Robijn Steen

 

door Bastiaan Oostendorp

 


 

 

 

Voorwoord

Een klein boekje over

wijsheid en inzicht

in onderwerpen die

raken aan het spirituele.


 

Inhoudsopgave

Schatkist van het leven. 6

Universele burgerschap. 8

gebouwen. 10

Atlantis, vergeten wereld. 12

Origins of space. 14

Zonnewereld. 15

wetenschap. 17

Boom van kennis. 19

Reconnaissance. 21

Reizen en besef. 24

De pen. 26

Rijkdom en rijk zijn. 29

computerchip van licht. 30

tuinen van babylon. 32

geestwerking. 33

virtual cores. 35

Tweevoudige mythes. 37

Computer. 39

Seneca. 41

religie en symboliek. 43

Licht van genezing. 45

voortgaande civilisatie. 47

Maatschappelijke waarde. 49

communicatie cultuur. 51

voorbeeld functie. 54

Instinct groei 56

aanbod en vraag. 58

Informatiemogelijkheid films. 60

Small Distance Measure. 62

De economie. 64

afstand en maat. 66

Leerstof. 68

Het orakel 71

School der planeten. 73

Survival en Oorsprong. 75

communicatie. 77

indirecte waarneming. 78

elektronics re-defined. 79

religie symbolen. 81

Organische temperatuurmodulatie. 83

Accu technologie. 84

Techniek, bliksem.. 85

Holografie. 86

vamping. 88

Sterrenkinderen. 90

Erfenis en voorouder verering. 92

de hemel 93

Christus en techniek. 95

Virus de geest en het denken. 97

Brahma-saurus. 99


 

Schatkist van het leven

Als mens leef je van geboorte tot dood.
Je leeft als kind om door opvoeding en opleiding
een functie als volwassene ten dienste van de samenleving te vervullen.

Als kind, maak je fouten, e speelt en je leert hoe je aan de maatschappij
aan kunt passen om je te kunnen bewegen zonder
onverwachte fouten te maken.

Als kind kies je welk richting je wilt, om als volwassene te werken.
Als volwassene heb je een arbeidsfunctie,waarmee je geld verdient
Om een gezin, of hobbies te bekostigen.

Ook als je geen arbeidsfunctie hebt, heb je een functie in de wereld.
door vrijwilligerswerk, door een socialer functie of
door de invloed van de persoon.

Als je aan het einde van je leven bent, als bejaarde, en je kijkt terug,
dan zie je 40 jaar van werken, 40 jaar van tijd.
Dan ga je een waarde verbinden aan watje gedaan hebt.

Je bent blij dat je een rol hebt gespeeld in de wereld
Je voelt voldoening omdat je bijvoorbeeld kinderen en kleinkinderen hebt.
Je voelt voldoening omdat je aan de wetenschap heb bijgedragen.
Je voelt voldoening omdat je hoe klein ook een functie hebt gehad.

Als bejaarde zie je dan hoeveel waarde je leven heeft gehad.
Ook mensen die niet zo lang leven, hebben een besef van hun waarde voor de samenleving.

Maar stel nou dat het leven is als een tocht door een land,
van geboorte tot dood,
en dat je na de dood terugkeert vanuit dat land,
en het vorige leve meeneemt als een sieraad.

Een sieraad die je aan je schatkist toevoegt.
Een leven met goede daden, is als een diamant,
een leven met slechte daden is een handvol zand.

Stel dat je terugkeert uit dat land,
en je leven voor jou veel waarde had.
Dan neem je uit dat land een sieraad mee
dat voor veel mensen een belangrijke waarde heeft.

Dit is de schatkist van het leven.
Waarbij voor een mooie edelsteen,
een tijd in de hemel te koop is.
En waarbij een handvol zand,
de oorzaak is om de volgende keer bij een tocht
door dat land, meer moeite te doen.
Om een waardevol leven te hebben.


 

Universele burgerschap

Het menselijk lichaam kent van cel, tot vat tot orgaan, tot lichaam.
Elk onderdeel past als een precies onderdeel van een groter geheel.

Als een orgaan zegt, ik stop ermee, dan is het hele lichaam niet meer bruikbaar.
Als een cel zegt ik doe wat anders, heb je een carcinogeen in je lichaam

Zo is de mens, een burger van de aarde.
Samen met vele andere wezens van klein tot groot.
Elk mens met een eigen functie in de hierarchie.
Waarbij vele factoren bepalen waar het individu staat.

Zo is de aarde onderdeel van het zonnestelsel,
en wordt door de zon gevoed met licht en warmte.

Het zonnestelsel is weer onderdeel.
En zo is het universum een groot levende entiteit.
Waarbij de aarde en de mens als een molecuul of cel erin huist.

Als wij beseffen dat het universum levend is,
en ook een groot bewustzijn bevat en wwaarneemtat in zichzelf gebeurt en plaatsvindt.

Het universum als levende entiteit.
Zo zijn wij dus burgers in de samenleving van het heelal.
Zo zijn wij burgers, hoe kleine we in vergelijking ook zijn, van het universum.

Er is een spreekwoord dat
als je je plaats in het universum, accepteert.
Je functie binnen het heelal aanvaardt.
Je leven een hogere bedoeling krijgt.
je leven ten dienste is van het land.
Het land dat het heelal omvat.

Om je burgerschap van het universum aan te nemen
Om je functie binnen het heelal te aanvaarden,
Hoef je het alleen uit te spreken.
Als intentie, woord en daad.
Waarbij de daad het bewijs is. Dat volgt na
het accepteren van het burgerschap.


 

gebouwen

In deze tijd worden gebouwen met baksteen, beton, en cement gebouwd.
En hout is nog een belangrijk onderdeel ervan.

Tot ongeveer 500 jaar geleden was hout en klei een manier om
een hut te bouwen.en werd steen alleen bij kastelen gebruikt.

Vroeger in de griekse oudheid, werden alleen tempels
en volksgebouwen met steen gebouwd.
volksgebouwen, voor de belangrijke volksactiviteiten.

Gebouwen, op dit moment zijn er wetenschappelijke onderzoeken
die kijken of gebouwen met een restproduct van een bacterie
kunnen bestaan.

Een bacterie krijg voeding en net als een slak bouwt hij een
klein staketsel dat goede eigenschappen heeft.
een vastheid vergelijkbaar met beton,
taai-sterkheid met metaal vergeleken.

Door de bacterie in een mal te gebruiken,
is een vorm met allerlei groottes en soorten te bouwen.

Deze bacterie, die geen kwalijke bijwerkingen heeft.
Is dus bron van gebouwen die een veelzijdigere vorm
mogelijk maakt.

Van huizen voor het volk,
natuurlijke afscheidingen voor weersinvloeden,
industrie die een scheiding kent.

Veel is mogelijk ermee.
alleen is de manier van bouwen,
door patent bewerkt.


 

Atlantis, vergeten wereld

In de mythen wordt atlantis beschreven als
een land dat onder water verdween.

door een engel verdoemd werd,
en met een grote steen de afgrond in werd
geduwd.

Atlantis, ze zeggen dat er
superieure wetenschap was.

Wetenschap die vergelijkbaar was aan de onze.

Een materie-eenheid,
die wij goud noemen
was daar de basis van allerlei
hoogtechnologische vindingen.

Een computer met een gouden chip,
kon met snelheden het duizendvoudige van de onze
rekenen en bepalen.

Een computer met zilveren bedrading,
had geen ruis op de data die verstuurd werd.
en zilver bedrading tot kilometers kon trekken.

Een computer was natuurlijk met een bedieningspaneel,
waarbij in atlantis een zilveren diadeem op het hoofd,
de mens kon communiceren via computer,breingolven.

Een computer die met opslag op optisch gebied,
data kon opslaan en ophalen met snelheid van het licht.
en opslagmiddel die bestand was tegen de normale rampen,
weersinvloeden, en cultureel verval.

Atlantis,
bij hen had goud een hogere betekenis.
Het werd gebruikt voor technologieen die wij
nog niet aan toe zijn.

atlantis,
ze zeggen dat de indianen,
een afgescheiden factie was
die naar amerika reisden,
en wel wisten dat goud belangrijk was,
maar niet op welke manier.

Waarbij ze goud tot ornament gebruikten.
en pas bij de westerse goudzoeker een belangrijk betaalmiddel werd.

Atlantis.
In de bodem is veel van het terug te vinden,
maar een gedeelte is met goud-delven verdwenen.
en met olie winnen verdwijnt een ander deel.


 

Origins of space

Een wereld waarin landen en continenten zijn verdeeld.
Waar elke land een kenmerk heeft.

Een wereld waar wij niet leven,
maar wel mensen van soorgelijke afkomst.

Een scandinavie met blonde mensen en blauw ogen.
Waar blauwe ogen een teken zijn van dezelfde geest.
een geest die het land bedekt van grens tot grens,
en ieder mens de wil oplegt.
om eensgezind en collectief te werk te gaan.
Een scandinavie die na een grote oorlog gewonnen te hebben
een automatisch verdediging systeem op bouwden.
Die door het volk automatisch te beschermen,
oorlog tot een vergeten begrip te maken.

Een scandivanvie.
Waarbij blauw ogen, de teken van het gemeenschappelijk geestsysteem is.
Een geest die elk lid van de bevolking zijn werk geeft.

Maar inmiddels vergeten is hoe de geest op de bevolking is overgebracht


 

Zonnewereld

De zon staat 150 miljoen kilometer van ons verwijderd,
De zon die door licht en warmte, ons als mensheid
het licht des levens gunt.

De zon die de planten, en dieren laat groeien,
en een habitat en levenssysteem in stand houdt.

De zon die in deze tijd door zonnepanelen wordt opgevangen
en met een efficientie omzet in elektrische energie.

Deze energie maakt een beschaving mogelijk.
op het niveau zoals wij nu als mens genieten.

Maar odmat energie schaars is,
is een gedeelte van de menselijke bevolking op aarde
niet meegenomen in de luxe van het elektron.

Een mobiele telefoon, is leuk, kan veel,
maar heeft een kostprijs.

een televsie, geeft genoegen aan mensen,
en tonen films van historie tot toekomst.
maar zonder energie kan je er niets mee.

energie die door leidingen, en draden
naar elk bevolkt gebied wordt gebracht.

als de gebruiker haar kan betalen
is er veel mogelijk.

Nu is de nabije toekomst misschien nog niet bekend,
De nabije toekomst waarin we een sprong maken
in ons gebruik van middelen en processen om het leven te veraangenamen.

Stel nu een ontwikkeling waarbij 98 proceent van energie wordt omgezet van
licht en warmte naar elektra.

Een ontwikkeling waarbij een zonnecel van 3 centimeter doorsnede,
de energie van licht omzet naar elektrische spanning en sterkte.

Een zonncel die 98 procent omzet.

Stel je nu voor dat we in een ring bij venus een station maken,
een elektrastation.

De zon wordt er door middel van zonnepanelen opgevangen,
reguliere die 30 procent efficient zijn.

Dan via een nog te ontwikkelen lichtsttraal,
eens per dag een straal naar de maan schijnt.
Waarbij op de maan,
een efficiente solar panel-unit
de energie opvangt. (met 98 procent efficientie)

Deze straal die eens per dag door ons zonnestelsel reist.
Geeft op aarde de energiebehoefte van drie kwart van de planetaire
vraag naar elektrische energie.

Als deze manier van zonne-energie wordt gevangen en gebruikt.
zijn we aanbeland in de tijd van de zonnewerelden.


