Zilveroog steen

 

Door Bastiaan Oostendorp

 

 

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Universele taal

dna-nadelen

ruimtevaart

interstellaire tochten

energiebron

Cum Laude

Celibaat

tijd reizen

Stasis tijdverlenging

psychisch contact

Communicatie edelsteen

Law Observers

lichaamsverhuizing

Griekse kennis

overheid en kapitalisme

Zelfkennis

Economische instrumenten

Inflatie en geldwaarde

Prijsvraag First Contact

Ruilhandel

Marktstelsel

Kapitalisme

basisvoedsel

Universum en Creatie

Het schilderij

menselijke soort

Taal

Genezend licht

Kennis en wijsheid

Levensdoel

open geest

indirecte waarneming

Evolutie

Coherent gedrag

Telepathie

democratie; planeetconfiguratie

elektrische stroom

intelligente windvanger

glucose-damp

De paden van de tijd

oorlogvoering

Quantum steps

communicatie-ruimte-seti

communicatie tussen soorten

radio-straling

Zwaartekracht

Verleden en behoud

Computer

denken en geest

 


 

Universele taal

Op aarde hebben wij landen, en continenten.
De taal die iedereen spreekt komt uit een moedertaal die vaak op een heel continent hetzelfde was.
Deze talen zijn dialecten geworden, en op zichzelf staande talen in gebruik.
Er zijn op aarde een paar voertalen die internationaal worden gebruikt.
Zoals die door de computer worden toegestaan zijn afhankelijk van een alfabet.
Computers die veelal geprogrammeerd worden met gedeeltelijk engels en code.

De talen op aarde. Zijn natuurlijk door de natuurlijke grenzen op aarde gebonden.
Deze talen op aarde zullen nooit op andere planeten worden gesproken, maar al snel verwateren naar nieuwe uitings- en betekenisvormen.

Als we gaan zoeken naar talen die mogelijk wel een bestaan hebben die de aarde omvat en erbuiten dan zien we twee talen.
Chinees en sanskrit.
Chinees omdat het een van de enige talen is die gebaseerd is niet op klank maar op weergave en representatie.
En chinees dus een langere geschiedenis heeft dan alleen de tijd dat de aarde in nevelen was gehulp.
Nevelen die de menselijke soort terugplaatste in primitieve omstandigheden.

De andere taal is sanskrit. Niet omdat het een taal is die anders is maar omdat bronnen van geschiedenis in sanskrit veel en grotere symboliek beschrijven.
Een symboliek die niet zijn begin heeft in de taal in een primitieve tijd.
Sanskrit is ouder, en heeft een spraak en schriftvorm die op een geavanceerde wijze alle mogelijke uitingsvormen gebruikt.
De taal via spraak die de hele mondholte gebruikt, de taal via schrift die complexe begrippen kan beschrijven.

Sanskrit heeft als enige nog de bron die de gehele inhoud bevat van religieuze grondvormen.

Sanskrit is een universele taal, die zo poneer ik ook elders in het universum wordt gesproken en geschreven.
Sanskrit. De wetenschap zou die taal extra aandacht behoren te geven.


 

dna-nadelen

De eerste kloon is al enige tijd geleden geboren, zowel een dierlijke als een menselijke kloon.
Er wordt niet veel ruchtbaarheid aan gegeven.

De volgende stap is dat dna opzettelijk wordt verandert, misschien met als doel om ziektes te voorkomen,
misschien met als doel om bepaalde lichamelijke kenmerken te vergroten.

De volgende stap die erna komt is succesvolle dnawijzigingen verkopen onder patent.
Vermogende landen of bedrijven kunnen zo’n patent aankopen en mensen of dieren geboren laten worden
met een specifieke functie.

Een tijdje erna als de eersre hype over is zal de ramp ontstaan.
De ramp dat gewijzigd dna, ook mogelijke scenario’s veroorzaakt.
Een baby met gewijzigd dna die het meer spierkracht moet geven wordt onbedoeld agressief.
Een baby die gewijzigd is om een syndroom van down te verwijderen kan zich geen andere positie indenken of aanvoelen.

Na die tijd zal zuiver dna nog moeillijk te vinden zijn en zal de menselijke soort in zijn kenmerkende dna vervuilen.

Dit alles zou een mooi boek of een mooie film opleveren maar als dna een middel wordt om iedereen mooier, sterker of slimmer te maken.
En ons nageslacht ermee wordt verandert. Wat zal de toekomst ons brengen. Als de nadelen van dna verandering blijken.

