Scheppingskracht

 

Bastiaan Oostendorp

 

 


 

 


 

Voorwoord

 

Beste Lezer,

Dit boek biedt ik u aan als een weergave van kennis door gebed en meditatie verkregen. De inhoud is een spirituelek kijk op het leven. Met thema's die in het leven belangrijk zijn.

Van maatschappelijke onderwerpen als oorlog en persoonlijkme kwesties die met  werk en relaties te maken hebben. De artikelen in dit boek zijn een observatie, het onderzoek dat leven heet is voor ieder mens verschillend, en ieder is gebonden aan zijn geweten. De regels in de samenleving wil ik niet schenden. Geweldloosheid en vrede is een groot goed in onze tijd.

 

De serie met boeken over spiritualiteit bestaat uit de nederlandse titels: Zilver Licht, Brons Licht, Blauw Licht, Groen Licht, Oranje Licht, Geel Licht en Scheppingskracht en de engelse titels: Silver Line, Bronze Line, Blue Line, Green Line, Orange Line and Yellow Line.

 

Ik wens iedereen vrede en geluk toe.

Moge de Almacht ons aandacht schenken.

 

 

Met Vriendelijke en Hartelijke groet,

 

Bastiaan Oostendorp

 

 

Inhoudsopgave

Voorwoord.. 3

Inhoudsopgave. 4

oordeel en overgave. 9

tijd chronos. 10

zen.. 14

schepper. 19

serieus. 21

wijsheid.. 25

schepper. 29

schepper. 31

ondoorgrondelijk. 36

onbenoembaar. 38

de bron.. 39

schepping.. 40

geweten.. 43

scheppen.. 45

huwelijk. 48

identiteit. 52

wetgeving.. 54

de werkelijkheid.. 57

werkelijkheid.. 59

technia.. 60

vishnu.. 64

vrijheid.. 65

de tijd.. 67

wijsheid.. 68

de dag.. 69

eigen wil. 74

alomtegenwoordig.. 76

levensvragen.. 79

overgave. 82

brahman de werkelijkheid.. 84

Jezus christus. 86

schepper. 88

almachtige. 90

een godenoffer. 93

een droom... 94

schepper. 98

strijd.. 102

onbevangenheid.. 104

gevoel. 106

atman.. 108

param atman - creator. 111

almachtige en alomtegenwoordig.. 112

tijd.. 115

time. 117

Jezus christus 3. 119

timeless awareness. 121

brahman de werkelijkheid.. 124

jezus christus 2. 125

almachtige. 127

de ziel. 130

almachtige. 131

deugd.. 132

almachtige. 135

liefde. 138

almachtige 5. 143

almachtige 4. 146

almachtige 3. 148

almachtige 2. 152

almighty lord.. 157

Jezus christus. 159

heere god.. 162

overgave. 164

geloof. 165

god.. 167

boeddha.. 169

maya illussie. 170

verlichting.. 175

bewustzijn 1. 176

onderwerping en overgave. 177

vrijheid.. 179

ouders. 181

acceptatie. 183

almachtig, alomtegenwoordig.. 185

goedheid.. 186

geboorte en dood.. 188

levenservaring.. 194

almachtig.. 199

de goede herder. 203

geloof. 205

almachtig.. 207

muziek. 208

een tijdje geleden.. 211

geloof. 216

overgave. 217

almachtig.. 219

een mooie daad.. 221

een goede daad.. 222

de koning.. 225

engelen.. 229

het celibaat. 231

therapie. 233

gedicht. 234

 

 

oordeel en overgave

Ik vraag de alomtegenwoordige Schepper mij

altijd, overal, waar ik ben, te oordelen,

te straffen voor wat ik in zijn ogen verkeerd doe.

en mij te beschermen tegen het kwade.

 

Ik vraag de Alomtegenwoordige Schepper,

De samenleving waar ik onderdeel van ben te oordelen,

en te beschermen tegen het kwade.

 

Ik vraag de alomtegenwoordige Schepper,

Iedereen die ik ken, heb gezien, of van heb gehoord,

Te beschermen, te oordelen en te behoeden.

 

Ik vraag de Alomtegenwoordige Schepper,

Dat te doen, bij wie ik ben geweest, wie ik ben, en wie ik zal zijn.

Ook als het grenzen overstijgt.

 

Ik leg mijn leven in handen van de Alomtegenwoordige Schepper,

Diegene die ik ben, die doet, leg ik in handen van de Alomtegenwoordige Schepper,

Diegene(n) die zien door mijn ogen, en dit waarnemen leg ik in handen van de Alomtegenwoordige Schepper.

 

 

tijd chronos

De klok tikt,

een seconde is maar een seconde,

maar in de tijd is het een gebeurtenis met een afgepaste hoeveelheid.

in de eeuwigheid, is het een moment die een tijdje duurt.

Zo ook is de minuut, een uur, een dag, een maand, een tijdje die duurt.

We kunnen tijd afmeten aan gebeurtenissen.

We kunnen tijd afmeten aan gebeurtenissen die in opeenvolging plaats vinden.

Doordat wij gebeurtenissen herkennen, en begrijpen zijn wij in staat om tijd te begrijpen.

 

Tijd op zichzelf is een beleving die alleen door de werkelijkheid zijn uiting vind.

In een donkere ruimte, zonder objecten bestaat herkenbaar geen tijd.

Immers na korte tijd verliezen wij ons tijdsgevoel.

 

tijd is een opeenvolging van momenten, van de rivier van het leven.

Het levenspad loopt zich door de tijd.

De wegen van de tijd zijn ondoorgrondelijk,

De tijdsdag, is als een eeuwigheid zonder begin en zonder einde. Immers ons leven is maar een klein deeltje dat erin ligt.

Het moment dat de tijd weergeeft, is als een schilderij dat zijn weergave verandert, en de kleuren, en de sfeer wijzigt steeds.

De toeschouwer, die de tijd beleeft, is als een camera die alles opneemt, en weer loslaat.

De toeschouwer is als een plaat met folie die alles erop toestaat, en weer blank wordt na een zucht wind.

de toeschouwer is als een intelligente waarnemer, die elke dag opnieuw begint met waarnemen.

de toeschouwer is als een kalmte die alles ondergaat en die de genoegens de ongenoegens en de pijn en het genot beleefd steeds zonder oriëntatie buiten het zichtbare.

De levenskrachten zijn als krachten die werkzaam zijn, in beweging zettend wat er gebeurt.

De levenskrachten zijn als de beweger achter al het bewegende.

De werkelijkheid geeft weer wat er gebeurt, met aan elk verschijnsel een zichtbare inwerking op de waarnemer.

Moge de werkelijkheid leidend zijn in het beginsel van de tijd,

Moge het bewustzijn leidend zijn in het beginsel van de tijd,

Moge wat bestaat gebeuren,

Moge wat leeft zijn taak vervullen.

 

De dagen dat leven bestaat, is voor ons bekend,

De dagen dat leven niet bestaat is voor ons niet bekend.

De dagen dat tijd bestaat is voor ons waarneembaar,

De dagen dat tijd niet bestaat is voor ons niet waarneembaar.

 

Er zijn momenten die lijden aan de toeschouwer geven,

Er zijn momenten die genoegen aan de toeschouwer geven,

Er zijn momenten zonder zichtbare oorzaak,

Er zijn momenten verklaarbaar en herleidbaar naar oorzaken.

 

Er zijn dagen dat de weg naar het leven, de weg die leven voortbrengt, en de weg die leven voortzet, duidelijk zijn,

Er zijn dagen die onwerkelijkheid lijken.

 

De dagen dat de mens op aarde is, zijn een zekere tijd,

Maar de dagen die de tijd duurt, zijn zonder meetbare grens,

Immers de mens begrijpt wat hem toevalt, en bedenkt wat hem begenadigt wordt.

Maar wat er boven hem is, dat leert hij door gunst.

De weg die de aarde draait door de hele schepping, is als een cirkel die binnen andere cirkels draait.

De weg die de mens op de aarde loopt, en werkt, en leeft, is als een rondgang over een cirkel, die binnen andere cirkels het leven leidt.

De dagen die de wegen duidelijk leidt, zijn er als de mens kiest voor het goede,

De dagen die de wegen naar rampspoed leidt, zijn meer in getal als het goede in verval raakt.

 

De wegen des tijds, lijken soms duidelijk als zij vrede en orde weergeeft,

Maar zijn een ongenoegen als zij leed en smart brengt.

 

Moge al wat leeft, geluk bereiken,

Moge al wat leeft, gezegend worden,

Moge al wat leeft, gezondheid bereiken,

Moge al wat leeft tot inzicht in het allerhoogste komen,

Moge al wat leeft op de momenten die nodig zijn de genade verkrijgen.

Moge al wat leeft, zorg hebben voor zichzelf en voor de werkelijkheid.

Moge al wat leeft, een zegen krijgen van de almachtige.

 

Er zijn wegen die ongelopen zijn, en die voor anderen vervelend zijn, dan is ongelopen beter als gelopen en ongeluk veroorzakend,

Er zijn wegen die ongelopen, beter zijn om te volgen, loop ze als ze geluk voor jezelf en anderen geven zonder wetten te breken.

Er zijn gelopen wegen die aangemoedigd worden, als zij schadelijk zijn volg ze niet, als ze vredelievend zijn volg ze.

Er zijn gelopen wegen die jezelf smart aan doen, volg ze niet en keer ten halve weder tot je bron.

Er zijn gelopen wegen die jezelf gelukkig maken, schenk de wijsheid aan anderen om ze te lopen, en volg zelf de goede weg die jezelf en anderen gelukkig maakt.

 

zen

Zen,

Een bloem als een wit licht in vorm gevangen,

Een blad, als groen, tapijt geweven met lijnen,

Een donkere grond, als de basis van ieder leven.

 

Verder is het blauw, oranje, en geel,

Maar het felle licht van de zon,

Schijnt alsof de bergen in de verte glinsteren,

En de blauwe meren, zijn stil alsof ze nooit hebben bestaan en bewogen.

 

De huizen in de schemer, die de avond erop aankondigt,

De wegen die de ochtend doet naderen,

De akkers en weidevelden die de ochtend laten vorderen.

Alles is er altijd geweest, en

de dag dat het er is, en alles is,

Zal er zijn, Maar toch zijn er wegen die

leiden tot wat vroeger is geweest.

 

De wegen die onze voorvaderen legden,

De huizen die zij bouwden,

Ze klinken als wegen die verstoft zijn en zijn verdwaald in eigen grond,

De huizen zijn afgebroken, Maar nog niet om

te worden vergeten.

 

Er zijn dagen dat de wegen en de huizen,

Moeilijk begaanbaar zijn,

en dat er deugden zijn die nimmer worden vergeten,

Maar de meeste zijn slechts gegeven voor

zolang de mens ernaar streeft,

en zolang het er is, om nageleefd te worden.

 

De dagen worden korter,

De jaren lengen,

De maan komt dichter bij.

De zon schijnt feller.

Maar de aarde blijft staan,

Als een dag dat de mensheid begon,

En zij haar grond ontgon,

Zo gedijt ook de mens tot een volgend wezen.

Dat ooit zal bloeien,

De mens die ooit een baby was, zal als mensheid

groeien,

en zal regels vinden,

Deugden leren,

wetten maken,

En de ontginning der aarde,

Zal blijven tot aan het einde van het leven.

 

Maar de Aarde maakt soms een einde aan zo'n pad.

en dan worden de wegen vergeten, en zijn ze

verdwaald in eigen grond.

<dagen en jaren>

De jaren van de tijd,

Een dag voor mij is een jaar voor een klein dier,

een jaar voor mij is een dag voor een dinosaurus.

 

De lengte van iemands leven bepaalt hoe lang iemand zijn leven ervaart, en hoe snel de tijd gaat.

De lengte van iemands leven bepaalt ook hoe hij het leven leeft.

Een vliegje, zoekt naar eten, omdat hij maar ten hoogste een jaar leeft.

Een dier zoekt naar vriendschap als het een zoogdier is.

Een mens zoekt naar zingeving, omdat hij taal kan, en indirecte middelen kan begrijpen.

 

Een dier is een wezen dat zonder intelligentie rond loopt, en zonder bewustzijn alles doet,

Zo is een gedachte van sommige mensen. Ook in vroeger tijden werd dat geloofd.

Als mensen geloven dat andere wezens geen bewustzijn dragen geeft het reden tot wreedheid, en tot kwetsen.

 

Als mensen bewustzijn erkennen zijn ze in staat tot compassie.

Immers je voelt het lijden van de anderen aan, of je beleeft het mee in gedachten.

 

Dagen van lijden zijn nooit kort, immers je beleeft het intens en de tijd kruipt voorbij.

Jaren van geluk zijn in een moment voorbij. immers je staat er minder bij stil. je ervaart geen problemen dus ook geen reden om er diepgaander op in te gaan.

 

Jaren van de tijd, een jaar in de tijd is hetzelfde als een dag voor een hoger wezen dan ons.

Een jaar voor ons is een dag voor een hoger wezen dan ons.

Maar hogere wezens zien wij niet, en wij kunnen ze alleen waarnemen door dat zij zichtbaar worden in de omgeving via anderen.

 

De mens wordt zelf na zijn leven een hoger wezen, immers als hij zijn lichaam verliest, laat hij zijn materiële kant los, en stijgt op of daalt neer.

De ene kant daalt neer en gaat naar het centrum van de Aarde, de andere stijgt op en wordt een vrij geestelijk wezen.

 

Vrije geestelijk wezens, kiezen zelf voor geboorte of blijven bij familie of vrienden. Immers ook geestelijke wezens hebben hun voorkeuren en afkeuren, en die zijn niet zonder oorzaak.

 

Wezens die geestelijk geworden zijn, zijn altijd in staat tot het voelen van liefde, en tot het voelen van goede emoties. Immers zij hebben geen lijfsbehoud als reden meer om kwaad te doen.

 

Wezens die in de aarde gaan en het centrum binnenkeren, komen in de liefdevolle gloed van de aarde, en het lichaam wordt tot voedsel voor andere wezens.

De geest is als een wezen opgenomen in het geheel van de aarde, en wordt weer tot nieuw leven.

 

De mens die ervoor kiest om leven te scheppen in zijn leven, wordt tot nieuw leven en zet zich voort via zijn nageslacht. Maar soms kiezen mensen ervoor om de gevaren voor hun nageslacht uit te sluiten door niet voor verwekking te kiezen, of door op een andere wijze iets van henzelf na te laten.

 

De mensen die kiezen leven te scheppen, kennen de risico's van het opvoeden van nageslacht niet in volledige mate. Immers mensen blijven hun eigen intelligentie dragen, en zetten hun eigen kwaliteiten, kenmerken en manieren om het leven om te gaan door in hun nageslacht.

 

Nageslacht geeft hun eigen voorkeuren en afkeuren door aan hun nageslacht, en zo blijven families dezelfde kenmerken behouden.

 

Wezens die niet tot een familie behoren, en soms alleen zijn, of staan in hun taak waarbij zij geen familie horen te erkennen, zijn eenzaam en zouden steun behoren te ontvangen.

Mensen die een gezin vormen, en nageslacht verwekken, zijn verantwoordelijk voor de samenleving. Door arbeid laten zij hun nageslacht een goede aarde toe.

Mensen zijn een gunst die moeder aarde heeft gesteld op haar, en horen haar werken respect te betonen. Als onze aarde verderft zullen wij haar niet meer herkennen.

Mensen die de dagen verlengen tot jaren, en de eeuwigheid in gaan zijn als een gunst voor iedereen. Immers voor een lang leven zijn goede voorwaarden vereist.

 

schepper

Schepper,

Alomtegenwoordige Schepper,

Almachtige,

Ondoorgrondelijke,

Alwetende,

Wijze,

Heilige,

Hoe is uw naam,

wie bent u,

en hoe kan ik u aanspreken,

ben ik waardig om u in gesprek toe te naderen,

Ken ik mijzelf goed genoeg om te beseffen wie u bent,

Bent u de bron van ieder wezen,

Kent u mij bestemming in het leven,

Kent u mijn oorsprong,

Bent u diegene die ik zoek,

Bent u de verlossende albarmhartige kracht in het leven,

Kent u mijn levensweg ook die van de toekomst,

Als ik vergissingen bega, en ik niet meer waardig ben, welke weg is er dan om mij te verlossen of om tot u te naderen,

Kunt u mij zegenen, en behoeden, beschermen, en voeden.

Almachtige,

Uw macht is de hoogste die er is,

U wijsheid is de hoogste die er is,

uw kennis is boven de onze,

Uw bewustzijn doordringt de hele werkelijkheid,

Uw kracht is overal,

Uw grond is de basis van al het leven,

Uw orde is overal.

Maar hoe ben ik zo klein, zo nietig in uw ogen, en toch ziet u ook mij.

Maar hoe ben ik misschien zondig, misschien heb ik vergissingen of leed uitgevoerd, en dien ik schuld te dragen,

Maar hoe groot bent u, die altijd zondeloos, en altijd goed blijft.

Hoe perfect bent u, en hoe gebrekkig ben ik in uw ogen.

Schepper,

Maak mij tot uw dienaar,

Maak mij tot uw instrument,

Maak mij tot een kind of een slaaf van u.

Immers mijn verlangen is om het leven goed te leven,

En u bent de allerhoogste, en bied het hoogste aan hen die u eren.

Moge ik mijn leven uit eerbied en liefde aan u geven.

 

serieus

Serieus, is dat hetzelfde als ernst, of als doordachtheid, als harde werkelijkheid, als eerlijk zijn, als oprecht zijn.

Serieus, dat is wat je hoort te zijn in je geloof.

serieus dat is wat je zoekt bij anderen als je een gevoelig onderwerp aansnijdt,

Als je begrepen wilt worden zoek je naar serieuze medelevendheid.

 

Als ik serieus ben, dan meen ik elk woord wat ik zeg,

Als ik serieus ben, dan zoek ik een goede oplossing die voor ieder goed is,

Als ik serieus ben, dan geef ik weer wat ik voel en denk,

Als ik serieus ben, dan zoek ik het beste voor iedereen,

 

Maar serieus kan niet iedereen altijd zijn,

alleen kleine kinderen zijn altijd serieus omdat ze nog niet kunnen liegen of verborgen houden,

Alleen ouderen kunnen serieus zijn omdat ze alle kwade intenties hebben kunnen overwinnen,

 

Alleen wie in goden geloven krijgen genade.

Is dat serieus,

 

Alleen wie in heiligen geloven, ervaren gunst.

is dat serieus,

 

Alleen wie in de heilige gelooft,

is serieus altijd zonder voorwaarden.

 

Maar wie is die heilige,

We kennen hem zonder naam,

We kennen hem zonder kenmerken,

Alleen het woord heilig is een bewoording die zoveel weergeeft.

 

Toen ik op zoek ging, kwam ik uit bij woorden als deugdzaam, wijs, en heiland, verlosser,

maar ook opperheer, bestuurder, enzovoort.

 

De Heilige, serieus is hij altijd.

Door je aan Hem over te geven wordt je serieus.

Altijd zonder voorwaarden,

je krijgt de genade om vol bewustzijn met je leven om te gaan.

en om eerlijk te zijn,

om je deugden te laten groeien,

en jezelf te leren goed te zijn.

 

Maar heilig dat is een woord dat pas na het leven wordt toebedeelt,

en niet door eigen keuze, maar door kenmerken.

 

Heilig ben je pas als je in de hemel bent.

 

Heilig is een woord dat altijd voortduurt.

 

Heilig is een woord dat mensen bijna intuïtief begrijpen.

 

Jonge kinderen leren dat woord al.

 

Maar heilig is niet iedereen,

Maar heilig kun je alleen door inspanning en overgave worden,

Maar heilig kun je alleen worden door genade van hierboven.

 

Er zijn veel heiligen ze worden vaak vergeten, en ze vergeven.

Er zijn veel heiligen, ze worden vaak genoemd, en benoemd.

 

Maar welke heilige helpt mij in het leven.

 

Er zijn heiligen op geboortedagen,

Er zijn heiligen op feestdagen,

Er zijn heiligen op bijzondere gebeurtenissen door de tijden heen.

 

Maar een heilige is de bron van iedereen, en heeft alles geschapen.

 

Is het die heilige die mijn bron is, en de bestemming van al mijn daden en gebeden.

 

Moge zijn naam nog onzeker zijn, en ongenoemd.

Maar een kenmerk heb ik geleerd in mijn jeugd,

Heilig is een woord met maar een betekenis.

en die betekenis geef ik aan al mijn gebeden,

en die betekenis zoek ik al mijn daden te geven,

en die betekenis is in mijn ziel als gedachte,

in mijn hart als een zoeken,

en in mijn gevoel als een verlangen.

 

Maar ben ik niet te hoogmoedig,

ik blijf bescheiden,

ik ben aanwezig en zie slechts toe hoe mijn daden gedragen worden door hogere kracht.

en hoe mijn woorden soms onzeker, soms goed en soms duidelijk weergeven wat een hogere kracht bedoelt.

Geen enkel artikel woord daad, is ook maar toe te schrijven aan een menselijke bron.

Geen enkel artikel woord daad, is ook maar toe te schrijven aan een sukkel als ik.

Nee ik zoek de Heilige in al mijn daden en gebeden, en richt mijn hart steeds op het vinden van die Heilige.

die ooit een keer genoemd, het doel werd van mijn leven.

 

Maar toegegeven, ik handel, doe, zeg, en denk. En het wordt mij toegeschreven. Dus zal ik mijn naam dragen,

en mag alles wat ik hier heb geschreven, gezegd en gedaan mijn naam dragen.

 

wijsheid

wijsheid,

zwijgen is soms wijsheid,

doen is soms wijsheid,

praten is soms wijsheid,

niet doen is soms wijsheid,

vriendelijk zijn is soms wijsheid,

onvriendelijk zijn is in sommige gevallen wijsheid,

Alles op het juiste moment op de juiste plaats met de juiste middelen is wijsheid.

Maar mensen bepalen hun wijsheid soms door andere bronnen dan mensen die dat uit henzelf halen.

Mensen baseren zich soms op uiterlijkheden, en jagen schoonheid, roem, rijkdom na, en zien dat als wijsheid, als kennis, als kunde.

Maar de rijkdom is niet wat zij lijkt. zij berust op het beeld dat het veiligheid biedt, en zekerheid. ook verlangens zijn door rijkdom niet allen te vervullen.

 

Wijsheid is een gunst van de goden, van de almachtige, de engelen, de heiligen.

Maar haar te zoeken is een verlangen die ieder wezen mag uitdrukken, en mag meedragen.

Wijsheid is een zegen voor de mensheid, en een zegen voor ieder wezen dat bestaat immers wijsheid gaat gepaard met vrede.

en vrede leidt tot geluk voor iedereen.

 

De mensen die de wijsheid beminnen zoeken haar dagelijks, en bemerken haar kenmerken in velerlei dingen, maar ook de wijsheid is soms onmerkbaar en te onzichtbaar om te bevinden.

Immers de dagen dat zij zichtbaar is, zijn niet altijd.

 

Kies voor wijsheid en kom tot rust, leer van haar kenmerken dat zij vrede geeft, van binnen, door eenvoud, en van buiten door vriendschap.

Kies voor wijsheid en kom tot vrede, in de samenleving door voorspoed en ontwikkeling, en in de mens zelf door voldoening.

Kies voor wijsheid, en kom tot de wetenschap dat er een hogere structuur bestaat die ieder wezen in zich meedraagt,

en die ieder wezen haar plek geeft, en een taak die wordt volbracht.

Kom tot rust bij de beken van wijsheid, en maak haar tot uw eigen kracht.

Immers vroeg leren van wijze zaken, is beter als oud zijn en spijt hebben van gemiste of verkeerde keuzes.

Immers vroeg leren van geluk en de wetenschap ervan, is beter, als oud zijn en bemerken dat leven niet altijd goed is.

 

De wijsheid die mensen beminnen zijn voor ieder wezen binnen de kanten die ze zoekt. De ene vind haar in de wetenschap, de ander in de muziek, de derde in de kunst of in arbeid, of in vertoon van kracht. Maar weinigen beminnen de wijsheid die leidt tot een gelukkige wijze van leven die haarzelf als onderwerp heeft.

Immers wie zijn leven onderzoekt, zoekt ook naar zijn eigen fouten, en oordeelt zichzelf.

Maar wie zoekt naar zijn fouten leert dat anderen onderhevig zijn aan dezelfde, en kent de gangen van de mens.

Daardoor wordt zij vol respect voor bewustzijn, en kiest ervoor vrede te dragen.

 

Mensen die lijden, kiezen voor het veroorzaken van minder leed, immers leed is voor velen een last.

Mensen die lijden kiezen voor het verspreiden van vriendschap, immers het stilt het leed.

Mensen die lijden kiezen voor het doen van goede daden, immers zij dragen zichzelf voort en geven vriendschap.

<momenten van genade>

In mijn leven heb ik een aantal momenten van genade beleefd.

Voor sommigen is het niet bijzonder om een moment van bewustwording van het hogere te ervaren, maar voor mij zoals ik er nu naar kijk wel.

In mijn vroege jeugd leerden wij om een Indiase versje op te zeggen,

ik ben in het huis van brahman en zo nog iets. op dat moment vroeg ik mij af hoe zou het zijn om daar echt te zijn en daar echt te wonen.

later een paar jaar erna, was ik in de klas, en zag ik dat mensen liefde konden voelen voor andere mensen, toen vroeg ik aan een hogere macht, ik weet niet meer met welke naam ik die aanduidde, of ik toen al de naam god kende, of ik beschermd kon worden tegen te veel of rare vriendschappen.

een paar jaar later, las ik in een sprookjesboek, dat een heilige christoforus een kind over het water had gedragen, en zo nog een paar christelijke verhalen. toen wilde ik eigenlijk mijn leven in handen van god leggen, maar ik dacht dat zoiets een weloverwogen volwassen beslissing moest zijn, dus vroeg ik god mij in mijn volwassen leven eraan te herinneren.

rond mijn 14e begon ik mij te interesseren voor rein leven en besloot ik alles zo gehoorzaam mogelijk te doen, maar enkele jaren erna, of korte tijd erna verliet ik dat weer. Toen vroeg ik aan god of ik een paar jaar een jeugdleven mocht hebben met plezier tot mijn 20e. ik weet niet meer precies in welke bewoordingen. rond mijn 19e, kreeg ik weer een tijd dat ik mij interesseerde voor een rein leven. maar daar kwam ook weer een vermindering in toen ik naar een andere school toeging. in 2002 ben ik door een gebed, en door onvrede met alleen maar je eigen wil doen gaan interesseren voor de hogere macht, god. en vroeg ik hem in mijn leven te komen. Ook wilde ik energie verkrijgen om in het leven het goede te doen, ik was regelmatig bij de kerk te vinden tijdens een korte tijd.

in 2001 heb ik ook omdat ik last had van lichamelijke leed, steeds een bijbel opengelegd op een bladzijde. ik was in verwarring of bijgeloof en dacht dat duivels dan op de vlucht zouden gaan.

daarna ben ik zelf echt de bijbel gaan lezen, en andere heilige boeken. daarna ben ik vaak in gebed geweest. er is ook op verscheidene momenten een verlangen geweest om mijn leven over te dragen aan christus of god.

In mijn zeldzame dagdromen heb ik enkele keren een vorm van genade ervaren. een keer had ik een dagdroom waarin er een heilige in een toonkast lag in een katholieke gebedshouding en ernaast een elektronische machine was en ze vroegen of mensen cellen wilden doneren aan de heilige. Misschien vanwege van mijn welwillendheid gaf ik toen een groot percentage, na een kort elektrisch schokje voelde het verkeerd aan en ben ik terug gegaan naar de werkelijkheid.

een keer had ik een droom dat de aarde mij liet zien wat voor leed de wereld deed aan haar en haar kinderen.

zo zou gebouwen zijn gemaakt met de botten van de voorouders,(beton, cement is van botten gemaakt), en de aarde leed hevig.

 

schepper

Breng heil op de aarde,

 

Breng goedheid op de aarde,

 

Breng uw engelen op de aarde,

 

Schenk ons uw zegen,

 

Zie op ons neer en help ons,

 

Zie op ons neer en zegen ons.

 

Schenk ons uw milde zegen uit goede hand.

 

En breng ieder mens bij u thuis.

 

En breng ieder mens terug tot zijn taak.

 

Schepper, bescherm de zwakkeren en de noodlijdenden,

 

Bescherm hen die kwaad doen tegen hun eigen kwaadheid,

 

Bescherm hen doe goed zijn door hen te bemoedigen,

 

Bescherm hen die geen kunde hebben door hen te zegenen met eigenschappen.

 

Bescherm ook hen die mij omringen,

 

en Bescherm ook mij.

 

 

schepper

Schepper,

Kom verlicht mijn geest,

Verlicht mijn hart,

Breng mij zegen,

Breng mij genade,

Geef mij een goede tijding,

Zegen de mensen om mij heen,

Geef uw genade aan iedereen,

Kom schenk rust en heil,

Breng kalmte in ons hart,

En schenk uw zegen uit milde hand,

Geef ons de dagen tot in lengte van jaren,

En schenk ons uw zon, en uw regen.

Om tot licht en voedsel te zijn.

Geef ons de warmte in de winter,

En de koelte in de zomer,

Schenk ons de goederen die wij geven aan onze behoeften,

Schenk ons de wegen voor onze voeten,

Om uw wil te doen, en uw wensen uit te voeren,

Kom en breng ons een goede tijd,

Kom en geef ons verzorging en ondersteuning,

Kom breng ons de rust in het hart,

Van een tijd zonder zorgen, een tijd zonder kwaad.

Schepper,

Kom en breng ons in de handen van onze liefhebbende ouders,

Schenk onze grootouders rust in het graf,

En geef ons de dagen dat wij kalm zijn en gelukkig,

Schenk de landen een tijd van vrede,

En de wetenschap een tijd van voorspoed,

Geef ons de dagen uit milde hand,

en breng ons de tijd van een goede dag.

Er zijn wegen die voor ons er zijn zonder tijd van goedheid,

Maar schenk ons de wegen die voor ons tot goedheid leiden,

Er is een dag die wij niet zien, maar die kwaad is,

Schenk ons de dag dat wij genezen, en ons herstellen.

Schenk ons de dag dat wij al het leed vergeten, en dat verdriet uitgewist wordt.

Kom Schepper,

Geef mij leven, en geef heil,

Want wij verwachten uw zegen, en uw genade, elke dag weer tot in lengte van jaren.

Schepper,

Ik vraag om uw gunst, uw genade, uw zegen,

Geef mij elke dag een gelukkige dag om uw wil te doen,

En schenk mij elke dag een tijd om u te aanbidden,

En geef mij elke dag de voedsel in de mond, via handen van mij of anderen bewerkt,

En kom en breng rust in mij.

 

redelijkheid van de mens

De mens is een redelijk wezen,

Hij doet volgens intelligente redenen alles dat hij verkiest.

Wat hij verkiest is in overeenstemming met de behoeften en idealen van hemzelf en de omgeving.

De mens die verkiest zijn weg volgens regels te gaan, en te handelen met bepaalde redenen.

 

Hij heeft regels die gebaseerd zijn op wettelijke grondslagen, en filosofische overdenkingen.

Ook de mens die veel impulsen volgt, kiest ervoor om op die wijze te leven.

 

De mens die regels handhaaft, en zijn leven in een bepaalde ordelijke sfeer handhaaft is een mens die betrouwbaar overkomt als die regels overeenkomen met de vrijheidsbeperkingen die in de samenleving als sociale regels gelden.

 

De mens die geen regels volgt, en voortdurend handelt naar willekeur, valt als zijn impulsen niet gegrond zijn op empathie in een ordeloze en structuurloze dagindeling.

 

Regels zijn er voor mensen die willen leven en zich in een bepaalde hiërarchie inmengen.

Een hiërarchie bestaat uit een groep individuen die door regels is verbonden met elkaar. Immers er zijn overeenkomende eigenschappen en middelen die uitgewisseld dienen te worden.

 

De mens die de impulsen volgt, dient of zijn impulsen in overeenstemming te brengen met de ordelijke samenleving, of een plaats laag in de rangorde te accepteren als die impulsen niet overeenkomen met wat volgens sociale regels is toegestaan.

 

De redelijkheid van de mens ligt in het in overeenstemming brengen van zijn natuurlijke impulsen met de omgeving. En het in overeenstemming brengen van zijn wensen met de wensen van de omgeving.

