte is als wijsheid die men zich herinnert,
als de levensweg die keuze biedt.


 

Celibatum

De kerken en de religies staan deze dagen onder kwaad daglicht door
priesters en andere geestelijken die zich niet zuiver aan hun gelofte houden.

Naast het instituut zoals in de kerk gevolgd,
is de instelling van het celibaat een gedragsvoorkeur die een hogere bedoeling heeft.

In het celibaat, kan de zorg en de zoektocht naar liefde
de mate van vorming minder of niet beinvloeden.

Een mens die naar liefde zoekt, binnen een huwelijk of relatie,
kan tegelijkertijd niet zoeken naar wijsheid of vervolmaking op wetenschappelijk gebied.
De liefde is een zoektocht die een belang heeft.
De geliefde te beschermen of verzorgen.

In de bijbel zijn uitspraken te vinden evenals andere religies.

De mens die de liefde of vriendschap niet zoekt,
kan zich richten op de zoektocht naar hogere doelen.
Die in ieder mens een andere vorm krijgt.

Kijk naar wetenschappers uit het verleden,
door hun devotie aan een hogere onderwerp
verkregen ze kennis en maakten zijn voorwerpen
die vandaag nog worden bewonderd.

Door het afzien van vriendschap of relatie
en het richten op hogere doelen.
hogere doelen zoals hogere machten,
of boven het aardse uitstijgend.

Hogere doelen, die invloed verkrijgen.
Een doel die het bovenaardse dient,
zal ook een hogere invloed kennen.

Waarbij de betekenis wordt gevormd door de
goede of kwade intenties.

Het instituut van celibatum,
als mogelijkheid om het aardse, zoals zorgen voor relatie of nageslacht
te overstijgen door een andere richting te kiezen.

Als zorgen kwellen over kinderen of partner,
is het moeillijk om je te richten op wijsheid of toewijding tot het hogere.

Evenals een relatie en kinderen,
de verantwoordelijkhied brengen om ook de aarde en onze wereld
te verbeteren en hen een goede plaats te geven.

Ook is de mate van seksualiteit een lichamelijke invloed
die emoties heftiger maakt, waardoor de zachtere invloed,
van de hogere hersens voor het lichaam onhoorbaar wordt.

Ook het doel van het vinden van een tevreden stemmende relatie,
wordt bij het afzien ervan gericht op een thema in de wetenschap,
en sublimeert dat zoeken naar een relatie tot een nieuw en hoger doel.
Zo was Leonardo da Vinci of Vondel die gedichten schreef hoogst waarschijnlijk
op die manier zijn energie sublimerend naar het onderwerp dat beroemdheid ermee bracht.

Voorbeelden van het celibaat zijn bijvoorbeeld Plato,
die zijn stelling over platonische liefde schreef.
Waarin ware vriendschap geen intimiteit heeft.

En een grieks voorbeeld van Seneca,
die de waarde van celibaat ook in het leven vond.
Van hem is het woord senaat afkomstig,
dat bij hem betekende dat een wijze raad ouderen de overheid aanstuurden.


 

vorm en samenstelling

Als mens zijn wij oorzaak van vorm.
Als mens zijn we vorm.

Een vorm die mogelijkheid biedt tot verandering.
Een vorm is een zichtbare uitdrukking van een betekenis.
Een vorm is gebouwd uit onderdelen en begiftigd met bewustzijn.

De vorm mens, is voor ons altijd herkenbaar.
De vorm mens, heeft bij ieder voorkomen de kenmerken van romp, ledematen, hoofd en innerlijk.

Als de mens vormen ontwerpt,
is het ons oog dat vorm bepaalt,
is het onze kunde die er de functie in legt.
is het onze wetenschap die er het bestaan van schenkt.

De vorm kent bij ons de taal waarin het zijn betekenis krijgt.
Een taal van woorden, symbolen of tekeningen.
een taal die de boodschap van de ontwerper weergeeft.

Een taal die abstract in kunst de bedoeling laat begrijpen.
Een taal die structuur en tekening maakt tot de bedoeling die de schouwer krijgt.

Een boodschap in vorm uitgedrukt is een kunstwerk, die in
museum of tentoonstelling wordt geschouwd.

Een boodschap in samenstelling is een kunstwerk,
dan wordt begrepen.

Een samengesteld produkt is als een geneesmiddel
die zonder vorm, zijn werking doet.

Een samengesteld produkt, is niet als de schilder
die een voorbeeld imiteert.

Genezing komt soms door een voorwerp die een vorm ontbeert.
Genezing komt soms door een vorm die geen betekenis draagt.
Echter de samenstelling geeft genezing.
Echter de samenstelling geeft in het lichaam of de ziel,
de werking die door de ontwerper erin werd gelegd.


 

Architect

Een architect tekent de vorm van een nieuw gebouw.
Een architect kent de wensen van de opdrachtgever.
Een architect legt zijn kunde en creativiteit in het gebouw.

Zonder het gebouw te zien weet hij hoe het eruit ziet.
Zonder vergelijking weet hij of het schoonheid bevat.

Een gebouw dat zijn functie heeft.
Als museum, als wereldwonder, als woongelegenheid of bedrijf.

Een gebouw dat vorm krijgt door de architect die
wat ongezien is, in vorm giet.

Een architect, weet hoe lang een gebouw moet bestaan,
is het voor tientallen, honderden of duizenden jaren lang.

Een wereldwonder, zoals de piramides, Zoals de babylonische overlevering.
Een wereldwonder, een taal die alle betekenissen kent.
Een wereldwonder, de mens als mensheid.

Stel dat de mens een architect had die geen kennis had.
Zouden wij na miljoenen jaren geschiedenis nog bestaan.
Zouden wij talen kennen, en landen.
Zouden wij het begrip arbeid en vriendschap kennen.

zoals de architect ons zijn kunde dagelijks laten beleven.
Zoals de architect cultuur en religie als woordeloze betekenis geeft.
Zoals de architect, de mensheid de kunde heeft gegeven allerlei ontberingen te overleven.

De mens die van de aap afstamt, toentertijd zonder taal, zonder woorden.
En zo zijn we vandaag met taal begiftigd en kennen wij wetenschappen zoals sociologie en filosofie.

De architect heeft een waardevol element in ons gelegd.
De waarde om naar geluk te zoeken.
De waarde om geluk te zoeken voor diegenen met wie wij bevriend zijn.
Geluk voor onze bloedverwanten. Geluk voor onze nazaten.


 

Lingua franca

In deze tijd, en op deze plaats spreken wij een taal.
Een taal die in deze tijd uitspraak, beschrijving kent.
Een taal die elk woord een betekenis geeft.
Een taal die mensen laat communiceren en laat samen leven.

Door taal werkt de mensheid samen.
Door taal hechten wij waarde aan vriendschap.
Door taal hebben wij een geschiedenis.

Dit land spreekt en schrijft in een taal.
Landen om ons heen kennen gedeeltelijk een verwante taal, of een vreemde.

Mensen leren in hun jeugd enkele talen spreken, begrijpen en gebruiken.
Ieder mens heeft een moedertaal. die hoort bij de regio waar ze wonen of vanaf stammen.

Als wij terugkijken, enkele honderden jaren geleden was de regionale taal, eentje die meerdere landen omvatte.
Door tijd heen, wijken onderdelen van die gebieden af van de taal die er oorspronkelijk werd gebezigd.

Kijken we duizenden jaren terug, enkele van de duizenden talen zijn oorsprong van de taal die wij nu spreken.
Kijken wij langer terug, dan heeft de tijd alles wat toen was, vernietigd op enkele details na.

Grote bibliotheken, zoals alexandrie, zijn verloren gegaan.
Tijden van religie die door inmenging van moderne stromingen toentertijd heeft beschavingen vernield,
door de opvatting dat afwijkende volkeren niet mogen bestaan. Een voorbeeld de christelijke inmenging.

De taal die oorsprong vindt in de heilige overlevering, heeft enkele elementen.
Eerste is de christelijke overlevering door het latijn.
Tweede zijn de griekse mythen waaronder plato, die een tijd beschrijven die wij niet meer kennen.
ten derde de indiase overlevering die gedeeltelijk door het hindoeisme wordt overgeleverd,
en de heilige boeken die door sanskriet worden beschreven.

Sanskriet die door mondelinge overlevering van vader op zoon de upanishaden doorgaf.
De purana’s die door schriftelijke vorm zijn doorgegeven.

Heilige overlevering is in zoverre nog geldig als de mensne die het doorgaven er waarde aan hechten.
Als een heilig boek waardevol is, zal het meer kans hebben om door de tijd overgeleverd te worden.

