Oranje Licht

door Bastiaan Oostendorp

 

Inhoudsopgave

 

Inhoudsopgave. 3

Beschermengel

grootmachten

creationisme

Boom des levens

vriendschap

Stil gebed

gebed

meditatie

Drugs en verslaving

Citroen

alcohol

erge honger

Zwart gat

Christelijk geloof

het leven

eigenwijsheid

Schatkist

Licht

geweten en verandering

mens en groei

staatsobligatie

elektrische bron

Radio activiteit

Genade

nageslacht

gedragsverandering

Merlijn en tovernarij

synoptische klank

codering leven

voorkomen

kwaad in gradatie

oog voor het zichtbare

invloed

Verborgen samenleving

wetsberechting

recht op bewustzijn

Zonnereligie

voedselvoorziening

ramp decentralisatie

blauw bloed

liefdadigheid

freud

taal en betekenis

karma en doel

Zelfrepresentatie

menselijkheid

Tijd

ervaring leert

Hemel

Zon

Leiding en macht


 

Als mens heb je vanaf je geboorte een beschermengel.
Een religie die niet echt bekend is zegt:
Geef je over, of Stel je open, onvoorwaardelijk aan of voor je Beschermengel.
Dan beschermt die engel je. Zelfs ook als je door fout niet meer ziet wat goed is.

Overgave aan beschermengel,
Openstelling voor beschermengel.
Sta de invloed van je beschermengel toe.


 

grootmachten

Als mens zien we niet wat er allemaal voor levensvormen zijn buiten onze zintuiglijke mogelijkheden.
Zowel diep in zee, hoog in de lucht, in het universum. Overal leven.

Er zijn grootmachten die het leven regeren.
Van de maan die het vloed beinvloedt.
Van de Aarde die de dieren in het dierenrijk beveelt te paren en te vechten.

De mens heeft keuze welke macht hij toelaat of dient.

De christenen die de verlosser Jezus aanbidden.
De hindoeisten die de goden aanbidden met diverse namen. Van Vishnu tot Shiva.
Ook de Allerhoogste persoonlijkheid gods als Krsna wordt aanbeden
De islamieten die Allah aanbidden.

Zo zijn er ook grootmachten die minder bekend zijn.
We zien ze al tijden geleden zichtbaar zijn.
Zoals de grieken, spartanen met Athene, Hera en Zeus.
Zoals de romeinen met de goden van de planeten. Mars enzo.

Maar er zijn ook al sinds enkele honderden jaren grootmachten die
worden aanbeden door bijvoorbeeld vrijmetselaars en verwante organisaties.
Grootmachten zoals de Architect van het universum.

Organisaties zoals de vrijmetselaars hebben er grote rijkdom en macht door gekregen.

Er is een macht die overal bovenuitgaat. Een macht die hoger is dan het universum.
En het bestaande overstijgt. En wat zichtbaar is zowel als wat onzichtbaar is overstijgt.

Een macht, die geen naam kent, maar door kenmerken wordt aangewezen.
Kenmerken als Almacht, Alomtegenwoordig, Alwetend.

Ken de Macht die u aanbidt. Ken die macht, en overweeg of het goed is een grootmacht te aanbidden. En welke waarde eraan wordt toegekend. Een kwalijke macht aanbidden kent nadelen en beperkingen.

Ook de Allerhoogste macht, heeft betekenis. Het is hoe je de macht die je bedoelt benoemt.


 

creationisme

De aarde is in zeven dagen geschapen.
Beginnend met de zee en de geest erboven.

De aarde, eerst werden de planten, dieren geschapen.

Het is een beschrijving die werd vertelt aan mensen die nog geen samenleving hadden gebaseerd op het schriftelijke en verbale communicatie.

Als we het scheppingsverhaal tegenwoordig zouden horen.
Dan zouden we horen over de intelligente methoden om nieuw leven de levenskracht in te blazen.
Zoals een baby na geboorte de eerste ademteug moet krijgen om te leven.
Zo heeft onze levende menselijke soort ook de eerste ademteug gehad om te bestaan.

De wereld is niet gemaakt naar willekeur. Het is geen dobbelsteen met duizend kanten die toevallig de drie winnende getallen liet zien.

De wereld heeft een architect.
Een architect die wist welke methoden er zijn om zowel leven als ecosysteem te creeren.

De architect die zoals sommigen geloven de hele aarde en al wat erop leeft heeft geschapen.

De architect, die in genesis de goddelijke macht wordt genoemd.
De architect die door zijn functie van grootmacht een vergelijkbaar concept is als de Almacht, of de Allerhoogste.

De architect van het leven. Zowel hier als overal elders.

Creationisme. De aarde is door survival of the fittest geworden.
Als overleving van de sterkste, of overleving van de best aangepaste de oorzaak zou zijn van onze huidige beschaving. Zou er geen goddelijke macht zijn. Immers waarom zouden wij goden navolgen die niet ieder volgeling de sterkste zou maken.

Creationisme.
De mens is een wezen, ontworpen door een architect, en wordt bij iedere generatie opnieuw in ontwerp gerealiseerd.

Creationisme.
Er zijn religies die geloven.
geloven in scheppingswoorden.
geloven in woorden van licht.
woorden van licht die leven scheppen.
woorden van licht die de samenleving de vorm en eigenschappen geven
die leven toestaat zichzelf te reproduceren.

Leven is geloof in goedheid.
Leven is geloof in wijsheid.
Leven is geloof in vriendschap.
Leven is geloof in elkaar.


 

Boom des levens

Veel mensen kennen wel van horen zeggen of van lezen de verhalen uit de bijbel.
Ze beschrijven het leven van mensen in relatie tot goddelijke machten.
goddelijke machten uit het oude testament, en uit het nieuwe testament.
De oude goden zoals in de thora benoemd zijn natuurlijk goden die menselijke kenmerken hebben. Wraak als mensen zich afkeren van de goddelijke macht.

Maar goden in het oude testament hebben hun grond in het eerste boek, genesis.
De goddelijke macht die Adam en Eva in het paradijs voorzag van eten, drinken en geluk.
Ze gaven de dieren namen, en deden alles wat ze gelukkig maakten.

Totdat ze een boom tegenkwamen waar ze niet van mochten eten.
Die naast de boom stond waar ze voor altijd gelukkig van zouden zijn als ze daar de vruchten van zouden eten.

De boom des kennis van goed en kwaad. Sommigen vergelijken die boom met het vermogen wat bij de mens; de mind, het denkvermogen, de geest wordt genoemd.
Door te denken aan onderwerpen verkrijg je kennis over voordeel, nadeel, functie, betekenis.
Dus sommigen zien het denkvermogen als de boom des kennis.

De andere boom, de boom des levens, zou een boom zijn die zodra adam en eva de zondeval hadden beleefd geen betekenis meer hebben, of zelfs afwezig of beschermd door engelen.

De boom des levens, er zijn groeperingen en religieuze mensen die zeggen dat die boom,
het gebed is. immers een verhoord gebed is de boom des levens volgens de spreuken van Salomo.
Om het scherper te stellen; de boom des levens, de vrucht eten, is een symbolische beschrijving van jezelf overgeven aan de goddelijke macht.

De goddelijke macht. Die als kenmerk Almacht heeft.

Het is een mening en geen vaststaand feit, en is niet door bewijs gestaafd. Het is een overtuiging, of iets waar je in gelooft. Geloof is niet op bewijs maar op gevoelens zoals hoop, liefde, streven.

Net zoals dat engelen de wil van de goddelijke macht uitvoeren, en geen eigen wil hebben.
Volgens beschrijvingen van sommige religieuze boeken.

De engelen zouden dan zo denk ik, zich hebben overgegeven aan de goddelijke macht.
Immers anders zouden ze hun eigen wil doen.

De engelen door de goddelijke macht begenadigt zouden werken voor de vrede van de samenleving.


 

vriendschap

Veel mensen hebben de ervaring dat het leven moeillijk is.
Of dat het vechten is voor je behoud.

Maar heel soms kom je iemand tegen die iets aardig zegt. die iets aardigs doet.
Een kleine gift. Bijvoorbeeld de parkeermeter waar je een bonnetje van iemand anders krijgt.
een verjaardagskaart. Noem maar.

Het zijn de kleine dingen die soms het leven weer waarde of betekenis geven.
Maar het zijn niet alleen dingen die je krijgt of overkomt die het leven waarde geeft.

Je kan ook zelf zulke dingen doen voor anderen.
Het levert sociale warmte op.

Aardig zijn, is niet altijd een grote inspanning. Het zijn soms al kleine dingen die er toe doen.

Vriendschap zonder eis.
Vriendschap zonder kostprijs.

Aardig zijn, Aardig doen.
De samenleving wordt er beter van.


 

Stil gebed

Stil gebed is bidden zonder wens, zonder klacht.
Stil gebed is aandacht besteden aan de Almacht.
Zonder woorden, zonder woordelijk gebed.

Door de handen in gebedshouding te vouwen,
en Stilte voor de Almacht te hebben.
Dit zolang als je wil. minuten tot uren.

Stil Gebed.


 

gebed

Religies leren gebed als communicatiemiddel met de goden.
In het christendom leer je afhankelijk te zijn van de drie-eenheid. Vader Zoon en Geest.
In de islam leer je onderworpen te zijn aan Allah.
In andere religies hebben ze soortgelijke middelen.

Communicatie met het Hogere.
Communicatie met het Ongeziene.

Gebed is als het praten tegen de macht die een rol speelt in de beinvloeding die als gunstig wordt ervaren.

Gebed, de hoogste macht heet de Almacht.
De machten eronder hebben ook namen die aangewezen worden als god.

Gebed tot de Almacht. Het is ieder individu die er voor kan kiezen, en leert of ervaart wat voor positieve invloed het op het leven heeft.

Ieder wezen heeft opnieuw de kans om te ervaren wat gebed voor functie kan hebben in het leven.

Het is voor ieder wezen, ieder mens, vrij om te bidden tot de almacht.
Het kan niet verboden worden, niet alleen voor wezens of mensen met voorkeurspositie.
Het is geen uitverkiezing. Niet alleen voor ingewijden.
Niet op grond van kenmerk te verbieden of toe te bedelen.

Ieder wezen, ieder mens is vrij om te kiezen in gebed te gaan tot de Almacht.

Gebed is niet gebonden aan bepaalde uitingen.
Het is geen plicht om vastgestelde woorden te gebruiken in gebed.

Gebed mag zijn, je wensen voorleggen aan de Almacht.
Gebed mag zijn, bescherming vragen aan de Almacht.
Gebed mag zijn, De genade van de Almacht te vragen.

