Zilver Licht

 

door Bastiaan  Oostendorp

Inhoudsopgave

Zilver Licht

Voorwoord

Inhoudsopgave

God als ideaal

Mystiek verhaal

Het nummer van het Beest

Overheidswetgeving van een fictief rijk

Wie heeft er bewustzijn

Een visie op de dood

Brief voor Jezus Christus

Recht op leven

Recht op respect zelfs als misdadiger

Discriminatie

Oorlog en haat

Het ideale rechtsstelsel

De weg ten leven

Een blik op de toekomst

Een blik op het leven

Een brief over unieke rechten

De aarde, en onze voetsporen

De almachtige

De kunst van het zijn

Een ideale wereld

lenen en de bankencrisis

Gelijkwaardigheid

Geloofservaring

Geloven

Goedkope producten

In God geloven

Kinderen en meditatie

Leed en Nood

Machtsverdeling

Nano en gen technologie

Rechtsspraak

Verlangen om rijk te worden

Vreemde machten

 

 

 

 

 

De Hemel.
Ik ga na mijn leven of naar de Hemel of naar de Hel.
Er zijn twee mogelijkheden die mensen kunnen meemaken. Het is natuurlijk afhankelijk van wie je tijdens je leven geweest bent.
Ook is het afhankelijk van welke mensen je tijdens je leven gekend hebt. Want als je bijvoorbeeld tussen allemaal gelovigen of religieuze mensen hebt gewoond en ze altijd geholpen hebt. Zonder zelf verder goed geleefd te hebben zou je ook naar de hemel mogen.
Maar waarom zijn er maar twee opties. Waarom alleen de hemel of de hel.
In sommige levensfilosofiën zijn ze wat toeschietelijker, van 30 tot 2000 hellen of hemels Maar alsnog geen aardig vooruitzicht als je slecht zou hebben geleefd.
Ik geloof persoonlijk dat er na het leven geen tastbare hemel of hel is. Anders zou er wel reclame voor gemaakt worden door mensen die terugkomen. en zouden kinderen bij hun geboorte ook al kunnen praten (stel dat ze van de hemel komen) alleen dan in een voor ons vreemde taal (de taal van hun vorige leven of hemel)

De hemel is een mooie definitie van een gelukzalige tijd, en een voorbeeld van wat je te wachten staat als je tijdens je leven als een goed mens bekend staat.

Er zijn visies op de hemel en de hel, dat je er alles zou kunnen doen wat je ook hier doet. Of dat het een bepaalde beperking kent. In de hemel zou het saai zijn, in de hel zou je diep lijden, of je zou er al je genot kunnen vinden.

De hemel of de hel. Wat kies jij als je na je leven zou mogen beslissen waar je zou willen komen. Tijdens je leven kun je erover van opvatting veranderen.
In je jeugd geloof je dat je liever in de hemel wil komen, ook omdat je nog zo jong bent en nog geen weet hebt van kwade dingen. Midden in je leven kan het je niets schelen en kies je voor de hel, omdat je daar tenminste alles zou kunnen doen wat je wil doen. (genot zoeken). en aan het einde van je leven dan wacht je berustend af wat je te wachten staat en hoop je op de hemel.

De hemel en de hel. Niemand weet wat ze echt inhouden. En niemand zou zeker willen weten wat hij of zij te wachten staat. De dood is ermee een einde die in het onbekende ligt. En sommige mensen vinden dat prettig. Het is een grens op je blikveld. en sommigen zouden de mooie beschrijvingen volgens de boeken willen beleven.

De hemel of de hel. Eigenlijk geloof ik niet dat ze zo concreet bestaan. We leven in een tijd waarin de wetenschap steeds meer bewijzen vind voor allerlei theorieën en voor allerlei verschijnselen een verklaring vindt. Maar voor begrippen van religieuze aard word niet veel bewijs gevonden.
Sommige religies beloven ons de hemel als we in hun profeet of mensenzoon geloven. Sommige religies beloven ons dat we bij een slecht leven de afschuwelijkste tijd beleven in een soort naleven.
Maar religie en filosofie is maar een gedeelte van de wetenschap die er is.
Andere wetenschappen, zoals de wetenschap der medici die beweren dat we na ons leven door een tunnel gaan, en misschien aardige overledenen zien. die ons bekend of onbekend overkomen.

De hemel is daarmee meer een soort van ontmoeting en een abstracte situatie.
de hel komt op die manier ook voor bij mensen die nare dingen zien.

Er is eigenlijk geen hemel en ook geen hel. Alles eindigt in een niets.
Alles is voorbij tegen die tijd. We zijn ons bewustzijn kwijt, en we duiken weg in een zwart of onzichtbaar niets zonder intelligentie.
We zijn daarna nooit meer instaat te leven en komen ook niet terug in het leven.
Dat zou een materialistische visie zijn als bewustzijn in ons lichaam zit.

De hemel is natuurlijk voor iedereen de plek waar hij of zij gelukkig is.
en de hel is de plek waar iedereen ongelukkig is. Zonder er kenmerken eraan toe te voegen. Want bijvoorbeeld in een religie mag je 72 maagden uitzoeken als je in de hemel komt. en in een andere religie zou er zachte muziek zijn en een veld met allerlei mooie dieren waar je op kan jagen.

De hemel is daarmee voor iedereen een plaats waar ze ofwel belanden in de lang gezochte rust. Of een plaats waar ze eindelijk aan hun genoegens mogen toegeven zonder ervoor bestraft te worden. (wel binnen keurige regels die makkelijk navolgbaar zijn).
de hel is voor de ene een saaie plaats waar je niets mag. en voor anderen een plaats waar je diepe pijnen lijdt en nooit meer uit mag ontsnappen.

Waarom zouden mensen dan nog kiezen voor de hel, tenzij ze zichzelf zouden willen straffen, of zich schuldig voelen.

Waarom zou je als mens dan nog een leven najagen waarin je probeert de hemel te bereiken, en de hel te vermijden. Als je zou weten wat de hemel en de hel inhouden en je zelf zou mogen kiezen aan het einde van je leven.
Als er een soort godsoordeel plaatsvindt. Zou je die als mens dan over jezelf mogen uitspreken als je sterft.
Dat zou een moeilijke vraag zijn. Als de ene zou kiezen voor de hemel, en ervan zou terugkomen en zeggen dat het toch niet was wat hij of zij zocht. en de andere naar de hel gaat en zegt dat het een fijne plaats was omdat alles was toegestaan.
Dan zou keuze niet langer gebaseerd zijn op redelijke gronden.

De hemel is wat je er zelf van maakt, en de hel is wat je er zelf van maakt.

De keuze of je naar de hemel of de hel gaat, is een keuze die je nu al zou kunnen voorbereiden door er over na te denken. en te overwegen wat voor jou de hemel of de hel zou inhouden. en ook bij je keuze te betrekken of je de hemel nu op aarde al zou willen beleven, of dat je pas na je dood de hemel zou willen beleven.
En of je de hel, tijdens je leven wil vermijden, of tijdens je leven er door zou willen laten bang maken.

De hemel is een plaats die je tijdens je leven op aarde voor anderen kan verwerkelijken.
En de hel is ook een plaats die je tijdens je leven voor anderen kan verwerkelijken.

Als je een keuze maakt om de hemel in te gaan na je leven, zul je tijdens je leven de hemel voor anderen moeten verwerkelijken.
En als je na je leven naar de hel wilt, dan zul je tijdens je leven voor anderen een hel moeten maken.

Ik zou graag willen dat de laatste paar zinnen, als een soort van hypothese worden gezien. en dat het bekritiseerbaar is.

Zelf geloof ik in de hemel, en probeer daarom een mens te zijn die waarde hecht aan goede normen en waarden. en probeert mensen tevreden te stellen.

Ik geloof niet in een hel die voor slechte mensen zou zijn. Ik zou het liever willen zien als een tijd waarin je je schulden erkent, en je lijdt onder wat je anderen hebt aangedaan. en bijvoorbeeld een soort boetedoening zou willen uitvoeren.

Maar ik vraag me af of mensen wel zelf een schuld willen uitboeten, of dat ze na hun leven nog even erg zijn als ervoor.

Maar dit artikel is geen manier om mensen te helpen een slechte daad te rechtvaardigen, of om ze te bevorderen. Het is puur om mensen over deze begrippen te laten nadenken.
Want volgens de wetgeving van bijvoorbeeld Nederland is het verboden om misdrijven te plegen, en staat er straf op. Dat staat los van de vraag of je naar de hemel of de hel wilt gaan.

 

 

God als ideaal

Als God als mens op aarde zou komen dan zou hij voor ieder wezen:
voor ieder meisje de ideale vader zijn,
voor ieder jongetje de ideale moeder,
voor iedere jongere de ideale vriend.
voor iedere man de ideale vrouw
voor iedere vrouw de ideale man
voor iedere bejaarde het ideale kind.
en voor de celibataire priester de ideale raadgever en liefdegever

als ik mocht kiezen wie ik het liefst zou hebben dan zou het toch wel god zijn.

 

Mystiek verhaal

Ik had net een visioen alsof het van berouw kwam en begrip over een heerser die een zekere tijd geleden geleefd had.
Een lange tijd geleden heeft de almachtige een dienaar gehad die al zijn wijsheid voor niets gaf, en het mensenras hun leven teruggaf aan zichzelf en aan God.
Echter hij volbracht alles door zijn vriendelijkheid en zachtheid, en gaf zichzelf elk moment in volledige uitdrukking. Hij genas mensen, hij heelde hun verwondingen, hij was liefde. Echter hij werd zonder oorzaak veroordeeld. Een straf die harten deed trillen.
Hij gaf zichzelf in dezelfde vriendelijkheid aan de doodstraf over. Immers alles dat van God komt behoort geaccepteerd te worden. Op zijn doodsbed legde hij zijn leven in de handen van de Heere. zijn Vader. Hij beloofde na drie dagen terug te komen, en volledig zijn functie te hernemen. In de Heilige Schrift staat dat hij via velen is verschenen, en dat hij zijn wijsheid beloofd heeft voor de eeuwigheid. en zijn geest aan de mensen zou schenken. Als Trooster en Voleindiger als Verlosser der zielen en mensen.

Die Verlosser, kreeg navolging en er werd een boek over hem samengesteld. en er werden boeken over geschreven. Gesprekken volgden. en mensen kregen interesse. Talenten werden benut. En Volkeren kwamen tot geloof.
Er is een heerser geweest die de volkeren heeft willen straffen voor hun ongeloof toen deze man op aarde zijn wijsheid gaf en de doodstraf kreeg. Hij verbood en strafte ieder mens die in vorige generaties hieraan meegewerkt heeft.
Dat was zijn inzicht dat hij volgde. Een ster was er mee verbonden.
De dood van velen door het inzicht van een enkele.
Zijn inzicht was een goede daad als eer aan de man die leven gaf.
maar zijn daad een teken dat tegen de vriendelijkheid inging van de man die leven gaf
Spijt en Berouw. tot in eeuwigheid.
een bericht van een engel zonder naam.

 

 

Het nummer van het Beest

ik had net nog een herinnering aan een bijbelcitaat.
666 het nummer van de duivel.
VIVIVI, het eerste en laatste symbool van god, maar dan van de duivel. Veni Vidi Vici, ik kwam ik zag en ik overwon.
Het allerhoogste rijk dat Niet onder God staat of zal Staan draagt dat teken.

*

De engelenwet

Ik hoorde vandaag een stem zeggen dat engelen aan drie wetten voldoen.
Die van de aarde, die van de hemel, en die van God.
Die van de aarde is door tot geboorte te komen.
Die van de hemel is door goede wensen jegens iedereen om hen heen te koesteren.
en die van God is door zich aan hem over te geven.

 

Overheidswetgeving van een fictief rijk

Een aantal fictieve wetten van een science fiction rijk die het overwegen waard zijn:
Wet 1:
Een overheidsinstelling met als hoofd de koning of de koningin. Met als medewerkers vrijwilligers, en als inkomen de daden van mensen, en hun geld. vrijwillig gegeven. Met als taak liefdadigheid. De koning en Koningin mogen bepalen waaraan het geld gegeven wordt. met als voorwaarde dat het een doel is dat behulpzaam en waardig is voor de samenleving. Waarbij het doel ten goede komt aan liefdadigheidswerk als kenmerk.
Dit is als je het een gelijkenis noemt ook een wet die we terugzien in de hemel.
In de hemel is het zo dat God als koning alle gebeden krijgt, dat zijn de hulpaanvragen en de dienstaanbiedingen en de dankgebeden. en de engelen die voeren ze uit, en die horen ze en gebruiken het geld en de goede daden van alle wezens om ze te vervullen.
Bij de aardse instelling horen er natuurlijk wel regels bij, en protocollen, en andere maatregelen die het mogelijk maken om zo'n instelling juist te kunnen uitvoeren.
Ook zou in zo'n instelling er gebruik gemaakt mogen worden van communicatieapperatuur, middelen om dingen makkelijker en eenvoudiger te maken. en andere eventuele dingen.

Wet 2:
Voor iedere inwoner die in een land woont, een identificatiekaart van het land zelf waar een kleine of onzichtbare teken opzit die aanwijst dat je inwoner wilt zijn of bent van het koninkrijk van God. Dit om het mogelijk te maken dat landen zich onder beheer stellen van Gods koninkrijk, en zijn wetten erkennen. Met als enige voorwaardelijke wet ter erkenning, Heb uw naasten lief als uwzelf.

Wet 3:
Voor iedere crimineel of misdadiger eenzelfde gelijkwaardige en adequate behartiging van zijn rechten in opzichte van de strafwetgeving. In nederland zou dit mogelijk zijn door advocaten op grond van hun professionaliteit willekeurig toe te wijzen aan zaken, en bekostigd te laten worden uit algemene middelen of uit een inkomensafhankelijke bijdrage van de misdadiger. Deze wet is om te voorkomen dat sommige misdadigers die te weinig geld hebben geen vrijspraak zouden kunnen krijgen als ze te weinig geld hebben om een advocaat in te huren. En Elke advocaat is willekeurig toegewezen om te voorkomen dat bepaalde misdadigers beter behartigd worden als andere op grond van voorkeuren zoals rijkdom, beroemdheidstatus, en andere kenmerken.

Wet 4:
Een instituut gekoppeld aan de regering, die vrijwilligers inhuurt of tegen het minimumloon, om geschoolde mensen, luisterend oor te laten zijn, die bij aanvraag of bij ontmoeting met dat doel, een luisterend oor biedt, met een vriendelijke rustige, horende houding, zonder oordeel, en met begrip. en dat geluid omzet in een samenvattend politiek en regeringsbeinvloedend geluid. Om vroegsignalering van problemen te kunnen aangaan. Dit luisterend oor heeft als functie om het voor iedereen mogelijk te maken hun hart over gevoelens, gedachten, en problemen, zorgen, dankbaarheid te kunnen uiten waarbij er geen strafwetgeving wordt geactiveerd bij het vertellen van mogelijke misdrijven.

Wet 5:
Er zou een gelijke status van waardering, of respect behoren te zijn uitgedruk in de handelingen en houding van ieder persoon ten opzichte van iedereen in de samenleving. Ten opzichte van de Koning, ten opzichte van De minister, ten opzichte van de priester, ten opzichte van de arbeider, ten opzichte van zieken, armen, zwakkeren, buitengeslotenen, verworpenen. Dit zou mogelijk zijn door Beroemde mensen te vragen voor hen die buitengesloten zijn op te komen, door rijke mensen te vragen arme mensen onder hun hoede te nemen, door iedereen op dergelijke wijze een belangrijke status heeft een mens met een onbelangrijke status of een groep van dergelijke mensen onder zijn hoede te laten nemen.

Wet 6:
Een vrijwillige belastinginning als dankbaarheid aan de regering, waarbij burgers zowel als vreemden en buitenlanders vrijwillig mogen geven. Waarbij de gift ten goede komt aan het verminderen van de staatsschuld, of een voorwaardelijke gift aan een ander land ter vermindering van hun staatsschuld.

Wet 7:
Een wetswijziging waarbij het de burger is toegestaan om direct de vertegenwoordiging aan te schrijven om een wet voor te stellen. Waarbij de volksvertegenwoordiging de boodschap zou behoren te vertalen naar een politiek correct wetsvoorstel. Dit wetsvoorstel zou in de volksvertegenwoordiging behandeld moeten worden als een generiek wetsvoorstel. Dit is met als doel om unieke burgergeluiden hoorbaar te maken in de politiek op nivo van wetswijziging of voorstel. Met als zekerstelling van juist gebruik een som als percentage van het inkomen.

 

Wie heeft er bewustzijn

waarom zijn mensen nou mensen.
waarom zijn planeten nou rond. waarom hebben ze geen andere vorm. of zijn ze rond omdat ze anders uit hun baan zouden vliegen?

Dat zijn van die kindervragen. Ieder kind stelt ze. Maar het geeft ook aan dat ze hun intelligentie gebruiken om de wereld te begrijpen. Dus kan je ze maar beter wel een eerlijk antwoord geven, voor zover het een reden heeft.

Maar antwoorden zijn niet overal te vinden, en zijn ook niet altijd voor iedereen beschikbaar geweest.

Antwoorden zoals te vinden in spirituele boeken zijn niet altijd voor iedereen beschikbaar geweest.

Veel mensen vragen zich verschillende belangrijke levensvragen in het leven af.
Maar het is het antwoord wat mensen erop vinden, dat telt.
Sommige mensen bijvoorbeeld vragen zich af of dieren leven, of ze een ziel hebben.
Dan komen ze tot de conclusie dat dieren geen ziel hebben.
Sommigen komen dan tot de conclusie dat dieren ook een ziel hebben net als mensen.
En sommigen denken zelfs dat dieren met een denkvermogen begiftigd zijn.

Alles is bewustzijn wordt wel gezegd door sommige guru's. Dat betekent niet alleen dat God's bewustzijn door de hele schepping te vinden is. Maar dat ook alle dieren en alle mensen , en alle natuur begiftigd is met bewustzijn.
Bewustzijn net als wij hebben, maar dan op hun manier met hun zintuigen. of met hun waarnemingsvermogen.
Maar we mogen aannemen dat ze kunnen lijden onder alle schade die we ze toedoen.

Betekent dit dat we als we dat beseffen helemaal niets meer mogen, dat we zelfs niet kunnen ademen. Of betekent dit dat we al het leven behoren te negeren, of dat we er geen waarde aan hechten.

Wat het wel betekent is dat we net als dieren alleen ander leven beschadigen als we het nodig hebben. bijvoorbeeld voor voedsel, of voor andere zaken. Maar dat we het leven respecteren voor wat het is. En dat we het niet verspillen, en ook niet met negatieve intenties benaderen.

 

Een visie op de dood

 

Elke dag sterven er mensen, sommige mensen liggen in hun bed als ze sterven. Sommigen in een heel mooie bed omdat ze in een ziekenhuis liggen. Sommige mensen sterven als ze bezig zijn met werk bijvoorbeeld, of met huishoudelijke taken. Of ze zijn bezig met vermaak. Ook zijn er mensen die sterven aan ziektes, en aan andere verschijnselen die erop lijken. Elk mens gaat wel eens dood in zijn leven. Maar dood ga je maar een keer.

Waarom sterven mensen, als ze er bang voor zijn, en ze niet weten wat erna gaat gebeuren. Gaan ze naar een mooie plaats. gaan ze naar de hemel. gaan ze naar de hel. Of sterven ze gewoon om uitgewist te worden. en nooit meer te bestaan.

Eigenlijk blijft dat een goed bewaard geheim van god. Behalve dan die beschrijvingen van bde's, maar die beschrijven alleen de eerste paar minuten of kwartieren.

De hemel, en de hel, 2 begrippen die hier op aarde worden gebruikt voor een plek waar je je gelukkig voelt of heel erg in lijden bent. Maar bestaan ze echt, want elke religie of levensfilosofie beschrijft weer andere definities, of andere vormen ervan.

Ik heb eens een mooie visie gehoord maar dat heb ik van horen zeggen. Dat als je heengegaan bent dat je dan boven de aarde zweeft, een diepe rust voelt dat je taak is volbracht. en dat je overal kan zijn op aarde waar je maar wilt. en dat je alles ziet wat er is. en dat je kan kiezen met geliefden mee te kijken, maar ook kan kiezen met vreemden mee te kijken. en dat je kan kiezen geliefden te helpen bij hun taakuitvoering of bij hun leven, of kan kiezen om vreemden te helpen.
Maar wat ik het mooist vind aan die visie is dat je ook de vrije keuze hebt om te kiezen om naar de hemel te gaan, of herboren te worden.