 

Naarmate mensen meer in samenwerking treden met de omgeving, worden ze meer gewaardeerd en verkrijgen ze een hogere plaats in de samenleving.

 

Mensen die veel middelen hebben, als zij dit delen met de samenleving worden hoog gewaardeerd,

Mensen die veel kunde of goede eigenschappen hebben als zij dit delen met de samenleving worden zij hoog gewaardeerd.

 

Mensen die weinig tot hun middelen of kunde hebben en toch zich uitermate inzetten worden even goed gewaardeerd.

 

Het is voor de mens, de inzet, en de mate van inspanning die andere mensen aanzet om hen te waarderen, en die hen laat groeien in hun leven.

 

Maar de mens die alles ten eigen bate inzet, en niet voor de samenleving, diegene zal de redeloosheid in zichzelf zien groeien.

Immers men verkiest dan alle eigen wensen te vervullen, die steeds meer afwijken van de regels die in de samenleving gelden.

 

De mens die redelijk is, kiest ervoor regels op te volgen die door anderen zijn ingesteld.

De mens die redelijk is, kiest ervoor om macht van anderen over hem of haar toe te staan, en zich in redelijkheid te onderwerpen.

De mens die redelijk is, kiest ervoor om kunde en middelen niet alleen ten eigen bate in te zetten maar ook voor de samenleving.

De mens die redelijk is, kiest ervoor om impulsen als zij het belang van de samenleving niet dienen te onderwerpen aan beheersing.

De mens die zichzelf beheerst wordt soms deugdzaam, soms grootmoedig, soms kundig genoemd

De mens die de samenleving dient, is voor alle mensen een gunst.

 

ondoorgrondelijk

de schepping, als geschapen geheel.

Is een bestaan van vele wezens.

Is een samenspel, een samenwerking van vele entiteiten.

De mens als soort is er een van de vele,

de mens als een van de mensen is er een van de vele.

Zo zijn er miljoenen wezens, en vele soorten.

Al die wezens passen in het geheel.

en vervullen zonder opzet hun rol.

Ze doen wat ze horen te doen. en ze vervullen hun taak.

Door verlangen worden ze aangezet, en door angst en andere gevoelens richten ze zich naar het geheel.

Door het gebruiken van alle instrumenten van hun wezen, zoals denken, handelen komen ze tot vervulling van hun taak.

Maar de taak die zij vervullen is niet benoembaar, immers het hele leven is de vervulling.

En is er een daad te noemen die de taak in gang zet, dan is het de geboorte van nieuw leven.

Is er een woord dat een leven begint, dan is het de liefde.

Is er een daad die leven neemt, dan is het een handeling die leven stopzet,

is het een woord dan is het uitdrukking van haat.

Maar geen enkel wezen richt zijn gevoel tegen zijn eigen gevoel,

Het is altijd een tweede subject die de lijdende vorm is.

Zo is het gevoel als het de enige bron van handeling is, nooit tegen zichzelf gericht.

Maar komt het gedachtenspel erbij, dan richt de wil zich tegen zichzelf.

Maar is het de denkgeest die zich richt tegen het gevoel, of andersom.

Immers mens strijdt tegen innerlijke of uiterlijke vijanden.

Men strijdt nooit tegen zichzelf.

Als leven er is, dan komt het ook voort uit ander leven.

Als leven weggaat, weet men niet waarheen.

Er zijn levensvormen die in de Melkweg alles opmerken, en alles waarnemen, ook op grote afstand.

Er zijn levensvormen die weinig waarnemen, en alleen groeikracht bezitten.

Er zijn levensvormen die zich ontplooien en een eigen wil en keuze hebben,

er zijn levensvormen die hun instincten volgen.

die ondoorgrondelijke is in iedere plant, in ieder dier, in ieder mens, in ieder leven, in de bergen, in de rivieren, in de zeeën, ook in de lucht, in de ruimte, in de zon, in wat verder weg ligt.

maar ook dicht bij, ook in ons hart is hij.

ik heb eerbied voor die onbenoembare ondoorgrondelijke.

Alles wat is, bestaat uit Hem,

Alles wat is, bestaat door Hem,

Alles wat is, beweegt door Hem,

Alles wat is, heeft het

motief van bewegen van Hem,

Het doel, is altijd Hem

 

onbenoembaar

ondoorgrondelijk, onbenoembaar, onzichtbaar.

Er is een macht die dat als kenmerken heeft,

en zich uit via al het levende.

overgave aan dat onbenoembare.

Dat heeft geen naam. en dat bestaat zonder oorzaak.

Het is er, zonder dat mensen het kennen,

Het bestaat maar mensen zoeken het niet altijd.

er is een gedachte die voortgaat tussen de gedachten,

Er is een daad die gedaan niet gezien wordt,

er is een woord dat ongenoemd altijd gezegd wordt.

Er zijn dagen dat de dagen er niet zijn,

er zijn nachten die niet bestaan.

Maar dat onbenoembare, dat bestaat, dat is.

Dat onbenoembare dat is het allerhoogste, dat houdt alles in.

Dat is alles wat bestaat. ook de Schepper is er onderdeel van.

Ook de werkelijkheid is er onderdeel van.

Als je je daaraan overgeeft,

Dan bevestig je je bestaan.

 

de bron

sommige mensen aanbidden hun bron, ze vragen eraan, en ze leggen hun wensen voor en hun zorgen.

ze geven zich eraan over.

 

de bron van ieder mens.

het is soms bij mensen een benaming voor de Schepper,

soms voor de bron in hen zelf, een soort van onbewuste,

 

maar het is een soort van aanroepen van een macht die meer invloed zou kunnen hebben dan jezelf.

 

Soms zeggen mensen ook wel eens je moet je bron raadplegen.

 

schepping

De wereld, de werkelijkheid zoals wij die kennen is een soort van Schepping.

Het is als een orde, een hiërarchie gemaakt, wezens die hoger zijn dan wij, hebben of hadden een intelligentie waarbij ze een hele ingewikkelde orde konden aanbrengen.

Zelfs als zaadvorm wat uitgroeit tot planeten, zonnen, en leven erop.

 

de planeet aarde zoals wij die kennen, is een hele rangorde van wezens, die elkaar als voedsel gebruiken, maar ook leven van de elementen. Elk wezen is afhankelijk van andere.

Voor voedsel maar soms ook voor het voortbestaan.

 

Levende wezens die van elkaar leven, en met elkaar leven. Soms doen ze het uit gevoelens die leiden tot handelingen zoals bij dieren, en soms ook met behulp van gedachten zoals mensen.

 

Wezens die in een rangorde staan, zijn ondergeschikt aan andere. Er is dus niet te zeggen dat er een de machtigste is, immers de grootste wezens kunnen door kleine oorzaken zoals ziektes geveld worden. Ziektes zijn hele kleine wezens die zich in het systeem indringen.

 

De Schepping, is een maaksel. de orde is ontstaan door groei, en door sociaal contract.

de wezens die eraan meedoen zijn de wezens die kunnen bewegen. dieren en mensen. maar ook de aarde draait om de zon, we weten niet of dat een beweging is die dom is en als natuurlijke kracht geen intelligentie vereist, of dat er een intelligentie achter schuilt.

Zo ook mensen, doordat ze binnen een rangorde vallen, en die rangorde ieder wezen, binnen willekeur en orde voedsel gunt, een taak, en wezens eromheen met wie ze het leven delen.

 

de rangorde, is zo verfijnd, dat het geen toeval is. Omdat mensen zelf als cellen ook uit een orde bestaan, organen en ledematen, en het als een geheel samenwerkt, is het op groter vlak ook zo.

de aarde is als een lichaam, die een zekere doel of bestemming in zich draagt. de samenwerking tussen de wezens in de rangorde zijn als cellen die elkaar helpen het grotere wezen zijn doel te laten vervullen.

De aarde zelf diep van binnen, draagt volgens mij ook intelligentie mee, en beïnvloedt de handelingen die er gebeuren.

 

De aarde als levende intelligentie, ik heb wel eens gehoord dat je die kan aanroepen, of in gesprek kan gaan. Is een intelligentie die de orde op aarde heeft vastgesteld, en dus bij alles naar mijn mening tegemoet komt aan die orde.

 

Zo is ook buiten onze aarde de zon, met zijn licht een onderdeel van het levende wezen dat het heelal vormt, en is het dicht bij in vergelijking tot de rest van de Melkweg.

Door het licht kunnen mensen leven, en krijgen ze warmte, groeit voedsel.

Maar de zon heeft misschien ook intelligentie. intelligentie die zich pas openbaart als we ervoor openstaan.

Ik vermoed dat mensen die bidden tot de zon ook enige werking ondervinden van de intelligentie achter de zon.

De zon is in het verleden door indianen en natuurvolkeren als god aanbeden, omdat ze hoog in hun rangorde mensen hadden die hun eigen eisen stelden, en belust waren op macht, werd het tot een afgoden dienst, waarbij mensen werden gebruikt als offer.

 

Het echte offer aan de zon, of de aarde, is om het te aanbidden, om raad te vragen, of je problemen voor te leggen. En niet door jezelf op de offerplaats te leggen.

En het offer dat de indianen gaven, hadden ze behoren te geven als een levend offer, door zich in handen van de zon te leggen uit eerbied.

Net als dat mensen tegenwoordig zich in handen van de Schepper of god leggen.

 

geweten

Ieder mens heeft een geweten,

het geweten bestaat onder andere uit een innerlijke stem,

een stem die voortdurend als je in de werkelijkheid bent je zegt waar je schuldig aan bent volgens wetten van compassie en land.

 

Het beste is om die op te schrijven in je dagboek, en erbij te zetten, mijn geweten beschuldigt mij ik ben hieraan schuldig volgens mijn geweten.

Als je dat doet, lost het zich op.

Of door als ze je beschuldigen er niet tegenin te gaan, maar oké te zeggen, of het te accepteren dat het zo is.

 

Uit angst voor straf kan je je gaan verdedigen, en je ervaring erover weergeven maar het is beter het te aanvaarden.

Dan lost je aura zich op en krijg je de vriendelijke aura weer zoals je die als kind had.

 

Niet alle daden zijn lichamelijke daden geweest het kunnen ook gedachte daden geweest zijn.

 

param atman

mensen worden als ze zich aan de param atman overgeven een mahatma genoemd.

mensen die zich aan god of Jezus christus overgeven een kind van god of een gelovige genoemd,

mensen die zich aan vishnu of shiva overgeven worden ook een wijze genoemd,

mensen die zich aan yhwh overgeven worden een profeet genoemd,

mensen die zich aan de werkelijkheid overgeven worden verwerkelijkte mensen genoemd,

 

maar hoe heet je als je geen weet hebt van dat alles, en spontaan handelt, en alles doet wat je voelt en je aangeboden krijgt.

 

er zijn mensen die kiezen voor eigen wil, en voor het volgen van gedachten, wensdromen volgens een boekje dat ik gelezen heb.

er zijn mensen die kiezen om keuzes met intuïtie te maken, hun gevoel te volgen.

er zijn mensen die het willekeur laten kiezen.

er zijn mensen die ook zichzelf wantrouwen en er keuzes op baseren.

 

Maar mensen die geen keuze maken zijn er soms ook, die hun wil in handen van het hogere gelegd hebben, en helemaal geen keuze meer maken, of hoeven te maken.

hoe dat werkt is een raadsel want handelen ze zelf, of hebben ze de illusie niet te handelen. is het zo dat ze distantie hebben van het leven, of kiezen ze maar herkennen ze het niet als kiezen.

 

kunnen mensen op het leven toekijken, en dat het lichaam toch handelt.

kunnen mensen het gevoel hebben zelf te handelen, en als de wil hebben te stoppen met handelen ook stoppen met handelen.

 

mensen hebben een levensperspectief die soms moeilijk verklaarbaar is, maar in boeken is het allemaal beschreven. sommige heel ingewikkeld, sommige heel eenvoudig. Maar inzicht is gebaseerd op beleefde ervaring. en de zoektocht is een streven om het te begrijpen.

scheppen

Scheppen,

is een bezigheid, die gebeurt in de werkelijkheid.

Die bezigheid is voorbehouden aan hen die de mogelijkheid speciaal gekregen hebben van de Schepper.

Soms dan twijfel ik wel, is het een daad die door een schepper gebeurt, of is het een daad,

die door velen op elk moment gebeurt. niet door mensen, maar door hogere wezens.

Immers we kwamen in 1800 er ook achter dat ziektes niet door de duivel werden gegeven maar dat het kleine beestjes zijn.

Zo zou God ook bestaan uit een macht van het goede die groter is dan een individu. God zelf.

 

Doordat ze allemaal eensgezind zijn, en dezelfde wil hebben zouden ze samenwerken op een hoog niveau.

als ze er zouden zijn hoop ik dat ze contact met mij leggen, en mij wijsheid schenken, en inzicht in bijzondere zaken.

Immers als ze echt de macht van God vertegenwoordigen zouden ze engelen zijn.

Omdat god onzichtbaar, onbenoembaar is. zou per definitie alles in de schepping wat zijn macht uitvoert een engel behoren te zijn.

Zo zou ik ook onderdeel van die macht willen zijn die de wil van die onbenoembare, alomtegenwoordige Schepper inhoudt. Die Almacht.

 

Maar dan is er de twijfel, is er wel een macht en als die alle macht heeft, doet dan niet iedereen die wil, en is er dan wel een voordeel om perse zijn naam aan te hangen of zijn wil uit te voeren. Nu komt in mij op dat een braaf kind die zelf om de wil van zijn ouders vraagt soms meer gunst krijgt en meer kan leren over het leven dan iemand die er vanaf wil, of er een hekel aan heeft. maar ik weet niet of dat zo te vergelijken is.

 

Ik twijfel ook over de scheppingsdaad, ze zeggen dat het in 7 dagen geschapen is, maar 7 dagen kan een symbool zijn voor een geheel, immers 7 is een getal van volmaaktheid volgens sommige symoblieke beschrijvingen,

en ook als het een scheppingsdaad is, kan het alsnog op een natuurlijke manier ontstaan zijn, of gedirigeerd. immers waarom zou een scheppings daad voor ons mensen niet gewoon een natuurlijke ontwikkeling lijken. het is misschien gesymboliseerd om het in de toekomst toentertijd te kunnen doorgeven als een goed verhaal.

 

Ik geloof in beiden verhalen, zowel scheppingsdaad als een volmaakt 7 dagen symbool, als in een natuurlijke selectie, of bevoordeling van sterkeren.

Maar ik zie als mens wel in dat wij mensen ook samenleven met bepaalde normen en waarden. en dat ieder voor zich niet de beste wet is. dan gaan een hoop mensen verloren.

als mensen kunnen we beter samenleven, samenwerken. en dat houdt ook in dat we zwakkeren binnen onze familie helpen, maar ook erbuiten. in vroeger tijden werden al vreemdelingen geholpen, en opgenomen in gezinnen, en bedelaars vonden soms in huizen elke dag voedsel. pas in een bepaalde tijd, kerkelijk begonnen ze overal in de wereld slecht behandeld te worden. geloof ik.

de kerk is ook niet altijd geweest dat ze armen hebben geholpen. soms deden ze het uit machtsvertoon jegens een paar armen.

maar echt je leven geven aan zoiets is meer een gave of een genade, want veel mensen kiezen voor een veilig leven.

 

als ik een keuze had, weet ik niet wat ik zou kiezen. immers beide zijden trekken of hebben een bepaald verlangen in mij.

als ik mocht kiezen tussen een heilige zijn en veiligheid op mezelf, en een beschermde positie, waarbij de heilige veel moest lijden zou ik een veilige positie kiezen. dat is dan mijn eerlijke overweging erbij. maar als de heilige zijn hele leven gelukkig zou zijn zonder veel pijn, en hoogstens zijn hele leven in het celibaat, dan zou ik er wel voor kiezen.

 

huwelijk

huwelijk is een middel tot een goed leven.

Mensen die in hun leven verlangens koesteren naar liefde.

Liefde tussen twee mensen, en hun verlangen hebben om de wereld zichzelf na te laten.

Als mensen kunnen kiezen voor een leven, als ze samen willen leven.

Als mensen willen leven en elkaar kunnen onderhouden, elkaar kunnen beschermen, en kunnen samenwerken aan een gezin.

Dan is het goed om voor elkaar te kiezen.

 

Mensen die zichzelf willen nalaten, en ook zichzelf op zo'n manier liefhebben dat ze zichzelf terug willen zien in iemand anders,

kunnen als ze de verantwoordelijkheid kunnen dragen, en levenslang voor een gezin kunnen zorgen ervoor kiezen om kinderen te krijgen.

Als je kinderen krijgt, kies je ervoor een aantal jaar ze thuis bescherming te bieden, ze op te voeden, naar school te sturen of te brengen,

thuis ondersteuning te bieden, en hun groei te stimuleren. En het belangrijkste dat je er voor ze bent. dat je aanwezig bent om ze daadwerkelijk te helpen, ondersteunen, met ze te praten, en betrokken bij ze te zijn.

 

Er zijn ook mensen die in hun huwelijk geen kinderverlangen hebben, zij kiezen voor carrière of voor ontplooiing of hobby.

Zij kunnen zichzelf in andere zaken voortzetten, of laten zien. ze hebben andere verlangens. gelijkwaardig aan een kinderverlangen.

 

Er zijn ook mensen die vanwege een religieuze plicht of wens zichzelf hun verlangens onthouden, of veranderen.

zij hebben gelijkwaardige wensen als anderen die voor een huwelijk kiezen.

 

Als mens heb je behoefte aan vriendschap, en vriendschap kan zijn dat je contact hebt met andere mensen, vriendelijke bewoordingen uitwisselt, of samen een bezigheid hebt.

Contact houdt ook in dat je met elkaar praat over persoonlijke zaken. Je gezondheid, je levensomstandigheden, hobby's, of andere zaken.

 

vriendschap is voor ieder mens een verlangen. Veel mensen zeggen zich ondanks contact toch eenzaam te voelen. Ze voelen zich eenzaam omdat ze de begrijpende vriend vriendin of partner missen, of daar geen toegang toe hebben op de manier zoals ze wensen.

 

Vriendschap, is voor ieder mens een voorwaarde om het leven te kunnen behouden. Mensen zonder vriendschap, raken hun levensdorst kwijt, en kwijnen weg. Dus een van de behoeften van mensen is dat ze contact hebben met medemensen, en hun ervaring kunnen bespreken.

 

Als mensen geen vriendschap willen, is het een teken van verkeerde contactvorming geweest. Mensen hebben negatieve ervaringen opgedaan, of hebben niet de sociale vaardigheden om conflicten of ervaringen te relativeren, of aan te gaan, of op te lossen.

 

Soms is het leven moeilijk voor mensen, en missen ze energie. ze zijn levensmoe, en kennen geen waarde meer toe aan de mooie dingen van het leven.

Dit is een zaak die veel leed is voor die mensen. Soms lijkt er geen oplossing te zijn, en zien ze zelfdoding als de enige oplossing.

 

Tegenwoordig zijn er medicijnen die een oplossing soms kunnen betekenen, en baat hebben.

 

Mensen die zonder medicijnen, en zonder vriendschap geen heil meer in het leven zien, zouden in bijzondere omstandigheden moeten kunnen komen, om toch een minieme hoeveelheid vriendschappelijk contact te hebben. Immers als mensen aardig doen, of complimenten welgemeend geven, bloeien mensen op.

 

Soms helpt het ook als mensen elkaar begrijpend in contact staan, en elkaar accepteren met hun levensverhaal. Als  mensen hun levensverhaal delen, dan lossen oude conflicten zich op, en stappen mensen eroverheen. ze leren om zich weer te helen, en zich op de toekomst te richten.

 

Contact is voor mensen belangrijk, er zijn veel mensen die een bepaalde mate aan vriendschap missen in hun leven. Sommige mensen durven vriendschap niet te benutten, of zich ten volle te uiten. er zijn ook mensen die geen goede communicatiemogelijkheden, of vaardigheden hebben om zich goed te uiten.

 

Mensen die hun contacten onderhouden, en goed zijn in het aangaan van nieuwe contacten met voor beide zijde vriendschappelijke gevoelens zouden aandacht behoren te hebben voor mensen die geen contacten hebben, of moeite hebben in contact.

 

In de samenleving is een goede waarde, dat mensen samenleven, en als samenleving in het geheel voor elkaar verantwoordelijk zijn. dat betekent dat mensen niet zonder oorzaak worden buitengesloten, en mensen alleen met een beschermende maatregel worden buitengesloten.

 

identiteit

Veel mensen hebben een identiteit, een naam, een persoonlijk nummer, een of meerdere nummers om mee te betalen,

een nummer waarbij ze zorg ontvangen. zo is een identiteit opgebouwd uit persoonlijke informatie die in de samenleving is vastgelegd.

 

Zulke informatie is ook nuttig, immers zonder afspraken en contracten zou zorg en bescherming niet kunnen bestaan.

nummers om je identiteit te bewijzen zijn handig. immers het is een uniek kenmerk.

Je uiterlijk in een contract opnemen om je te identificeren, zou in de toekomst misschien mogelijk zijn. Maar tegenwoordig nog niet.

Nu werken we nog met een korte code, of algoritme om iemands identiteit vast te stellen.

Bijvoorbeeld een algoritme in een chip, of in een sleutel.

 

codes om je identiteit vast te stellen, vanaf het begin draag je dezelfde code, om alles in je leven zeker te stellen.

Het begint met een naam, en een persoonlijk identificatienummer.

Later worden daaraan andere nummers vastgemaakt.

 

Bij de geboorte wordt een levend wezen geboren, dat wezen draag bewustzijn met zich mee. Als geboorte recht van ieder bewustzijn zouden ze dezelfde rechten behoren te hebben. Immers bewustzijn wordt geboren zonder misdrijven begaan te hebben, of andere daden die een gunst of nadeel positie zouden inhouden.

Je wordt geboren als bewustzijn dat schoon is.

 

In deze samenleving hebben ouders middelen, de ene veel de ander weinig. sommigen zijn rijk de anderen arm. Het zijn de ouders die bepalen hoeveel het kind krijgt vanaf de geboorte, vanaf een zekere leeftijd dragen ze hun eigen verantwoordelijkheid.

 

Bewustzijn, heeft als levende beginsel de zelfde rechten, dat betekent dat het ook in uiterlijk opzicht dezelfde start zou behoren te hebben. gelijke rechten op onderwijs, op behoeftevervulling.

Zoals opvoeding.

 

In de samenleving zouden we behoren te letten dat ieder kind, iedere baby dezelfde steun krijgt.

Zoals in arme landen daar is dat niet het geval.

Volwassenen zijn meer in staat om weerstand te bieden tegen kwalijke dingen. (dat praat ik niet goed, maar bij kinderen is het meer intens)

 

We zouden oog moeten hebben voor de situatie van kinderen in arme landen. OF zij Afrikaans, zigeuner, Amerikaan, Aziaat of indiaan zijn.

Iedereen heeft vanaf het begin recht op leven. Laten we dat leven ook schenken.

 

wetgeving

In deze tijd, is er in ieder land,

wetgeving, die mensen horen op te volgen.

Als ze dat niet doen dan zijn ze strafbaar.

 

Wetgeving is er om alles in het land ordelijk te houden, en mensen te beschermen tegen elkaar.

wetgeving is er ook om een orde aan te wijzen, en een structuur waarin de samenleving tot een goede samenwerking komt.

 

wetgeving houdt verscheidene dingen in. Zoals ordehandhaving (strafwet), wet op contractvorming (arbeids, huwelijk, erfenis), en zo nog meer onderdelen.

 

Ook ons politieke systeem is op de wet gebaseerd. Volgens de wet hebben we recht op het geven van onze voorkeur in de regering. de stemwet.

 

Wetgeving, is geen noodzakelijk kwaad, maar eerder een gunst dat we het hebben. Want zonder wet zou het land er anders uitzien.

 

Mensen zouden als ze boos worden of haat dragen, dat kunnen uitvoeren zonder dat er anderen zijn die het tegenhouden, of wraak zou buiten proporties kunnen zijn.

 

Mensen zouden dan vervallen tot gedrag dat ziektes en schade oplevert.

 

Niet ieder mens heeft goede bedoelingen, dus is de wet er om de mensen te beschermen.

 

De wetten van een land, zijn voor ieder burger van dat land geldig. Als je een paspoort of identiteitsbewijs hebt, of een inschrijving in een gemeente, dan ben je burger. Dan heb je de plicht je aan de wet te houden.

De verantwoordelijkheid over persoonsoverschrijdende dingen, ligt dan voor zover het landelijke dingen betreft bij de overheid. en dat is volgens je burgerschap een vastgestelde overeenkomst.

 

Je besteedt het beheer over je leven voor een deel uit aan een hogere macht, de regering. Immers je belooft je aan de contracten te houden die je aangaat, je belooft je aan de wet te houden. Je bent er ook op oordeelbaar.

 

De wet die hoort iedereen te kennen. Zo is het volgens de wet. Maar niet iedereen kent alle artikelen. Dit is ook niet een vereiste dat je alle wetsartikelen kent. Het is wel een plicht om je aan de wet te houden.

Dus als je denkt onderdeel van een misdrijf te zijn kan je het beste iemand raadplegen die de wet kent.

 

Soms dan blijven mensen jarenlang zonder zich aan de wet te houden, en doen ze allerlei kwaad. De wetgeving is niet zo perfect dat alles gezien of gehoord wordt. Maar de regering besteedt middelen en aandacht aan de naleving van de wet. Elke paar jaar wordt er opnieuw vastgesteld hoeveel middelen en hoeveel aandacht ernaartoe gaat. Immers het is naast de andere regeringstaken een taak van de overheid.

 

De orde die we in de samenleving hebben, samen met de wet is onderdeel naar mijn mening van de orde die de Schepper op onze wereld heeft gesteld. En daarom dienen we ook achting te hebben voor de overheid.

En aan  het hoofd van de overheid, of van het land staat, de koningin, hare majesteit. en politieke vertegenwoordiging de eerste en tweede kamer.

De koningin als hoofd van de regering vormt ons landshoofd, en verdient onze hoogachting, onze respect.

Immers zij verricht ook officiële taken ten dienste van het land. Zoals staatsbezoeken aan andere landen, binnenlandse bezoeken. taken voor het volk.

 

Voor bijzondere gelegenheden, zoals Koninginnen dag enzo gaat Hare Majesteit zelf het land in, en zien we haar op televisie.

 

Binnenkort hopen wij als de koningin het de tijd ervoor vind, immers zij is de 70 al gepasseerd, dan neemt de kroonprins de taak van haar over.

Ook een man die onze respect en hoogachting verdient.

 

de werkelijkheid

de Echte werkelijkheid,

soms vraag ik mij wel af,

de wereld die we echt noemen, of die anderen echt noemen.

Zoals hier, waar ik nu zit te typen, en dit op het scherm verschijnt.

Iedereen heeft natuurlijk een denkvermogen en een gedeelde realiteit.

En iedereen denkt wel zo af en toe, of heel vaak.

 

Van het denkvermogen is het bekend dat je dromen kunt creëren die een bedacht meerdere jaren duurt.

Voor sommigen is dat fijn, omdat ze daarmee zich kunnen uitleven in hun gedachten,

voor anderen is dat onprettig, omdat ze de werkelijkheid gaan verwarren met hun dagdromen.

Sommige therapieën springen daarop in, door dagdroom of vorige levens therapie aan te bieden,

Ze beschouwen die dromen als vorige levens. die mensen kunnen beleven.

Ze worden dan gevraagd ze te beschrijven.

 

Maar gedachten zijn ook soms heel vervelend, als je de controle verliest.

Dan wordt het opeens heel lastig, want dan weet je soms ook niet of je nou droomt of wakker bent.

 

volgens sommige religies worden dagdromen, of gedachten als een soort kwaad gezien, omdat het niet echt is.

en het een soort van fata morgana is. Net zoals je in de woestijn een fata morgana ziet, kan je ook in je gedachten geloven. je rent op de fata morgana af, en je komt in de luchtspiegeling. en dan zak je in het drijfzand.

 

Gedachten zijn ook dat je een doel na kan streven, door een beeld te koesteren van wat je wil bereiken, kan er naar toe leven. Sommige boeken daar staat in dat je je gedachten kracht los behoort te laten. en dat je dan weer de vrijheid krijgt.

 

werkelijkheid

Wat niet in de boeken staat is dat je je ook aan de werkelijkheid kan overgeven,

als woordelijke overgave, als keuze.

Je kan natuurlijk met je geest in de werkelijkheid gaan, en je gewaarzijn van de werkelijkheid.

Dat is een vorm van overgave,

Maar een woordelijke overgave, een keuze.

Dat zie k nergens staan.

 

Ik ben benieuwd wat het zou doen.

 

technia

Technia,

een lofzang op technologie,

Een huis wordt gebouwd met middelen,

een huis wordt gebouwd op een basis,

een huis wordt gebouwd door mensen,

een huis wordt gebouwd met het zonlicht in de ogen,

een huis wordt gebouwd met levenskracht van velen,

een huis wordt gebouwd, voor bewoning van hen die beschutting zoeken,

een huis wordt gebouwd, om de dagen van het leven te lengen,

een huis wordt gebouwd, om de tijd in eeuwigheid voort te zetten,

een huis wordt gebouwd, om de dagen van de vorige levens te lengen.

 

Een huis wordt gebouwd, om de mens zijn goedheid te schenken,

Een huis wordt gebouwd, om de mensen een regel te geven,

Een huis wordt gebouwd, om voor mensen een rustplaats te zijn,

Een huis wordt gebouwd, om er te zijn in tijden van nood,

Een huis wordt gebouwd, om te mogen dienen als samenkomstplaats.

 

Technia,

De reden van ons bestaan is dat we een zoektocht hebben naar ons zijn.

De reden van ons bestaan is dat we een reden hebben om er te zijn.

We hebben ons bestaan gekregen van de Schepper, en de reden is om mee te werken aan de samenwerking,

om onze plaats in te nemen in de Schepping, en onze dagelijkse plicht uit te voeren.

 

Technia,

Onze samenleving is gebouwd op de dagen van de eeuwigheid.

Immers leven komt voort uit leven, en springt tot leven.

Zo zijn er dagen voor de onze, en dagen na de onze.

Wij zijn de reden van ons bestaan zelf, wij hebben geen bron, geen oorzaak,

Immers ieder wezen wordt wakker in zijn eigen leven, en legt zich elke dag weer ter ruste.

Zo heeft ieder wezen zijn eigen plaats, en zijn eigen geheel waar hij onderdeel van is.

De taak van ieder mens, ligt in het doen van het goede, volgens zijn verlangens, en zijn wensen.

 

Sommige mensen verlangen naar vrede, en werken hun leven lang aan een vredelievende taak,

Sommige mensen verlangen naar beschutting, en werken hun leven lang aan beschutting voor zichzelf of voor anderen,

Sommige mensen werken voor hun bestaan om het leven aan anderen te gunnen,

Sommige mensen werken voor hun bestaan om zichzelf de verlangens te gunnen,

Sommige mensen, werken voor geen doel, en werken voor het werk op zich.

 

De technologie, Technia,

Is gebouwd op drie pijlers,

De mens als haar wezen, is gebouwd uit drie verlangens in het leven,

Een daarvan is zingeving in dagelijks geluk, een beschutte plek, voedsel, en veiligheid.

De tweede is dat de mens zich wil herkennen in anderen, en vriendschap nodig heeft,

De derde is dat de mens zoekt naar een plicht in het leven, en een verantwoordelijkheid zoekt.

 

De mens zoekt in een van de drie pijlers zijn meeste geluk, en werkt eraan in zijn levensdoel.

De ene zoekt beschutting voor zichzelf, maar herkent het ook als levensbehoefte voor anderen.

De tweede wil zich herkennen in anderen, en zoekt zijn leven naar vriendschap,

De derde zoekt een verantwoordelijkheid een plicht die hij uitvoert ten einde het levensdoel te behalen.

 

Technia,

Er zijn dagen dat de mens, niet meer zoekt zoals elke tijd, en dat leven schaars is.

De middelen om te voorzien zijn er weinig,

En de mens is een vredelievend lot onzeker.

We hopen dat we blijven leven,

Maar de dag dat vrede vanzelfsprekend is zijn er soms, maar niet altijd.

Moge de dagen dat leven schaars is kort zijn, en moge er een uitweg zijn voor ieder levend wezen.

Moge leed en pijn verlicht worden door de Schepper,

Moge de dagen dat er geen middelen zijn voorzien worden door de Schepper,

Moge de dagen dat er geen vrede is, begenadigd worden door de Schepper.