Ieder woord tot de Almacht, heeft recht gesproken te worden.
Maar het is de Almacht die in zijn wijsheid besluit hoe gebeden verhoort worden.
Er is geen zekerheid vooraf over wat de Almacht doet.

Moord, doodslag, geweld, boosaardigheid. Het is geen onderdeel van werken of devotie jegens de Almacht.


 

meditatie

Gedachteinhouden, zijn voor ieder mens verschillend.
De ene leert in zijn jeugd te denken in concepten,
De ander leert in de jeugd in beelden te denken.

Ieder mens denkt anders.
Maar meditatie is voor iedereen het zelfde.

Aandacht in het hier en nu.
Aanwezig zijn in het moment.
Gewaarzijn van het huidige ogenblik.

Meditatie schenkt de ziel rust en geeft energie aan de geest.
Door de afwezigheid van de geest. Leert de geest zijn rust en goedheid te hervinden.

Meditatie.
Door oefening breidt het uit.
Tot het hele leven een meditatieve periode is.

Mindfullness heet het ook wel.
De mind leert zijn volledigheid kennen.
De mind komt tot rust.

Door meditatie komt er ook energie in de omgeving van ons.
Een energie die heelt, geneest.


 

Drugs en verslaving

Voor een groep in de samenleving is er geen plezier in het leven.
Ze leven van spuit tot spuit of van roken tot roken.
Met drugs is je leven geen pretje meer.

Er zijn wel klinieken die genezing brengen, of lastenverlichting.

Drugs, ze zijn enkele tientallen jaren geleden door de amerikaanse overheid ontworpen en uitgevonden. Als middel om soldaten langer te laten vechten. zo hoopten ze.
Toen het onbruikbaar bleek is het op de markt gekomen als genotsmiddel.

Drugs tegengaan. Dat is als je cold turkey afkickt geen fijne bezigheid.
Met grote wilskracht lukt het. Maar als je zelf niet overtuigd bent van je gewenste verandering, dan is het bijna onmogelijk om goed af te kicken.

Een stofje, kruid, materiaal die drugs onaangenaam maakt zou een oplossing zijn.
Een kruidje dat drugs smerig maakt. Dat is een manier om de blokkade om te gebruiken groter maakt dan het verlangen om het te gebruiken.

Drugs. Je kan beter nooit beginnen, dan hoef je er ook niet mee te eindigen.

Kruid dat verslaving tegengaat. In homeopatische kringen zullen ze een verdunning van de zeflde stof nemen, om de essentie van de stof toe te dienen. Daardoor zou volgens de regel van de homeopathie de verslaving eindigen.

Of zou het zoals bij vaccinering zijn. Een deel van de verslavende stof zonder de schadelijke werking.

Drugs. Een last voor de verslaafde.
Een keuze die bij begin bewust is maar langzaam verandert in moeten en innerlijke dwang.


 

Citroen

Citroen is een vrucht die door de zuurte een reinigende werking heeft op het bloed.
En ook op de organen.

Door citroensap te mengen met water en op te drinken, wordt het lichaam weer langzaam vrij van verontreiningen in het bloed en de organen.

Ook zou het goed werken om spiermassa te ontwikkelen.


 

alcohol

Veel mensen zijn verslaafd aan een drankje. Geen drankje zoals iedereen gezond vindt.
Maar alcohol. Ze zeggen ach het is gezond een glaasje.
Maar alcohol is niet gezond.

Als je trek in alcohol krijgt, probeer dan een kruiden thee met gember en zoethout.
Als het niet helpt, schaadt het ook niet.

kruidenthee zou kunnen helpen.


 

erge honger

Mensen die erge honger hebben de dag door. Ze bestaan, soms zijn ze dik, soms met ziektes om dikte tegen te gaan.

Om honger te vermijden, is het goed om noten te eten, en ook produkten met soya.
soya geeft een gevoel in de maag waarbij honger door de tijd heen minder wordt of zelfs verdwijnt.

Noten geven zodra je ze eet een gevoel in je maag dat je hebt gegeten, ook als je normaal bij eten geen vol gevoel krijgt.

Suiker vermijden is ook een goede keuze.


 

Zwart gat

De Zwarte gaten zijn voor ons te ingewikkeld om ze te exploreren.
Want ze slorpen al het licht op, en zwart blijft over als gebrek aan licht.
In de toekomst hebben we misschien ruimteschepen met fusieaandrijving die erbij in de buurt kan komen. Maar een zwart gat is meer als een soort put in de ruimte.

Een zwart gat heeft ook tegengestelde tijdsvolgorde.
Als je de gedachte neemt dat je op veertien juli jarig bent geweest. En het is twintig juli.
Dan loopt in het zwarte gat de tijd achteruit. Dus op twintig juli zal je over zes dagen jarig zijn.

De singulariteit tijdsvolgorde is tegengesteld. Wat het mogelijk maakt om in een onbepaald verleden te komen.

Door met een schip kortstondig in het zwarte gat te vallen, is het mogelijk om een onbekende tijdsmeting te verschuiven.


 

Christelijk geloof

Mensen vanaf 2000 jaar geleden hebben een vorm van betekenisgeving aan het leven waardoor ze zekerheid ervaren over de tijd na hun leven.
Het christelijk geloof, is een verkondiging van een verlossingsthema.
Als je het voorbeeld van het geloof zou volgen. zou geloven, dan zou je na je leven in de hemel komen,
en zou je tijdens je leven de genade van de heilige geest ervaren.

De grondlegger, Jezus gaf tijdens zijn leven goede dingen aan die ervoor openstonden.
Hij genas mensen, en verloste ze van geesten.
Alleen zijn dood was een gebeurtenis die niet in de lijn van zijn geloof past.
Hij beloofde verlossing, genas en redde, maar waarom redde hij zichzelf niet van de kruisdood.
Is het zo dat mensen die het christelijk geloof aanhangen zelf ook gevaar lopen op een symbolische kruisdood.

Zijn mensen in hun leven veilig tegenover allerlei gevaren door hun geloof of overgave in Jezus Christus,
of lopen ze juist gevaar ongelukken of rampen mee te maken, en er niet door te overleven.

Er zijn in deze wereld meer religies die verlossing beloven.
Zo is het boeddhisme die belooft een einde van het lijden,
de andere vormen van Zen beloven ook een redding van lijden.

Hindoeisme kent ook goden die mensen helpen of op een goed pad zetten.

Wat betekent het om religieus te zijn. Is het alleen het gebed tot de goddelijke macht,
is het een vorm van boetedoening als genezing van de zonde,
Is het liefdadigheid om de samenleving te dienen.

Sommige thema’s komen overeen in verscheidene religies.
Goede daden doen, deugd nastreven, goede normen en waarden.

soms beschrijven ze een kruisdood als een oveergave aan de heilge geest en dat je niet meer je eigen wil doet, maar de wil van die goddelijke macht (jezus christus)


 

het leven

De eeuwigheid meet men in dagen,
Het moment deelt men in tijden,
Het dageraad ziet men met het licht komen.
De nacht ‘s een duister gebied.

Maar de mens die winst ziet, kent geen genade.
Maar de mens die voordeel ziet, vergeet goede daden.

De mens die de dageraad ziet,
Heeft de waarde een nieuwe dag te zien.

De mens die het leven ziet langskomen,
is als een dier die van dag tot dag leeft.
Maar boven de dieren is de mens die kan denken.

Het is de mens die door plannen de wereld vormgeeft naar
zijn behoefte.
Het is de mens die door het ogenblik in te zien tot
de ervaring van het eeuwige komt.

Moge het leven een zoektocht zijn naar vrede.
Moge het leven een roeping naar goede daden zijn.
Moge het leven het doel van voortzetting van lijf en leven benutten.

Het leven is als een rivier,
stromend van het begin tot het einde.
Met de golven van bewuste ogenblikken.
En de diepe wateren van diepzinnig denken.

Maar het leven is als waarde, meer dan de optelsom van ogenblikken.
Het leven heeft als norm, wat het eigene geeft doet ook het andere.
Maar de sleutel tot geluk, is als een schatkist, diep begraven onder vergetelheid en dromen.

Het is een kind dat geluk zegt voort te brengen,
Maar dat kind ligt in ieder mens diep verborgen.

De slaap komt met de jaren, en eist haar bezitters op.
Het leven is een droom, die door velen geleefd wordt.

De dromen der dageraad, zijn anders als de dromen in het duister.
Immers licht geeft leven,
en licht geef zicht.
Zicht op wat men moet doen, en laten.

Het leven brengt glorie voor hen die lange tijd hetzelfde nastreven.
Maar wie de ene dan de andere kant op kijkt, ziet slechts de zichtbare waarde.

Er is leven die niet geleefd toch geluk brengt.
Er is dood die niet gekomen toch angst inboezemt.

Het leven is als een spel, met de poppen die door touwen bewogen worden.
Maar ieder in het spel, volgt slechts wat zichtbaar beweegt,
en kent de herkomst van de touwen niet.

De touwen die bij geweld knappen,
Of bij geluk ineenstrengelen.

Moge het leven de dood als einde kennen.
Moge het leven door de dood de waarde van nageslacht kennen.

Als de dood aanvaardt wordt, is het leven een weg waarbij het moment de waarde geeft in plaats van het doel.

Er is geen kennis die geen voordeel biedt voor niemand,
Er is geen wijsheid die geen betekenis geeft aan het leven.

Moge de weg van het goede,
tot goede doelen,
Goede daden,
Goed leven,
Goede tijden leiden.

Moge de weg van het kwade,
angst inboezemen zodat zij niet gevolgd wordt.
geweld een grens zijn die mensen niet durven te overschrijden.

Er is een keuze in het leven,
Ieder moment bij helder bewustzijn.
Een keuze tot goed, of tot kwaad.
Eenmaal een weg gekozen blijft het een grote inspanning om het roer naar de andere zijde te sturen.

dus kies met beleid.
Kies met het doel in zicht.

Goed leven, volgens normen en waarden, leidt tot goed leven.
Slecht leven, volgens wettelijke normen ongehoorzaam, leidt tot ongeluk


 

eigenwijsheid

Sommige kinderen worden wel verweten dat ze eigenwijs zijn.
Dat ze hun eigen mening of kennis boven anderen stellen.
Dat ze zelf denken te weten zonder dat anderen hetzelfde weten of denken.

Eigen wijsheid, Als je je openstelt voor wat anderen vinden,
kan je je wijsheid bij slijpen, totdat het een diamant is van grote waarde.

Je verliest je eigen wijsheid niet, niet door spiegeling aan andere mensen,
maar het verrijkt je met andere gezichtspunten, met andere meningen.
Om meer gefundeerd te worden,
Om meer gebaseerd te worden op feiten en waarheden.