Dna-zuiverheid. Er zullen altijd leefgemeenschappen zijn die zuiver dna houden. Maar moge ze beschermd worden door het lot.
Zodat ze niet worden uitgebuit.

Dna-nadelen. Moge zuiver dna altijd blijven bestaan.
De zuiverheid van dna zoals onze oorsprong die ons heeft doorgeleverd.


 

ruimtevaart

Tot nu toe heeft ieder ruimteschip voortdrijving door fossiele brandstoffen, of mogelijk nucleaire energie.
Een ruimtevaartuig die afhankelijk is van de ruimte waardoor het vliegt, en afhankelijk van de versnellingsfacotr bepaald door de grootte of het massagewicht en de voortdrijving.

Stel je voor dat een snelweg zoals op aarde ook in de ruimte zou bestaan. Niet van asfalt maar een materie die ruimtevaartuigen laat voortbewegen zonder wrijving, zonder voortdrijving van fossiele brandstoffen.

Een schaatsbaan in de ruimte waarbij de schaatser, een ruimtevaartuig als een projectiel voortbeweegt.

Een niet ondenkbare methode is als het ruimtevaartuig de ruimte rondom het vaartuig kan krommen.
Het vaartuig die de ruime kromt. Volgens einstein het ruimtetijdcontinuum.

Hierdoor is het mogelijk om zonder veel brandstof mee te nemen toch een grote afstand af te leggen.
Met als middel om het vaartuig op te nemen in een kleine ruimte veranderende invloed.

Doordat de ruimte kromt is het mogelijk om als een schaatser bijna vanzelf voort te glijden door de ruimte.

Deze soort technologie zal nog even duren voordat de wetenschap het ontdekt heeft. Maar het behoort tot een mogelijke ontdekking of gebruiksfunctie in de toekomst


 

interstellaire tochten

Star Trek, Star Wars.
Een voorbeeld dat mensen met ruimtevaartuigen door de ruimte varen op weg naar planeten die onontdekt zijn.
Een voorbeeld van oorlog tegen wezens of mensen die wij niet kennen.

Interstellair betekent dat een ruimte tocht van het ene zonnestelsel naar het andere gaat.
Of ruimtetochten die binnen een zonnestelsel plaatsvinden.

De ruimteorganisaties van amerika, europa, rusland en dergelijke hebben de technologie in huis om een toch naar mars of verder weg te organiseren.
Maar als zo’n tocht een retourvlucht is. Kunnen wij voor problemen komen te staan.

Een vergelijking is de tocht van columbus naar amerika. Hij bracht ziektes naar amerika waar een groot percentage indianen aan stierf.
Dit risico hebben wij ook als wij sattelieten of raketten naar planeten laten vliegen en terugkeren.

Eigenlijk zouden die raketten die retour komen boven de aarde moeten blijven hangen en behandeld worden met uv-licht.
Een manier om levende bacterien te doden.


 

energiebron

Door zuurstof aan te stralen met een aantal lichtbronnen is op een milieuvriendelije wijze energie te creeren.
De zuurstof verkrijgt dan een andere waarde van elektronen en celkern waardoor het energie afgeeft.
Nog niet bewezen door de wetenschap


 

Cum Laude

De wereld binnen het onderwijs is afhankelijk van de onderwijzers die hun lesstof op een bepaalde manier aanbieden.

Doordat leraren zelf opgeleidt zijn tot dat vak hebben ze een niveau van professionaliteit.

Door dit ze les geven zijn leerlingen onderverdeeld in verschillende intelligentie of leermethoden.

De basisschool leidt op tot de basis van burgerschap.
de mbo die erop volgt leidt op voor middelbaar beroep.
hbo leidt op tot hogere beroepsvorming.
Univeriteit leidt op tot een wetenschappelijk niveau.
Mensen die cum laude afstuderen hebben een niveau waarbij ze honderd procent van de lesstof begrijpen en kunnen reproduceren en ook nieuwe situaties kunnen toepassen met behulp van het geleerde.

Als mensen cum laude afstuderen betekent dat ze de top hebben bereikt van wat onderwijzers kunnen lesgeven.
De verborgen wereld van de top aan studenten. In sommige films komt naar voren dat ze worden gerecruteerd voor geheime overheids onderdelen.
De verborgen wereld van de cum laude afgestudeerden, als je kijkt naar wat grote landen nodig hebben om in deze wereld een concurrerende positie te hebbne dan zie je dat ze inzetten door goede studenten een carriere te bieden.