 

wetenschap

Sommige stromingen in religie verbieden het gebruik van wetenschap,
het zou niet mogen om de mens te analyseren en als object te gebruiken
voor experimenten of onderzoek.

Er zijn ook stromingen die zeggen dat bepaalde wetenschappen niet mogen
zoals gentechnologie, en geboorteinmeniging.

wetenschap die de mens van gemak voorziet.
van huisverwarming tot televisie
tot auto’s die door weer en wind de mens naar zijn bestemming brengen.

De wetenschap, kent de wet van de ontdekking en de naamgeving
en het vruchtgebruik van de ontdekking door registratie van patentrecht.

als wetenschap op die manier op naam staat van bedrijven die er veel
moeite in hebben gestoken, is het denkbaar dat ze
het alleenrecht hebbben op gebruik, in verkoop of service van dat inzicht.

Maar het is vergeleken met slavernij driehonderd jaar geleden,
dat toentertijd de mens, als hij slaven uit Afrika haalde,
het zijn eigendom was.

Slaven als eigendom van enkelen omdat ze toevallig beslag op konden leggen.

Zo zien we tegenwoordig dat elk wetenschappelijk inzicht,
wordt uitgemolken en de mens die in armoede leeft of
een kans arm land, er geen toegang toe heeft.

Als de wetenschap, in deze wereld centraal, geregistreerd zo worden,
en alle gebruik van wetenschap een lage kostprijs,
dan zou een kleine marge gebruikt kunnen worden om de ontwikkelaars
financieel te steunen,
en de inzichten gebruiken om in de hele wereld
het welvaart niveau te vergroten.

Een wereld waarin naamgeving niet beperkingen oplegt aan het gebruik
ervan om mensen overal ,zonder beperking toegang te geven tot dezelfde
middelen om het leven gezond en gelukkig te kunnen leven.

De wetenschap als eigendom van het menselijk collectief,
de toepassing als planetaire mogelijkheid,
de kans voor ieder mens om mee te genieten van de uitvindingen
van de mensheid.

De wetenschap niet langer als alleen recht,
alleen recht op gezondheid, welvaart en de goede dingen in het leven.

De wetenschap niet langer oorzaak van corruptie van staatshoofden,
immers ieder heeft in gelijke mate toegang.


 

Boom van kennis

De bijbel in het eerste boek is een weergave van
een gemeenschappelijke geschiedenis. Een tijd waarin
religie een andere betekenis had dan nu.

In het verhaal wordt bescheven dat de mens leeft
in een tuin, waarin vrede centraal staat.

een verhaal over de mens die door bedrog verviel van
zijn goddelijke status naar de lijdende en zwoegende mens.

Een verhaal waarin de slang de eerste verleiding in de wereld bracht.
En de mens at van de verboden boom.

Een verhaal waarin twee bomen staan waarvan een de levensvrucht draagt,
en de andere kennis die splijting veroorzaakt.

De boom van kennis, sommigen zeggen dat het een voorafbepaalde tijd was.
Het was onontkoombaar dat de mens ervan zou eten.
Een andere visie is dat de verleiding niet letterlijk een slang was
die haar aan de mens opdrong, maar een figuurlijke betekenis.

Een verhaal in de historische tijd waarin de mens verviel door
een boom met vruchten,
kan ook uitgelegd worden als een technologische uitvinding die de tijd
markeert door van een primitieve of onschuldige mens naar een wetende mens
die door de wetenschap weet wat goed is en wat kwaad is.

Een boom van kennis. Een boom die de mens kennis verschafte en
de keuze gaf in wat te doen op een goede of kwade manier.

De andere boom van het leven,
in de bijbel in spreuken staat dat
gebed een boom des levens is.

Dat in mijn inzicht betekent dat de boom van het leven
door gebed tot wasdom komt.
En de mens op het goede pad zet.

In beide gevallen is het een paradox,
een mens die van het volgen van goddelijke wil,
verandert naar een mens die zijn eigen wil heeft en
niet meer aan de goddelijke wil beantwoordt.

Hoe kan iemand de goddelijke wil loslaten,
anders dan een invloed van buitenaf.

Een engel die god’s wil volgt,
kan volgens logica daar ook niet van weg vallen.
Omdat hij dan moet kiezen die wil niette volgen,
dat dan ook een invloed van goddelijke wil is.


 

Reconnaissance

Het grote plan

Stel je voor dat van alle mensen op de hele wereld,
de inhoud van de geest bekend is.
Op een beknopte manier bekend.

De symbolen; van de meest gedachte onderwerpen.
De symbolen; van de algemene plannen voor dichtbij en ver vooruit.
De symbolen; van de plaats die bekenden, zoals familie en vrienden innemen.

Stel je voor dat voor ieder persoon een soort kaart is
waarop die meest in het oog springende gedachten beschreven staan.

Nu maak je van al die kaarten een ordening naar soort,en inhoud.

Nu heb je een groot plan, en een huidige status.

Voor de Reconnaissance heb je dus deze kaarten,
waarop op de toekomstverwachting en plan staat.
Als je ze allemaal sorteert en optelt.
Heb je een algemene toekomstschouwing.

Als je naar een film kijkt zoals bij de Xmen de persoon Charles Xavier laat zien.
Die gedachten kan lezen.
En via cerebro op de hele wereld is aangesloten.

Stel nu voor een wezen dat hetzelfde kan,
maar ook al die kaarten in in zijn bewustzijn draagt.

Dit wezen kan de toekomst accuraat voorspellen,
Omdat al die kennis bij hem of haar bekend is.

De wetenschap va n toekomst voorspellen
is dan geen randwetenschap maar een delta-wetnsschpa
Zowel alpha de naamgeving en bet de ordening en aantallen.
en symbolen die bij delta horen.

Door het voortdurende proces van alles in kaart brengen,
is er een toekomstbeeld dat steeds bijgesteld wordt,
en waarop ge-anticipeerd kan worden.

Stel nu dat het wezen dat kan voorspellen
een aantal documenten heeft geschreven.
Waarop op verscheiden punten in de toekomst
de status wordt beschreven,
met alle problemen, kansen, bemoediging enz.

Dat dit wezen, kan voorspellen maar ook beinvloeden
door bij zijn berekening zijn eigen invloed mee te nemen.

In d toekomst worden deze documenten vrij gegeven op de tijden
dat ze ontsloten horen te worden.

Door deze documenten kan dan de hele mensheid
stappen zetten die problemen en rampen voorkomen.

Stel dat zo’n wezen zou bestaan.
Wat zou die dan als het eerste document bevatten.
Als eerste ter sprake brengen.

Een bewijs dat de toekomst voorspelbaar is.
Een bewijs dat zijn invloed gunstig is.
Een bewijs dat een bepaalde macht; uit die bron put.

Zoals de orakels duizenden jaren geleden,
zoals nostradamus poogde enkele honderden jaren geleden.
zoals de profeten bekend staan.


 

Reizen en besef

Als we in een tuin lopen van west naar oost,
dan nemen wij waar dat wij lopen,
de ene stap na de andere.
We zien de omgeving veranderen,
een plaatsje met bomen of planten,
een pad van steentjes.

Kiezen we een fiets om te reizen,
dan rijden we op een fietspad,
en zien we alles sneller voorbijgaan.

Van de fiets op de brommer,
we bewegen nu niet zelf, om ons te verplaatsen
maar gebruiken een middel.
Het gas draaien we en we rijden,
we zien op een meter hoe hard wij gaan.

Van de brommer naar de auto.
Wij voelen geen wind, wij lopen niet,
wij hebben een indirecte waarneming van snelheid
en beweging door een machine.

Van de auto het vliegtuig in,
Als de ramen bedekt zijn,
weten we alleen dat we bewegen door
de herrie van de motoren.
De stoeltje waar wij opzitten.
De waarneming van snelheid en waar wij zijn
is beperkt.

Dit is het besef van reizen,
waar de snelheid en de plaats afhankelijk is van de reismogelijkheid.

Stel nu dat we met lichtsnelheid reizen,
Een waarneming kan nooit direct zijn,
en is alleen indirect via symbolen te beschrijven.

Een schermpje laat zien hoe hard wij vliegen,
welke richting wij vliegen.
Maar net waar wij vliegen
immers met lichtsnelheid kan je de plaats waar je vliegt niet bepalen.

Met lichtsnelheid vliegen,
kom niet met een besef.
Immers het oog de menselijk waarneming
kan niet hoger dan licht waarnemen,
dus altijd minder dan de lichtsnelheid waarnemen

Zoals sterren zich met astronomie laten bestuderen,
cellen en atomen door de microscopie.
Zo is reizen met lichtsnelheid of hoger een aparte wetenschap.
Die afhankelijk is van computers en rekenmethodes die
alleen theoretisch beginnen.


 

De pen

Een verhaal wordt met pen geschreven,
begint bij de oorsprong die het leven begint met vormgeven.
De vorm die wordt geschetst met onderdelen die overal bekend zijn.
De geboorte van een verhaal.
Een situatie waarbij de helden als karakter worden geschreven.
De wetenschappen die hun ontdekkingen prijs geven.

De pen begint bij het verhaal,
een beschrijving van personen, de randschetsen
van de omgeving. de tijd, de cultuur.

De pen bij het tweede hoofdstuk begint
met de religie en de grondwet te beschrijven.
De hoofdpersoon komt in aanraking met verschillnde
levenshoudingen en wisselende menigen van personen.

De hoofdstukken volgen elkaar op,
met gebeurtenissen die beide kanten inhoudt,
de goede, met weldaden, hulp en goede woorden,
de kwade, met belediging, plagerijen, maar ook
gebruik van genotsmiddelen als roken en alcohol.
De pen die de hoofdstukken op het papier tekent.

De pen die op een gegeven moment,
als de inkt indroogt, het einde voelt naderen.
De inkt die in het begin met overvloed vloeide en
de woorden aaneenreeg en aan het papier bond.
De woorden die nu gevangen worden in het tekort.
Het tekort dat de einde voelt naderen,
en met de weinige inkt toch een goed einde wenst.

De pen die indroogt,
die als wonder weer blijkt te vloeien,
maar met de herinnering van drogende inkt,
is de waarde van de woorden groter geworden,
waardoor inkt geen verspilling aan woorden mer kent.

De inkt die nu weer vloeit,
die de woorden schept om een goede boodschap
te vinden op het papier.

Ze zeggen dat een lege bladzijde gevuld wordt als de pen ertoe bereid is.
Maar een lege bladzijde is beter dan woorden zonder nut.
Maar een lege bladzijde is beter dan een boodschapdie
verwarring of pijn wekt.

Moge de pen en het papier immer een nuttige boodschap vormen,
die door de lezers hun waarde vindt.

Moge de pen en het papier, als zij betekenis kent,
blijven schrijven.

Bij de laatste hoofdstukken is het papier,
gewend aan de pen,
en grijze haren, evenals rimpels schenken een gloed
van levenservaring.

De levenservaring die de boodschap de grond geeft,
om de oorsprong weer te herkennen.

Moge de pen, die goede woorden schrijft,
inkt houden en papier vinden.

Moge de pen, die goede daden verhaalt,
blijven beschrijven welke wegen er zijn.
Wegen van goedheid, zuiverheid en deugd.
Wegen die door wijze woorden hun bestemming vinden.


 

Rijkdom en rijk zijn

De uitspraak dat je beter rijk kan zijn dan rijkdom bezitten.

rijk zijn in opzicht van gelukkig zijn met wat je hebt,
in verhouding tot veel geld hebben, dure huizen, dure spullen.