Wijsheid begint met eigenheid, authentiek zijn.
Wijsheid begint met de reden die nuttig is en benodigd te zoeken.

Wijsheid, eigenwijsheid, is geen inferieur woord, maar een begin stap op weg naar een algemeen geldend begrip of waarheid.


 

Schatkist

Ieder mens heeft een schatkist in zijn ziel.
Een schatkist vol wijze woorden.
Een schatkist vol mooie schilderijen.
Een schatkist vol blinkend zilver.

Maar die schatkist laat zich alleen openen,
Door godsvrucht, door deugd en door wijsheid.

Een schatkist waar iedere munt mee te koop is.
Een schatkist die overal roem en faam veroorzaakt.
Een schatkist die de vrede koopt met diamanten.
Een schatkist. Voor ieder die het leven zelf gaat leven,
Een schatkist, Voor ieder die het leven omarmt, en accepteert.

Moge de Schatten der mensheid worden gevonden.
En worden gegeven zonder prijs, zonder voorkeur.


 

Licht

Licht,
is de waarneembare bron van energie.
Licht,
is de bron die ons beweging laat kennen.
Licht,
is de bron die ons leven doel gunt.
Licht,
is de oorzaak van leven.

Moge het licht eeuwig schijnen,
Moge het licht in ieder leven komen,
Moge het licht de mens kennis en verstand geven.

Moge licht de werkelijkheid zichtbaar maken.
Moge licht de waarheid doen blijken,
Moge licht de wijsheid aanwijzen.

Moge licht er zijn als veiligheid voor de wezens die haar verlangen.
Moge licht er zijn als bescherming tegen wat ‘s nachts leeft.

Licht,
Zonder prijs is zij van de zon beschikbaar.
Zonder doel is zij in ieder leven overdag aanwezig.

Licht,
Is een vorm van energie.
energie die het leven leven gunt.


 

geweten en verandering

Geweten, een functie van het leven waardoor je weet wat goed is, wat slecht is, waaraan nadeel of voordeel kleeft.

Geweten, een functie in het leven die je helpt meten welk gedrag aanvaardbaar is, of afwijsbaar.

Geweten, Door gewetensvol handelen verkrijgt men goedkeuring.
Geweten, door gewetenloosheid veroorzaakt men leed.

Geweten, door in de jeugd, je open te stellen voor de lessen van de volwassenen en ouderen leer je om te zien wat goed is en wat verkeerd is.

Ouders doen hun best om hun kinderen goede normen en waarden te leren.
Ouders doen hun best om wat zij als waardevol ervaren ook hun kinderen te laten zien of aan te leren.

Het geweten, door leed in de jeugd vertroebelt de mogelijkheid om goed en slecht te scheiden soms.

Het geweten, ook door het lezen van boeken, zien van films, documentaires leer je te handelen op een manier die verkiesbaar is.

Het geweten, Moge de goede mensen de samenleving structuur geven en een plaats voor iedereen.
Het geweten, bij oorlog lijken de middelen gerechtvaardigt. Maar in vredestijd wordt er afkeuring over gespuid.

Het geweten verandert door de loop der tijd, door de lessen van de tijd in het leven, leert men door schade, schande en leed.

Het geweten, als men in de jeugd leert en aanneemt van de ouderen, dan is het leven makkelijker.

Immers als wijze ouderen zeggen dat roken en of alcohol slecht zijn, en je volgt die raad op,
Heb je door niet te roken, schone longen, en door geen alcohol te drinken heb je een gezonde lever.
En door beide na te laten heb je een beter en effectievere intelligentie en bewustzijn.

Als mens kan je natuurlijk raad afwijzen, maar het is je eigen leven.


 

mens en groei

Mensen sinds oude tijden hebben een reeks aan manieren om met de omgeving te zorgen voor voedselverschaffing en beschutting.
Door de tijd heen hebben wij geleerd om grond te beplanten met voedselrijke gewassen.
We hebben geleerd van in de begintijd hutten met takken en leem om in te wonen tot huizen van cement en steenslag.

We hebben geleerd alle werkzaamheden te scheiden en mensen een selectieve route te geven om arbeid te verrichten en het te leren.

Als mensheid hebben wij niet de verantwoordelijkheid voor ieder lid voor het geheel, maar is ieder voor zijn eigen kleine stukje verantwoordelijk.

De mensheid is krachtig door splitsing van arbeid, opleiding, plaats en cultuur.

We zien dat de mensheid meer en meer richting hernieuwbaarheid gaat.
We leren duurzame bronnen van energie zoals wind, water en zonne energie.
We leren informatie weer te geven op niet kapitaalintensieve manieren. Zoals op computers, tablets en telefoons.

We leren dat religie geen dreiging is om mensen te verwonden of hun mondigheid af te pakken.

We leren dat cultuur een plaats heeft in de samenleving en dat ieder lid van de mensheid vrij is om binnen aanvaardbare grenzen zijn eigen wensen te vervullen.

Wij als mensheid zijn niet afhankelijk van enkele individuen, maar als mensheid geheel afhankelijk van alle delen.

Als het leven een waarde heeft wordt het door het totaal waarde gegeven.
Als mensheid hebben wij waarde omdat wij een grote groep individuen zijn.
Een grote groep waar ieder aan bijdraagt. een groot collectief.

Als mensheid zullen wij de toekomst overleven, maar als eenling zijn wij onderworpen aan het lot.
Het lot dat ons toevalt.
Het lot dan niet altijd eerlijk lijkt.
Het lot dat soms zonder oorzaak lijkt te gebeuren.
Het lot dat als een draad boven ons hangt en ons de ene dan de andere kant op trekt.

Moge het lot ons goed gezindt zijn.


 

staatsobligatie

In deze tijd staan landen er slecht voor.
De ene gaat bijna failliet de ander heeft grote schulden.

Als je kijkt naar de hoogte van een staatsschuld dan zie je dat landen, er zo slecht voorstaan dat als ze een bedrijf zouden zijn, ze zoveel verlies hebben dat het niet meer te lijmen is.

Als je als burger in deze tijd wil bijdragen aan een goed klimaat voor de overheid.
Dan kan je het beste investeren in staatsobligaties van landen die te grote schulden hebben.

Niet omdat het geld of winst oplevert, maar omdat die landen dan nog overeind kunnen blijven staan.

obligaties met verlies kopen is geen winststrevende daad, maar een charitatieve daad.

Obligaties, als het mogelijk zou zijn, koop ze en annuleer de lening door de obligaties als waarde te schenken aan dat land.

Staatsobligatie, winst geeft het alleen bij landen die netto opbrengst hebben die meer is als de rente van de schulden.

Staatsobligaties, ik hoop dat ons land overeind blijft.


 

elektrische bron

Elektriciteit is door negatieve en positieve onderdelen een stroom zoals een rivier van hoog naar laag.
Maar elektrische energie heeft zowel een nuttige als gevaarlijke kant.
Het zorgt voor de gebruiksvoorwerpen die onze intelligentie ondersteunen,
maar de tegenovergestelde kracht is dat alles meetbaar en analyseerbaar is.
De mens heeft geen eigen kracht meer die niet waarneembaar is met behulp van technologie.

De elektrische energie, als het wegvalt.
Geen transport systemen meer, zoals trein, metro, tram.
Geen voedselbewaring meer, koeling faalt.
Geen ruilhandel van goederen meer, immers de kassa systemen werken op elektriciteit.

Zo zijn er veel processen en objecten die dan falen.

Elektriciteit.
In de toekomst zal er een vorm zijn die veel energie levert tegen weinig inspanning.
Zoals we drie honderd jaar geleden stoom energie gebruikten.
Zo hebben wij in de toekomst een efficiente, effectieve bron van energie.

Tot die tijd hebben wij accu’s, batterijen, stroomkabels.

Batterijen van ozon met waterstof worden in de toekomst veilig en goed.
In de toekomst worden dynamo’s van carbonated soda gemaakt. Het klinkt als een drankje,
maar is het niet.

energiebronnen. Wind water en zonne-energie.
Het is een duurzame vorm, maar de winst door energie is afhankelijk van de fabricagekosten.


 

Radio activiteit

Een intuitieve ingeving die ik had was dat bij nucleare energiecentrale. Radioactiviteit een groot probleem is.
Maar in de plantenwereld zijn er planten die nuclaire stoffen kunnen omzetten naar goede stoffen.

Om radio actief afval te neutraliseren is het bijvoorbeeld een optie om
de plant lupine te planten, het neutraliseert dan de straling van radio actief materiaal.

Moge het een keer geprobeerd worden en bewijs of waarde geven.

Lupine, een plant die ook voor andere doeleinden wordt gekweekt.

de radioactiveit wordt door de plant opgenomen en als celmateriaal ongevaarlijk gemaakt.


 

Genade

In het leven is iedereen druk bezig al zijn wensen te vervullen.
Iedereen streeft naar bepaalde doelen.
Maar gaandeweg leren mensen dat niet alles zich naar je hand zet.

Voor mensen die het geluk niet door eigen hand zoeken.
Is overgave aan de Almacht een goede keuze.

Als iemand vroeg in het leven kiest om de Almacht te erkennen en als bron aan te nemen.
Is er veel mogelijk om in dienst ervan te doen.

Als iemand later in het leven zich keert naar de Almacht,
is er ook veel mogelijk, maar alles tot dat moment heeft de geschiedenis die eraan is gebeurd.

Vanuit het licht van de Almacht gezien is er veel mogelijk bij een vroege toekering,
omdat er niet veel groei en ontplooiing is geweest.
Immers de Almacht kan een leven totaal veranderen.

Dat betekent niet dat het voor mensen die op leeftijd kiezen voor zo’n overgave geen betekenis of nut meer hebben.

Als bijvoorbeeld iemand in zijn jeugd drugs gebruikt, wat een uitwerking op de hersenen heeft,
de schade die het lichaam heeft opgelopen zal niet totaal genezen, maar wat nog bruikbaar is zal de Almacht gebruiken.

Het verleden wordt niet uitgewist, maar wordt verandert tot wat goed is. Ook door beperkingen heen.

Moge de Genade toevallen aan hen die erom vragen of het verlangen.


 

nageslacht

Als volwassenen kinderen opvoeden,
Is de beste opvoedingsboodschap dat zij als ouders het kind waarderen voor wat het is,
zonder voorwaarden te stellen als succes, vermogende positie, kracht of intelligentie.

Door voorwaarden te stellen zal een kind het leven lang proberen die achting te bewerkstelligen door de voorwaardes te proberen te behalen.

Het ergste wat een ouder als opvoedingsboodschap kan geven aan een kind is
dat het ongewenst zou zijn, negatieve persoonskenmerken zou hebben,
of de liefde van ouders niet zou verdienen.