Lingua franca is de taal die de heilige boeken door heeft gegeven.
Sanskriet voor de upanishaden, latijn voor de bijbel.

Als wij de taal vergelijken, heeft sanskriet de meest uitgebreide vorm van spraak en schrift.
Met de meeste klanken van uitspraak.
Met het schriftsysteem dat grotere symbolen kan bevatten.

Gaat men sanskriet naast elke huidige taal leggen, komen er klanken en woorden overeen.
Daardoor is te bewijzen dat sanskriet aan de basis staat van de samenleving door de tijden heen.

Sanskriet, waarbij de huidige talen alleen beschrijvende functies heeft,
en die oude taal ook een magische kant heeft.
Simpel gezegd dat een mantra een werking heeft die boven ons bevattingsvermogen staat.
Magie in de betekenis dat het een niet wetenschappelijk bewijsbaar effect heeft.
Een mantra als een verbalen vorm van betekenis die zijn werking doet in geluid en gedachte.
Een mantra die door schrift, zijn vorm beschrijft, en ook visueel zijn werking heeft.


 

De zilveren spiegel en de zwarte spiegel

Ieder mens heeft een lichte en een duistere kant.
In een vergelijking of spreekwoord heet het dat de mens twee paarden in zich heeft.
De ene doet alles getrouw en stuurt de goede kant op,
de andere is het duistere type en stuurt de verkeerde kant op
en bezorgt ons veel last.

Een tweede spreekwoord is die van twee wolven in onze ziel,
de ene geeft goede intenties en geeft vrede.
De andere is een boze wolf die het liefst alles kapot maakt
en oorlog sticht.

Een derde spreekwoord is die van een engel en een duivel
die beiden in ons oor praten.
De ene schenkt geluk als wij haar volgen,
de andere geeft misschien voordeel maar geeft verderf.

In deze vergelijking is de goede kracht een zilveren spiegel
en de duistere kracht een zwarte spiegel.

De zilveren spiegel geeft vriendelijkheid, kalmte, voldoening en vrede.
De zilveren spiegel is oorzaak van maatschappij en samenleven.
De zilveren spiegel is de kunde om in de wetenschap de mens te genezen, te voorzien van luxe,
te helpen een betere wereld te krijgen.

Aan de andere zijde,
de zwarte spiegel houdt ons voor dat alleen eigen belang telt,
Dat alleen de manier om te winnen is om te vechten.
Dat alles een hierarchie is en dat je de top moet bereiken voor je persoonlijk geluk.
Dat vriendschap een onderdeel is van persoonlijke succes.

De zwarte spiegel maakt van het daglicht een middel om een doel te behalen, ook ten koste van anderen.
De zwarte spiegel, schijnt zijn licht in ons zowel als de zilveren spiegel dat doet.

Kijkt men liever naar de zwarte spiegel dan groeit ontevredenheid, en verderf in klein of grote mate.
Kijkt men naar de zilveren spiegel dan groeit geluk, tevredenheid, voldoening
en de mogelijkheid voor een leven van goede daden.


 

zelfkennis

Het orakel van Delphi zei:
Ken u zelve.

Een mens heeft een zelf. een woord voor de beschrijving van de mens die zichzelf ziet en kent.

Een zelf is een beschrijving van het kenbare van de mens die zichzelf leert ontdekken.
Zelfkennis is het leven de ervaring erover en de benoeming van alle eigenschappen.

Zelfkennis kan simpele zijn een beschrijving van het hebben van honger, en de manier om die te stillen.
Zelfkennis kan ook complex zijn, de beschrijving van het doel om beroemd te worden, en de plan en de reeks handelingen
die dat mogelijk maken.

Zelfkennis kent de mens, en zijn streven naar perfectie.
De perfectie die bij ieder mens een andere beschrijving heeft.
De ene wilt op sport gebied excelereren,
de ander wil rijk worden.
Een derde wil wetenschappelijk roem vergaren.

Zelfkennis in optima forma is de weg om elk lijden te boven komen,
en de weg om de wetenschap mogelijk te maken die de mens in zijn totaliteit geluk schenkt.

Waarbij geluk een component heeft van lichamelijke gezondheid,
Een component van vriendschap, zoals een relatie die bevredigend is.
En een component van betekenis in het leven. Een carriere of maatschappelijke bijdrage.

Geluk schenkt het leven glans.
Geluk schenkt ons de mogelijkheid om informatie uit te wisselen.
Geluk schenkt de mens zijn verlangen om te leven, en het leven voort te zetten.

Zelfkennis abstract gezien,
kan elke ziekte overwinnen,
kan al het lijden omvormen.
kan al het gebrek herstellen


 

Beschrijving kennis

De mens leert zijn omgeving kennen door het denken,
De gebeurtenis kent zijn waarde door er in het denken een begrip aan te hechten.

De mens leert gebeurtenissen te hechten aan een concept en benoemde gevoelens.

De mens leert in de jeugd te denken en oorzaak gevolg en handeling resultaat te scheiden en te benoemen.
In de scholing wordt een mens geleerd om denken te gebruiken om in een maatschappij een functionele bijdrage te hebben.

Kinderen leren door boeken, films en computer de werkelijkheid te bevatten en een beeld te krijgen
van mogelijke handelingen en gebeurtenissen.

Door het lezen over liefde,
leert een kind een beeld over liefde kennen,
en ook de mogelikheid om liefde te uiten en de wisselwerking ervan.

Alle boeken, films en computerspelen zijn een verbeelding van een mogelijke werkelijkheid.
Een verbeelding die in de geest van de schrijver zijn oorsprong heeft.

Een verbeelding die voor de schrijver een betekenis heeft en zijn wens om het in woorden of beelden
te tonen aan een publiek.

Kennis is het kenbare verwoord in beeld of woord.
kennis wordt kunde door de toepassing ervan in het leven.
kunde en kunst zijn verweven in de uitvoering ervan.

Door de loop de tijden heen is de verbeelding een instrument dat de mensen in het volk
een middel geeft om boven het moment uit te stijgen en een beschrijving van een mogelijke tijd te verkrijgen.

Zoals boeken en films de verbeelding van de schrijver weergeven.
Zoals schilderijen en spelen een zicht geven op de visie van de kunstenaar.

Een middel ook om de mens voor te bereiden op de toekomst.
Immers de droom over een robot wordt werkelijkheid door al die wetenschapper die erover dromen.
De droom over een manier om snel te reizen komt tot uitdrukking door de wetenschappers die ons zijn voor gegaan,
en al een manier van reizen hebben mogelijk gemaakt. Zie trein, auto en vliegtuig.


 

Artificiele Intellect

In deze tijd begint de wetenschap de menselijke geest te imiteren.
Niet door een onzichtbare bron, maar door de menselijke geest zelf.

Het intellect heeft kennisfuncties die de mens een denkvermogen geven,
een manier om het leven te benaderen en een korte en lange termijn doel te geven.

Een denk vermogen die de mens over generaties lang een manier geven die
wetenschap en beschaving in een opgang sturen.

Functies in het denkvermogen zijn dan het vergelijken en afwegen van verschillende
mogelijke handelingen, intenties of invloeden.

Een tweede is het kenbaar maken van een mogelijke gebeurtenis,
de manier om vooraf in gedachten een gebeurtenis te beleven
en er de waarde aan te hechten en betekenis te geven.

Een derde is het bezien van een keuze en de verschillende kanten of motivaties
eraan te ontdekken.

Een vierde is het vooruitzien,
het denken aan de toekomst. Waarbij plan, gevaren en mogelijkheden een plaats hebben.

Een vijfde is het anticiperen op groepsregels, waarbij een sociale en politieke blik op de huidige tijd
een onderdeel is.

De wetenschap op dit moment is bezig een computer uit te vinden
die niet met logica werkt, binair en symbolisatie met codes tot decimaal.

De wetenschap die probeert door het intellect te imiteren,
een computer maakt die intelligente keuzes benadert.

Artificiele intellect is de weg van het intellect die door menselijke wetenschap
een manier vindt om computers te gebruiken voor slimme en intelligente taken.

Waarbij ai, artificiele intellect, verschillende mijlpalen heeft.

Waarbij ze oplopend zijn in de mate van complexiteit en de mate van benodigde materialen.

Complex betekent dan een rangschikking van mate benodigde interpretatiekunde.

Een robot die als mens handelt, heeft meervoudige manieren nodig om inzicht om te zetten in handeling.
Waarbij inzicht benodigd is.
inzicht hoe taal te vatten is in een symbolen reeks,
hoe het robot eigen handelingen een waarde toekent.
Hoe de robot zijn eigen functie in relatie tot mensen benadert.
Hoe een robot als taal symbolen weergeeft zijn eigen informatie behoefte kan sturen.
En hoe de intelligentie gevat in chemische grondstoffen, een handelingswaarde kent,
die ten opzicht van mensen effectief en doeltreffend is.