Cum Laude. Studenten hebben hun hele leven verzekering van inkomsten en werk.
Werk dat niet altijd ethisch geaccepteerd wordt.
Werk waarbij je soms vieze handen krijgt.
Werk die voor het publiek soms geheim blijft van wege het doel dat de overheid ermee heeft.
 


 

Celibaat

 

Priesters en andere religieuze toegewijden kiezen door hun functie meestal voor het celibaat. In de katholieke kerk is het voor priesters of pastors verboden om een relatie te hebben.

In hindoeistische religie is het voor hogere ingewijden een verlies om een relatie te hebben. Ze horen afstand te doen van relatie en seksualiteit.

Het celibaat heeft een functie die tegenwoordig niet word toegejuicht,

vanwege de vele misstanden die soms openbaar worden.

De kern van het celibaat gaat om het richten van je daden op god of een hogere macht.

Door zonder relatie te leven, is het mogelijk om meer te doen dan diegenen die voor hun nageslacht moeten zorgen

Het celibaat zou ook andere betekenissen hebben.


 

tijd reizen

Het zou mogelijk zijn om naar de toekomst en het verleden te reizen.

Van een bepaalde datum naar een andere datum.

Er zijn een paar argumenten die tijdreizen onlogisch verklaren.

De eerste is; als je in een vliegtuig stapt en over de aarde vliegt naar een andere bestemming, dan is het een lineare vlucht waarbij tijd verstrijkt en afstand afgelegd wordt.

Bij door de tijd reizen is het geen lineare reis. de afstand ten opzichte van de duur is anders.

Als je een dag door de tijd reist, is de aarde op een andere plaats in het zonnestelsel.

Stel je zou een wormgat in vliegen en eruit komen op een andere datum.

Dan ben je afhankelijk van de plaats waar je eruit komt.

Het tweede argument is dat het verleden niet kan wijzigen zonder de toekomst waaruit je komt ook te wijzigen. Dus een paradox die nooit oplost.

Het derde argument is dat zoals tegenwoordig het arsenaal aan gevaarlijke wapens alleen door regeringsleiders kan woren ingezet, een instrument als tijdreizen ook dermate gevaarlijk zou zijn dat het een selecte groep mensen of wezens is die ermee om kan gaan.

Het vierde argument is dat de waarheid erover als de techniek gevaarlijk  zou zijn altijd verbloemd met onwaarheden.

 


 

Stasis tijdverlenging

 

In boeken komt het wel voor dat een persoon zich laat invriezen en dan enkele honderden of duizenden jaren later wordt opgewarmd en ontwaakt.

Een manier om het lichaam te bewaren voor de toekomst, ook bijvoorbeeld bij ernstige ziektes. Of om dna naar de toekomst door te sluizen.

Op dit moment is het wetenschappelijk niet haalbaar om een persoon, of alleen het hoofd te bevriezen en erna te verwarmen en wakker te maken.

De moeillijkheid ligt erin dat het hart als het eenmaal stopt, en afkoelt niet meer te activeren is.

Een manier om dit te omzeilen is om te kijken naar dieren die koudbloedig zijn.

Door de zon worden ze verwarmd en zijn ze erna in staat te bewegen te doen te leven.

Door de verwarming door het zonlicht wordt hun lichaam actief.

Op dezelfde wijze kan een mens, bevroren worden, verwarmd en actief worden.

 


 

psychisch contact

Sinds een eeuw hebben wij de mogelijkheid om mensen te diagnosticeren die psychsiche ziektes hebben. Sommige hebben sombere gedachten, depressiviteit, anderen denken over dingen die niet verband hebben met de werkelijkheid.

Maar het denkvermogen, de geest heeft een eigen belang bij alles wat de bewuste identiteit denkt. Daardoor lijkt het alsof gedachten steeds terugkeren ook als je ze niet wil.

Gedachten die een bepaalde pre-occupatie hebben met een onderwerp of een bepaalde zienswijze. De wereld die steeds op een bepaalde manier begrepen of geintepreteerd wordt.

Een manier om het denken tot rust te brengen is door voice-agent te be-oefenen.