 

Schepper,

Wilt u ons beschermen, tegen het kwaad van buitenaf en van binnenuit.

Wilt u ons leven beschermen.

 

vishnu

Volgens de heilige boeken van het hindoeisme wordt Vishnu de allerhoogste heere genoemd.

Hij is de werkelijkheid, de tijd, en de bestuurder ervan.

 

Ik heb mijn leven aan hem gegeven.

 

vrijheid

vrijheid,

Ieder wezen wil zijn verlangens in de werkelijkheid ervaren in vervulling.

Maar ook ieder wezen wil in meerdere of mindere mate beschermd worden tegen wat hij niet wil.

soms door eigen kracht, maar ook door samenwerking.

Soms als mensen of wezens het niet vinden bij bekende bronnen gaan ze op zoek naar machten die het wel kunnen.

Die machten worden onder andere in boeken beschreven.

Religies beloven bescherming, tegen bovennatuurlijk kwaad.

Zo zijn er ook stromingen die op andere manieren die bescherming beloven.

Zoals geestenbezwering, magie, kruidenrituelen.

 

Van sommigen is bewezen dat ze tijdelijk bescherming bieden, maar er is dan meestal op de langere termijn een teruggang in mogelijkheden, of in ervaring.

 

Sommige hogere machten beloven, vrijheid, en schenken die ook maar niet zoals wij die willen.

We krijgen niet meer keuze vrijheid, maar die wordt juist minder.

We verlaten dan de keuze om tot het kwade te kiezen. en kiezen meer voor het goede.

We leren dan ook om steeds op een goede manier om te gaan met al onze eigenschappen, en met anderen.

 

Het is voor mensen die in het goede geloven, niet te zien of andere mensen echt ook in het goede geloven.

Er is geen innerlijke graadmeter die je aan anderen af kan zien.

 

Je kan anderen alleen op uiterlijk gedrag beoordelen.

 

Vrijheid,

Als mens wil je vrijheid om uiteindelijk gelukkig te mogen zijn,

Om je verlangens te beleven, maar ook om anderen te zien groeien, en gelukkig te zien worden.

Ouders willen hun kinderen gelukkig zien,

kinderen willen hun ouders gelukkig zien,

zo ook mensen die door het lot bij elkaar geplaatst zijn.

 

Ieder mens wil ten minste een ander gelukkig zien zijn in het leven.

Ieder wezen wil gelukkig worden, en als hij gelukkig is wil hij dat delen met anderen.

 

Vrijheid sommige mensen zoeken wilsvrijheid,

Sommige mensen zoeken geluk ook als het ten koste gaat van wilsvrijheid.

 

de tijd

de tijd als een grote slang, die als een dier, alles opeet wat voor hem komt

door het lijf heen wordt alles verteerd. van een grote gevaarte wordt wat opgegeten wordt een voedingsmengsel waar de laagsten van leven.

 

de tijd,

als een grote moeder, die al haar kinderen voedt en leert de wegen om het leven op een goede wijze te leven.

 

de tijd,

als een soort van zilveren schijf, die dromen genereert, en ieder wezen rondbrengt naar een andere plek om er te leven,

 

de tijd,

als een soort van ballon die over de velden heen zweeft, en de mensen blik gunt op wat hen overkomt.

 

de tijd,

een draad die met een speld door de ruimte gaat, en achter zich aan alle wezens trekt, en ze als een snoer allemaal aan elkaar weeft.

 

de tijd,

in elk leven bestaat er tijdsbesef, gedeeld door momenten in het heden, en door momenten in de toekomst en het verleden.

 

de tijd,

Soms wordt men in een andere tijd geplaatst, en is de toekomst onzeker.

 

wijsheid

soms is het wijsheid om te werken,

soms is het wijsheid om te ontspannen,

soms is het wijsheid om te leven,

soms is het wijsheid om terug te treden,

soms is het wijsheid om je ergens hard voor te maken,

soms is het wijsheid om je ergens vanaf te wenden,

 

Wijsheid,

elke wijsheid kent zijn tijd,

elke wijsheid komt van de Schepper,

 

Maar wijsheid wordt door sommigen door ondervinding geleerd,

en door sommigen uit geschiedschrijving of goede raad geleerd.

 

Als je voor wijsheid kiest in je leven,

kies dan de wijsheid die gaat over het leven zelf,

waar ze toe dient, wat het nut is van leven,

wat ons doel is, en hoe we bereiken wat de samenleving in haar geheel wil,

en hoe wij onze omgeving schoon kunnen houden,

immers een leven wordt door anderen afgemeten aan de sporen die zij nalaat.

 

de dag

de dag,

een dag geleden zat ik aan tafel omstreeks half zes,

een dag ervoor zat ik omstreeks half zes aan tafel.

Elke dag keren ritmes terug, die als een leven lang, elke dag aaneenrijgen als kralen die dezelfde kleur tussen andere kralen een patroon geven.

tussen de kralen die hetzelfde patroon hebben , zit de wisseling van de mooiere kralen, die de avonturen van het mens-zijn weergeven.

op vakantie; fietsen wandelen bergbeklimmen,

op het werk, de beslissingen over veel geld,

maar ook het ordenen van de papieren, het praten met collega's.

 

Het leven bestaat uit dagen,

dagen die van wakker worden tot slapen gaan, een patroon hebben,

met daartussen tijden van wisselende patronen.

 

Zo is het ook als we 's nachts gaan slapen.

De mens die slaapt, valt bewusteloos in ontspanning neer.

Hij ligt al reeds of gaat liggen.

Maar wat hij meemaakt tijdens de slaap blijft voor grote delen verborgen.

Immers de mens is overdag een levende en 's nachts een slapende.

 

De dagen en de nachten, samen zijn ze de twee kralen van zwart van onbekend, en wit van werkelijkheidslicht, als twee aan een snoer die zich herhaalt.

zo is er ook de aantallen van dagen, met elke maan een maand, en elk jaar een zonnewende.

de ene makkelijk te meten de ander moeilijker.

Maar wat blijft is dat de aarde gegrondvest is op de ritmes van wat gebeurt.

De dieren die jongen krijgen, de planten die vrucht voortbrengen,

de mensen die kiezen om te werken of te ontspannen.

Maar ook de weg die de goden gaan.

De ene keer besluiten ze mensen te laten groeien, de andere keer ze uit te roeien.

Soms een oorlog, Soms vrede.

Soms overvloed, Soms tekort,

Maar altijd met een bedoeling die aan ons zijn voorbijstijgt.

wij ervaren wat de goden ons toebedelen,

wij ervaren wat uit goddelijke hand wordt gegeven.

We vragen soms om wensen, we leggen onze ervaringen neer bij die goddelijke hand,

Maar hoe het in ons leven naar voren komt is de wil van de albestuurder.

 

Er zijn dagen dat regen, mooi is, en iedereen blij is,

er zijn dagen dat regen, een treurnis is van grijsheid, en iedereen somber is.

 

Er zijn dagen dat de zon, een vrolijkheid is, en iedereen erom lacht,

er zijn dagen dat de zon, een strenge heerser is, die iedereen voor zich laat strijden,

 

Er zijn dagen dat voedsel een gunst is van de goden,

er zijn dagen dat voedsel als een tekort is dat altijd honger geeft.

 

Maar de dagen zijn altijd afmeetbaar door de goden,

de dagen zijn altijd voorbijgaand, soms niet in een leven,

maar wel in de eeuwigheid.

 

De dagen dat de zon bestaat, zijn voor sommigen eeuwig voor anderen beperkt,

de dagen dat het leven bestaat, is voor sommigen eeuwig, voor anderen beperkt,

de dagen dat de tijd bestaat, is voor ons eeuwig, maar voor de tijd, een meetbaar begrip.

 

De dag dat het leven overgaat in einde, is voor ieder wezen leed of geluk.

aan eindeloze pijn komt soms een eind, aan gelukzaligheid komt soms een eind.

aan een leven met veel groei en veel blijdschap komt soms een eind.

een leven zonder groei, en met veel beperkingen, en smart komt soms een eind.

 

De dag dat leven er is, is voor sommigen blijdschap, voor anderen vol zorgen.

de dag dat leven mag komen, is voor sommigen een blijde mare, voor anderen een zorg.

de dag dat leven er is en blijft, is voor velen een gunst, en voor sommigen een genade.

de dag dat leven er mag zijn, is voor sommigen een last, en voor sommigen een vreugde.

 

De dag is een meetbaar begrip, dat van ochtend tot avond loopt, en van donker naar donker. of van licht naar licht.

maar de dag dat wij allen er zijn, en hetzelfde doen, is ongekend. Immers elk wezen kent zijn tijd, en zijn gaan.

En de wezens die gaan en die zijn, zijn allen geroepen tot die taak. en zijn allen onderhevig aan wat is.

Immers wat is de bron van ons handelen, wat is de bron van ons denken, wat is de bron van ons willen, wat is de bron van ons zijn.

Wij kennen niet de wegen die wij in de toekomst gaan,

wij kennen ook niet het gehele verleden.

Maar wij kennen het huidige moment, en onze herinneringen aan het verleden.

Wij ervaren onze levens als een stromende rivier, waarop wij een punt bewonen, en verschillende wezens en kleuren langs ons zien stromen.

allemaal met een snelheid die wij niet bevatten.

Maar of de rivier er is, dat weten wij alleen als zij zich voordoet. en niet als zij afwezig is.

 

En zijn wij soms als geest onzeker over onze dagen, dan mogen we vragen aan die allerhoogste heer,

Of de dag dat wij weer vrolijk zijn, weer mag komen. en dat de dagen van smart en lijden verkort zullen worden.

 

Immers sinds oude tijden wordt er gesproken, over die ene grote macht, die al het leven stuurt, bestuurt en leidt, en ook ons de mogelijkheid geeft ons te richten op zijn macht, en op zijn kracht, en zijn hulp te vragen. en ons de genade te verlangen.

 

Moge de Schepper ons begenadigen,

Moge de Schepper ons beschermen,

Moge de Schepper ons begeleiden,

Moge de Schepper ons voeden,

Moge de Schepper ons leren en onderwijzen,

Moge wij de Schepper leren kennen,

 

Moge de tijd ons onderwijzen,

Moge de tijd ons leiden,

Moge de tijd ons voeding geven.

 

eigen wil

In het leven krijg je een eigen wil mee,

sommigen streven ernaar hun omgeving ten dienste te zijn, dat willen ze zelf,

sommigen krijgen die opdracht op een dringende manier van anderen,

sommigen hebben een eigen wil die sterk is, waarmee ze zich verzetten tegen alles dat ertegenin gaat.

 

Maar de wil heeft iedereen,

de ene kiest ervoor om meegaand te zijn,

de andere om tegen de stroom in te zwemmen,

 

maar in nood gaat bijna iedereen vechten voor zijn bestaan, en de laatste stuivers bij elkaar rapen,

en ik goede tijden van overvloed gaan veel mensen meer uitgeven dan in arme tijden.

 

Alleen mensen die heilig zijn, wijs zijn, echt goed zijn wijken hiervan af.

 

Maar is dat omdat ze een sterke wil hebben, of juist omdat ze meegaand zijn.

 

Ik hoorde ooit een uitspraak, als je doet wat je aangereikt krijgt vervul je je levensplicht.

een wijs mens doet wat voor hem ligt, is ook iets dat ik gehoord heb.

 

Eigen wil, is voor iedereen anders.

je kan de wil van iemand anders niet veranderen.

je kan hem dwingen dingen te doen, of na te laten, maar zodra hij vrij is herneemt hij zijn wil, tenzij hij of zij kans heeft gehad te leren, of ervaring erover op te doen.

 

Iemand helemaal vrij laten, of iemand helemaal beknotten, dat zijn soms vragen die mensen hebben,

maar ook in landsbelang geldt dat, laat je de burger vrij om te doen wat hij wil, of leg je veel regels op.

 

zo is op elk niveau iets te zeggen voor beide kanten, maar een goed bestuur, heeft van beide kanten een voordeel.

 

een uitspraak die ik gehoord heb is als je tegen de werkelijkheid vecht wordt het lijden en als je meebeweegt word je gelukkig.

 

een uitspraak die ik heb gehoord is:

als je geen eigen wil toont in het leven, dan ben je geen mens (geen man of vrouw).

 

Soms worden mensen met een sterke wil als een mens uit een stuk genoemd. maar dat is afhankelijk van persoonlijke meningsvorming van mensen.

 

Als je eigen wil gericht is op de Schepper, dan beloven de geschriften dat je bevrijding bereikt.

Dat is een mening die ik koester en geen vaststaand feit.(zie de heilige boeken van een aantal religies)

 

alomtegenwoordig

Alomtegenwoordig, wat betekent dat,

het is een woord dat een bepaalde beeltenis of duiding inhoudt.

Een begrip, of een besef, dat er iets, ik noem het iets omdat het ondefinieerbaar is, bestaat dat groter is als onszelf,

en zelfs groter dan het grootste, en zelfs groter dan alles bij elkaar.

en dat dat alles waarneemt.

niet alleen waarneemt als kleuren, maar ook aanvoelt en met elk mogelijk zintuig er getuige van is.

 

Diezelfde macht, zou alle kenmerken bevatten, immers er is maar een allerhoogste.

Dus bevat hij ook de kenmerken almacht, dat hij overal tot alles in staat is,

dat hij schept, dat hij alles dat zichtbaar is, voor ieder wezen geschapen heeft.

en ook henzelf geschapen heeft.

 

Sommige visies zeggen dat hij voortdurend alles doet, via alles en iedereen,

sommige visies zeggen dat hij aan het begin van de schepping alles als een ei heeft geschapen die uitkomt en groeit,

zo zijn er vele visies.

Allemaal kunnen ze waar zijn, immers het is voor ons mens-zijn onbevattelijk om het te doorgronden.

Maar we mogen het noemen met de namen die ons gegeven worden, en onze eerbied ervoor uitdrukken.

Immers die allesomvattende, alles in zich houdende, en erbovenuit stijgende schepper,

Die geeft ons de liefde jegens hemzelf, jegens onze familie, en gezin, en jegens onze vrienden, jegens hen die we helpen, jegens ons land, en de wereld.

Die geeft ons voedsel dagelijks weer, en ons werk in handen, ook onze idealen heeft hij in ons gemaakt,

Hij geeft ons de verlangens waarnaar wij zoeken.

Hij schenkt ons de middelen om naar hem op zoek te gaan.

Hij geeft ons de macht om te beschikken over de keuze tussen goed en kwaad,

Hij heeft ons de wil ingeschapen als een soort weg die door het leven loopt.

 

De alomtegenwoordige Schepper, is, op dit moment,

Of hij in het verleden was, dat is uit geschiedschrijving waarneembaar, maar bewezen volgens mensen is het.

of hij in de toekomst zal zijn, is beloofd volgens geschiedschrijving.

Ook beide door mensen die deze tijd hem kennen, en ervaren.

 

Alomtegenwoordige Schepper wilt u liefde in mijn hart wekken,

wilt u eerbied in mijn hart wekken,

wilt u verlangen naar u in mijn hart wekken,

wilt u mij laten verlangen naar uw wijsheid,

naar dienstbaarheid aan u.

 

Alomtegenwoordige Schepper,

kunt u mijn gevoel die ik voor u wil hebben in mij voelbaar laten zijn.

kunt u mijn gevoel laten ontvlammen voor u.

kunt u mijn gevoel een vrede van u geven.

 

kunt u mijn levensdoel op het doel wat u wil stellen.

kunt u mijn levenstaak op de taak die u wil stellen.

 

levensvragen

Levensvragen:

Als je kind bent begint het met verklaringen van hoe iets eruit ziet of waartoe het dient,

als je ouder wordt ga je vragen stellen over je identiteit en je idealen.

Als je volwassen bent, heb je vragen over zingeving.

Hoe vul ik mijn leven in, en maak ik mij nuttig in de samenleving, maar ook wat is het doel van mijn leven.

En hoe bereik ik verlossing van lijden, of van alle zorgen. en hoe bereik ik een gelukkig leven.

 

Sommige mensen lossen zulke vragen op door met anderen te praten, door ze de verschillende standpunten te laten toelichten of door veel mensen erover te vragen.

Ook het lezen van boeken kan een middel zijn om een antwoord te vinden. Maar ook films muziek kan een middel zijn.

 

Verlossing vinden sommige mensen in religie of in filosofie.

Verschillende religies bieden middelen aan om je schuld ten opzichte van de werkelijkheid of je eigen wezen vrij te stellen, bijvoorbeeld door het doen van plichten.

 

Levensvragen:

In religie heb ik geleerd dat overgave aan de machthebber je een veilige en beschermde plaats biedt. in een land betekent het dat je de orde van een koning of president opvolgt, in een werelddeel die van de machthebber in jouw regio.

In religieus opzicht betekent het dat je een god of een heilige navolgt.

Maar dan is de keuze, welke god, of heilige biedt waarlijk bescherming, en de kans om je levenstaak te vervullen.

Verschillende religies claimen de ware weg te hebben.

Ze hebben geen gelijk en geen ongelijk, er zijn geen maatstaven om het te bewijzen, het gaat boven ons bevattingsvermogen uit.

 

Maar wat ik bijna zeker weet is dat als je goden met namen aanbidt, die in boeken als zijnde machthebbers van alleen deze ene wereld worden gezien, je nog niet de hoogste bescherming bezit.

Daarom is mijn streven om de hoogste vorm van overgave te bereiken, die van overgave aan de alomtegenwoordige Schepper, die boven elke werkelijkheid uitstijgt, boven elk universum, boven alles.

Maar dan is de vraag als hij alles geschapen heeft, en zijn plaats heeft bestemd, biedt hij dan wel bescherming, als alles de loop van het leven is, en juist door hem gestuurd of bevolen.

Waarom zou hij dan juist bescherming bieden.

Misschien door het vragen van wat het beste is om te doen, dat ik liefde kan verkrijgen van die Allerhoogste machthebber, en mij uiteindelijk als wezen in zijn handen kan leggen, om zijn bezit te worden.

Ten einde mijn levensplicht totaal vervuld te laten zijn van zijn wil, dat zou de vervulling zijn van mijn taak, en ook door liefde te herkennen dat de alomtegenwoordige Schepper echt bestaat.

en dat ik ook zijn bescherming zou mogen bezitten, als wat ik niet kan zien, of boven mijn kunnen uitstijgt toch in goede handen is.

De alomtegenwoordige Schepper, is soms onberekenbaar, elke keer nieuw, en onbenoem baar daarom is het moeilijk om te leren vertrouwen op hem, maar wat Hij geeft is het duizendvoudig waard.

hij geeft uit goede hand.

 

Want deze werkelijkheid is niet de enige die waarneembaar is, en bescherming van een god die alleen in deze te ervaren is, zou niet voldoende zijn voor heel het leven

 

overgave

Overgave,

In het christendom doen we het jegens Jezus Christus,

In het hindoeïsme kiezen we een van de goden van de trimurti,

in de islam doen we het jegens Allah,

In andere godsdiensten hebben ze ook representaties van de allerhoogste heere.

 

Overgave als daad is een goede daad als je door het te doen goede daden gaat doen, en je de samenleving helpt.

Maar als het leidt tot misdrijven, en tot schade voor jezelf of anderen, dan is het geen goede zaak.

 

Overgave is het jezelf wegschenken aan het doel van overgave.

Je wordt eigendom van die hogere macht.

 

In het christendom is het een vorm die bij sommige stromingen wordt vereist om deel te hebben aan de vreugde en vervoering van het geloof,

In het hindoeïsme heet het een daad van totale zelfopoffering die als hoogste religieuze daad genoemd staat.

In de islam is het de daad die bij het geloof hoort.

 

Sommige boeken zeggen dat je totale bevrijding krijgt, en dat je leven zich dan heelt en dat je een gelukkig leven krijgt.

sommige boeken zeggen dat je de levenstaak dan vervuld hebt.

Sommige boeken zeggen dat je je maar een keer kan overgeven.

Sommige boeken zijn vol lofprijzing over die ene overgave en de eerbied voor de Schepper.

 

Het doel van overgave is dat je jezelf wegschenkt aan de Allerhoogste Heere, aan de Alomtegenwoordige Schepper.

 

brahman de werkelijkheid

Brahman

er is een wezen,

er is een schijnsel,

Er is een stralende licht.

Het is uit zichzelf stralend,

Het is overal.

Het is er zonder oorzaak

Het is wat het is,

Het is in het noorden, zuiden, oosten en westen, boven en beneden.

Zowel de mensen, de dieren, als de planten zijn het,

zowel de bergen, de rivieren, de akkers, de huizen, de wegen, zelfs de kleinste dingen zijn het.

Dat noemen de hindoeisten Brahman.

De ene werkelijkheid.

 

Atman,

de toeschouwer op het leven.

Je kijkt naar het leven met je zintuigen, je ogen, oren , neus, etcetera.

En door de wereld waar te nemen, doe je ervaring op.

de toeschouwer is diegene die ervaart die pijn en lijden kan ervaren, die genot en geluk kan ervaren.

Door de atman, de levensadem, het bewustzijn, het gewaarzijn is men zich van de werkelijkheid gewaar.

Door Brahman, en Atman een te laten worden,

Door je met de toeschouwer, die je zelf bent in de werkelijkheid te houden, leer je om het stralende licht van Brahman te leren onderscheiden.

Je komt tot vrede, en je bereikt bevrijding.

De toeschouwer die de werkelijkheid kent, en er een mee is geworden, zich eraan heeft over gegeven, die is bevrijd.

 

Dan vinden er geen gedachten meer plaats, en is er geen droom werking overdag, of zelf opgeroepen 's nachts.

 

Jezus christus

Sommige mensen ervaren door het geloven in of het overgeven aan hogere machten, zoals Jezus Christus, een soort van steun in moeilijke tijden,

Soms ook ervaren ze alsof ze voortdurend geleidt worden door een engel.

 

Ik durf natuurlijke geen feiten te beweren, maar soms heb ik ook een gevoel dat er een soort van vriendelijke aanwezigheid in mijn leven is, die ik niet kan zien, maar wel voelen,

die mij ook misschien onder andere aanzet om te bidden, en ook om mijn geloof te hebben.

<dagdromen of nachtdromen>

dromen zijn soms een gebeuren die je in de war brengt,

soms dan kan je in de werkelijkheid van slag raken door wat er 's nachts in je dromen gebeurt.

Als je 's nachts in je dromen hele nare dingen beleeft, dan voel je je nog een dag rot eronder.

als je overdag een dagdroom hebt, dan kan je het zelfs als werkelijkheid zien.

Als je echt droomt, dan kan het gebeuren dat je lichaam ook beweegt zoals je in de droom beweegt,

bijvoorbeeld als je  droomt dat je taart eet en een hap neemt, dan in de werkelijkheid neem je ook een hap, maar dan van wat net in je mond is.

De illusie van dromen.

Soms lijken dingen daardoor echt, maar ze voeden in de werkelijkheid niet, en soms veroorzaak je juist door die verwarring hele nare zaken.

Door het dagdromen kunnen mensen raken tot een leven die ze niet zouden willen.

door nachtelijke dromen, wordt soms een leven tot een naar leven.

 

Als je goede raad zou willen, probeer dagdromen te vermijden, en je nachtelijke dromen, die je zelf niet begint,

die mag je koesteren, of de Schepper bidden dat je geen nare dromen meer krijgt.

 

schepper

Alomtegenwoordige Schepper,

 

U bent aanwezig, in uw Schepping,

Als de straling van de Zon,

Als de schijnselen van de maan en de sterren,

Als de dag in het licht,

als de nacht in het duister,

Als de wind in de lucht,

als de aarde in de grond,

U bent aanwezig als beweging in dier en mens,

U bent aanwezig als voedsel voor ons en voor ieder wezen in het levende en levenloze,

U bent aanwezig als het stilstaande,

U bent aanwezig, als de straling in onze ogen,

U bent aanwezig als de zon in mijn leven,

U bent aanwezig als alles dat bestaat,

En daarboven, bent u diegene die het gemaakt heeft, gevormd heeft naar uw wil.

En als u bestaat, zo geloof ik, dan heeft u alles in een orde opgenomen.

En die orde bestaat in de wereld als de wet van een land, als de normen en waarden die ouders en kerken meegeven,

als ongeschreven regels die tussen mensen gelden,

Als ordehandhavers die kwalijke praktijken tegen gaan.

En zo is heel de orde in de Schepping afhankelijk van uw kracht, en uw straling, om te mogen bestaan.

Schepper, ik zoek naar u in heel mijn leven.

Ik zoek naar uw licht in mijn leven.

Ik bid tot u Schepper, dat u in mijn leven aanwezig bent.

Ik bid tot u Schepper, dat u mij in uw koninkrijk toelaat, en mij een plek geeft in uw orde.

Schepper, ik onderwerp mij aan u, omdat uw macht altijd goed en altijd juist is.

Schepper, ik wil een instrument zijn van uw heilige kracht.

 

almachtige

De Almachtige,

Ik kies voor een goed leven,

een leven vol met goede normen en waarden.

eerlijkheid, oprechtheid, compassie, kuisheid, zachtmoedigheid, vredelievendheid, maat, rechtvaardigheid.

Zo nog meer deugden, maar ik streef ze na omdat ik voel dat anderen ook respect verdienen, en het leven ook respect verdient.

respect betekent dat je het waarde gunt, dat je beseft dat leven bewustzijn draagt,

en dat ieder wezen op zoek is naar geluk.

 

De Almachtige,

Ik aanbid de goden, ik bid tot hen om gezondheid,vrede, en geluk voor mezelf en voor anderen.

Ik aanbid het goede als overkoepelende macht die de orde heeft geschapen, en die de orde in stand houdt.

Ik aanbid het leven als bewustzijn, door er eerbied voor te hebben, en er goed mee om te gaan.

 

De Almachtige,

Ik vraag dagelijks raad bij de goden, en ook aan mijn familie, en aan hen die die officiële functie hebben.

Ik vraag dagelijks mijn lichaam om wat het behoeft, en zorg voor de juiste vervulling.

Ik vraag dagelijks naar oplossingen voor de problemen die ik om mij heen zie.

 

De Almachtige,

Ik zoek naar vrede, heil, en geluk voor iedereen.

Ik zoek naar gelukzaligheid en vrede voor mij.

ik zoek naar wijsheid, inzicht, en bescherming.

 

De Almachtige,

Er zijn wegen die naar geluk leiden,

Er zijn wegen die naar gezondheid leiden,

Er zijn wegen die naar wijsheid leiden,

 

De almachtige,

Geluk verkrijg je door deugd, en aanbidding van het hoogste,

Gezondheid verkrijg je door goed aandachtig te leven,

Wijsheid verkrijg je door met de ouden te praten via hun geschriften, en hun mondelinge overleveringen.

 

De Almachtige,

Ik verlang naar voedsel van de beste kwaliteit,

Ik verlang naar zichtbare wijsheid van de beste kwaliteit,

Ik verlang naar energie uit mezelf om het leven te dragen,

 

De Almachtige,

Voedsel vraag ik aan u,

wijsheid vraag ik aan u,

energie vraag ik aan u,

U bent de Allerbeste bron.

 

De Almachtige,

licht mag u geven in het duister,

energie mag u geven bij moeheid,

goedheid mag u geven bij ordeloosheid,

 

De Almachtige,

U bent de groter dan grootste,

U bent de machtigere dan de machtigste,

U bent de goede, die boven goedheid staat,

 

Maar de Almachtige,

Is onbenoembaar te noemen met kenmerken,

Is ongenoemd, aanwezig bij ieder levend wezen,

Is aanwezig zonder oorzaak en zonder voorwaarde.

 

De Almachtige,

Ik aanbid hem,

Ik aanbidt U,

Ik aanbid,

Moge u vrede schenken, aan mij, mijn familie, en mijn land.

 

een godenoffer

Er zijn mensen die graag zichzelf als levend offer geven aan goden.

Er zijn mensen die dat de hoogste daad vinden, die in het leven te doen is.

 

Maar overgave is een middel of een doel die je alleen aan de juiste doel behoort te doen.

En niet aan dingen die lager zijn dan wat eeuwig goed is.

 

goden die eeuwig goed zijn, komen altijd als benaming van de Allerhoogste, en staan als betekenis ook voor een van de eigenschappen van de allerhoogste. De almacht, de alomtegenwoordigheid.

 

De goden die overgave aan hen toestaan en goed behartigen zijn sinds oude tijden bekend, en hebben steeds de rol van de almacht vervuld, Maar alleen hen die het met deugd gepaard laten gaan en met wijsheid zijn echt goed te noemen.

 

een droom

Ik was eens aan het dagdromen;

en ik zag alsof ik een binding had met een man of een vrouw,

maar het was geen gewone binding. Het was alsof wat ik zei, of wat ik las werd gezegd door iemand op afstand.

en wat ik deed werd geleidt door een stem die het benoemde.

Soms hoorde ik dat diegene in coma was, of in een speciaal ziekenhuis woonde.

Soms zijn dromen belevingen van alternatieve werkelijkheden.

soms zou ik willen dat het leven geen leed kent, ook niet voor anderen.

 

Moge de vrede in ieder wonen.

Moge de vrede ook in mijn dromen wonen.

 

Zo lijken sommige dromen schijnbaar de werkelijkheid te zijn, en dringen ze er ook in binnen.

En zo lijkt het soms dat de werkelijkheid schijn is, en dat dingen niet echt gebeuren.

 

Wij rekenen op wat bekend is, en kunnen niet omgaan met een levenspad verandering die plotseling gebeurt.

 

De ene mens is sterk en is in tijden van verandering of nood slap,

de andere mens is in zijn gewone leven een slappeling en is in tijden van nood of verandering een held.

Het lot bedeelt ons met de gaven die we hebben.

Voor de een een goed leven met overvloed en rijkdom en zorgen,

voor de ander een leven vol kommer en kwel, en soms ook met zorgen.

 

Er is een dag dat de wereld niet meer draait, en dat de zon niet meer schijnt,

maar zolang wij als mensen in de orde passen die in het universum heerst, en ons onderwerpen aan de gevestigde balans,

zal de zon waarschijnlijk blijven schijnen, en de aarde bewoonbaar blijven.

 

Met zorg voor alles dat leeft, zowel bewegend als stilstaand, mogen wij ons roemen op een goed leven. Maar de mensheid als geheel wordt ertoe opgeroepen.

Immers met elkaar kunnen wij zorgen voor de betere wereld. Waarin niemand heerst, en niemand onderworpen is.

Waarin alles een is, ieder zijn unieke functie gelijkwaardig bezit.

Zo hopen wij en verlangen wij om het ultieme menselijke doel te behalen.

De eenheid die gelukkig maakt, en ons de overvloed geeft waarnaar wij verlangen, voor iedereen, maar ook voor ieder.

 

Er zijn dagen dat de zon veel schijnt,

er zijn dagen dat de zon weinig schijnt,

alles is onderdeel van de balans om eenheid in de schepping te bereiken.

de eenheid dat alles zijn plaats heeft, er niet buiten treedt, en er groei en verval is.

Als een uitademing en inademing.

 

Maar ook zijn er wegen die door mensen nog onbelopen zijn, die wij in de toekomst nog gaan ontdekken,

er zijn veel gissingen over wat zij inhoudt, maar nuttig is het om de geschiedenis te bewaren, en de wegen van ons mens zijn te behouden,

en ook de oude normen en waarden in schrift en gesproken vorm te bewaren.

Immers in de toekomst is er een tijd dat men zucht naar oude dingen, en dat men schijnbaar moeiteloos de aarde omkeert om alles te onderzoeken,

Maar wat ooit verloren is gegaan, blijft niet behouden.

 

Moge de weg die wij nu gaan, in overeenstemming zijn met wat vroeger is geweest en als een voortzetting van onze voorouders gelden,

Moge de weg die wij in de toekomst gaan, in overeenstemming zijn met wat geweest is, en als wij ons heugen in een goede tijd, mogen wij herinnerd worden aan de dagen dat wij streden.

 

Er zijn wegen die voor ons te moeilijk zijn, en die wij niet zouden moeten verlangen, maar ons verlangen drijft ons naar alle wegen die mensen kunnen gaan,

Omdat wij zelf de oordelen vellen over onze medemensen kunnen wij ons als samenleving richten op het behouden van zwakkeren en armen, en noodlijdenden.

 

Er zijn dagen dat de weg van het leven grauw en zwart is, en dat wij niet meer kunnen genieten, maar zij hopen verlicht te worden door hen die er moeite en tijd aan willen besteden.