 

Brief voor Jezus Christus

Lieve Jezus Christus,
Ik weet dat u in de hemel woont, naast God de Heere. en dat u de mensen hun zonden vergeeft. speciaal als ze die belijden, tegenover hun medemensen maar ook tegenover U. Tegenover God. en dat u mensen rechtvaardig bejegent. We zien met onze aardse ogen niet al uw wegen, en die zijn voor ons onnaspeurlijk. En ik zou eigenlijk persoonlijk in uw almacht willen aanwezig zijn. In uw gezicht kunnen zien. Opdat ik uw intelligentie proef. Echter het is ons mensen alleen te zien door gebeden uit te spreken, en ze te zien terugverschijnen in onze toekomstige gang door het leven. Hoe of Wat uw weg is met ons als mensen is voor ons verborgen. Maar dat u aanwezig bent dat weet ik zeker.
Ik ben er zeker van dat u in ieder leven aanwezig bent waar de mens u met een oprecht hart zoekt.

 

Recht op leven

Elk mens zou in de samenleving een recht op leven behoren te hebben, die inhoudt dat schuld alleen als straf wordt uitgevoerd als de schuld een bestaande schade met oorzaak van die persoon heeft gehad. En als de schuld niet weerlegbaar is in de mate dat er oorzaak is van misdrijven uit voorgaande tijden toegedaan door anderen.

Naar mijn mening is de wet volgens de rechtspraak zoals die thans is. alleen voldoende als misdadigers volgens bovenstaande wetgronden worden veroordeeld. Als er bewijs is van tenlastelegging die berust op waarachtige gronden, dan is straftenuitvoerlegging toegestaan.
Is bewijs gebaseerd op getuigen met een status, of met recht van waardebepaling. dan dient er onafhankelijk geoordeeld te worden, en dient er een mate van gelijkwaardigheid van de getuigen en de misdadiger te zijn die door de rechtspraak behoort te worden behartigt.

Ik ben zelf van mening dat rechtspraak eigenlijk maar een regel is die mensen in bedwang houdt, in een rechtvaardige samenleving waarin ieder oprecht is. Zou er geen rechtspraak nodig zijn. en zou de wet zelfstandig op grond van gevoel ten uitvoer horen te worden gebracht. Maar dat kan alleen als de mensen een rechtvaardigheidsgevoel bezitten.

Eigenlijk zou ik ook graag willen dat zulke straffen als er zijn alleen bij redelijke gronden worden toegediend. en dat als er straf nodig is, dat ook wel de juiste weg hoort te zijn om toe te passen als er geen andere middelen zijn om iemand tot een goed leven te bewegen.

 

 

 

Recht op respect zelfs als misdadiger

Ik zou graag willen dat zulke ernstige zaken die er in de media spelen, rondom misdrijven buiten de media gehouden worden. Een burger die zulke dingen doet, kan zijn hele leven niet meer zonder een goede sociale inbedding zijn leven leven. iedereen herkent hem tot in lengte van dagen. Het zou goed zijn als nieuws gecensureerd werd. ter bescherming van onze zwakke medemens die in zijn gevoelens geen grenzen heeft die hem beschermen tegen misdrijven.
Ook zou ik willen dat de doodstraf, dat de meest ernstige straf is die er is. niet lichtvaardig wordt toegediend. en ook niet wordt toegediend als de misdadiger zelf zijn schuld niet erkent. immers mensen hebben hun gevoel, en hun geweten, en als die hun schuld tegenspreken hebben ze in hun leven recht om dat te zeggen.en zou er een mate van ontoerekeningsvatbaarheid kunnen zijn.
Of een mate waarin hun vrije wil niet werkte zoals bij ieder ander mens.

 

 

 

Discriminatie

Eigenlijk is het zo dat bevolkingsgroepen niet achtergesteld zouden behoren te worden. Eigenlijk zoals jaren geleden het negroide ras werd gediscrimineerd. Zo worden nog steeds sommige raciale kenmerken gediscrimineerd. Zo kijken veel mensen nog met spot, of andere negatieve gevoelens naar straatmuzikanten, ook als ze van sinti of roma afstammen. en ook als ze van buitenlandse afkomst zijn en slecht nederlands kunnen. Ik zou persoonlijk de wens willen uitspreken, ook omdat mij het soms opvalt dat ze meer worden gedrongen door omstandigheden tot een leven op straat dan tot een behoorlijk huishouden, ook al is dat mijn beperkte visie omdat ik niet speciaal bevriend ben met ze, dat ze net zo worden behandeld als mensen die we als kennissen zouden erkennen, of als mensen bij wie we neutrale of vriendschappelijke gevoelens hebben. Vanavond had ik een visioen met een wereld waarin iedereen gelijk was, en niemand speciaal vijandig gezind was tegenover wie dan ook. en dat mensen die echt iets misdaan zouden hebben zichzelf de juiste straf opzouden leggen alleen al vanwege hun berouw en schuldgevoelens.

Maar zo'n wereld is vandaag de dag een droom, een fictie. Dus laat ik het maar houden bij een wens dat ook in dit land mensen niet gediscrimineerd worden. en dat zelfs straatmuzikanten, van buitenlandse afkomst, of van nederlandse afkomst. of daklozen, of straatverkopers. dezelfde respectvolle bejegening krijgen als onze buren. of andere dorpsbewoners.

Niet alleen onze familie is verwant met ons, maar de hele samenleving. We stammen af van een loot van een familie. en uiteindelijk stammen we zelfs af van het zelfde celletje als we de evolutietheorie geloven. En als we in Religie geloven stammen we af van dezelfde vader en moeder, of familie.

 

soms dan zou ik wel iets willen doen met mijn leven dat bijzonder is, maar ik zou niet weten wat en hoe.... ik denk dat ieder mens wel droomt om in zijn idealen succesvol te zijn. de ene door rijk te worden, de ander door beroemd te worden. en de derde door een heilige te worden. wat ik zelf wil is eigenlijk niet zo belangrijk. misschien is het belangrijker hoe anderen je beleven, en of je na je leven een goed gevoel bij andere mensen achterlaat. bij je familie bijvoorbeeld. of je vrienden. als je dan na je leven op een wolkje zou zitten zou je tenminste met een goed gevoel terugdenken aan je leven.

 

Een bespiegeling over Geluk,
Is geluk mogelijk als je fysiek of psychisch beperkt of gehandicapt bent.
Is geluk mogelijk als je zonder partner zou leven.
Is geluk mogelijk als je geen werk hebt.
Is geluk mogelijk als je zonder een goede gezondheid bent.
Is geluk mogelijk als je een lage intelligentie hebt.

Wanneer zouden mensen gelukkig kunnen zijn, is dat afhankelijk van uiterlijke factoren, zoals een goed huis die alle extreme weersinvloeden tegenhoudt.
Is dat afhankelijk van mensen om je heen die om je geven.
Is dat afhankelijk van hobby's zoals muziek film of kunst.
Is dat afhankelijk van talenten die je zelf bezit.

Geluk is afhankelijk voor zover je er zelf waarde aan hecht.
Als je als mens waarde hecht aan een goed huis die je beschutting en warmte biedt, dan zul je er gelukkiger door worden.
Als je waarde hecht aan een goede gezondheid, zal je gelukkiger zijn als je gezondheid goed is.
Als je waarde hecht aan hobby's, of bezigheden, dan zal je gelukkiger zijn als je die kan beoefenen.

Maar waarom zijn de meeste mensen dan niet gelukkig, althans als we sommige onderzoeken moeten geloven.
Waarom is volgens sommige andere onderzoeken dan het grootste gedeelte van de samenleving gelukkig.

Geluk is een begrip dat voor iedereen anders is. De ene voelt zich pas gelukkig als hij alles heeft wat hij wil hebben. Dan kan het nog verschillen of dat veel of weinig is.
Iemand anders voelt zich gelukkig als anderen dat zijn

Geluk is een graadmeter om een samenleving te meten naar haar waarde. of naar de mate waarin ze voldoet om iedereen die er lid van is een plaats te geven die gelijkwaardig is aan die van ieder ander.

Is geluk wel gewoon. Sommigen doen ons geloven dat geluk iets is dat pas in de toekomst te krijgen is en dat je ernaar moet streven om het te bereiken.
Bijvoorbeeld een salaris van 3 ton. of een luxe wagen voor de deur, of een huis die van alle gemakken is voorzien.

Geluk wordt pas van waarde als je het niet meer hebt. Als je het tekort komt.
Sommige mensen vallen tijdens hun leven door een ziekte, of door omstandigheden bijvoorbeeld op het werk, in een zwart gat.
Ze verliezen de moed, en lijden onder hun ziekte of problemen.
Dan gaan ze verlangen naar betere tijden, en soms leren ze ook hun definitie van geluk bij te stellen, dan stellen ze het minder afhankelijk van de uiterlijke dingen maar gaan ze een innerlijke kant zoeken.

Zo'n innerlijke kant wordt meestal in spirituele boeken beschreven zoals we in verschillende vormen van het boeddhisme vinden, of mystiek zoals we die in het christendom en de islam vinden.

Een innerlijke kant die we hopen te vinden als compensatie voor de uiterlijke beperkingen die we hebben gehad in ons leven.

Zo'n innerlijke kant kunnen we dan omschrijven als een zoeken naar Verlichting. Of een zoeken naar Verlossing. Verlossing kunnen we bijvoorbeeld in religie vinden zoals het christendom, het hindoeisme, of de islam.

Sommige mensen zoeken het in paranormale zaken, ze vragen een genezer, of genezeres om hun ziel weer te genezen.

Geluk, je merkt het pas als je het kwijt bent.

Maar wat vind ik zelf van geluk.
Geluk is iets dat als je het eenmaal in handen hebt je het niet meer los moet laten. Tenzij je het aan anderen kunt doorgeven. Door bijvoorbeeld een goede uitstraling, of door vriendelijk te zijn. Zo help je andere mensen ook.

Geluk is ook het aanvaarden van alles wat op je pad komt. Zoals wel in sommige stromingen van het boeddhisme voorkomt.

Vooral Zen staat erom bekend dat je op een eenvoudige manier in het moment komt en leert alles te aanvaarden*

aanvaarden betekent dat je alles wat de werkelijkheid je laat beleven kan verdragen, het betekent niet automatisch dat je op alles moet ingaan en je alles moet laten welgevallen, je mag wel je grenzen aangeven.

Geluk is een kostbaar goed als je het eenmaal gekregen hebt.

Als geluk heel gewoon wordt, dan wordt de wereld een thuis voor mensen.

 

Een visie op Overledenen,
Je hoort vaak over mensen die zich bezighouden met paranormale zaken. Mensen die hulpmiddelen gebruiken om met overledenen te praten, of direct contact hebben.
Ze zouden ook macht hebben mensen bepaalde dingen te laten meemaken.
Maar nog het allerergste een vloek van de doden is onomkeerbaar.
Zo erg hoeven we het niet te zien.

Mijn persoonlijke mening is dat overledenen rustig wachten in het vagevuur totdat ze klaar zijn om naar de hemel te gaan. Waarbij mensen die een goed hart hebben tot de hemel worden toegelaten. En mensen die berouw hebben in het vagevuur ook toegang tot de hemel krijgen.

Mensen die blijven volharden in hun kwade daden, of gesteldheid, Tsja die kunnen beter een tijdje boeten zodat ze leren dat ze niet al die vervelende dingen moeten doen.

Zelf geloof ik dat het vagevuur een gebied is dat niet zichtbaar is op Aarde, maar wat voor hun wel de aarde zichtbaar maakt, zodat ze diegenen die ze goed of kwaad hebben gedaan nog wel kunnen zien. en meemaken. Het enige is dat ze geen mond hebben, en geen handen. en afhankelijk zijn van de genade van boven. Of van mensen die er misschien speciaal gevoelig voor zijn om het door te geven. Maar dat laatste ben ik niet geheel zeker van. En het zou zo maar kunnen dat het allemaal charlatans zijn. (Er zou eigenlijk wetenschappelijk onderzoek voor nodig zijn om dat vast te stellen. Bijvoorbeeld door de boeken die erover zijn geschreven achteraf te onderzoeken of het op waargebeurde feiten gaat, die niet op te zoeken zijn in kranten of andere lectuur).

Eigenlijk volgens religieuze overwegingen moet ik mij distantiëren van dat geesten überhaupt kunnen bestaan. Maar ik mag wel een mening hebben.

 

 

Oorlog en Haat.


Het is niet iedereen gegund om een karakter te hebben die alles accepteert, en alles goedvindt.
Ik ook niet. Maar om nou te zeggen dat pure haat mijn hart soms kwelt. Of dat ik in staat ben een oorlog te beginnen voor mijn zaak.

Haat en Oorlog, niemand wil er slachtoffer van zijn. En niemand wil ook diegene zijn die verliest. Maar iedereen die eraan deelneemt denkt of voelt dat hij gelijk heeft, en een rechtvaardige strijd voert.

Want soms dan zie je ook zinloos geweld, of pesterijtjes, treiteren, of andere vormen van gedrag die voortkomen uit je kracht of sterkte tonen, of meedoen met anderen. of verkeerde beïnvloeding.

Maar Oorlog en haat, hebben die dezelfde basis, of zijn dat weer hele verschillende dingen. Oorlog, van een land, het is geen zaak waarbij de persoonlijke belangen spelen. ten minste ten zij de leider van een land zich persoonlijk in een oorlog wil betrekken. Maar dat gebeurt niet zonder oorzaak.

Haat een gevoel dat meestal voortspruit uit een gebeurtenis die of vroeger of nu speelt, en die persoonlijke wrok gevoelens hebben veroorzaakt. Haat tegen een bevolkingsgroep komt voort uit beleefde gebeurtenissen uit een verleden van een heel volk. Zoals de haat tegen Duitsers na de tweede wereldoorlog. Toen wisten een hoop Nederlanders ineens de term moffen in de mond te nemen. Dat was niet zonder oorzaak. Immers de Duitsers hebben in de tweede wereldoorlog meegewerkt of zijn oorzaak geweest van nare dingen.

Maar nu na zoveel jaar is dat ook een land waar ze net als wij een democratie hebben, en geen oorlog willen.

Haat komt voort uit persoonlijk gekwetste gevoelens of belangen. En dat hoeft niet eens geuit te worden tegen diegene die het betreft. Iedereen die erop lijkt, of die ermee wordt geassocieerd kan net zo goed een mikpunt zijn.

Maar haat komt niet voort uit een gevoel dat zinloos is. Want gevoelens hebben meestal een oorzaak.
En Oorlog komt meestal niet voort uit zinloze vergeldingsdrang, of veroverzucht.

Behalve.

Dat is een stelling die ik door de lezer wil laten invullen.

Maar Oorlog is een weg naar vrede. en haat is een gevoel dat liefde als gevolg zou kunnen hebben. Immers na regen komt zonneschijn, en na onweer komt weer een tijd van zonneschijn.
En als een land eenmaal zijn last gedragen heeft, en het in verval is. en het er uitgeteerd bij ligt. Dan valt er geen oorlog meer te onderhouden.
Maar oorlog op die manier is een kwalijke periode. Want hoeveel mensen zouden niet willen dat er ver voordat er oorlog komt al een oplossing is die de vrede doet voortduren.
Hoeveel mensen willen niet dat haat voordat zij tot ontbranding komt uitgewist wordt door een liefdevolle daad.

Maar Oorlog en haat, zijn twee begrippen die pas in de toekomst als de religie gelijk heeft tot een zinloos begrip worden, of beter nog tot een begrip dat alleen in de geschiedenis bestaan heeft.

Tot die tijd geven sommige religies en levens filosofieën aan dat we haat met liefde moeten beantwoorden, en dat we oorlog de vrede behoren te verklaren.

Haat kunnen we met liefde beantwoorden door zoals een van de religies stelt. ons te laten raken, zonder ons te verdedigen, en ons alles af te laten pakken zonder het tegen te gaan, en zelfs nog de rest ook te gunnen.
Ook een levensfilosofie zegt ons, een klap niet af te weren, en niet terug te slaan.

Dat is natuurlijk heel moeilijk, en ik zeg erbij mij lukt het ook niet. Ik verdedig mij vaak genoeg. en ik ben vaak genoeg nog tot een boos antwoord te verleiden. Maar hoe vaak zou het mogelijk zijn om eens niets terug te pareren, of scherp te zijn.
Waarom willen we altijd als winnaar uit de discussie komen, waarom willen we het gelijk aan onze kant. Waarom willen we onze eigenwaarde behouden. Die is immers afhankelijk van andere mensen.

Maar zulke moeilijke regels, zijn moeilijk als je ze als geheel bekijkt, en niet per gebeurtenis. Van de meesten van ons wordt niet verwacht om zoals een van onze voorbeelden Gandhi, zich keer op keer op straat in elkaar liet slaan uit burgerlijke ongehoorzaamheid dat te ondergaan. Maar onze taak ligt in ons dagelijks leven.
Hoe vaak hebben we ruzie, hoe vaak hebben we een opmerking tegen iemand.
Op die gebieden kunnen we wel onze aandacht richten op een geweldloze, of vriendelijke manier van omgaan met elkaar.
En lukt het niet altijd. Dan geeft dat niets.

Maar haat is ook van binnen je vormen naar een liefdevolle houding tegenover anderen. Je gedachten ook rein houden en puur. en je richten zelfs tegenover je vijanden op liefdevolle gedachten. Want er is een therapie die ons leert. Als je gedachten een bepaalde richting op gaan dan worden je gevoelens ook zo. Dus als je gedachten je al op die manier beïnvloeden en zelfs je gedrag beïnvloeden . Dan kun je beter aan de basis beginnen.

Oorlog. Iedereen wil zonder. behalve diegene die er sterker, slimmer, rijker, en beter van worden. Maar is dat wel zo. Wil echt alleen de winnaar en diegene die er voordeel van heeft wel oorlog. Want hoeveel mensen die sterk zijn maken zich hart voor goede doelen. En dan bedoel ik met sterk diegene die zich kan redden in de samenleving, en misschien zelfs wel diegene die aan de top staan.
Hoeveel mensen zijn er die sterk zijn en zich sterk maken voor anderen die onderaan de samenleving staan.

Maar hoeveel mensen denken er gewoon op een nuchtere manier over na, en denken helemaal niet over het veranderen van hun gevoelens, of gedachten. En doen gewoon wat op hun pad komt. En houden het bij de eenvoudige dingen.
Want een oorlog win je niet in je eentje, en verlies je ook niet in je eentje.
En haat dat komt ook niet zo vaak voor, en anders heeft het wel een oorzaak.

En hoe vaak zijn er geen mensen die idealen hebben, van een geweldloze samenleving, en tijdens hun leven erachter komen dat ze erop stuklopen. Dat andere mensen er niet zo hard aan werken, of hun niet begrijpen. En hoeveel mensen zijn er niet die belangen hebben die hun niet toestaan zich er hard voor te maken.

Toch blijft er wel een reden om liefdevol met je medemensen om te gaan. Want wie goed doet, goed ontmoet. Door je zelf liefdevoller op te stellen, zullen andere mensen zich ook liefdevoller naar jou toe opstellen.