Voor ieder mens is er in het leven eens een keuze,
is dit wat ik wil, geeft mij dit voldoening of tevredenheid.

Maar voor iemand die rijkdom bezit, veel geld,
is het een vraag die hem niet zomaar kan veranderen van elven.

soms zij mensen met veel geld wel bereid het op te geven,
maar missen ze de kansen, immers iemand die rijkdom bezit,
en het kwijt wil, heeft vijanden.
en is niet gewend om op laag niveau te werken.

Veel geld, om het beter te besteden is vaak een vraag.
Een levensinzicht dat het in de samenleving beter ten goede komt,
dan aan eigen plezier, eigen status.

Om als rijk mens met veel geld een betere besteding te vinden,
is vaak een zoektocht, die door het zoeken steeds betre
manieren vind om er nut uit te halen.

Een eenvoudig middel is,
om een religieuze organisatie te zoeken,
en hen opdracht geven het te besteden aan drie doelen.
De armoede, De ziekte, de lijdende.


 

computerchip van licht

Computers, in deze tijd een gewone toepassing om
het leven aangenamer te maken.

De chip in de verwarmingsthermostaat,
de chip in de computer die de boekhouding regelt.
De chip die in de auto zit, in de koelkast, de oven, de wasmachine.

Ee chip is een klein voorwerp van enkel centimeters groot.
De chip is gemaakt van een paar materialen die
elektrische energie van hoogte veranderen.

Een chip die door een binaire taal,
een intelligentie kan simuleren die bij
mensen evenwaardig wordt gezien.

De computerchip die een radio geluid laat geven,
De computerchip die op de tv een film laat zien.

Informatie die van continent naar continent reist,
zonder verlies van gegevens en met snelheid die
seconden overbrugt.

De toekomst als licht het medium wordt om
computers aan te sturen.

hoe zal een lichtcomputer eruit zien.
Hoe is licht te vangen en te gebruiken in berekeningen.
Hoe kan door licht de functie van de computer worden overgenomen.

Een chip die licht gebruikt is als een cirkel,
waarin vele andere cirkels over elkaar heen liggen,
langs elkaar lopen, in elkaar overvloeien.

Een lichtchip is niet een baan van elektronen die vloeien door een medium die
ze geleidt.

Een lichtchip is niet van silicaat en koper.
Een lichtchip heeftmaar een miljoenste van de energie nodig
om te functionerne.

door de lichtchip kunnen computerfuncties,
inwendig gecontroleerd worden met een fouttolerantie.

De lichtchip, een groot aantal cirkels die in een bepaalde
structuur de licht-berekening, opslag mogelijk maken.


 

tuinen van babylon

Als wereldwonder is in het verleden de tuinen een bekende geweest.
De tuinen die bij babylon de koningslieden vermaakten.
Door wandelingen door het de bloemen, watervallen en de kunstmatige
regen.

De tuinen met edelstenen paden, die van jade, robijn en saffier gemaakt waren.
De tuinen die door een structuur van asfalt een hangende vorm hadden.

De tuinen die uit cirkelvorminge terassen gevormd waren,
waarbij de ene terras aan de andere hing.

De tuinen waar ieder mens een blik op hoopte te krijgen.
De tuinen die zorgvuldig aangelegd waren,
en de wondere aanblik voor ieder liet verschijnen.

De tuinen van babylon,
met de ondergang van een beschaving zijn ze ook
ten onder gegaan.

De tuinen van babylon die alleen nog door
de schilder geschapen kan worden.
als een schilderij die oude beelden oproept,
een schilderij dier door penseel streken oproept
wat ooit geweest is.

De tuinen, die als terrassen over een gebied van enkele kilometers aangelegd waren.
Moge ze ooit in schilderij weer bekendheid krijgen.


 

geestwerking

De tegenwoordige tijd stelt dat je intellect moet trainen,
dat je geest moet richten om onderwerpen te bestuderen.
leerstof internaliseren.

Een geest, een denkvermogen heeft een geschakelde werking.

De fantasie waarmee je onderwerpen kan bekijken die nog niet bestaan,
als combinatie van allerlei bekende details van voorwerpen of processen.

De fantasie die al in de oudheid bekend was en de mensen
op ideeen brachten dat magiers, centaurs en elfen bestonden.

En de werking van de geest die met de verlichting intrede deed.
En ook in de filosofie werd behandelt.

Het rationele proces,
een kijkje in de keuken van de logica.
waardoor keuzen gebaseerd worden op verwachtingen
en waarheidsgetrouw keuzes.

Een derde functie is afhankelijk van geestelijke symbolen.
Die de geest ontsluiten als machine en computer die meer
is als wat de denker erin oproept.
De geestelijke symbolen zijn afbeeldingen die
de computer, de geest besturen.

Je kan er berekeningen, vertalingen mee maken,
maar ook bij hogere geestkunde objecten materialiseren.
en processen beinvloeden.

in de illusionisten school is het al langer bekend,
en worden die functies gebruikt om mensen te vermaken.

En wat in het land der ilusionisten gewoon is,
een gedachte oproepen in het publiek en dan bewijzen dat
het intellectueel gekozen is.
en daarom logisch beredeneerbaar.

Een groepering die deze kunst heeft
is de freemasonry, de vrijmetselaars.
Waardoor ze nog steeeds de touwtjes in handen hebben.


 

virtual cores

In science fiction films worden vaak onderwerpen in beeld gebracht die ng niet bestaan.
van nanotechnolgoie tot chemische verbindingen die vrije energie opwekken.

Een ontdekking die in films soms zijdelings worden getoond.
een virtual core.
\
Stel je vor dat een kleine kern van 2 bij 2 centimeter een aantal functies heeft.
een functie dat het door een minibeamer en een holografische filter
een mens kan projecteren in een ruimte.

Dat werkt uit als dat je in een kamer zit,
en je ziet iemand tegenover je zitten.
Iemand die eruit ziet als een gewoon mens,
met kleding, gezichtsuitdrukking.

een tweede functie is een lichtfunctie,
door het tonen van een gouden gloed,
lijkt het alsof je door mensen heen kan kijken,
lijkt het alsof je jezelf gespiegeld ziet in
elk raam waar ja langs loopt.

Een derde functie is dat het door een protonenchanger,
een object ter grootte van een tennisbal kan creeren en
in de omgeving kan neerleggen.

Zo is het bijvoorbeeld dat iemand allerlei
donsveertjes tegenkomt, of in eigen tuin ziet liggen.

Zo’n virtual core,
is maar heel klein,
maar is van superieure technologie gemaakt.
Vaak worden hun verschijningen als engelenbezoek gekenmerkt.

Zon kleine virtual core kan natuurlijk nog
veel meer, maar de andere functies blijven verborgen.


 

Tweevoudige mythes

Een geschoold mens, heeft vaak allerlei boeken gelezen.
Boeken over deze tijd, boeken over de toekomst.
Maar ook boeken uit het verleden.

De griekse mythen zijn er vaak onderdeel van.
De verhalen over griekse goden, helden, en
de daden die hen beroemd maakten.

Een griekse mythe, voor deze tijd zjin het vaak
verhalen met een betekenis die al achterhaald is,
of geen wetenschappelijke bewijs kennen.

de mythe van icarus,
de man die met vleugels wegvloog om van het eiland
naar een naburig land te vliegen.

In de mythe over daedulus staat dat hij vloog,
en te dicht bij de zon kwam,
althans zijn hulpje, icarus vloog te hoog.

De mythe bestaat uit twee delen.
De ene dat hij kon vliegen met vleugels gemaakt.
en het tweede deel dat hij te dicht bij de zon kwam.

De griekse mythes als wij uitgaan van wetenschap.
De vleugels zouden zelfs in onze tijd moeillijk zijn om te maken.
Vleugels die een mens 15 km kunnen laten vliegen.

In een tijd van primitiviteit zouden vleugels gezien kunnen
worden als een methode om naar de zon te vliegen.

De zon die niet mijoenen kilmeters weg staat
maar met vleugel eenvoudig te benaderen,
Waarbij de hitte de vleugels doet smelten.

Een mythe heeft een originele betekenis en
een betekenis die overgeleverd wordt.

De originele betekenis heeft vaak een uitebreide beschrijving,
origineel bewjisbaar door de wetenschap.

De overgeleverde betekenis,
is afhankelijk van de laagste niveau van intelligentie of cultuur die in de tijd vna origine tot de tijd van schriftstelling of
intepretatie loopt.

Elke mythe heeft dus een tweevoudige betekenis.
De originele die afhankelijk is van de cultuur en wetenschaps-status van een land, een beschaving.
En de overgeleverde betekenis die afhankelijk is van doorveertelling, op schrift stelling
waarbij de verwoording vaak schade brengt aan de betekenis en literaire weergave van de mythe.
Immers bij doorvertelling kan je vaak geen wetenschappelijke grond vinden bij een mythe als die
wetenschap, door wereldramp of ontwikkeling voor een deel verloren is gegaan.

Zo vinden we in allerlei griekse mythes fouten in de beschrijving
die de betekenis voor een deel niet meer draagt, of eruit begrepen kan worden.


 

Computer

De eerste computers warne ponskaarten die met gaatjes en vlakjes eenvoudige
gegevens konden opslaan, berekenen en doorsturen.

Een computer was toentertijd nog niet elektrisch.
Het was een mechanisch systeem.

De uitvinding van de transistor creerde een nieuwe manier
van berekenen, die van de binaire of analoge computer.

Eenvoudige berekeningen konden moeillijker worden,
en gegevens konden beter opgeslagen worden.

De uitwisseling van magneetbanden en de diskette
was toen de manier om zowel software als gegevens op te slaan.

De nieuwe tijd werd ingeluidt door de eerste computer
de xt, die met 6 herz en een harde schijf mogelijk maakte
voor de wetenschap om programma;s te maken
die allerlei doelen had.

Zoals de computer gebaseerd is op binaire code.
Een reeks symbolen die alleen uit aan of uit gebaseer was.
een reekssymbolen die opgedeeld in bytes een code kon weergeven
waarvan een deel uit letters en cijfers bestaan.

Nu wij in de toekomst de computer op een andere manier
samenstellen hebben wij een nieuw grondvorm nodig.
De binaire code met bytes is primitief,
en de code die in de toekomst mogelijk wordt
is de frequentiele lichtcombinatie.
Zoals licht een spectrum kent met onderverdeeld preciese kleuren,
precieze frequentie lengtes.

Als een lichtstraal vanuit een spectrum 20 individuele kleuren kan weergeven.
En die kleuren via glasfiber kan worden overgebracht.

een transistor heeft een soortgelijke werking met
zijn elektronische variant.

Een binaire elektronen code,
wordt met de ingang van de lichteeuw
een code met 20 kleuren.

Waarbij dus licht een twintig voudige grondvorm heeft vergeleken met de binaire code.

Een glasfiber is de manier om informatie over te sturen over korte
en lange afstand.

Een transistor, een condensator, een chip.
Het zal samengesteld moeten worden uit materialen
die een lichtoptie hebben met een in de toekomst bekende werking.

zo kan water een functie hebben, glas een functie,
edelstenen een functie, en lucht of vacuum.

In de toekomst kennen we de lichtgestuurde computers.


 

Seneca

In de romeinse en griekse oudheden,
Was de dialoog een middel om kennis uit te wisselen.
Plato Socrates zijn de bekende uit die tijd.

Maar er waren ook minder bekenden zoals
Seneca. een filosoof die ook een schriftelijke nalatenschap heeft.