 

Er zijn mooie dingen in het leven zoals het genieten van het huwelijk of van een relatie, Moge zij de plaats behouden van respect, en niet verworden tot een daad van contract of koop.

Er zijn zaken die mensen niet behoren te behouden, criminaliteit, en ziektes, beiden zouden bestreden behoren te worden door de samenleving.

Immers samen leven brengt een plicht met zich mee, om elkaar te behouden in het goede.

 

Zo zijn er ook wegen die wij allen gaan van geboorte tot dood, en wij dienen ons in ons leven te heugen in de navolging van de wet, en iedere afbreuk ervan dient aan oordeel onderhevig te zijn.

 

'Er zijn ook zonnige dagen die ieder wezen zoekt, en die ben jij'

 

schepper

Alomtegenwoordige Schepper,

 

Ik heb eerbied voor u,

Ik heb grote bewondering voor u,

Ik heb devotie voor u,

ik wil mij voor u binnen grenzen opofferen,

ik wil graag uw dienaar zijn,

ik wil graag uw instrument zijn,

ik heb een grote liefde in mijn hart voor u,

ik zie overal uw macht, en uw intelligentie in terug,

ik zie de wonderen van uw stralende licht terug in de zon,

ik zie de wonderen van de aarde terug in haar schepselen,

ik zie de wonderen van geluid terug in de klanken van mensenkinderen,

ik zie de onschuld in de ogen van kinderen,

ik zie uw wonderen overal,

Schepper,

ik wil u graag zelf in levende lijve ontmoeten,

ik wil van u leren, ik vraag om uw onderwijzing,

ik wil door u gevoed worden,

ik wil dat u in mijn leven als een stralende aanwezigheid bent,

helder zichtbaar, en groots, machtig en bewonderenswaardig,

Schepper,

Ik smacht naar u,

Ik verlang ernaar u te kennen,

Ik wil uw licht in mijn licht toelaten,

Schepper,

Wilt u in mijn leven komen,

Wilt u mij verlossen van andere machten,

Wilt u mij in uw koninkrijk toelaten,

ik wil er graag burger zijn.

Schepper,

moge u mij opmerken,

Moge u mij aandacht schenken,

Want zelfs een klein beetje brengt bij mensen al verlichting,

Schepper,

Ik wil u leren kennen als het al Goede,

Ik wil u leren kennen als de Alwetende,

Ik wil u leren kennen als de Alwijze,

Ik wil u leren kennen als de Allerhoogste,

Als alles dat bestaat,

Als alles dat ooit bestaan heeft,

Als alles dat ooit zal bestaan,

En wat er bovenuit stijgt,

Alomtegenwoordige Schepper,

Schenk mij uw licht, uw levenskracht die u mij wilt geven,

Alomtegenwoordige Schepper,

Ik verlang naar uw vrede,

Ik verlang naar uw heil,

ik verlang naar uw gezag over mijn leven,

Alomtegenwoordige Schepper,

Ik zucht naar uw licht

Alomtegenwoordige Schepper,

kunt u mij beschermen tegen de gevaren van het leven,

Kunt u mij beschermen tegen mijn onwil om het goede te volgen,

Kunt u mij beschermen tegen mijn gedachten die naar het kwade soms neigen,

Kunt u mij beschermen door met mijn zicht, mijn waarneming en mijn denken mee te kijken,

en mij er dagelijks over te oordelen, en mij uw wijze raad te geven,

Alomtegenwoordige Schepper,

Ik wil u leren kennen, en u leren zien in mijn leven,

ik wil in mijn leven herkennen dat u erin aanwezig bent.

Schepper,

Alomtegenwoordige Schepper,

Kunt u mij in uw bescherming opnemen,

Kunt u mij in uw genade opnemen,

Kunt u mij zegenen,

Kunt u mij uw wil geven, Kunt u mij in uw Wil opnemen,

Kunt u mij in uw orde opnemen,

Kunt u mij in uw hiërarchie brengen op de plaats die u voor mij bestemt,

Kunt u mij opnemen, in uw gewaarzijn.

Alomtegenwoordige Schepper,

Ik rust in uw gewaarzijn, in de werkelijkheid die ieder wezen in zijn recht heeft.

Alomtegenwoordige Schepper,

Ik rust in uw aanwezigheid, ik verwacht uw macht, uw kracht, en uw heerlijkheid,

Ik wacht op uw bevelen die u mij in mijn leven wilt laten uitvoeren,

Alomtegenwoordige Schepper,

Ik verlang naar uw woorden, Ik verlang naar uw wijsheid, ik verlang naar uw klanken.

Alomtegenwoordige Schepper,

Ik verlang naar uw Schepping, om er onderdeel van te zijn, en een veilige rustplaats te hebben.

Alomtegenwoordige Schepper,

Ik wil uw vrede leren kennen,

Ik wil uw rust ervaren,

Ik wil uw voedsel krijgen,

Ik wil uw klank, uw tekst, uw beeltenis lezen, leren en in mij opnemen,

Ik wil uw gedaante zien, uw silhouet, ik wil uw straling zien,

Alomtegenwoordige Schepper,

Ik zucht naar nieuws van u, ik verlang naar nieuwe woorden, die mij raken in mijn hart,

Alomtegenwoordige Schepper,

Ik zucht naar uw aanschijn in mijn leven,

Alomtegenwoordige Schepper,

Als u in mijn leven zou kunnen komen als een vrouw, dan verlang ik naar zo'n eerbiedwaardig mens van u afkomstig,

Als u in mijn leven zou kunnen komen als een vriend, een vader, een moeder, een vertrouwde, dan zou ik die uit uw hand willen ontvangen,

Alomtegenwoordige Schepper,

Moge u in mijn leven komen, en mij in uw genade opnemen.

Alomtegenwoordige Schepper,

Als er drie angsten zijn, die ik aan u zou willen voorleggen, dan is een ervan voor lust, een voor pijn, en een voor angst zelf.

Alomtegenwoordige Schepper, kunt u mij de juiste richting wijzen voor die drie angsten en hoe ik ermee om moet gaan of hoe ik erop moet reageren.

Alomtegenwoordige Schepper, ik zucht naar uw vrede.

Alomtegenwoordige Schepper,

Alomtegenwoordige Schepper, kunt u mij, mijn familie, mijn land, en deze wereld zegenen.

Alomtegenwoordige Schepper, kunt u mij, mijn eventuele toekomstige partner, mijn toekomstige eventuele kinderen zegenen en beschermen.

 

strijd

Mensen, strijden meestal tegen een vijand.

Ze zoeken hun vijanden soms op om ze kwaad te doen,

Ze zinnen op wraak.

Ze wachten op de ondergang van hun vijanden.

 

Mensen zijn geneigd om elke persoon die hen kwaadwillend bejegend als vijand te zien. Maar vijanden zijn in hun hart ook mensen, alleen hebben ze ervoor gekozen om diegene als vijand te zien, of om diegene onbedoeld te behandelen zonder de gepaste beleefdheid en respect.

 

Vijanden, als mens hoor je geen vijanden opzettelijk te koesteren. Kies geen mensen uit die je vijand zijn en zet niet je zinnen op het doden of schaden van anderen. Want de terugslag komt ook en die is drievoudig.

 

Er zijn mensen die hun hele leven bezig zijn aan dezelfde mensen schade te doen, die zwakker zijn dan zij. Moge zij tot het inzicht komen dat het niet goed is.

 

Kies niet opzettelijk voor het doden of schaden van andere levende wezens, immers er zijn velen die ongemerkt vrienden kunnen worden. en in tijden van nood heb je de hulp soms hard nodig.

 

als je een lot hebt te ondergaan van leed, kies ervoor om anderen dan niet te vervloeken, en anderen niet de schade terugtebeboeten.

Want de wiel die rolt gaat niet snel weer stilstaan.

 

Je vijand is geen vriend als je er geen moeite in steekt, dus steek moeite in het bevriend maken van je vijanden. Behandel ze goed, en doe vriendelijkheid aan hen.

 

Moge de Schepper, onze vriendelijkheid bewaren, Moge hij ons heil schenken, Moge hij ons zegenen, Moge hij ons thuisbrengen in zijn land.

 

onbevangenheid

Voor een mens, is het hoogste bereikbare,

dat je onbevangen alles in het leven tegemoet treedt,

Dat de spontane kracht, alles doet wat gedaan moet worden,

en dat de toeschouwer slechts ziet wat er gebeurt.

 

Maar dat is voor iedereen moeilijk,

want onbevangenheid betekent ook geen plannen om jezelf te verrijken,

geen gedachten over herinneringen uit het verleden, fijn of vervelend.

 

Het is een bewustzijn dat alles omvat, en toch maar een standpunt kent.

Alles doet in feite zichzelf.

En het laatste wat je verliest is dat je zelf de doener bent van je daden.

Moge de onbevangenheid in iedereen komen wonen als ze willen of eraan toe zijn.

 

Maar moge de Schepper beslissen over wat hij iedereen toebedeelt, immers het zijn de wil

van de Allerhoogste die bepaalt wat er gebeurt in de werkelijkheid.

 

De werkelijkheid die alles insluit zowel de waak als de droomwereld,

zowel de werkelijkheid die er voor iedereen is, als de gedachten.

Immers we zijn al in de werkelijkheid, en ons lichaam, onze ziel, onze geest zijn er een onderdeel van.

 

Moge ons licht schijnen in de duisternis om ons heen,

Moge onze liefde komen waar geen liefde is,

Moge onze vrede die wij in onze daden leggen, naar iedereen uitstralen.

 

Moge de Schepper bestaan, en moge hij eerbied krijgen,

Moge de Schepper eeuwig leven, en rechtvaardig heersen,

Moge de Schepper er zijn, en mijn leven zien, en er zijn oordeel over geven,

Moge de Schepper, mij in zijn koninkrijk toelaten, of er in laten zijn.

Als een eenvoudig burger, en een eenvoudig mens, die niet meer verlangt als wat hij nodig heeft.

Immers de behoeften zijn voldoende als die vervuld zijn is men tevreden.

 

Schepper, ik heb eerbied voor u, en heb grote bewondering en respect voor u en uw werken.

Schepper, ik hoop u in iedereen te herkennen, en te mogen dienen in uw koninkrijk.

 

gevoel

mensen mogen voelen. Ze voelen de hele dag, naast dat mensen gedachten hebben, voelen ze hun lichaam, hun emoties.

gevoel is de basis waarmee mensen weten of ze pijn ervaren, geluk ervaren, verdriet hebben, blij zijn.

ook angst voel je.

 

Mensen voelen met hun lichaam. In je lichaam heet het emotie.

Daarna ga je het interpreteren met je denkvermogen, of je intelligentie,

dan noem je het benoemde emoties of gevoelens.

 

emotie is datgene dat het lichaam de drijfveren geeft. de benoemde emoties van angst, boosheid, blij zijn, en bedroefdheid, zijn 4 basis gevoelens.

Maar een mens kent veel schakeringen van gevoelens, alleen merken we die dan niet als primaire gevoelens,

maar als impulsen om tot handeling over te gaan.

Net als dat je denkvermogen gedachten heeft, en je lichaam gevoelens,

Zo heeft je ziel een keuzevermogen, waarmee hij kiest of hij het ene of het andere gaat doen.

Door gedachten kan je bepalen wat het aangenaamst is om te doen.

De ene kijkt op korte termijn naar mogelijke gevolgen, een ander op langere termijn.

Door jezelf een doel te stellen in gedachten, leer je om naar een mogelijke toekomst toe te werken. Alles wat je doet staat in het teken van dat doel.

Maar je kan ook elke dag, verschillende doelen stellen. Van de ene gebeurtenis naar de andere leven.

 

Mensen die hun gevoel beleven, die in hun lichaam aanwezig zijn en daar voelen, zijn volgens sommigen meer gevoelsmensen,

en anderen zijn meer denkers.

Als je gevoelens heel intens beleefd wordt je een hsp genoemd, dat houdt in dat gevoelens sterker voelen, en dat je er meer door laat beïnvloeden.

Je kan bijvoorbeeld al een kriebel aan je arm van kleding als heel naar aanvoelen, of het feit dat het 's winters donker is en er geen licht is.

 

Gevoel, je kan er bijna helemaal niets mee, alleen het ondergaan ervan. Je leeft door naar je gevoel te luisteren.

Je kan zelf gevoelens veroorzaken door handelingen uit te voeren die het oproepen.

Maar daar moet je ook weer voorzichtig mee zijn, want je lichaam is een kwetsbare balans.

 

atman

atman,

een woord dat veel betekend heeft in vroeger tijden, toen het nog een onderdeel van het leven was.

Een leven waarin mensen eerbied toonden voor het levend beginsel in henzelf en in anderen.

Men sprak nog over de getuige van het leven, diegene die alles ervaart als een goddelijk gegeven,

De ziener was degene die de beslissingen nam over het leven,

Maar dan in combinatie met het denkvermogen en het lichaam.

Doordat grote werken toentertijd van leraar op leerling werden overgedragen bleef het een mystiek tintje houden, en was het inwijdingsliteratuur.

De leerling herhaalde de lessen totdat die van binnen en van buiten tot inzichten werden, en het zo kon worden overgedragen.

 

De atman, is de getuige van het mensenleven,

elke moment weer ziet hij de daden en de gedachten,

en door de binding met het leven, met het denken, en het lichaam wordt het tot een jivaatman,

een mens.

 

in dit leven krijgen we allemaal kansen om ons te ontplooien, sommigen maar heel weinig en sommigen heel veel,

maar het is altijd een plicht om je leven nuttig te laten zijn, voor jezelf maar ook voor hen die je liefhebt.

en natuurlijk als het grotere geheel het heelal, is het ook nuttig om aandacht te hebben voor wat je ervoor kan doen.

 

Zo zijn er mensen die diep religieus zijn en grote werken verrichten, we kennen ze allemaal zoals mahatma gandhi, maar ook christelijke zoals Franciscus van Assisi, etcetera.

maar dat zijn niet de enigen die hun taak religieus opvatten, want zo zijn er velen die hun taak die ze hebben op een religieuze manier invullen,

Door de deugden van hun godsdiensten serieus te nemen ,en ook zich de leefregels eigen te maken.

 

De atman, is de levensadem, de ziel van de mens, soms zijn er mensen die aansluiting zoeken bij hogere machten om tot een goed leven te komen, ze merken dat ze het uit zichzelf niet meer redden, en dat hun leven stukloopt op de werkelijkheid, op dat wat de weg was die ze zelf gingen. ze hoopten veel te bereiken, maar ze merken dat het niet meezit, anderen zien juist dat ze liefde opvatten voor die hogere macht.

 

hogere machten zijn bijvoorbeeld Jezus christus, krsna, brahman, allah, vishnu, en zo nog meer.

maar ook de param atman, zoals in de upanishaden staat.

 

De param atman, is in ieder mens de getuige van elke daad en blijft altijd stil aanwezig zonder tot handeling over te gaan, hij kijkt toe,

doordat hij alleen maar toekijkt weet hij de waarde van elke handeling die gedaan wordt zonder eraan te hechten.

De param atman staat in upanishaden beschreven, en is een heilig wezen of een heilig onderdeel van ons mens-zijn.

Ook staat in boeken beschreven dat overgave aan hogere machten, ons leven kan helpen. zoals aan verlossers, incarnaties van goden etcetera.

Zo is overgave aan de param atman, ook een heilige leerstelling, die in elke tijd mag.

overgave is het uitdrukken van de allerhoogste liefde, een vorm van zelfopoffering.

 

overgave aan de param atman, is volgens de heilige boeken die de param atman behandelen de heiligeste daad die er is.

Net als dat de bijbel schrijft over dat overgave aan Jezus christus de ultieme oplossing is voor al je problemen, zo is dat volgens upanishaden en literatuur uit het hindoeïsme dat bij de param atman.

 

param atman - creator

May the param atman, be shining in my life,

May he rule the day of everyday,

May he reign my will power,

May he witness my life, as the ever shining, radiating one,

May i surrender to that highest being,

That doens't act, but witnesses the action,

May he guard my life.

 

The Creator,

May He Creator of everyone, and of everything, be as the highest being,

May He be unto me as my father, or mother, as a friend,

May he reign everything,

May he and his kingdom exist forever,

May he be the holy of holiest,

I surrender to him, as he being the source of all life,

Even higher than time is he,

He radiates and shines with his light through whole the creation,

 

almachtige en alomtegenwoordig

De Schepper is almachtig, en alomtegenwoordig,

Hij is de grootste die er is,

De mooiste,

de Beste,

De allerhoogste,

Zijn naam is ongenoemd, en toch overal aanwezig,

Zijn naam is groot, en grootmoedig,

Zijn weg is de weg ten leven,

 

Wie in hem gelooft zal behouden worden,

Wie zijn leven aan Hem geeft zal een goed leven krijgen,

Immers goede intenties zijn een gevolg van zo'n zelfopoffering.

 

Schepper u leeft eeuwig,

U leeft altijd,

U bent vroeger en nu en in de toekomst dezelfde.

U neemt mensen zonder aanziens des persoon aan,

En u geeft mensen uw zegen uit milde hand,

 

U brengt mensen tot vrede in hun hart,

En u geeft mensen hun wegen op aarde te bewandelen,

U zegt ze wat ze dagelijks als hun taak moeten volbrengen,

En u geeft hen de kracht om het te volbrengen,

U schenkt hen de levensperiode die hen toegemeten wordt,

En u geeft velen kans tot menselijke liefde, jegens ouders, jegens grootouders, jegens partners, jegens kinderen,

Ook geeft u gelegenheid tot het dienen van uw heilige naam

 

De almachtige, is een macht die boven ons staat,

Wij onderwerpen ons aan hem, en wij dienen hem met heel ons leven,

Wij leven in zijn schepping, en wij hebben onze wegen elke maand, elk jaar,

Zo tot het einde van ons leven dragen wij onze lasten, of hebben wij soms een gelukkige tijd,

Kinderen die pas geboren zijn tot een zekere leeftijd kennen geluk, en zijn zorgeloos,

En naarmate de ouderdom vordert is er zwaarte en zijn de dagen grauwer dan voorheen.

Soms is de zon niet meer de lichtbron die met vrolijkheid schijnt,

Maar de dag dat het leven zich vernieuwt in een oordeel van de schepper, is altijd een kans die blijft duren,

Want na het leven, worden van hen die goed geleefd hebben en hen die geleden hebben de tranen afgewist,

en is er vrede en gelukzaligheid, maar van hen die valse daden hebben begaan, en plannen hebben gesmeed om mensen te moorden en te slaan,

Moge de Schepper ieder wezen en mens rechtvaardig oordelen, Immers hij is machtig en staat boven alles.

 

De Schepper, de bron van ons leven, verdient onze eerbied, en onze zegen, hij verdient ons dienaarschap,

en hij geeft uit milde hand alles wat wij nodig hebben, zo zeggen de heilige schriften die de wegen hebben nagespeurd,

Als een oprecht en goed leven er is, dan volgt er vrucht die zich uit in goedheid, en ook overvloed.

 

Soms zijn er tijden van nood, en van tegenspoed, er zijn wegen op aarde die redding brengen, maar sommigen ervan berusten op kwalijke bezigheden,

vlucht niet naar hen, en loop hen niet na. Want de wegen des doods zijn erger dan het lijden ten leven.

Moge de mensen die kiezen voor de dagen des doods ten tijde van het oordeel in een grens gebracht worden waarbij ze geen kwaad meer aanstichten.

 

De mensen die de wegen ten leven zoeken, zijn er, maar zij zijn niet allen bekend, moge zij die niet bekend zijn hun veiligheid vinden in de handen van de Schepper,

door dagelijks bidden en smeken tot de Schepper, over de veiligheid van ieder wezen komen wij tot een schepping die verlicht wordt.

Immers de Schepper herkent zichzelf in de Schepping en zo rust zijn welbehagen in onze wereld.

 

tijd

tijd is een begrip, dat aan mensen hun denkvermogen voorbijstijgt.

Ze beleven hun gedachten, als een reeks momenten in tijd, in een andere dimensie als hun werkelijkheidsbeleving.

Zo zou je kunnen zeggen dat mensen twee punten tot hun beschikking hebben.

De werkelijkheidsdimensie, en de gedachtendimensie.

In de ene zijn ze onderworpen aan alles en vind alles plaats zonder of met bijna geen wil wilbeschikking, ze kunnen alleen over hun eigen lichaam beslissen,

in de andere vind alles onder hun wilsbeschikking plaats, en kunnen ze zelf besturen wat ze waarnemen.

 

2 punten in de tijd, als we dat groter zien, dan zouden er ook wezens zijn met een lijn in de tijd, een bol in de tijd, en zo nog verder.

of een wezen dat uit een reeks van die momentdimensies bestaat en die dan ze allemaal als het ware moet onderhouden.

 

Als je je leven eerlijk wilt leven, dan ben je zelf de rechter over je waarneming, en beslis je zelf over welke dingen je oordeelt.

Maar als je zelf rechter bent, dan behoor je ook wetten te volgen die in lijn zijn met de werkelijkheid.

Zoals de Nederlandse grondwet.

 

Gedachten, daar zijn mensen vrij, maar de straling die het veroorzaakt, de gedachten die je opzoekt zetten zich om in straling, als je nare gedachtes denkt dan bouwt dat zich op.

en als je goede gedachtes denkt dan bouwt dat zich op.

 

Dat bouwt zich niet op in je gedachtenveld maar in je ziel, immers jij doet de dingen,, zowel in de werkelijkheid als in je denkvermogen.

Je ziel krijgt daardoor de glans van je daden, zowel uit de werkelijkheid als uit je gedachten.

 

De ene mens heeft een hele mooie ziel, en een ander heeft een lelijke ziel.

Maar waar meet je iemands ziel aan af. Is dat aan zijn daden, aan zijn woorden, aan zijn blik in zijn ogen.

Soms zeggen mensen wel dat ogen de poorten naar de ziel zijn, en dat je erin kan zien hoe iemands karakter is.

Maar dat is soms niet zo, want soms lijkt het alsof mensen kwalijk zijn, door een koude blik in hun ogen, maar dan doen ze op het uiterlijk oog normale dingen.

 

De ziel die is degene die oordeelt over de daden die hij zelf doet en denkt, en de ziel wordt geoordeeld door de Schepper. Als hij leeft, en als hij bestaat, dan oordeelt hij.

Zoals sommige heilige boeken beloven, wordt er aan het einde van ons leven geoordeeld, en zoals andere heilige boeken zeggen wordt er aan het einde van de tijd geoordeeld.

Maar het is de mens die voor een gedeelte zijn eigen oordeel veroorzaakt, doordat misdaad volgens de wet bestraft wordt.

En na het leven zullen mensen zo geloof ik geoordeeld worden over hun daden en hun gedachten.

 

time

Time, Tijd,

 

Vroeger, voordat Zeus de oppergod was,

was er een volksreligie die de tijd aanbad,

de tijd als levende entiteit met intelligentie,

Toentertijd noemden ze het bij een naam die het symbool weergaf dat het voor hen had.

Later zijn er mythen over geschreven, die er een bepaalde onreine waarde aan gaven.

 

Zo zijn wij ook elke keer weer op zoek om meer of minder tijd te hebben,

de ene keer als we plezier hebben willen we meer tijd hebben, willen we het intenser ondergaan,

immers het maakt ons gelukkig,

en als wij het aangenaam vinden dan zoeken we ook naar hetzelfde keer op keer,

maar als wij niet iets willen, of het onaangenaam vinden, dan willen we dat de tijd sneller gaat.

 

Tijd gaat soms snel doordat de tijd leuk is, dan vliegt de tijd, soms gaat hij langzaam omdat het kruipt, bijvoorbeeld als we met vervelende mensen praten, of nare dingen moeten doen.

Maar er is niets zo leuk als dat de tijd in het nu voorbijstrijkt en dat je toeziet op alles dat gebeurt en dat je een aangenaam gevoel hebt.

Sommigen hebben dat in hele bijzondere situaties, sommigen hebben het bij dagelijkse bezigheden.

 

In sommige religies wordt het gezien als een hoge of plichtmatige daad jegens hun aanbedene.

Dan aanbidden ze ook de tijd als een vorm of een onderdeel van de aanbedene.

 

Mensen zijn soms gelukkig zonder zich ervan bewust te zijn, soms door vergelijking met nare momenten zien ze pas dat ze gelukkig waren, of gelukkiger. Want je kan alleen je eigen geluk en ongeluk vergelijken en niet die van anderen.

 

Geluk is soms alleen het doen van goede daden, omdat het voldoening oplevert, en je een religieuze plicht hebt uitgevoerd, kan het een gevoel van geluk opleveren,

en natuurlijk als belangrijkste dat je de blijdschap ziet van diegene die je geholpen hebt.

 

De tijd is soms een gebeurtenis die mensen niet willen meemaken, soms is het een gebeurtenis die men zou willen herhalen.

 

De tijd is als gevoel een voorbijglijden, een moment dat steeds verandert, met je ziel weet je dat het voorbijgaat, maar bewijs heb je alleen in je gevoelsbeleving.

het gevoel van je ziel.

 

Jezus christus 3

Jezus Christus,

 

Hij is koning der eeuwigheid,

Hij is de Vredesvorst,

De weg de waarheid, en het leven,

Hij is de verlosser,

 

Wij geloven in hem als wonderbare raadgever,

als sterke rots,

 

wie op hem vertrouwt, vertrouwt op een vaste basis,

Hij brengt heil en overvloed,

Hij geeft ons vrede,

Die de vrede van de wereld verre overstijgt,

 

Moge hij ons leiden,

Moge hij ons onze daden ingeven,

Moge hij onze gedachten leiden,

Moge hij ons inspireren tot nieuwe dingen,

Moge hij ons leed ondersteunen, met zijn wonderbare dingen,

Moge hij ons bemoedigen, en ons de dingen aanreiken die erbij helpen,

 

Jezus Christus,

Onze redder, Onze verlosser,

Een man die 2000 jaar geleden een wijze was, en toch ook geboren uit een maagd,

en uiteindelijk bij de misdadigers gerekend gestorven aan het kruis,

Maar hij was een herder, hij  hoedde mensen,

en hij maakte van vissers van vissen, vissers van mensen,

Zij vingen de gelovigen als zieltjes die toen veilig werden en behouden thuiskomen bij de Heere God,

Moge hij ons redden, evenals de vele die hij gered heeft.

 

Hij heeft ons vrede gebracht en de voorspoed van deze tijd,

Hij geeft onze technologie de vreedzaamheid die het nodig heeft om goed te zijn voor allen,

hij brengt de gerechtigheid in de wereld, Goed om ieder zwak wezen toch te laten verzorgen.

 

Een gunst die alleen Jezus Christus ons geeft in deze tijd,

Moge hij voor eeuwig heersen,

Moge hij ons het dagelijks brood elke dag opnieuw geven,

en elke dag weer ons eten in overvloed voor ons brengen, zoveel als hij ons gunt.

Immers wij hoeven niet onze verlangens te vervullen, maar onze behoeften.

 

En een lichaam heeft vitaminen nodig, en onze ziel heeft ook verlangens of behoeften naar wijsheid,

en hij leert ons van het levende water te drinken, dat de dorst voor eeuwig lest.

 

Moge hij leven in eeuwigheid,

Moge hij onze zielen brengen naar de behouden thuiskomst bij de heere God,

Moge hij ons de goedheid brengen die nodig is ons leven te leiden.

 

timeless awareness

Tijd, het bestaat,

maar hoe, het is bewijsbaar,

door een klokje op 10 minuten af te stellen en te laten afgaan.

Maar het is bewijs dat de tijd zelf toestaat,

Wij zijn allen onderdeel van de tijd.

De tijd is het enige dat stabiel is in ons leven,

Onze waarneming verschilt,

Ons tijdsbesef valt dagelijks weg tijdens de slaap,

 

en als wij gewaarzijn, in het hier en nu, is tijd een stroom van momenten,

die glijdend door een soort rivier aan ons voorbijtrekt,

 

Maar tijd is het gouden schepter tot de eeuwigheid,

Immers als kostbaarste stof werd zij vroeger als goud gezien,

 

Als wij de tijd eren, dan zullen wij gedenken aan alles dat geweest is, en de wonden helen die om ons heen zijn,

Als wij de tijd dienen, dan zullen wij ieder wezen de lengte in tijd gunnen van een goed en natuurlijk leven,

Als wij de tijd onszelf geven, dan komen wij tot bewustzijn, van dit moment, en tot het gewaarzijn van alles dat kwam, en dat komen gaat,

Maar niets is zo dat het tijd overkomt,

Alles is er onderdeel van en rust erin,

De tijd schenkt ons het moment, dat voorbijglijdt,

Het moment dat ons draagt en ons de waarneming geeft,

De acties die wij ondernemen zijn onderdeel van het moment,

Zij geven onze ziel weer die op onze waarneming reageert.

De ziel draagt gevoelens in zich van genoegen en leed,

Maar wat boven blijft staan is het besef dat wij wezens zijn met bewustzijn.

Dat wij zoals in het hindoeïsme blijkt, wezens zijn die als bewustzijn blijven voortbestaan,

die blijven voortduren van het begin tot het einde van je leven.

En dat het onze ziel, ons bewustzijn is die handelt, en ons de daden ingeeft om te doen.

Moge het bewustzijn de regels van de tijd eren, door ieder wezen zijn bestemde tijd te gunnen.

En moge het bewustzijn de tijd hoog achten, door wonden te helen.

 

Wij ervaren de tijd als een geheel dat voorbijglijdt,

maar de tijd kent vele vormen van bewustzijn,

Hen die een moment kennen,

Hen die twee momenten kennen,

Maar ook hogere wezens.

Wij kennen hen door de tijd te eren.

Wij kennen ieder wezen dat bestaat, door onszelf de tijd te gunnen om goed te worden, en onszelf de goede raad te geven om

te treden op het pad van wijsheid.

 

Wij allemaal zijn onderdeel van de tijd, maar de tijd is hoger dan ons, immers wij kunnen haar niet sturen, wij kunnen niet beslissen of zij voor of achteruitgaat,

of dat zij op een ander moment begint.

 

De tijd eren is jezelf zijn, en doen wat je mag doen en wat je wil doen.

De tijd dienen is het opperwezen dat nog boven de tijd staat, dienen en eren.

 

Maar de tijd, op zichzelf is een gevoel, in je beleving, of een gedachte,

maar de tijd is intelligent, en is een beginsel dat niet alleen bewustzijn draagt maar vele vormen.

 

Moge de tijd onze wonden helen,

Moge de tijd, onze taak geven,

Moge de tijd, ons een goed leven gunnen,

 

brahman de werkelijkheid

Wat ik begrijp van een stukje documentaire dat ik op tv heb gezien is:

 

Het ging over brahman, over wat het is,

brahman was de aarde, de wind, de zon, maar ook de maan, de bliksem

en eenvierde was het noorden, eenvierde het zuiden en zo alle windstreken,

het was het vuur, het licht, etc.

 

Wat ik begrijp is dat brahman de werkelijkheid is.

Als je in die werkelijkheid blijft, of er in aawezig bent, dan bereik je de stralende werelden,

en wordt je zelf stralend.

alles in de werkelijkheid zal je dan ondersteunen en verder helpen,

 

Ik durf dit zelf niet te beloven maar zo heb ik het gezien in de documentaire.

 

maar waar ik zelf nog onzeker over ben is dat het verstand een kwart is, en ik weet niet of ze daar het denkvermogen mee bedoelen, of gewoon de slimheid om spontaan te handelen.

Want in sommige religieuze visies is het denkvermogen de illusionaire kracht en is het een vijand van de mens.

 

jezus christus 2

Wie er in Jezus gelooft,

heeft de vaste basis gevonden,

die heeft zijn huis op de steenrotsen als fundament gebouwd,

die heeft zijn huis gegrondvest, zodat het tegen stormen bestand is,

die gaat de slagregens tegemoet zonder weggespoeld te worden.

 

Bij jezus krijg je te eten, en wordt je weer ziende,

Bij jezus krijg je vis, brood, en geen stenen of slangen,

Bij jezus krijg je al je behoeften vervuld,

 

Er is een vereiste en dat is dat je je leven aan hem geeft, want wie zichzelf niet verloochent kan de zijne niet zijn,

wie zijn levens om zijnentwil verliest verkrijgt het tot in het eeuwig leven,

dus geef je leven aan hem, om zoals de bijbel zegt behouden te zijn, om een behouden thuis te hebben na je leven in de woonplaats van de vader,

 

Elke dag gaat Jezus Christus van de hemel, en kijkt op de aarde of er al mensen zijn die zich bekeerd hebben, om ze vervolgens met zijn staf tegen vijanden te verdedigen,

immers in de schaapskudde zoals de gelijkenis zegt, is het Jezus die de schapen verdedigt tegen de wolven,

de wolven die door huurlingen worden vermeden, en hen zelfs de schapen laat roven,

Maar de zoon die een herder is, redt uit iedere mond van leeuw of wolf, en brengt thuis, in zijn eigen koninkrijk.