 

 

Verliefdheden.
Ik ben verliefd geweest in mijn leven.
Veel mensen, of je man bent, vrouw bent, of je gekleurd bent of niet.
Of je sterk bent, of slap. Dik of dun.
Bijna iedereen is in zijn of haar leven wel eens verliefd geweest.
Ik ook.
Hoe vaak zijn er niet mensen geweest die verliefd waren en te verlegen waren om het duidelijk te maken.
En hoe vaak is het niet dat een verliefdheid leidt tot een huwelijk.
verliefdheid, zit dat in het lichaam, heeft het een biologische oorzaak.
Of is het iets van de ziel. een spiritueel gegeven zou je haast zeggen.
Als het biologisch is, dan zou er in je hersenen een gebied zijn dat ontvankelijk is voor hoe mensen zijn, hoe ze doen, maar ook hoe ze eruit zien. Met bij iedereen weer gedeeltelijk andere samenstelling.
Maar het gevoel lijkt bij iedereen hetzelfde te zijn.
Of zouden er meerdere vormen van verliefdheid zijn.
Bijvoorbeeld dat je hart sneller gaat kloppen, dat je bloed sneller gaat stromen, dat je een gevoel in je buik krijgt, en dat je weet deze persoon betekent iets voor mij.
En dat je gaat verlangen naar die persoon. Je wilt elke keer bij hem of haar in de buurt zijn.
Maar verliefdheid hoeft zich niet altijd zo zichtbaar te uiten, het is natuurlijk de enige vorm waarover zoveel wordt gezongen en geschreven.
Maar soms is verliefdheid ook een gevoel dat je goed met elkaar overweg kan. Dat je de ander zonder hem of haar te kennen vertrouwt. Dat je jezelf durft te zijn. Dat je geen gevoelens of gedachten hoeft voor te wenden. Dat je ook in je gedrag alles mag laten zien. bijvoorbeeld onzekerheid.
Dit noemen mensen meestal geen verliefdheid. Immers het is geen bijzondere manier om op iemand te vallen.
Maar het is wel een betrouwbare manier om dan elkaar in vertrouwen te nemen.
Want dit laatste gevoel wordt alleen opgewekt als iemand ook echt te vertrouwen is.
Intuïtie?
Misschien. Maar het kan ook een lichamelijke congruentie zijn, om dat woord is te gebruiken. Je hoeft niet blind van verliefdheid te zijn. Maar meestal bespreken mensen hun verliefdheid met zulke mensen.

Eigenlijk zijn mensen voortdurend blind voor alles om zich heen, immers wat mensen zoeken weten ze nog steeds niet te vinden.
Ze zoeken naar een succesvolle baan, naar vrienden, naar contact. Maar ze zeggen altijd verder te blijven zoeken. Vinden doen ze het niet.

Waar mensen naar zoeken is; als ze getrouwd zijn een tijd waarin ze vrijheid hebben. Als ze vrijgezel zijn een goede huwelijkspartner.
Als ze jong zijn op zoek naar vriendjes en vriendinnetjes, of goede cijfers.
Als ze oud zijn zoeken ze zelfs nog.

Wat is verliefdheid dan als je je leven lang zoekt, en verliefdheid meestal maar een beperkte tijd duurt. Ik heb nog nooit een oude bejaarde gehoord die getrouwd was dat zijn of haar partner uiteindelijk hem of haar meer ongeluk heeft bezorgd als geluk. Immers dan waren ze uit elkaar gegaan.

Maar verliefdheid blijft niet je leven lang. En om je daarop te richten als het enige dat je zoekt. Dan ben je driekwart van je leven ongelukkig. Immers verliefdheid is niet alledaags. je wordt het niet op iedereen.

Verliefdheid is een voorbode voor een tijd van onbezorgd genieten van elkaar.
Tenminste als de andere de zelfde gevoelens deelt.

Maar verliefdheid is niet alleen maar dat je een ander in je leven toelaat.
Maar het betekent ook dat je waarde hecht aan elkaar. of aan diegene die je aandacht heeft.

Als verliefdheid altijd wederzijds was, dan zouden er veel meer gelukkige mensen zijn.
Als verliefdheid altijd zou leiden tot een goed huwelijk dan zouden er veel meer gelukkige mensen zijn.
Als verliefdheid zou leiden tot geluk.

Wat zou er gebeuren als verliefdheid alleen maar een gevoel is, wat je baseert op schoonheid en gedrag. En het niets zegt over de ander maar alleen over jezelf.

Ik kan kiezen tussen twee dingen. Of ik kies ervoor mijn gevoelens te volgen en te wachten totdat er een liefde is.
Of ik negeer mijn gevoelens en ik leef puur rationeel.

De eerste kies je als je wacht op een ideale geliefde. Die als je die vind je gelukkig zal maken.
De tweede relativeert alle gevoelens, en ontneemt ze hun waarde. Of althans ze zijn niet altijd redelijk.

Maar het gevoel houdt meer in als alleen liefde en haat. Je kan ook boos, blij, bedroefd, zijn en angst is ook een reëel gevoel.

Gevoelens, je hoeft ze alleen te volgen als je er gelukkig van wordt.
Dat is wat de meeste mensen eigenlijk volgen. Als ze negatief zijn is het een reden om ze weg te willen hebben.
Als ze positief zijn dan mogen ze.

Liefde is vanzelfsprekend als je lang wacht. Want des te langer je wacht des te groter de kans dat je er een tegenkomt.

Liefde is iets dat je hindert want je kan niet meer intellectueel handelen.

Liefde is de motor achter de samenleving, als het er niet was was er geen nageslacht.

Liefde is onberekenbaar. ze is er soms maar niet als je haar nodig hebt.

Dat zijn uitspraken die ik gehoord heb van anderen.
Wat ik zelf denk is dat echte verliefdheid, het gevoel met de ander verbonden te zijn, en van nature je open opstelt, en eventueel in de nabijheid je ook hormonen krijgt. vlinders in je buik. Dat het zeldzaam is. En dat het meestal alleen gebeurt als je je ware liefde vindt. En dat moment kan je niet uitnodigen, en kan je ook niet bewerkstelligen door zoveel mogelijk mensen te ontmoeten.

Ware liefde vind je pas als je er klaar voor bent.
Als je persoonlijke ontwikkeling het toelaat.
Als het toeval je het gunt.

Of zou het wel uit te nodigen zijn, zouden mensen er wel iets voor kunnen doen.
Wat ik zelf vermoed. Ik spreek het niet uit, maar ik schrijf het hier.
Als je ervoor zou bidden, dan zou je misschien vanuit de hemel een beetje hulp krijgen.
Dan is de kans misschien groter dat je je ware liefde vindt.
Maar dan ben ik meer een priester die iets zegt over hoe je een liefde moet verkrijgen die je leven bij je blijft, als een nuchtere wetenschapper die het gevoel liefde beschrijft.

Liefde, en verliefdheid, en ware liefde.
Er wordt veel over gezongen, en het komt in veel films weer terug.
Het blijft een favoriet van de meeste mensen.
Toch geeft haast niemand tips hoe je je ware liefde kunt verkrijgen.
alleen mystieke uitlatingen zoals:
Wanneer je er klaar voor bent dan komt het.
Wacht er maar op.
Je hoeft er niets voor te doen.

Aardige opmerkingen. Maar voor diegene die op zoek is, toch een verlangen niet stilt.

Wat ik zelf vind van verliefdheid. Het is een onnuttige bezigheid om er achteraan te jagen. Je kan beter het leven proberen serieus te nemen, en er wat van te maken. In goed opzicht. Dan om met je hoofd voortdurend in de hemel op zoek te zijn naar verliefdheden. Als je echt verliefd bent, geniet er dan van. en zorg dat het standhoudt.
Als je het niet bent. Dan kan je het beste je leven serieus en op een goede manier leven. En als je oud bent en je hebt nooit een moment van verliefdheid gekend dan heb je een goed leven geleidt.

Verliefdheid. een toevalstreffer als je die tegenkomt zonder er zelf naar op zoek te zijn. Maar een toevalstreffer komt niet zelden zonder oorzaak.
Dus probeer haar te verwerven door ook de omstandigheden te verbeteren.
Niet door naarstig op zoek te gaan naar de ware liefde. Maar door je karakter zo te maken dat mensen verliefd op je zouden kunnen worden.

 

Het ideale rechtsstelsel

Hoe zou een ideaal rechtsstelsel eruit zien, is dat zoals in dit land dat rechters, advocaten en aanklager en getuigen betrokken zijn bij een proces.
Is dat als er bewijs is gevonden voor een misdrijf en dat wordt beoordeelt door een rechter. Of is dat zoals in andere landen gebeurt met een jury. En hebben advocaten zoveel macht dat ze iemand die schuldig is vrij van straf kunnen spreken. Of, blijft een misdrijf een misdrijf, en heeft de rechter daar een onpartijdig oordeel over.

De ideale rechtspraak is natuurlijk dat waargebeurde misdrijven op een manier berecht worden die bij iedere zaak die gelijkwaardig is op dezelfde manier gebeurt.

Advocaten vind je er veel, en alleen rijke mensen kunnen de beste advocaten betalen. Arme mensen kunnen meestal niet de kosten opbrengen. Maar daar zijn regelingen voor.

Mijn ideale rechtssysteem is niet de manier waarop deze samenleving zijn rechtspraak samenstelt. Maar is er een van onderzoek naar waarom het gebeurt is. Soms zit er een emotie achter, bijvoorbeeld boosheid, of angst, of paniek. en soms is het pure kwaadwillendheid.
Als er een emotie achterligt, heeft die meestal oorzaken in andere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld wraak die je wilt uitvoeren. of mishandeling zodat de crimineel zelf ook denkt dat te mogen doen.

Rechtspraak zonder rechters is niet mogelijk, maar om rechtspraak te zien als een soort strafwetgeving. Is ook niet geheel juist.

Want wat ik geloof is dat criminaliteit voortkomt uit een mate van tekortkoming om jezelf te handhaven. Dat kan doordat de omstandigheden zo zijn dat behoeften niet op een normale manier vervulbaar zijn, of doordat er gebeurtenissen aan ten grondslag liggen.

Ik zou dan liever zien dat criminaliteit als ziekte wordt gezien, dan als een kwalijke zaak. Immers criminelen hebben dezelfde kenmerken die ze tot mens maken als iedereen.
En staat er ook niet in sommige heilige boeken dat je als je slachtoffer bent je het mag vergeven in plaats van wraak uit te oefenen.
Dat heeft als betekenis dat je haat met liefde beantwoordt.
Maar dat is natuurlijk mooi gezegd dor iemand die nog nooit een ernstig strafbaar feit heeft meegemaakt.

Rechtspraak zoals die eigenlijk hoort te zijn, hoort bepaalde normen en waarden te volgen. Zoals dat de beklaagde zichzelf mag uitspreken over hoe hij ertoe is gekomen, wat de oorzaken ervan zijn, en het recht zou mogen hebben om zijn berouw uit te drukken tegenover de slachtoffers. En als dat in voldoende mate blijkt dat het tot strafvermindering leidt.

Rechtspraak zoals die in dit land gevoerd wordt, zou ik graag zien dat criminelen niet zo'n groot stigma krijgen , of geen smaad krijgen. Want als je op tv bent, met wie je bent, en waar je voor bent veroordeelt. Het lijkt me niet prettig om geconfronteerd te worden met het stempel dat je dan krijgt.
Ik zou liever zien dat criminelen of ze nou weinig of veel straf verdienen, op een anonieme manier behandeld worden. Ik bedoel ermee dat niet iedereen ziet wat je hebt misdaan.

Anders lijkt het een beetje op de praktijk van zoals het in de middeleeuwen ging, dat het publiek zich staat te vermaken bij een beul die een straf uitvoert.

En om goed gedrag te bevorderen, zou ik dat gedrag belonen door strafvermindering of kwijtschelding.

En door criminaliteit als ziekte te zien, wordt het behandelbaar door mensen die geschoold zijn om gevoelens van anderen te herkennen, en te kunnen behandelen door daar door een soort psychotherapie mee om te gaan.

Immers ieder mens is tot voelen in staat, en ieder mens heeft enig besef van de werkelijkheid. en als mensen open staan voor het weergeven van hun eigen ervaring. Dan is het behandelbaar en kan het als ziekte gezien worden.

Criminaliteit is niet het pure kwaad dat er is. Het is een ziekte de voortkomt uit eerdere gebeurtenissen. Een jeugd die niet gelukkig was bijvoorbeeld. Of je komt in je jeugd voorbeelden of idolen tegen die zelf ook zo waren. Of je kreeg de raad om je zo op te stellen.

Maar totdat er een veilige therapie voor is gevonden die afdoende helpt mag het gewoon een strafwetgeving blijven die de burger beschermt tegen herhaling van de misdrijven, en die de crimineel in een omgeving laat zijn waar hij het niet kan herhalen. En om de crimineel te overtuigen dat het geen toelaatbaar gedrag is.

Dit artikel is mijn mening als mens, en ik heb ook tekortkomingen dus kan ik een verkeerde visie hebben.

 

Hoe kunnen mensen liefde ervaren.
Soms hoor je wel van mensen die in oorlogstijd dienen, en in een ver land verliefd worden op een meisje of vrouw. En daar dan blijven, die als het ware deserteren. (ten minste als het een meisje of vrouw van de tegenstander is)
Soms hoor je ook wel van mensen die met een buur trouwen.
Je hoort van mensen die niemand vinden om mee te trouwen.
En je hoort van mensen die een aantal huwelijken achter elkaar beleven.
Je hoort van mensen met leeftijdsverschil, soms van 10 of 20 jaar jonger, tot 10 tot 20 jaar ouder.
Je hoort van mensen die hun partner vinden door een vakantie, of via een internetwebsite.
Alles is mogelijk lijkt het wel.
Verliefdheid gaat over grenzen heen, en kan blokkades tegengaan.
Maar hoe vind je verliefdheid, hoe kan je zorgen dat je een liefde vind,
Want sommige mensen ervaren meerdere keren in hun leven of in korte tijd dat ze verliefd zijn, en sommige mensen ervaren nooit zulke gevoelens.
Kan je liefde zelf opwekken. Of komt het altijd door toevallig bij de juiste persoon in de buurt te zijn.

Liefde tussen mensen is soms liefde op het eerste gezicht, en soms is het dat liefde groeit tussen mensen. Door jarenlang met elkaar om te gaan. of een aantal maanden, leer je de goede kanten van de ander kennen, en leer je elkaar te waarderen. Leer je respect voor elkaar te hebben, en leer je om de ander tegemoet te komen in zijn tekortkomingen.

Liefde op het eerste gezicht, als je daar goed mee omgaat, vraag ik me af wordt het dan een stabiele liefdesrelatie, of leer je dan de fouten van de ander door een vergrootglas te zien na een tijdje.

Het beste is het nog als liefde een diep gevoel van verbondenheid is, die standhoudt zolang je bij elkaar bent, en zolang je nog niet door de dood van elkaar gescheiden bent.

Liefde, je voelt het voor meerdere dingen. Niet alleen voor een liefde die je leven deelt, maar ook voor je familie, voor je vrienden, en ook anderen kunnen je liefde opwekken. Bijvoorbeeld iemand die je vertrouwt en die je je diepste zorgen en problemen kan vertellen. sommige noemen dat een hartsvriendin, of een trouwe vriend. Of als het iemand is die dat werk als beroep doen kan het die vorm aannemen.

Liefde, soms zoek je ernaar en kan je het niet verkrijgen. Het laat zich niet uitnodigen door er hard naar te zoeken. Behalve als je het zelf toont, en die gevoelens naar anderen uitdraagt. Als je goede vrienden zoekt, probeer dan zelf een goede vriend voor anderen te zijn. Zoek je iemand om je leven mee te delen, probeer dan zelf voor anderen de kenmerken van een ideaal te zijn (iedereen weet hoe zijn ideale geliefde hoort te zijn) Probeer het ideaalbeeld dat bij jouw sexe hoort te verwerkelijken. Wil je een zorgzame vrouw, probeer dan zelf die kwaliteiten te hebben die vrouwen die zorgzaam zijn graag zouden willen zien.

Het is niet mogelijk om je karakter te veranderen, maar het is wel mogelijk om je gedrag tot op zekere hoogte aan te passen.

Liefde, niet iedereen is op zoek naar een relatie, sommigen hebben al een goede relatie, anderen hebben een andere vorm gevonden om hun leven vorm te geven. En sommigen willen vanwege emotionele pijn of een verleden geen relatie meer aangaan.

Die mensen voelen zich vaak alleen, en weten soms niet hoe ze hun dag moeten doorkomen. Dat kan soms een tijdje duren voordat je weer zin krijgt in het leven.

Mijn idee bij liefde is dat ik Jezus Christus en God bidt om mijn keuze van goede raad te voorzien. En om mij te wijzen op wat ik zou kunnen betekenen voor anderen.
Mijn gevoel bij liefde is, dat liefde niet alleen uit verliefdheid bestaat maar ook uit bewondering, eerbied, hoogachting, respect, en ook vriendelijkheid. En als je die zelf geeft dan krijg je die ook terug van mensen.

Daardoor heb ik geleerd om niet op zoek te gaan naar verliefdheden maar ze zelf om te vormen naar een algemene houding van vriendelijkheid.

 

 

De weg ten leven.


Dat is voor iedereen anders. De ene vind zijn leven geweldig als hij zijn werk heeft, en daarnaast in de natuur wandelt. Een ander vind het geweldig om de hele week niets te doen. en een derde vind het fijn om een gezin te hebben en daarvoor te zorgen.
Maar Wat heeft dat te maken met de weg ten leven.
Wat betekent het eigenlijk om te leven. Ieder mens vraagt zich dat wel eens af. Sommige mensen vragen zich dat vaker af, bijvoorbeeld als je in een depressie zit. En sommige mensen waarbij alles goed gaat leven alsof het vanzelfsprekend is. Maar ook die mensen hebben zo hun tijden dat ze het wat minder goed hebben.
Leven. Voor mij betekent het dat ik mijzelf kan ontplooien zoals ik dat zou willen.
bijvoorbeeld door in mijn omgeving mensen te hebben waarmee ik vriendschappelijk contact heb. Mensen die aardig tegen je zijn, dingen voor je over hebben. En ook dat je je interesses kan hebben. Bijvoorbeeld in mijn geval boeken. Dat ik boeken kan lezen die mijn kennisniveau verrijken. Die mijn dorst naar wijsheid lessen. En dat ik ook de mogelijkheid heb om mezelf van waarde te vinden. Door het doen van een studie aan de universiteit. Dat is wat ik van het leven vindt.
Andere mensen vinden andere dingen in hun leven belangrijk.
Maar de weg ten leven wordt in religies en levensbeschouwelijke organisaties meestal beschreven als een aantal leefregels, die als je ze volgt je een gelukkiger leven hebt. een leven dat jezelf zin geeft. een leven waarbij je je zinvol voor de samenleving voelt. Want sommige dingen als je die in je leven zou doen of verwerken. stel dat je ze bewust in je leven zou inbrengen zouden je kunnen schaden. Mensen die zich bijvoorbeeld niet aan de wetgeving houden, in kleine mate vinden mensen het meestal niet zo erg. Maar ergere dingen zijn meestal wel een reden om jezelf schuldig te voelen, of bang te worden van de samenleving, om jezelf buitengesloten te voelen. Jezelf van minder waarde te vinden. Het leven krijgt dan in plaats van de kleur van het daglicht van buiten, een kleur van een donkere onweershemel. Waarbij het de symboliek ervan is die ik bedoel. Dat je je ook bij alles wat je doet onprettig voelt en onbehaaglijk. Maar de meeste erge misdadigers die er zijn, die hebben meestal al in hun jeugd met een nare tijd te maken gehad. Soms komt zoiets niet tot stand puur door hun eigen fout. Een weg ten leven bestaat uit het volgen van leefregels. Is dat alles wat ik zeg.
Nee leefregels kan je alleen volgen als je begrijpt welke wijsheid erachter zit. Als je begrijpt dat leefregels ervoor zijn om een bepaalde maat aan te geven waarbinnen je kan blijven, en waarbij je een soort veiligheid hebt.
In bepaalde religieuze stromingen is het gebruikelijk om hele strenge regels te hebben. Waar je elke dag en elke seconde aan moet denken. Dat is voor die religieuze stromingen heel normaal. Maar voor de meeste Religies, en levensfilosfieën zijn normale regels op gesteld, die als je ze naar kunnen probeert te volgen je de veiligheid van die wijsheid die eraan ten grondslag ligt biedt.
Naarmate je vordert in je leven leer je die regels meer te integreren in je leven, en kan je er makkelijker mee omgaan, en leer je begrijpen waarom ze zo zijn vorm gegeven.
Leefregels die in de meeste religies en levensbeschouwelijke stromingen voorkomen zijn bijvoorbeeld. Kwets geen levend wezen, of door geen wezens. Lieg niet, en geen seksueel immoreel gedrag. Steel niet. En neem geen stoffen tot je die je verantwoordelijkheids- besef ontnemen, of je bewustzijn om je verstandig te gedragen, zoals drugs of alcohol (dat laatste komt niet in elke religie naar voren).
De weg ten leven bestaat natuurlijk uit meer als alleen leefregels, maar als je volgeling wordt van een bepaalde richting dan wordt er van je verwacht dat je probeert zoals in de heilige boeken, of in de boeken van grondleggers beschreven staat de regels of wetten die erin staan probeert te volgen.