Als kinderen een slechte opvoedingsboodschap zou krijgen, zou het kind levenslang met emotionele pijn rondlopen.

Of die pijn geneeslijk is door therapie, of rollenspel is niet bekend.

Ouders die hun kinderen het beste wensen, kunnen het beste een onvoorwaardelijke steun bieden.

De wetenschap bij het kind dat alle onderwerpen bespreekbaar zijn, en een antwoord geen negatieve kritiek inhoudt.
En als kritiek negatief is, een werkbare manier om het probleem op te lossen.

Een gedeelte van criminaliteit in deze tijd is gebaseerd op een negatieve steunsysteem in de jeugd.


 

gedragsverandering

Mensen hebben een bepaald gedragspatroon die vanuit de jeugd is gevormd.
Door het uitproberen in de jeugd vindt men de manieren om het communicatie en andere thema’s om te gaan.

Ieder individu behoort tot een sociale groep.
Zelfverkozen, door geboorte, door afkomst, door opleiding door ervaring.

Via de groep waar iemand toe behoort, of door het imiteren van die groep.
Kan een individu gebracht worden tot gedragswijziging of verandering.

Als een individu dingen steelt, en een sociale groep vanuit zijn jeugd had waar dat als stoer werd gezien. Zal het individu niet van zijn gedrag afgebracht worden door te zeggen dat is slecht.

Maar zo’n individu kan een gedragswijziging krijgen (het niet meer stelen) door het als boodschap van de sociale groep te brengen.

Als het individu leert dat zijn sociale groep, stelen afkeurt. Zal het individu zijn gedrag wijzigen.

De sociale groep, is natuurlijk een kleine of grote groep echte mensen, of individuen. Die in zijn geheel een set overtuigingen heeft.
Naast de normale groepswisselwerking is er een reeks manieren om met voorkomende situaties om te gaan.

groepen van bijvoorbeeld moterrijders, zoals de hells angels hebben selectiecriteria om nieuwe leden toe te laten. het bezitten van een motor is een voorwaarde.

groepen hebben criteria om bepaalde leden een voorkeursrol te geven. bijvoorbeeld bij studentenverenigingen de voorwaarde dat er hoge toetswaardes worden gehaald.

Door een lid van een sociale groep, een mening voor te houden van een fictieve groepslid, liefst een met een voorkeursrol. Zal het individu zijn gedrag wijzigen.

De grootste verandering is van een individu in een sociale groep van criminelen, die het crimineel zijn verlaat en een goede rol aanleert.

Beinvloeding is mogelijk door bij de mens de idealen, en voorbeeldrollen te ontdekken, en erop in te spelen met geimiteerde gekopieerde voorbeelden. en een legitieme meningoverdracht te initieren.

Er is weinig onderzoek dat op deze manier probeert mensen van gedrag te laten veranderen.
Het zou een groot gedeelte van de zwarte samenleving kunnen veranderen.

De zwarte samenleving is alles wat niet in het daglicht komt.

Goed voorbeeld doet goed volgen.


 

Merlijn en tovernarij

In de late middeleeuwen werd ontdekt dat toverij, en allerlei bijgeloof geen enkele waarde of nut had. Er werd ontdekt dat wetenschap, en de mate van reproduceerbare uitvindingen de beste manier was om het gemak te dienen.

Maar voor de middeleeuwen geloofden grote groepen mensen in allerlei onzinnige zaken.
Zoals kabouters, feeen, dwergen, tovernaars en allerlei tegenwoordig niet bestaande zaken.

Maar magie, in haar puurste vorm is het veroorzaken van geestelijk energie in de werkelijkheid.
Zo zou door de geest, bepaalde situaties aangetrokken kunnen worden.
Zoals een magneet die ander ijzer tot zich trekt. Zo zou bij de geesteswerking, het onderwerp van denken, worden aangetrokken. Hetzij positief, hetzij negatief.

De magie, is niet een magie van onzichtbare zaken, het is een zaak van onderwerp doet onderwerp creeren.

Door de gedachte aan succes of falen, zal succes of falen veroorzaken.

Magie zoals in oude tijden, is een werking van de geest, Waarbij opgebouwde kracht door een enkele voorstelling wordt gecreerd als een foto die energie aantrekt en zichtbaar maakt.

Magie is mogelijk voor de geesten die gezond zijn, en haar werking door veel energie creert.

synoptische klank


 

Er is een muziekstuk die als je het hoort een goed karakter veroorzaakt.
Een muziekstuk lang geleden geschreven.

Met zang en melodie die bij de luisteraar vriendelijkheid opwekt.
Die bij de luisteraar alle behoefte aan geweld of ruwheid laat verdwijnen.

Een muziekstuk dat bij het beluisteren de wens tot liefdadigheid en goede intenties zaait.

Een muziekstuk, die synoptische genoemd word omdat het geen franje heeft die niet tot de boodschap bijdraagt.

Een muziekstuk, die bij Mozart bekend was, maar door hem te mooi werd gevonden om te schrijven.
Een muziekstuk die in oude tijden bekend was, bij de profeten en heiligen van die tijd.

Een muziekstuk, die vrede doet groeien in een samenleving.
Een muziekstuk, die alle mensen tot de familie van de mensheid laat toegroeien.

De synoptische klank. De vrede, De vriendschap, De veiligheid.


 

codering leven

Het leven heeft een bepaalde vorm, een inhoud die het levende wezen vormt.
Die vorm is volgens menselijke ontdekking afhankelijk van de genetische codering.

Elk wezen met genencodering vormt een wezen naar de soort die in de genencodering is opgeslagen.

Elk wezen die naar soort opgroeit volgens de dna codering is een dier of mens die gelijkwaardige en gelijkmatige eigenschappen heeft die soortspecifiek zijn.

De genencodering, bij groei, geeft het wezen de weg aan van ontwikkeling.
Een embryo groeit en door de genencodering groeit het tot een bepaalde lichamelijkheid.

Zoals genencodering bepaalt wat de groei van een levend wezen is, welke vorm het doel is.
Zo is er ook een codering die buiten de genencodering om een invloed heeft op het wezen.

Een codering die in communicatie gebracht een boodschap overbrengt aan wezens die ze kunnen ontcijferen of herkennen.

Zoals mensen groeten door een woord, en ieder mens een begroeting op dezelfde manier begrijpt.
Zo zijn er communicatievormen die voor andere wezens ook een begrip veroorzaken.

Als een mens in de taal van een volk zegt dat honger een noodzakelijke behoefte is,
zal de andere mens die honger lenigen als voedsel beschikbaar is.

Zo is er een wezenssoort die boodschappen begrijpt die wij mensen niet zouden horen, begrijpen of waarnemen.

Als mensen in gebed zijn, is het een boodschap die een bepaalde codering heeft.
De aanroeping van een hoger wezen, de wensuitdrukking. Het is een boodschap aan een entiteit die een grootte heeft die voor het subject geloofwaardig is.

Naast gebed dat gericht wordt aan goden,
zijn er ook boodschappen die in het universum worden opgevangen,
niet door de sterkte van de energetische vorm, maar door de volgorde en complexheid van de boodschap.

Net als mensen in de natuur dieren bewonderen; zwanen, duiven, leeuwen en dergelijke.
Die dieren hebben als verschijningsvorm een bepaalde invloed op mensen.
Op die zelfde manier zijn sommige boodschappen zicht baar voor wezens die ver weg zijn, maar wel binnen een bepaalde afstand een gecodeerde boodschap opvangen.

Afstand is geen beperking van tijdsoverbrugging.
Net als wij honderden jaren geleden telegrafie hadden, wat toen adequaat was,
zo hebben wij nu communicatie vele malen sneller en vele malen informatierijker.

Op diezelfde manier kunnen wij zo beneden zo boven toepassen.
Een andere soort in de melkwegen die intelligentie draagt die door ons niet meetbaar is.
En geen begrip bij ons geeft.

De codering die wij in ons dragen bepaalt wat de toekomst ons doet toevallen.
Als een soort kleur die karma in ons als kunstuiting geeft en onze naam als symbool toont.


 

voorkomen

De mens kiest zijn voorkomen, door kapsel, kleding en dergelijke.
Op die manier kan een mens een functie vervullen of voorwenden.

Een mens in een toga wordt gezien als dominee of priester.
Een mens in boerenkiel wordt herkend als boer.

Zoals een mens zijn uiterlijk verandert, is het of een functie bij een beroepsuitoefening,
of een functie om een beroep te imiteren.

In de filmwereld is het voorkomen een instrument om verhalen te vertellen.
Verhalen met een mythische, verhalende of nuttige functie.

Door film leer je een plaats te zien die niet echt bestaat.
Een crimineel krijgt menselijke trekken als de oorzaak van zijn criminaliteit een afgewezen relatie zou zijn, of pesterijen in de opvoeding.

Zoals mensen in de film hun uiterlijk naar een verhaal vormen.
Zo zijn wezens die een stap hoger in de hierarchie staan, een stap hoger dan mensen,
een zichtbare verschijning, die ze zelf kiezen.
Deze wezens kiezen hoe hun lichaam eruitziet, zoals wij kiezen voor kleding.

Deze wezens zijn in de wereldmythologie bekend als engelen.
Plotselinge redding bij een ongeluk.
Plotseling een vreemdeling die raad en advies geeft en de betrokkene een goede periode in stuurt.

Deze wezens, onontdekt kunnen ze alles.
Alles dat een goede samenleving nodig heeft.

Sommige engelen handelen in opdracht van god, van goden, van machten.
Sommige engelen hebben hun functie, onbenoembaar, onzichtbaar, maar een functie die de samenleving dient.

Een engel, staat bekend om zijn totale goede bedoelingen, en een vriendschappelijke liefde die redt en geneest.

Het voorkomen van engelen, kan elke vorm die bestaat, of nog niet bestaat.
Gun hen hun functie. Want zonder zou de wereld niet fijn zijn.


 

kwaad in gradatie

Het minste kwaad geeft reden.

Een erge crimineel met geweld vangen en opsluiten.
Het ene geweld voorkomt erger geweld.

Een kind een straf geven,
het mindere kwaad voorkomt het grotere kwaad.

Wat is toegestaan,
Wat is ethisch verantwoord.

Soldaten die de oorlog in worden gestuurd met kans op dood en lijden.
Machthebbers die propaganda voeren om het landsbelang te beinvloeden.

Welke gewelddadige invloed is toegestaan, en welke is verboden of afwijsbaar.

Het kwaad in gradatie.
Welk kwaad wordt maatschappelijk toegestaan,
Welke wordt unaniem afgewezen.

Een kleine bron van geweld is soms de preventie van een grote bron van geweld.