Hij geeft uit milde hand zijn zegen, en brengt overvloed, alleen de vrede die Jezus Christus brengt is niet de vrede die iedereen normaal heeft,

Want zijn vrede is zacht, en hij is vredelievend. een vredesvorst wordt hij genoemd,

Moge Jezus net als de levens die hij bezit, ook mijn leven bezitten.

Jezus Christus, schenk mij uw verlossing, immers u bent het die in de bijbel al duizenden jaren vrede geeft, die mensen al tijden lang zekerheid geeft in tijden van nood.

 

Jezus Christus u bent het die vissen vangt, als vissers vragen om een net vol, geeft u er twee, zijn ze in een storm dan bedaart u de wind, zo betaalt u ook de belasting voor hen die dat niet kunnen en u het vragen.

Zo staat dat in de bijbel beschreven.

 

Jezus Christus, ik geloof in u, en hoop op uw behoud.

(dit artikel is mijn mening en belooft niets, maar is een weergave van de gevoelens van de schrijver)

 

almachtige

almachtige, ik geef mij aan u over,

want u bent de allerhoogste heere, in de isavasya upanishad wordt u genoemd,

in de bijbel wordt u genoemd,

in de bagvad gita wordt u genoemd,

en zo in nog veel boeken.

 

almachtige in het hindoeïsme heet u krsna, brahman, vishnu of shiva,

in het christendom heet u jezus christus of god of de heilige geest,

in de islam heet u allah,

in andere religies hebben ze weer andere namen voor u.

 

almachtige, ik vraag voor anderen om uw heil,

ik vraag voor hen die mij ondersteunen om uw zegen,

ik vraag voor hen die zorg hebben voor anderen om uw zegen,

ik vraag voor hen die in de regering leiden om uw zegen,

ik vraag voor hen die in het bedrijfsleven werkzaam zijn uw zegen,

ik vraag voor hen die gezinnen vormen uw zegen,

ik vraag voor de overheid uw zegen,

ik vraag voor mijn familie uw zegen,

ik vraag voor alle kinderen om uw zegen,

ik vraag voor alle ouderen om uw zegen,

ik vraag voor alle volwassenen om uw zegen,

ik vraag voor alle wezens die bestaan om uw zegen,

ik vraag voor hen die lijden of pijn hebben om uw zegen,

ik vraag voor hen die misdadig zijn om uw genade,

ik vraag voor mezelf om uw zegen en uw genade,

 

almachtige,

ik vraag voor de bescherming van mijn lichaam, geest en ziel,

ik vraag aan u de bescherming van mijn bewustzijn,

ik vraag aan u de wijsheid om door het leven te kunnen gaan,

ik vraag aan u de verdraagzaamheid om alle pijn en lijden te kunnen doorstaan,

ik vraag aan u de daadkracht en de inspiratie om de juiste dingen te doen en zeggen,

ik vraag aan u de weg ten leven,

ik vraag aan u om verdoemingen over welke wezens dan ook op te heffen,

ik vraag aan u om vloeken over welk wezen dan ook op te heffen,

ik vraag aan u alle mensen van boosaardige godsdiensten te bekeren,

ik vraag aan u om alle invloeden die u wilt toelaten, dat die er mogen zijn,

 

almachtige weest u de poort van mijn lichaam, geest, ziel, wezen, bewustzijn, doener, getuige,

almachtige weest u de beheerder van mijn leven, en tevens de eigenaar ervan,

almachtige, ik schenk mijn leven aan u.

almachtige ik schenk mijzelf aan u,

almachtige, ik geef mij aan u over,

almachtige, ik offer mezelf aan u,

almachtige ik wil uw instrument zijn,

almachtige ik wil uw dienaar zijn,

almachtige ik wil uw slaaf zijn,

almachtige u mag mij besturen, als een poppenspeler zijn poppen,

almachtige er is geen oorzaak van handelen in mijn gedachten door mij begonnen, maar toch handel ik,

almachtige er is geen beweging die ik zelf uitvoer, toch handelt mijn lichaam hier die dit typt.

almachtige u weet wat er gedaan moet worden, wilt u handelen

almachtige schenk mij uw goedheid, en uw wijsheid, uw kracht, en uw wonderen,

almachtige, ik vraag u een wonder te bewerken in mijn leven,

almachtige, ik verlang ernaar tevreden te zijn met wat u geeft,

almachtige, uit uw hand wil ik alles aanvaarden,

almachtige, ik vecht voor mijn behoud, en ik vecht tegen onrecht, wilt u te hulp komen,

want ik hoor soms stemmen die het over nare dingen hebben.

almachtige ik onderwerp me aan u,

almachtige ik vraag u mij te onderwerpen, en mij te overwinnen,

almachtige, ik vraag u mij te oordelen, en zo nodig te straffen.

almachtige ik vraag u mij tot bekering te brengen,

almachtige ik vraag u mij tot inkeer te laten komen,

 

de ziel

de ziel hoort in het lichaam te handelen,

stel je open voor hem,

vraag de almachtige hem weer te laten handelen, of er te laten zijn,

 

dan is er vrede en voel je jezelf,

als je ziel zich aan de almachtige overgeeft,

dan komt er vrede in het hart,

en wordt je onderdeel van een groter geheel,

net als een mens uit cellen bestaat,

bestaat het lichaam van de almachtige uit cellen,

elke cel is een levend wezen,

en elke cel krijgt voeding van een andere cel, of meerdere cellen,

en doet zijn werking, en wordt geleid in die werking.

 

Elke cel die buiten de werking van de almachtige valt, is een soort vrijstaande cel, die zijn eigen wil doet, maar ook zelf verantwoordelijk is voor het verkrijgen van voeding, en het vechten voor het behoud.

Moge elke ziel weten dat de almachtige bestaat, en wat hij doet.

 

almachtige

mag ik mezelf zijn,

mag ik mijn eigen wil hebben,

mag ik leven,

mag ik zijn wie ik ben,

mag ik doen wat ik doe,

mag ik dat altijd,

moet ik mij onderwerpen,

moet ik mij overgeven,

wat is mijn verantwoordelijkheid,

wat is mijn plicht,

wat is mijn taak,

wat is mijn naam,

wie ben ik,

wie bent u,

wat kunt u in mijn leven doen,

met welke dingen mag ik in gebed tot u naderen,

hoe reageert u op nood of hulpgebeden,

ben ik veilig,

is overgave aan u genoeg om gelukkig te leven,

is overgave aan anderen dan u schadelijk, en als ik dat gedaan heb wat dan,

is overgave aan de werkelijkheid schadelijk,

hoe kan ik gered worden,

hoe kom ik in de hemel,

ik ben bang in de hel terecht te komen na mijn leven,

ik geef mij aan u over almachtige

 

deugd

deugden worden in alle religies genoemd,

zoals het christendom, met de deugden lijdzaamheid, geduld, lankmoedigheid, zachtmoedigheid, kuisheid, en anderen.

het hindoeïsme met de deugden devotie, zelf op offering, concentratie,

de islam met de deugd om je te onderwerpen aan Gods wil.

 

elke religie of levenswijze heeft deugden die worden onderwezen, of die belangrijk zijn. Zonder deugd zou de wereld tot een wereld worden waarin iedereen op een nare manier met elkaar omgaat, in de bijbel staat bijvoorbeeld een beeld van sodom en gomorra,

en in de hindoeïstische literatuur staan ook beschrijvingen.

in de islam staan ook beschrijvingen.

in het boeddhisme wordt het het rijk van de hongerige geesten genoemd die veel willen eten, en het rijk van de dieren, die alleen hun basale behoeftes willen vervullen.

 

Deugd,

er zijn geen deugden die hoger zijn dan de andere, maar ze vullen elkaar wel aan. zo is de deugd geduld, hetzelfde als verdraagzaamheid als je het op bepaalde punten bekijkt.

en de deugd zachtmoedigheid, is hetzelfde als de deugd vergevingsgezindheid,

 

elke deugd samen met andere deugden leidt tot bepaalde goede levenswijzen,

als een mens deugd nastreeft zal hij gelukkig worden, als hij jong begint, dan zal hij in zijn hart een gevoel van vrede hebben.

en als je jong begint met deugd belangrijk te vinden en in je leven te verwerken dan zal je als je oud bent een goed leven hebben gehad, en zal je tevreden zijn.

 

Deugden,

Ze zijn er om mensen bewust te maken van omgangsnormen, en innerlijke belevingsnormen.

 

Mensen kunnen en mogen alles denken wat ze willen, maar de gedachten werken als een magnetische kracht, en trekken aan waar je aan denkt. dat is wat wij lezen in zelfhulpboeken.

Omdat wij ons wezen gelijkvorming maken aan wat wij zien, krijgt ons trillingsveld, aura, of onze emotioneel lichaam de vorm van wat wij het vaakst zien.

 

Dus als we vaak gedachtes koesteren die leedvol zijn, dan nodigen we op die manier leed uit.

Maar wees zeker dat u het niet zelf veroorzaakt, want als je aan dingen denkt, plannen maakt, en dan zelf uitvoert, en jezelf in een slachtofferrol plaatst is ook niet goed.

 

als je veel gedachten aan nare dingen hebt, dan lijdt je, probeer de gedachten die je zelf in de hand hebt, alleen met goede dingen te vullen, met het volgen van de wet, met het helpen van andere mensen in nood en allerlei soorten van vriendelijkheid, en kijk zonder oordeel toe op de andere gedachten, en probeer je aandacht te richten op de werkelijkheid.

 

deugden zijn niet alleen tegenover andere mensen, maar ook tegenover jezelf,

als je zelf door je ogen kijkt ,en in je gedachten kijkt, zorg dan ook voor dat je zicht rein is, of aanvaardbaar volgens normen en waarden die je van je ouders hebt gekregen, of die je zelf hebt gevormd.

 

deugd is een middel om ook carrière te maken, menig mens die vriendelijk is, en heel deugdzaam overkomt, heeft langzaam aan hogere posities verworven, of is een goede aanwezigheid overal waar hij komt.

 

almachtige

Ik wil de uwe zijn, ik wil van u eigendom zijn.

Almachtige,

ik wil dat elk woord uit uw mond in mijn hart land, en dat het liefde opwekt,

Almachtige,

Ik wil dat alle gevoelens die u bij mij oproept via mijn mond en mijn ogen naar buiten komen.

Almachtige,

ik wil dat al uw bevelen in mijn hart geschreven worden,

Almachtige,

Ik wil dat alles en iedereen aan u onderworpen is,

Almachtige,

ik zou graag willen dat alles en iedereen u looft, prijst, bejubelt, en loszingt,

Almachtige,

Ik wil graag dat iedereen uw naam kent, en uw geboden leert,

Almachtige,

ik zou graag willen dat alle religies die uw naam gebruiken, uw wil goed weergeven,

Almachtige,

ik wil graag dat alles en iedereen toegang heeft tot gebed tot u,

Almachtige,

Ik zou graag willen dat ik evenals anderen kans hebben tot uw heil, en verlossing,

Almachtige, Ik wil dat alles en iedereen uiteindelijk bij uw stralende licht uitkomt,

Almachtige, Ik kies voor een leven waarin ik zing over u, en fluit over u,

Almachtige, ik kies voor een leven waarin ik bid tot u, en waarin ik vraag om uw wil,

Almachtige, ik kies voor een leven waarmee ik u kan dienen,

Almachtige, als het een kleine taak is die u geeft, ben ik tevreden, immers alles uit uw hand is goed,

Almachtige, als het een grote taak is die u geeft, ben ik tevreden, immers alles uit uw hand is goed,

Almachtige, alles uit uw hand is goed, alleen moge het wel verdraaglijk zijn wat u geeft, want mijn hart is soms

onzeker, soms bang, over de dingen die ik soms hoor.

Almachtige, moge wat u geeft mij gelukkig maken,

Almachtige, Moge wat u geeft bij anderen geluk teweegbrengen,

Almachtige, moge wat ik doe, alles zijn wat u wilt,

Almachtige, ik geef u mijn leven, en mijn hart en alles wat ik ben, en wat ik heb,

Almachtige, ik geef u mijn diepste innerlijk, en u mag het in eigendom nemen.

Almachtige, ik ben bang om mijn leven te geven aan angst, nood, wondes, pijn, of andere negatieve gevoelens, en ook voor u zou ik bang zijn om het te dragen, dus vraag ik u mij niet zo'n taak te geven.

Almachtige, ik vraag u om mij gezond te laten worden,

Ik vraag u mij geestelijk gezond te laten worden,

Almachtige, als het uw wil is dat ik een last draag van ziekte, of andere zaken, dan onderwerp ik me aan uw wil, maar ik richt wel mijn klachten tot u.

Almachtige, als het uw wil is dat ik pijn lijdt, of leed ervaar, wilt u mij dan ook de draagkracht geven om erdoor heen te gaan,

Almachtige, wilt u mij evenals anderen verlossen van leed en nood,

almachtige, wilt u ieder bewustzijn dat dit op een scherm ziet staan, en in uw eigendom wil zijn, of die mogelijkheid van wensen niet meer heeft in uw eigendom opnemen,

Almachtige, ik vraag u al deze dingen, en hoop op uw verlossing.

Almachtige, ik vraag om uw heil en geef mijn leven aan u.

 

liefde

liefde, is een gevoel, in je lichaam.

als je het voelt voor iemand dan is het een soort van gevoel dat je kan beschrijven als, zoet, vriendelijk, nabijheid, soms ook alsof er een soort draaiende vloeistof in je buik zit, die aangenaam aanvoelt.

 

liefde kan ook een gedachtereeks zijn, als je graag bij iemand wil zijn, en je regelmatig in je hoofd ziet hoe je bij diegene bent, en leuke dingen beleeft. (niet seksueel van aard).

 

liefde kan je ook hebben voor andere wezens dan mensen, bijvoorbeeld goden, of heiligen, of engelen.

 

Als je liefde voor een heilige engel, of voor een god voelt, dan heb je misschien een gevoel van verlangen naar diegene, en betrek je hem of haar bij al je keuzes.

dan vraag je diegene regelmatig om raad, en praat je ook over je zorgen.

 

vooral goden zijn onzichtbaar, en er bestaat geen afbeelding van. de allerhoogste god, die de almachtige wordt genoemd, is zonder beeld, en zonder vorm, met alleen woordelijke beschrijvingen van kenmerken.

 

als je liefde voelt voor een god, heet dat devotie, en als het zich uit in handelingen, dat je leefregels gaat opvolgen dan heet het vroomheid.

uit grote liefde kunnen mensen zich willen opofferen voor iemand anders, of voor een heilige, engel of god.

deze opoffering, soms is het door letterlijk een leven te kiezen van vechten voor een bepaald doel, waarbij er kans is dat het leven eindigt, maar het kan ook een offer zijn waarbij je je beschikbaar stelt voor dat hogere wezen, of voor  de ander.

 

Liefde voelen voor de Almachtige is het allerhoogste beginsel,

een doel koester je zelf terwijl liefde meestal een gevoel is, of een gedachtereeks die je als het ware wordt geïnspireerd, maar door zelf te bidden of te praten met de almachtige kan die liefde beginnen te groeien.

 

/het kan een doel zijn om de almachtige te leren kennen, en je vertrouwen erop te leren stellen, maar het is de Almachtige die de toenadering moet beantwoorden.

 

Zo zijn er op de wereld veel mensen die in een hogere macht geloven, sommigen in heiligen, sommigen in engelen, sommigen in goden. Maar die in de Almachtige geloven zijn echt op de allerhoogste gebaseerd.

 

Als mensen ervoor kiezen om in de almachtige te geloven, dan kiezen ze voor een vaste basis in hun leven, ze kunnen al hun zorgen, al hun problemen, al hun vragen, al hun klachten, al hun gevoelens en gedachten neerleggen bij de Almachtige, en door het in gebed voorleggen. Soms lukt het niet om het vriendelijk te doen, maar de Almachtige luistert naar het hart en de gevoelens ook bij gebeden, dus herkent hij wanneer het bedoeld wordt zonder gemene bedoelingen.

 

De Almachtige kiest zelf welke gebeden hij verhoort en welke hij een ander antwoord geeft. Het is geen uitverkiezing, immers hij hoort alles. Maar het is zijn wil die beschikt wat er gebeurt.

 

liefde is tussen mensen een gebeurtenis die een leven gaande houdt, en die grote doelen kan verwezenlijken,

liefde tussen een god en een mens is een gebeurtenis die ook een hoger doel dient, en die onder beheer staat van die god.

 

Liefde zoals mensen die voelen is voor de mensen een gevoel dat ze nastreven, en waar ze iedere keer opnieuw naar zoeken, zelfs na tegenslagen, ook betreffende liefde, zoeken ze opnieuw naar een periode waarin ze liefde voelen, voor iemand, voor andere wezens, of voor goden.

 

Liefde is het gevoel dat ieder mens drijft tot handelingen, de ene wordt gedreven tot een gezin, de ander wordt gedreven tot een grote carrière, een ander tot avonturen of grote uitvindingen.

Ieder mens kent het gevoel liefde, en laat zich erdoor sturen naar hogere bedoelingen die voorbijstreven aan het huidige moment.

 

liefde in het lichaam is een verlangen, een behoefte,

liefde in het denk vermogen is een gedachte, een wens, of een fantasie, of een terugdenken aan een fijne gebeurtenis,

liefde in de ziel is een verlangen naar hogere doelen,

bijvoorbeeld het doen van goede daden, het bevrijden van mensen van hun nood, het dienen van goden, of hogere machten,

of het uitvoeren van de levensplicht.

 

liefde voor de almachtige, is het allerhoogste doel voor sommigen, en voor anderen is het een onzinnig doel omdat ze geloven dat hij niet bestaat, en er geen direct bewijs in hun leven te zien is, of omdat ze zich ervan af hebben gewend.

 

mensen verlangen soms naar mensen die op hen lijken, of mensen met wie ze goed kunnen omgaan, ze verlangen naar zielevrienden, die hen begrijpen, en hun nood begrijpen.

 

Maar er zijn ook mensen die naast henzelf geen anderen zoeken om hun zorgen mee te delen, die juist op zoek zijn naar een leven die alleen henzelf toebehoort, en geen zwaktes willen tonen.

 

er zijn mensen die zoeken naar liefde tussen mensen onderling, en in kaart willen brengen hoe en op welke manieren emoties wisselwerken, maar het is niet de bedoeling om mensen te manipuleren, of om methodieken te vinden die het leven schaden.

 

liefde tot de almachtige is voor mij het hoogste doel wat ik kan bereiken, een gevoel dat niet alleen lichamelijk is, maar zich uit in het contact zoeken, en proberen te vinden wat de wil van de almachtige is.

 

Als de almachtige bestaat, en hij machtig is, mag hij van mij op elke manier contact met mij leggen, zelfs van binnenuit.

 

de almachtige is een wezen dat geen wezen is,

het is almachtige, toch zonder beschrijving van almachtigheid,

het laat zich niet in woorden vangen, en het is niet te beschrijven met beelden,

toch omdat wij mensen zijn geven wij er benamingen aan.

Sommigen noemen het bij een naam in een religie die al bestaat, sommigen noemen het hun bron, of geven het andere namen of beschrijvingen.

Zo is ieder mens vrij om de almachtige op zijn eigen manier te benaderen.

 

Ik hoop dat de almachtige gebeden verhoort,

Ik hoop dat de almachtige als hij gebeden van hulp hoort, die ook geeft,

Ik hoop dat als de almachtige bestaat, hij ook aandacht besteedt aan ieder gebed,

Ik hoop dat als woorden soms verkeerd gezegd worden, de almachtige de achterliggende bedoeling of gevoelens ook hoort.

 

Almachtige wilt u ieder wezen dat niets meer kan zeggen, en zonder uitingsmogelijkheid is horen in hun gevoelens en hun gedachten. en als ze die zelfs niet meer hebben in hun aanwezig zijn, in hun lijden of hun geluk. Almachtige wilt u hun leed verminderen.

 

Almachtige wilt u ieder wezen in hun zijn, in hun leven verhoren naar hun gebeden.

 

Almachtige wilt u ook ieder die op het slechte pad is getreden in het verleden, in de toekomst of in het heden, op tijd terugroepen naar u, en ze behouden. Immers sommige mensen worden door omstandigheden geleid tot wat ze doen. En wilt u hen die verloren gegaan zijn behouden, en wilt u hen die verloren kunnen gaan, behouden voordat het gebeurt.

 

almachtige 5

Almachtige,

wilt u de vorm van hulp die u op aarde biedt,

duidelijk maken aan iedereen die die behoeft,

Wilt u de vorm van communicatie, die iedereen soms naar verlangt,

Met u, of met hogere machten, een vorm geven die bekend is.

Wilt u de wijze waarop u communiceert met mensen bekend maken.

 

Almachtige,

Ik vraag om uw zegen,

Ik vraag om uw genade,

Ik vraag om uw voeding,

Ik vraag om uw wijsheid,

Ik vraag om uw liefde,

Voor mijzelf, mijn familie, mijn land, en de wereld.

Almachtige en ook voor de werkelijkheid, en al het bestaande en onbestaande.

 

Almachtige, wilt u hen die mij helpen, mij verzorgen en mij ondersteunen uw genade geven.

Almachtige wilt u hen die mij onderwijzen, die mij raad geven, die mij sturen uw genade geven.

Almachtige wilt u hen die mij dagelijks nabij zijn, en vriendelijk tegen mij zijn, nabij zijn.

 

Almachtige, schenk mij uw zegen, uw genade, uw voeding, uw heil, uw geluk die u mij wilt geven.

Almachtige, ik verlang ernaar alles uit uw hand te ontvangen.

Almachtige, ik verlang ernaar om bij u te zijn, of u in mijn gewaarzijn te laten rusten.

Almachtige, ik ben soms blij, soms bang, soms bedroefd, en soms boos, maar er is geen gevoel die direct aanwijs baar is die uw naam weergeeft.

Almachtige, de psychologie herkent maar 4 basisgevoelens en meerdere samenstellingen, maar geen gevoel die verlangen naar u weergeeft.

Almachtige, ik verlang dagelijks naar u.

Almachtige, Ik zoek naar uw wil in het leven.

Almachtige, ik zoek ervaringen die volmaakt zijn zoals ze van u komen,

Almachtige, ik zoek uw volmaaktheid terug te zien in mijn leven, daarom onderwerp ik mij aan u, en vraag ik dagelijks naar uw geboden.

Almachtige, bescherm mij tegen de zondaren, die mijn lichaam aantasten, of mijn geest aantasten.

Almachtige, bescherm mij tegen oorzaken van wonde, of ongeluk.

Almachtige, bescherm mij tegen afwijking van het goede pad, en tegen beïnvloeding van boze machten,

Almachtige, bescherm mijn leven, bescherm mijn ziel, bescherm mijn lichaam, bescherm mijn geest, bescherm mijn bewustzijn, bescherm mijn wezen.

Almachtige, bescherm ook mijn waarneming en de waarnemer, en de doener.

Almachtige, ik vraag om uw genade. Want mijn woorden zijn misschien zonder de achting en de vroomheid die uw eer aangeven, maar mijn hart kent die vroomheid en die achting, omdat uw werken gelukkig maken. en ieder die aan u vraagt zo hoop ik gelukkig wordt.

Almachtige, ik vraag om uw oordeel over mijn leven, over mijzelf, over elk aspect van mij. En naast dat oordeel vraag ik ook om uw straf als u mij zondig oordeelt. Immers het is beter rein te staan tegenover de almachtige, dan om met zonde te dragen tot het einde.

Almachtige, wilt u mij uw wetten leren, en uw raadgevingen geven. Immers ik zoek ernaar naardat u het gelieft.

Almachtige, ik zoek uw geboden, met heel mijn hart, en dagelijks ben ik aandachtig gewaar om uw wet te leren,

Almachtige, ik zoek naar uw wil in mijn leven, en vraag er naar,

Almachtige, schenk mij uw zegen, een goed leven, immers een leven ter uwer ere is een goed leven.

Almachtige, ik wil graag de woorden vinden om uw heil uit te drukken, en uw zegen en genade uit te drukken in woorden. Zowel voor mijzelf als voor anderen.

Almachtige, Schenk mij een nederig hart, want dat is beter dan hoogmoedigheid,

Almachtige, Schenk mij een eenvoudig leven, Want dat is beter dan veel te hebben en ongelukkig te zijn.

Almachtige, Schenk mij een leven waarin ik behulpzaam ben, want dat is beter dan mezelf te verrijken ten koste van anderen,

Almachtige, Schenk mij een hart dat vergevingsgezind is, want vijanden zijn soms in hun hart vrienden.

Almachtige, Schenk mij een leven van goedheid, want goedheid overwint al het kwade,

Almachtige, Schenk mij een hart dat vriendelijk is, want vriendelijkheid leeft altijd harmonieus met de omgeving.

Almachtige, Schenk mijn geest licht, zodat het weer tot leven komt, en het kan stralen in uw licht,

Almachtige, Schenk mijn ziel wijsheid, en liefde, Immers wijsheid is de toegang tot de hemel, en liefde is de toegang tot een goed leven.

 

almachtige 4

Wees wijs, en kom tot bezinning, vraag aan de allerhoogste om je wijs te maken.

Wees geduldig, en kom tot inzicht, want de dagen van een mensenleven zijn kort, en een dag duurt maar een dag.

Wees vriendelijk, want de dag dat de wraak van vijanden komt is soms dichtbij, koester geen haat tegen hen die nood hebben, of zwak zijn.

Wees aardig, want de aarde en de zon geven voeding aan ieder wezen hier op aarde.

Wees behulpzaam, er is een dag dat u zelf hulp nodig heeft.

Wees eerlijk, want de mensen schenken hun vertrouwen, en een eerlijk mens heeft geen zorgen over bedekte zonden.

Wees een aandachtig mens, want aandacht reinigt het hart.

Wees de verworpene, en de zwakkere, en de buitengeslotene nabij, en zalf zijn wonden, en heel zijn smart, immers zij zijn hen die de oordelen naar de Schepper dragen.

Moge de rijken zich ontfermen over de armen, en hen dagelijks bijstaan in hun nood, zodat zij tot vervulling komen van hun behoeften.

Moge de Sterken zich ontfermen over de zwakkeren, zodat de zwakkeren recht op bescherming hebben, en hun zwakte wordt tot kracht.

Moge de gezonde mensen, de zieken tot hulp zijn, zodat zij in hun ziekbed toch verlichting vinden.

 

Moge de wet worden geïnspireerd door de almachtige, en moge gerechtigheid gedaan worden aan iedere die leed of nood kent.

Moge de plichten van de mens, een duidelijk beginsel zijn in alle tijden.

Om hen die niet gelukkig zijn nabij te zijn in hun basisbehoeften van beschutting, voeding, en kans op leven.

 

Moge de geboden, die sinds lange tijden gegeven zijn, tot een leidraad zijn voor ieder die daarnaar verlangt.

Moge de mensen de zondigen, eerlijk zijn.

Moge de mensen die hard werken, beloont worden, en als zij er goed mee doen, geluk verwerven, of onder aandacht komen van de almachtige.

 

Moge mijn gebeden tot de Schepper opklimmen, zoals ieder mens zijn gebeden richt tot de Schepper, tot de Almachtige.

Moge mijn gebeden de gebeden van anderen ondersteunen.

Moge mijn leven aan de Schepper gegeven worden, als offerande, en als geschenk.

Moge ieder die zijn leven aan de Schepper wil geven, dat doen om liefde, eerbied, dank uit te drukken, of dat doen uit nood, vanwege hulp of welke andere emotie ook.

Een offer zo hoop ik wordt bij de Schepper dankbaar aanvaardt.

Maar laat een offer zijn zonder pijn, zonder wonde, en zonder dood.

 

almachtige 3

Almachtige,

Mijn woorden worden mij soms ontnomen,

Mijn wil wordt soms gebroken,

Stemmen klinken soms als duistere woorden,

Soms dan is het leven donker, en lijken de dagen gevuld met angst,

Zelfs de lofprijzingen op uw naam stokken dan in mijn keel.

Maar moge u dan nabij zijn om mijn nood te verlichten, en mijn leed te dragen.

Almachtige,

Soms dan is mijn stem gebroken, dan is zij niet meer in mijn mond,

Maar moge u dan mijn ziele stem die misschien als zwijgen, of als gedachten nog klinkt, of louter als een leedvol stil zijn,

Wilt u dan mijn aanwezigheid vullen met uw genade.

Almachtige,

Moge u in mijn leven aanwezig zijn,

Moge ik in uw aanwezigheid, alles doet wat u van mij verlangt,

Moge u in mijn leven alles doen wat u wil, en wat u verlangt te wijzigen in mijn leven.

Almachtige,

Ik verlang naar uw werkzaamheid in mijn leven,

Ik verlang naar ervaringen die zichtbaar, of onzichtbaar van u komen,

Almachtige,

Ik verlang naar door u gevoed te worden,

Ik verlang ernaar wijsheid van u te ontvangen,

Ik verlang ernaar van u inzichten te krijgen,

Ik verlang ernaar kracht te krijgen door u,

Ik verlang ernaar om door in grootte toe te nemen,

Ik verlang ernaar dat uw naam op aarde juist wordt gebruikt,

en dat iedere volgeling wordt gedankt en de eerbied krijgt die uw naam in zich draagt,

Almachtige,

Wilt u in al uw volgelingen, aanwezig zijn,

Wilt u in al uw dienaren, en dienaressen aanwezig zijn,

Wilt u hen allen uw wil in hun hart schrijven,

en hen dagelijks hun wens geven tot het volbrengen van uw werken,

Almachtige,

Ik loof u, elke dag, in mijn gebeden, door dagelijks uw raad te vragen, en al mijn wensen en klachten bij u neer te leggen,

Almachtige,

Ik praat dagelijks tegen u, soms met felle bewoordingen als ik nood bemerk, soms in dank voor wat u mij geeft, soms uit nieuwsgierigheid voor de dingen die u mij zou kunnen geven,

Almachtige,

Ik verlang ernaar meer van u in mijn leven terug te zien, en meer over u te horen,

Ik ben blij dat u in mijn leven aanwezig bent,

Ik ben dankbaar dat u in mijn leven aanwezig bent,

Ik ben gezegend, met het kennen van uw naam,

Ik ben in uw genade, zo voelt het door met u te kunnen praten,

Almachtige, moge al mijn gebeden tot u opstijgen, en tot uw troon naderen,

Almachtige, wilt u naast mijn gebeden, alle gebeden van alle mensen in u opnemen, en ze verhoren,

Immers ik evenals anderen ervaren het leven soms als gelukkig en soms als ongelukkig,

en in ons geluk danken wij u, en in ons ongeluk roepen we in klachten of wensen tot u.

Maar u heeft ons zelf de mogelijkheid gegeven geluk of ongeluk te voelen,

Almachtige,

Wilt u in mijn leven aanwezig zijn, en mij dagelijks aandacht geven, wilt u mij liefdevolle genegenheid geven,

Almachtige, al die dingen vraag ik u.

Almachtige, in al mijn gebeden druk ik mij uit in bewoordingen om u iets te vragen, zo ook in deze.

Almachtige, wilt u mijn karakter veranderen naar u goede wil,

Almachtige wilt u mijn ziel veranderen naar uw goede wil,

Almachtige wilt u mijn bewustzijn veranderen naar uw goede wil,

Almachtige, wilt u ook mijn lichaam veranderen naar uw goede wil,

Almachtige wilt u alles wat ik zie, wat ik waarneem, en de waarnemer veranderen naar uw goede wil,

Almachtige, evenals ieder wezen dat deze woorden waarneemt, en daarnaar verlangt, of geen mogelijkheid heeft om te willen.