Maar zoals ik de weg ten leven zie, is vanwege mijn tekortkomingen misschien niet geheel juist, of zoals die volgens de echte vertegenwoordigers van de verscheidenheid aan religies en levensbeschouwelijke tradities zouden zijn.
Het is een soort van beschrijving van hoe ik de achtergrond van waaruit die leefregels zijn opgesteld begrijp.

Ik nodig de lezer uit om zijn eigen visie erop te verwoorden.

 

 

Het Verliezen van je status als mens.
Wat bedoel ik ermee. Mensen zijn mens zolang ze geacht en gerespecteerd worden door hun omgeving. Maar ook door je identiteit als burger te behouden. Mensen hebben als ze geboren zijn in een land een speciaal burgerrecht. Ze mogen in dat land wonen, ze mogen genieten van hun rechten. Bijvoorbeeld recht op bescherming tegen misdrijven, recht op educatie. En zo nog meer rechten. Tegenover de plicht om bij een werkzaam leven belasting te betalen, en je aan de wetgeving te houden.
Wanneer verlies je nu je status als mens. Is dat als we ons burgerrecht verliezen. Mogen we dan niet meer mens zijn in dat land. Is het als we door iedereen gehaat worden en vervolgd worden. Als niemand ons aardig vindt, bijvoorbeeld als we in de gevangenis zitten. Wat is ons recht als mens op zich. Mogen we verwachten dat we ook als we in landen zijn waar geen wetgeving is, en geen burgerrechten zijn we toch ons menszijn niet kwijtraken. Je hoort wel eens de uitspraak mensen die God nog Gebod erkennen. In landen waar geen wetgeving is. Zouden mensen daar lukraak leven, zou niemand daar veilig zijn. Of zou daar een soort recht van de sterkste zijn. Of het recht van diegene die de gladste tong heeft.
Je status als mens verlies je in meerdere of mindere mate als je faalt in ogen van je medemens. Als je gedrag vertoont dat niet menselijk is.
Dictators en Heersers die heersen op zo'n manier dat burgers die niets misdaan hebben erbij omkomen. Mensen die wrede dingen doen. Mensen die oorlogen ontketenen. Mensen dus die op een bepaalde manier niet hun gevoel gebruiken.
Want als mens heb je ook medelevende gevoelens als je iemand in nood ziet, ook al durf je niet altijd tot actie over te gaan. Als mens ervaar je ook nabijheid met anderen. Van wie je houdt. Hen zou je voor geen goud kwaad aan willen doen. Of mensen die je hoogacht, die wil je ook geen kwaad aandoen.
Maar hoe zit het met de mensen die je onaardig vind omdat ze jou onaardig bejegenen. Hoe zit het met de mensen die door bureaucratische regels je inkomen lager maken, of zelfs wegnemen. Daarmee verlies je ook voor een gedeelte je status als mens. Want de mens bestaat uit alle onderdelen van zijn leven. Niet alleen wie je echt bent, je lichaam, je ziel, je geest. Maar ook je leven in het geheel, je hobby's, je werk, je vrienden, je wederhelft of je ouders. je kinderen.
Als je een van die onderdelen verliest. Verlies je ook een gedeelte van je status.
Mensen zeggen heel vaak dat ze ongelukkig zijn met hun leven, en dat het niet gaat zoals ze willen. Bijvoorbeeld ze willen promotie op hun werk, ze willen een nieuwe auto. sommigen willen heel weinig alleen een goede dag hebben. of Gezondheid.
Iedereen is op zoek naar Status. Maar niemand heeft dezelfde status als ieder ander. Daarin is niemand gelijk. Ieder streeft andere dingen na, en ieder heeft andere voorkeuren. Als je in een land woont, dan heb je als burger in sommige landen recht om van het geld wat je verdient of krijgt je leefomgeving in te richten, of daar leuke of nuttige dingen mee te doen. In sommige landen echter, hebben mensen dat recht niet. En hebben ze ook geen inkomen. Daar is het tekort aan alles dat nodig is om een leven zoals wij dat normaal vinden groot. Een tekort dat ontstaat door een milieu dat weinig oplevert, Of door een regering die andere belangen heeft. Of door onbereikbaarheid. Elk land dat een rechtvaardige regering zou hebben, zou de kans hebben om hun land tot een welvaartsniveau te ontwikkelen dat gelijk is aan het onze.
Een stelling die ik niet kan bewijzen. Maar dat zou wel bewijzen dat milieu en onbereikbaarheid geen geldige argumenten zijn om een land tot armoede te brengen, of te laten zijn.
De status als mens, is afhankelijk van het land waar je woont, is afhankelijk van wie je bent in de ogen van anderen. Is afhankelijk van wat je bezittingen zijn.
Die status wordt door heel veel mensen nagejaagd en ze hebben er veel voor over om daar verandering ten positieve in aan te brengen.
Wat gebeurt er als we Status zien als een begrip die je toebedeelt krijgt bij toeval, of bij genade. Als we zeggen het is de voorzienigheid, of het is wat me toekomt. In plaats van ik heb het zelf verworven kijk maar hoe hard ik werk.
Want andere mensen zeggen misschien hetzelfde, maar hebben niet zo'n uitmuntende status. Er zijn mensen die hard werken, die veel toebedeelt krijgen, en er zijn mensen die hard werken die weinig toebedeelt krijgen. In tijd investeren ze misschien evenveel, in moeite misschien ook. Maar ze krijgen niet dezelfde dingen toebedeelt.
Onze status als Mens is dus afhankelijk van wat we toebedeelt krijgen. Van de voorzienigheid, van de samenleving. Immers de samenleving gunt ons wat wij bezitten. Zowel de zaken die we zelf aanschaffen met behulp van ons inkomen, als de vrienden die we vinden, de wederhelft of de kinderen.
Onze welvaart is dus afhankelijk van de mate waarin ieder de juiste toebedeling krijgt en er kans is om bij gelijke inspanningen gelijke inkomsten te verkrijgen.
Want waar we in de wetgeving streven naar een gelijke strafmaat voor iedere misdadiger. Streven we in ons werk naar het hoogste loon, en streven we in onze bezittingen naar de meeste luxe. of de grootste rijkdom.
Nu ga ik over op een andere theorie.
In de oosterse visie, is je status als mens niet afhankelijk van al die zaken.
Of je veel bezittingen hebt. in het oosten zeggen ze, het gaat om wie je bent,
Je vrienden of je kennissen. Die zeggen alleen iets over hoe je omgaat met mensen. Dat ben je niet wezenlijk.
Uiteindelijk gaat het om wie je in wezen bent. Als handelend persoon, als persoon of als mens die tot actie overgaat. Diegene die alle vruchten van de daden geniet. En die alles ondergaat wat het leven hem of haar brengt.
Zo zien we ook in andere visies terug wat de oosterse visie ons zegt.
De mens heeft een status als mens omdat hij is geboren als mens. En heeft alle kwaliteiten, en talenten gekregen om ze ten dienste van de samenleving in te zetten. Waarbij je af moet zien van persoonlijke belangen om je status te verhogen.
En dat je moet afzien van een onrechtvaardige beloning. of inkomen.
Immers Veel mensen doen hetzelfde werk, maar als al die mensen hetzelfde zouden krijgen, zou er geen ruzie meer zijn over wie het meeste waard is. Zou er geen streven meer zijn om het meeste te verdienen. Het inkomen zou voor gelijk zijnde werkzaamheden, of gelijk zijnde moeite gelijk behoren te zijn.
Er speelt natuurlijk wel mee dat je ook kennis verwerft en vaardigheden verwerft. Maar zijn die zoveel waard dat de een 3 huizen kan bezitten, en dat de ander een kleine woning bezit.
Je Status als mens is afhankelijk van wat je toebedeelt krijgt uit genade van de voorzienigheid. Je status als mens is afhankelijk van in welke mate je bijdraagt aan de samenleving.
Een westerse visie op je status als mens, is dat diegene die het slimst is, het meeste krijgt. Want wie het slimst met geld omgaat, verdient het meeste.
Maar een betere visie is om niet het slimst om te gaan met geld, maar het meest in overeenstemming met je medemensen te leven. Je status als mens is afhankelijk van andere mensen. Dus als je andere mensen betrekt bij je leven. Door bijvoorbeeld ook wat je toebedeelt krijgt te delen met hen die bijna niets toebedeelt krijgen.
En te delen wat je hebt met hen die minder geluk hadden in hun leven.
Want Als je je status ziet als een toebedeling vanuit de voorzienigheid, weet je ook dat het je weer afgenomen kan worden, en weet je ook dat anderen in dezelfde positie zitten. En een betere investering als je medemens is er niet.
Niet omdat je het terugkrijgt en met rente. Nee want je medemens blijft misschien arm en gebrekkig. Maar omdat de samenleving als geheel er gemiddeld op vooruit gaat. Het gemiddelde armoedepeil gaat omhoog. Het gemiddelde aantal mensen die niet geholpen worden wordt minder. Als we zo vechten voor een samenleving dan hebben we misschien een ideale wereld waarin armoede geen begrip meer is, en gezondheid en gezondheidszorg een vanzelfsprekend begrip is.
En als we dan als samenleving werken aan een rechtvaardige toebedeling aan ieder wezen. Dan hebben we als samenleving onze status als mensheid verworven.

 

 

Wat is Religie

Is religie een manier om om te gaan met het leven. Is het een aanvulling op de dagelijkse bezigheden. is het het afkopen van zonde, en van slechte daden.
Is het je geweten goedpraten. Is het toenadering tot een projectie.
Is het een surrogaat voor de ouderliefde die je in je jeugd gehad of gemist hebt.
Of is het een verbinding en een zingeving met behulp en in eerbied voor een hogere macht.
Religie, is het verzonnen door slimme stervelingen die de massa in bedwang wilden houden. Zoals in Plato staat beschreven bij enkele kenmerken van religie. Is het zoals de psychologie wel eens beweert een manier om je gevoelens en je gedachten te leiden. Is religie een manier van omgaan met de werkelijkheid. Om alle Pijn, Verdriet, en Moeite te boven te komen.
Religie is meer dan dat als het mijn mening moest zijn.
Religie is het je afkeren van de slechte kant van de samenleving, waar mensen elkaar in mindere of meerdere mate schade doen om in leven te blijven. Of juist om er genot of een soort kick door te beleven.
Religie is het je toewenden tot een Hogere Macht, In elke religie heeft hij zijn eigen naam. In de mijne heet hij soms God, Soms Vishnu, soms Allah, soms simpel de Almachtige. Maar hoe heet die Hogere Macht echt. Heeft hij maar een naam, namelijk die van een religie zoals meestal wordt onderwezen door onze religieuze dienaren. De Hogere macht, is die bij veel namen te noemen, is die macht een naam die maar aan een religie toebehoort.
Wat ik vind, is dat God of de Hogere Macht, de Almacht zich bij vele namen laat noemen, en dat elke volk die zijn eigen taal heeft, zijn eigen naam eraan heeft gegeven. En daar ook het recht op heeft. En als dan die naam geen beloften waar kan maken, dan blijkt het snel genoeg. Want elke Hogere Macht die door religies wordt beloofd heeft wel een aantal beloftes gedaan aan de mensen, en nagelaten.
Zo is het bijvoorbeeld in het christendom, dat wie bidt ontvangt, en wie vraagt die krijgt. Maar bij andere godsdiensten vinden we dezelfde beloften terug, alleen in iets andere vorm. Heet het bij het hindoeisme ook niet dat je bevrijdt wordt als je je overgeeft aan hun god. En gebeurt dat in de Islam niet precies hetzelfde.
Zouden we daarom onze God uitverkiezen tot de enige, en de andere religies bestrijden. Ik denk dat Al die verschillende Goden. dat het eigenlijk maar een god is. die voor elke religie, een openbaring via iemand die hem lief was heeft gegeven, en dat het de mens is geweest die het op een bepaalde manier heeft doorverteld en op schrift heeft laten schrijven. En dat wij mensen pas verschil maken in wie de ware god aanbidt.

Er is dus maar een God, en maar een Religie. Maar die zijn verscheiden bij onze mensen. Als we dus een religie beoefenen, mogen we ons dus richten op onze eigen God. en hoeven we niet naar een betere God te zoeken. Want elke God in elke Religie die beschreven staat als de Almachtige is dezelfde als in elke religie.
En is overal de Almachtige. Pas als gebeden niet meer worden verhoord, en als leefregels moeilijk zijn na te leven, we niet de genadevolle toewending van God ervaren. mogen we twijfelen aan ons geloof. Want ons geloof is vooral iets dat we tijdens ons leven opbouwen. We hopen allemaal op verlossing. Maar als bijvoorbeeld in het christendom beloofd wordt dat mensen worden beoordeelt op hun daden, zie de gelijkenis van het laatste oordeel over de bokken en de schapen. en over de barmhartige sameritaan. Dan verwacht onze God net zoveel van ons als bijvoorbeeld in het hindoeisme of in de islam. Want daar vinden we dezelfde leefregels terug.

Als onze God nou na vele jaren niet heeft gereageerd, waarom zouden we dan nog geloven. Is het vanwege onze verlossing dat we geloven. Dan zouden we ook kunnen kiezen om op ons doodsbed tot bekering te komen. Is het vanwege de kerk waar ze een hechte gemeenschap hebben. Dan kom je vanzelf tot bekering immers als mensen iets goeds hebben gesmaakt gaan ze op zoek naar de bron, en komen dan uit bij de drie-eenheid.
Geloven betekent persoonlijke omgang met God. Een omgang die uit rituelen, bidden, en dienstbetoon kan bestaan afhankelijk van welke religie we beoefenen. Maar religie is meer als alleen de handelingen plegen, het is met je hele gevoel en je hele hart in je geloof te staan. Er vol voor gaan. En dat kan alleen als je ook antwoorden krijgt, als je het gevoel hebt dat je gehoord wordt. Ook al komt er niet altijd een zichtbaar antwoord.

Bewijs van Religie is alleen te krijgen door zelf te beginnen met het beoefenen ervan. In al de heilige boeken die er zijn staat de geschiedenis beschreven die God heeft doen plaatsvinden op de wereld. En daarbij staan de leefregels en de beloftes. Beloftes zoals wie bidt ontvangt, en in het islam ben ik wat minder thuis dus daar kan ik geen voorbeeld van geven. in het Hindoeisme worden dezelfde beloftes gedaan.

Waarbij de kennis van de Heilige boeken bedoeld is om je vertrouwd te maken met het onderwerp van je studie Religie. of de religie die je onderzoekt, en om je te richten op de uitoefening ervan. Zoals bidden. dat in elke religie weer naar voren komt. Niet dat heilige boek is het belangrijkste, maar wat je eruit begrijpt, hoe je het toepast in je leven, hoe je ermee leert leven. Hoe ver je je hart openstelt voor dat boek, of die geschiedschrijving. Het gaat God of de Almachtige als kenmerk die hij in alle religies draagt niet om boekenwijsheid, of kennis van welke regels er zijn en welke geboden we allemaal wel en niet opvolgen, Het gaat Hem om ons hart, leven we voor Hem, doen we alles voor Hem, en vragen we Hem om hulp of genade. of goede raad.

Door intieme omgang met God, leren we vanzelf om goed te leven, en leren we ons vanzelf te houden aan al die leefregels.

 

 

Een blik op de toekomst:


Wat zal de toekomst worden. Worden wij virtuele mensen, Die in een computer leven. Zoals in second life, en al die andere computerinternetspellen.
Of leven we in de toekomst van de wolken. Of van voedsel dat via een hoogintensieve manier is vervaardigd. Of keren we terug naar het primitieve ras. Want immers Einstein voorspelde al, de vierde wereldoorlog wordt weer met stenen en stokken uitgevochten. Daarmee bedoelde hij waarschijnlijk dat de derde wereldoorlog zou plaatsvinden met behulp van kernbommen, fusiebommen en raketten. en allerlei zwaar materieel, en met elektronenbombardementen. Allemaal hele fatale manieren om een grote gedeelte van de bevolking weg te vagen.
Maar aan de andere kant, we hebben ook zoals nog nooit geweest is toegang tot wijsheid, en tot kennis over Godsdienst, Religie, Filosofie. In het verleden was filosofie voorbehouden aan de enkelen die het zich konden veroorloven om daar tijd voor vrij te maken. Was het niet de beroemde psycholoog maslow die in zijn schema stelde dat mensen zich actualiseren en pas als hoogste als andere behoeften zijn voldaan zich richten op religie en levensbeschouwing. Nu wij in deze tijd geboren zijn, zal dat toch anders gezien behoren te worden. Want zelfs mensen die niet een normaal of hoog inkomen hebben kunnen aan de kennis van de levensbeschouwelijke wetenschappen komen. Alles is immers vrij op internet beschikbaar. En het kost geen geld behalve de kosten van je (gratis) internet.
In de toekomst geldt dan ook de hele wetgeving die we nu hebben, als mensen steeds meer gebruik gaan maken van internettechnologie. Bijvoorbeeld op Internet je werk doen. Want er zijn nu al mensen die thuiswerken en een virtual private network met hun werk hebben. En bij al hun werkdocumenten kunnen.
Hebben wij in de toekomst allemaal zo'n playstation 360 waar je voor kan gaan staan en die je bewegingen detecteert, maar dan een serieuze versie ervan, en die ons tal van mogelijkheden geeft. Want zeg ik voorzichtig, de playstation 360 is nu voor kinderen, maar als volwassenen ermee kunnen leren zich bepaalde vaardigheden eigen te maken. En ze als ze in het leger zouden zijn bijvoorbeeld kunnen leren tactieken toe te passen. En als volwassenen in zo'n wijze van technologie zouden leren om auto te rijden. de juiste handelingen te doen ervoor.
Nog even en alles wordt 3d geprojecteerd in de ruimte om ons heen. Wat is dan het verschil tussen fantasie en werkelijkheid. Waar houdt de imitatie op ,en waar begint de natuurlijke verscheidenheid van de werkelijkheid.

Nu is er wel een wetenschap die altijd hetzelfde blijft. Iets dat nooit verandert en waar verschillende andere onderwerpen direct mee verbonden zijn.
De mens zelf blijft even ingewikkeld als hij was. En daarmee zijn alle menswetenschappen ook tegelijk onderworpen aan het kunnen van de mens zelf.
Menswetenschappen bijvoorbeeld psychologie, biologie, maar ook religie en filosfie.
We hoeven niet te verwachten dat een computer in de toekomst onze filosofieën of of onze religieus eerbetoon aan de almachtige van ons overneemt.

Maar wat kunnen we verwachten als de wetenschap zo vordert dat al die religieuze regels bewijsbaar of onbewijsbaar worden geacht en dat we ofwel de religie afwijzen, of dat we haar juist de rol geven als kennis die van boven komt.

Wat is religie, Wat is filosofie, Wat is psychologie als we in de toekomst misschien meer in virtuele werelden bestaan als in de echte tastbare werkelijkheid.
Want de technologie zal niet lang meer duren of we kunnen ons lichaam net als in de film avatar in een cabine leggen die ons in leven houdt, en onze zintuigen aansluiten op een computer.

Zal de mens ooit zoiets toestaan, dat we meer bestaan in een virtuele wereld, en dat ons echte zelf onzichtbaar is geworden voor ons. Dat we niet meer weten dat we stil in een cabine liggen. die zelfs misschien door de computer wordt bestuurd zodat we zelfs geen mogelijkheid hebben er zelf uit te komen.

Computers, nog even en ze zijn intelligent. Er zijn al wetenschappers bezig intelligentie te simuleren. Intelligentie die een groot gedeelte van onze samenleving zou kunnen behartigen. Zoals een sprekende robot die als receptionist werkt.
Of een op afstand bestuurbare imitatie van een mens. Twee ontwikkelingen die al realiteit zijn. Weliswaar zo duur dat er nog geen makkelijke toepassing voor is.

In de toekomst zijn mensen geen mensen, maar elektronica geworden die zo echt lijken dat je niet weet dat de buurman of buurvrouw die naast je staat de echte is dan wel de imitatie.