Het kwade als toebrenging van lijden, pijn, verwondingen.


 

oog voor het zichtbare

In deze wereld gebeuren een hoop zaken, met of zonder onze waarneming.
Een opmerking in azie kan in amerika een storm veroorzaken.

Een verhaal in europa is in rusland een groot staatsprobleem.

Een opmerking over een bepaald maatschappelijk verschijnsel,
wordt door onzichtbare oren gehoord,
en worden gerealiseerd ergens, waar de invloed niet door menselijke handen heen gebracht kan zijn.

Er zijn oren, ogen, niet gezien,
die met handen, ongekend, informatie overbrengen.

Zo is in het verleden misschien uitvindingen in de elektrotechniek op meerdere plaatsen ‘uitgevonden’
Een onzichtbare overdracht van informatie.

Wees attent op wat gezegd wordt.
Immers zowel het goede als het kwade wordt overgebracht.

Soms is het een wens of idee dat vorm krijgt zonder eigen inspanning, niet in eigen huis, maar op een plaats waar het de betekenis kan krijgen die met expertise vervulbaar is.

De mens is niet verantwoordelijk voor wat hij niet doet.
Maar de mens is verantwoordelijk wat eigen handen doen.


 

invloed

Mensen hebben een invloed in elkaar.
Een opmerking zoals je zou beter ‘dit’ kunnen doen.
Of dat is echt niet goed.

Waarde-oordelen die de mens een bepaalde richting uitstuurt.
Waarde-oordelen die gericht zijn op bepaalde zwakheden, of voorliefdes van mensen.

De mens heeft meestal geen waardering voor zaken die negatief zijn.
De mens is gebonden aan relaties of familie.
De mens heeft de interesse in ambitie of betekenisgeving.

Zo zijn er een aantal thema’s of basisovertuigingen waarop de mens beinvloedbaar is.

Bij duidelijke dreiging is het een crimineel die je relatie, familie of lichaam bedreigt.
Bij meer onzichtbare dreigingen, kan het een baas op het werk zijn die een
waardeoordeel geeft over je werk en je een bepaalde richting in duwt.

Invloed, mensen hebben hun zwakheden, waar ze nooit kunnen ontdekken of het hun eigen ingeving is of de opmerking van een ander.

Invloed. Mensen beinvloeden elkaar bewust, ze weten wat ze zeggen tegen elkaar, en in meer of minder oprechte zin bedoelen ze een boodschap in goede of slechte betekenis.

Maar er is ook invloed die door mensen die intelligent zijn en het doel hebben om door het beinvloeden van enkele personen de samenleving een bepaalde weg in te duwen.

Sociale groeperingen, zijn afhankelijk van sociale regels. onzegbare maatstaven,
of gezegde voorwaarden.

Sociale groeperingen, die door een toelatingscriterium bepaalde leden krijgt met talenten.

Invloed.

Mensen worden beinvloedt zonder dat ze het zelf weten.
De invloeden zijn door methodieken die door sociale wetenschap zijn beproefd.
Niet alle methodieken zijn algemeen bekend.


 

Verborgen samenleving

Mensen vormen met hun gehele aantal tot de mensheid.
de mensheid is een samenleving van alle individuen.

Mensen vormen naar hun opleiding ,ervaring en fysieke lichaam met een functie en kenmerk tot de groep van de mensheid.

De status van een mens wordt onbewust afgemeten aan zijn mogelijkheden tot communicatie en handelen.

Een mens die heel goed zijn boodschap overbrengt, en zijn doel op een effectieve manier behaalt.
en het doel heeft met een abstracte waarde heeft een hogere status.

Als wij in onze jeugd een opleiding volgen,
geeft de waardering van onze inspanning, door bijvoorbeeld examens een kenmerk van status.
Hoe hoger de cijfers, de gradaties, des te hoger de status.

Na de middelbare school volgt de beroeps of academische opleiding.
Als er in de samenleving waarde wordt gehecht aan functie en mogelijkheid.
Een functie die bijdraagt aan de welvaart van de samenleving, en de mogelijkheid om doel en intentie om te zetten in een gerealiseerd project.

Jong volwassenen die opgeleidt worden tot een functie in de samenleving vinden hun levensbetekenis in de functie waar ze voor geleerd hebben, in relatie tot de functie die ze uitoefenen in arbeids of cultuurmatige functie.

Zodra echter uitzonderlijk gedrag plaatsvindt, een jong volwassene haalt de hoogste gradatie in de opleiding. De betekenis is dat de effectiviteit van onderwijs dan bijna honderd procent is.
De effectiviteit van onderwijs bestaat uit de overdracht van informatie die de beschrijving en methodiek is van de kennis in praktische of abstracte betekenis.

Effectiviteit van onderwijs vergt leraren die de kennis in een adeqaute boodschap kunnen omzetten,
en leerlingen die de boodschap volledig begrijpen en omzetten in kennis die toepasbaar is.
Kennis toepasbaar in concrete betekenis, en in abstracte betekenis.

Zodra een jongvolwassene de hoogste gradaties haalt. Zijn er invloeden die zijn functie een andere betekenis geven.

Door de hele samenleving zijn er mensen die de mate van intelligentie waarnemen,
Als er iemand is die exceptioneel is, dan worden ze geattendeerd op die persoon.

Een geheime groepering wordt gevormd uit alle hoogintelligente mensen,
ze worden op de opleiding al ‘gescout’ en vormen een groep die zich bezighoudt met de kernwaarden van de samenleving. Met de beste technologie, de beste methodieken, de beste strategie.

Normale mensen weten niet van die groepering. Ze zouden er ook geen effectieve bijdrage aan kunnen leveren.

De verborgen samenleving,
Gaat over alle individuen die exceptioneel zijn in een talent, of goede resultaten heeft in een beroepsrichting.

De verborgen samenleving.
Wat ze doen, Welke normen en waarden ze bewaken, Welke invloed op de hierarchie ze hebben.
Is onbekend.


 

wetsberechting

De grondwet zegt dat burgers, gelijkwaardig zijn, gelijke rechten hebben, vrijheid volgens unieke voorwaarden.

De wet is een bij afspraak vastgestelde regelgeving.
Een wet is een regel die bepaald wat voor een mens een toegestane handeling is.
Een reeks regels bepaalt wat als lidmaat van de groep, een gedragswijze is,
die en toegestaan is, en recht geeft op oordeel.

De wet bepaalt van haar burgers, welke vrijheden er zijn.
De wet bepaalt van haar burgers, hoe alle lidmaten met elkaar omgaan.
Als een groepsgedrag die voor haar lidmaten bekend maakt wat toegestaan is.

De wet wordt beoordeelt door de regering, waarbij de regering bestaat uit een representatieve groep die de bevolking behartigt.

De wetgeving, vraagt van de burgers dat ze haar regelgeving accepteert en als recht stelt voor al het gedrag.

Het gedrag dat door wetgeving wordt gescheiden in legitiem en crimineel.
Wat door wetgeving als schuld wordt vastgesteld is een manier om gedrag een grens te geven.

Wetgeving, is als het middel dat ieder mens zegt wat ze wel en niet mogen.
Wat wel en niet onderdeel is van gezond gedrag.

Als burgers lid van een land zijn of worden, accepteren ze de regels die bij de groep (de samenleving) horen.
Ze accepteren dat de regels worden uitgevoerd en bewaakt door een functieonderdeel van de samenleving.
De rechterlijke, politionele en regeringsmacht.

Wetgeving beoordeelt of individuen zich aan menswaardige wetten houdt.
Niet zonder goede oorzaak toebrengen van pijn of lijden.
Niet zonder goede oorzaak toebrengen van schade aan bezit. of beperking van handelen.

Wetgeving, is de maatstaf voor gedrag.
Wetgeving, is het respect tussen burgers.
Wetgeving, schenkt gelijkwaardigheid.
Wetgeving. Is de eerste regel die de samenleving haar structuur geeft.


 

recht op bewustzijn

Ieder levend wezen,
heeft van geboorte af,
vanaf verwekking,

Bewustzijn.
Zowel dier als mens, heeft bewustzijn van het lichamelijk leven.
Zowel lichamelijke gevoelens van aangenaamheid en lijden.

Een voorbeeld:
Het eten van een lekkere maaltijd, maakt het lichaam gelukking,
Het bezoeken van mooie plaatsen in de natuur maakt het lichaam gelukkig.

Een tegenstelling:
Als iemand een operatie moet ondergaan zonder verdoving,
Dan doet het pijn. Het lichaam lijdt eronder.

Het lichaam heeft zowel gevoelens van plezier als pijn of lijden.

Het bewustzijn van het lichaam.
Het is geen inferieure functie van het lichaam.

Als mens hebben wij hetzelfde lichaamsbeeld als dieren die ook ademhalen.

Een fictieve wet, zoals ik die eens heb gehoord is:
Alles met bewustzijn mag niet onderdeel zijn van een analyse of onderzoek ten einde pijn toe te brengen.

Als voorbeeld als een dier een bewustzijn heeft van het lichaam,
dan mag het geen proefdier zijn, ten einde de effecten van bijvoorbeeld geneesmiddelen te meten,
die niet zijn goedgekeurd.

Een ander voorbeeld als er een ras van zoogdieren zou bestaan van de grootte van dinosaurussen,
En ze zouden in de arena moeten vechten tegen andere dieren.
Als deze dieren bewustzijn zouden hebben, mogen ze niet met bedoeling de arena in gestuurd worden als het resultaat vooraf bekend is, en pijn en of lijden een onderdeel ervan is, die vermijdbaar zou zijn geweest.

Bewustzijn geeft recht op veiligheid of bescherming.

De kunstmatige invloed van het menselijk ras, zou geen lijden mogen veroorzaken die vermijdbaar is.
Het menselijke ras, zou in zijn invloedsfeer gebonden zijn aan die regel.

Als dieren in het wild elkaar kwalijk bejegenen, is het buiten de invloedsfeer van de mens,
en hebben de mensen geen verantwoordelijkheid.

Bewustzijn, is een heilige kracht.
Een heilige kracht die compassie vereist.


 

Zonnereligie

In de huidige wetenschap is het aangenomen dat de zonnereligies van enkele honderden tot duizenden jaar geleden, deden aan zon-aanbidding.

Door offerandes aan de zonnegod probeerden ze voorspoed en goede oogsten te verkrijgen.
De wetenschap heeft,zeggen ze, bewijzen dat mensen op het altaar eindigden,
en dat er een rijke bovenlaag was die het volk voorloog en in een bepaalde positie dwong.

In sommige documentaires komt het aantal offerandes op enkele honderden mensen per dag.