Een robot kent natuurlijk het verschil tussen korte en lange termijn doelen.
Een verschil tussen mensen, hun waarde binnen de groep,
en de waarde van een mensenleven als het binnen een oorlog of rampsituatie is.

Intelligentie creeert de beeltenis van intelligentie in de wetenschap,
waarbij de spiegel van kennis zorgt voor de gelijkenis van maker en voorwerp dat gemaakt is.

Een computer, zegt men kan geen mens in totale gelijkenis weergeven.
Maar de mens die zijn eigen zelf in de wetenschap legt,
kan elke robot als mens laten functioneren omdat de mens zelf de grens is van zijn kunnen.
Dit betekent dat de wetenschap de mens zelf kan imiteren en dus een robotmens creeren
die als mens gelijkt op de oorspronkelijke mens.


 

boodschap en symbolisatie

In deze tijd zijn religieuze boeken een manier om te verdiepen in het leven.
In deze tijd gunnen een blik op die boeken een nieuwe manier van leven.

Door het lezen van heilige boeken en geschriften is het leven
een verdiepeing. een manier om het leven waarde te geven boven
de normale plichten.

In de bijbel staat onder andere de ark van noach en de val van adam en eva.
In deze boeken staat het beschreven op een manier die de normale mens
een inzicht geeft in het verre verleden.

Maar als je die beschrijvingen letterlijk neemt, dan kloppen de detaisl niet.

Een ark die alle dieren kan huisvesten,
een adam die van een boom eet.
In letterlijek betekenis klopt het niet.

In het verre verleden voor de vorige kennisval,
waarbij een kennis val betkeent dat er in de samenleving een
neergang is van beschaving die zowel technologie als andere kennisgebieden verlaagt.

Een kennis val door oorlog of natuurramp zorgt ervoor dat allerlei boeken
over wetenschap in betekenis onkenbaar wordt.

Een kennisval neemt wetenschap weg,
echter religieuze boeken behouden hun waarde door in beschrijving
in betekenis een simpelere taal te behouden.

Een adam die een boom van kennis eet, en zijn geluk kwijt raakt.
Wij kennen in deze tijd geen bomen die dat doen.
Dus de betekenis van een boom van kennis is een figuurlijke,
een boom die pas als een wetenschap diep genoeg is een betekenis krijgt.

Asl de wetenschap de mate van techniek kent die bij de boom van kennis zijn waarde had,
krijgt die gelijkenis een betekenis.

Zoals bij de ark, geen schip van hout wordt bedoelt,
en dat het schip niet alleen op de wateren dreef maar veel geavanceerder was.

Immers als je ene schip maakt waar 30.000 soorten in bewaard blijven.
Heb je aan hout niet genoeg.

Immers de berekening van alle mogelijke diersoorten die in twee of zevenvoud in het schip komen.
De manier dat al die dieren verzameld zijn en op dezelfde plaats het schip in gaan.

Religieuze boeken kennen een symbolische manier van beschrijven,
die zowel in figuurlijk betekenis de geschiedenis verhalen als de letterlijek
waar in een primitieve beschaving toch een beeld kan creeren van een mogelijk gebeurtenis.

In religieuze boeken is een boodschap die mensen op religie richt en een waarde in leven geeft.
en een manier om een voortgaande tijd en geschiedenis te beschrijven.

Door gelijkenissen zoals ook in de bijbel een plaats heeft,
wordt het niet menslijke het hogere en superieure aan religie beschreven.
Waarbij niet menselijk betekent dat mensen niet geheel hun eigen weg vormen,
maar ook door de voorzienigheid soms geleidt worden.
En het hogere omdat de mens boven zijn eigen zelf wordt uitgetild.
En superieur als mensen betekenis geven aan hun eigen leven in zicht van hun religiueze leven.


 

Bio chemie

Op universiteiten wordt les gegeven in allerlei onderwerpen.
Van chemie tot wiskunde en natuurkunde.
andere richtingen meer taalkundig of kunstzinnig.

Een onderwerp dat steeds belangrijker wordt is de biochemie.
Een onderwerp dat de thema’s omvat over ons leven, dat van dieren,
en de verhouding tot hoe het ge imiteerd kan worden.

Biologische wetenschap gaat over hoe een dier hoe een plant functioneert.
En de chemische wetenschap gaat over grondstoffen en reacties ermee.

Als wij in staat zijn een biologische eenheid te ontcijferen,
een cel van een bacterie kunnen imiteren.
een cel van een bacterie namaken, die even functioneel is als de oorspronkelijke variant.

Stel dat van een aap, alle cellen in het lichaam,
opgetekend is, hoe het bestaat, uit welke stoffen, en met welke werking.
En dat die cellen ge imiteerd ook werkzaam zijn.

Dan is biochemie op zijn plaats,
het is een wetenschap die in geavanceerde vorm kan manipuleren,
een dier namaken wordt dan een techniek die alleen een computer en een chemieprinter nodig heeft.

Door het gebruik van biochemisch materiaal,
en bijvoorbeeld een ontwerp van een computer ter grootte van een tennisbal,
met een visuele communicatiemogelijkheid,
is een biologische computer, of robot een techniek die vanuit ons gezien al mogelijk is


 

Vruchtbare tijd

Een religie wordt herkend door hen die volgelingen zijn.
Een godsdienst wordt herkend door het werk van zijn dienaren.

Een bewijs van religie is te vinden in de dagelijkse gang.
Een religie geeft betekenis door dagelijkse omgang. in daad en gebed.

Een adept luistert muziek van de bron waaruit hij put.
Een adept heeft kunst in huis van de godsdienst die gevolgd wordt.

In gebeden liggen de namen van de religieuze macht.
In daden liggen de geboden verborgen die grens en richting geeft.

In het christendom wordt bij gelovigen het werk zichtbaar door de vriendschap met Christus.
In het hindoeisme wordt bij toegewijden het werk zichtbaar door gebruik van hindu-goden.

Een toevertrouwen aan een religieuze macht, schenkt in het leven, naar de mate van toewijding
de vruchten van gebed en de vruchten van goede daden.

Zoals een boom vanuit een zaadje ontstaat,
zo ontstaat vanuit heiligheid een leven van daden die voor de wereld
zijn licht in allerlei vormen creert.


 

De rotskust des levens

Het leven begin je met spelen, leren en vermaak hebben.
Door te spelen leer je op eenvoudige manier om te communiceren en
vaardigheden die bij een leven horen.

Ben je na de twintig dan hebben de meeste mensen een baan,
en hebben ze doelen om carriere te maken of hobbies te volgen.

Maar soms is het leven niet meer aangenaam, geen plezier,
door ziektes, gebrek of armoede.

soms is het leven vol tegenslag.
En is het zoeken naar een manier om weer geluk te verkrijgen.

Als mens, in het leven gaat niet alles goed,
een verslaving, alcohol, roken of schadelijker.

In het zicht van godsdienst is het lijden verwerven met zondes.
En zondes wordt beschreven houdt ons weg van godsdienst of religie.

Voor een mens die niet meer schoon is als een witte engel of heilige,
is het kiezen voor een zichtbare vorm van genade.
Jezus Christus een keuze. Door overgave aan hem verkrijg je zijn genade.

Een genade die je leven omvormt,
van ziekte naar herstel,
van armoede naar betekenis.
De mogelijkheid om waar je ook bent te mogen bidden.
Gebeden tot Christus of God,
Je leven aan hem toevertrouwen, schenkt vrijheid, oplossing van zorgen en problemen.

Een andere weg is het vragen aan de hogere macht, om een oordeel en boetedoening,
Is het in het christendom dat Christus je zondes vergeeft en je een goed leven geeft.

De andere weg is de almacht of de allerhoogste te vragen om een oordeel,
en de straf, de boetedoening aanvaarden, die geen voorafbepaalde vorm heeft.

Een oordeel kent geen zichtbare voorwaardes en geen zichtbare bekende vervolg.

Een andere manier om het leven te veranderen.
Die een oorsprong heeft in india.
is het gebruik van een geometrisch symbool.

Een gebruik van een symbool om het leven een richting
van voorspoed te geven.
Een observatie die ik gehoord is dat
iemand dat symbool gebruikte als kunst,
en van een leven met problemen in tientallen jaren groeide tot
een welgestelde positie.

Een geometrisch symbool die yantra wordt genoemd,
een zichtbare representatie van een mantra.
Een mantra is een woord of een zin met een religieuze betekenis.


 

Bloemen krans

Moge de mooiste bloemen,
gegeven worden aan die eerbiedige bron.