Hij was een filosoof die in zijn tijd gewaardeerd werd.
Als zijn eigen beschrijving was zijn
deugd de oorzaak dat hij achting verkreeg.

In zijn boekje staat dat hij op een zekere leeftijd
de gewoonte voor mannen en vrouwen om relaties aan te gaan
afwees en zich op een zuivere levenswijze toelegde.

Door de afwezigheid van het zoeken naar relaties,
verkreeg hij de wens om meer zich te verdiepen in wijsgerigheid.
Als filosoof raakte hij in gesprek met allerlei toenmalige regeringslieden.

Door in zijn boek te beschrijven dat zijn zoektocht zich verlegde van
de toen gewone relaties tot een andere wijsgerige intentie,
en dat hij daarom in achting steeg van het volk,
geeft hij een beschrijving aan die niet alleen in zijn tijd gold,
maar door de geschiedenis heen vaker is voorgekomen.

Waarbij de eerste voorbeelden zijn van de tempels,
die alleen door zuivere mannen en vrouwen in godsdienst werden onderhouden.

Ook de griekse goden zoals athena, artemis en hera,
zij hadden ook een bijkomende oordeel dat zij door hun zuiverheid
hun kracht verkregen.

Seneca, die niet vanaf zijn geboorte zuiverheid nastreefde,
maar op middelbare leeftijd inzicht kreeg en zich het als levensdoel stelde.

Seneca, een voorbeeld van menselijke deugd.


 

religie en symboliek

Religies en godsdiensten zijn een manier voor mensen
om het leven betekenis te geven.

Een manier om te leven, en het geluk en ongeluk
een plaats te geven.

Religies kennen symbolen,
het kruis, de gevouwen handen, heiligen afbeeldingen
maar in andere ook, figuren met olifant slurf, blauw, of met fluit,

Een geheim van religies is dat een religieus symbool eeen
bepaalde werking heeft.

Een mens met een christelijk kruis in huis,
zal onbewust christelijke redenen zoeken,
en christelijke redenen volgen.

Een mens met een hindu foto in huis.
Zal onbewust vishnu of krsna vormen van handelen
volgen. en gebed zoeken die in lijn is ermee.

Een mens met een boeddha in huis,
zal onbewust richting mindfullnees leven.

In kort gezegd, een symbool stimuleert leven
en ritualistiek.

Zo zijn er ook onbekend symbolen
die veel waarde hebben gehad in het verleden.

Een persoon die een sphinx beeldje in huis heeft.
Zal de religieuze waarde ervan in het leven vinden.
Een sphinx beeldje als tegenwoordigheid van egypte.
en een werking heeft zoals een kruis dat voor christenen heeft.

symbolen zijn geen afgoden,
het is een vorm van kunst om de werking van religie
te bevorderen.

Daardoor is een symbool zowel teken van
een religieuze beoefening als een veroorzaker
van religeuze beoefening.

Een abstracte gedachte hierbij is
als een religie een symbool heeft dat rijkdom bevordert.
Als een symbool tentoon gesteld wordt,
dat de persoon rijk maakt.
Dat zou een symbool zijn die veel mensen zouden willen
gebruiken.


 

Licht van genezing

In ziekenhuizen worden mensen genezen van allerlei ziektes, wonden, en andere belemmeringen.
Een ziekenhuis, heeft natuurlijk de wetenschap aan haar zijde.

Een dokter, kan door diagnose een ziekte door kenmerken juist intepreteren.
Een diagnose die gebaseerd is op het werk van dokters en academici over de hele wereld.

Een dokter die van pillen tot chirurgie herstel kan geven
aan veel ziektes.

Maar stel nou dat er een lichtfrequentie bestaat,
een tweezijdig licht, dat alle op water en koolstof gebaseerde lichamen
kan genezen.

een licht dat een half uur op een ziek lichaam schijnt,
en daardoor de mens of het dier geneest.

Stel nou dat zo’n licht de levenskwaliteit kan verbeteren.
Zoals uv straling bacterien en virussen kan verwijderen
uit gefilterd water.
Zoals infrarood straling gebruikt kan worden
om voedsel te bereiden.

Zo bestaat er een lichtcombinatie die het lichaam geneest.
Het stelt wonden bij om te genezen, ook als ze op
natuurlijke wijze niet meer zou herstellen.

Maar ook ziektes als tubercolose, virus ziektes
ze verdwijnen zoals je in een winterdag door een warme lamp
de sneeuw smelt.

Deze lichtcombinatie is natuurlijk op weten schappelijke wijze
te onderzoeken en te vormen.

De wetenschap die haar uitvindt en als ontdekking
gebruikt bij al het gebruik ervan
voor militairen, voor ziekenhuizen, voor verre reizen.

Een lichtcombinatie werkt hetzelfde als dat je een bacterieziekte
door antibiotica verwijdert.
Zonder de slechte eigenschappen dat all bacterien worden gedood.


 

voortgaande civilisatie

We kennen uit de geschiedenis boeken en de films dier erover gemaakt zijn,
dat er een tijd was dat zeep nog niet gebruikt werd.
En de handen van de chirurgijn waren niet gewassen voor en na de operatie.

Waardoor mensen die melaatsheid hadden, hun ziekte naar gezonde mensen oversloeg.
OP die manier zijn er veel mensen gestorven die vandaag bij zo’n ingreep nog zouden hebben geleefd.

De civilisatie heeft ook vaccins en antibiotica mogelijk gemaakt.
Waardoor ziektes grotendeels behandelbaar zijn en niet meer dodelijk of verlammend.

De civilisatie die vandaag mensen naar het ziekenhuis stuurt, de dokter advies geeft.
Zelfs gezond voedsel bekend is.

De civilisatie gaat in de toekomst nog een stap verder.
Zoals wij vandaag de misdaad, in zijn geheel in de samenleving als percentage kunnen zien.
Een percentage die afhankelijk is van veel factoren waardoor je niet direct kan voorspellen
waar en hoe het plaatsvindt.

Maar zoals vroeger een percentage aan de pest of tubercolose dood ging,
Zo is misdaad ook een percentage.

Als wij in de toekomst misdaad kunnen behandelen met wetenschappelijke vindingen die preventief of actief werken.
Dan zou de samenleving, veiliger, meer beschermd en vredevoller maken.

Vandaag de dag is zo’n medicijn nog ongeloofwaardig. Maar er zal een dag komen
dat behandeling en preventie standaard is.

Preventie zoals je bij mensen na hun geboorte en in de eerste levensjaren een cocktail vaccins geeft.
Preventie van misdaad is een legitiem instrument in een maatschappij.


 

Maatschappelijke waarde

We kennen het communisme waar geen persoonlijk eigendom is,
waar een plan economie alle werkzaamheden en produkten verdeelt.

In het communisme was alles maatschappelijk eigendom,
waarbij personen geen waarde hoefden toe te kennen aan alle dingen.

In het kapitalisme is het tegengesteld,
alles is in geld uit te drukken en geld is eigendom van een individu.
Door de hierarchie van macht en geld,
is er een groep in de samenleving die afhankelijk is,
van slavenarbeid of van bedeling van een overheid.

De maatschappelijke waarde wordt in een kapitalistisch stelsel,
bepaald door de waarde van ruilmidddelen,
waarbij eenzijdig macht en geld verbonden zijn.

Een democratie geeft macht aan de burger maar alles dat geen overheid is of overheidseigendom
valt buiten de democratie.

Een groot bedrijf, heeft macht, en is niet democratisch verantwoordelijk.

Een extra regel in de grondwet is dan ook in het verlengde van die tweedeling in ruilhandel of overheids eigendom.

Een regel die als betekenis draagt dat alles in een land, onderworpen aan de grondwet, ook bepaalt kan worden als overheidsinvloed.
Een dienst of proces in een land, kan door deze regel de vorm opgelegd krijgen om een bepaalde voorkeur of vereiste te hebben.

Zoals het land-vervoer proces. van wegen, snelwegen, treinbanen en alles dat met vervoer te maken heeft.
Zonder een regel zou het eigendom zijn van een organisatie die winstoogmerk heeft en dus
de klant een prijs berekent, die ook winst in houdt.

Een ander voorbeeld en financiele bank die klanten een rekening geeft, in ruil voor een kostprijs,
en door leningen uit te baten winst omzet.

De extra regel in de grondwet zou van alle personen of bedrijven mogen eisen, mits het een maatschappelijke waarde heeft,
Om een belangrijke wijziging in het beleid te voeren.

Een vervoernet, zou opgelegd mogen krijgen dat openbaar vervoer een redelijke prijs kent
die het grootste deel van de bevolking toegang tot deze dienst geeft.

Een bank zou opgelegd mogen krijgen dat het grootste deel van de bevolking recht heeft een rekening te openen,
en tegen een aanvaardbare prijs te gebruiken voor all financiele doeleinden.

Dit zijn twee voorbeelden, waarvan er in een land vele zijn te vinden die
als maatschappelijke verantwoordelijkheid, ook maatschappelijke waarde hebben,
en dus een toegevoegde regel van de overheid behoren op te volgen.


 

communicatie cultuur

communicatie, verloopt via mogelijkheden die tegemoet komen aan de bron en bestemming van communicatie.

een mens, verbaal heeft mogelijkheid om schriftelijk, mondeling en expressie te communiceren.
mondeling door spreken, en gehoor.
schriftelijk via papier of andere zichtbare tekens.
en expressie door film, kunst of andere culturele vormen.

Communicatie, verloopt op zo’n manier dat de bestemming de boodschap van de bron of zender zo veel mogelijk aan betekenis kan onderscheiden.

Communicatie begint al met halve woorden bij baby’s die daarmee primaire boodschappen geven.
Zoals honger, gevaar of slaap.

Communicatie is mogelijk als de wijze van communiceren gelijk is bij beide delen.
Iets zeggen tegen een dove, iets laten zien aan een blinde.
Heeft van de bestemming of doel van communicatie geen effectiviteit.

Communicatie is afhankelijk van de uitwisseling, welke vorm kies je.
En als tweede hoe vorm je een boodschap van informatie ten einde effectief over gebracht te worden.

Communicatie 100 procent effectief overbrengen zal meer moeite kosten,
dus wordt een verwachte foutpercentage gehanteerd die het belang ervan dient.
Een verhaal in een boek die alleen voor het genoegen gelezen wordt,
heeft geen groot belang om effectief over te komen, dus zal een groter foutpercentage in de effectiviteit geen probleem zijn.

Maar als een koning van een land overleg voert over een vredestijd tussen hem en andere landen,
dan is een foutpercentage in de effectiviteit geen onderdeel.
Communicatie moet dan een verwachte overdracht hebben zonder fouten, en precies bij beiden de juiste betekenis dragen.

De communicatie cultuur.
Men kiest de wijze van communiceren afhankelijk van
de mogelijkheden die fysiek of zichtbaar gelden.
En binnen de communicatie hecht men belang aan het doel en de vereisten ervan.

Communicatie die een aantal jaren later nog begrijpelijk behoort te zijn,
is afhankelijk van de progressie van taal en betekenis die de tijd overschrijdt.

Bijvoorbeeld een boek uit de tijd voor christus.
Waarde heeft het alleen als de bedoeling eruit begrepen wordt.
Een bedoeling die in de tekst vervat ligt, en taalkundig betekenis moet kennen
ook voor de toekomst.

Een verhandeling over brood bakken voor de jaartelling zal geen wens zijn
om duizenden jaren later nog bekend te zijn.
Het heeft een korte tijdsduur van betekenis.
Zolang ze brood bakken volgens de aanwijzingen van dat boek
zal het betekenis en effectiviteits waarde hebben.