Dat is een kant van de ontwikkelingen in de samenleving. Als we kijken naar mensen die meer traditioneel leven, of meer conservatief. En kijken naar mensen die waarde hechten aan de natuur. Of aan lijfelijke sociale interactie, zoals bezoek aan familie en vrienden in real life dan zal dat een andere stroming in de samenleving zijn. Mensen die zich fel zullen verzetten tegen de ontwikkelingen om mensen in virtuele werelden te laten verder leven.

De ene stroming de virtuals, en de andere stroming de naturals.
waarbij religie een dubbele rol krijgt, enerzijds door mensen die in virtuele werelden elkaar in rituelen betrekken, en mensen die waarde hechten aan de originele wijze van religieuitoefening.

Maar wat brengt de toekomst echt, is dat wat ik net beschreven heb allemaal flauwekul, is het een blik op een toekomst die nooit zal bestaan.

Het enige dat over de toekomst te zeggen is, dat je beter met je beide benen op de vloer kan blijven staan. en dat je nuchter naar de dingen moet kijken.

Maar als we nuchter kijken naar de maatschappelijke ontwikkelingen, dan zien we toch dat religie in de samenleving een kleinere rol krijgt, Dat er meer levensstromingen zoals het boeddhisme gevolgd worden. en dat mensen zich niet meer conformeren aan de regels zoals die vroeger werden vastgesteld maar dat we ook onze waarde ontlenen een verscheidenheid aan zaken waar we geloof in hebben.

Een blik op de toekomst betekent dat we nu al bezig zijn met wat er morgen gaat gebeuren. En dat we nu beslissingen nemen die over 100 jaar hun uitwerking nog hebben.

Als we kiezen voor een toekomst waarbij elektronica een doel wordt, Daarmee bedoel ik dat we leven en ons laten leven, en waarbij we geen keuze meer hebben omdat we die hebben overgedragen aan computers. Dan verliezen we onze menselijkheid.

Immers het is op dit moment ook dat bij de overheid de verschillende scenarios. Bijvoorbeeld wetten over bijstand, over hypotheekaftrek, door computers wordt berekend hoe groot de invloed is op de samenleving. Terwijl zo'n voorbeeld als de bijstandswetgeving uit menselijke overwegingen is voort gekomen. En als alles op die manier nagerekend wordt, en ontdaan van zijn menselijke ideële waarde dan zullen die dingen ook verdwijnen.

Het is in religieuze zin normaal om om te zien naar de arme, zieke, en buitengesloten medemens. En als we eerst gaan doorrekenen of dat wel mogelijk is. Zijn er altijd wel redenen te vinden waar we ons geld beter aan kunnen besteden.
Zulke beslissingen of de samenleving als geheel opkomt en zich voor een gedeelte opoffert voor de arme, zieke, en buitengeslotene is een beslissing die gebaseerd is op gevoel. En op religie.
Een wetenschap die niet op bewijs berust, maar op de goddelijke openbaring.

De toekomst, is uiteindelijk wat je toe komt aan goede en slechte zaken. Maar bovenal streven we naar het goede. Immers ieder mens streeft naar het hoogst haalbare. Voor iedereen is dat verschillend, de ene wil het beste in de wetenschap behalen, de andere liever in de sociale omgang. Een derde zoekt het weer in een levensstroming die verlichting onderwijst.

De toekomst, is een gebied waar iedereen veel over kan zeggen, maar wie er juiste dingen over zegt dat zijn er niet veel. De toekomst blijft onbekend.

Nu een vraag aan de lezer:
Wat zou u willen zijn:

Een Natural die vooral de oude tradities, en de natuur van waarde vind en die altijd wil behouden.

Of bent u een Virtual en wilt u het liefst alles door computers laten doen, en zelf op een gegeven moment in een virtuele wereld leven.

 

 

Een blik op het leven

 

Soms dan heb ik wel eens het gevoel geprogrammeerd te zijn door de ervaringen die ik in het leven heb meegemaakt. Alsof alles door middel van Trial and Error tot stand komt. Alsof je gevoel, en wie je bent gevormd wordt door alles wat er gebeurt.
Mijn gevoel is natuurlijk niet het enige dat bepaald wat ik ga doen, Maar wel een belangrijke graadmeter over hoe ik tegenover de gebeurtenissen die in mijn leven plaatsvinden sta.
Als mensen boos worden, dan heb je de keuze of je je er iets mee doet, of dat je het je aantrekt. Sommige mensen die schuiven alles terzijde. Van de opmerking van loop toch naar de maan. of doe het zelf maar tot aan ervan weglopen of iemand voor gek verklaren.
Maar als je je als mens ontvankelijk opstelt, betekent dat ook dat je als mensen gevoelens tonen waarbij boosheid soms wel de duidelijkste is. Dat je je erdoor laat raken. Boosheid, komt misschien door onvervulde verlangens, wrijvingen over verwachtingen. In wijsheidsliteratuur beloven ze dat je vredevol wordt als je langdurig mediteert. Maar ze zeggen niet hoe je om moet gaan met gevoelens van anderen.
Je kan natuurlijk in je geest liefdevolle vriendelijkheid uitstralen naar hen. Zoals sommige guru's vertellen. Maar alles radicaal accepteren is niet makkelijk.
Je zelf ook in het hier en nu houden als mensen boos op je worden.
En jezelf blootstellen en je laten raken. Dat is iets dat niet altijd makkelijk is.
Vroeger in mijn jeugd als mensen boos op mij werden begon ik te huilen. Of ik werd verdrietig. Of ik begreep niet waarom ze die dingen zeiden.
Maar gaandeweg je leven als je je ontvankelijk opstelt begin je ook te begrijpen dat mensen niet zonder reden boos worden, en dat je als mens ook respect behoort te hebben voor gevoelens van andere mensen. Of ze nou liefdevol zijn jegens je, vriendelijk, neutraal, geïrriteerd, of boos. Mensen worden als ze emotioneel reageren meestal geraakt door iets wat ze bij jou zien. Als je als mens vrede wil verkrijgen met je omgeving kan je het beste je ontvankelijk opstellen en je laten raken door de ander. Daardoor krijgt de ander ook het gevoel gehoord en begrepen te worden, en leef je mee met de nood van de ander. En als boosheid echt onzinnig is, kan je altijd in een rustig moment om uitleg vragen.
Als je mensen accepteert zoals ze zijn, met al hun gevoelens. En er respectvol tegenover staat, dan krijg je meer verbinding met hen, en zullen ze jou ook respecteren, en je gaandeweg net zo bejegenen zoals jij hen bejegent.
Gevoelens, soms begrijpen we ze van onszelf niet, soms begrijpen we ze niet van anderen. Toch is het de drijvende kracht achter relaties, en de drijvende kracht achter een groot gedeelte van onze samenleving. Want je gevoelens geven je de macht om zonder kennis, toch te reageren op anderen. En puur op levenservaring elke situatie te beantwoorden.
levenservaring die je diep in je onderbewuste met je meedraagt en die je hele leven zich vermeerdert.
En gevoel laat zich juist vormen door trial and error, maar op een meer geavanceerde manier dan we bij dieren terugzien.
Want mensen kunnen op een veelzijdigere manier communiceren, en kunnen ook door middel van hulpmiddelen veel meer bereiken.
De meeste mensen vinden hun gevoelens grillig en onberekenbaar. Dat is in weze ook wel zo, maar gevoelens zijn ook als je ze regelmatig beleefd, regelmatig in het moment je gevoelens beleefd een instrument dat waarde kan hebben. Immers als je naar je gevoel luistert, kom je er sneller achter wat er mis is met je lichaam, en ben je instaat om intuitief met situaties om te gaan.

 

 

Wijsheid, dat zouden meer mensen moeten nastreven. Wie zou het daar mee eens zijn. Als we soms rare dingen meemaken, dan kunnen we zo iets wel eens in gedachten zeggen, of tegen iemand uit de omgeving. Mensen zouden toch wijzer moeten zijn. Wijsheid is natuurlijk een onderwerp dat je je hele leven kan blijven bestuderen. Maar ook met wijsheid gaat het erom dat je het leert toepassen. En je eigen maakt. Zo zijn er natuurlijk heel veel wijze boeken. en ook wel wijze mensen. Maar zoals we soms zien slaat wijsheid soms om, als het gepaard gaat met populariteit en macht. zoals wel gebeurd is met sommige guru's die maakten er op het laatst toch een minder wijze vertoning van.

Een echte guru, die herken je niet. en zegt ook geen dingen die hem populair zouden maken. tenminste dat is mijn overtuiging, of mijn geloof. Die zijn heel bescheiden, ze doen niet meer als hun plicht is. En ze houden zich niet bezig met al onze luxueuze zaken. Zoals af en toe naar de film gaan, mooie muziek luisteren. Of zouden zelfs wijze mensen dat doen. Is wijsheid een betrekkelijk begrip. Kunnen mensen ook voor een deel wijs zijn, bijvoorbeeld door anderen in hun omgeving elke keer goede raad te geven. Of door mensen die het moeilijk hebben een luisterend oor te geven. Want dat is ook al een vorm van wijsheid.
Maar wijsheid wordt meestal ge-associeerd met boekenwijsheid. Boeken over religie, filosofie. Dat zijn dan ook de zwaardere boeken. Met abstracte tekst. Of plechtig geschreven.

Wijsheid, Het wordt niet van de daken geschreeuwd. Maar het kan toch handig zijn om er een beetje van te bezitten. Want zoals in de bijbel staat. Een arme wijze zou zo maar een stad kunnen redden van een oorlog. Maar daarna wordt hij toch vergeten.

Mijn diepste wens is om de steen der wijzen te vinden. Niet als een alchemistisch begrip. zoals je lood in goud verandert. Nee ik hecht er een andere betekenis aan. Het is de steen die ongeluk, en moeilijke tijden omzet in geluk, en voorspoed.
Een steen die niet gevonden wordt door allerlei materialen te mengen. Zoals ze een paar honderd jaar geleden deden. Nee ik geloof dat als je zelf anderen gelukkig maakt door vriendelijk en aardig te zijn, geen mensen te kwetsen. En je je dagelijkse plicht vervult. En je probeert je denken op zij te zetten. Dat ik dan de steen der wijzen op een gegeven moment vind.
Want ik spiegel me dan aan het beeld wat ik van een wijze heb.
(al zie ik een wijze eerder als een oude man met een wit gewaad aan, die iedereen wijze opmerkingen geeft en met geen enkele daad levende wezens dood)

 

 

 

Een brief over unieke rechten

 

Een brief over unieke rechten van de mens. Rechten zoals die o.a. te vinden zijn in de universele rechten van de mens. Ieder mens heeft bepaalde rechten die geldig zijn en afgesproken in het land waar ze inwoner van zijn. Mensen kunnen inwoner worden door hetzij geboorte of verhuizing. Er zijn bepaalde voorwaarden waaronder verhuizing kan plaatsvinden. Sommige landen stellen eisen bijvoorbeeld aan beroep, opleiding, financiële status. etc. of politieke status van hun thuisland. Sommige mensen worden alleen toegelaten als ze in hun thuisland vervolgd zouden worden, of schade lopen door criminele organisaties .Rechten zoals de mens ze in wezen zou behoren te hebben, en zoals ieder goed land ze zouden moeten erkennen, zijn meestal voor een deel terug te vinden in wetgeving die bij afspraak volgens volksvertegenwoordiging of bestuur plaatsvindt. Elk mens in dat land heeft dezelfde rechten als die wetgeving dat aangeeft. Maar niet ieder mens leeft die rechten uit jegens anderen. Want er worden in elk land nog misdrijven uitgevoerd, en in elk land is er nog corruptie op kleine of grote schaal. Corruptie is het bevoordelen van mensen door een vorm van contract, of uitwisseling van waardevolle goederen. Een contract zoals die geldig is, staat meestal op een houdbare drager. Bijvoorbeeld papier. of in de computer. Als mensen, zich onder een contract stellen is het vaak zo dat het in de westerse landen, of in de rijkere landen een vorm van afspraak of overeenkomst is tussen de werkgever, de contractgever, en de werknemer, of contract nemer, We zien echter ook contracten in andere delen van de samenleving en onder andere voorwaarden, en in andere soorten van uitwisseling van diensten of goederen. Zo is een hypotheekcontract ook een vorm van uitwisseling van goederen. Maar dan een onroerend goed. namelijk een huis tegenover een waarde in geld. Elk contract is omvormbaar in een tegenwaarde in geld uitgedrukt. Dat is een stelling die alleen bewijsbaar is als de onderdelen bij afspraak door het bestuur van een land of een regionaal gebied is afgesproken. Zo heeft er een tijdje de stelling de ronde gedaan dat een mens een zeker bedrag waard is. een aantal miljoen. Dat bedrag gold dan voor iemand in een westers land (een westers land is de VS of Europa of een van de andere rijkere landen)Maar zijn mensen echt miljoenen waard, want sommige mensen als het om misdrijven gaat, worden bijvoorbeeld doodgestoken voor maar de inhoud van hun portemonnee. en anderen worden door een natuurramp overweldigd. De mens is zoveel waard als hij in zijn leven zelf verdient. is ook een stelling. Maar die is niet bewijsbaar, Immers we kunnen niet in de toekomst kijken. We weten niet hoeveel iemand inde rest van zijn leven nog verdient, of waard is. De mens is meer waard dan hij of zij zelf zegt. Die stelling geldt alleen voor mensen die of verlegen of bescheiden zijn en niet voor mensen die zich altijd veel 'groter' uitdrukken dan ze zijn. De mens is precies zoveel waard als zijn familie zegt. Waarbij familie in de jeugd je vader moeder, broers en zussen, tantes, ooms, opa's en oma's zijn. en in je latere leven je partner, en je kinderen. Dat is natuurlijk geen onzin want de waarde van een mens wordt afgemeten door te kijken hoe geliefd hij of zij in zijn omgeving is. Nu kan een mens ook geliefd zijn door zijn vrienden, of door zijn collega's. Welke waarde hechten wij aan de rechten van mensen. Zijn die rechten afhankelijk van de waarde van een mens, of is die waarde afhankelijk van de sociale waarde. De rechten die mensen hebben worden vaak beïnvloedt door welke positie ze hebben, welke waarde ze hebben voor hun omgeving. Sommige mensen lijken haast meer rechten te hebben dan anderen. Een zo'n impliciet recht is dat de ene klakkeloos wordt opgevolgd in raadgeving, en de andere moet vechten voor een beetje aandacht. Dat is meer een impliciete vorm van sociaal contract. Zo'n sociaal contract is wel de basis voor de wijze waarop mensen recht hebben op bijvoorbeeld een normaal leven. Mensen die in arme landen wonen, hebben vaak niet dezelfde rechten als mensen die in onze landen wonen. Waarbij ik zeg dat ik zelf ook een mens ben die zijn rechten alleen heeft op grond van zijn geboorte en op grond van zijn voorkomen. Mensen die rechteloos zijn. Wie zouden dat zijn in deze samenleving. Wie zou er in het geheel geen rechten hebben. Wie zouden dat bijvoorbeeld zijn in onze westerse samenleving. Een aantal jaar geleden zouden dat bijvoorbeeld de kinderen kunnen zijn ze werden vaak als slaven ingezet, en anders werden ze ingezet om werk te doen voor anderen. ze waren niet handelbaar, en konden het best goed flink ingezet worden. Toen was er ook nog geen onderwijs. Maar door te doen leerden ze wel een vak, en als ze volwassen waren konden ze hun mond open doen. en waren ze zelf beroepsmatig bezig. Een aantal jaar geleden, waren vrouwen ook zonder rechten. Ze werden thuisgehouden, of ze kregen arbeid opgelegd. of ze moesten alles uitvoeren wat hen werd gezegd. Maar ook andere mensen, zelfs een vrij groot percentage had in zekere zin weinig rechten. Zo werd er verlangd dat de heerser over het regionale gebied werd opgevolgd in zijn bevelen. En die konden naar willekeur zijn. Zo was belasting er een van. maar ook werden er mensen geronseld voor een vorm van gebiedsbescherming. Welke rechten hebben wij vandaag de dag. Zijn dat rechten die zijn afgesproken met elkaar. Gaan we er allemaal vanuit dat ze worden nageleefd. is het een vorm van wederzijdse belangenuitwisseling. Want als de ene graag beschermd wil worden, en de andere graag met dat soort werk geld wil verdienen. Dan krijgen beiden wat ze willen, en voelt de ene zich beschermd, en de andere krijgt geld voor zulk werk. Gesteld dat bescherming bestaat uit een arbeidsovereenkomst en bepaalde voorwaarden. Maar bescherming is niet de enige vorm van een recht. Mensen kunnen ook recht hebben op voedsel op onderdak, op vrijheid, bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienstuitoefening. vrijheid om je te vestigen waar je wil binnen een bepaald gebied. Maar zijn dat rechten, of zijn dat gunsten die je krijgt. Het verschil tussen een recht en een gunst is, dat je je kan beroepen op een recht, en dat een gunst, bijvoorbeeld kan komen van een hogergeplaatste binnen de samenleving. Maar wie bepaalt nu welke rechten iemand heeft. Want als een mens van het ene land verhuist naar een ander land. en zijn identiteit opgeeft, dan zouden ook de rechten vervallen die erbij horen. Rechten die dus niet worden toegekend op grond van dat je mens bent, maar op grond van een bepaalde nationaliteit, of op grond van een bepaald voorkomen. Immers een aantal jaar geleden was het normaal om negroïde mensen slecht te behandelen. Ook al hadden ze dezelfde burger rechten als ons.
Een nationaliteit zonder rechten, is dat mogelijk. Of is dat onzinnig. Er is geen land dat geen bepaalde voorwaarden stelt aan inwonerschap. Derde wereld landen, kennen bijvoorbeeld ook een vorm van bescherming tegen misdaad. en kennen ook een bepaalde vorm van rechtspraak.
Wat is dan de waarde van een mens. Is dat de waarde die je hebt als je in een bepaald land woont. Bijvoorbeeld de rechten die je geniet als Nederlander. De waarde die je hebt als je inwoner bent van een derde wereld land.
Unieke rechten zijn afhankelijk van de waarde van de mens zelf. En zijn niet gebaseerd op rechten in een bepaald land, of gebied. Maar ze hebben er wel veel mee te maken. Want een land kan meer of minder deze unieke rechten die misschien ook in religies worden genoemd in haar burgerrechten verwerken.
Een land waar meer unieke menselijke rechten verwerkt zijn in de wetgeving, daar vinden we waarschijnlijk ook dat mensen meer tevreden zullen zijn, er minder misdaad is, er minder armoede is, er minder mensen zijn die een uitzichtloos bestaan hebben, er minder oorlog is. Er minder onontwikkelde mensen zijn.
Ieder mens streeft naar het hoogste en ieder mens, heeft recht om daarnaar te streven. Maar we mogen ook anderen dat streven gunnen, en als we zelf zulke rechten willen om te kunnen doen wat we willen, we idealen kunnen volgen. Dan zouden we die rechten daarop ook aan anderen behoren te gunnen. Een recht om je te ontplooien. een recht om je gelukkig te mogen voelen als je anderen ook daarin respecteert.
Rechten die onderling worden afgesproken. rechten die onderling bepaalbaar zijn. Maar zijn ze bepaalbaar. Want soms tref je wel volksconflicten aan waarin burgers vanuit blinde woede over bepaalde stigma's elkaar minder goed bejegenen.
Rechten zijn ook afhankelijk van de uitvoering ervan, en in welke mate mensen ze ze naleven.
Er is dus een zekere instantie nodig die toeziet op de naleving van die rechten.
Die instantie is niet alleen nodig om mensen tegen te houden of te beperken als ze de rechten schenden, maar ook om de rechten bekend te maken. en te zorgen dat iedereen die zich onderwerpt aan die rechten ze kan opvolgen.
Mijn brief begon met unieke mensenrechten. Maar ze zijn afhankelijk van de naleving ervan. En zolang we wereldwijd verschillende rechten erkennen, en die afhankelijk stellen van de nationaliteit, en afhankelijk stellen van bepaalde uiterlijke kenmerken, zullen we geen unieke mensenrechten hebben. We kunnen ze voorstellen, maar de naleving is pas mogelijk als er wereldwijd op wordt toegezien.
En zo'n instantie die wereldwijd toeziet op de naleving van unieke mensenrechten, is pas mogelijk als er tussen landen, bevolkingsgroepen, en tussen werelddelen overeenkomsten komen over hoe burgers behandeld behoren te worden, en er ook uitwisseling is over welke rechten uniek zijn, en welke op zo'n grote schaal kunnen worden gerespecteerd.
Want burger zijn van een land is aan de ene kant een recht omdat je geboren bent in dat land. Of verhuist bent in je leven en je aan de voorwaarden hebt voldaan. Maar het kan ook zijn dat je na verhuizing geen gunsten meer hebt van het land waar je burger was. en je rechten dus ook voor een gedeelte vervallen.
Als wereld behoren we ieder mens een recht op leven te gunnen. Dat leven is ontstaan door de zorg, en de liefde van ouders. En als je de ouders zou vragen of dat leven ontnomen mag worden. Dan zouden bijna alle ouders zeggen, dat ze dat niet zouden willen.
Recht op leven betekent ook dat je dat leven niet zonder oorzaak wordt ontnomen, en niet zonder dat je er zelf mee instemt. en alleen als je vanuit een besef van de waarde van het leven erover kan beslissen.
Zo'n leven kan je bijvoorbeeld ontnomen worden als je vanuit een leger van je land, op missie wordt gestuurd. Dan neem je het risico dat je verwond wordt, of dat je omkomt.
Zo'n leven kan je ontnomen worden door gevaarlijk werk. Dan neem je het risico dat je zulke dingen meemaakt.
Recht op leven, is een van de rechten die ieder mens zou behoren te hebben. Een leven dat binnen de mogelijkheden van de samenleving beschermd wordt, dat zich mag ontplooien om mee te helpen de samenleving in stand te houden. En dat een plaats heeft die passend is voor die mens.
Recht op leven, Recht op een plaats. Recht op het meehelpen aan de samenleving.
Maar welke rechten zijn er die afhankelijk zijn van het recht op leven. Bijvoorbeeld dat je beschut bent tegen erge weersomstandigheden. bijvoorbeeld het recht op voedsel. bijvoorbeeld het recht op lijfbescherming.
Welke rechten zijn er afhankelijk van recht op een plaats en recht op het meehelpen aan de samenleving.
Bijvoorbeeld dat je de gelegenheid hebt om mensen te ontmoeten in een gelijkwaardige sfeer. Recht hebt om mensen te ontmoeten die je interesses delen.
Recht hebt op een inkomen naar de mate waarin je meehelpt aan het onderhouden en opbouwen van de samenleving.
Recht hebt op een gelijkwaardige behandeling. Gelijkwaardig in die zin dat elk recht in elk land of elke regio evenveel waarde vertegenwoordigt. Of dat de rechten binnen de grenzen van de economische mogelijkheden dezelfde waarde vertegenwoordigen.
Welke rechten zijn er uniek, van deze rechten. Mogen we welk zulke rechten stellen. Of zijn ze overbodig. Immers. rechten zijn afspraken binnen bepaalde regionale gebieden, bijvoorbeeld landen. Maar zijn rechten wereldwijd bepaalbaar.
Want elk land heeft zijn eigen nationaliteit, kent een bestuur, kent een taal, kent een of meerdere godsdiensten, sommige landen erkennen maar een godsdienst. sommige landen erkennen geen basisrechten.
Rechten zoals ik die genoemd heb zijn geen basisrechten zoals die wereldwijd zouden moeten gelden. Het zijn stellingen die openstaan voor debat, of voor overweging.