Almachtige, ik verlang naar uw heiligheid, ik verlang naar het zien van uw stralende aanwezigheid,

ik verlang naar het ondervinden van uw liefde, en het zien van uw aangezicht,

Ik verlang naar het vinden van de weg die naar u leidt,

Ik verlang naar het gaan naar het koninkrijk dat uw naam draagt,

Almachtige, Moge op mijn naam, uw naam bijgeschreven staan als zijnde dat ik een dienaar ben van u,

Almachtige, Moge in mijn kenmerken, bijgeschreven staan, dat ik een dienaar van u wil zijn,

Almachtige, ik vraag u mij als uw dienaar te aanvaarden evenals al uw andere dienaren,

Almachtige, ik vraag u mij in uw eigendom op te nemen,

Almachtige, ik vraag u mij uw genade te geven,

Almachtige, ik vraag u mij te genezen, en uw heil te schenken,

Almachtige, ik vraag u om Bastiaan oostendorp in uw bescherming op te nemen, evenals hen die een verbinding met hem hebben.

 

almachtige 2

De allerhoogste Heere, de Hoogste Heere van de Hoogste Heere tot in het oneindige. Als symbool voor de almachtige.

 

Moge hij verlossen,

Moge hij redden,

Moge hij voeden,

Moge hij genezing schenken,

Moge hij onderwijzen,

Moge hij ons bewustzijn geven,

Moge hij ons kracht geven,

Moge hij ons levensenergie geven,

Moge hij genade geven,

Moge hij ons leven beheren,

Moge hij ons zegenen,

Moge hij ons licht geven,

Moge hij ons liefde geven,

Moge hij ons gezondheid geven,

Moge hij ons geestelijke scherpte geven,

Moge hij ons aandacht geven,

Moge hij ons waarheid geven,

Moge hij ons geduld geven,

Moge hij ons verdraagzaamheid geven,

Moge hij ons kuisheid en celibaat geven,

Moge hij ons zachtmoedigheid geven,

Moge hij ons liefdevolle genegenheid geven,

Moge hij ons geven dat wij de juiste verbintenissen aangaan,

Moge hij ons geven dat wij de juiste mensen ontmoeten,

Moge hij ons vrijheid geven van slavernij, en uitbuiting.

Moge hij ons in harmonie brengen met waar we zijn.

Moge hij onze voetsporen genezen,

Moge hij onze wil aan de zijne vastbinden, en het sturen tot wat hij wil.

Moge hij onze dagen tellen, en elke dag opnemen in zijn geschiedschrijving.

Moge hij onze nachten vervullen van rust en vrede,

Moge hij onze wereld verlossen van nood, lijden en rampspoed,

Moge hij onze wereld in harmonie brengen met waar het is.

Moge hij onze aandacht in de werkelijkheid brengen,

Moge hij onze aandacht brengen naar waar hij het wil,

Moge hij onze harten vriendelijk maken,

Moge hij onze harten, zacht maken,

Moge hij onze ziel wijs maken,

Moge hij onze ziel verdraagzaam maken,

Moge hij onze geest genezen,

Moge hij onze geest ondergeschikt maken aan zijn wil.

 

Almachtige, Wat wilt u dat ik doe in mijn leven, het staat ter uw beschikking,

Mijn leven mag geheel uw eigendom zijn, en u mag het vullen met de daden die u erin wenst te zien,

Almachtige uw wil is wet voor mijn leven, Schrijf uw bevelen in mijn hart, in mijn wil.

Almachtige, uw instrument wil ik zijn, en meer dan dat, ik wil dagelijks uw wil uitvoeren,

Almachtige onderwijs mij, en Schenk mij uw inzichten, die u mij wilt geven,

Almachtige ik verlang naar u, zoals een kleine jongen verlangt om zijn vader weer te zien,

Almachtige ik hoop op uw heil zoals de slachtoffers van een oorlog hopen dat het voorbij is,

Almachtige ik zucht naar uw vrede, zoals mensen die een hongersnood meemaken zuchten naar eten,

Almachtige ik ben verliefd op u vanwege uw daden, die wonderbaar zijn, en altijd met goedheid gepaard gaan.

Almachtige, is er een dag die zonder u en zonder uw licht kan bestaan,

Almachtige, ik roep tot u, en hoop dat u mij hoort,

Almachtige ik verlang naar uw vrede,

Almachtige ik wil afwijken van wat u verbiedt, help mij met de juiste keuzes maken, en de juiste dingen te doen.

Almachtige, wilt u zich over mij ontfermen.

 

Almachtige, ik zoek naar u, ik wil u graag ontmoeten, ik zou met u een relatie aan willen gaan, en zelfs willen trouwen.

Almachtige, ik wil met u een worden, een zijn, en in harmonie komen met u.

Almachtige, ik vraag om uw genade, om een leven te hebben waarin ik rustig leef, en van u een goede taak krijg, die niet zwaar is, en ook geen erg leed mee gepaard gaat.

Almachtige, ik vraag om uw genade, om gelukkig te mogen zijn mijn hele leven.

Almachtige ik vraag om uw genade om mijn hele leven uw naam te mogen herkennen, en bij u terug te keren als u het wil, en als het nodig is.

Almachtige, ik vraag om uw genade, om elke dag de fouten die ik maak, bij u neer te leggen en van u goede raad te krijgen.

Almachtige, ik vraag om uw genade, voor de dingen die schadelijk zijn geweest, wilt u ze genezen.

 

Almachtige, mijn gebed die hier in woorden staat beschreven, en als klank klinkt, Moge het tot u komen, in uw Heilige plaats, Waar al de Heiligheid van u woont.

 

Almachtige,

Soms dan bent u als een goede herder en heet u Jezus Christus,

Soms dan bent u als een indiase godendom en heet u Vishnu, Krsna, of bij andere namen,

Soms dan bent u de waker over de aandachtigen van het boeddhisme en heet u boeddha,

Soms dan bent u onbenoembaar, of bent u misschien de bron van mijn lichaam, de planeet, of de zon.

Almachtige,

Ik ken u alleen van mijn verlangen, en ik verlang naar u.

Moge u mijn verlangen stillen, en mij in uw vrede opnemen.

Almachtige immers u bent diegene die mij kent, ziet, en mijn diepste gedachten kent, mijn zondes kent, mijn goede daden kent,

Moge u alles in mijn leven zien. En ik geef u de vrijheid mij geheel naar uw wil aan te passen, U mag het ook via mijn eigen wezen doen.

 

Almachtige,

Elke keer als ik nood ervaar, en denk dat het komt door

mijn lichaam die een ziekte heeft, dan draag ik mijn lichaam aan u op,

als het mijn geest is, vraag ik u erin te gaan wonen,

Als het mijn ziel is, dan vraag ik u die in uw eigendom op te nemen,

Als het mijn wezen is, dan schenk ik die aan u,

als het mijn bewustzijn is, dan vraag ik u die op te nemen in uw bewustzijn.

Almachtige, of als het een andere werkelijkheid is, vraag u daar aanwezig te zijn, en op te lossen wat er mis gaat.

 

Almachtige, ik weet niet wat er buiten mijn bewustzijn gebeurd, en ik hoop dat u het wil behartigen voor mij en via mij.

 

Almachtige, de Schepter van mijn wezen, van mijn hele gewaarzijn, en van wie ik ben, en wat ik doe, en kan doen, geef ik aan u.

Immers u bent de Allerhoogste, de Hoogste heere, van de Hoogste heere tot in het oneindige. De almachtige,

de alomtegenwoordige Schepper.

 

Ik vraag om uw genade.

 

almighty lord

The highest Lord of the highest Lord of the highest Lord into unnamable high Lordship, not countable.

That is the allmighty.

 

May i act according to his will,

May i do as he wishes,

May i feel whatever he wants me too,

May i think whatever he wants me to think,

May i be who and what he wants me to be.

 

I am his servant, as i say myself, I'm open to being his servant.

I am his worker among others, into everything that he asks me to.

I am my full life, as it is given to my soul his servant, his property,

 

As i give myself as a holy gift to That Allmighty.

May he be the master who i serve,

May he be the caretaker of my life,

May he give me, and nourish me, with the things he wants to give me.

 

I am longing for his peace,

I am longing for his love,

I am longing for his endurance,

I am longing for his happiness,

I am longing for himself,

I am deeply in love with him, as i love him.

I am deeply moved by what he gives me.

It touches my heart,

It touches my soul.

 

May i love him deeply, and may i praise him,

May i sing good of him, and ask for his daily guidance,

May i ask for his commands, and for his daily nourishment,

May ask him to interfere in my life in all things that are part of it.

May i live in his name,

May i bring whatever he wants me to.

May i be to him as someone who is willing and able.

May i be to him as someone who is in love with him.

 

The Allmighty Lord, is the highest of high, into eternity.

May he reign my life, and everything that is under my property.

 

Jezus christus

U bent de verlosser,

U bent de Heiland,

U bent de Messias,

U bent de wonderbare raadgever,

U bent de vredesvorst,

U bent de sterke rots,

 

Jezus Christus, u verlost mensen, en geeft ze vrede, u geeft ze brood, het brood des levens, u geeft ze water, water dat eeuwig leven geeft,

Heere Jezus, u geeft raadgevingen die mensen versteld doen staan, U geeft uit een volle hand.

Als mensen u vragen om vissen te vangen, worden de netten vol,

Als mensen u vragen brood te geven, dan worden er duizenden gevoed,

Als mensen ziek zijn, worden ze weer gezond,

Als mensen blind zijn of lam, dan worden ze weer wie ze willen zijn,

Heere Jezus,

U komt ook in mijn leven, en u mag alles genezen, en ik wil uw instrument zijn,

Heere Jezus, verlos mij ook, zodat ik ook over u kan juichen, en kan blij zijn.

Heere Jezus, komt u in mijn hart en maak er een woning van, die goed is om u in te huisvesten,

En waar u eeuwig in blijft wonen.

Heere Jezus, ik wil u graag binnenlaten, klopt u alstublieft aan mijn deur.

Heere Jezus, ik geloof in u, net als de hoofdman, ik vraag u kom en genees mij, en ik hoop dat u het doet.

Heere Jezus, mag ik in uw koninkrijk wonen, en gelukkig worden,

en dat ik ook merk net als de vele anderen, dat geluk bij u heel gewoon is.

Heere Jezus, dat wereldse bekommernissen mij niet meer deren, omdat u alles geeft wat een mens gelukkig maakt.

Heere Jezus, Kom en maak via mij vele mensen blij met uw gaven, Want ik wil graag voor u werken.

Heere Jezus zoals de werkers 's ochtends, 's middags en 's avonds in de wijngaard werden gevraagd, wilt u mij zo in uw wijngaard roepen, en mij laten werken voor u.

Want ik sta net als anderen, die willen werken, ook op de marktplaats te wachten op u.

Heere Jezus, ik sta als een verloren zoon die naar u verlangt, ik wil graag weer bij u en God de Vader terugkomen.

Heere Jezus, ik wil graag in uw beheer vallen, ik wil onder uw hoede vallen.

Heere Jezus, ik verlang ernaar om voor u er te zijn, en te doen wat u wilt.

Immers u bent de heiland, en de vredesvorst,

Heere Jezus, moge er later een leeuw en een lam samen in de weide liggen, en samen gras en stro eten. Zodat ze vrede hebben, en elkaar niet verscheuren.

Heere Jezus, moge er later het koninkrijk Gods er zijn, in ieder hart, want het komt niet met uiterlijk gelaat.

Komt u in mijn hart wonen, en maak er uw burgerschap bekend.

Heere Jezus, ik verlang er naar om bij u te zijn. Ik verlang om uw vrede bij mij te voelen. en erop te vertrouwen, en ik hoop uw zegen te verkrijgen.

Heere Jezus, ik zou graag boeken vol willen schrijven over U, en over God de Heere, de Almachtige,

En ik hoop op alles wat van uw hand komt te krijgen. Zdoat ik aan het einde van mijn leven zeg, zie Jezus Christus, waarlijk de Heiland en de Verlosser, de Messias.

Heere Jezus Christus, hopende op uw koninkrijk, wil ik graag dat u in mijn hart komt wonen. en dat u bij mij woning maakt, en dagelijks in mijn gewaarzijn bent.

Heere Jezus Christus schenk mij de woorden in de mond, en de woorden in mijn pen, om u te loven, en u te danken.

Heere Jezus Christus schenk mij de woorden in de mond en de woorden in mijn pen, om over wonderbare dingen te spreken en te schrijven,

Dingen die u bekend wil maken, en die u via mij graag zou willen spreken en schrijven.

Heere Jezus Christus, ik die misschien ooit gezondigd heeft, of fouten heeft gemaakt, ik wil dat u mijn leven leeft, Immers u bent de vredesvorst die alles ten goede keert.

Mijn leven mag geheel van u zijn, en als u het ten goede keert, dan ben ik blij. Immers u ziet wat boven is, en wat grotere bedoelingen heeft dan ik.

Heere Jezus Christus dank u dat ik besta.

 

heere god

Heere God,

Wat bent u wonderbaar,

U bent de allerhoogste dat is zonneklaar,

Ik hoop dat u in mijn leven komt,

Want dat is het mooiste wat er is.

Als U een leven binnenkomt,

verandert alles,

Dan gaat bruin gras bloeien,

en de bloemen dragen vrucht,

grote bomen krijgen water,

en rivieren stromen weer,

huizen worden weer opgebouwd.

En wat verloren was, leeft weer.

God, moge u alles wat leeft doordringen,

Mag alles wat er is, tot u komen,

Om uw naam vragen en u verkrijgen.

De genade van u verkrijgen.

Want uw genade maakt dat wij

zingen, dat wij werken, en dat wij gelukkig en gezond zijn.

Heere God moge u in mijn leven werkzaam zijn,

Zoals in elk leven dat in u gelooft, en zich zoals

sommige gelovigen anderen leren, zich aan u geven,

Met volle liefde, met volle opoffering,

Want heere god, naast u is er geen tweede,

en naast u is er niemand die verlost,

Moge u ook mijn leven verlossen,

En niet alleen de mijne, maar van ieder mens, ieder wezen.

Want ieder wezen dat ooit ongeluk heeft gekend, wil geluk blijven zien,

en streeft naar de hoogste plaats, de plaats om gelukkig te mogen zijn zonder oorzaak, zonder beperking,

Heere God, u bent diegene die geluk geeft, en niet met kleine hand,

Zo wil ik ook elke keer weer bij om geluk vragen, en mijn nood beklagen.

Want zoals ieder wezen heeft, kent ieder wezen ook wel zorgen, dagen dat de zon wat minder schijnt,

En als u dan de zon wilt wezen, die van binnenuit op ons schijnt. Zodat we zelfs met slecht weer,

Ons toch nog goed voelen, en we toch ook al zijn we bedroefd ons toch gesteund mogen weten.

Immers Heere God, ik zoek naar u, en met volle liefde verlang ik naar u.

Om u in mijn wezen te laten komen, en u in mijn hart te laten doordringen.

Heere God, ik zoek naar u, Komt u in mijn hart wonen,

Komt u mijn wezen in uw bezit opnemen, Immers in uw koninkrijk wil ik wonen.

Heere God ik zoek naar u, en wil van u leren, ik wil dat u mij de dingen leert die goed zijn.

En ik wil van uw liefde leren, Immers u bent liefde.

 

overgave

Overgave,

 

Je leert groeien in geloof,

door liefde op te vatten voor de almachtige of zijn dienaren,

leer je vertrouwen te hebben in die hoge macht,

 

Door het pad van gebed te lopen, door dagelijks al je zorgen te leggen bij de almachtige, of bij zijn dienaren,

leer je dat de almachtige aanwezig is in je leven.

Daardoor leer je rust te hebben, en leer je een onbevangen gemoed te hebben.

 

Praat over al je zorgen, en alles dat je hart bezwaart met de almachtige, en als woorden te veel zijn,

houd hem dan in je gewaarzijn, en rust in zijn aanwezigheid.

 

Durf je open te stellen voor die goede grote macht,

die iedereen helpt en iedereen goed doet.

 

Moge hij voor ieder een zegen zijn.

 

geloof

Geloven als je de bijbel gelezen hebt, waar bestaat dat uit. Is dat om dagelijks in gesprek te zijn met Jezus Christus, is dat door dagelijks goede daden te doen.

Is dat door rituelen uit te voeren. Of is dat al door Jezus in je gedachten of geloof vast te houden.

Te kiezen om in hem te geloven.

 

Waar bestaat geloof uit, is dat om dagelijks in de bijbel te lezen, om het bloed van christus tot je te nemen, of komt het door een soort bovennatuurlijke binding die het bloed in je ziel laat stromen. Of is het dat het bloed door het gebed en de gebedsverhoring in je komt.

 

Jezus Christus, mensen geloven op velerlei verschillende manieren, maar is er een juiste? Of roept Christus ieder mens op een eigen manier. en doet de ene door de bijbel vaak te lezen, en is de ander meer dat hij armen helpt, en de handen uit de mouwen steekt.

 

Christus dienen, volgens Corrie ten Boom is door je aan hem over te geven. Door je leven in zijn eigendom te geven, Zodat hij aan je gaat werken, en hij je veiligheid geeft.

Corrie ten Boom was in de tweede wereldoorlog in een concentratiekamp opgesloten, samen met haar zus, en na de oorlog werd ze een beroemd evangeliste.

 

Zo je leven aan Christus geven, en zo totaal op Hem vertrouwen is natuurlijk een zaak die weinig voorkomt, maar toch kan het iedereen gegeven worden, staat in de bijbel.

 

Maar in Jezus Christus geloven is soms ook toegroeien naar vertrouwen, en een besef van wat het geloof inhoudt. Een geloof dat je ook aan je medemens denkt, of er aandacht aan besteedt, en ze daadwerkelijk helpt. Zo kun je al snel iemand gelukkig maken door op straat wat geld aan een zwerver te geven, of een goed doel te steunen dat zich hard maakt voor de armen, de zwakkeren, de zieken zonder hulp, en de buitengeslotenen.

 

Ik heb ook zo een geloof waarin ik mij bezighoudt met het aandacht geven aan wat er in de bijbel staat. Zo geef ik ook geld aan goede doelen, een bescheiden deel, genoeg om zelf nog van mijn inkomen te leven, maar ook voldoende om het gevoel te hebben dat ik wel iets doe voor mijn medemens. Maar ook besteedt ik tijd aan in wijze boeken lezen, en bidden, praten met Jezus Christus, praten met de Almachtige.

 

Maar als elk christen, of mens die gelooft in een hogere macht, heb ik ook soms twijfel, of onzekerheid over het geloof, en laat ik het soms los, of begin ik zelfs te twijfelen of het echt wel goed is. Of dat Jezus Christus eigenlijk andere bedoelingen had met zijn evangelie. Maar toch is het bewijs telkens weer dat Christus voor de armen, en de zwakken opkwam, en ze juist niet in de steek liet. Hij heet ook de goede herder.

 

Ik zie soms ook wel uit mijn eigen pen dingen vloeien waar ik zelf soms aan twijfel. Maar acceptatie is ook wel iets om goed te oefenen in die tijden.

 

Met vriendelijke groet,

 

een medegelovige

 

god

God,

Mag ik door u beschermd worden,

Mag ik door u geleid worden,

Mag ik door u genezen worden,

Mag ik door u gevoed worden,

Mag ik door u liefde gaan voelen voor mijn arme medemens,

Mag ik door u armen helpen in hun nooddruft,

Mag ik door u zieken helpen om genezen te worden,

Mag ik door u buitengeslotenen helpen om weer welkom te zijn in de samenleving,

Mag ik door u mijn roeping vinden,

Mag ik door u mijn taak in het leven vinden,

Mag ik door u anderen beschermen,

Mag ik door u liefde krijgen voor u,

Mag ik door u wijsheid verkrijgen,

Mag ik door u kennis krijgen over wat u mij wilt geven,

Mag ik door u tot zelfbesef komen,

Mag ik door u tot ontwikkeling en ontplooiing komen,

Mag ik toenemen in ervaring,

Mag ik mezelf leren kennen door u,

God, moge u mij leren en onderwijzen, voeden en beschermen.

God in het christendom bent u de God, die almachtig is,

In het hindoeïsme bent u het godendom die al het leven bestiert,

In de islam bent u de almachtige.

Maar in elke religie noemen ze u bij verschillende namen.

 

Moge u voor mij een beschermer en een hoeder zijn,

Moge u voor mij een liefdevolle vader zijn,

Moge u voor mij een liefdevolle vriendin zijn,

Moge u voor mij een liefdevolle moeder zijn,

Moge u voor mij de koning zijn waar ik onderdaan van ben,

Moge ik in uw koninkrijk wonen, en moge ik dagelijks bij u verblijven,

Moge ik in uw aanzijn rusten.

Moge ik u verwachten in het leven,

Moge ik wachten op uw genade,

God help mij voor de allerhoogste die u bent te kiezen, en mij niet te geven aan lagere goden, geesten, of demonen.

God laat u de enige zijn in mijn leven, help mij om u de enige te laten zijn in het leven,

God herkent u mij als een van uw dienaren, of ben ik niet waardig,

God erkent u in uw dienaren ook het recht om gelukkig te zijn, want soms ben ik in twijfel,

God geef mij uw heil, geef mij uw genade, geef mij uw liefde.

God ik wil mijn leven lang verliefd op u zijn. Schenk mij dat.

God ik wil een roeping en dat al mijn behoeften vervuld worden of tot stilte komen door u.

God ik wil dat ik ook al wil ik eenvoudig leven, toch mijn bestemming bereik in het leven,

God ik heb geen verlangens naar nageslacht, maar toch leg ik het in uw handen.

 

boeddha

boeddha vroeg aan de aarde hem te bevrijden van de illusionaire krqcht van mara, in het sanskrit maya genoemd.

de kracht van het denken.

 

Ik weet zelf niet of dat zo werkt, maar het is het proberen waard.

 

Want zoals in de boeedhistische boeken staat, boeddha ging die nacht zitten, en zag de hele nacht de aanvallen van mara, en daarna vroeg hij de aarde te getuigen van zijn geboorte recht, en van zijn vele levens waarin hij goede dingen had gedaan, en wat ik zelf denk dat hij ook zei is dat hij verlost wilde worden van de vijand het denken.

 

Dus ik hoop dat mensen als ze verlost willen worden van het denken, dat ze de aarde te hulp zullen roepen.

 

Want ook de aarde kunnen we onze vragen voorleggen. alles waar we mee zitten.

de aarde is onze bron, we zijn gebouwd uit de stoffen die uit de aarde afkomstig zijn.

Ze is een met ons. Dus kunnen we ook die grote levende eenheid die we aarde noemen te hulp roepen.

 

Ik weet niet precies wat voor antwoorden ze geeft, of op welke manier. Maar het is misschien goed ons open te stellen voor haar.

 

maya illussie

Alles dat gemaakt wordt, is

is aanwezig in onze waarneming.

Alles dat natuurlijk is beweegt uit zichzelf,

of voedt het bewegende.

 

Alles dat gemaakt wordt,

staat stil of beweegt,

en wordt gevoedt met behulp van wat gemaakt is.

 

Uiteindelijk is de oorsprong van wat gemaakt wordt,

het natuurlijke.

 

Maar het natuurlijke daarin is er niet. Het is veranderd.

 

De basis van wat gemaakt wordt,

is de kracht van illussie,

De kracht van beelden die niet bestaan,

De kracht van geluiden die niet bestaan,

Toch komen zij tot bestaan,

Door de kracht van de wezens die haar bezitten wordt zij tot ontstaan gebracht.

 

De mens als bezitter van de illussie,

Maakt zijn wereld, met meten, en theorie.

De mens als ziener van de werkelijkheid,

en als ziener van wat niet bestaat,

brengt tot ontstaan de kracht die de omgeving

verandert tot een beeld dat niet bestaan heeft.

De omgeving tot een verblijf met hulpmiddelen, en gemaakt naar de beelden die er waren.

 

Moge de mens wijs worden,

Moge de wezens wijs worden,

en de beeldenrkracht afwijzen,

de beeldenkracht terugbrengen tot beelden die er niet zijn, en er niet meer zullen zijn.

Want de beeldenkracht heeft altijd vernieuwing nodig om te blijven bestaan,

en heeft altijd een instrument nodig om in de werkelijkheid zichtbaar te zijn.

 

Hoe is de werkelijkheid als de beeldenkracht niet zou bestaan,

Welke beschutting zouden wij zoeken,

Welke samenleving zouden wij bouwen.

 

Wij zouden floreren met natuurlijke bronnen,

Wij zouden de aarde beheren,

De vrede zou in ieder wezen zijn,

En de aarde zou zacht worden onder onze handen.

De regen, de koude zij zou niet meer onnodig komen.

De zon zou altijd schijnen.

En de aarde zou haar vruchten geven,

vanzelf zonder moeite.

En was er in de werkelijkheid een wens om goed te doen,

dan zouden er handen beschikbaar zijn,

en zou de mens welwillend zijn haar te vervullen.

 

Er zou een einde komen aan de technologie die mensen moordt,

er zou een einde zijn aan geweld.

 

Er zou een nieuwe tijd aanbreken,

er zouden boeken geschreven worden die mensen tot in verre toekomsten lezen,

en die zouden de wetenschap weergeven die vrede brengt

voor ieder wezen. en dat tot in de tijd dat zij niet meer belangrijk wordt geacht.

 

Immmers technologie is mogelijk, ook zonder beeldenkracht,

Immers vrede is mogelijk, ook zonder beeldenkracht.

 

De wijzen uit vroeger tijden,

voorspelden dat er ooit een betere tijd zou komen.

Die tijd zal komen, alleen de dag waarop hij begint is onzeker.

 

Maar voor onszelf wij kunnen de beeldenkracht keren,

door moeite te doen, en niet meer onze positieve en negatieve beelden te voeden,

en ook niet te zoeken naar nieuwe dingen.

Maar in de werkelijkheid onze grond te vinden.

En de Aarde die mag te hulp komen,

Om onze geboorterecht te bewijzen.

verlichting

Verlichting,

Is soms een gegeven,

Die niet gezien wordt,

Tot zij wordt uitgelegd door anderen,

Maar toch bestaat zij.

 

Moge ieder wezen verlicht worden, met het licht van de werkelijkheid,

Met het licht van wijsheid,

Met het licht van goedheid.

 

Er is een bloem die omhooggehouden wordt,

Maar de bloem is een teken van de schoonheid van het ware zijn,

De bloem is een teken van vruchtbaarheid van verlichting,

de bloem is een symbool voor het goede.

 

Moge de bloem eeuwig bloeien.

 

Er was een spiegel,

gebroken en op de grond gegooid,

Toch spiegelde de spiegel van het geestelijke zijn,

Al het wezenslicht dat uit de werkelijkheid ontspringt.

En het stof waren de gedachten, die door het wezenslicht

niet meer ontstonden.

 

De spiegel werd niet schoongeveegd,

De spiegel brak niet.

Maar was de spiegel die los van de ziel, zelf zijn glans gaf,

Om in de geestelijke wereld velen te redden.

 

Zo geloof ik dat, Immers het is geloof die mensen redt.

Geloof dat bergen verzet,

Is geloof dat in eigen kunnen de daden voortbrengt.

Immers een ander kan niet jouw werk doen,

En een ander kan niet jouw leven dragen.

In de bagvat gita staat draag je eigen plicht, en niet die van een ander.

 

Moge ik mijn plicht dragen,

Om aanwezig in de werkelijkheid,

Alles te doen wat mijn hart voortbrengt.

Tot de sterfelijkheid het wezen indringt,

en het laatste uur aanbreekt.

Op weg naar een dag dat ik niet ben.

 

Er is geen middel tot verlossing,

dan de werkelijkheid.

Er is geen middel tot overgave,

dan die aan de Alomtegenwoordige Schepper,

 

Want iedere andere macht heeft eigen belang,

En ieder ander middel tot verloosing is gebaseerd op egoisme van de voortbrenger.

 

Kies voor een leven waarin je zelf leeft, in ootmoed en deemoed aan de Schepper.

en dan door het aanwezig zijn in de werkelijkheid is er liefde in je hart.

En die liefde bewerkt voor anderen ook liefde.

 

verlichting

De ziel doet leven,

De glans van een oud heden,

wordt tot een nieuw verleden.

En het nu wordt elk moment tot een beleefd heden.

Maar de gang die de wereld gaat,

is slechts een gebeurtenis, die eeuwig verder gaat.

Pijn is een moment,

Geluk is een moment,

De weg naar het heil is voor ieder wezen te betreden.

 

Moge geluk het deel worden van ieder wezen,

Moge vrijheid de lotsbestemming zijn van ieder mens.

 

De weg naar gebed, is er een van goedheid, als men de almachtige dient,

De weg naar ootmoed is er een van goedheid als men de almachtige dient.

 

Lagere krachten, machten, of entiteiten zijn niet de gelukzaligheid zelf.

Kies voor het allerhoogste,

Alleen dat maakt gelukkig

 

bewustzijn 1

Bewustzijn is een andere naam voor de Almachtige, Alwetende, Alomtegenwoordige.

Bewustzijn is een andere naam voor de Bron,

Bewustzijn is een andere naam voor alle Heiligen,

Bewustzijn is een andere naam voor alle Wijzen,

Bewustzijn wordt genoemd bij haar werking,

Bij haar uiting.

Ook jij draagt bewustzijn in je.

Dat is hetgeen je bent.

 

onderwerping en overgave

Onderwerping, is hetzelfde als je onder iets stellen, je onder de macht stellen.

alle macht ervan toelaten ook via jezelf.

 

Overgave is het jezelf wegschenken eraan. Dan wordt je volledig eigendom van waar je je aan overgeeft.

 

Onderwerping en overgave gebeuren meestal uit liefde,

een liefde waarbij je ervaring hebt met of erover gehoord of gelezen hebt dat diegene een betere inwerking heeft op je, of via je dan je zelf kan.

Je leert dan vertrouwen, Je leert je hoop te stellen erop.

 

Een zo'n macht is natuurlijk de Almacht, de Alomtegenwoordige Schepper.

Die is machtig, die is alomtegenwoordig. Dat betekent dat hij overal altijd kan doen, alles kan, en alles waarneemt, alles ziet, en alles voelt.

 

Moge onze overgave en onderwerping aan de Almacht een goede zijn.

Moge wij door overgave zoals de Heilige Schriften beloven vrede bereiken en de uiteindelijke verlossing.

 

Uit liefde offert een moeder zich soms op voor haar kind,

Zo kan een mens ook uit liefde zichzelf aan de almachtige schenken.

Liefde omdat de gebeden op een bijzondere manier verhoord zijn, en de bidder het in zijn eigen hart ervaart. er liefde voor voelt, en in zijn leven, in de werkelijkheid terug ziet komen.

 

Naar overgave of onderwerping is soms een pad van gebed nodig, of een pad van religie. Je praat tegen de Almachtige, je voelt en krijgt soms antwoorden, en daardoor groeit je vertrouwen, en het besef dat de Almacht echt bestaat.

 

Ik wens iedereen toe om de Almachtige te leren kennen, en te leren van wat hij doet met de gebeden.

 

vrijheid

Vrijheid, een goed dat veel gezocht wordt.

Een zaak die ieder wezen aan het hart gaat.

Maar vrijheid is iets dat een plicht is om anderen te gunnen.

 

Vrijheid, we zouden anderen vrij moeten laten in wat ze doen.

We zouden anderen binnen grenzen die redelijk zijn, of normaal zijn moeten gunnen dat ze bewegingsvrijheid hebben.

 

normaal is wat de wet van het land dicteert,

redelijk is wat de normen en waarden die algemeen gangbaar zijn bij ieder in meer of mindere mate bekend is.

 

Vrijheid, we zullen moeten strijden om vrede te krijgen, alleen moeten we niet vechten met wapens,

maar met gebeden. naar de goede machten die er zijn. Almachtige, Engelen, Heiligen.

 

De engelen zijn altijd gericht op liefde, die zicht uit in vrede, goedheid, en hoop, en geluk.

De engelen proberen altijd voor zowel de korte als de lange termijn in hun uitingen pijn te vermijden bij hen die ze helpen.

De engelen zijn vredelievende wezens, die niet zichtbaar zijn. en ook niet te verlagen zijn tot een vorm.

De engelen zijn wezens die het licht van de Schepper dragen. Ze zijn de wezens die de miraculeuze en wonderlijke reddingen veroorzaken.

De engelen zijn de dienaren van de Alomtegenwoordige Schepper.

 

De Alomtegenwoordige Schepper, ziet, hoort, en bemerkt overal alles altijd.

Dus richt je gebeden tot Hem. en praat met hem over alles dat je bezighoudt.

Hij geeft antwoorden en redding.

 

ouders

Ouders, ze zijn voor iedereen verschillend.

De ene heeft hele zachte ouders, de andere hele strenge, een derde heeft weer assertieve ouders, een ander ruwe of sterke ouders.

Zo zijn er ook ouders die in de ogen van kinderen soms onaardig zijn.

Ze zijn dan moeillijk te accepteren.