Ze zouden op het altaar gelegd worden, en door het hart tot offer te stellen zouden ze de genade voor de toenmalige samenleving verkrijgen.

In die tijd echter, was een toebrenging van een wonde ten einde het hart eruit te halen, nog niet mogelijk.

Want als een mens zijn hart zou moeten zichtbaar offeren,
Eerst een inciesie in de huid, dan de botstructuur van de romp doorsnijden, en dan de organen eruithalen die in de offerande de betekenis geven.

De botstructuur kan je niet in minder dan een uur met een primitief instrument doorsnijden.

De mensen die werden geofferd, volgens de wetenschap, zijn bloot op het altaar gelegd, de romp geopend om het hart eruit te halen.

Een onbewezen offer.

Als we het verschijnsel metafysisch onderzoeken,
Zou het betekenen dat je als individu je hart aan de zonnegod kan schenken.
Het hart als belangrijkste orgaan, als meest waardevol bezit van ieder mens.

Als je je hart als een onbeschadigd offer aan de zonnegod schenkt.
Dan zou je zoals indianen in hun tijd hadden.
Een effectieve invloed hebben op de samenleving.


 

voedselvoorziening

Als het kapitalisme, door een ramp of bijzondere gebeurtenis niet meer volledig zou werken.
Of als het land in oorlog is gehuld en voeding en goederen niet meer makkelijk beschikbaar.

Dan zou het een oplossing zijn dat bedrijven, in oorlogs tijd gedwongen kunnen worden tot het leveren van arbeidsprodukten aan het algemeen goed.
Deze arbeidsprodukten zouden dan lokaal beschikbaar kunnen zijn.

In oorlog zouden burgers op die manier voeding, vocht en dergelijke bij lokale bedrijven kunnen betrekken. Ten einde in oorlog de burgers ook bij het falen van de markteconomie in de behoeften te kunnen laten voorzien.

Het is wel een vraagpunt of medewerkers van bedrijven dan recht of inkomen hebben. Immers als het eindprodukt niet voor geld verkocht wordt, is er ook geen geld voor arbeidsinkomen.

Het is een maatregel die bij calamiteiten van 2 maanden tot 8 jaar voldoende mogelijkheid geven om mensen in voeding te laten voorzien.

Zo’n maatregel van bestuur kan gekoppeld worden aan de huur of het recht om een bedrijf te stichten, of produkten te leveren.


 

ramp decentralisatie

Een manier voor het voorkomen of copen met calamiteiten
is niet door een centraal orgaan aan te stellen dat voedsel drank en energie verdeelt.
Want ook een centraal orgaan kan schade oplopen.

Maar een decentrale dienst die in regio’s of kleine gebieden
al een voorraad heeft. Naast deze voorraad ook een manier om nieuws over te brengen.

Allerlei zaken die niet afhankelijk zijn van logistiek, elektricteit, of communicatievormen die digitaal of elektronisch is,

Zo is het denkbaar dat bij buurthuizen, een ruimte is waar dergelijke zaken al aanwezig zijn.
Genoeg om kleine calamiteiten van max. 10 dagen te overbruggen.

Immers als er een nationale ramp is, kan door logistieke problemen een regio niet bereikbaar zijn.
Als dan in lokale centra voorzieningen zijn. Dan is het minder noodzakelijk om centraal en interlokaal alles te moeten doen.

Nieuws kan bij sommige calamiteiten ook niet meer via telefoon, video, computer of dergelijke worden overgebracht. En dan is een weergave manier die elketro-onafhankelijk is, en boodschappen die geen elektrische weg benut maar concreet zijn.


 

blauw bloed

In het verre verleden,
Was bloed een aanduiding van levensvoorkeur.

bloed had de kleur van het leven.
En wezens die een bepaalde voorstelling van gedrag hadden,
hadden een overeenkomstige kleur.

Bloed van adel, was niet door hoge maatschappelijke positie die kleur,
maar door een bepaalde manier van handelen. Bepaalde karaktertype.

Van Adel, met blauw bloed was geen koninklijke benaming,
Maar een hoogstaande manier van leven.
Hoogstaande normen, waarden en deugden.

Iemand die zich goed gedroeg, de wetten gehoorzaamde,
goede daden deed. Daar werd van gezegd dat hij of zij blauw bloed had.

Blauw bloed.
Is in het verre verleden ook een teken geweest,
dat het lichaam niet rood bloed bevatte maar blauw bloed.
Wat de overbrenging van energie is, is bij blauw bloed anders.
Hemoglobine dat rood kleurt, is dan afwezig en wordt door een andere stof ingevuld.

blauw bloed,
goden van religieuze oorsprong hadden soms een blauwe verschijning.
Zoals krsna of vishnu van het hindoeisme.

goden, die in die tijden als belangrijke personen gezien werden,
worden in deze tijd, bij verschijning misschien geen goden of belangrijke personen genoemd.
Maar zouden als aliens worden beschreven.

Blauw bloed.
Een teken van bovenaardse invloed.

liefdadigheid


 

Mensen zoeken redenen om tot handeling te komen.
Mensen willen voordeel of effectiviteit van hun handelen zien.

Liefdadigheid is, een vorm die niet direct voordeel biedt voor wat zij waard is.
Als wij aan liefdadigheid doen.
Dan is het doel een abstracte zingeving.

Het is niet statistisch bewijsbaar dat als je geld aan goede doelen geeft je er voordeel aan hebt.
Maar in levensovertuigingen. boeddhisme, humanistiek geldt het wel als standpunt dat liefdadigheid, terugslaat op jezelf en ook bij jouw voordeel biedt.

liefdadigheid is op het zichtbare vlak,
niet bewezen als goede daad immers je hebt geen direct voordeel.
Maar op het ongekende vlak,
is het volgens beschreven tradities een middel om ook voordeel voor jezelf te bewerken.
liefdadigheid, als abstracte oorzaak, geeft de gever ook abstracte liefdadigheid.

Wie goed doet, goed ontmoet.
liefdadigheid. Als we godsdienst als reden van handelen nemen dan is liefdadigheid een van de aanwijzingen die wij in de overgeleverde boeken terugvinden.

Alle religies, adviseren onder andere, ook liefdadigheid om je leven betekenis te geven,
en bij sommigen zelfs als oorzaak voor hemeltoegang.

liefdadigheid uit altruisme, is als je abstract kijkt, een oorzaak-gevolg reactie.
Niet de handeling zelf veroorzaakt de goede beloning maar een religieuze of cultuuruiting die een verschijnsel in de samenleving duidt dat goede daden beloont worden.

Liefdadigheid.
Als je ongelukkig bent,
Als je geen reden meer ziet voor het bestaan.
Als je het bijltje erbij neer wil gooien.
Dan is liefdadigheid een handeling die misschien een licht in de duisternis brengt.

Liefdadigheid is de manier om een leven te veranderen.Ten goede.

Het is geen direct bewijs dat liefdadigheid voordeel of beloning oplevert, maar wel een belofte van religie en traditie.


 

freud

Freud zei:
Er zijn basisredenen, of emoties die bepalen wat mensen doen.
Mensen kunnen hele ingewikkelde dingen doen,
maar de achterliggende reden is een gevoel dat heel basaal is.
een gevoel die wordt omkleedt met redenen, doel, betekenis, strategie en methodiek.

Twee basisemoties zijn:
De zingeving om voeding te verkrijgen.
De zingeving om territorium te behouden.

voedinglust veroorzaakt gedrag dat bijdraagt aan arbeid, cultuur en religie.
territoriumlust veroorzaakt gedrag van relatie, ambitie, doel.

voedinglust is een gevoel dat verzadiging krijgt bij de juiste vorm van voeding.
Van lichamelijke bron van groente,fruit en vlees.
Tot geestelijke bron van filosofie, culturele uitingen en vertrouwensfiguur in religie.

territorium lust begint al bij kinderen.
Ze willen de stoerste zijn (het grootste territorium hebben)
en ze willen later de beste baan (belangrijkste functie in het maatschappelijk territorium)

Religie is een vorm van verzadiging die een hogere reden van handelen geeft die de lichamelijk voedignslust transcendeert.

Freud. Had deze twee vormen van veroorzaking, maar noemde het anders.
Thanatos de doodslust. om te vernietigen.
tegenover de lust die zich uit in seksualiteit.

Als wij als mens een oorzaak zoeken voor handelen.
Is het misschien benoemd een hoogstandere vorm van reden-zoekend handelen.
Maar in zijn basaliteit is het terug te herleiden tot twee basisemoties.

Als wij als mens onszelf eerlijk laten zijn tegenover onszelf, dan kunnen we alle gedrag van ons
herleiden tot wat het zoekt. herleiden tot de basisemotie.
Die als wij haar voelen, betekenis geven.

De betekenis die wij aan emoties hechten, worden vanuit onze jeugd gevormd.
Onze ouders leren al hoe wij ons in gevoelens en emoties moeten gedragen.

Vormen van behoeftebevrediging die door onze ouders geaccepteerd, gestimuleerd worden.
Na onze jeugd is het de maatschappij die ons de wegen leert om geaccepteerd onze behoeftes te bevredigen. In onze dorst naar maatschappelijke status, onze dorst naar cultuur.

De wereld de vorm van behoeftebevrediging bieden die geaccepteerd en wettelijk toegestaan is.
Het begint in de jeugd.

Kinderen die veel snoepen schakelen later over op andere strategien om die dorst te vervullen.
Maar het ene is niet net zo goed als het andere.

Freud.
Territoriumdrang versus voedingsdrang.


 

taal en betekenis

Taal is communicatie.
Taal is boodschapoverbrenging.

Taal is soortafhankelijk.
Taal is cultuurverschillend.

Thema’s van communicatie zijn algemeen.
Onderwerpen verschillen per leeftijd, regio, functie.

Taal is een reeks klanken of tekens, die in volgorde bepalend een betekenis hebben.
Taal als reeks klanken is via opvoeding en onderwijs overdraagbaar op nieuwe individuen.
Taal als reeks tekens, is via onderwijs overdraagbaar.

Taal. Als wij een andere soort wezens zouden ontmoeten.
Hoe zouden wij taal kunnen gebruiken om een boodschap over te brengen.
Als wij andere soorten wezens zouden ontmoeten.
Leren wij hun taal, zij de onze, of ieder ander.

Taal aanleren, bij mensen in de jeugd gaat het door
foto’s, tekeningen van objecten, situaties, of woordelijke beschrijvingen die als deel betekenis foto’s of afbeeldingen heeft.

Een taalbeschrijving bestaat uit een beschrijving van woorden zowel klank als letters.
Met bij deelbetekenisen een weergave van de betekenis.
Eventueel met een beschrijving hoe het object tot ontstaan is gekomen.