Door de gedachten letterlijk uit te spreken tegenover een arts die erin geschoold is,

en vervolgens de arts erop te laten antwoorden. Hierdoor lijkt het alsof er een tweegesprek is tussen de gedachten en iemand in de werkelijkheid. Waardoor er een soort spiegeling plaatsvindt.

Door deze vorm van voice-agent zou het mogelijk zijn om bijna alle psychische ziektes

ter verlichten.

Een manier van behandelen die nog niet wetenschappelijk bewezen is.

Maar wel zou kunnen bijdragen aan een wereld zonder de nare kanten van

een denkvermogen die lijkt niet onder beheersing te staan.

 


 

Communicatie edelsteen

In de films van tegenwoordig zie je ook hoe gedachtenlezen en telepathie een middel wordt om mensen te redden maar ook te doden. Om complotten te vormen en te verbieden.

Telepathie is gedachtenaoverdracht.

Als jij een specifieke gedachte vormt, en die bij een ander even later ook laat voorkomen.

Hierdoor zou communicatie snel kunnen verlopen. Maar het heeft risico’s want gedachten zijn niet altijd even serieus als spraak of schrift dat zou zijn.

Er zijn edelstenen die mits gebruikt in een systeem gedachten kunnen lezen, of overzenden.

Door een juiste gebruik van een edelsteen is het mogelijk om bijvoorbeeld psychisch zwakke mensen te ondersteunen op een manier die precies de ziekte aanpakt.

Mensen in belangrijke functies worden dan gescreend zodat zelfs geen gevaar kan ontstaan door verborgen gedachten die een mate van vijandelijk belang is.

Welke edelstenen die functie hebben. Een vraag die de wetenschap kan oplossen.

Een andere theorie is dat bepaalde zoogdiersoorten van nature kunnen aanvoelen wat een mens denkt die in de nabijheid is.
Maar het is nog geen bewezen wetenschap.
Zo is er de mening dat dolfijnen of zwanen dat zouden kunnen, alleen is het nut in twijfel te trekken omdat die dieren geen mogelijkheid hebben tot communicatie over gedachten


 

Law Observers

Stel je voor dat elk misdrijf in de wereld, van het verre verleden tot aan de verre toekomst zou worden gezien. Dat misdaad een stem krijgt om zichtbaar te worden.

En law observer zou een wezen zijn dat overal op elk moment aanwezig zou kunnen zijn zonder gezien te worden.

Het ziet bijvoorbeeld een land die oorlog begint, en ziet de intenties en de daden van de leiders. Maar het ziet ook de tegenstanders die geen oorlog willen en proberen vrede te bewerkstelligen.

Het ziet bijvoorbeeld een roof in een winkel, waarbij er een hoeveelheid waardepapieren wordt gestolen, waarbij de camera was afgeplakt.

Het ziet bijvoorbeeld een vrouw die een verhouding heeft en haar man die niets weet en in goed vertrouwen de kost verdient.

Stel nu dat al die gebeurtenissen zijn gezien.

Met als enige beperking dat die gebeurtenissen geen stem krijgen.

Stel nu dat de film industrie, tv industrie maar ook de schrijvers van boeken.

Stel dat zij de gebeurtenissen onder ogen krijgen, en ze verhalen in hun boek, hun film, hun programma.

Stel dat wat geschreven is, wat geregisseerd is, alles echt gebeurd en op die manier een stem krijgt.

Wat zou nodig zijn om stem te geven aan al het onrecht. Dat ooit is gebeurd, dat ooit zal gebeuren.


 

lichaamsverhuizing

Ik zag eens een droom die ging over wat er technologisch mogelijk is in de toekomst.

Een rijk persoon kon bij een onbekende organisatie een contract aangaan waarbij zijn ziel, zijn bewustzijn zou worden overgeplaatst in een pasgeboren baby.

Hierdoor zou hij waar hij normaal de gunst heeft om rijk te zijn en zijn wil kan uitvoeren opnieuw onderworpen zijn aan de jeugd, en een mindere positie.

Opnieuw zou hij onderwijs moeten volgen, een carriere maken, maar zonder de weldaad van rijke familie die hem op voorhand een welgestelde positie zou geven.

Deze rijke persoon zou bij contract niet genoeg geld hebben om het te bekostigen en beloofde in zijn volgende incarnatie, als je het zo kan noemen, de rest te verdienen en te betalen.

Of het mogelijk is om op die manier de ziel te verhuizen, te re-incarneren is niet te zeggen.