 

Maar het is goed om als mens je ouders te accepteren. Immers in heilige boeken staat genoemd dat een van de tien geboden is dat je je ouders behoort te eren,

ik meen ook gelezen te hebben dat als je je ouders eert langer zal leven. Ik weet niet meer zeker of  en waar ik het gelezen heb.

 

Een stap daarin is acceptatie. Dat je je ouders accepteert als je ouders.

 

Ik ben zelf jarenlang in gevecht geweest tegen een stem in mijn hoofd die lelijke dingen namens mijn ouders zei. En vandaag lukte het mij om mijn ouders te accepteren.

 

Ik gun iedereen dat ze hun ouders accepteren,

zelfs als ouders lelijke dingen zeggen of doen, of als het zo lijkt.

 

Moge ieder wezen gelukkig worden,

Moge ieder wezen van duisternis naar licht gaan,

Moge ieder wezen gezondheid bereiken,

Moge ieder wezen wijsheid verkrijgen.

 

Ouders zijn in de jeugd de bron van wijsheid, liefde en bescherming.

Moge elk kind in de jeugd zijn ouders als bron gebruiken.

 

als kinderen zorgen hebben, als kinderen bijvoorbeeld door anderen slecht behandeld worden, alles wat het hart van een kind pijn doet, of lijden veroorzaakt, kan een kind bij zijn ouders kwijt.

Zo blijft de jeugd onbevangen, en geniet het de geborgenheid van de jeugd.

 

acceptatie

Als mens kan je accepteren dat leed geschiedt, maar als je het zelf meemaakt is het erg, je lijdt soms diep.

Als mens kan je soms een tijd van vreselijk lijden ingaan, soms zonder dat je het zelf veroorzaakt hebt.

Mogen alle wezens het leed van hen medegenoten verlichten, en de pijn stoppen binnen mogelijkheden, en de wonden genezen.

 

Acceptatie, is ook het accepteren van je plaats binnen de orde van de almachtige. een plaats die inhoudt dat je nuttige dingen verricht voor de samenleving zoveel je aankan.

En ook is het dat je luistert naar de waarschuwingen uit de omgeving. bijvoorbeeld ouders, partners, collega's.

Je hart begrijpt soms intuitief wat waar is of herkent het als iets een waardevolle raadgeving is.

Maar raad kan ook als een terloopse opmerking komen.

 

Moge ieder wezen open staan voor zijn omgeving, en hen die het niet kunnen mogen die innerlijk gevoed worden door de almachtige.

 

Moge ook voor hen die niet hun hart volgen, of hun ziel openstellen, toch een plaats hebben binnen de orde van de almachtige.

 

Zo wil ik ook mijn plaats in de orde van de almachtige accepteren:

als mens, als wie ik ben. en vraag ik de almachtige om mij de plaats te geven die hij wil.

 

Want ik geloof dat de almachtige goede dingen geeft als we hem erom vragen.

 

Mogen wij allen de plaats in de orde van de almachtige aanvaarden, en als wij leed en pijn tegenkomen, de almachtige vragen naar de betekenis ervan, en proberen voor de pijn of toekomstige pijn of lijden te vermijden.

 

almachtig, alomtegenwoordig

Hij redt, hoop op Hem, vertrouw op Hem.

Alle heilige boeken gaan over Hem.

geen enkele uitgezonderd.

Alle profeten, Alle wijzen, Alle heiligen hebben Hem als bron gehad.

de namen zijn erbij gezet om te benoemen dat ze heiligheid hadden als aanbidding.

 

Vertrouw vast op de Alomtegenwoordige Schepper.

hij zal voorzien.

 

Zelfs in tijden van nood, redt hij, zo zeggen de heiligen.

 

Als je in goede tijden leert vertrouwen heb je in slechte tijden hulp.

 

De Almachtige, Alomtegenwoordige

 

Dit is een mening van mij gebaseerd op wat ik gelezen en gehoord heb. Ik heb geen bewijs dat het echt zo is.

 

goedheid

goedheid,

Moge ieder wezen Goedheid in zijn wezen toelaten,

Moge ieder wezen, een goede kern toelaten,

Moge ieder wezen, vechten tegen het kwade, door het te verdragen, en liefdevol af te weren.

Moge ieder wezen, met behulp van goedheid de strijd winnen.

Moge ieder wezen, Bij het goede aansluiten, Om op weg naar een goed leven gelukzaligheid te bereiken.

Moge ieder wezen, mensen, dieren, planten, geesten, zielen, of anderszins. Goedheid als leidraad nemen.

Moge ieder wezen, goedheid eren, dienen, liefhebben, bedanken voor hun hulp.

Immers goedheid brengt de orde in de samenleving, in de werkelijkheid.

Immers goedheid brengt de rechtvaardigen tot groei, en de wezens tot ontplooiing.

Moge de Weg van Goedheid, voor ieder wezen beschikbaar zijn, en op elk moment te beginnen, zoals ze willen, of zoals ze kunnen.

Moge de wezens die het goede liefhebben, eerbied krijgen. Immers goedheid is de deugd die alles overwint.

Moge de wezens die het goede liefhebben, vrede krijgen met ieder, immers goedheid brengt vrede.

Moge de wezens die goedheid, als vredelievendheid, liefde, eerlijkheid, kuisheid, moed, kracht, rechtvaardigheid, wijsheid liefhebben in goedheid toenemen.

 

Ieder wezen heeft recht op goedheid,

Ieder goed wezen heeft een plicht tot goed doen, niet alleen aan hen die het vergoeden, maar ook hen die het niet vergoeden.

 

Ieder goed wezen, is een wezen dat onderdeel is van de Schepping. Moge de Schepping rusten in goedheid.

Ieder goed wezen, is een wezen dat onderdeel is van de Werkelijkheid. Moge de werkelijkheid tot goedheid komen.

 

Er zijn dagen dat goedheid een deugd is die geen vrede kent. en dat liefde in het hart geen verblijf heeft.

Moge die dag kort zijn, en moge die dagen weinig in getal zijn.

 

Moge de alomtegenwoordige Schepper, ons zegenen, Moge hij ons behoeden, Moge hij ons leiden zodat wij geen verkeerde keuzes maken.

Moge hij ons beschermen. Moge hij ons voeden. Mogen wij hem danken voor alles dat we van Hem krijgen.

Hij immers geeft uit goede hand.

 

geboorte en dood

Geboorte is een heilige gebeurtenis. Een kind wordt in de werkelijkheid gebracht. En draagt een liefdevol en vredelievend en blank bewustzijn. Er zijn geen conditioneringen van denken of anderszins.

Een geboorte is als een geschenk van de hemel. Een nieuw leven is begonnen. En men mag blij zijn met een geschenk van de Schepper. Immers alleen de Schepper kan leven schenken en nemen.

Als de geboorte voortijdig wordt afgebroken, Ken dan dat nieuw leven is gebroken, en dat oorzaak er niet was. Leed zonder oorzaak is geen goede zaak.

 

Moge de engelen verwachten dat leven niet gebroken wordt, en dat pijn of leed niet zonder oorzaak komt.

 

Er zijn ongeboren vruchten, die zware lasten dragen, en ook zijn er ongeboren vruchten die de moeder een last geeft. Maar verdraag het met verdraagzaamheid en liefdevolle genegenheid. Want die vruchten zijn vaak een heilzame uitwerking op aarde.

 

Schenk uw ongeboren vrucht de liefde die het nodig heeft. Praat met liefdevolle bewoordingen, over en tegen Hem of Haar. Doe goede daden, en toon uw naastenliefde uw barmhartigheid aan hen die u dankbaar zullen zijn. De armen, de zieken, en de buitengeslotenen.

Immers de sfeer rondom de vrucht is van belang voor de toekomst.

 

Er is een dag dat moeders soms hun kinderen haten, en dat ouders niet willen dat het geboren was geweest. Toch is leven meer waard als de haat van ouders. En zijn er altijd mensen, of wezens die ervan houden. Immers er is geen enkel wezen puur slecht, of puur goed.

 

Leer van je kinderen te houden, en schenk ze acceptatie, Schenk ze het hoogste heil door ze vrij te laten. Werk niet met straf en pijn door toebrenging. Maar werk met moeder en vader liefde. En leer het kind de liefdevolle daden, door zelf voorbeeld te zijn. En leg ook uw beweegredenen aan het kind uit. Leer het uw intenties kennen. En laat ook zijn of haar gevoel terugkomen in de dagelijkse gesprekken. Vraag ernaar zonder dwang, zonder dreiging, en vriendelijk.

Als kinderen het haten om hun hart bloot te geven, vraag hen dan wie het wel bij hen mag beluisteren. Immers ieder heeft in zijn of haar omgeving een volwassene waar hij waarde aan hecht of van wil leren.

 

Er zijn mensen die nooit moeder of vader liefde hebben gehad. En ook geen liefde van partners kennen. Draag hen op in uw gebeden, en betoon ze de vriendelijkheid, en oprechte genegenheid. Immers zij lijden.

 

Leer ook om uw vrienden te vergoeden voor hun daden, en betoon met gelijke goede daden. Maar schenk ook aandacht aan hen die geen vrienden hebben en verwacht van hen geen vergoeding. Maar schenk ze het zonder iets terug te verwachten.

 

Er zijn levens die er zijn om anderen te helpen, om je aan zo'n doel te geven is een goede zaak. Belangeloos, en eerlijk. Zonder negatieve gevoelens, uit liefde. Een doel is om goed te zijn. en zo'n doel mag nagestreeft worden en vergaart roem voor de mensheid.

 

Er zijn dagen dat het leven lijden is, erge pijn, en erg leed. Anderen begrijpen het niet, en herkennen het niet. U staat dan zo u voelt alleen, en er is geen hulp. Er is geen kans tot redding.

Dat is een erge dag. De tijding van nood is dan aanwezig. In nood mag men tot iedere goede macht bidden die er is, of die genoemd wordt. Maar kies niet opzettelijk voor kwade machten.

Alle beperkingen op goed gedrag vallen weg in tijden van nood.

Maar leer niet uit leedvermaak, of uit haat te doden of te schaden. Maar gebruik de middelen alleen uit beleefde pijn, of beleefde angst.

 

Er is geen middel die pijn onmiddelijk verzacht, de wetenschap kan het lichaam verdoven, maar de ziel kan niet verdooft worden tegen pijn die beleefd wordt. Dus erken dat de ziel van de Schepper komt, en breng het geen pijn toe, en berokken het geen schade. De ziel is een tempel van de Schepper. en mag de gebeden van zijn hart uitspreken zonder beperkingen.

 

Er is geen dag waarop de zon er niet is, Toch zijn er mensen en wezens die de zon niet kennen en niet gezien hebben. Zij lijden. Immers de zon komt met een vreugdevol gevoel voor velen. En zij is een behoefte van ieder wezen. Ken de Zon door ernaar te vragen. En vraag naar haar licht. Want men verkrijgt zijn goede daden deels door zonlicht te kennen.

De Aarde schenkt haar melk aan ieder wezen. Het water dat in de aarde zit, op de aarde stroomt, en uit de lucht komt. Is soms giftig en soms zwaar, Maar door reiniging ervan kan men drinken, en de dorst wordt gelest. Water is goed om te drinken, en als het niet giftig of zwaar is, en nog zonder bewerking van hoge temperatuur of chemicalien, dan is het nog levend, en reinigt het leven zich erdoor. Leer de wijsheid van moeder aarde, door water te drinken bij dorst. Leer de smaak van water kennen, en vraag ernaar bij hen die het nog weten.

 

Er is een nacht dat leed over de aarde valt, en dat de wezens nog leed kennen van vroeger. Maar er is ook een dag dat het leed geleden is en de nood vergeten.

Er is een dag dat Nood op aarde regeert. en dat niemand van pijn wordt vrijgesproken. Maar die dagen zijn weinig. en veel is er dat nog ongenoemd is dat leidt tot een beter leven.

 

Er is een dag dat men vreugde heeft over ieder geboren kind,

Er is een dag dat men vreugde heeft over ieder mens dat bestaat.

Er is een dag dat men vreugde kent vanwege de overvloed die bestaat.

Maar er is ook een dag dat men geen liefde meer herkent, en dat pijn een dagelijkse ervaring is.

Leer om in de jonge jaren, indachtig te zijn dat men in de ouderdom lijdt. En ken de goede daden die de ouderdom verlichten, en leer hen aan de andere mensen.

Er zijn mensen die het kwade een goed hart toedragen en vinden dat het een goede zaak is, en dat het een doel dient. Maar die mensen kennen niet de pijn en het leed die erdoor worden veroorzaakt.

Immers ieder mens vlucht van pijn en leed. in gelijke mate wordt men bang en krijgt men pijn. Maar de ene leert om snel te handelen, en de andere leert om te blijven zwijgen. En sommigen blijven in hun nood zonder te kunnen handelen. Zij lijden.

 

Leer om mensen niet van hun lichaam te beroven, en schenk ieder mens hun natuurlijke aanleg. Wijzig geen lichamen, naar onderworpen slaven. En verander geen chemicalien die men tot slaaf maakt.

Er is een dag dat men alles in de aarde ziet, en men leert van vroeger. en herkent het leed en de nood. Maar er is ook een dag dat men ervan afwijkt en de dingen doet die afgeraden worden en vreselijk.

 

Er zijn mensen die men ten goede denkt, die het kwade doen. En er zijn goede mensen die worden gehaat die men denkt het kwade te doen.

Leer onderscheid te maken, en leer geen mensen te veroordelen, en leer niet te haten. Maar schenk uw liefde naar de veiligheid van ieder wezen.

 

Er zijn mensen die een goede dag nodig hebben, en er zijn mensen die een goede dag kunnen geven.

Er zijn mensen die een kwade dag voortbrengen, maar er zijn ook mensen die in staat zijn het kwade te keren.

Leer de daden van uw jeugd te onderscheiden, en leer de daden van de wijzen te herkennen. Leer over pijn en leed door onderwijzing.

Leer over wijsheid door besef en inzicht.

Leer over het bewustzijn door het in ieder te herkennen.

Leer over behoeftes door ze te onderzoeken, en soms te verdragen, Maar kies voor gezondheid en leven.

 

Leer over wetenschap door ieder wezen respect en erkenning te geven.

Leer over wijsheid door het zelf te beoefenen.

Leer over inzicht door je hart open te stellen.

Leer over het kwade door wijzen, ouderen, ouders en vrienden erover te ondervragen.

 

Ken mens als een goed wezen, Ken mens als een wezen met aanleg tot het goede. Maar mensen kunnen kwaadwillend zijn dus wees voorzichtig.

Ken de mens als een liefdevol begin, en een wijs einde. Maar weet ook dat het kwade soms zonder oorzaak komt, en houd rekening met een kwade daad.

 

levenservaring

Het leven bestaat uit ervaring.

De mens ervaart de werkelijkheid.

Hij voelt pijn en genoegen. beiden in een heel leven.

Pijn is soms verschrikkelijk, en soms heel naar, en mensen willen wegvluchten, alles doen om het te vermijden.

genoegen daar verlangen mensen naar. genoegen is waar ze naar streven.

Mensen kunnen op twee manieren daar mee omgaan.

Een door in gedachten te denken aan dingen die ze kunnen doen om genoegen te bewerkstelligen. of iets dat het doel dient.

en twee door in de werkelijkheid alles te doen, en te blijven schouwen. keuzeloos gewaarzijn zegt krishnamurti.

 

Het is belangrijk om jezelf goed te houden, om op je gezondheid te letten. Om geen kwalijke gedachten te denken. Immers je conditioneert je denken.

Het neemt langzaam je voorkeuren over en geeft je terug waar je aan denkt. Ook als je het zelf niet wil.

Dus oefen je om vanaf je jeugd alles te denken dat je vrede schenkt. directe vrede op dat moment, en ook vrede als het mogelijk is op langere termijn.

Oefen je ook om vanaf je jongvolwassenheid niet te denken aan gedrag van jou, of jegens jouw betreffende seksualiteit.

Die gedachten zijn de meest verslavende en laten je terugkeren naar dat onderwerp. Vermijd elke seksuele gedachte.

Oefen in je jonge jaren om alleen te denken als het echt nodig is. En niet voor verpozing te fantaseren. Immers veel gedachten worden een gewoonte. En leer het te vermijden voordat het vast komt te zitten.

In je jeugd moet je leren omgaan met gewoontepatronen, dus wen je de dingen aan die je als volwassene en oudere nog wilt doen.

Als je als oudere of volwassene niet wilt roken, doe het dan ook in je jeugd niet. als je in je volwassen leven geen alcoholist wil zijn, doe het dan ook in je jeugd niet.

Zo werkt het met alle gewoonten die je opbouwt. Ook met het praten over bepaalde onderwerpen. of je zelf dingen afvragen.

Als je communiceert kies dan je woorden oprecht, en zonder bijbedoelingen. Kies ook om geen kwaadwillende intenties te koesteren, en als je ze hebt spreek ze uit tegen hen die je vertrouwt.

Alles dat in het licht komt, dat heelt.

Elke dag kent een weg om erdoor heen te komen. Kies ervoor om elke dag schoon te starten en geen plannen van de vorige dag mee te nemen.

Elke dag komt ook als een nieuw begin. Kies ervoor 's nachts te slapen, en geen bewustzijn te hebben, zoals het natuurlijk is.

Elke dag komt met wijsheid, kijk naar de zon tijdens de dag, en kijk ook naar de aarde.

Als je in je leven een overgave beleeft, het wegschenken van jezelf aan een hogere macht.

Besef dan dat je slaaf wordt van die macht. Een goede macht zorgt voor je en ook voor je gezondheid, maar een kwade macht doet je schade en brengt je tot verderf.

Dus leg vast op schrift waar je je aan overgeeft, en schroom niet om bij gevaar of eerder als je merkt dat het een slechte macht is je overgave terug te trekken.

Maar besef wel er zijn overgaves die onomkeerbaar zijn en die je niet de gelegenheid geven die terug te trekken.

Er is een daad die goed is om te doen, en dat is overvloed delen met hen die arm ziek of buitengesloten zijn.

Er is een daad die slecht is, dat is mensen die niet kunnen vluchten, en het niet willen, pijn doen, of leed toebrengen.

Er is een daad die goed is, dat is om je open te stellen voor alles om je heen, en te leren van de aanwijzingen van hen die je dierbaar zijn.

Er is een daad die slecht is om te doen, en dat is om alles ten behoeve van je zelf te doen, en geen mens te laten delen in je overvloed.

Er is een daad die goed is, en dat is jezelf ten goede gebruiken. Om alles wat de samenleving als goed ziet te doen.

Er is een daad die slecht is, een daad die door de samenleving als slecht wordt gezien.

Als je niet weet wat goed en slecht is. vraag ernaar bij mensen die je dierbaar zijn, en bij hen die als wijs bekend staan, en ga ook lezen in boeken die als heilig bekend staan.

Als je geen heilige boeken wilt lezen, of dierbare mensen kent, lees dan fabels, mythen, sprookjes of kinderboeken.

Als je geen leven meer hebt en geen vorm bezit om jezelf te redden. Kies dan om met je bewustzijn op de plaatsen te zijn waar hulp nodig is,en schenk je aandacht daar. Maar kies ervoor jezelf niet in gevaar te brengen. en bidt als je die mogelijkheid wel hebt.

Als je geen leven meer hebt en geen vorm bezit om jezelf te redden, kies dan om wijsheid via wat je ziet te bestuderen. Om zodoende wijs te worden, en je voor te bereiden op de toekomst.

Immers elk wezen heeft een toekomst. Vraag ernaar bij de Almachtige.

Is er grote acht dat iemand of jijzelf van een boosaardige macht is. Bidt hardop in de werkelijkheid tot de almachtige, en leg hem het hele probleem voor, zoals je het kent, zoals je het gezien hebt, en zoals je erover denkt. En vraag anderen er ook naar. En vertel het aan dierbaren van jouw en de desbetreffende persoon. Maar wees vriendelijk en leg de schuld niet bij diegene waar je zorgen over hebt, maar beschouw hem als een kind die niet wist wat hij deed.

Er is een daad die slecht is om te doen, en dat is kwaad spreken over anderen, of kwaadwillende gebeden te richten aan hogere machten. Immers de muren hebben oren, en je weet niet wie het hoort.

Er is een daad die goed is om te doen, en dat is anderen richten op het goede in hen, op waar ze goed in zijn en vredelievend mee kunnen zijn. En richt het ook in je gebeden tot de Schepper.

De werkelijkheid is voor iedereen hetzelfde, alleen onze waarneming verschilt.

De werkelijkheid is voor iedereen hetzelfde, en onze gevoelens zijn in gelijkwaardige situaties hetzelfde. Immers we zijn allen van dezelfde soort. Gelijke vormen hebben gelijke reactiemanieren.

de werkelijkhedi is voor iedereen hetzelfde, alleen de plaats waar we zijn en wat onze geschiedenis is verschilt, en dat bepaald hoe wij reageren.

De werkelijkheid is hetzelrde, en het bewustzijn is hetzelfde. Pijn is lijden, en genoegen is aangenaam om te voelen.

Ken de wereld als vergankelijk, Maar ken de ziel, het bewustzijn als onvergankelijk.

Ken de wereld als een groei en verval, maar ken bewustzijn als een stabiel waarnemen, met gevoel en zintuigen.

Ken de wereld als behoeftevervulling en strijd, maar ken bewustzijn als het beleven van genoegen en pijn.

Ken jezelf als een stabiele aanwezigheid in de werkelijkheid, en kies ervoor niet te denken.

Ken jezelf als een vredelievende ziel, en kies ervoor geen kwaad te doen, en geen schade de berokkenen aan levende zielen.

Ken elk bewegend wezen, en elk wezen dat in andere vormen bewustzijn vertegenwoordigt als een levende ziel.

Ken elk wezen dat stil is en niet beweegt als een uitingsvorm van de Schepper, en respecteer het bestaan. Verspil het niet, en doe geen onnodig schade.

Leer om in je jeugd al het goede te zoeken, en het kwade te verdragen.

Leer in je jeugd al om alles te bejegenen als vriendelijk, en jezelf vriendelijk te verdedigen tegen het kwade. Of vraag het aan hen die het kunnen.

Als je leven in het kwade ligt, leer dan om het kwade ten dienste van het goede te stellen.

Als je leven in het kwade ligt, keer je dan om en ga naar de Schepper vraag hem om je leven te veranderen.

Kom in het leven van de Schepper, en vraag hem in je leven te komen.

Leer van jezelf, leer van hoe je je voelt bij pijn en genoegen, en leer hoe je voor de lange termijn genoegen kan bewerkstelligen.

Leer door ook eerlijk te zijn, naar anderen naar jezelf.

Ken je zelf als goed wezen, Immers ieder wezen heeft recht om goed te mogen zijn. Geen mens of wezen mag je ervan af houden.

Er zijn wezens die kwaadwillend zijn, ze doen schade, en ze geven verderf, vlucht van hen.

Er zijn wezens die kwaadwillend zijn, ze doen schade, en ze geven verderf, vraag hen die sterk en machtig zijn om hen te begrenzen.

Er zijn mensen zoals wij, die kiezen voor het goede. Maar toch zijn wij niet in staat het kwaad te stoppen. Laten wij indachtig zijn, en de Schepper zoeken.

 

almachtig

Almachtig,

Alles wat we tegen Hem zeggen heeft serieuze waarde.

Alles wat we doen in zijn naam heeft serieuze waarde.

Woorden worden misschien niet teruggetrokken,

en krijgen werkelijkheid.

Gebruik je woorden met liefde, vrede, en goede bedoelingen, en uitingen.

Want er is geen kans als het eenmaal gebeurt om het misschien goed te maken.

Leed is niet afkoopbaar met geld.

Immers leed en pijn zijn voor ieder heel vreselijk.

 

Schenk de goeden aandacht,

Schenk de kwaden je liefde op een veilige manier.

 

Kies altijd je woorden met zorg,

Doe je daden oprecht zonder kwade bijbedoelingen.

Denk altijd aan wat je vroeger voor gedachten had, en toets of je de liefde nog hebt van je jeugd.

Heb de intenties die helden, heiligen, wijzen, en profeten laten zien.

Maar doe alleen liefdevolle nietschadelijke daden.

Kies voor een goed leven.

Kies voor het opdragen van je daden aan de almachtige,

en aan de zwakkeren die niet meer gered kunnen worden, en aan je zorgbehoevenden.

Door goed karma, gaat het geloof vooruit.

Veroorzaak goed karma, door goede daden te doen.

Leef alsof je elk moment maar een keer leeft, en niet over kan doen.

De tien geboden van het christendom, Naastenliefde, en God's liefde. zijn de twee belangrijkste.

De 5 richtlijnen van het boeddhisme zijn ook waar. Geen bedwelming, Geen lust, Geen oneerlijkheid, Geen afwezigheid door het denken.

Volg elk gebod, vanaf het begin van je leven, of wanneer je ervan hoort of ervoor kiest.

Des te eerder je begint met het volgen, des te groter je mogelijke geluk.

Wat er na het leven is, is voor ieder onzeker, maar aan kinderen wordt geleerd.

Als je goede daden doet, en iedereen goed behandelt ga je naar de hemel,

Als je kwade daden doet, en mensen schade doet, of andere levende wezens ga je naar de hel.

Sommige religies stellen dat als je je aan hen profeet, heilige, wijze, zone Gods, god, of incarnatie overgeeft dat je ook naar de hemel gaat. Maar dat springt voort en brengt voort de goede daden.

 

Er zijn mensen die voor het kwaad kiezen,

Er zijn mensen die kiezen voor het volgen van boosaardige machten,

Er is geen zekerheid of mensen ervan terugkeren,

Maar moge de almachtige hen genadig zijn die goed willen zijn, zelfs in tijden van duisternis.

Moge de almachtige de liefde opmerken van hen die het goed bedoelen, ook al vormen hun daden zich tot duisterheid.

 

Elke daad die gedaan wordt kan niet teruggenomen worden. De werkelijkheid gaat door en kent geen uitwissen.

Maar nieuwe daden kunnen genezen wat eerder is gedaan. Onomkeerbare wonden zijn niet te herstellen.

Leed en Pijn is geleden. Maar kan aanwezig blijven. Kies ervoor geen pijn te doen, en geen leed toe te brengen.

En ken je anderen die pijn hebben of lijden. Help ze binnen je mogelijkheden.

Soms zijn er mensen die bewust leed of pijn toebrengen. Dan hoort er een regeling te zijn om dat in de samenleving te beperken.

Soms zijn er mensen die bij vergissing leed of pijn toebrengen. Er hoort een regeling in de samenleving te zijn die dat beperkt.

Pijn en Lijden dat toegebracht wordt, mag niet bestraft worden met hetzelfde middel.

Oorlog en aggressiviteit zijn een zaak die voor ieder die slachtoffer is, pijnlijk en leedvol zijn. Pijn en lijden betekenen.

Een rechtvaardig heerser kiest voor regelgeving die de goeden laat groeien, en de boosaardigen beperkt in hun kracht en mogelijkheden.

Een goed man, kiest voor goede daden, goede gedachten, en goede intenties.

Een goede vrouw kiest voor liefdevolheid, oprechtheid, en goede daden.

een kind kiest voor gehoorzaamheid aan het goede.

Een bejaarde kiest voor wijsheid.

Een goed mens kiest voor alles dat helpt zijn goedheid te stimuleren en voort te brengen mits het geen schade toebrengt.

Een opkoping van slaven van boosaardige machten, is een zaak die alleen machten die groter zijn dan die, kunnen doen.

Het vragen aan de almachtige van zulke dingen, is een goede zaak. En als de almachtige bestaat, en gebeden verhoort zal hij aandacht hebben voor die zaken.

De vraag of leed en pijn te voorkomen is, is voor ieder een zaak die medeleven en medelijden veroorzaakt. Voor ieder die gevoel heeft.

Immers mensen zijn elkaars broeders en zusters. Ook je vijanden zijn je broeders en zusters. Dus vraag hen bij de almachtige te zegenen en genade te geven.

Kies ervoor al je vijanden goed te achten, en goed te zijn ook tegen hen die je haten.

 

Er is na de dood, zover ik weet geen daad die je nog kan doen om alles te vergoeden, of om mensen kwaad te doen. Maar er is geen kennis van na de dood.

Er is voor de geboorte geen daad die je kan doen om je leven te bespoedigen of vruchtvol te laten verlopen, of daden uit het verleden te vergoeden of te veranderen.

Er is niet zoiets bekend. Dus kies ervoor in je huidige leven alles te doen om het leven goed te doen. En anderen niet te schaden.

Immers een goede naam, is beter als slechte daden. Een goede naam bestaat uit vredelievende bedoelingen, en liefdevolle, en goede daden. Naar iedereen die het nodig heeft, of in nood is.

 

 

de goede herder

De Goede Herder,

Er was 2000 jaar geleden een aanmerkelijke baby,

Hij leefde bij zijn ouders. en hij dronk melk en at honing.

Hij werd met zijn ouders uitgedreven naar Egypte maar keerde later terug.

Toen hij terugkwam, zei hij de werken van zijn Vader de Almachtige te moeten doen. En onderwees hij de schriftgeleerden.

Na een tijd begon zijn taak om zieken te genezen, lammen te laten lopen, dommen slim te maken, en blinden ziende.

Bij zijn onderwijzingen brak hij het brood en deelde het in overvloed. Ook de vissen kwamen met velen in zijn netten.

Zijn wijsheid was van een soort die harten warm maakte en aanzette tot vredelievendheid.

Hij was zichzelf en diende zijn Vader. Geboren uit een maagd en ontvangen van de Heilige Geest. Was hij vanaf geboorte rein.

 

Later volgens de overleveringen stierf hij als schuldoffer voor ons mensen, en gaf hij op die manier onze reinheid en onze macht om tot de almachtige te naderen weer terug.

 

Moge hij evenals voor anderen mijn verlosser zijn, mijn wonderbare raadgever, mijn sterke rots, en moge hij nu en in de toekomst een vredesvorst zijn.

 

Hij is de macht die iedereen heil kan geven, en gezondheid, Hij geneest, Hij redt, Hij leidt, Hij geeft, Hij voedt.

 

Jezus Christus u bent altijd mijn herder geweest, na soms van u af gedwaald te zijn, wil ik altijd in uw aanzijn verkeren om tegen de boze wolven beschermd te worden.

 

geloof

Geloof is vanzelfsprekend voor mensen die dat graag willen, die ernaar verlangen, die er veel aandacht aan besteden.

Geloof is een zekerheid, als je oprecht bidt. Als je veel voor Jezus Christus doet.

En Geloof is veilig als je Jezus Christus je leven geeft.

Niet door dood te gaan, of jezelf in het gevaar te storten, maar door je als levend instrument in zijn handen te leggen.

Hij kan dan doen wat hij wil met jouw leven.

Het verandereren en zijn boodschap via jouw brengen. Dat veel beter is als wat wij kunnen doen met ons eigen leven.

Laat Jezus Christus toe in je leven, en laat Hem uitleggen wat hij met je wil.

 

Hij is echt de beste ook voor jouw leven.

Eem topsporter die elk duel wint.

Een atleet die de strijdloop wint.

Een vorst die rechtvaardig regeert.

Een wetenschapper met de beste lonendste uitvindingen.

Een verpleegkundige die ieder hart wint.

Een zanger of zangeres die goud verovert.

 

En wat kan hij voor jou zijn?

Kies zelf je hebt de vrijheid. tot aan het einde van je leven mag je kiezen.

Geen druk, geen pressie, een vrije keuze.

Je mag het baseren op wat je hoort, ziet, leest, of zomaar zonder reden.

Alles mag.

Je mag wachten totdat je blijk krijgt van liefde, of erom vragen. Of juist uit angst je eraan geven.

Wat je maar wil.

De keuze is in ieders hand.

 

almachtig

Almachtig is Hij

Alomtegenwoordig is Hij

Aanwezig is Hij

 

De Almachtige mag in mij zijn, Mag mij in eigendom hebben, en mag mij veranderen naar zijn goeddunken.

De alomtegenwoordige mag mij zijn, mag in mij wonen, mag mij zien in het geheel.

Aanwezig mag Hij zijn in Mij. Tot in het diepste van mij, mag hij wonen, en mag hij in bezit nemen.

Het is een offer aan Hem. Levend, en als Levend wezen.

De Dood zal hij niet krijgen, maar een Levend wezen.

 

Als je denkt van vreemde machten te zijn, vraag dan de almachtige om jezelf terug te kopen, je leven terug te kopen, of op welke manier je ook jezelf wil aanduiden.