 

 

 

De aarde, en onze voetsporen

In het verleden zijn er in elke tijd mensen geweest die bijzondere eigenschappen hadden.

Zo heb je natuurlijk de mensen die uitblinken in de wetenschap, mensen die uitblinken in sport, mensen die uitblinken in andere zaken.

Elk vakgebied, of elk onderwerp van interesse heeft mensen die erin uitblinken.

Wat die mensen produceren wordt bewaard en wordt bijvoorbeeld als het technologische uitvindingen zijn, jaren of eeuwenlang gebruikt.

Ook mensen die teksten schrijven, worden soms beroemd, en hun werk blijft ook nog een tijd lang bewaard, en wordt gelezen.

Soms zijn er echter mensen die juist het tegenovergestelde doen, die doen juist opzettelijk hun best om niets voort te brengen, die willen juist niets voortbrengen dat behouden kan worden.

Dat doen ze niet omdat ze een afkeer hebben van roem of van een nalatenschap. Maar omdat ze geloven dat volgens sommige indiaanse tradities, je geen voetsporen op de aarde mag achterlaten na je leven.

Die mensen die geen voetsporen nalaten na het leven, die leven meestal een natuurlijk leven, ze wonen in bossen, of in natuurgebieden en leven van wat het land hun geeft.

Er zijn ook mensen in de natuurgebieden die door hun omgang met de natuur, wijsheid verkrijgen, maar omdat ze geen behoefte hebben aan het openbaar maken ervan gaat het verloren, ze delen het alleen in eigen kring, en het wordt alleen door hun eigen groep om hen heen gebruikt.

Mensen die wijsheid hebben, die inzicht hebben in het leven, treden er niet altijd mee naar buiten. Soms omdat ze bescheiden zijn, of omdat ze inzicht hebben in wat andere mensen bedoelen. Ze komen tot het inzicht dat andere mensen hun verlangens najagen, en dat ze ook (als je gelooft in reïncarnatie) op een gegeven moment tot dat inzicht komen.

Er zijn mensen die bijzondere dingen hebben gedaan, sommigen die dingen nalaten die eeuwen lang bewaard blijven.

De indiaanse leefregel die zegt dat je geen voetsporen mag nalaten na je leven, is bedoeld om mensen ertoe aan te zetten wijs met onze leefomgeving om te gaan.

Om de natuur, onze moeder Aarde, wijs te behandelen, en geen schade te doen. Om ook te zorgen dat onze toekomstige kinderen, kleinkinderen, en die van andere mensen, een aarde hebben die ze kunnen bewonen.

Het is natuurlijk niet zo dat we geen bijzondere dingen mogen nalaten, we moeten echter wel kijken of die schadelijk zijn voor anderen, of voor de Aarde. Want dan kunnen we beter een manier bedenken, om er een invulling aan te geven die geen schade doet.

Wat wij van de indianen kunnen leren, zoals die voor de 17e eeuw nog in Amerika hebben geleefd, is dat we de natuur moeten respecteren, en ook de natuur de kans moeten geven om gezond te blijven. Als we kijken naar alles dat tegenwoordig gebruikt word aan natuurlijke grondstoffen, en aan middelen die gemaakt worden. dan zien we dat als die op de verkeerde plaats terecht komen, er grote schade zou ontstaan in de natuur.

Als westerse maatschappij zouden we geld moeten besteden aan het gezond houden van onze moeder Aarde, we zouden gebieden moeten aanwijzen om volledig een natuurlijk ecosysteem te worden of te blijven, zonder vervuiling. Nu zijn die natuurgebieden er natuurlijk ook al, maar als we zien wat van de Aarde allemaal in gebruik wordt genomen, dan zien we bijvoorbeeld dat de tropische regenwouden in snel tempo worden verbruikt. en zo nog meer. We zien dat de Aarde binnenkort, alleen nog maar een Aarde is die kunstmatig in stand wordt gehouden. Door dat we zelf alles aanleggen, van bossen tot kanalen, rivieren, alles wordt beïnvloed door onze menselijke soort. We zouden een deel van de aarde behoren te reserveren voor een natuurlijke ontwikkeling zonder beïnvloeding door onze menselijke soort.

Dit is natuurlijk moeilijk want tegenwoordig zweven de deeltjes door de lucht, uitlaat gassen, zure regen, nucleaire deeltjes.

Toch zouden we ons best moeten doen om ook de Aarde voor een deel zich zelf te laten zijn. Anders zien we dat niet alleen de Aarde op een gegeven moment verarmd, of dat ze geen leven meer in zich heeft, maar ook dat de mens er zelf schade door ondervind. Omdat wij als soort dan zo wennen aan alle kunstmatige middelen, en kunstmatige elementen in onze woonomgeving, en we genetisch veranderen, of evolueren, we bepaalde eigenschappen zullen verliezen, die misschien in de toekomst heel nodig zouden kunnen zijn.

Tegenwoordig zullen we ook te maken krijgen met genetische manipulatie, en met nucleaire gevaren. We zullen als Menselijke soort ons er druk over moeten maken, en kunnen het niet op anderen afschuiven. Ieder mens is verantwoordelijk voor wat hij met de aarde doet, of wat hij toelaat dat er onder zijn verantwoordelijkheid mee gebeurt.

Als menselijke soort, kunnen wij als wij naar het verleden kijken, veel leren van andere volkeren, en van voorouders. We kunnen bijvoorbeeld leren dat volkeren in het verleden zijn verloren gegaan doordat ze zelf hun zeden verlieten. Ook bijvoorbeeld omdat ze hun volk met geweldmiddelen onderdrukten.

Zo zouden wij ook onze zeden hoog moeten houden, en onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor de Aarde.

We zouden bijvoorbeeld ook in ons eigen leven moeten kijken wat we kunnen doen om onze menselijke soort, en de aarde te genezen.

Want in onze omgeving vinden we op de Aarde veel zwerfvuil, en vervuiling door de artikelen die we gebruiken. Waarvan sommige dingen luxe middelen zijn. En we vinden ook dat sommige mensen die in onze nabijheid zijn, eigenlijk hulp of zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld als je langs een winkel loopt en je ziet een zwerver, dan loop je er langs, besteedt je er geen aandacht aan. Maar eigenlijk, als je je verantwoordelijkheid neemt voor de samenleving zou je de zwerver wat geld geven. Zodat je de medemens helpt om ook in leven te kunnen blijven.

Dicht bij en ver weg zijn er mensen die je hulp kunnen gebruiken, en de aarde dicht bij en ver weg zou ook wat hulp mogen gebruiken om gezond te worden en te blijven.

 

 

De almachtige

Er is een onzichtbaar, onhoorbaar, onbenoembaar wezen, Dat groter is dan alles, dat alles overstijgt. Dat alles gemaakt heeft, dat alles geschapen heeft, dat overal ziet, zonder ogen, dat overal hoort zonder oren, dat overal invloed heeft zonder spieren.

Het omvat het grootste, dat groter is dat het grote, het omvat het kleinste, dat het allerkleinste is. Het is de Beheerser over alle krachten, het is de machthebber over allle koninkrijken hier op aarde, in de hemel, en elders in het universum. Het is de goede die alle wetten heeft gevormd, en ze heeft gegeven aan elke soort zijn eigen wet.

Dat wezen is zonder kenmerken van man of vrouw het omvat beiden. Het is zonder kenmerken, maar omvat alle kenmerken. Het is de bron van het goede, van de deugd en van de rechtvaardigheid, het is de bron van de wijsheid van de wijzen, en van de kracht van de krachtigen, het is de bron van de lieflijkheid in hen die lieflijk zijn, het is de bron van schoonheid.

Dat wezen, komt alle eer toe, en komt alle lof toe, voor wat Hj en Zij heeft gemaakt, heeft geschapen, en tot ontstaan brengt.

Dat wezen komt alle dank toe voor het bestaan.

Dat wezen mag om hulp gevraagd worden, zowel in de nood, als in de makellijke tijden.

Dat wezen, is voor sommigen als een vriend die elke klaagbede hoort, en voor sommigen is hij als een vriend die onze lof ontvangt,

Voor sommigen is het als een partner, die liefde geeft, en leidt door het leven heen.

Voor sommigen is hij de vriend die geeft waar er nood aan is.

Voor sommigen is het de bron van wijsheid, en inzicht.

Toch is dat wezen niet te vatten, niet te doorgronden, en blijft hij verborgen. Toch wordt dat wezen aanbeden, door vele volgelingen.

Dat wezen, dat in verscheidene religies en levenswijzen wordt genoemd. staat onder andere bekend als

God, Vishnu, Krsna, Allah, Brahman, Shiva, Jehovah, Jahweh, en nog meer namen.

Ken dat wezen als de Almachtige, Alomtegenwoordige, Schepper van de hele wereld, Van alles dat bestaat, Zowel hier op aarde, als in de hemel, als in het hele universum.

Schepper en maker van de tijd, en van wat erbovenuit stijgt.

Dat wezen heeft geen naam, maar wordt aangewezen met een naam.

Dat wezen heeft geen kenmerken, maar op grond van wat de mensen ervaren over zijn macht en kracht beschrijven ze kenmerken van hem

Dat wezen, is die hij is, Hij is altijd dezelfde, Dat zal hij zijn tot in eeuwigheid.

Dat wezen, verandert nooit, hij is immers de schepper van alles dat in het verleden bestaan heeft, dat nu bestaat, en wat in de toekomst zal bestaan.

Dat wezen is groter dan de aarde, is schijnender dan de zon, en is helderder dan de dag.

Dat wezen is wijzer dan oude mensen, en is krachtiger dan atleten.

Dat wezen is de bron van het geloof, is de bron van de kracht die door alle gelovigen heen werkt, Dat wezen is de bron van alle volgelingen, en is de bron van waaruit ze hun kracht putten.

Dat wezen, predikt deugdzaamheid, soberheid, lijdzaamheid, kuisheid. beheersing in gedachte woord en daad.

Dat wezen predikt de ene enige werkelijkheid, de ervaring waarbij de werkelijkheid zonder gedachten bestaat. en waarbij het lichaam, en de geest een geheel vormen.

 

 

 

De kunst van het zijn

De Kunst van het Zijn.

Totaal gewaarzijn, totale aandacht voor het huidige moment.

In het hier en nu aanwezig zijn.

Voortdurende aanwezigheid, de hele dag door.

De Non-duale staat.

Dit heet ook wel meditatie, objectloos gewaarzijn.

De verlichting zou een staat zijn die vrij is van het denken.

Toch is deze staat heel gewoon, en zijn er geen bijzondere krachten die dan ontketent worden.

Je kan dan geen bovennatuurlijke dingen doen. Zoals over water lopen, of door de lucht vliegen.

Het is juist tevreden zijn met het natuurlijke, eenvoudige, ongecompliceerde.

Het is eten als je honger hebt, drinken als je dorst hebt, en werken als je werkt.

Het is de dag doorkomen zonder dagdromen en gedachten, met alleen je aandacht bij wat je doet.

Je weet dat je loopt, Je weet dat je zit, Je weet dat je eet. etc.

Deze staat resulteert in het nirvana, waarin je na je leven, de gelukzaligheid ingaat.

Boeddha's kunnen zelf kiezen om wedergeboren te worden, in plaats van dat ze aan het rad van geboorte en dood vastzitten.

ze zijn hun levensdorst kwijt geraakt, het is uitgeblust.

Alle verlangens zijn gedoofd.

Verlangens worden in gang gezet, door gedachten te koesteren, en wensdromen te scheppen in je geest. Daardoor worden je emoties aangezet om naar objecten te verlangen.

Als je geen gedachten meer hebt, geen wensdromen, en je onthecht bent, dan ben je vrij van de mentale vergiften.

Deze staat van verlichting kan je bereiken door verschillende methoden.

In boeken en door leraren wordt het aangeprezen om te zitten of te lopen mediteren.

en daarbij je zelf te dwingen tot een keurslijf.

Het gaat echter niet om de houding die je aanneemt, of om wat je doet, het gaat om de aandacht die je erop richt.

De methode die ik zelf beoefen is:

aanwezig zijn met je aandacht op de werkelijkheid gericht, als je daar de behoefte aan voelt, en dan zonder jezelf in pijnlijke houdingen te brengen, waardoor je verlangen naar die aandachtshouding verdwijnt.

Je zal zien dat de behoefte om aanwezig te zijn groeit, als je ervoor kiest het op momenten te beoefenen dat je het graag wil, of dat je er tijd aan wil besteden.

Door het te oefenen, leer je de aandachtspier langzaam te gebruiken, en leer je steeds langere momenten, in het huidige moment te verblijven.

Op een gegeven moment, als je alle leuke momenten, vult met je aandacht, (in gewaarzijn van het huidige moment),

Dan kan je ervoor kiezen ook de vervelende momenten te vullen met je aandacht. Bijvoorbeeld als iemand boos op je wordt, of als er een moeilijke situatie is.

Maar kies ook voor je eigen veiligheid, doe het alleen als het geen extra gevaar oplevert.

Op een gegeven moment kun je er ook voor kiezen om beslissingen op basis van je gevoel te nemen, en op basis van je intuïtie. in plaats van met je gedachten.

Dan leer je om volledig in het huidige moment aanwezig te zijn. De hele dag door, en leer je vertrouwen op je bewustzijn, dat het zelf capabel is om te handelen.

 

 

 

Een ideale wereld

Een ideale wereld
Wat maakt een ideale wereld tot een ideale wereld.
Een wereld is een planeet, met mensen erop, en andere wezens.
waarbij alles, de mensen en de wezens, en de vaste materie zo is samengesteld dat het een tijdsverloop heeft, en dat het zichzelf in stand houdt.
Een ideaal, is een streven waarnaar men verlangt, of waar men aan werkt, die een bepaalde wensbare toestand inhouden.
Zo kan men een ideaal als rechtvaardigheid hebben. Om een bepaalde orde aan te brengen, en mensen een bepaalde veiligheid te geven. Zo zijn er meer idealen, op maatschappelijk vlak, maar ook op persoonlijk vlak.
Een ideale wereld, is een wereld waarin alle idealen zijn verwezenlijkt, of alles in een totaal wensbare staat is.
De mens wil als grootste verlangen gelukkig zijn. voor sommigen houdt dat in een goede gezondheid, en voor anderen een spannend leven. en voor anderen een rustig leven.
Een ideale wereld, is een wereld waarin iedereen alles krijgt wat hij wil, of wat goed voor hem is.
Als er een wereld is waar iedereen alles krijgt wat hij wil, dan zal dat of een wereld zijn waarin iedereen de wensen in zich krijgt om te willen wat in samenhang is met anderen, en met andere wezens. of het zal een hele toevallige loop van omstandigheden zijn. Een ideale wereld kan ook een wereld zijn waarin het grootst mogelijke geluk, voor iedereen en alles aanwezig is. waarbij er een perfecte staat is gecreëerd. Waarin de mensen aangeven niets buiten hun burgerschap van dat land te verlangen, en waarin iedereen zich lekker voelt.
De mens wil ook graag zich kunnen ontplooien, dat betekent, zijn geestelijke vooruitgang ondersteunen door de handelingen die er groei in geven, en het benutten.
Dus een ideale wereld zou een combinatie van geluk, en ontplooïng geven.
Als mensen zelf mochten kiezen, dan zou de een voor een genotvol leven kiezen, en de ander voor een carriè re, of voor een bepaalde kunst, of hobby. als dat doorgetrokken wordt naar een volledige behoeftevervulling zou dat een wereld zijn, die niet mogelijk is. Want immers criminelen hebben ook wensen, bijvoorbeeld om iedereen op te lichten. en als idee daarin volledig zouden worden voorzien zou er geen ideale situatie voor anderen meer zijn.
Dus een ideale wereld volgens de wensen, van de mensen of andere wezens, zou geen ideale wereld zijn,
1 omdat alles dan toegespitst zou zijn op maar een deel van de idealen van de mensen.
en 2 omdat alle idealen samen, frictie zou geven en dus al geen ideale situatie meer zou zijn.
Een ideale wereld zou dus een wereld zijn waarin alle wensen, en verlangens op elkaar afgestemd zijn, en ook afgestemd op de totale harmonie voor iedereen, en elk wezen.
Een wil of een verlangen om in harmonie te zijn, is niet vanuit de mens zelf mogelijk ,immers mensen hebben hun gevoel, of hun wil niet onder controle. het verlangen, is de motor achter de vooruitgang en achter de handelingen van de mensen. als ze niets meer zouden verlangen, zouden ze stilvallen, en zouden ze tot niets meer komen.
Want mensen verlangen op het basale nivo naar eten, drinken, en een beschutte plaats om te rusten, en op hogere niveau's verlangen ze naar zingeving, en naar vooruitgang in behoeftevervulling.
Een ideale wereld, is niet mogelijk zonder dat er een soort instantie is, die de wil en de verlangens van mensen op elkaar afstemt, en ze in harmonie brengt met elkaar. en dat in samenhang met alles dat buiten die ene mens, of buiten de mensen nog bestaat.
Een ideale wereld, is niet mogelijk zonder dat er een grotere ordening is, die boven mensen uitstijgt, boven hun beperkte kijk op de dingen die hen aanzet tot gedrag dat alleen op eigen voordeel is gericht.
Zo'n hogere instantie, in religies wordt in de instantie aangenomen, en wordt het bij een naam genoemd. bij de ene god, bij de andere Vishnu, Krsna Allah, enzovoort.
In religies hebben ze een visie, een van de vele dat als die hogere instantie, je leven overneemt, je in overeenstemming gaat handelen met de omgeving, en je in harmonie komt met de omgeving. en ook met het grotere geheel.
Hoe dat werkt dat weet ik niet. maar een hogere macht heeft vele manieren die onzichtbaar zijn om mensen te beinvloeden.
Een hogere instantie, zou dan de wil en de verlangens van mensen kunnen overnemen, of kunnen besturen, of beinvloeden, maar zo'n hogere instantie zou daar volgens de hoogste menselijke wetten pas mee wachten tot het daar de toestemming toe krijgt, immers, zoals wij als mens op onze privacy en persoonsgrenzen staan, en ze handhaven, zo zou een hoger wezen die ook moeten handhaven om gerespecteerd te worden.
Dus zo'n hogere instantie als God, Allah, Krsna, Vishnu zou pas iemand beinvloeden, als dat wezen, of die mens daar toestemming voor geeft, en dat vanuit een bewuste staat doet.
Daarna zou zo'n hogere instantie, de wil en de verlangens van die persoon kunnen veranderen naar wat in overeenstemming is met de harmonie, of de ideale staat van de wereld.