Wat leren wij door taal.
het leren van een positie in de samenleving.
Een positie op het gebied van wonen, werken, leven.
Een positie op het gebied van in relatie staan tot anderen.
Een positie in levensovertuigingen.

Taal is belangrijk. maar belangrijker is het begrijpen van taal.
Taal geeft vorm aan het leven, maar het leven krijgt ook vorm zonder taal.
Taal is als een gedeelde schat, bij beide partijen een goede waarde.

Als wij een poging zouden doen om andere talen te leren van onbekende intelligente vormen.
Wat zouden wij belangrijk vinden, wanneer kiezen wij voor ruzie en conflict, en wanneer tot ondervraging.

Als een andere soort gevaarlijk zou zijn, wat is de grens om zelf gewelddadig te reageren.
Als je als eenling tegenover een andere soort zou staan. Wat doe je als de andere soort,
op een onmenselijke manier onderzoek pleegt.

Wij als mensen zijn soms zelf onmenselijk.
Als er op de aarde al wezens zijn van ander soorten (gelijkwaardige intelligentie als mens)
Zouden wij als we hen tegenkomen goed of slecht behandelen.
Als ze een tijd mens zijn geweest onder ons. en ze zichzelf kenbaar maken.
Verandert onze wil om hen normaal te bejegenen dan in puur geweld.

Onze mening is soms gebaseerd op vooroordeel.
En een vooroordeel kan je relativeren door de waarheid erover te leren.

Buitenaardse soorten,
Als de wereld het bevatten,
Wat zouden zijn al doen of kunnen.

een mening is dat die zogenaamde aliens, als zij bekend zouden worden.
Ze bij geheime politiediensten zouden worden onderzocht,
waarbij in naam van de menselijkheid er onmenselijke methoden gevolgd zou worden.

Als mensheid zouden we misschien vrede willen.
Maar bepaalde groeperingen hebben meer macht als de mensheid zou willen.

Aliens, vrede zij in de wereld, ook aan hen die vredelievend zijn.

Hoe leer je taal van aliens.
Alleen door raakvlakken van bekende thema’s
voeding, beschutting, zingeving


 

karma en doel

Het doel van het leven,
wordt als door karma bepaald.
En geeft zijn bedoeling ieder moment opnieuw prijs.

Het doel van het leven,
Is als het leven van een straf.
De straf die in vorige levens haar reden kreeg.

Maar straf als kwalijke handeling, zou nieuwe straf opwekken.
Dus wat is goed, slecht en straf.

Karma die karma veroorzaakt is niet onmogelijk.
Maar karma die karma opheft, de andere zijde van de munt.
Zou het middel zijn om toekomstig geluk te veroorzaken.

Karma, is als de kans dat het leven geluk, welvaart schenkt,
of het leven ongeluk en gebrek geeft.

Karma, het groeit als de goede bloem, bij de intentie om alles
met het goede doel te doen.
Het goede doel,
dat de samenleving vrede en veiligheid schenkt.
Voorspoed veroorzaakt, en vrede een plaats geeft.

Karma, ieder wezen voelt haar werking als de roep
om het kwade af te zweren, het goede te volgen.

Karma is de meetlat waarmee de samenleving oordeelt over haar ledematen.
Karma is de grens tussen goedheid en kwalijke gevolgen.
Karma. Kies het goede en karma krijgt langzaam de kleur van vrede en geluk.
Karma. Kies het kwade, en langzaam begint de kleur van het leven schraler te worden,
en verkrijgt het de kleur die niemand verlangt.

Kleur in het leven, is niet de blik die ogen schouwen.
Maar het levensoog dat pijn, lijden, geluk plezier schouwt.

Kleur in het leven, is als geluk waarvan de drager de volgende dag verlangt te leven.
Karma, als kwade straf, de wezens vluchten ervoor maar ontkomen niet.
Karma, als kwade straf, wezens zoeken wegen tot ontsnapping maar karma laat zich niet verdrijven.

Karma, goed karma veroorzaakt door zelf goedheid na te streven. Keert het oog tot goedheid.
Karma, slecht karma is de oorzaak van onwetting handelen, normen en waarden te schenden.

Karma. een woord dat meer waarde heeft dan woorden beschrijven.
Karma. een woord dat de klank heeft van alles dat op aarde gebeurt.
Karma. een woord die de vorm heeft van levens vol ervaring, en iedere keer weer waarheid geeft.

Als goed karma, doel en bedoeling wordt.
Keert het leven tot geluk.

Als slecht karma, doel en nut wordt.
Wat heeft het leven voor betekenis, als niemand in de samenleving er waarde aan beleeft.

Het leven heeft betekenis, als anderen er betekenis aan hechten.
Door de samenleving te dienen, niet als slaaf maar als dienaar.
En hoorbaar een goede bijdrage levert. Schenkt het leven haar betekenis aan haar.

Vind betekenis door betekenis te geven.
Vind waarde door waarde te geven aan het leven.
Vind geluk door anderen geluk te schenken.

wie kaatst kan de bal verwachten,
die een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in.
boontje komt om zijn loontje.
wie goed doet, goed ontmoet.

Zo zijn er veel spreekwoorden die duiden op het oorzaakprincipe van het leven.

Het oorzaakprincipe,
is wat je veroorzaakt, zal gevolgen hebben.
Wie zaait zal oogsten.
wie wind zaait zal storm oogsten.


 

Zelfrepresentatie

De mens, wil zijn eigen oorsprong voortzetten in een kopie van hemzelf.

De mens, kiest ervoor relatie te hebben en zichzelf vorm te geven.
Die vorm door te geven als een eigenzijn.

De mens wil zijn eigen wezen, zien voortleven in hemzelf en in zijn nageslacht.
De mens heeft als kunstwerk zijn eigen nageslacht.

Er zijn mensen die hun eigen vorm niet voortzetten in nageslacht.
Soms door gebrek soms door betekenisgeving op een andere manier.

Betekenis krijgt het leven door het vervullen van het doel dat in het hart van de mens besloten ligt.
Soms heeft de mens betekenis door wat hij in de toekomst zet.

De toekomst in gaan, door kinderen na te laten,
De toekomst in gaan, door kunst in het leven en de samenleving vorm geven.

Mensen geven vorm aan het leven, en schenken betekenis aan hun functie in de samenleving.
Een functie die voor ieder mens alleen betekenis heeft door ervaring.

Als mensen een religie beoefenen, kunnen zij er waarde aan hechten, om de wijsheid of de normen en waarden die erin besloten liggen aan de samenleving te tonen.

Als mensen een bepaalde thema van waarde vinden, zullen zij dat thema zichtbaar willen maken aan de samenleving.

De mens wil tot zelfrepresentatie komen.
De ene door nageslacht,
De andere door religie,
De andere door kunst,
Door dienaar zijn,
toegewijdt aan idealen.
Een roeping volgend.

Zelfrepresentatie. De mens die daarin bijdraagt zal zijn hart geven.
Zelfrepresentatie. De mens die onderdeel is van het leven,
Zal zijn leven volgens zijn eigen norm waarde geven.

Zelfrepresentatie, Bij ouderdom of levenseinde, oordeelt men over eigen nut, eigen bedoeling, eigen waarde.

Zonder oordeel is het leven als een weg zonder aanwijsborden.
Zonder oordeel is het leven als een meer, zonder leven.

Het voorbeeld van de wetenschap is:
De wetenschapper die robotica en Kunstmatige intelligentie bestudeert, opdat hij een kopie van zichzelf kan maken, met alle functies die acedemisch mogelijk zijn.
De wereld een kopie van de wetenschappers geeft.
Een kunstmatige wetenschappelijke kopie van nageslacht.


 

menselijkheid

De menselijkheid, zegt ons in mate geweldloos te zijn.
De menselijkheid, zegt ons waarheid en recht hoog te achten.
De menselijkheid, zonder leed, de rechte weg.

De menselijkheid, is als een woord die bij geweld de vrede toeroept.
De menselijkheid, is als een woord die in slechte kringen, geweten veroorzaakt.

De menselijkheid, is als een betekenis, die mens en dier een lijdensweg voorkomt.
De menselijkheid, is als een betekenis, die oorlog en ruzie een weg tot vredelievendheid geeft.

mens zijn, is als een wezen, een lichaam en ziel, die een grens heeft tot wat mag en kan.
mens zijn, is als een wezen, een lichaam, die als broederschap, elkaar voordeel gunt.

mens zijn,
ieder wezen dat mens is,
erkent het zonder woorden.
erkent het zonder klank.

mens zijn,
ieder wezen dat geen mens is,
hunkert ernaar in woorden.
hunkert ernaar door iedere klank is.

mens zijn,
ieder lichaam is broeder of zuster van de mensheid.
ieder lichaam is lidmaat van een groot lichaam dat de mensheid vormt.
ieder lichaam is een deel van een levend organisme, dat samenwerkt, doel en nut heeft.
Soms zonder woorden, zonder klank, krijgt de mensheid doel en bedoeling, vorm en betekenis.
Soms zonder kleur, zonder geur, is het doel een vraag die onbenoemd haar antwoord zoekt.
Soms zonder kunstuiting, zonder hoogdravende woorden,
Soms zonder geldprijs of dure waarde.
De mensheid die wegen vind, wegen zoekt, die tot voortbestaan leiden.
De mensheid die het verleden als een boek naar achteren bladert, om de toekomst vorm te geven.
De mensheid, ieder mens is lidmaat zonder aanvraag of eis.
De mensheid, ieder mens is onderdeel zonder oordeel of voordeel.
De mensheid, wij zijn haar onderdeel. Wij vormen het organisme dat de aarde als haar bron gebruikt.
De mensheid, wij zijn zusters en broeders, van een lichaam dat de aarde overstijgt.
De mensheid, op het oog doen wij schade aan elkaar en aan de aarde.
Maar als wij kijken naar wat de mensheid in zijn geheel doet. is de waarde anders dan gemeten bij elke lidmaat.

Mens, als we mens zijn, kiezen we voor vrede.
Als we mens zijn, kiezen wij elkaars voordeel.
Als mens zijn we meer dan een organisme. immers wij hebben bewustzijn.
Als mens zijn we meer als een lichaam, we hebben intelligentie.
Als mens zijn we meer als broeders en zusters. wij zijn familie.

Mens zijn is een vraag die het gevraagde veroorzaakt.

Tijd


 

de tijd als een pad des levens.
Een pad die door de werkelijkheid haar kleur krijgt.
Een pad die door bewustzijn geschouwd haar kleur verliest.
Een stap die kleur krijgt, en de volgende stap haar kleur onzichtbaar maakt.