Maar met de vooruitgang op wetenschappelijk gebied zou het over dertig jaar wellicht mogelijk zijn. Gezien psychologische theorien, ook al zijn die niet beezen of waar dat bijvoorbeeld de pijnappelklier het bewustzijn of gevoel zou bevatten.

Zou het voor rijke mensen een les kunnen zijn, hoe zij onderworpen zijn aan het lot, aan de werkelijkheid als zij niet de familiaire banden hebben die hen met rijkdom beschermt tegen de gevaren van het leven.


 

Griekse kennis

In de griekse mythologie ligt een schat verborgen die niet veel mensen hebben ontdekt. Een schat die door metaforen en symboliek verhalend is opgeschreven.

Wil je een boodschap voor de toekomst geven; Spin het in een verhaal die alleen wanneer het toepasbaar is wordt begrepen.

Een verhaal over epimetheus en prometheus is een mythe over hoe het griekse volk toegang kreeng tot het gebruik van vuur.

Ze schreven de diefstal toe aan prometheus die op ingenieuze wijze de beheersing over vuur kreeg.

Prometheus, die samen met epimetheus in een andere mythe wordt geschreven als de denkers die op verscheidene wijze hun leven invulden.

Epimetheus was de denker die achteruit dacht. en Prometheus was de denker die vooruit denkt.

Het is daardoor logisch dat prometheus niet het vuur stal, maar juist door vernieuwend te denken inzichten verkreeg, waaronder het vuur.

Zo is in onze tijd, de uitvinders die grote ontdekkingen doen niet de denkers die over het verleden denken, en zich bouwen op het verleden. Immers belangrijke ontdekkingen zijn niet te vinden door te kijken naar het verleden maar juist naar de toekomst.

Vrijdenken is een onderdeel van toekomstgericht denken.

Prometheus die als mythe staat opgeschreven, waar mensens soms minachtend over doen.

Alle mythen uit het verleden hebben soms een grotere betekenis dan wij aanvankelijk ‘denken’.

De beste profetie is een verhaal die pas betekenis krijgt wanneer het nodig is.

De beste toekomstvoorspelling krijgt pas belang als zij nodig is of de toekomst verandert.

Stel er reizen wezens door de tijd. Dan zijn zij het beste als zij ongezien komen en gaan.

Tijdreizigers. Wie ziet ze, en waar zijn ze te zien.

 


 

overheid en kapitalisme

Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst de overheid anders georganiseerd wordt van vandaag of in het verleden.

We zijn trots dat een land, bestuurd wordt door een democratie.

Dat een land wetten kent en iedereen door de grondwet gebonden wordt tot een rechtvaardige samenleving.

Een land, kent een overheid die door belasting op iedere burger zijn functie krijgt.

Waarbij de overheid door de macht van het volk kiest welke levensthema’s meer of minder subsidie of beperking krijgen.

Bijvoorbeeld subsidie op cultuur, onderwijs maar ook verkeersmogelikjkheid(wegen, stadinriching)

In de toekomst zo spiegelen sommige tvfilms ons voor dan is alles in handen van de commercie, van de kapitalisten.

Een niet ondenkbare mening van iemand uit die toekomst zou zijn:

Ons land wordt goed bestuurt, ieder heeft recht op vrijheid, bescherming en zo mogelijk levensverrijking. Dat de bedrijven dit in samenspraak doen en als bedrijven investeren in de overheid is geen beletsel voor een overheid om zijn functie uit te voeren.

een andere mening die dan in iemands mond ligt is: De overheid in handen van bedrijven heeft altijd een verborgen agenda. Ze kunnen nog zo goedbedoelend lijken om een land voor ieder leefbaar te laten zijn, maar hun eigenlijke intenties houden ze verborgen omdat ze schijnbaar boven de wet staan.

De staatsinrichting in een mogelijke toekomst zou dan zijn dat alles dat nu door de belastingdienst wordt geind en door de democratische volksvertegenwoordiging wordt besloten dan door bedrijven wordt gesubsidieert en wordt besteedt aan de onderwerpen die en nodig zijn en andere belangen dienen.

Hoe groot moet de verborgen agenda zijn om het volk te laten begrijpen dat het geen goede manier is om een land of een wereld te leiden en besturen.


 

Zelfkennis

Het orakel van delphi.
Een beroemde uitspraak: Ken u Zelve.
Een uitspraak die voor hen in die tijd de kern van wijsheid uitdrukte.
En de mate van levensinvulling gaf die streeft of leidt naar een goed leven.