Moge de schoonste deugden,
worden opgedragen aan die heilige oorsprong.

Moge alle edelstenen en bijzondere metalen,
Gezocht worden om die te behagen.

De bron die als heer over deze wereld regeert,
De oorsprong die elke religie zijn kracht geeft.

Moge heiligen de wereld redden en onderhouden,
met hun wijsheid en compassie.

Moge wijsheid ten dienste staan,
van maatschappelijk voortgang en gelijkwaardigheid
van alle mensen, alle wezens, alles dat bestaat.

Een bloemenkrans uit eerbied voor dat Allerhoogste,
Dat Allerhoogste dat geen menselijke gedaante heeft.
Dat Allerhoogste dat geen vorm kent.

Een bloemenkrans uit eerbied en ontzag,
Voor dat Allerhoogste en Almachtige.

Een bloemenkrans, om wijsheid te verwerven
Als gebed tot de Almacht.

Een bloemenkrans, om deugd te verkrijgen,
Als gebed tot de Almacht.

Redding, Verlossing, Hulp,
Als gebed tot de Almacht, de Allerhoogste
Om zijn straling te verkrijgen.

Moge eerbied alle toegewijden als kenmerk dragen.
Moge ontzag volgen op de verhoorde gebeden.

Moge kalmte groeien door nabijheid van die hogere macht.
Moge compassie grond krijgen door het besef onderdeel te zijn van die Macht.

Bloemenkransen van mooie bloemen.
bloemenkransen van schoonheid.
Als teken en intentie tot die Hogere Macht.


 

Overgave en opoffering

De bloem van religie,
De parel van godsdiensten,
De grond van spiritualiteit.

Overgave is in alle religies een mogelijkheid om
het leven te veranderen.

Overgave in religie is in het christen dom aan de drie-eenheid, god, jezus de heilige geest.
Overgave in het hindoeisme is aan Vishnu, Krsna, brahman.
Overgave in spiritualiteit is het toelaten van het universum in je leven.

Een onbekende variant is overgave aan de werkelijkheid,
immers de werkelijkheid heeft geen naam is geen waarneembaar wezen.
De werkelijkheid is soms ook wel de toegangspoort naar het hogere.

Overgave aan de werkelijkheid betekent geen straf, dood of marteling.

De werkelijkheid, in onze ogen de sfeer die wij waarnemen met onze zintuigen.
in ons gevoel de oorzaak van pijn, genoegen en emoties.

Overgave zonder benaming van specifieke machten,
buiten de namen om die in godsdiensten worden gebezigd.

Is de Overgave aan de Allerhoogste, aan de Almacht.
Een overgave die pas bewijs vindt als die macht het leven verandert.

Een vernadering die het leven op een hoger plan brengt.
Een vernadering die schoonheid, deugd en wijsheid schenkt aan het leven.

Overgave is altijd een daad die intentie, eerlijkheid en eerbied draagt.
Een overgave als keuze om je in dienst te stellen van die macht.
Een overgave als een daad die je leven toevertrouwt aan die macht.

Waarbij die macht, in onze taal, almacht en allerhoogste heet.
Een macht die geen boosaardige kenmerken kent.
Een macht die niet door de duivel tot kwalijke daden wordt aangezet.
Immers hoger is er niet, en minder is er niet.

De Allerhoogste die direct en indirect oorzaak is van deze wereld.
De allerhoogste die als schepper onze aarde heeft gevormd.
De Allerhoogste die als bron van godsdienst en religie wordt gekend.

De Almacht als aanduiding van alles dat bestaat,
Als aanduiding van het hogere en het lagere.
Als aanduiding van het universum en zijn bestuurder.
Als aanduiding van het architectonische kunstwerk dat deze werkelijkheid vult.
De Almacht kent zijn macht, door het alles omvattende.
De Almacht is kenbaar door gebed en zijn verhoring.
De Almacht is kenbaar door hen die ons voorgegaan zijn in de toewijding tot Hem.


 

Waardevol

Zoveel mensen als er op de aarde leven,
zoveel dieren als er rondlopen,
Zoveel planten en bomen die het aardrijk bedekken.

Zoveel planeten in de melkweg,
Zoveel sterren en zonnen die in het universum hun licht geven.

als elk van hen een waarde vertegenwoordigen.
Als elk van hen in zicht van een andere een waarde hebben.

als iets van waarde is,
komt dat door diegenen die het van waarde vinden.

Een parel groeit in het donker,
en vindt zijn waarde als een duiker het ziet.

Een plant met mooie bloemen vindt,
zijn schoonheid in het oog van de voorbijganger.

Een dure steen,
is in de aarde verborgen,
waar niemand het kent.
Waar het geen licht kent,
En wordt door de mijnwerker gevonden.
En is in ogen van velen een schoonheid.

zoveel mensen op de aarde,
en ze hebben allemaal een hogere of lagere waarde.

Een mens die directeur is, die president is, die koning is,
Ze hebben waarde door hun medewerkers, hun onderdanen, hun burgers.

Een mens die een kunstenaar is,
vind de waarde door de toeschouwers die
het werk bewonderen in museum of atelier.

Een mens die een filosofisch theorie ontwikkelt,
Tot jaren erna, zijn er mensen die
het toepassen op gebeurtenissen,
en de schoonheid van woorden zichtbaar maakt.

Een groep mensen die een godsdienst of religie sticht,
Kent tot duizenden jaren later bewondering en eerbied.
Voor het onzichtbare dat zichtbaar gemaakt wordt,
en meer waarde heeft dan diamanten, parels of mooie planten.


 

kleur

Als mens zien wij het leven in kleur,
Als mens zien wij onze medemens in kleur.

Zoals een baby bij geboorte door kleur haar moeder herkent.
Zoals een kind door kleur zijn ouders volgt en leert.

Ieder mens heeft een vorm, als mens tussen mensen.
Een vorm die naast het figuur in het lichaam ook een unieke
gezichtsvorm heeft.

Een gelaatsuitdrukking die emotie laat zien.
Emoties die het gelaat vormen tot wat het is.
Door ouderdom rimpels en huidsslijtage.

Een mens zoekt bij medemensen in het gelaat,
een bepaalde uitdrukking en bepaalde kleuren.

Sommige mensen worden mooi genoemd,
andere lief, moedig, sterk, allerlei bewoordingen die bij mensen
de herkenning leveren van wat beschreven wordt.

Zoals bij vrouwen makeup het gelaat mooier maakt,
en bij mannen een geschoren en geknipt gezicht
een aanpassing aan de maatschappij is.

Sommige kleuren worden in samenspel mooi of schoonheid genoemd.
Sommige contrastlijnen worden benoemd met emotionele uitdrukking
die schoonheid of lelijkheid uitdrukt

Een andere vergelijking is dat dieren,
soms na geboorte zoeken naar een algemeen kenmerk,
Bij een vogel is de snavel van de moeder vaak een kenmerk
waarbij het jong meteen weet voedsel te krijgen

Zoals bij zoogdieren, in de bronstijd enkele kleuren
aangeven wat de tijd is.

Zoals bij planten de bloemen met mooie kleuren aangeven
dat ze via insecten willen doorzetten.

Deze tal van kleuren, met ieder een bepaalde ingeboren bedoeling.
Deze tal van kleuren, in combinatie met contrastlijnen.
Deze tal van kleuren, met de habitat of de plaats waar het verschijnt.

Een combinatie van alle kenmerken, geeft de kans dat iets gebeurt.
Een combinatie die maakt dat succes een logische inzicht is.
Een combinatie die voor een mens, rijkdom, kennis, macht, genoegen oplevert,
zelfs zonder veel inspanning of gezwoeg.

Een combinatie die voor dieren, de primaat functie geeft
Dat ze de hoogste positie binnen hun groep hebben.

Er bestaan dus kleuren, vormen, en symbolen
die binnen hun huidige menselijke betekenis een diepere werking hebben.
Die niet bekend is, en in iedere volgeling een nieuwe vorm aangeeft.

Als je deze kenmerken bekijkt,
dan zie je ook onderdelen ervan terugkomen
in kunst en computerkunst.
Van kunstenaar tot reclame-artiest.
Van bestuurder tot wetenschapper.

Moge de verborgen betekenis gezocht worden,
door hen met oprechte en eerlijke intentie.


 

Edi – reconnaissance

Stel je voor een ruimtevaartuig die wordt bestuurd door,
wat mensen leren, om via de denkgeest invloed uit te oefenen.

Als een getrainde piloot een voorstelling heeft,
in denksymbolen die op dit moment nog niet bekend zijn.