Een ander genre; sociale of wetenschappelijke boeken,
kunnen waarde hebben als bron van onze eigen wetenschap.
En zal ene langere tijdsduur waarde bezitten.

Een religieus boek zal een nog langere tijdsduur waarde hebben.

De betekenis die zo’n boek heeft,
behoort een effectiviteit te hebben die tot ver na deze tijd nog
een betekenis heeft.

Informatie die belang heeft, dat de tijdsduur van een mens overschrijdt.
Zal een betekenis dragen die niet tijdsgebonden is,
en een boodschap vult met de vorm die effectief genoeg is
om bij vertaling ook nog in de verre tijd nog een onderscheidbare betekenis heeft.


 

voorbeeld functie

We kennen de laatste jaren en decennia de film en der verfilming van het boek.
Een film die een fictieve leven of tijdsperiode laat zien.

In een film is er een goede en slechte kant,
helden die redden, duivels die verdoemen of geweld bedrijven.

Het klinkt onschuldig, immers het is er alleen voor vermaak.
Maar een film heeft ook een voorbeeldfunctie.

Als in een film een kind het kwade pad opgaat.
en allerlei bizarre dingen doet.

Stel je laat kinderen die film zien.
Hoeveel procent van die kinderen neemt gedrag uit films over.
En integreert het in eigen leven omdat ze dat gedrag in de film bewonderen.

Een film heeft een voorbeeld functie,
Het toont gedrag die een individu minder snel zelf zou verzinnnen,
door de succesvolle afloop lijkt het gedrag die succes geeft.
En het uiterlijk van de acteurs kan bewondering oproepen los
van het gedrag, dat als bijkomstig wordt gezien,
maar wel de oorzaak is voor geweld.

Als voorbeeldfunctie.

stel dat kinderen, tot 21 jaar oud geen geweld zouden zien op tv, in de bioscoop of elders.
Hoeveel verandering in karakter is dat als een sociale studie ertoe gedaan wordt.

In de geest van het vrije gedachte goed mag je mensen geen informatie onthouden of verbieden.
Maar die vrijheid kan ook oorzaak zijn van maatschappelijk ongewenst gedrag.

Iemand die in de jeugd door voorbeelden uit de omgeving leert roken,
Zal jarenlang verslaafd zijn.

Wat zal een gewelddadig voorbeeld in statistische gevallen dan zien.

Een voorbeeldfunctie in de maatschappij zal ook maatschappelijk verantwoord moeten zijn.


 

Instinct groei

Elke levend wezen dat bestaat,
groeit van niks tot een vorm die bij die levenssoort past.

Een boom komt uit een zaadje,
een kat komt uit een eencellig deeltje.

Een mens komt na de geboorte tot een vorm die
in het volwassen leven adequaat kan handelen.

Maar bij de groei, en het onstaat van een levend wezen zijn er
twee componenten.

De fysieke groei die in het dna verankerd zit.
De cel die zich deelt en de menselijke vorm krijgt.

Dat is de kunst om van een klein deeltje een samenwerkend geheel te maken.
Van een cel tot miljarden cellen.

Maar groei is naast de afhankelijkheid van fysieke eigenschappen
ook verbonden met een onwaarneembare kracht.

Zoals een plant zich naar de zon keert.
Zoals een rivier naar beneden stroomt.

Zo is een bewegend levend wezen gebonden aan die kracht.
Als voorbeeld is een mens natuurlijk te gebruiken,
maar als onderzoeksobject niet.

Stel je plaats een embryo van een mens in een paard.
Groeit dat embryo dan op tot mens?
Of zal het een misvormig object worden.

Een mens kan alleen mens worden en mens zijn tussen mensen,
Als die grens overschreden wordt,
dan is er een ethische grens doorbroken.

Dus naast fysieke groei, is er een onwaarneembare groei,
die verplicht stelt dat een mens, in en bij mensen groeit.

Daarom is het ethisch maar ook fysiek niet aanvaardbaar om
een mens buiten de menselijke baarmoeder tot groei te brengen.

Naast de vraag of een embryo die niet menselijk is voortgebracht
wel bewustzijn of een ziel bevat.


 

aanbod en vraag

In de handel is het vaak;
door een goede reclame zet je een produkt in de markt.
Een produkt waarvan je hoopt dat er voldoende verkocht worden,
en je dus winst ermee maakt.

Een produkt dat niet bekend is of niet aangeboden wordt,
kan ook niet verkocht worden.

Hierdoor in fysieke zin is het aanbod schept vraag.
Pas als een produkt een naam heeft zijn er mensen of bedrijven
die het willen kopen.

Als mensen en bedrijven alleen kopen wat beschikbaar is,
dan is de markt in evenwicht.

Immers aanbod schept vraag. en onmogelijke zaken zijn er niet.

Maar als mensen zich kunnen voorstellen wat er niet is.
Een auto met snelle curves en rondingen.

Door de gedachte eraan wordt de wens geboren.
En de wens leidt tot creatie.

Immers een autofabriek kan door die gedachte een nieuw model
bouwen.

En de klant die de gedachte heeft,
kan of kiezen wat nog niet beschikbaar is,
Of zijn wens opgeven en een bestaand model kiezen.

De gedachte aan een voorwerp, geeft een vraag naar dat voorwerp.
Waardoor het niet meer aanbod schept vraag is,
maar de vraag die het aanbod bepaalt.

Het denken leidt de vraag van onbekende aanbod,
en geeft urgentie om die vraag in aanbod om te zetten.

zou je het denken geheel uitsluiten,
dan is men alleen met het bezit en het bestaande mogelijke tevreden.
Immers vraag kan alleen ontstaan als men het produkt heeft gezien.
En de vraag is dan afhankelijk van wat in de samenleving beschikbaar is.

Zonder denken, zou men tevreden zijn met het leven.


 

Informatiemogelijkheid films

In deze tijd, zijn er films, boeken en allerlei manieren om een bepaalde
boodschap of bedoeling vorm te geven.

Het bewegende beeld van een film,
de letters in een boek.
En de kunst die door expressie een betekenis krijgt.

Maar er is veel meer mogelijk dan alleen de entertainment waarde.
Kijk naar een film als the host.

Een groep zogenaamde zielen die in de mensen wereld mensen overnemen.
Een fictieve film. Maar stel het heeft meerwaarde.

Als er over twintig jaar, wel zulke mensen bestaan.
Dan is een film een vooraanschouwing van een toekomstige tijd.

Zo hebben veel films, onvermoed een informatieve bedoeling.
Als mensen naar een film kijken en een onderdeel van hun eigen leven
erin herkennen.

Als mensen een deel van hun leven terugzien in een film.
Een film die niet hun naam noemt, hun verschijning niet laat zien.

Maar door een uitbeelding van een bepaalde eigenschap of levenservaring
een kijk geven op hun eigen leven.

Stel als in een film een vrouw ogen heeft die van zilvergrijs naar wit zijn afgebeeld.
En een vrouw in de werkelijkheid heeft ook zulke ogen.

Als in die film die vrouw een karakter heeft waarbij ze een bepaalde manier van
motivatie heeft.

En de vrouw die in de werkelijkhied die ogen ook heeft,
en ook die bepaalde manier van motivatie heeft.

Ze zou al die tijd het gevoel hebben op een bepaalde manier raar of vreemd te zijn.
Of afwijkend van wat anderen beleven.

Door de film kan ze eigenschappen van zichzelf benoemen en betekenis geven.

Een film kan op die manier een boodschap of betekenis dragen voor de kijker.
Naast films natuurlijk ook met boeken of kunst mogelijk.


 

Small Distance Measure

De techniek staat niet stil.
Van gps en plaatsbepaling op landkaarten naar
een visie via een satteliet om een willekeurige plaats te zien.
Van straatnamen nummers en gebouwen.

Zoals we nu via de gsm overal ter wereld data en voice kunnen streamen.
Afgekort overal immers op anartica is het de vraag.

GSM als globaal forum om communicatie mogelijk te maken.
Zoals gps globaal een plaatsbepaling is,
zowel voor wereld coordinaten als een plaats in een landkaart.

Zo zal gps als het een precieze bepaling nodig heeft ook
net als gsm dat met wifi combineert ook
een small distance measure hebben.

Een manier om plaatsbepaling tot op de milimeter nauwkeurig te kunnen laten zien.
Een small distance measure een sdm techniek.

Gps dat ons in een willekeurig land naar een bepaalde plaats kan leiden,
als we de software de juiste info geven.

Een gps dat zelfs boven de aarde werkzaam is,
immers het werkt met sattelieten.

De plaatsbepaling die sdm biedt, zal niet via satteliet gaan,
maat zoals een wifinetwerk kan communiceren door een klein
kastje dat ergens in huis of in een bedrijf wordt opgesteld.

Ongeveer een derde van de grootte van een wifi-router,
en waarschijnlijk niet elektrisch gebonden door voeding.

Een plaatsbepaling op die manier kan handig zijn als je in een ruimte
een fictieve opstelling wil plaatsen en de zogenaamde deelnemer
een totaal-happening wil geven.

Een sdm oplossing kan handig zijn voor allerlei doeleinden.
Enkele tientallen jaren geleden zeiden ze over wifi ook dat
het geen nut zou hebben.
en dat gsm nooit de kinderschoenen zou ontgroeien.

Maar kijk vandaag naar die twee technieken,
Ze zijn veel geavanceerder geworden.

Een sdm, is een aanvulling op gps.
En biedt bedrijven en burgers de mogelijkheid om
hun omgeving tot in de milimeter te benutten.


 

De economie

Er gaat geluid op dat invloedrijke bedrijven, in een land hun vestiging hebben,
als de belasting hen vrijlaat om winst te maken en voor zichzelf te houden.

De tegenstanders zeggen dat een minderheid zichzelf verrijkt,
en de armoede toeneemt onder de bevolking.

Door gunstige belastingtarieven is er voordeel voor internationale machtige bedrijven.

Aan economische beslissingen zitten altijd minimaal twee kanten.
Voorstanders die er profijt in zien, tegenstanders die loon inleveren of sociaal minder vergoeding krijgen.

Een groot internationaal bedrijf, levert geld op via omzetbelasting,
waardoor het land een groter gecombineerd vermogen heeft, en een plaats op de welstandladder stijgt.

Een ethische vraag is: Is het toegestaan om met een deel dat toekomt aan een bepaalde bevolkingsgroep een andere groep te bevoordelen.
Als economisch instrument, is het vaak het beste om de bevolking als geheel er welstand van te geven.

Als instrument wat is het minimale mogelijke waarbij een bevolkingsgroep instemt.
Armoede, vergt niet per persoon een groot bedrag aan vergoeding om gecompenseerd te worden.
Je hoeft een zwerver geen duizenden per maand te geven om te compenseren.

Aan de andere kant, een bevolkingsgroep die omkomt van honger en geen behuizing heeft,
Die compenseer je niet.

Als je elke bevolkingsgroep indeelt, en de minimale en maximale waarden erbij zet.
Zal elke bestuurder die een hart heeft, daar de juiste instrumenten mee activeren.
Zal elke bevolkingsgroep uiteindelijk de juiste belasting dan wel vergoeding krijgen.


 

afstand en maat

In de wetenschap heb je een kaartsysteem dat onderdelen meetkundig scheidt.
In een twee dimensionaal systeem zijn er twee punten waarmee je een plaats bepaalt.
In de wiskunde een x en een y coordinaat in een veld dat begrenst wordt met een getal of een formule.