 

 

 

Geld lenen en de bankencrisis

De wereldwijde geld crisis.

In deze tijd, zijn er veel banken die geld uitlenen, via hypotheken, en via leningen.

Er zijn veel mensen die het gebruiken om een huis te kopen of andere uitgaven te doen.

De banken zelf lenen ook weer geld, of vragen garantie aan bij de nederlandse bank voor als ze in de schulden komen.

De banken mogen geld uitlenen zonder dat ze het precies gedekt hebben door tegoeden.

Dat betekent dat een percentage van het geld in de samenleving niet bestaat, of niet is gebaseerd op echte waarde, maar een fictieve waarde vertegenwoordigt.

Des te hoger de hoeveelheid geld die een fictieve waarde heeft, des te meer risico is er op een crisis, of op geld ontwaarding.

Banken zouden hun best moeten doen om geen geld uit te lenen dat er niet is.

En burgers zouden hun best moeten doen om geen geld te lenen, maar om alleen met echt verdiend of gekregen geld huizen of goederen of diensten te kopen.

Daardoor wordt de munt sterker, in ons geval de euro. En daardoor krijgen we een sterke economie.

Geleend geld, moet tegen hogere kosten worden terugbetaald, met een zekere rente. Als het noodzakelijk is om te lenen om niet onder de armoede grens te komen, dan is het een goede keuze. Maar is het uit luxe om geld te lenen voor dingen die je niet echt nodig hebt, dan kost het de samenleving als geheel geld. Of eigenlijk risico op een crisis.

Banken zouden geen geld meer moeten uitlenen dat niet echt bestaat.

En Banken zouden in plaats daarvan moeten proberen om schulden van mensen onder de armoede grens kwijt te schelden.

Als niemand meer behoefte had aan geld lenen, en mensen met weinig inkomen, of met schulden regelingen zouden krijgen waardoor ze toch aan de samenleving kunnen deelnemen, zou de wereld een vastere geld waarde krijgen. Een munt die niet afhankelijk is van de koers van geldleningen, of van fictieve waardebepaling.

Geld zou niet gedekt moeten worden door een regeling die aangeeft hoeveel geld er van fictieve waarde uit gegeven mag worden, maar door een werkelijke representatie van onroerend, roerend goed, en diensten.

Dat betekent dat banken niet meer de vrijheid zouden mogen hebben om geld uit te lenen zonder dat het door iemand anders is gestort.

 

 

Gelijkwaardigheid

de gelijkwaardigheid van mensen,

Mensen zijn allemaal verschillend, de een heeft andere kenmerken dan de andere,

de ene is intelligent, de ander is goed met zijn handen. de een is wit, de ander zwart.

Zo zijn er heelveel verschillen tussen mensen.

Mensen zijn zo verschillend soms, dat ze elkaar daarom niet aardig vinden, of elkaar kwaad willen doen.

je mag elkaar niet op grond van huidskleur, of op grond van beroep.

of welk kenmerk ook.

Mensen zijn echter allemaal mensen, en hebben allemaal hun geboorterecht om te bestaan.

Ze mogen leven, en mogen ook hun leven zelf invullen.

niet alles is mogelijk, maar ieder heeft wel mogelijkheden.

Mensen mogen zich in het leven ontplooien, en groeien, ze mogen in hun leven bezit vergaren, of roem verkrijgen. op klein of groot vlak.

Er is echter ook een groep mensen, die alles wordt ontnomen, hun vrijheid om zelf hun leven in te vullen, doordat ze gedwongen worden, of een wurgcontract krijgen.

Sommigen wordt hun vrijheid in handelen ontnomen, door lichamelijke verwondingen, of geestelijke verwondingen.

Soms is het niet te vermijden, dan hoort het bij de job. Maar ook is het soms wel vermijdbaar als mensen voorzichtig met elkaar zouden omspringen. Als ze de ander ook recht op leven gunnen.

Soms is het een zaak van wraak of haat, dan is het moeillijk om een oplossing te bewerken die voor alle partijen gunstig is.

We kunnen echter niet voor andere mensen spreken, en we kunnen ze ook niet onze wil op leggen.

Maar in het christendom leren we om zelf vergevingsgezind te zijn. Om niet het pad van de haat, of de wraak te kiezen, maar elkaar het leven te gunnen,

als iemand een schuld heeft, vergeef je die. ook al is het moeilijk, of zelfs onmogelijk we mogen ook zeker bidden dat we dat kunnen bewerkstelligen in ons leven.

Als we iemand het leven gunnen, ook al heeft de ander vreselijke dingen begaan, en is de schuld niet uitboetbaar, of zelfs moet de ander het met de dood bekopen.

Als Christen, leer je dat je zelf door Christus vergeven wordt, als je anderen ook vergeeft.

Want als je eigen schuld vergeven is, waarom zou je anderen hun schuld dan niet kwijtschelden.

Als mensen kunnen we gelijkwaardig met elkaar omgaan, niet alleen door elkaar te respecteren en te laten doen zoals ze dat willen, maar ook door actief anderen het leven te gunnen. door te helpen om zoals in derde wereld landen, de armere landen, de uitbuiters met zachte hand te brengen tot een leven waarin er niet zulke vreselijke dingen gebeuren.

Gelijkwaardig wil ook zeggen dat ieder mens gelijkwaardig is, dezelfde waarde heeft als ieder ander. Mensen mogen leven, en ieder heeft dezelfde rechten. Natuurlijk staat het ook in de grondwet, en is dat voor ieder land verschillend. Maar als mens, heb je een geweten, die ook je overtuigd van wat wel mag en niet mag, of wat goed is en wat slecht.

gelijkwaardig wil ook zeggen dat mensen, voor hun eigen rechten mogen opkomen, en dat ze mogen vechten voor hun behoeften. En dat het voor ieder mens geld, rijk arm zwak sterk.

behoeften binnen de afgesproken grenzen.

Gelijkwaardigheid, houd in dat mensen elkaar het leven gunnen, elkaar de vrijheid geven om zich te ontplooien, en elkaar de kans geven om die mogelijkheden ook te benutten.

 

 

Geloofservaring

Geloof in Jezus Christus,

Mensen zijn soms in uiterste nood, dan zien ze nergens meer dat het ze goed gaat, of ze lijden enorm onder wat de wereld hen aandoet.

soms zijn mensen aan het eind van hun latijn, dan is alles wat ze doen verkeerd in de ogen van andere mensen.

Andere mensen doen dat misschien bedoeld, opzettelijk maar het kan ook zijn dat er precies de verkeerde snaar wordt geraakt.

Dan lijkt het alsof alle mensen tegen je zijn.

Of mensen krijgen erge financiele problemen, of staan onder fysieke dreiiging van andere mensen.

Soms is er dan geen weg meer naar buiten.

Dan gaan mensen verlangen naar een oplossing, en zoeken ze als vanuit doodsangst naar een oplossing.

Er zijn ook mensen die er dan niets meer in zien, en kiezen voor zelfdoding.

Mensen die toch een oplossing zoeken, komen soms uit bij het evangelie van Jezus Christus.

Jezus Christus is de zoon van God, de zoon van Almachtige. Die mensen steunt in hun nood, en ook naar wat ik heb gelezen soms helpt. Hij belooft te geven die vraagt, die klopt wordt opengedaan, en die bid die ontvangt.

Natuurlijk kunnen we niet rekenen op dat dingen worden zoals wij ze willen, Maar Jezus belooft ons zelfs in het uur van dood, steun, en als we in hem geloven komen we na het leven, als het eindoordeel er is. in de hemel.

Tijdens ons leven komen we tot bekering, dat betekent dat we ervoor kiezen om te leven zonder losbandigheid, of gedrag dat wettelijk niet is toegestaan.

We leven dan volgens de 10 geboden, die zelfs nog strenger zijn als de nederlandse wet.

Elke keer dat we met vragen zitten, of problemen tegenkomen, kunnen we bidden tot God in Jezus Christus naam.

Die zal het horen, en verhoren.

Wat Jezus Christus doet met al onze vragen, en noden die we bij hem neerleggen. Dat weten we niet. Hij verhoort, en zal geven wat God wil.

God wil niet altijd onze eigen beste oplossing, het kan ook zijn dat hij dingen anders doet dan wij willen, wel geeft hij altijd het Goede.

De vraag of Jezus Christus de nood oplost, die er soms is, de uiterste nood. Die vraag kan ik niet beantwoorden.

Jezus Christus, is de zoon van de Almachtige en heeft een intelligentie die de onze verre overstijgt. Zijn werken zijn ondoorgrondelijk. En ze zijn niet naspeurbaar.

Zoals een pot in de handen is van een pottenbakker, zo zijn wij in handen van Jezus Christus

 

.

 

 

Geloven

Geloof en Godsdienst.
Geloof, is een onderdeel van Godsdienst, en Geloven houdt in dat je gelooft in het bestaan van een hogere macht die niet op aarde zichtbaar is. In het woorden boek staat het ongeveer beschreven als geloven dat iets bestaat of dat iets zo is, of voor waar aannemen. Geloven in godsdienstig opzicht betekent bijvoorbeeld in het christendom, dat je gelooft dat Jezus Christus bestaan heeft, dat hij 2000 jaar geleden geleefd heeft, en dat hij is geboren, en dat hij wonderen heeft verricht en aan het kruis is gestorven en op de derde dag weer is opgestaan. geloven houdt meer in als alleen geloven dat dat zo is. Want geloven, is ook je geloof uitdragen. de regels die door Jezus Christus zijn verzonnen, of uit de hemel zijn geinspireeerd, zijn ook regels die mensen horen toe te passen als ze geloven. regels zoals heb je naaste lief zoals je zelf, dat betekent dat je van je overvloed deelt totdat de ander net zo goed heeft als jij. om het zo maar te zeggen. en de andere regels van kuisheid, en niet vervallen in losbandigheid. enzovoort.
Toch is geloven, niet mogelijk zonder dat Jezus Christus, ook een onderdeel is van de communicatie, want je kan niet in een levenloos voorwerp geloven. ooit moet je een keer bevestiging krijgen van je geloof, door dingen die gebeuren, bijzondere getuigenissen, of wonderen die aan je zelf gebeuren.
Jezus Christus, is de zoon van God, en heeft 2000 jaar geleden wonderen verricht, en volgens sommige mensen verricht hij die nog steeds, mensen die onverklaarbaar genezen, mensen die tot bekering komen na een inspiratie, of een goed idee.
Jezus Christus kan pas echt goed in je leven komen, als je hem in je hart binnenlaat. en ten volle laat werken in jezelf.
Dit kan je doen door Hem te zeggen dat hij binnen mag komen, en dat te doen zonder, dat je dat doet om je groot te houden voor anderen, of zonder je iets te willen toe-eigenen wat je niet toebehoort. je geloof is geen statussymbool, en je geloof is ook geen middel om hogerop te komen. Jezus Christus toelaten doe je om Hem in je leven te laten werken, en zijn koninkrijk op aarde te laten vestigen, een koninkrijk van vrede, en geluk voor iedereen. Welke weg hij daarbij met jou gaat, dat bepaalt hij. Maar inspraak heb je altijd, als je merkt dat je een bepaalde kant op wordt gestuurd die je niet wil, mag je altijd bidden dat je dat niet wil, of dat je liever op een andere plaats komt. Jezus Christus is de zachte Heelmeester en de Goede Herder, dus die zal altijd naar je luisteren. en zal ook als hij je een bepaalde kant uitstuurt, je helpen te volbrengen wat hij je wilt laten doen.
Jezus Christus kan als hij in je leven komt, zoveel met je leven, ten op zicht van ons, heeft hij een oneindige intelligentie, en ten op zichte van ons een oneindige kracht, en kan hij elke mens, hoe verworpen hij ook is, opheffen tot een taak die zijn koninkrijk dient. Als je je aan Jezus Christus geeft, dan wordt je totaal van hem, maar dat betekent niet dat je jezelf kwijt raakt, Nee je vind juist je zelf, omdat je nu toegang hebt tot een bron van goede raad, en zingeving die veel groter is als wat je zelf voor mogelijk houdt, en al je behoeften worden gestild in hem. Want hij weet wat een mens echt nodig heeft. en dat bestaat niet uit alleen genotvervulling, of wensvervulling, nee hij weet ook dat de mens een bepaalde plicht heeft in het leven, en dat hij een bepaalde karakter heeft, die hij met zich meedraagt, en dat alles laat hij meewerken ten goede voor iedereen.
Als je je aan Jezus Christus overgeeft, dan ben je zeker van je behoudt, niet hier op aarde, maar wel in de hemel. Na je leven mag je zeker weten dat Jezus Christus op je wacht, en je door de nacht van de dood heen leidt, in een veilige schuilplaats. en dat ook al op aarde je een goed leven krijgt, niet zonder dat Jezus Christus je leven ten volle benut. Voor de ene houdt dat in dat hij een leven krijgt waarin hij actie voert tegen de gevestigde orde, voor een ander houdt het in dat hij mooie kunst ontwerpt, waar iedereen zeer over te spreken is. voor een derde houdt het in, dat hij op technologisch vlak iemand wordt die overal de juiste mouw aanpast.
Als je je aan Jezus Christus overgeeft, dan krijg je hem als vriend,en dat betekent dat als je verdrietig bent, of wanhopig je altijd een antwoord krijgt van Jezus Christus. niet door dat hij in de lucht iets terug zegt, maar door hoe je met anderen omgaat, wie je als vrienden krijgt. en ook door andere manieren.
Jezus Christus is de enige op de wereld die dat kan betekenen voor mensen, en is ook de enige die God waarlijk heeft gekend, omdat hij zelf uit hem voortkwam om ons te verlossen,
Jezus Christus hoort elk woord van wat je zegt, en weet ook waarom je het zegt. Uiteindelijk zal hij diegene zijn die over ons oordeelt. als je je best doet om het goede in de mens, of om hem te dienen, dan zal je uiteindelijk door hem als vriend worden gezien.
Als je Jezus Christus aanneemt, dan ben je gered van de zinloosheid van deze wereld, en ook van de verleidingen, immers hij heeft de wereld overwonnen, en kan ook als hij in het hart van jou woont voor ieder mens van nut zijn, zonder zichzelf daarbij te verliezen, of zonder tekortkomingen te scheppen, en ook zonder zijn eer te verliezen.
Jezus Christus houdt van ieder mens, en ook van jouw.

 

 

Goedkope producten

Vrijheid van meningsuiting,

Elk mens zou vrij moeten zijn om zijn mening te mogen uiten.

Elk mens heeft ook de vrijheid om te doen en laten wat hij of zij wil binnen de grenzen van de wet.

Is elk mens wel vrij, hier in het westen kennen we grote luxe, en kunnen we in vrijheid handelen.

Ook zijn er mensen die die vrijheid volledig benutten en alles doen wat ze maar willen.

Maar wij leven met elkaar op een planeet, en we hebben ook de verantwoordelijkheid voor anderen. Niet alleen de mensen die naast ons wonen, of bij onze familie horen. Maar ook die verder weg wonen.

Andere landen bijvoorbeeld. Derde wereldlanden kennen minder vrijheid in handelen en meningsuiting.

Ten dele komt dit door bestuurders die ervoor kiezen om een harde of streng bestuur te hebben.

Maar het komt ook ten dele door de uitbuiting van de armere landen door de rijkere landen.

Door in het westen producten en diensten tegen een tarief aan te bieden die ver onder de westerse productie kosten liggen door ze in armere landen te laten produceren, komen de armere landen nooit boven de armoede grens uit.

Door uitbuiting van grondstoffen, en arbeid van arme landen raken ze een deel van hun vrijheid kwijt.

Initiatieven zoals de Fair Trade organisatie, en andere stichtingen die hulp bieden zorgen ervoor dat armen en zieken worden geholpen.

Maar dit is niet genoeg om de hele planeet aarde tot een niveau te helpen.

We zouden op producten die door armere landen geproduceerd worden een belasting moeten leggen die ten goede komt aan de armere landen als ontwikkelingshulp.

Dit zou de producten meer een werkelijke kostprijs maken, en zou voor de armere landen de gelegenheid zijn om zich op te werken tot een gelijkwaardige economische factor.

 

 

In God geloven

Geloof versus Ongeloof.

De wereld bestaat uit mensen die geloven in God, en in Jezus Christus. Mensen die hun keuze stellen op het volgen van de christelijke leefregels, en het geloven in het bestaan en de almacht van God en van Jezus Christus. Die mensen die leveren een deel van hun vrije keuze in, om zich open te stellen voor de invloed die God en Jezus Christus op hem hebben.

Die invloed, volgens sommige gelovigen, wordt je heel, en genees je, of herstel je van al je problemen. Volgens anderen bekeer je je en richt je je op een leven vrij van losbandigheid.

Nu zijn er natuurlijk gelovigen die in hun hart geloven, die bekeerd zijn of al van jongs af aan geloven. Die mensen die bidden vanuit een oprechte houding, en zoeken God, en Jezus Christus. En bidden graag en sommigen ook vaak.

Anderen die zich gelovig noemen, die volgen alleen de rituelen die erbij horen, en doen het om erbij te horen, maar ze richten zich niet tot God of Jezus Christus, om God of Jezus Christus zelf, maar om een bepaalde positie te handhaven.

Geloven, kan ieder mens zelf invullen, de een die gaat graag 2x per week naar de kerk, de ander die bid alleen, en weer een ander die doet er helemaal niets aan, maar erkent toch dat God bestaat.

Niemand kan zeggen wat het juiste geloof is want het gaat om het innerlijk, mensen zouden innerlijk moeten geloven in God en Jezus Christus.

Niemand kan natuurlijk de keuze voor een ander maken, Als jij gelooft, dan heet je volgens de bijbel gered, en zijn je zonden je vergeven, maar dat betekent niet dat je kan doen en laten wat je wil. Want Jezus Christus heeft dan aan het Kruis voor je zonden geleden, Maar mensen die van het geloof afvallen die Jezus Christus niet meer erkennen als verlosser, zullen zo meende ik gelezen te hebben in de bijbel onder het eindoordeel vallen.

Geloven houd ook in dat je De woorden die de discipelen hebben laten opschrijven, die over Jezus Christus gaan, dat je die ter harte neemt. Dat je oren hebt die horen.

Die leefregels zijn natuurlijk de 10 geboden, en daarnaast het gebod dat ze allemaal insluit, Heb je naasten lief als jezelf.

Zorg dat de anderen, het net zo goed hebben als jij.

Dat betekent dat je ook voor armen en zieken zorgt, en dat je ook buitengeslotenen en verworpen mensen helpt of bezoekt.

Je geeft iedereen de kans om erbij te horen. Niet alleen de stoerste mensen van je groep, of de mooiste mensen, maar ook de buitenbeentjes, of die niet zo goed mee kunnen komen.

Geloven betekent ook dat je een relatie met God en JEzus Christus opbouwt, dat je praat met Hem, door te bidden.