Een illusionist kent een primitieve vorm van een denktaal
die via het denkvermogen of de geest een bepaalde invloed heeft
op de werkelijkheid

Een illusionist kan door middel van magie,
voorwerpen tot bestaan brengen.

Een getrainde piloot in het kort gezegd,
denkt aan een coordinatenstel, die via symbolen,

Een doelrichting in een ruimtevaartuig brengt.

Door het denken, reist een ruimtevaartuig,
en kan door een special symbolentaal,
zijn weg door het universum vinden.

Een Edi- is een door computertechnologische besturing aangedreven
ruimtevaartuig waarbij de piloot door directe gedachteoverdracht
het schip kan besturen.

Een manier van denken is vereist waarbij geen andere gedachte wordt
gedacht dan de aansturing van het schip.

Alle andere gedachten zouden zijn als een drukke menigte die geluid maakt,
waarbij iemand die zacht praat niet meer wordt gehoord.

Gedachtecontrole, gedachtebeheersing, gedachte taal.


 

frequentie-fase-overgang

Elke lichtstraal,
ontleedt in individuele straling.

Elke lichtstraal heeft een frequentie.
Een frequentie die aan het oog zijn kleur geeft.

Een lichtstraal kan door een lichtbron
elke kleur krijgen die wensbaar is.

Als je een transistor voorstelt,
van drie soorten edelsteen, klein.
Als een straal erop valt,
is door een manipulatie drie vervolgstralen te creeren.

Deze drie stralen, uitkomend op nog drie stralen,
kent dus 9 keuzes in 9 frequenties uitgedrukt.

Deze stralen, met een nietbewegende manier van overbrenging,
kan dat in plaats van binair een negentallig stelsel heeft.
Eigenlijk is negentallig hetzelfde als tientallig waarbij de waarde van nul ontbreekt.

In een transistor van edelsteen,
is de waarde die ontbreekt een waarde die niet bestaat.
dus negen-tallig ipv tientallig of decimaal.

Een transistor serie van edelsteen,
kan dus via het negentallige stelsel,
data-manipulaties verrichten.
waarbij snelheid cruciaal is.
Denk aan voertuigen, vliegtuigen en defensiedoeleinden.

de frequentie die door fases in edelstenen overgaan op nieuwe waarden.
Waarbij edelstenen de grootte kunnen hebben van micrometers.

Door het sturen van deze frequentiefases is er een datasymboliek mogelijk,
die ook voor ruimtevaart, en ruimte-navigatie geschikt is.


 

Wakker dier

Stel je voor,
je ziel, die in je lichaam woont,
de ziel die de werkelijkheid aanschouwt.

Door een wetenschappelijk malversatie komt je ziel,
vast te zitten in het lichaam van een dier.

Stel je voor;
Je staat tien jaar in de stal,
dagelijks korrels en stro.

Geen leven met fijne momenten,
als mens kan je binnen wettelijke grenzen,
leven en doen.

Zo’n dier die tien jaar in de stal staat,
en erna, naar het slachthuis gaat.
Waar in angst en paniek een einde aan een saai leven komt.

Stel je voor dat ieder dier,
Waar het ook leeft,
wakker is en gewaarzijn heeft van zijn leven.

Stel je nu voor;
Dat je drie keer in de week vlees eet.
Hoeveel koeien en varkens, zijn er gestorven voor jouw maaltijd.

Stel je voor
dat ieder dier, zoals gewaarzijn in de mens woont, ook
in het dier woont.

Zoals wij enkele honderden jaren geleden in primitievere culturen,
nog mens aten, en wij het veroordelen als niet menslijk.

zo kijken ze in een toekomstige samenleving tegen ons aan.
Wij die het vlees van bewuste dieren eten,
met wie wij de wijze van voortplanting gemeen hebben.

zo kijken ze in de toekomst aan tegen,
het schenden van bewust leven.
het schenden van het recht op een natuurlijk leven.


 

Levende boodschap

Een mens plant zich voort door in een tweetal een kind te verwekken,
dat tot een basisvorm groeit in een buik, en erna
in de wereld door opvoeding, lering komt tot een volwassen bijdrage aan de wereld.

Een mens die zich voortplant, plant de levende boodschap genaamd mens door.
Een nieuw mens die een onderdeel is van de mensheid. een nieuw mens
als instrument van de voortgaande lijn der mensen.

Stel nu dat naast een lichamelijke voortplanting er
een voortzetting is van een systeem van kennis en kunde.

Hoe beter kennis leidt tot kunde.
Waarbij de effectiviteit groot is.
Een systeem van kennis dat in iedere nieuwe generatie
een bodem vindt om een beschaving een bepaalde doelmatigheid te geven.

Stel nu dat een godsdienst bestaat uit een systeem van informatie.
Waarbij zowel oorzaak, gevolg en betekenis worden beschreven.
De informatie die een deel heeft dat appaleert aan de zoektocht naar persoonlijke zekerheid.
en een deel dat appaleert aan de zoektocht om veiligheid voor hen die bij je horen te bewerken.

Een godsdienst als een boodschap die zorgvuldig is samengesteld.
Zo noemen ze het in het christen dom, dat een visser zijn net uitgooit en
allerlei bijzondere vissen vangt.

Een godsdienst is een boodschap die geavanceerd nieuwe leden werft,
en mensen laat werken aan een gedeelde toekomstige wereld.

Een levende boodschap is
een boodschap die zichzelf kan voortplanten,
via het woord, gesproken en schriftelijk.

een boodschap die zichzelf tot langere tijd kan onderhouden.
als wetenschap en volksgeloof een bepaalde vorm aannemen,
kan de boodschap er vanuit zijn beginsel mee aanpassen.

Een levende boodschap,
een eenvoudige filosofie, kan
kijkend naar de grieken,
enkele honderden jaren belang hebben.

Een levende boodschap,
een religie kan
duizenden jaren van belang blijven.

De kunde om een boodschap te vormen,
die voor kortere of langere tijd waarde behoudt,
is een wetenschap die abstract en nog niet duidelijke vorm heeft.


 

Woorden

In een taal hebben woorden de boodschap die een doel kent.

Een boodschap bestaat uit woorden,
en wordt overgedragen aan de ander.

Zoals woorden iemand een nieuwe richting geven.
Zoals woorden een ruzie beslechten.
Zoals woorden een kind moed geeft om te leren.
Zoals woorden de wens overdraagt om kinderen te verwekken.

Een tijd van leren is voor een kind de voorbereiding om een leven
van betekenis te leiden.

Een tijd van leren, kent woorden om het geleerde, de kennis
over te dragen.

Zoals een boodschap van woorden,
een les, een inzicht overbrengt.

Zoals een boodschap van woorden,
Mensen moed geeft, vriendschap sticht,
Oorlogen door soldaten laat winnen.
Beschavingen gemak bieden aan burgers.

Een woord brengt vrede,
Een woord brengt, oorlog,

Een woord brengt inzicht in wetenschap,
Een woord brengt verderf door duistere zaken.

Als men de juiste woorden kent,
kan men bergen verzetten.

Als men de juiste woorden vindt,
kan mende beschaving schragen tot
een bestaan van duizenden jaren.

Als men woorden kiest,
openbaart de intentie zich.

Als woorden een boodschap vormen,
is de spreker kenbaar door de richting van zijn woorden.


 

Bloem des levens

Een tuinier zal het dagelijks volgen.
Een tuin heeft vele mooie planten.

Een tuin is voor de eigenaar een hof met mooie planten.
Een tuin vol met planten die door de genade van de tuinier,
van het ene op het andere jaar zijn schoonheid laat zien.

Een plant met mooie bloemen, is geen maaksel dat
in een week verschijnt.

Een plant die tot een boom wordt met zoete vruchten,
is niet in een jaar gegroeid.

Een boom die de tijd overleeft,
en honderden jaren zijn schaduw leent aan
allerlei leven,
is niet een zaadje die achteloos is geworpen.

Elke plant die bij een tuin zijn schoonheid laat zien,
is door zijn levenstijd opgeklommen tot het doel om
bloemen te vormen, en de eigenaar te verwonderen.

Een plant kent dus een tijd om
zaad tot wortels te vormen,
van wortels tot stengel en bladeren te vormen,
En bij voldoende grootte vormen de bloemen zich.

Zo is het bij mensen vaak ook dat een tijd van
vruchtbare vorming van werk en maatschappelijke bijdrage,
vaak een verleden kent, een tijd van studie, groei en inspanning.

Een kind dat op school zijn talen leert,
Zal later door zijn taalkunde makkelijker kunnen communiceren.

Een kind dat een wetenschappelijke scholing krijgt,
kan als academicus bijdragen aan een wereld met geavanceerde wetenschap.