In hogere dimensies heb je ook een uitgebreidere meetsysteem.
Een drie dimensioneel systeem heeft drie coordinaatpunten.
Een x een y en een z getal of formule.

Als je een coordinaat afhankelijkm maakt van een hogere orde,
Dan is de hogere orde verantwoordelijk voor een meetpunten systeem
die op een gegeven moment of een gegeven voorwaarde de precisie bepaalt
van de afstand en locatie.

Een voorbeeld de tijd, wordt gemeten in jaren,
waarbij als je in de orde aanwezig bent, je de afstand kan begrijpen.
Als je in een andere orde bent.
Zeg tienduizend jaar geleden, dan kan je de expressie niet begrijpen
omdat de orde van deze tijd de betekenis bepaalt.

Een hogere orde is dus tijdsgebonden, en veld van wetenschap gebonden.
Als je zou kijken naar de ruimte buiten ons.
Stel een menselijk ras is op een tweede aarde geevolueerd.
Zij gebruiken een ander meetsysteem, omdat hun wetenschap niet gebaseerd is op de onze.
Als zij contact leggen.
Welke vorm heeft voor hen het meetsysteem.
Tweedimensionaal meten is makkelijk, met een tekening en symbolen aanwijzen
kan je symbooloverdracht krijgen.

Wordt de tijd als meetsysteem gebruikt,
Krijg je de moeillijkheid dat tijd voor iedere soort, zelfs onderling een andere betekenis heeft.

Hiervoor ben je dus afhankelijk van een hogere orde.
Die dus tijdsafhankelijk is, die afhankelijk is van voorwaarde en dus ruimtegebonden in een nabije locatie van een bepaalde plaats.


 

Leerstof

Als wij in het leven staan,
dan hebben we een tijd van de dag voor werk of arbeid.
Een deel voor eten en slapen.
En een tijd om hobbies te hebben.
Of om tv te kijken of boeken te lezen.

Vanaf jongs af aan;
Volgen we als ontspanning tv of boek.
Een verhaal uitgedrukt als film, geeft voor de kijker ontspanning.
Maar ook wordt er informatie overgedragen.

Een film die een bepaald beroep in beeld brengt zoals
een medewerker die handelt in aandelen op de beurs.
Je leert zijn leven voor een gedeelte kennen door hoe het op het doek of de tv verschijnt.
Dit is een klein voorbeeld van duizenden soorten inkijk in een deel van de samenleving.

Zo’n inkijk kan natuurlijk op een veilige manier op het doek verschijnen,
immers de kijker weet dat het meeste fictie of verzonnen is.

Door naar de tv te kijken, leer je dus zowel andere delen van de samenleving kennen,
als delen van een fictieve samenleving. Uit de toekomst, uit het verleden.

Als je als machthebber een informatieplicht zou hebben.
In een democratie een instrument om het volk erbij te betrekken,
zou je de informatie kunnen bieden als een reeks films op tv.

Een serie over de politie, geeft informatie over hoe de politie werkt
en hoe de functie in de samenleving is.

Een serie over een doktor, geeft informatie over de medische wereld.

In een democratie kan het de functie van bevolkings-informatie-plicht dragen.

In een perfecte democratie is het bekend wat wel zo is, wat niet zo is.
En welke redenen er zijn voor een bepaalde invulling.

In een wereld waarin de machthebbers bang zijn voor het volk,
Zal misschien wel de informatieplicht gelden, maar niet het belang of de waarde ervan.

zo zal een film over een aandelenhandelaar wel de kijker plezier geven,
Maar zal die kijker niet weten dat het een realistische vorm is die in de aandelenhandel echt bestaat.
Zo zal een politieserie, wel als vermaak worden gezien,
maar de kijker denkt dat in de werkelijkheid dit niet zo gedaan wordt.

Naast de informatieplicht kan het een beschermende functie hebben.
Iemand die in en opwelling denkt ik wil meesterdief worden om rijk te worden,
zal door een politieserie misschien denken dat het niet zo makkelijk is, en er vanaf zien.

Leerstof kan dus inhouden om iemand inzage te geven in een ander deel van de wereld of werkelijkhied,
en kan een beschermende of waarschuwende functie hebben. De wet werkt zo en wijk je ervan af dan krijg je straf opgelegd.

Een derde functie is om misstanden onder het oog te brengen ten einde een maatschappelijk debat te creeren.
Waarbij het volk indirect bepaald hoe de machthebbers, ook als er geen directe lijn van communicatie is,
ermee om moeten gaan.

Machthebbers die beluisteren hoe het volk erover denkt, zonder de vraag voor te leggen,
Maar als een verhaal laten kennen.

Een andere vorm is; Informatie die geheim is, in fictieve vorm verwerken tot een verhaal die als film of boek verschijnt.
Dat de boodschap van het geheim onschadelijk maakt.
Een geheim dat gelekt wordt en als film al bekend zal worden afgedaan als een variant van de film.
Dat het geheim bewaart ook als het openbaar wordt.


 

Het orakel

Als groot voorbeeld van in de tijd zien, door de tijd reizen is wel het orakel.

De griekse mythologie van een vrouw van zuivere oorsprong die in raadselen mensen
hun toekomst voorbeeldt.

Een vrouw die de dood voorspelde, en juist van wege die voorspelling de daad veroorzaakte.
Zo was ook de doos van pandora een voorspelling.

Maar zoals vele voorspellingen door orakels is het geen verhaal die makkelijk begrepen wordt.

Het orakel dat voorspelt, moet dus in de toekomst kunnen kijken.
En in de toekomst kijken is erdoorheen reizen.

Als tijd reizen mogelijk is,
dan is het huidige moment veroorzaakt door de reis naar de toekomst.
Die altijd effectief het verleden gebruikt om de toekomst vast te stellen,
en in de huidige tijd voordeel biedt.

Stel je voor er is een computer die de structuur van de samenleving begrijpt.
De doelen van bevolkingsgroepen. de middelen die machthebbers bezitten.
Maar ook de cultuur die sommige belangrijke mensen beinvloedt.

De zoektocht naar religie die als een vlag boven het veld uitsteekt.
Maar ook de karaktereigenschappen die gevormd worden door de verbinding tussen
machtige mensen.

Een tijdsvoorspelling kan op twee manieren.
Enerzijds door de toekomst te voorspellen door een genade van het lot. Of door geboortegunst.
Anderzijds door de samenleving in symbolen en getallen uit te drukken en de toekomst te berekenen.

Door het lot is een onbekende manier immers wat is de bron.
Vroeger werd in griekenland de Aarde zelf aanbeden.
Zo zou men door de aarde aan te roepen een zekere voorspelling kunnen zien.

Waarbij de aarde een onbekende manier had om de orakel van kennis te voorzien.

De doos van Pandora; is het een symbool van een vrouw die elke keer dat zij gevraagd wordt een wens te vervullen een negatieve keerzijde erbij gaf.
Is de doos, een symbool van een aanroepbare macht, zoals sommige goden welk voordeel boden, maar ook nadeel bijgaven.
Is de doos van Pandora de geest die zowel goede als slechte gedachtes geeft.

De griekse mythologie houdt vele geheimen verborgen.
Maar die geheimen kunnen zowel mooie schatten bevatten als oorzaak zijn voor ongeluk en oorlogstijding.


 

School der planeten

Als je in het onderwijs kijkt,
is er een klas, kinderen of jongelingen.
Ze zijn daar met het doel om kennis of kunde te krijgen
om in de samenleving een rol te vervullen.

Rollen die inhouden dat ze zich kunnen bewegen.
Hun behoeften en wensen vervullen,
een onderdeel zijn van de werkende bevolking om een
maatschappelijk doel te verwezenlijken.

Daarnaast ook om sociale verbanden te ondersteunen.
Zoals familie, vrienden en cultuur.

In een school wordt lesstof aangeboden,
die eenzelfde vorm heeft,
om het doel in ieder kind of jongeling
dezelfde doeltreffende vorm van behartiging te geven.

Stel in plaats van een school gevuld met kinderen,
is er een school gevuld met zogenaamde individuen.
Waarbij elk individu een hele levende intelligente soort is.

Deze individuen dragen als hun uiterlijk de eigenschappen.
Zo is voor de individu die de menselijke vorm voorstelt.
De mate van karaktereigenschappen, de hoogte van de wetenschappen,
de manier van medische zorg, grondstoffenbenutting.
En alle verschillende onderdelen het leven en de samenleving als
een soort karaktertrek of gezichtsuitdrukking bij die individu te zien.

Een individu stelt dan de hele menselijke soort voor.
Maar een hele klas zou zo twintig individuen bevatten.
Ieder men karakter eigenschappen en gezichtsuitdrukking die
alle onderdelen van die intelligente soort vertegenwoordigt.

Zo’n school der planeten zou
natuurlijk lesstof aan de individuen aanbieden om
een volwaardige samenleving te stichten.
En uiteindelijk ook uitwisseling mogelijk te maken.

Stel je voor, wanneer zou je mensen met elkaar in aanraking brengen.
Als ze op een goede manier met elkaar omgaan.
Als er eentje begint te vechten, zet je die apart.
Of geef je straf.
Als onderwijs samenwerken aanleert probeer je
daar de beste vorm voor te bieden.
En altijd een leraar die alles coordineert en de lesstof aanwijst

De school der planeten.
Welke onderwerpen zijn daarvoor als les aanwezig.
Hoe leren we, en hoe brengen wij het in de praktijk.
Hoe gaan we op een sociale manier met elkaar om.
Is er vrede of oorlog.


 

Survival en Oorsprong

De laatste eeuwen is de technologie en de wetenschap rond onze oorsprong
dat wij van apen afstammen en dat we langzaam evolueren naar hogere zijnssoorten.

New-age leiders zeggen dat we een hogere trilling van bestaan binnengaan,
waardoor we in een aquariustijdperk komen.

Een duizendjarige vrede. en overvloed voor iedereen.
De toekomst wordt beter dan het verleden.

De oorsprong was een grote knal, of bacterieel leven.

De tijd is echter niet op die manier.
We stammen niet van apen af.
We als menselijke soort stammen af van een hoger menselijk ras.
Waar alleen de oude religies nog een boodschap van dragen.

De indus-religie. een methodisch gedachte goed die ingewikkelde onderwerpen als
verlichting, compassie, en talen als het sanskrit draagt.

In de indus-religie is de kern van de wijsheid die het bevat.
De verlichting en de persoonlijke vrede.

Binnen de kring van leven, dood, en karma.
Waarbij karma de straf is door de schade die je hebt veroorzaakt tijdens je leven.
En karma ook leidt tot de oplossing van alles dat ongeluk veroorzaakt.

De indus-religie die gedragen wordt door geschriften geschreven in het sanskrit,
en grotendeels mondeling worden doorgegeven.

Het hindoeisme is een uiterlijke variant die wel uit die bron voortkomt maar niet
geheel in betekenis overdraagt.

De oorsprong van het menselijk ras is die oude indus-religie.
Die zo vermoed ik elders in het universum nog steeds grond heeft.
En een levendige samenleving als sociale en ecologische basis heeft.

Onze oorsprong, in de bijbel staat
dat mensen uit de onbevangen gelukkige staat vervielen tot
de moeite en de zorgen van de menselijke geest en denken.

Die oorspronkelijke staat,
is elders in het universum nog levend.
Wat de bron is van menszijn.

Waarbij gebed in de vorm van mantra’s is doorgegeven
vanuit die aloude bron.


 

communicatie

Communicatie maakt dat mensen samenleven.
Communicatie maakt dat functieverbreding de samenleving vorm geeft.