Bidden kun je doen op allerlei tijdstippen, sommige mensen doen het voor het eten, dan dragen ze een dankgebed op, anderen bidden als ze zich terugtrekken thuis.

Weer anderen bidden in de kerk. Overal kan je bidden, je kan in je hoofd bidden, of hard op, of fluisterend.

Het gaat erom dat je dan met God en Jezus Christus in gesprek bent.

Volgens de bijbel worden gebeden verhoort, God hoort al onze gebeden, en hij zal ze niet negeren.

Soms kan het een tijd duren, maar volgens de Heilige Schrift is hij de Almachtige.

 

 

 

Kinderen en meditatie

Om op latere leeftijd goed te kunnen mediteren, moet je vroeg in je leven beginnen.

Leer daarom je kinderen al om hun aandacht bij het hier en nu te houden, en leer ze om hun gedachten te beheersen. Daar zullen ze later profijt van hebben.

Als ze vanaf het moment dat ze beginnen te dagdromen, fantaseren en denken, al leren om gedeeltes van de dag dat niet te doen, zal het net als dat denken een gewoonte is, ook dat een gewoonte worden.

Dan zullen ze later in hun leven makkelijker hun aandacht kunnen trainen, en zijn ze veel meer in het hier en nu.

Met als ideaal, dat kinderen helemaal hun denkwereld loslaten, en dat ze volledig in het hier en nu zijn de hele dag door.

Kinderen vanaf hun geboorte, tot dat ze een aantal jaar oud zijn, denken helemaal niet, en zijn volledig in het hier en nu. Als het lukt om dat de kinderen te laten houden, dan zal er op een natuurlijke manier een verandering zijn in de samenleving, waardoor er meer oog komt voor vrede, mededogen, en deugden. en ook meer ruimte voor sociale innovaties.

En als het een kind lukt om vanaf zijn jeugd, in het hier en nu te leven, en op die manier verlichting bereikt, groeit in de samenleving ook het besef, dat een leven in het hier en nu, een beter leven is.

Misschien als kinderen moeilijkheden tegenkomen, nare gebeurtenissen, en dergelijke dat ze willen gaan dagdromen, als vlucht uit de werkelijkheid,

Dus houd altijd in de gaten of het kind niet het te moeilijk heeft, en leer het alle pijn en verdriet te verdragen. en zeg dat als ze eenmaal het hebben verdragen dat het de volgende keer makkelijker is. en luister ook naar je kind als het zegt dat het het niet meer aankan.

Maar maak er geen dwang van, het moet voor het kind zelf ook begrijpelijk zijn, en iets wat het graag wil doen. Overtuig het kind liever dat het ook pijn in het hier en nu kan verdragen, dan dat je botweg zegt dat het het moet doen, en dat het beter is. Leg het uit.

En als je je kinderen wilt leren mediteren, zeg dan dat ze geen moeilijke houding aan hoeven te nemen, maar dat ze dat op hun eigen manier mogen doen, en zeg hen dat ze ook gedurende de dag informeel mogen mediteren.

Je kan je kinderen ook vragen op welke leeftijd ze het eerste zijn gaan nadenken, en ze dan teruglaten gaan naar het moment, en de tijd ervoor, en dan vragen hoe ze dat vonden. En dan vragen of ze dat weer willen, en ze uitleggen dat het verlichting heet, als ze dat bereiken.

De vraag of kinderen niet te kort komen als ze niet fantaseren, en dagdromen. is makkelijk te ondervangen door ze zelf alles aan te reiken wat ze behoren te weten, alle informatie over het leven. Zodat ze er niet al dagdromend achter hoeven te komen.

En het voordeel van in het hier en nu, en het huidige moment te leven met je aandacht is groter dan het voordeel van kunnen fantaseren en je verschillende standpunten te kunnen voorstellen.

In het hier en nu heb je ook intelligentie, en kun je ook intelligent handelen, en is het niet zo dat je alleen kunt spelen of domme dingen kunt doen. Al is het wel zo dat je het moet trainen.

In het hier en nu, neem je beslissingen spontaan, en intuïtief, die manier van beslissingen nemen, staat open voor communicatie. Je leert door het van anderen te horen.

Maar ook door pressie uit te oefenen, pressie door mensen die plagen, of die dingen opdringen. of dwang. Dus spreek met je kinderen af dat ze altijd daarmee bij je mogen komen. en spreek ook af dat het veilig is voor ze.

en als ze een verkeerde boodschap krijgen en die opvolgen, leer ze dan hoe ze het moeten zien, leg het ze uit waarom het verkeerd is, en let er ook op dat ze het begrijpen, laat ze zo nodig boeken lezen over het onderwerp uit de bibliotheek, of films of documentaires zien.

 

 

 

Leed en Nood

Ik draag alle nood, en leed op aan de ene Almachtige, Alomtegenwoordige,

Alle nood,

Alle zieke mensen zonder uitzicht op herstel of genezing, die fysiek, of geestelijk pijn lijden.

Alle arme mensen die niet kunnen voorzien in hun basisbehoeften. die daaronder lijden.

Alle mensen die overleden zijn in het verleden, lang geleden, of pas geleden. Die gestorven zijn vanwege misdaden, of vanwege nare gebeurtenissen.

Alle mensen die in de oorlog zijn ontvallen, die tijdens hun taak zijn gestorven, door oorlogsgeweld.

Alle mensen die door vreselijk lijden zijn gestorven.

Ik draag ze op aan de ene alomtegenwoordige, Almachtige, Schepper van hemel en aarde, schepper van de tijd, schepper van  alles dat bestaat, dat bestaan heeft, en dat zal bestaan. Die immer dezelfde is, die bron van het goede is. Die onbenoembaar en ondoorgrondelijk is.

 

 

 

Machtsverdeling

De verdeling van macht over de wereld.

Mensen bezitten allemaal de macht over hun lichaam, of hebben die bezeten. sommigen denken dat ze het kwijt zijn, ze hebben tot op zekere hoogte macht over hun leven.

Een deel van die macht kunnen mensen overdragen aan andere mensen.

Zo dragen we een deel van onze macht over aan de bestuurder, of aan de koning, om ons te regeren. Zodat het in het land geen chaos wordt.

In ruil voor dat we ons houden aan wetten en bevelen opvolgen, die macht geven we hen zelf. krijgen wij de veiligheid om in een land te wonen met zekere rechten.

Macht het wordt anders als macht een bewind wordt waarbij de burgers worden gedwongen geld in te leveren, of diensten te moeten leveren die ethisch niet toelaatbaar zijn.

We zien dit in andere landen bij tiranieke bewindvoerders. Die houden het volk arm, en maken zichzelf rijk.

We kunnen beter, kiezen voor een bewind dat is gericht op de gelijkwaardige verdeling tussen mensen, op basis van verdienste, en andere kenmerken.

Iemand die kundiger is in zijn beroep, mag daarbij meer verdienen dan een ander, en mag ook zijn boodschap uitdragen.

Een bewind kan ook door het volk worden ingesteld.

zoiets heet soms een revolutie afhankelijk van de aard ervan.

Maar of dat goed is, dat laat ik aan anderen over.

Een regering door het volk, wordt een democratie genoemd. Waarbij er een gekozen volksvertegenwoordiging is door het volk.

Dit geeft burgers de gelegenheid om zelf hun mening en de mening van anderen in de politiek te geven, en ook zorgt het voor een verdeling tussen de belangen van het volk.

Landen die een stabiele situatie hebben, en een goede regering hebben mogen dat natuurlijk blijven doen, ik ben niet tegen bepaalde regeringsvormen.

Waar ik wel tegen ben is uitbuiting en massamoord wat soms door tiranieke bewinden wordt gepleegd.

Als iedere burger zijn macht voor een gedeelte overdraagt aan de machthebber, in het vertrouwen dat er goed mee wordt omgesprongen, dat de macht ook zorgt dat het individu veilig is, en zijn leven kan invullen op de manier zoals hij wil, dan zouden alle individuen ook moeten controleren of die macht goed gebruikt wordt.

Echter niet elk groepering van burgers heeft daar zelf veel invloed op. soms worden ze met harde hand tegengehouden om een machthebber waar ze ontevreden over zijn weg te werken.

Meestal gebeurt dat met geweld, maar wat het beste is, dat is dat zulke machthebbers op een vriendelijke manier worden gedrongen om hun macht op te geven. en dat de volgende bewindvoerders dan worden gekozen op een rechtvaardige manier.

Maar wat volgens mij een van de beste vormen van regeringsvorming is, is de gekozen volksvertegenwoordiging, waarbij het koningshuis een ceremonieële functie heeft, zoals het in Nederland is.

 

 

Nano en gen technologie

Als nano technologie echt wordt uitgevonden en in gebruik wordt genomen, dan lijkt het me dat de wereld snel zal vervuilen door de bijprodukten van die nanotechnologie, tenzij er ook aandacht komt voor het afbreken van afvalprodukten en daar ook energie en tijd in wordt gestoken. Maar dat kan dan alleen als er ook aandacht is voor een schone en duurzame technologie. die milieuvriendelijk is. Niet een technologie die tot ver in de toekomst het milieu vervuilt. Of die een aanslag doet op een natuurlijke grondstof.

Ook genen technologie is een risico voor het milieu, als die zich verspreidt in de natuurlijke habitat op de aarde, dan kan het zijn dat de gezonde planten en diersoorten worden verdrongen door veel agressievere, of levenslustigere, of resistente genetisch gemanipuleerde soorten.

We moeten als samenleving oppassen dat we niet ongebreidelde technologiegebruik toestaan. Er zou een wereldwijde organisatie moeten zijn die gebruiksregels ervoor opstelt, en ze controleert, en het milieu regelmatig onderzoekt op gevolgen. Dit zou dezelfde functie behoren te hebben als het atoomagentschap dat toeziet op het gebruik van atoomenergie.

Als we ons zware toekomstscenario's voorstellen, dan zou bij een hevig gebruik van nanotechnologie, de aarde veranderen in een milieu waarin alle lege ruimte en alle lege plekken in de habitat wordt opgevuld door zich replicerende nanotechnologie. Of dat het door een virus wordt getroffen als het om kunstmatig intelligente nanotechnologie gaat en er verwoestingen worden aangericht.

Een toekomst scenario van genen technologie, is de uitwassen van lugubere vervormingen in mens dier en plant, en de verarming van onze soortenrijkdom op onze planeet.

Ik hoop dat mensen, in de samenleving, zullen denken aan de risico's die het gebruik van deze technologieën met zich meebrengt.

 

Rechtsspraak

Een element wat in de rechtspraak zou kunnen ingewerkt worden is bijvoorbeeld:

Voor mensen die misdadiger zijn en berecht worden, een groep veroordeelde misdadigers die oordeelt over de mate van keuzevrijheid van de verdachte.

Waarbij de groep misdadigers representatief is voor de misdaad die is uitgevoerd.

Wat er dan gebeurt is dat misdadigers elkaar moeten beoordelen, en ze misschien meer gewetensvorming krijgen. Dan is het niet alleen meer de big brother, of de wet die oordeelt, maar ook medemisdadigers. Waardoor er een soort onderlinge controle ontstaat.

En door het beoordelen van anderen, oordeel je ook jezelf, en leer je ook over je eigen fouten. en leer je ook jezelf te spiegelen aan anderen.

Het risico is natuurlijk dat de groep beoordelaars dan de ander geen keuzevrijheid toedicht, om de straf zo laag mogelijk te houden.

En een ander voordeel is dat criminelen ook nuttig werk kunnen doen met hun 'ziekte' of  'misdaad', en dat ze helpen om anderen juist te beoordelen.

 

Verlangen om rijk te worden

Mensen verlangen naar vrede, rust en regelmaat, soms ook naar avontuur.

Ook verlangen mensen naar manieren om die vrede en rust te handhaven. Sommigen door veel geld te willen verdienen. Ze leren een beroep en maken promotie.

Sommigen krijgen een meevaller in de loterij, en sommigen hebben het geërfd.

Mensen die veel geld verdienen, of die roemrijk zijn, hebben net zoveel zorgen als gewone mensen. Immers ze moeten hun geld beheren, en moeten ervoor zorgen dat het beheert wordt.

Als mensen veel bezit vergaren, dan moeten ze daar ook voor zorgen, en dat levert ook angsten op als "raak ik het niet kwijt, wat als er iets mee gebeurt."

als ze het kwijtraken zijn ze in een klap meer kwijt, en is het risico dat er problemen ontstaan groter, dan als je zoals het spreekwoord zegt:

Schoenmaker blijf bij je leest. Wie als een dubbeltje geboren is wordt geen kwartje, en wie als een eenvoudige iemand geboren is.

Mist misschien de capaciteiten om veel te bereiken. Er zijn natuurlijk mensen die het goed gaat ,en die succes hebben.

De verhalen zijn er van krantenjongens die miljonair werden.

Maar veel geld, brengt geen innerlijke rust, of vrede.

Ook al wordt dat beloofd, dat je dan kan doen en laten wat je wil, en van het leven kan genieten.

t.

 

 

Vreemde machten

Vreemde machten

Er zijn mensen die doen aan magie, en er zijn mensen die draaien glaasjes, of houden zich op andere manieren bezig met geesten, of overledenen.

Sommige mensen volgen gidsen of praten er regelmatig mee.

Mensen zoeken naar hulp van bovennatuurlijke machten, of zoeken naar bijzondere dingen. om beroemd te worden, of op kleinere schaal, om door anderen aardig of bijzonder gevonden te worden.

Toch zijn zulke machten ook gevaarlijk, je zou raad van een verkeerde geest kunnen krijgen, of ze zouden boos op je kunnen worden.

Ook kan je worden verleid om verkeerde dingen te geloven, omdat andere mensen voorwenden contact te hebben met hogere machten.

Ze kunnen je dingen aanpraten die je eigenlijk eerst onzinnig lijken, maar later ga je hun geloven als ze argumenten weergeven.

Het is gevaarlijk omdat je langzaam van het goede pad wordt afgeleidt.

Het is verstandiger om de tradities van je eigen volk te volgen, of de godsdiensten die bekend staan als goed en vredelievend.

Zo is het christendom een religie waarin God en Jezus Christus worden aanbeden. Die staan voor goedheid, deugdzaamheid, en oprechtheid.

Je kan God, of Jezus Christus om hulp vragen als je in nood bent, of om bijstand vragen, je kan al je zorgen tegen hen uiten.

En ze zullen je zoals in de Heilige Schrift wordt beloofd helpen.

Dat is beter dan je wenden tot geesten, of tot overledenen, want die zijn onbetrouwbaar, als ze al bestaan. het zijn influisteringen die van de boze komen als je hen volgt.

Ze kunnen de indrukt wekken waarheid te geven, maar ze leiden je langzaam van je pad af.

 

Vrije wil versus overmacht Vrije wil versus overmacht

Er zijn filosofen die zeggen dat mensen vrije wil hebben. Dat kan je op verschillende manieren uitleggen,

als dat je vrij bent om te denken wat je wil, en te proberen dat uit te voeren.

Of dat je vrij bent in je doen en laten, en binnen grenzen alles kan doen wat je wil.

Overmacht is het als je door anderen in je omgeving of door andere oorzaken handelingen krijgt opgelegd die je behoort uit te voeren.

dat heet ook wel drang of dwang als het door mensen wordt gedaan.

mensen hebben soms de vrijheid van keuze, om te kiezen wat ze willen doen. en soms hebben ze geen vrijheid van kiezen, want dan is het bijvoorbeeld een bevel van een hogergeplaatste.

indirect heb je daar ook zelf voor gekozen omdat je je aan een contract verbind, in ruil voor geld, of loon in natura moet je dan bevelen uitvoeren.

je stelt je tijd en je kunde in dienst van iemand anders.

tot op zekere hoogte vinden mensen dat ze vrije wil horen te hebben, de vrije wil om hobby's te hebben, boeken of tijdschriften te lezen die ze interessant vinden,

werk te vinden dat bij ze past. of andere dingen.

niet altijd hebben mensen die keuze. want in sommige andere landen, daar kunnen ze maar een pad volgen, zwerven misschien over straat, of kunnen alleen de boerderij maar runnen, en kunnen zich geen luxe veroorloven.

hebben nog nooit een boek gezien, of een film.

Wat is er zo goed aan vrije wil hebben. mensen verlangen naar bepaalde dingen, en een vrije wil betekent dat je binnen grenzen je verlangens in vervulling kan laten gaan. of kan verwerkelijken.

Soms echter, zijn verlangens geen verlangens die helpen je gezond te houden, of je positie te verbeteren, maar doet het schade aan jezelf of aan anderen.

Als je zulke verlangens tegenkomt, dan is het niet zo goed meer om ze allemaal te willen uitvoeren. Dan zou het beter zijn om ze los te laten.

Om ze door het filter van je geweten te laten gaan, en ze dan los te laten.

Verlangens, het is de drijvende kracht achter de mens,

het begint 's ochtends al met het verlangen naar een kopje koffie, en daarna je werk, of de sportclub.

verlangens wat zijn dat. Het zijn gevoelens of gedachten die je ingeven, waar je van kunt genieten. je maakt er een voorstelling van in je hoofd. en voor een deel kan het uit een verlangen naar lijfsbehoud zijn, voor een deel kan het ook een verlangen naar genot zijn.

Vrije wil, binnen grenzen, die liggen op het vlak van hert respecteren van de grenzen van anderen, en hun gezondheid. is gezond.

ieder mens zou een zekere vrijheid behoren te hebben, ook in de armere landen.

Overmacht, een term die wel wordt gebruikt in de rechtsfeer, ermee wordt bedoeld dat je geen keuze had op dat moment om eraan te ontsnappen of om het te vermijden, of er juist wel voor te kiezen.

Je hebt dan geen keuze om bijvoorbeeld het dreigende gevaar af te wenden.

Soms ook kunnen mensen zich autoritair gedragen, op grond van hun leeftijd, dit zie je bij jongeren, of op grond van hun populariteit leggen ze hun wil op aan anderen.

Als ze dit doen binnen de grenzen van het fatsoen, en van de wet, dan is het voorzichtig gezegd soms een goede zaak. soms zijn zulke mensen voorbeelden zetten ze mensen aan tot goed gedrag, of om beter hun best te doen.

Maar soms ook wenden ze het aan voor verkeerde doeleinden, om mensen gevaarlijke kanten uit te sturen, of ze zichzelf of anderen te beschadigen.

Dat is een verkeerde functie van het overwicht dat sommige mensen hebben.

Vooral jongeren zouden ertegen beschermd behoren te worden.

een andere vorm van overmacht is, de beïnvloeding uit de samenleving, doordat boeken, films, reclame op een bepaalde manier dingen in beeld brengen, gaan mensen over bepaalde dingen denken zoals dat lijkt te worden voorgeschreven.

Ze denken dat dat het hun eigen wil is om zo te handelen, maar er ligt een boodschap achter die ze hebben opgedaan van de tv, of uit boeken, terwijl dat niet de hele waarheid is, en soms zelfs de zaken verkeerd schetst waardoor ze geen goede keuze kunnen maken.

Het zou dus beter zijn om ook reclame te maken voor goed gedrag, en voorlichting over zaken die mensen zouden moeten vermijden.

Niet alles in de wereld is vrij, of goed, of zonder negatieve gevolgen.

Vroeger was er wel propaganda om een volk een bepaalde kleur te geven, bepaald nieuws toe te staan en andere te verbieden.

Nu is de wet van vrijheid van meningsuiting zo dat iedereen zijn mening mag hebben en geven, maar dit houdt niet in dat er ook mensen mogen zijn die de goede kant van de zaak belichten, en mensen op een gestructureerde manier aanzetten tot goed gedrag,

Door via de tv en moderne communicatiemiddelen mensen inzicht te geven in het gevaar van sommige zaken, en de ethische ontoelaatbaarheid, zouden er meer mensen op het goede pad blijven, omdat ze een betere keuze kunnen maken op basis van meer informatie.

We zien natuurlijk dat de kerk zo;n functie vervult, alleen kijken veel mensen, sommige jongeren, en volwassenen neerbuigend tegen de kerk aan. het zijn saaie mensen, of die zijn streng, etc.

Toch schuilt er ook goede dingen in de kerk, ze waarschuwen mensen voor slechte zaken, en helpen je om een goed leven te kunnen opbouwen. Niet door je veel geld te geven, maar door je richtlijnen aan te reiken, en door je op Jezus Christus te wijzen.