Een mens die zich toelegt op studie van heilige en wijze boeken,
Zal de bloem van wijsheid par verkrijgen als
de studie zich volmaakt.

Men moet niet verwachten dat de bloem de levens als tevoorschijn komt,
als de wortels en de bladeren nog ontstaan.

De bloem des levens kent zijn eigen tijd van verschijning,
De bloem des levens is een genade die afhankelijk is
van de zorg en toewijding om de plant de tijd te geven.

Men kan wijsheid niet afdwingen,
Men kan wijsheid niet bespoedigen.
Wijsheid is een bloem die bewondering vindt.


 

Naamgeving

Geboorte in deze wereld is voor vele ouders een tijd waarin zij
het geluk ervaren dat zij hun bestaan een voortbestaan geven.

Een nieuwe geboorte heeft de vraag over welk naam een kind gaat dragen.
Een naam die voor ouders een betekenis kent.

Soms een naam van een voorouder, een opa, oma.
soms een naam van een bewonderde vriend of idool.

Vaak zijn namen, of ze bewust of zonder bedoeling worden
gekozen een representatie van een heilige die vroeger geleefd heeft.
Van Jan tot Theo.
Van Anna tot Leonora.

Een tijd lang geleden waren namen,
niet alleen een manier om mensen aan te spreken en aan te wijzen,
maar ook onder welke invloed, of met welke genade ze leefden.

Zo was johannes de doper een heilige,
en mensen die naar hem vernoemd zijn,
krijgen zijn overschaduwing van invloed.

Een naam was dus ook een genade van een heilige.

Een andere theorie is dat een familielid die
kort of langer geleden is ontslapen,
zich in een nieuwe menselijke vorm wil hullen,
en vaak binnen de eigen familie een nieuwe geboorte kiest.
Immers zijn familie was zijn bloed,
en zijn band was met zijn familie leden.

Naamgeving.
Of het de genade van een heilig aanwijst.
Of een naam van een familielid die een nieuwe geboorte kiest.

Of simpel de keuze van de ouders.


 

Gebeds taal

Godsdiensten geven de mogelijkheid aan gelovigen om te bidden.
bidden is het verwoorden van een vraag, klacht, opmerking tot een boodschap.
Een gebed is een boodschap gericht aan een godheid.

Godsdiensten kennen het aanroepen van een hogere macht.
Die wordt onderwezen door boodschappers en hun nakomelingen.

Ieder mens die tot een godsdienst behoort,
kent het gebed en bidt meestal in de moedertaal.

De vraag horen de goden onze gebeden,
immers als wij duizenden jaren geleden de naam
van een profeet volgden toentertijd
een onbekende volkstaal,

Gebeden die niet in de toenmalige volkstaal zijn gevormd,
Hoe kan een godheid gebeden dan horen.

Met de voortschrijdende tijd,
veranderen talen, verschijnen nieuwe godsdiensten,
verdwijnen oude vormen.

Boven de godsdiensten staan religies,
Die niet een eenduidige godheid aanbidden.
Die geen boodschap van profeten of heiligen vereren.
Een religie is een aanbidding van vormloosheid, van naamloosheid.
Maar kent toch bestaan, Kent toch een kenmerk.

Gebeden in een taal uitgedrukt,
Worden door hogere machten die nog bekend zijn
door hun godsdiensten gehoord,
ook al is het onze eigen taal.


 

Zonlicht

Alle levende wezens met een op zuurstof gebaseerde levensvorm,
heeft een afhankelijkheid van licht.

Door licht groeien planten,
Door licht groeien levenssystemen.
Door licht groeien dieren en mensen.

Licht komt van de zon en geeft
zijn warmte, licht, straling en energie.

Licht dat van de zon komt,
Ze zeggen dat het licht het bewustzijn draagt van de zon.
Ze zeggen dat het licht is als het lichaam van de zon.

Het lichaam dat bestaat uit energie, en gewaarzijn van eigen vorm.

Waarbij licht door het gehele lichaam van de zon schijntm
Dat zich uitstrekt tot de grenzen van het zonnestelsel.

Zonlicht, is als de energiedrager die al het leven op aarde,
en in het verleden zowel de toekomst ook op andere plaatsen
in het zonnestelsel de mogelijkheid geeft om bewust te leven.

Het Zonlicht dat spoken terugstuurt naar de duisternis.
Het zonlicht dat demonen het daglicht als grens geeft.
Het zonlicht, door ervan te genieten, en het licht te zien,
kan men de geest tot rust brengen.

Zonneschijn geeft vriendelijkheid.
Zonneschijn schenkt rust aan de vermoeiden.
Zonneschijn maakt het karakter, kalm en wijs.
Zonneschijn geeft inzicht in levenservaring.


 

Crea Forming

In deze tijd vinden we het gebruik van een printer die vormen kan creeren in een multidimensionele ruimte.
Een printer die met plastic, metaal of silicaat een klein voorwerp kan maken,
tot een printer die op grote schaal prototypes kan maken.

Een 3d printer, gekoppeld aan een computer kan allerlei voorwerpen boetseren,
met grondstof, een klosje plastic garen, tot een smeltwas staaf die een mal voorbereidt.

Crea Forming is een stap verder,
Stel je kan een voorwerp printen die kan bewegen,
een simpele robot kan met metaal, plastic en silicaat gemaakt worden.

Ter grootte van een tiental centimeter.

Crea Forming is het printen in een multidimensionale ruimte,
van een voorwerp die biologisch en chemisch in staat is
om te bewegen en een opdracht uite voeren als onderdeel van een doelstelling.

Crea Forming,
Stel dat je een aap kan printen, inclusief de mogelijkheid om
te zoeken naar voedsel, beschutting en territorium.

Crea Forming, stel nu dat wij als mens naar de ruimte gaan.
Ver weg, we hebben een crea forming apparaat bij ons.

We zijn bij een planeet met een intelligente levensvorm,
die lijkt op een soort hindu ganesha.
Een soort met een olifant slurf.

Om toenadering te zoeken,
printen wij een duplicaat van een van deze wezens,
en gebruiken wij het geprinte voorwerp, de imitatie levende wezen,
en maken wij contact.

In het kort,
met een geavanceerde printer kunnen wij door het printen van
levende wezens, toenadering hebben tot allerlei intelligente soorten,
buiten de ons bekende menselijke soort.

Deze 3d printer die robots kan vormen,
kan natuurlijk ook simpele vormen creeren,
van kleine verkenningsschepen, tot voorwerpen
voor ruilhandel.

Deze 3dprinter kan natuurlijk meer dan alleen plastic vormen maken,
en zal met chemische middelen een levend wezen kunnen namaken, die
niet te onderscheiden is van echt.


 

Levens-stadia

Ieder mens is als een plant die een stadium van groei heeft.
Een plant begint met een wortel, die via een wortelstelsel een voedingsbodem is
voor water uit mag groeien.

Een plant komt boven de grond en vormt een blad en stengel.
Van dag tot dag groeit het van 1 millimeter tot centimeter.

Uiteindelijk kent elke soort een andere grootte,
een andere vorm.
Vrucht en bloem volgen maar in hun eigen tijd.

Een mens is als een plant die,
van kleuter leeftijd tot adolescent groeit om het wortelstelsel te vormen,
Waarna tussen de twintig en dertig de scholing compleet is.

Een mens heeft dan de leeftijd en ervaring om wat geleerd is,
via een baan, of een daginvulling om te zetten in een dagelijks doel,
Een dagelijks doel die bij de samenleving een onderdeel heeft,
die een geheel aan beschaving mogelijk maakt.

Een mens tussen de twintig en veertig, vormt ook
een manier van samenleven. met een ander mens, of een groep mensen.
Een relatie die als vriendschap elkaar beschermt,
en zo het moge ook een nalatenschap vormt van kinderen of vermogen.
Een nalatenschap van kennis, kunde of inzicht.

Als de mens vergeleken met een plant, van tijd tot tijd groeit,
Niet iedere soort plant kent dezelfde tijd van vruchtdragen.
Niet iedere plant heeft een gelijkende schoonheid,
Niet iedere plant, is sterk of zwak, zacht of schoon.

Levensstadia, ieder mens heeft een verscheiden manier
van begin en eind van een stadium.
Stadia zoals scholing, relatievorming, beroepsuitoefening,
voortbrengen van bijdrage aan de samenleving.

Dus als mens, kent ieder zijn unieke waarde.
Zijn oorsprong uit verscheidene bron.

Een bron die ieder op andere wijze laat groeien, en nut voortbrengen.


 

rules of conduct

Mensen zijn onderdeel van de mensheid.
de mensheid heeft bestaan sinds oude tijden,
en zal bestaan tot in een verre toekomst.