Arbeid gespecificeerd naar functie.
functie met een eigen vorm van kunde en kennis bepaling.

communicatie heeft succes als de boodschap die waarde heeft
zonder verlies of compromisatie wordt overgebracht.

Een boodschap in de meest eenvoudige maar bepalende manier overbrengen.

Een arbeidsfunctie zoals een bakker;
leert het bakken aan nieuwelingen in de bakkerij.
Dit is afhankelijk van communicatie.
Het bakken leer je niet door een technologisch natuurkundig boek te bestuderen.
Maar door de bakker die de kunst laat zien.

Communicatie heeft in elk gebied van toepassing een eigen vorm.
Die als meest doeltreffend wordt gezien en gebruikt.
En naast doeltreffend ook de vorm die schade aan het proces.
Of schade aan de kunde tot een minimum beperkt.

Communicatie zoekt de meest eenvoudige maar doeltreffende manier om kunde door kennis over te brengen.
Waarbij kennis ook de toekomstige gebruiken van kunde probeert te anticiperen.


 

indirecte waarneming

De mens ziet via zijn ogen, de zichtbare wereld.
Via hulpmiddelen kunnen wij het zichtbare uitbreiden om
als begrijpelijk beeld weer gegeven te worden.
Niet uniek maar bewijsbaar.

Een telescoop is een hulpmiddel.
Een microscoop is een hulpmiddel.

De wetenschap bewijst dat die hulpmiddelen gebruikt worden
om het leven te veraangenamen.
Door ziektes te ontdekken en te genezen.

De volgende stap is dat wij meer dimensies toevoegen aan onze waarneming.
Maar hoe benoem je een extra dimensie in de ruimte.

Een melkwegstelsel met planeten en sterren.
We kennen die coordinatensystemen die in het klein in centimeters rekent,
middenstand kilometers, of van planeet naar planeet met de afstand tussen de zon en de aarde.

Een nieuwe dimensie, draagt niet de manier van meten zoals wij dat gewend zijn en kunnen toepassen.

Hoe meet je een extra ruimte dimensie, die je niet met bloot oog ziet.
Maar die met een hulpmiddel zichtbaar wordt.

Hoe meet je een extra tijdsdimensie die niet in seconden of in eeuwen te benoemen is.
Hoe benoem je een extra dimensie die door bewustzijn zijn vorm krijgt.


 

elektronics re-defined

Kijken we naar dertig jaar geleden dan zien we dat weerstanden en transistors minimaal een milimeter groot waren.
Door de tijd heen van toen naar nu,
zien we dat een geintegreerd circuit vele van die onderdelen in een chip plaatsen,
waardoor we nu computers hebben met meerdere kernen.

Computers die daardoor miljarden berekeningen per seconde maken.
Data opslag van gegevens. met bibliotheken tegelijk in een kastje.

Het internet is ook gebaseerd op snelheid van gegevensoverdracht,
die alle kanten van het internet voorziet van de informatie die door
internet bezoekers wordt gezocht.

electronics redefined.
Gaat over internet, glasvezel met nieuwe toepassingsdoeleinden.
Gaat over computers, circuits met nieuwe grondstoffen

Als van glazvezel een datadrager kan worden gemaakt.
Zal het de helft van alle informatie op het internet kunnen bevatten.
In een doosje van twintig bij twintig centimeter.

Hoe geavanceerd wij worden, hangt af van de mogelijkheid van de hulpmiddelen die wij ontwerpen en benutten.

Technologie is niet meer d beperkende factor.
Maar onze sociale en maatschappelijke inbedding van technologie, staatsbestuur
communicatieve regels en grondvormen bepalen dan.
Of het vrede of oorlog is. OF armoede direct geminimaliseerd wordt.
Of arbeid gelijkwaardig wordt benut door ieder die capabel is.

De informatie-uitwisseling, met de snelheid van licht.
Via een object in de hersenen.

Dan is denken de snelheid die de beperkende factor is.
Dan is informatie een naam geven en benoemen een beperkende factor.
Dan is machinerie aansturen de beperkende factor.


 

religie symbolen

Soms is een religie niet makkelijk te onderscheiden.
Als een adept wel een boodschap verkondigt maar er geen
hogere macht aan koppelt. Of zijn eigen belang laat prevaleren.

Een religie heeft in veel gevallen een symbool waarmee het herkenbaar is.

Een christelijke religievorm gebruikt soms een kruis (met een christus)
Of een gebeds gebaar met Dominus en een teken.

Het boedhisme heeft een mediterende persoon als symbool.

Delen van het hindoeisme gebruiken blauwe goddelijke verschijningen.

Zo is tegenwoordig niet veel meer bekend dat
een egyptische religie gebruik maakte van een leeuw met menselijk hoofd.

En in tibet hebben ze de mandala’s en gebedsmolens.

Soms lijkt het alsof het ene bij het andere hoort,
een zichtbaar teken is, of juist de bron aanboort van die religie.

Een mens die christen wordt; Zal een kruis als symbool in zijn huis hebben.
Of het is door het kruis dat hij christelijk is.

Een teken met gevouwen handen die de mens tot bidden aanzet,
Of een teken is dat gebed het leven siert.

Door alle symbolen te onderzoeken vindt men de meest eigenlijke vorm die
voor de individuele persoon goed is.

Hogere machten vindt men zowel is goed als kwaad opzicht.
Waarbij een hogere goede macht, de gezondheid van de samenleving als doel heeft.
En een hogere kwade macht de eenzijdige verrijking ten doel heeft.
Of oorlog dient door kwaad bloed te zetten.

Hogere machten,
een risico is als ze voorwaarden hebben.
De ziel die zichzelf verliest.
Rijkdom door dictatuur of onmenselijkheid.


 

Organische temperatuurmodulatie

In onze huizen, hebben wij verwarming.
Een manier om het behagelijk te hebben zonder schade.

Een huis verwarmen tot precies 20 graden celsius.
Een manier die door gas of elektra wordt gedaan.

Een manier om elektra of gas niet te gebruiken is al moeillijk.
Immers een goede manier die voldoet wordt niet snel afgewezen.

Er is in de biologie ook een voorbeeld van temperatuur verhoging.

Er zijn vissoorten en insecten die op een specifieke plek hun lijf kunnen verhitten.
Dit is dan een organische manier om de temperatuur plaatselijk te verhogen.

Als die wijze wordt gebruikt dan is er geen afhankelijkheid van elektrische stroom of gasverhitting.

Een organische manier. Door de dierenwereld te bestuderen hebben we een alternatieven manier
om onze huizen te verwarmen.

Waardoor we niet eenzijdig afhankelijk zijn van energie.


 

Accu technologie

Accu’s zijn nog vooral duur door de gepatenteerde techniek die erachter zit.
De grondstoffen zijn in wezen niet zo duur.

Accu’s die een hoger rendement leveren zijn altijd een onderwerp van de wetenschap.
Je hebt nu carbon-batterijen die enigzins goed zijn.

Een verbeterde accu technologie wordt al tijden gezocht.
Maar het is altijd een koolstof of metaal gebonden stof.

De essentie ervan is dat een materiaal de elektronen vasthoudt die erop worden overgebracht.
Een materiaal dat een hogere spanning kan behouden,
zal dus meer elektronen vast houden, en minder afgeven.
Een hogere spanning is mogelijk als een materiaal zijn
elektrische vermogen niet afgeeft zonder een vragende spanning van
de doel-objecten.

Een accu technologie is op silicaat gebaseerd.
Of op hogere kristal vormen.
Een stof die een kook en sublimeerpunt heeft kan ook
gebruikt worden voor accu-technologie.


 

Techniek, bliksem

Er is een techniek die genoeg elektrische stroom geeft voor alle doeleinden die wij hebben.
Het is alleen afhankelijk van een katalysator die een piek kan omzetten in een langer durende
stroom.

Ik heb het dan over de bliksem die soms de aarde treft op plaatsen die niet altijd voorspelbaar zijn.
Als een antenne een bliksem kan afleiden, dan is het principieel ook mogelijk om het
af te vangen en als een langer durende spanning af te geven.

Door het af te vangen, en een piek-accu in te leiden zou het mogelijk zijn om
de energie ervan te gebruiken voor al onze elektrische apparaten.

Zonnepanelen zijn duur in de aanschaf en hebben een risico op schade.
Afhankelijk van de zon is er op die manier ook elektrische stroom.

De bliksem afleiden naar een katalysator gedreven opvangsysteem.
Kan tot in veertig jaren verder alle benodigde energie leveren.
Tegen een minimale kostprijs.

De techniek die ervoor nodig is.
Vergelijkbaar met de leidse fles van een aantal decennia geleden.


 

Holografie

Wat zou het zijn als iedereen zijn eigen persoon via een hologram kan
laten zien waar ook maar een computer in de buurt is.

Je kan je persoon laten zien in een vergadering met je directieleden een aantal kilometers verderop.
Je kan een winkelmedewerker voorstellen.

Holografie is de kunst om via een zichtbare representatie een persoon zichtbaar te maken die op dat moment niet daar is.

Een hologram; hoe maak je die, hoe werkt die technologie.

Een kleine blik onder de sluier van de technologie.

Stel je voor dat waar een mist is; er witte nevelen zijn.
Zo’n witte nevel kan je gebruiken voor meer dan alleen weersomstandigheden.

Stel je voor dat je in een kolom van een meter bij een meter en twee meter hoog;
per millimeter een witte laag of nevel kan produceren.
Hiermee kan je natuurlijk zaken aan het oog onttrekken,
maar een bijkomende voordeel is dat het een wit scherm wordt mits je een aaneengesloten gebied ermee vult.

Als je een aan een gesloten gebied ermee vult; kun je natuurlijk verder denken en zien dat je een wit oppervlak met
kleur kunt bedekken door een richtlamp;
een richtlamp van laser of geconcentreerd licht.

Hierdoor kan je een hologram produceren.
In een ruimte waar weinig wind staat, geen regen en geen te warme zon.

Een hologram die natuurlijk meer kan dan alleen een persoon projecteren.

Een witte nevel; is de vraag hoe maak je die.
Misschien door de grondstof water te bestuderen en de manier om van water, nevel te creeren.

Een luchtvochtigheid is een sleutelwoord erbij.


 

vamping

Stel je voor:
er is een wereld waarin ziekenhuizen meer privaat zijn.
Ze moeten winst maken om te bestaan.
Er is geen eed van hippocrates dus doktoren hoeven geen genezingsplicht te houden.

Stel een ziekenhuis, heeft ook recht om uitvindingen te pantenteren.
Een ziekenhuis; heeft een mogelikjheid uitgevonden om levenskracht
van een persoon naar een andere te leiden.

In een zaal in een ziekenhuis liggen vijftien mensen,
Ze liggen aan een bloedtransfusielijn.
Een lijn die niet is bedoeld om levensgevaarlijke verwonde mensen te redden.
Maar een lijn die van het zogenoemde slachtoffer naar een vermogende burger gaat,
Een burger die de leeftijd van zevenhonderd jaar heeft.
Een burger die zeshonderd jaren langer geleefd heeft door deze transfusie.

Dit ziekenhuis dat al in lengte van tijden op deze manier vermogende burgers helpt.
Een manier om de levenstijd te verlengen.

De ethische vraag is: Mag iemand als hij het kan bekostigen levenskracht krijgen van iemand die ermee schulden vergoedt
of als slaaf of zwerver geen burgerrechten heeft gebruikt wordt.