De tijd als een voetpad, dat bij iedere kruising haar reden geeft tot verandering van richting.
De tijd als een weg waarover de wagens rijden. met hun bestemming die in de verte vorm krijgt door de tijd die in het verleden en de toekomst ligt.

De tijd als een weg waarover dieren en mensen hun weg maken, om voedsel en onderdak en reden van bestaan vinden.

De tijd als een groot paleis waarin dienaren en edelen hun weg vinden.
Van verpozing, verstrooidheid, geluk en lijden.

De tijd is een weg die ieder wezen dwingt tot de weg die vooruit in de verte haar vorm leent aan de zintuigen die met of zonder licht het leven draagt.

De tijd, is als een slang die met de tijd, haar vorm in haarzelf doet eindigen.

Een tijd die als een moment, tot in de verre toekomst haar waarde aan een levend schilderij geeft.

De heer van de tijden. is als een schepper die de werelden vorm geeft.
De heer van de tijden, is als een kunstenaar die het leven in vorm en kleur geeft aan ieder wezen met bewustzijn.
De heer van de tijden, die universum en tijd haar vorm heeft gegeven. Zonder onderscheid van leven en licht.

De heer van de tijden, aanbidding en devotie doet de tijd keren,
De heer van de tijden, aanbidding en gunst doet haar naar het goed neigen.

De heer van de tijden, hij heeft geen vorm.
De heer van de tijden, zij heeft geen moment.
De heer van de tijden. Het is onbenoembaar de enige zonder naam.
De heer van de tijden. Het is als een licht dat zonder schijnsel ieder wezen doordringt.
De heer van de tijden. Het is als een gedicht die haar rijmwoorden zonder klank aan elkaar rijgt.

De tijd, heelt wonden. Maar niet zonder doel.
De tijd, zij geeft het toeval aan hen die erom vragen, maar niet met reden.
De tijd brengt het geluk aan hen die het gegund krijgen.
De tijd, is als een meetbaar begrip die geteld wordt door mens of sterren.
De tijd is als een kenmerk van dag en nacht. met de getelde waarde als voorbijgaand begrip.

Moge de tijd ons geluk schenken.
Moge de tijd ons voorspoed schenken.

Moge de heer van de tijden, alle wezens tot zicht brengen.
Moge de heer van de tijden, het geluk en ongeluk scheiden en ieder het deel geven wat hem toekomt.

Moge geluk en ongeluk elkaar afwisselen, om vermoeidheid en rust in elkaar over te laten gaan.

Als ongeluk een eis is van de levenden, mogen zij door compassie tot wijsheid komen.
Als geluk een wens is die afgedwongen wordt, moge de tijd dan haar schijnsel geven opdat de ziel leert dat geluk niet het enige goede is.


 

ervaring leert

Ervaring is het leven in de wereld, in de werkelijheid.

Ervaring, door jaren heen wordt het de bron van wijsheid.

Ervaring het enige wat je niet kunt ruilen met een ander.
Ervaring de stap die de toekomst brengt.

Als mensen in hun leven ervaring hebben van het makkelijke; voorspoed succes zonder lijden.
Zullen ze anderen afmeten aan hun ervaring, ze zeggen dat voor iemand die wil, alles mogelijk is.
Ze zullen zeggen dat een wil een weg creert.
Het leven is als een spel of een film, spannend of leuk.

Een ander mens die in zijn leven ervaring heeft van gebrek, ziekte of zwakte. Zal anderen afmeten aan zijn lijden. Zeggen dat het leven niet eerlijk is, alles onaangenaam is.
Die zal oordelen over de maat die hem gegeven is.

Een wijs mens, leert van de ene als de andere mens, en biedt ruimte aan beiden om het leven te mogen leven, zonder angst zonder gevaar.

Een lijdend mens zal eerder zien dat iedereen het lot kan krijgen dat het ongeluk brengt.
Daardoor is wat lijden vermindert, verwonding geneest, gebrek compenseert een onderwerp dat het hele land, de hele samenleving als kostprijs krijgt.

Een mens zonder lijden, met een perfectie in vorm of intelligentie zal neerkijken op iemand die door gebrek, met of zonder eigen fout, niet adequaat kan leven.

Het beste is om zowel het ene als het andere ruimte te geven.

Ongeluk zit in een klein hoekje.
De lotsgodinnen bedelen de schade toe zonder duidelijke reden van oordeel.

Soms is het beter, gezamelijk de pijn en gebreken te verminderen of compenseren,
dan een individualistische samenleving waarbij ieder de fout zelf draagt zonder compassie.

Mensen in hun leven krijgen de goede of slechte tijden, toebedeelt als een blind oordeel over de lichten die aan de hemel staan.
Mensen krijgen in hun leven de wegen van hun voetsporen toe bedeelt.
Wegen die voordeel gave worden verkeerd tot wegen van lijden.
Wegen die ongeluk gaven worden verandert in de zonnige tijden waarin lijden is vergeten.

Moge de voetsporen van hen die leven, tot het goede hun wegen richten.
Immers want de mens kent niet de tijd dat goed en slecht niet meer scheidbaar zijn.
Immers want mensen krijgen hun talent en gebrek, niet op grond van koopovereenkomst.
Mensen, zijn als wezens, die met een oog in een vierdimensionele wereld door de aarde heen in het onderste van de hemel of hel komen.

Moge de mens die goed leeft, voorspoed kennen.
Moge de mens die kwaadwillig leeft, zijn oordeel krijgen.

het leven is het oordeel van de goden.
het leven is de weg op de school des levens.
het leven is de weg tot de eeuwigheid.
het leven, een spel voor hen zonder tegenspoed.
het leven, een bittere vrucht voor hen die lijden.
het leven, een maan die over het water schijnt. en de zon voorspelt.
het leven, het lijden heelt door de tijd heen. maar de tijd tot haar einde is onbekend.
het leven, wie leeft benijdt soms de niet-levenden.
het leven, schenkt haar bewustzijn aan al haar dienaren.


 

Hemel

De hemel is de verblijfplaats van de mensen die op aarde goed hebben geleefd.
De hemel, iedereen die in het verleden goed heeft geleefd is nu in de hemel.

Als wij toegang willen tot de hemel.
Zouden wij dan door iemand in de hemel toegelaten moeten worden.
Dat het zeg maar is als een land,
een land waar burgers geboorterecht hebben en onder de goede wetgeving ervan vallen.
Een land waar burgers bijvoorbeeld door huwelijk ook mensen uit andere landen aan zich binden.
Een arm land waarvan een burger verbonden raakt aan een goed land. en erheen mag op grond van verbintenis.

Zo zou de hemel misschien ook bereikbaar zijn, voor mensen,
door een verbinding met een van de burgers in haar koninkrijk.

In religie wordt dat een vorm geboden door te stellen dat als je in de genade bent van Jezus Christus,
Dat hij je meeneemt naar de hemel.

Mensen die een leven lang een goed leven hebben geleidt, zouden ook toegang hebben tot de hemel.
Mensen die bevriendt zijn met goede mensen, zouden die ook toegang hebben tot de hemel?

En in het verleden als mensen de belofte kregen dat hun zonden vergeven werden,
hebben zij toegang tot de hemel.

Ook als de hemel niet zou bestaan, is er dan een bovennatuurlijke vorm van oordeel over goed en slecht.

De hemel is bereikbaar,
Maar de hemel is niet zichtbaar op aarde.
Niemand weet hoe de hemel eruitziet.

Zon


 

De zon heeft haar straling die de aarde verwarmt.
De andere planeten krijgen ook haar straling, in een andere sterkte.

De zon heeft licht en warmte, die zij uitzendt naar de planeten en worden
gezien door de levende wezens.

De zon heeft licht, en dat licht is een vorm van energie
die als zichtbare lichtbron en voelbare warmtebron wordt waargenomen.

Maar licht is niet het enige dat zij uitzendt.
Voor de zon is het licht een vorm van straling waarin ook een vorm van
bewustzijn is bijgevoegd.

Door het licht neemt de zon ons waar.
Het licht is een soort levende straling die net als wij mensen onze ledematen voelen,
door de zon voelbaar is.

Daarom is er ook een spreekwoord,
Alles wat het daglicht kan verdragen heeft een zekere benoembare onschadelijke waarde.

Alles dat de zon kan verdragen zal, volgens sommige mythen geen
bloeddorst of roofzucht hebben.

Volgens mythen zou de menselijke subsoort zoals vampieren en erge criminelen niet in het zonlicht kunnen verkeren of er van genieten.

Ze zeggen dat grapjes een kern van waarheid heeft. (humor heeft een kern van waarheid)
Maar ook dat soort mythische zichtbare kenmerken in films of boeken,
heeft een kern die waarheid bevat.

Moge de zon ons licht schenken tot in lengte van dagen.
Moge ons leven door de zon een aangename vorm hebben.
Moge de de zon, ons een scheiding geven van dag en nacht.

De zon schenkt ons licht, zodat wij kunnen zien wat wij doen.
De zon schenkt ons warmte, zodat wij in leven blijven.


 

Leiding en macht

Als een land leiding krijgt van specifieke machthebbers,
werkt de inborst van hen uit op het bestuur van het land.

Zet een handelaar op de troon, en het land wordt een grote handelshuis.
Een handelshuis waarin alles voor winst wordt verhandeld, verkocht.
Een handelshuis waarin mensen een specifieke geldwaarde krijgt.
Slavernij en en groep superrijken is het gevolg.

Zet een admiraal of hoge militaire functie op de troon,
En het land krijgt oorlog, met alle omliggende landen.
Geen burger is meer vrij, ze worden geworven voor de
oorlog die het land zal vernietigen en tot bederf brengt.
Oorlog door mensen die oorlogs gezind zijn.

Zet een heilige op de troon,
Ook als die geen vorm heeft,
Het land komt tot rust,
Vrede en veiligheid krijgt vorm in de overheid.
Mensen durven hun mening te geven.
Mensen durven voor elkaar op te komen.
Mensen durven zwakte en gebrek te accepteren.

Zet een nobel man op de troon,
De wapens worden ploegscharen,
De aanvalswerktuigen worden vervoersmiddelen voor hen zonder mogelijkheden.
Iedereen krijgt zijn plaats in de maatschappij met de talenten.

Zet een kunstenaar op de troon,
En iedereen krijgt een kans tot het kunstzinnige.

Moge het land door goedheid tot bestuur komen.
Moge het land door deugd tot een bron van vreugde komen tot de maatschappij.
Moge het land door wijsheid vrede met de omliggende landen verkrijgen.

Macht is een keuze voor de machthebbers.
Macht in handen van goede mensen leidt tot groei van de samenleving.
Macht in handen van slechte mensen, leidt tot verderf en chaos.

Licht op Wijsheid