Een mens heeft een lichaam, ziel en een geest.
Een mens heeft een manier van reageren, handelen, en begrijpen.
Een mens heeft een instinct die pijn probeert te mijden,
en een gevoel van genoegen probeert te zoeken en of herhalen.

Een mens heeft gevoel en gedachte als bron van handelen.
Een mens kan in gevoel een betekenis vinden bij het dagelijks leven.
Een mens kan door denken, overwegen een doel geven aan het leven.

De mens heeft een rule of conduct.
De mensheid heeft rules of conduct.

Stel je nu voor dat mensen uit engeland, naar frankrijk gaan.
Als ze beide alleen hun eigen taal kennen,
dan zal men wegen zoeken om een bedoeling of boodschap over te brengen.
Omdat beide menselijk zijn verkrijg je vrij snel dat je effectief kan communiceren.

Stel nu dat een van beide niet menselijk is maar buitenaards.
Als de buitenaardse minder intelligent begaafd is,
komt de primaire communicatie als recht bij de mens te liggen.
Immers met relatief hogere intelligentie zal die de mogelijkheid hebben om
te communiceren en te leren effectief te vertalen.

Stel nu dat de buitenaardse hoger intelligent is, relatief tot de mens.
Dan heeft die de primaire communicatie, het voordeel beter te vertalen,
begrijpen en een effectieve uitwisseling te hebben.

Stel nu dat buitenaardse zouden willen communiceren.
Als ze dat op effectieve wijze willen, moeten ze zich aanpassen
aan de menselijke rules of conduct.

Dat simpelweg betekent:
Met mensen communiceren op gelijk niveau,
Behoort te gebeuren door ook op de mens te lijken.

Met mensen communiceren is door
in onderwerp van gesprek, kenmerken en eigenschappen,
de wijze van communiceren gelijkwaardig aan mens te maken.

Als een buitenaardse het heeft over energie op alpha centauri,
heeft de mens alleen in zijn referentiekader de mooie nebulae nevels,
meer niet, dus is effectief communiceren daarover niet mogelijk.

Dit als eenzijdig voorbeeld geeft een reden om zich aan te passen
aan de manier van communiceren met het doel om gelijkwaardig contact te krijgen.

Menselijke rules of conduct,
is door in communicatie af te dalen naar het niveau waarmee de ander begaafd is.

Denk maar aan de graancirkels,
geen schade aan het graan, maar wel een boodschap die
door de tijd zichzelf herstelt in de functie die het draagt.
Graan kan gewoon geoogst worden,
maar heeft wel een tijdelijke intelligente waarde gehad.

Stel je zou in de Enterprise in Star trek zitten,
Hoe zou je contact maken met een nieuwe ras ergens in de nevelen ver weg.

Je zou je uitdossen als de lokale soort, stel die lijkt op een mens,
en je zou proberen door hun taal te bestuderen hoe je kan praten met hen.
Vervolgens ga je in lokaal tenue naar hen toe en communiceer je met hen.

Als bewoner van Enterprise, wil je nieuwe gebieden in kaart brengen.
Dus je maakt lokaal contact en bestudeert hun samenleving.

Als bewoner van Enterprise, bemerkt je misschien dat
als ze gebruik maken van een erg schadelijke stof,
bij het normale leven waardoor ze vernietigd kunnen worden,
Je zou ze op een onzichtbare manier helpen om de zelfvernietiging te voorkomen.


 

Zilver

Zoals goud een produkt is dat mensen van eer een versiering geven.
zoals parels voor de vrouw een sieraad zijn.

Zo is zilver een geld of ruilmiddel,
een vorm van versiering die gedragen wordt.
Een middel tot mooier maken.

Maar een spiegel van zilver,
toont de ziel die zich in het zilver laat weerschijnen.

Kijkt men in de spiegel,
een spiegel toont de lichamelijke weerschijn,
Een spiegel toont hoe men eruit ziet.

Maar kijkt men in een spiegel van zilver,
kijkt men in eigen ogen,
Dan weerspiegelt de ziel zich.

Als mythe in oude tijden,
toen er een andere beschaving was.
Kende men ook het gebruik van zilver.

Men liet mensen die een boosaardige invloed hadden,
in de zon weerspiegelt door zilver kijken.

Door het zonlicht te vangen in zilver,
en te richten op de ogen van diegene,
Zo kwam diegene tot inkeer.


 

Lichtcombinatie

Als een vrucht in de baarmoeder zit,
ervaart het nabijheid van de moeder.
Een vrucht hoort de hartslag, krijgt bloed.

Een vrucht in de baarmoeder,
groeit tot een zelfsturende organisme die mens wordt genoemd.
Uit de baarmoeder van een mens, komt altijd een mens.

Een vrucht die te vroeg geboren wordt, komt in de couveuse.
Een machine die door aanpassing van warmte, licht en voeding
de vrucht verder laat groeien. tot het zelstandig kan leven.
Zelfstandig, met een eigen hartslag, mogelijkheid tot ademen, en mogelijkheid tot voedsel inname.
(borstvoeding)

Zoals een vrucht in de buik, door de nabijheid van de moeder kan groeien,
Zo is er vergelijkbaar een methode die met licht werkt.
Warmte als onderdeel van licht,
evenals een combinatie van frequenties.
Deze combinatie kan ook gebruikt worden bij
ernstige verwondingen, bij schadelijke invloeden.

Deze combinatie; geeft een lichaam als het ware een opdracht
om te genezen. een opdracht die tot in het dna werkt.
Waardoor ook dna-malversaties of dna-schade kan genezen.

Deze Lichtcombinatie heeft een reeks frequenties die paralel en serieel werken.

Deze lichtcombinaties hebben tal van mogelijkheden.
een vernieuwende wetenschap die de mens en zijn gezondheid dient.


 

edelsteen en invloed

Sinds oudsher is de steen, een geliefd voorwerp om mee te pronken,
of het lichaam te sieren.

sinds oudsher is de steen, een edelsteen een object dat een vaste waarde
vertegenwoordigt.

Bezit men een smaragd, dan kan men bij inwisseling een jaar lang leven
van brood en voeding.

Bezit men een edelsteen, dan kan men kortere of langere tijd,
in weelde leven.

Een diamant geeft een leven van gemak en luxe.
Maar de steen die men inwisselt heeft men niet meer in eigendom.

Een steen die men vind in de natuur, kent de waarde van de
de steen die men polijst en verhandelt.
Maar alleen als men de moeite doet om het prijzenswaardig te maken.

Een edelsteen kent dus de invloed van de waarde in goederen.
Men kan een bijzondere steen inwisselen,
en men krijgt grote waarde door voeding, beschutting, vermaak.

De letterlijke betekenis van een steen,
is inwisselbaar voor geld, goud, luxe.

De steen heeft ook een minder zichtbare waarde.
Kent men een steen die de drager eenheid geeft.
Kent men een steen die de drager rust en kalmte geeft.
Kent men een steen die de drager spontaniteit en tevredenheid geeft.

Kent men stenen die oorlog beginnen en ruzie veroorzaken.
Kent men stenen die de drager boosaardig maken.

Een edelsteen heeft waarde door de invloed die het heeft.
Men ziet liever voordeel van een edelsteen dan
een schadelijke werking.

De Edelsteen heeft invloed, buiten de zichtbare wereld,
ook op geest en denken.

Elke edelsteen kent een kenmerk van straling.
Moge die straling bekend zijn,
om ook mensen die geestelijk ziek zijn te genezen of ondersteunen.


 

Doel en functie

Elke mens heeft een doel in het leven.
Een doel die voor de geboorte is toegewezen.
Een toewijzing door een macht die tijdens het leven niet kenbaar is.

Het doel van een mens heeft in de samenleving een factor die verbetering en groei geeft.
Een voorbeeld van een doel kan zijn om binnen de wetenschap een vernieuwing door te voeren.
Een ontdekking van een nieuwe chemische stof, een wiskundige formule, een doorbraak in artificiele informatica.
Of dichter bij de aarde als bioloog, boswachter of een baan die veel fysieke inspanning vereist.

Dit doel dat ieder mens bij de geboorte meekrijgt is in de ziel gebakken.
Een doel dat vanzelf ontvouwt tijdens het leven.

Ertegen vechten is een paradox, hoe kan je vechten tegen
de intentie van je leven zelf.

Een doel dat bij de geboorte wordt meegegeven,
wordt overschreven bij het aangaan van een religie.
Door gebed overstijgt de ziel zijn aardse leven.
Door gebed overstijgt het leven zichzelf en krijgt een binding met een hogere macht.

Een doel dat getrancendeerd wordt, heeft als oorzaak een gebed voor een levenstaak,
een levensdoel of een plicht.