Dit ziekenhuis dat door internationale oorlogsvoering zijn functie is kwijt geraakt.
Dit ziekenhuis waar alleen nog het gebouw staat en de bedden worden gevuldt,
door mensen die lichamelijke ziektes kennen, en niet langer worden benut om
levenskracht uit te wisselen.


 

Sterrenkinderen

Sterrenkinderen, als buitenaards ras, dat door hogere technologie, tot daden kwamen die wij niet
kunnen bevatten.

Een zo’n onderwerp was de sterrenkinderen-atoom
Stel je voor een object zo klein als een atoom.
Een object als atoom die zo snel reist als het licht.

Een atoom, die snel reist maar ook invloed uitoefent op de omgeving.
invloed vergelijkbaar zoals een mens naar een computer met beamer kijkt en erop programma’s kan zien, films, muziek, spellen.

Deze atoom die wordt geprepareerd door een wezen met bewustzijn over te brengen van een lichaam, via een puntdeeltje naar een atoom.
Deze atoom mogelijkheid geven om alle andere wezens te kunnen beinvloeden door zicht, geluid, tastzin.

Deze atoom, geprepareerd door de sterrenkinderen, die reist, van planeet, naar ster, van ster naar nevel.
Van de melkweg door het universum tot de uithoeken van het heelal.

Deze atoom die zijn eigen doel heeft, dat niemand kent, dat niemand zou bevatten.
Deze atoom die zijn werking als van nature overal brengt.

Een atoom, met bewustzijn, een lichaam waardoor het handelt. dat ongezien zijn werk doet,
dat ongeweten zijn invloed geeft.

De sterrenkinderen, die nieuwe planeten volgen, nieuwe planeten bevolken, nieuwe planeten bewaken.
Hoe is het mogelijk dan een planeet door een atoom van de rampspoed geneest en de toekomst als hoogtechnologische ras binnengaat.


 

Erfenis en voorouder verering

Ik las eens een mythe, een verhaal over een wereld.
Een wereld waar voor ouders op een bepaalde manier werden aanbeden.

In een koninklijke familie waren er voorzaten die als koning of koningin
een leven hadden waarin ze door gevaar en ziekte werden geteisterd.
Ze moesten hun heerschappij opgeven om door ziekte een minderwaardig leven te leiden.

In de toekomst, waar ze de kronieken lazen en een beeld vormden van het verleden.
Als heilige daad, werd aan iedere generatie die mede het koningschap droeg gevraagd
om een voorzaat, als een moment vankort of langere tijd de genade van een leven te gunnen.

Door deze voorzaat uit te nodigen een tijd door te brengen.
Om zijn ‘zo noemen wij het’ karma of schuldperiode te doorleven.

Door deze mogelijkheid zou het koningschap, de generaties die volgden, meer stabiliteit krijgen.
Mede omdat de voorzaten erdoor geredt zouden zijn.

Voor ouder verering als kans om voorzaten door een periode in een nieuw of geschonken leven de geschiedenis en de toekomst te schragen,
Misschien uit eerbied voor diegene die mede de tijd hebben geholpen.


 

de hemel

Stel je voor er is een land, waar het vredevol wonen is.
een land waar zowel een huis staat, arbeid is. en je scholing krijgt om te doen
als werk wat je graag wil.

Iemand die boer is, en graag graan wil verbouwen. of koeien houdt.
Een ander die kunstenaar is en kunst maakt dat iedereen mooi vindt.

Zo op ieder vlak, tijd en beschikbaarheid.
en vrede voor iedereen.

De hemel wordt vaak voorgesteld als een plaats waar men gelukkig is.
De hemel als je vergelijkt met landen op aarde
een prijs om binnen te komen.

Een land met een bepaalde status vereist voorwaarden om binnen te mogen komen als vluchteling, als emigrant.
Vergeleken met vermogende landen, waar je bijvoorbeeld universitair geschoold moet zijn om te mogen binnen komen.
Of dat je een familielid moet hebben die er woont om te mogen migreren.

Zo is de hemel misschien als een soort planeet, of een land waar je alleen binnen kunt komen
als je aan de voorwaarden voldoet.
Zoals een familielid of vriend die er woont,
of een opleiding die gewild is.

Stel de hemel kom je alleen binnen als een familielid er woont.
Dan zou je dat familielid, te vriend moeten houden.

Stel je kent een voorouder die naar de hemel is gegaan,
Dat zou jou een mogelijkheid of recht geven om er ook te komen.

Stel je hebt je leven lang goede daden gedaan mensen geholpen.
Dan mag je na de dood naar de hemel.
Maar je hebt meteen de mogelijkheid om nazaten of vrienden ook in de hemel op te nemen.

De hemel als migratie plaats voor hen die een bijzondere waarde heeft.
Meteen mogelijkheid geeft om familie of vrienden ook de hemel in te laten.


 

Christus en techniek

De religie rond het chirstendom heeft vele volgelingen.
De belofte van vergeving en een nuttig leven trekt veel mensen.

De bron van het christendom is jezus christus die wonderen verrichte en wijsheden verkondigden.
de bron die voedsel uit het niets maakte, mensen genas van lelijke kwalen.
en ook mensen met een geesteziekte genas door de boze geesten weg te sturen.

Voor zijn geboorte, kregen drie koningen te horen dat er een ster, reisde tot de plaats waar hij geboren werd.
Dit klinkt als je het tegenwoordig zou zien als een ufo die de happening Jezus voorbereidt.

Na de dood van christus voorbeeld Paulus ervoor Saulus zag een groot licht, en een boodschap die
zijn moeite om de christenen uit te moorden omboog naar een volgeling.
Dit grote licht, tegenwoordig zou het een ufo zijn die daar oorzaak van is.

Dit zijn twee dingen die maar op een manier uitgelegd kan worden.

Het derde is dat Jezus wegvliegt naar de Vader, en over een lange tijd terug zal komen.
Vanwaar dan? als hij wegvliegt naar de sterren, komt hij dan terug van de sterren.

een bijkomend feit is dat hij mensen genas, maar niet zei dat het een teken is uit hun religie.

Zoals: Is het makkelijker om te zeggen sta op en loop of u bent vergeven.
Het eerste is een genezing met bovennatuurlijke middelen, het tweede een middel om religieus in te grijpen.

Jezus Christus; Als een sterrenbewoner die tweeduizend jaar geleden langskwam op aarde.
Als sterrenbewoner van ons weg reisde en ooit zal terugkomen.

Kijk je met ogen vanuit deze tijd, deze wetenschappelijke inzichten.
Jezus die geen religieuze rol had, maar religie gebruikte om zijn krachten te tonen.


 

Virus de geest en het denken

Door de tijden heen, hebben mensen verscheidene bronnen gehad om in het leven, te voorzien, voedsel, beschutting, vriendschap.
Door de tijden heen zijn er mensen geweest die een andere bron probeerden te zoeken.

Psychologie is de wetenschap van de psyche, het denken, de geest.
Het denken dat mensen op ideen brengt om dingen te doen.
Het denken die oplossingen laat zien voor wat er maar gebeurt of misgaat.

Het denken waarbij iedere gedachte een zichtbare voorstelling is of een verbale stem die beschrijft.
Het denken dat in de jeugd begint. drie of vier jaren oud.

Een denkvermogen een geest zijn dezelfde instrumenten.
Een gedachte, een voorstelling, een fantasie een inbeelding vinden in hetzelfde medium plaats.
De geest of het denkvermogen.

Ook analyseren, verwachtingen vinden plaats in het denkvermogen.
Herinneren is ook een voorstelling van iets dat in het verleden is gebeurt.

Veel mensen zien de geest niet als virus, en zeggen zonder geest niet te kunnen leven.
Omdat die geest de hele dag door commentaar geeft op wat je doet, wat je moet doen, of gedaan hebt.
Zonder geest zou je geen intelligent leven hebben waarbij je keuzes maakt met een oorzaak en een doel.

Een paar anekdotes over de geest.

Als iemand oud wordt, en van ouderdom sterft. Verkrijgt hij op het moment van de dood een gelukkige gezichtsuitdrukking.
Als iemand een hersenaandoening krijgt, die normaal grote kans heeft dodelijk te zijn, raakt iemand ook zijn hersenhelft kwijt (als functiebeschrijving van het denken)
Als iemand zwaar depressief is, en ineens het hele denken verliest.
Als iemand een zware vorm van kanker heeft en nog maar kort leeft, en in zijn ogen bewustzijn uitstraalt.

Er zijn ook meldingen dat iemand die zijn denken op de dood richt, een tijd geen denken heeft en het bewustzijn van de werkelijkheid heeft.

Deze beschrijvingen, klinken misschien als een primitieve manier om een verschijnsel te beschrijven.
Een manier om een bepaalde waarheid te duiden. Een manier om iets dat subjectief is te beschrijven.

Als dit inzicht wetenschappelijk wordt uitgezocht is er de hypothese:

Het denken als virus heeft zijn functie alleen als de gastheer in staat is opdrachten uit dit medium uit te voeren.
Het denken als virus zal de gastheer loslaten als een groot risico op overlijden bestaat of als de functie van instrument door schade beperkt is.
Het denken, als functie voor mensen wordt losgelaten als er een ziekte of gebrek wordt voorgewend of aanwezig lijkt.
Waarbij het denken, in tegenstelling tot de omgeving een ‘vermoeden’ heeft dat de gastheer zijn leven verliest.


 

Brahma-saurus

In een ver verleden, waren objecten zoals vliegtuigen een normale toevoeging van de werkelijkheid.
Technieken die voortborduren op wat wij kennen waren ook gemeengoed.

Vliegtuigen die van de ene kant van de aarde naar de andere vliegen,
wapens die onwerkelijk klinken in onze oren.

In langere tijden zien wij een opgang naar een samenleving met voorspoed,
en een afbuigende beschaving die van primitieve middelen gebruik maakt.

Bepaalde zaken die voor ons beschrijfbaar zijn, en benoembaar,
zijn voor een primitieve samenleving niet te beschrijven.

Een zo’n verhaal is de onstaansgeschiedenis van het hindoeisme.
Goden die op vogels rondvliegen,
wapens die een land in de vernieling brengen.

Religie is een onderwerp dat zijn grond heeft in de persoon of de groep waarmee het onstaan is.
Van het chirsten dom wetne wij dat 2000 jaar geleden vermoedelijk een man heeft geleefd,

Van het hindoeisme weten wij dat bepaalde inzichten via de veda’s en de upanishaden zijn doorgegeven.

Brahma, als een god, of een macht die als bron van het hindoeisme voortleeft als bron voor de brahmanen.
Brahma, als je die op een bovennatuurlijke manier moet beshrijven als een macht
die zich voortplant als het gesproken woord.

Brahma als gebed tot hem, wordt van mond tot mond doorgegeven in india.
Waarbij guru’s elke generatie worden benaderd door adepten, en zelf weer adepten onderwijzen.
guru’s die woorden zoeken om gebeurtenissen te beschrijven die niet in de verbeelding vorm kunnen krijgen.

drie honderd jaar geleden, als een auto, of een vliegtuig in de overlevering wordt beschreven,
is het moeillijk om er een begrijpelijk symbool van te maken.

De Brahma-Saurus die een tijd op aarde heeft geleefd als soort die langere tijd geleden uitgestorven is.
De Brahma-Saurus die als soort een zeker moment zijn opgestegen om zich tussen de sterren te vestigen.

De Brahma-Saurus, elk dier, met een behoorlijke grootte, opgestegen en weg gezeild op de stof die sterren hun vorm geeft.