 

muziek

Muziek is een inspiratie die door muzen wordt gegeven. Soms dan lijken mensen inspiratie te krijgen. Een goed idee, een ingeving, een impuls die levens verandert. soms redden ze mensen, soms winnende technologieën. Maar zijn dat de muzen. Of is dat inspiratie van hogerhand.

 

In het verleden werden wel muzen aanbeden. Gedichten die zichzelf via de handen van de dichter dichten. en eposschrijvers die naar de stem van de goden luisterden om ze op te tekenen.

 

Soms is het een geest die een boodschap die wat onvolmaakt overkomt overbrengt. Maar er zijn ook boodschappen van hoge kwaliteit.

Enkele die ik kan noemen zijn de maha bharata, een cursus in wonderen. eigenlijk alle boeken die door handen worden geschreven zonder dat er eigen redenering of overweging achter zit. of logisch verklaarbaar is. kan inspiratie genoemd worden.

Maar inspiratie kun je vragen waar hij vandaan komt. Soms bidden mensen om inspiratie. Soms krijgen mensen het gratis voor niets.

De ene krijgt er meer van de andere minder.

 

Inspiratie. in spiritus. Het komt je ziel binnen.

Soms hebben ze in volksreligies dat geesten van overledenen de mensen hun tekst ingeven, of hen aanzetten tot het maken van een boodschap.

Soms is het een engel die helpt of geleidt.

 

Maar wat is echt de oorsprong ervan.

 

De psychologie zegt dat het het onderbewuste is die een eigen leven leidt, en soms naar de oppervlakte komt.

de filosofie noemt het soms bij een ingeving, of een vervoering die er de bron van is. of een hogere macht die je liefde geeft.

Maar de westerse wereld ziet alleen nuchtere wetenschap als een profijtelijke bezigheid.

 

Alles dat zo maar komt, uit het niets. wordt afgewezen. Als het glaasje draaien is, is het spannend voor jongeren. Maar als het meer is. een grotere boodschap, dan is het al een duistere zaak.

 

Als overledenen nog zouden leven, en bij ieder levend wezen op hun handelingen kunnen toekijken, en kunnen sturen in ons gedrag.

Zouden ze dan vrede willen brengen, of zouden ze voor zichzelf een gunstige geboorte willen bewerken. via de wensen die ze zelf hebben.

 

Het is natuurlijk mogelijk dat overledenen alle gebeden die aan god gericht worden verhoren, of uitvoeren. als zijnde een soort engelen.

Maar het kan ook zijn dat alles dat we zelf niet doen, door hen gedaan wordt. (als het onszelf betreft).

 

welke bron het ook is die ons inspiratie geeft. We mogen er blij mee zijn. Want soms is een hoop van onze technologie op zulke inspiratie gebaseerd.

En als dat de toevallige wensen van overledenen waren, dan zouden mensen die onder zonden, of criminaliteit gestorven zijn waarschijnlijk de hele aardbol in de as leggen. Dus zou er meer moeten zijn als wat we zien, of veronderstellen.

 

Misschien zijn er engelen die ook ideeëen of teksten ingeven. Of een orde in de natuur die ons helpt. en die de schepping leidt naar een goed werkend geheel.

 

Immers in de bijbel staat dat God de wereld in 6 dagen maakte. maar dat het wel gedurende tijd geschiedde. Niet van het een op andere moment. en misschien zijn we nog steeds bezig te groeien, naar een goede samenleving. Immers zouden de woorden van heiligen, profeten en andere godgeliefden geen kracht hebben,

 

Inspiratie, als je het wil dan krijg je het als je de juiste bron erover bevraagt.

 

een tijdje geleden

Een tijdje geleden heb ik mijn zonden beleden.

Een tijdje geleden, heb ik mezelf betreden.

een tijdje geleden was en ben ik in leven.

een tijdje geleden was er tijd van een heden.

maar nu ben ik hier.

en nu ben ik op dit moment

in een eeuwig moment

in een tijdloos heden.

in een moment dat voor altijd is.

een moment dat eeuwig dezelfde ruimte vult.

de ziel in de werkelijkheid gegaan.

en de ziel door voor eeuwigheid in gedaan.

maar de ziel is de mens de zelf die ziet.

de wezenskracht die zien, voelen, horen heet.

in sommige talen heet hij de geest.

en bestaat hij uit alle wijsheids en intelligente krachten van het wezen.

in sommige talen heet hij gewaarzijn, zijn of bewustzijn.

in sommige talen heet hij de tijd. in andere heet hij slechts een kennen, een schouwen. en sommige ervaringen opdoen.

maar in geen enkele wordt hij genoemd zonder naam. zonder vorm. immers mensen proberen te duiden wie ze zijn, en beschrijven alles ten opzichte van het middelpunt.

ze zijn als was in handen van de maker, en gieten de vorm van hun zelf in al hun daden.

ze vormen hun wezen naar de daden en de gedachten die ze hebben gehad.

ze weten niet wat hun oorsprong is, en kennen henzelf niet.

totdat ze zelf tot inzicht komen, en de wijsheid tot hen komt in de gebaren der tijd.

de symbolen van de eeuwigheid. de taal van de schepper tot hen spreekt.

en hun wijsheid ontgint tot een nieuwe mooie dag.

maar is er dan een mens die alles weet vanaf het begin van de tijd.

of is er een mens die niets weet, en zelfs niet van zijn bestaan.

Is er een mens die kennis heeft van zichzelf. en toch nog fouten maakt en schuld voelt.

Wat is de mens dat hij keuzes maakt, en keuzes giet in de vorm van zijn karakter.

en is hij de mens die een karakter maakt uit de leerstellingen die hij heeft geleerd.

Of is hij de mens die kiest zijn kennis te vergeten, en op te gaan in het nu.

Leert hij dan, of is hij aanwezig.

Voelt hij dan of is hij afwezig.

is hij dan. of is hij niet.

Maar het is de mens die kiest, giet ik mijn zijn in een vat, of giet ik mijn aanwezigheid in de werkelijkheid.

Is de dadenkracht genoeg om verlichting te bereiken. of is de zielekracht onwetend van eigen zijn.

Is de kracht van de ziel genoeg om de wereldse sterfelijkheid te overstijgen. of is de schepper ongegrond, en kiest men voor eigen daden.

kiest mijn hart voor de schepper, of kiest mijn hart voor zijn eigen kracht.

is mijn hart op goedheid gericht, of is mijn hart een hart dat voordeel boven goedheid kiest.

is voordeel uit op belang van schade, uit op belang van eigen overwinning of is mijn belang dat van ieder ander.

en kies ik een goede bron te volgen, de kracht die anderen geneest, die anderen vrede brengt.

Is mijn geloof er een van onvrede, kies ik om mijn geloof te brengen door wapens en geweld.

of is mijn geloof een geloof van vrede door vredelievende daden, of een geloof van liefde door liefdevolle woorden.

Mijn kracht is de kracht van de aarde. die de macht brengt aan de goeden der aarde.

Leert van mijn kracht die is gegeven om de orde te brengen aan hen die orde minachten.

Om de wijsheid te leren aan hen die geen vorm hebben. Om de liefde te brengen aan hen die liefde niet mogen hebben.

Leert de wijsheid van de schepper door naar de daden van de aarde te vragen.

Leer van de aarde dat de wijsheid van de schepper ook in haar is gelegen.

Dat ook het water, een kracht is die de mens draagt. dat het de melk is die aan pasgeborenen wordt gevoed.

de melk die eeuwig leven geeft. die de mens gericht houdt op de waarde van het gevoel.

een mens is een waarde die voor eeuwig is gegeven. Maar is zij zichzelf een last of een goed doel.

er is maar een mens die goed heeft geleefd, en dat is de mens die jij bent, die de zegen kan kiezen of een last.

de zegen om vrede te brengen, om liefde te brengen, om goedheid te brengen. om deugd te beoefenen, om wijsheid na te streven, om je liefde in je daden te betonen.

de last, om anderen kwaad te doen. geweld te bedrijven, gedachten ten kwade. te haten, en te schaden.

Maar de mens is maar een keuze gegeven. kies ik het goede, of het kwade.

is de keuze verkeerd gekozen, wacht de kans af dat je op nieuw kan kiezen. want een pad dat gelopen geen zijwegen kent, is soms een gegeven.

ben je in diepe nood door geleden schade, kies niet om je vervolgers te haten of te schaden, maar uit angst of zelfverdediging is het toegestaan om daden te plegen.

ben je in gevaar door eigen kracht, ben je het slechte pad op gegaan, en wil je niet langer meedoen. Kies dan om de wet te volgen, bescherming te vragen, en je collega's naar de wet te brengen.

ben je door eigen kracht gevallen voor de lusten der aarde, kies dan om alles te laten staan, en te gaan naar een plaats waar het je niet meer kan schaden.

is je leven vergooit en heb je geen kracht meer, heb je geen energie meer. Kies dan om het gebed te richten aan de bron van je leven. en vraag om je een kans te gunnen om te leven.

Voor ieder die een kans wil, is het een gegeven om te bidden tot de Aarde, tot de Schepper, want beiden zijn de bron van je wezen.

Want de Schepper leeft, en de Aarde leeft. want beiden zijn in een eeuwig heden. beiden hebben kracht om genezing te geven. beiden zijn als goedheid in een leven aanwezig.

Werk je voor eigen kracht, werk dan ook voor de armen der aarde.

Werk je voor eigen voordeel, werk dan ook voor zieken als ze nood hebben aan eigen leven.

werk je voor je eigen belang, kies dan geld voor de buitengeslotenen als doel voor het aandeel in je leven.

is je leven niet meer goed bedoeld, en ben je een symbool van het slechte der aarde.

volg dan de weg van de aarde. en aanvaard elke kracht die je wordt gegeven. Maar keer haar tegen de gever.

is je weg meer een weg van licht, kies dan de zon als raadgever. en werk voor je leven.

is de zaak meer genaamd naar de maan, kies dan om je leven aan de schepper te geven, en je aan de maan terug te vragen.

Een inwoner van de aarde, hoort niet bij een lager gegeven.

er is een dag dat wijsheid wordt bemind, en dat mensen naar haar vragen. dus bewaar alle mooie gebeden, en alle wijze delen.

Want er zijn dagen dat wijsheid niet stroomt op moeder aarde. maar dat zij woest is en ledig. en het schrift niet meer is, en woorden niet zijn gegeven.

er zijn avonden dat vrede bloeit. leer dan je vrucht te delen. je inzichten, je wijsheden, je spreuken, en je daden.

Geef ze aan hen die ernaar vragen. en leer ook om kinderen en jeugdigen je licht te schenken.

Maar geniet ook van je laatste dagen. en kies vrede als tijd. en kies rust als basis, en kies geduld als deugd.

Want vele dagen zijn er die zijn gevuld met bitterheid, en met angst, en met ongeduld.

Want de tijd die de avond vult is soms een tijd van angst en ziekte, bitterheid en dood. Menig mens heeft geen kennis van deze zaken.

wanneer de tijd een geloof aanneemt, de ziel haar krachten leert, de geest haar daden ziet, de mens zijn gevoelens herkent, de wezenskracht zijn vermogens ziet.

Dan is het tijd om jezelf te gunnen aan de Schepper, en met eigen kracht te bidden tot de Allerhoogste naam.

de naam die in elke tijd wordt gegeven, aan ieder volk wordt geleerd. aan ieder wezen bekend hoort te zijn. een naam die zonder geweld wordt gebracht.

een naam die zonder onvrede mogelijk hoort te zijn. een naam die in gevoel vrede oproept, die in gedachte een mooie daad is, en in de werkelijkheid een leven gevuld met bijzondere gebeden.

er is maar een dag die zo ontstaat. en dat is voor ieder wezen de dag dat hij verlangt naar zijn bedoeling, en naar de betekenis van zijn leven.

 

geloof

geloof is goed als je goedgelovig bent

geloof is licht als je lichtgelovig bent

geloof hoort erbij als je bijgelovig bent.

het is een deugd om te geloven. maar geloof in de mythen , legenden ,sprookjes en fabels die er zijn. want de vele teksten zijn als wijsheid die in beeldspraak is gegeven.

Leer ervan. in je jeugd door ze te lezen, als volwassene door ze te overdenken, en in de ouderdom door ze voor te leven.

 

overgave

overgave, is soms een daad aan een hogere macht.

overgave is soms een idee om je te onderwerpen aan de ideologie, of de normen en waarden van een filosofie of religie.

overgave is soms een gevoel om iemand of iets te dienen, en jezelf ervoor op te offeren.

overgave is soms een gedachte, om jezelf op te lossen in het gewaarzijn

overgave is soms een daad die onomkeerbaar is, ook al lijkt het anders.

overgave is iets dat heel bijzonder is.

je kan het maar een keer in je leven.

dus kies juist waaraan je je overgeeft.

want de tweede kans is voor diegene aan wie je je hebt overgegeven.

 

overgave, je wordt of van je vriend als je liefde voelde, of van je vijand als je angst voelde.

overgave, je wordt van je leermeester als je onderwijzing goed was,

overgave, je wordt van een slechte macht, als je religieuze demonen noemt.

overgave. kies juist want de keuze krijg je een keer,

overgave, je hele leven houdt je dezelfde kans.

overgave, verhaast je keuze niet, en kies goed.

overgave, aan het goede is altijd veilig.

overgave, aan de hoogste goede macht is altijd veilig.

overgave is alleen goed als je er later vrede door voelt, of voldoening, en vrede uit je daden komt.

overgave het is een gunst die iedereen krijgt.

overgave. het is een zegen voor de mensheid om je aan de allerhoogste te geven.

overgave, het is geen dwang, drang, dreiging of manipulatie waardig.

overgave, het is zonder wonde of dood een goede zaak.

overgave. bij oorlog is het meestal vrede.

overgave. bij aanbidding is het meestal wijsheid

overgave. bij deugd is het meestal liefde.

overgave. bij tijd is het meestal aanwezigheid.

overgave is hetzelfde als onderwerping en als het weggeven van jezelf aan die macht

 

almachtig

Almachtige, is de heere.

Almachtige is de verlosser,

Almachtige is de Vredevorst,

Almachtige is de Wonderbare raadgever.

Almachtige is de sterke rots.

Almachtige is zijn naam.

Almachtige is de Almachtige.

Almachtige is de alwetende.

Almachtige is de Alwijze.

Almachtige is de alomtegenwoordige.

Hij is de bron van het Goede.

Hij is de personificatie van het Goede voor sceptici.

Hij is de principiele toegang tot het goede voor hen die principes najagen.

Hij is de deur naar de goede schaapskooi voor hen die in beeldspraak geloven.

Almachtige is de naam van het aangeroepene.

Almachtige is de naam voor hen die hogere machten aanbidden.

Almachtige is er maar een, en een is die naam waardig.

Almachtige is overal.

Almachtige is altijd.

Almachtige is de eerste en de laatste.

Almachtige is in het midden en overal tussenin.

Almachtige is altijd in iedereen aanwezig.

Almachtige heeft de aarde geschapen.

Almachtige heeft de sterren geschapen.

Almachtige heeft de werkelijkheden geschapen.

Almachtige heeft de tijden geschapen.

Almachtige heeft de mens leven in geblazen.

Almachtige heeft de mens zijn intelligentie gegeven.

Almachtige heeft de mens bewust gemaakt van het goede en kwade.

Almachtige heeft de mens gemaakt naar zijn evenbeeld.

Almachtige heeft ons de wil gegeven goed te worden en gelukkig te worden.

Almachtige heeft ons leven gegeven om zijn eer te dienen.

Almachtige heeft ons leven gegeven om naar hem op zoek te gaan in ons leven.

Almachtige heeft ons leven geschonken om ons te onderwijzen.

Almachtige heeft iedereen gelijke kansen gegeven, en gelijke rechten.

Immers iedereen kan Almachtige aanbidden.

Almachtige is er voor iedereen. en houdt van iedereen evenveel.

Alleen de uitverkorenen geven zich aan hem over. en dat zijn de mensen die het graag willen, en het doen. en ernaar smachten om hem te leren kennen, en hem in hun wezen te laten werken.

Alleen de uitverkorenen komen in het koninkrijk god's

uitverkoren zijn betekent dat je Almachtige wil leren kennen, dat je hem wil ervaren, dat je tot hem bidt en wacht op antwoord. dat je je leven aan hem geeft.

Almachtige is die is en die zijn zal.

 

een mooie daad

een mooie daad is:

als je mooi bent, schoonheid hebt, je inzetten voor andere mooie mensen.

als je rijk bent, je inzetten voor andere rijke mensen

als je slim bent, je inzetten voor andere slimme mensen

als je goed bent, je inzetten voor andere goede mensen

als je kind bent, je inzetten voor je ouders,

als je oud bent, je inzetten voor je kleinkinderen

als je deugdzaam bent, je deugden verbeteren,

en als je niet mooi bent,

is het een deugd om alles te doen wat je wil, want daar wordt je mooi van.

maar stel de grens op de landswetten.

Want als je doet wat je wil, bouw je innerlijke kracht op, wilskracht, en die komt op je uiterlijk als schoonheid.

daarna mag je weer zelfbeheersing oefenen om goedheid, of slimheid, of kracht als doel te hebben.

 

Voor mensen is het beste om niet alleen mooie daden te doen, maar ook goede daden. Want uiteindelijk win je er niets mee om alleen op deze genoemde manier mooie daden te doen.

Goede daden zijn nuttig voor de samenleving. Daar help je de samenleving als geheel mee.

 

het is een kanttekening bij wat maatschappelijk gangbaar is. Namelijk dat mensen over het algemeen alleen zichzelf verrijken en niet naar de arme en lijdende mens omzien.

Van het doen van goede daden, wordt je een mens die een echt hart heeft. een hart dat leeft en warm is.

 

een goede daad

is soms snel gedaan,

Als je crimineel bent, meld je bij de politie,

Als je gestolen hebt, meld je bij de winkelier,

Als je rare dingen doet, meld het bij je ouders of je partner.

Als je niets doet en wel moet doen, vraag je dan af of je er juist mee doet,

Als je niet gelooft in goede deugden, vraag het ouderen.

Als je geen vriendschap toelaat, vraag kinderen om hulp.

Als je geen partner hebt en wel zou willen, ga dan naar je moeder of vader.

Als je veel geld hebt, ga dan naar de kerk en geef het daar.

Als je veel kunst hebt, geef het aan goede stichtingen die geld nodig hebben.

Als je veel populariteit bezit, ga dan christelijke en religieuze uitspraken adverteren met je eigen identiteit als promotie.

Als je veel macht hebt, gebruik het dan om kinderen en armen te helpen.

Als je veel inzicht hebt in gevoelens, ga dan naar gevangenissen en praat met gevangenen.

Als je veel inzicht in het denken hebt, ga dan naar psychiatrische ziekenhuizen en praat met hen.

Als je veel te veel doet, ga dan goede dingen doen. vrijgevigheid aan armen, werk voor een kerk, of dat soort dingen.

Als je lui bent en niets durft of wil, ga dan mediteren, ga stilzitten niets doen, niet denken.

Als je te veel honger hebt, eet dan wat tuinaarde. soms elke dag een halve dobbelsteen.

Als je teveel dorst hebt. drink dan water uit een bron. liefst zo vers mogelijk.

Als je teveel verslaafd ben aan drugs of drank, kies dan dezelfde smaak van non verslavende stof houdende aard. soms is het een verslaving aan de smaak

als je niets durft vanwege trauma's praat dan met iemand die je vertrouwt, en zeg het allemaal, en ook je gevoel erbij.

als je niet durft te bidden, ga dan naar de kerk en vraag hen te bidden.

Als je niet naar de kerk durft vanwege je zwarte geloof, ga dan naar een tempel van een andere godsdienst.

Als je magier bent, ga dan witte magie doen, met psalmen.

Als je heks bent en kruiden hebt om op bezemstelen te vliegen, ga dan de kruiden gebruiken om mensen naar de werkelijkheid te brengen.

als je medicijnman bent, een dokter, ga armen helpen in je vrije tijd, en maak er ruimte voor. hen die geen verzekering hebben. en betaal de medicijnen uit eigen zak.

als je regeringslui bent, en het land wil regeren, ga dan alles opschrijven wat je zegt in de kamer, en zeg dat tegen 3 arme mensen, en vraag hun mening en luister ernaar.

Als je koningin bent, en je wilt goed doen, verkoop al wat je hebt ook je geld, en koop een parel van onschatbare waarde. en geef die aan een arme man of vrouw, en zeg dat hij christus mag hebben. en doe dat elke keer als je rijk wordt. en vraag daarna anderen jou geld te doneren. voor hun blijdschap met het koningshuis.

als je keizer bent, dan moet je de almachtige boven je erkennen want er is een fout spreekwoord dat zegt dat de duivel dan heerst.

als je prins bent, kies dan een arm boerenmeisje als vrouw.

als je prinses bent, kies dan de rijkste man, en vraag hem de bedelstaf voortaan te hebben, en laat hem praten met iedereen die hij tegenkomt, en vraag elk jaar naar zijn mening.

als je een man bent, kies ervoor om elke vrouw te laten staan en god je vriendin te noemen.

als je een vrouw bent, kies dan om elke man te laten staan, en god je vriend te noemen.

als je een kind bent, dan hoor je je ouders te gehoorzamen, en te vragen om raad, maar je mag het ook aan je opa en oma vragen.

als je een ouder iemand bent, dan moet je oppassen want in deze samenleving zetten ze je hert liefst aan de straat. en vraag dan je kinderen om je geld alvast uit te geven voor je dood, dan zijn ze blij met je.

dan geniet je van je eigen gaven.

als je iemand bent die zich niet aangesproken voelt, ga dan naar de kroeg en vraag een rondje voor iedereen op jouw kosten, en kijk of mensen begrijpen dat ze een goede daad hebben ondervonden.

 

Goede daden zijn een mooi begin aan een nieuw leven, maar ga ook op zoek naar de bron van goede daden, om jezelf te verbeteren, en je goedheid te staven. Vraag de Almachtige om hulp, en het is een wens om dagelijks met Hem in gesprek te zijn.

 

de koning

De koning is een vorst,

Uitmuntend in deugd,

Goed in verdediging van het land,

expert in wetenschap, charismatisch in leiderschap, de voortreffelijkste zanger, bovenal een topper in menswaardige aangelegenheden.

 

Maar al die dingen zijn niet belangrijk,

Hij is goed van hart, en dient de Heere. de Heere der Heirscharen.

Zo wordt hij genoemd in de statenbijbel.

Maar hoe noemen we hem echt:

God, Schepper, een term die interreligieus is, en gekenmerkt wordt door almachtigheid, alomtegenwoordigheid.

Laten we in religies de verbroedering zoeken.

Door God in alle religies dezelfde functie te laten hebben, en onze god, in elke religie de eigen naam te laten houden die het heeft.

Maar niet meer in naam van die ene god strijd te voeren tegen anderen met dezelfde god maar een andere naam ervoor.

 

Is god gedeeld, is de ene gedoopt in God met de naam Jehovah, en de andere in de naam Vishnu, en de derde in de naam Allah.

Laten we ook God niet verdelen. en ook niet zijn naam opsplitsen.

Vraag anders, aan je goden om de andere zelf aan te wijzen en duidelijk als bedeverhoring te geven dat de andere goden slecht zijn, en op grond van welke argumenten of feiten dat blijkt.

Natuurlijk gewelddadig gedrag wordt veroordeeld, maar dat zijn mensen die denken dat hun goden dat willen. En misschien niet hun goden die het willen.

Bidden begint met open staan voor God, voor je God, voor je eigen gevoelens, omtrent het leven.

gevoelens van angst bij geweld, gevoelens van liefde bij relaties die je hebt, gevoelens van medeleven bij medemensen die lijden.

 

een koning, een keizer, een tsaar

Een Koning,

Ik droom over een oud koninkrijk, waar edel, een woord was dat gebruikt werd voor hen die deugden bezaten. De edelen werden gekozen uit hen die zachtmoedig waren, en goed omgingen met hun naasten.

Een Koningin,

Ik denk aan een vrouw, Goed van voorkomen, Goed van gestalte, Scherp in spraak, maar zacht van hart. Rechtvaardig in oordeel, en barmhartig jegens hen die niet vermogen.

Een Keizer,

Een sprookje van lang geleden, zei. Ze zijn te hoog, te groot, ze zijn te machtig, ze nemen landen, die niet vrijwillig hen toebehoren. Ze strijden, en ze winnen.

Ze jagen en ze jagen prooi. Maar hun hart is vol pijn, en twijfel. Om vergeten zonden.

Een President,

Een verhaal: Er was een man, bij het volk aangesteld, en gekozen bij volmacht van de volksvertegenwoordiging, Maar hij bracht zijn karakter mee, en voerde de strijd alleen. Alleen een president die op goede kwaliteiten gekozen wordt, is waardig de leider van een volk te zijn.

Een Tsaar,

Een mythe: Het gaat terug tot een andere tijdrekening, 1734, er was een jongetje, hij zou erven, hij zou machtig worden, het was voorspeld, zijn vader regeerde, iedere vorst in jeugd, moest een koninkrijk overwinnen, een slag winnen. Dan was het volk tevreden, het rijk werd bestuurd, door macht, kracht en moed. Maar het kleine tsarenzoontje. Wist. Nee een slag win je niet alleen, je bent voor het volk, en niet tegen het volk. Hij weigerde. Verspeelde zijn recht. werd weggestuurd, en verloor zijn levensrecht. Zo gaat het met het tsarenvolk. Het land werd na zijn dood, verdeeld, en uitgedeeld. er kwamen machtigen die overwonnen.

 

engelen

Veel mensen,

Geloven in de Schepper,

en dat hij zijn werk via hen uitvoert,

Of dat ze in hun nabijheid de werking van de Schepper kunnen ervaren. En ook dat die werking onzichtbaar is, totdat het eindresultaat daar is.

 

Navragen heeft geen zin, je mag de werken van de Schepper niet beproeven.

De kracht van de Schepper is een soort onzichtbare magische kracht.

Ook de gebeden stijgen op door magische kracht, of vliegen op de wind omhoog richting hoog boven ons.

Een onbestemde plek waar God troont.

Maar is het niet zo dat er ook mensen zijn die geloven dat Engelen alles horen, en aan de Schepper vertellen, En dat niet alleen zij die mogelijkheid hebben maar alle wezens op aarde. Zouden we dan alleen onze gebeden richting de Schepper mogen zeggen, of ook tegen anderen. Als het in onze macht ligt om wat wij willen zelf te verwerkelijken, Dan mogen we net zo goed het anderen zeggen.

Behalve als we echt steun en raad van de Schepper zoeken.

Dan zoeken we ook niet naar machten lager dan Hem, om controle te houden op de bron of ons doelwit.

Maar richten we ons aan de hoogste die er is.

de Schepper zelf.

Immers Engelen,

Zijn die echt,

Of zijn ze een personificatie van de kracht van de Schepper.

We geloven in een aantal aartsengelen, en we geloven soms in een aantal engelen binnen een hiërarchie. Zo hebben verschillende literaire schrijvers erover geschreven.

Maar engelen, als ze wezens zijn, apart van de Schepper, dan zijn ze kwetsbaar, en kunnen ze vallen.

de Schepper is eeuwig, net als zijn kracht. Niets van zijn kracht valt uit de genade, en niets wordt aangetast.

Dus kies ervoor, verlies de controle, en aanbidt de Schepper,

Of behoudt de controle en aanbidt een plaatsvervanger die eigen intelligentie en middelen gebruikt.

Of richt je naar je eigen wil, en leef om je eigen verlangens te vervullen.

 

het celibaat

In tijdschriften,

Wordt wel eens gezegd, Het celibaat, onthouding van geslachtsgemeenschap, is een opbouwing van bovennatuurllijke krachten.

En het celibaat is een manier om je gevoelens te sublimeren. En in de kerk is het bekend dat ook priesters hun verleidingen kennen.

Maar het celibaat is een beginsel dat ieder die zich zuiver aan de Schepper geeft, ook zijn liefste bezit aan de Schepper geeft.

Het recht op een wederhelft. En ook de keuze welke wederhelft, en elke inspanning om dat te bereiken.

Je Geeft je in al je kunnen, en mogelijkheden aan de Schepper, Je wijdt je leven aan Hem toe.

Voor sommigen is dat een roeping om zich te wenden tot het klooster, om in meditatie zich te richten tot het hogere.

Voor sommigen is dat een roeping om binnen een gezinsleven zich te wenden tot het voorzien in behoeften van de samenleving(gezin en werk).

Voor sommigen is het een roeping om als asceet zich soberheid en bescheidenheid eigen te maken.

Voor iedereen is een eigen pad gelegd. Ieder begrijpt de wijsheid, en de boodschap die in boeken staan op zijn eigen manier.

Sommigen volgen de Heilige Schrift, en Boeken letterlijk op, zien het letterlijk,

Sommigen zien er een afgeleide boodschap in, en intepreteren het vrij.

Sommigen zien het symbolisch, als verhalen met symbolische betekenis.

Sommigen proberen er een achterliggend gevoel in te ontdekken, of kijken naar de kern van de boodschap.

Vele manieren zijn er om ermee om te gaan.

Maar ieder heeft het zijne.

Als Men zich geroepen voelt tot een leven met een relatie, Dan is dat je leven.

Als Men zich geroepen voelt tot een leven met meerdere relaties. Dan is dat je leven.

Als Men zich geroepen voelt tot een leven alleen in arbeid, of in ootmoed. tot de Schepper, of aan idealen, Dan is dat je leven.

Elk leven mag er zijn.

Volgens de Heilige boeken die er zijn, worden mensen geroepen tot een leven, Maar het is de Schepper die roept.

Je hart kan geraakt worden door uitspraken, door zinnen in een tekst. dat is een manier van geroepen of geraakt worden.

Je kan van iemand raad krijgen, je herkent het of je herinnert het je, dat is een manier van geroepen of geraakt worden.

Zo zijn er vele mogelijkheden van geroepen worden.

 

Zo is voor sommigen er het verlangen of de roeping om in het celibaat te zijn. Een natuurlijk celibaat, die ongeschonden blijft. niet besmet met onreinheden.

 

therapie

Een therapie is:

 

Zelfverkenning:

probeer de gedachten te denken die je denkvermogen aanzetten tot associaties, en kijk welke richting ze opgaan.

Probeer dat bij thema's

en volg dan de gedachten die volgen, maar wees veilig en raak niet in verwarring. volg de wet in het echte leven en wordt op tijd wakker.

 

Zelfbeschrijving:

beschrijf elke gedachte die je hebt in een dagboek, of aan een persoon die een hartsvriend of vriendin is.

 

Zelfspiegeling:

Ga met anderen na hoe je vermogens werken, en hoe je ze kan gebruiken. bijvoorbeeld of je op dezelfde manier naar je denkvermogen gaat. of dat je andere manieren hebt van het gebruiken van je systeem.

 

Gevoelsbeschrijving:

beschrijf tegenover een vriendin of vriend of je lieve ouders elk gevoel wat er in een moment huidig en stromend gebeurt.

 

al deze therapieën leiden tot vrede in het hart.

 

gedicht

De Schepper, De Stichter,
Roept tot Aanzijn,
Ieder leven bij de bron,
ieder lichaam bij de geboorte,
Ieder Zijn tot Licht.

Ieder Wezen,
Een recht tot leven,
een levenslicht tot licht voor leven,
Een engel ter geleiding van bewustzijn,
Een daad ter geboorte van mens,
Een daad ter wording van leven.

Ieder bewustzijn,
Een kracht ten ontstaan,
Een dag voor bewustzijn,
is een dag voor de eeuwigheid,
Iedere manier van leven,
Kent bewustzijn,
Kent slaap,
Kent, waken,
Ieder gevoel,
springt voort uit bewustzijn,
Iedere handeling,
Springt voort uit een wezen.

Ken de oorsprong van het leven,
Ken de dag dat de oorsprong begon,
En ken het leven van de wezens die haar begonnen,
Vraag naar hun levensdoel,
Ken haar beginselen,

Vraag naar de Beginselen van de tijd,
Vraag naar de Beginselen van bewustzijn,
Vraag naar de daden van vroeger,
Vraag naar de levens die lichten droegen,
Vraag naar de wezens die goede daden deden.
Dan ontspringt er een wezen dat licht draagt,
Een bewustzijn, dan zichzelf kent, en haar oorsprong.

De dag dat leven begint,
Is een dag dat Leven ontspringt,
Dat voortspringt in nieuw leven, in daden, in wezens, in wijsheid, in nalatenschap.