Een doel dat getrancendeerd wordt, heeft geen bekende beschrijving meer.
Een doel dat woorden verliest om een hogere essentie te verkrijgen.

Een levensdoel wordt dan een functie binnen een religie.
Een functie die in het christendom een godsdienst wordt genoemd.
En in elke religie een functie voor de hogere macht dient.

Een levensdoel, die in religie wordt geofferd, krijgt een hogere invloed,
een invloed die niet menselijk is, ook niet buitenaards, maar
van de Hogere Bron zelf komt.

De Hogere Bron, christelijk, hindoeistisch, boedhistisch.
In dienst van een hogere macht, ontvouwt het leven zich op een niet voorspelbare wijze.
In dienst van een hogere macht, mag men bidden voor genade, bescherming,
en welke zorg of gebedsonderwerp er verschijnt.


 

De verleiding

De mens, bestaat uit fysiek en mentaal.
Uit lichaam en geest.

Uit gevoel en gedachte.
Uit leven en beschouwen.

Mensen krijgen in hun jeugd door opvoeding
uiteindelijk een maatschappelijk positie.
Een positie waarbij ze een functie hebben in de maatschappij.

Een bijdrage aan het systeem wereld.
Met opleiding of studie een baan met hogere intelligentie vereiste.
zonder opleiding, geen werk of simpel werk.

Ouders willen door hun eigen ervaring met eigen studie opleiding,
dat hun kinderen een goede positie krijgen.
Ze benadrukken voor hun kinderen dat studie belangrijk is.

Ouders willen hun kinderen de beste positie meegeven.
Dus in de opvoeding is er plaats voor het aanleren van
aangepast of beheerst gedrag.
Het aanleren van communicatievaardigheid.
Het benoemen van gevoel.
Het volgen van wensen en verlangen binnen de wettelijke mogelijkheid.

De mens, is mens vanwege zijn streven het beste te bereiken.
De mens, is mens vanwege de opvoeding die het leven van generatie tot generatie verbetert.

De mens, in zijn jeugd, kent de verleiding.
De verleiding die de kunde en kennisgaring beinvloedt.

De verleiding tot alcohol,
geeft mensen tijdelijk een roes.
Maar neemt de vaardigheid van leven deels weg.
De mens die alcohol drinkt, raakt eraan gewend, en ook al drinkt iemand weinig,
het kan een verslaving worden.

De verleiding, kan op veel vlakken opkomen.
sigaretten, alcohol, wiet, en andere genotsmiddelen.

Als een mens de verleiding weerstaat voordat het door uitvoering zijn schadelijke vorm krijgt.
Een verleiding die niet gekend wordt kan geen schade veroorzaken.
Een verleiding die beheerst wordt afgewezen.
Een verleiding waar men niet voor valt.
Een verleiding die nooit voet aan de grond krijg.
Een verleiding die zijn schadelijke werking niet kan doen.

Iets wat men niet kent, kan geen schade doen.
Een verleiding doet al bij een of twee keer schade;
immers het gevoel dat het oproept van tijdelijk geluk; fijn gevoel
of verbeterde beleving kan al het risico in houden.

Een verleiding die men afwijst hoeft men ook nooit te overwinnen..
Een verleiding die door studie erover zijn betekenis krijgt, kan overwonnen of afgewezen worden.

Een verslaving of schadelijke werking is pas aanwezig als men door ondervinding
voelt of beleeft welk effect het heeft. Waarbij het roesgevoel, het tijdelijke genoegen
de binding geeft met dit middel.


 

binding en religie

Deze wereld is gebouwd op het instituut van menselijke binding.
Mensen zoeken in hun jeugd een geschikte partner.
Een binding met een ander mens.
Waardoor het gevoel van verbondenheid voor kort of lang wordt ervaren.

Mensen die een relatie hebben, zoeken naar een manier om
kinderen te krijgen en in hun liefde op te voeden.

Een mens is pas een mens als hij een kind heeft.
Een mens zonder partner is maar een halve eenheid.

Een mens zonder relatie zal een gevoel van gemis ervaren.
Een gevoel dat het leven niet volmaakt is.

Een relatie geeft een mens een doel.
Door verbinding geeft het de mens een emotionele binding.
Liefde en genegenheid is een oorzaak om te strijden voor je liefde.

Wanneer partner of kinderen schade oplopen,
is het eerste intentie om hen te beschermen.

En zo is ook; de mens met een emotionele binding,
neemt alle middelen te baat om die verbinding te beschermen,
of in tact te houden.

Wordt een kind gegijzeld,
dan zal de man zoeken naar manieren om zijn kind te redden.
Niet alleen met behulp van de wet,
maar ook op manieren die wettelijk niet zijn toegestaan.

Vanwege deze binding is het voor een mens moeillijk om zich
helemaal te geven.
Immers de relatie is de eerste binding en geeft gen ruimte voor
alle andere bindingen.

Een mens die geen relatie heeft, niet gehad heeft,
of al een tijd in reinheid.
Die zal de zoektocht verder dragen naar een binding
met religie.

Waar een mens normaal zekerheid en vertrouwen bij een ander mens zoekt en vindt,
zal de religieuze mens zoeken naar eenheid en verbinding met een hogere macht.

Door het sublimeren van de liefde als gevoel van verbinding, en het zoeken naar eenheid in relatie.
Het wensen van nageslacht komt de religieuze mens tot een
verbinding met het hogere door gebed, door bereidheid, en door compassie.

Gebed is het middel om de hogere macht in het leven uit te nodigen.
Gebed is het wensen van goddelijke wil als invloed in het leven.

Bereidheid is de toestemming om door een hogere macht geleidt te worden.
Bereidheid is ook de toestemming om een taak of levensplicht aan te gaan in de religieuze beoefening.
Compassie is het middel om eigen geluk, eigen talent te delen met de wereld.

Een mens die geen relaties heeft, en zich rein gedraagt zal op het religieuze pad,
een grotere mogelijkheid hebben om zich toe te wijden.

Een mens met een relatie; kent verantwoordelijkheid naar de partner,
een mens met toegewijde religie heeft een verantwoordelijkheid richting zijn toewijding.


 

Twee zijden van de medaille

Stel je voor er is een wereld waarin twee kanten bestaan.
In de ene wereld is een wezen bijvoorbeeld een mens,
die een goed leven heeft. die zich gelukkig acht met een relatie,
een goede baan en vrienden.

In de andere wereld, bestaat deze mens ook,
maar niet in de menselijke vorm, maar als een klein plantje.

In de ene wereld heet die mens; Johannes,
in de andere is het plantje de stjans kruid.

Stel nu dat deze twee zijden, voor ieder wezen in de wereld gelden.
In onze wereld, lopen wij dagelijks langs bomen,
maar die bomen zijn in de andere wereld hogere wezens die
meer kunnen als wij mensen hier bekend mee zijn.

Twee zijden.
Een groot volk in de ruimte, met technologie
waar wij jaloers op zouden zijn.
Dat grote volk, is in de andere dimensie een volk van grote waarde.
Maar de dimensie, deze die tegenover die ligt.
Is dat volk slechts een steen.
Noem het een mooie steen.
Een blauwe agaath, een toermalijn of een smaragd.

Hoe kleiner, hoe vaster een wezen, hoe groter het verschil is in
de verschijning in deze en de andere wereld.

Ze zeggen wel; als een mens gefolterd wordt door onbekende invloeden,
kies een mooie steen uit en draag die dagelijks bij je.
Of geef het een mooie plaats in huis.

Een steen die het aura verbetert.
Het aura opschoont.


 

Menselijk doel

Elk mens streeft naar volmaaktheid.
Sommigen, zoeken het in een relatie of de zoektocht naar ideale liefde.
Ook het zoeken van genot valt hieronder.
Deze mensen streven kama na.

De tweede is de mens die zoekt naar rijkdom.
Veel geld, veel vermogen, het hebben van dure voorwerpen,
maar ook een welgestelde positie.
Macht en roem. Deze heet Artha.

De derde is de mens die zoekt naar een vorm van
levensdoel die buiten hem ligt.
Het naleven van leefregels, het dienen van een religieus doel.
Dit heet Dharma. het voldoen van plicht in het leven.

Het vierde levensdoel is de mens die naar eenheid zoekt.
Eenheid in leven, beleving en samenleving.
Verlichting ten einde het ultieme doel te bereiken.

In het hinduisme staan deze doelen als de algemene
bedoeling van het menselijk leven.

Als mensen geen genoegen meer ervaren in het leven,
zullen ze gaan zoeken naar een manier die wel voldoening schenkt.
Een religieus doel, en eenheid met de werkelijkheid.