Een orakel die mensen voorspelde wat een grote gebeurtenis in hun leven zou zijn.
Van koningen die de strijd zouden winnen. Tot mensen die oneer zouden vinden door het noodlot.

Ken u Zelve. is de basis van een leven dat naar goedheid, tevredenheid en schoonheid leidt.
Ken u Zelve. Een essentie van een wijsgerig inzicht die ook voor anderen voorspoed in hun leven geeft.

Ken u Zelve. Zelfkennis.
Ten eerste de kennis over je lichaam.
Hoe krachtig je bent, hoe lenig, hoe snel.
Hoe je lichaam aanvoelt. Wanneer je honger of dorst hebt.
Wanneer je warmte of koude wilt of vermijdt.

Ten tweede kennis over de ziel.
Wanneer je gelukkig bent. Wanneer ongelukkig.
Welke handelingen je genot of geluk geven.
Welke je angstig of bedroefd maken.

Ten derde de kennis die het leven overstijgt.
Wanneer een religie betekenis in je leven brengt.
Wanneer een religie je helpt om rampspoed te vermijden, of een angename toekomst dichterbij brengt.

Ken U zelve. Zelfkennis.
Een inzicht dat de basis van je leven richt op geluk en wijsheid.
Een manier die wijsheid verwoordbaar maakt en deelt met anderen.

Een manier om kinderen van de willekeur van vrije wil en genot brengt naar
de stabiele basis van leven ten dienste van de samenleving,
en sociale inbedding.


 

Economische instrumenten

Een land gezond maken op financieel vlak.
Een wetenschap die vaker met gissen te maken heeft dan met voorbedachte kennisexpertise.
Een manier om landen vrij te krijgen van staatsschuld en verliezen.

Zo hebben wij uit de recente geschiedenis landen die zo vol schuld staan dat ze wel geld beloofd krijgen als ze maar wel aflossen.

Een manier om landen uit de schuld te krijgen kan op een manier gedaan worden die
soms met kritiek gepaard gaat.

Een instrument is natuurlijk om de schuld te annuleren.
Als een land machtig genoeg is kan het zeggen de schuldcompensatie vervalt.
Waarbij de investeerders hun geld kwijt zijn.
Een land zal dat alleen doen als het weet dat de economische positie niet wordt aangetast.
Bijvoorbeeld vijandige landen die hun geld kwijt zijn die sancties en embargo’s opleggen.

Een tweede manier is door stelselmatig te plannen dat een aflossing wordt gedaan.
Maar met het geld dat voor andere overheidsthema’s is gereserveerd.

Een economie gezond maken. Als je wil dat meer bedrijven zich vestigen.
Dat het bruto nationaal produkt omhoog gaat.
Dan moet je zorgen dat bedrijven kunnen lenen, investeerders aantrekken die geen rente hoeven te betalen.
Een schuld & winst percentage die niet wordt beinvloedt door leningrente.

Als bedrijven kunnen lenen zonder rente zullen ze winst kunnen maken zonder het risico dat ze meer kwijt zijn dan geinvesteerd is.
Veel landen zullen dan kiezen in dat land te investeren.

Zo’n instrument moet gepaard gaan met een instrument aan de andere zijde.
Spaartegoeden, belegfondsen die minder tot geen rente uitbetalen.

Het lijkt daardoor een niet-populair instrument. Maar na een aantal jaren zal het langzaam de economie vergroten.
Waarbij de bedrijfskant groeit, de werknemers meer banen vinden.
Waardoor het geld dat vroeger aan leningen werd gespendeerd direct in de economie komt.

voor een land is de eerste prioriteit om een staatschuld terug te dringen.
Niet omdat het zonde van het geld is, maar als buffer in moeillijke tijden.
In een makkelijke tijd is het eenvoudig om de begroting dekkend te krijgen.
Maar zijn er rampen, economische malaises dan moet je kunnen compenseren.
Dan is een staatsschuld die klein is, makkelijk als buffer te houden.

Een manier om de staatschuld terug te dringen is ook door grondstoffen te subsidieren.
Van gesteente, olie tot akkerbegroeiing.

Een ander economisch instrument is om de maximum aan loonproduktie te verlangen.
als topmensen in bedrijven meer als een miljoen verdienen is het vaak dat mensen er hun afkeur over uitspreken.
Geldwolven, gierigaards.

Een manier om een land gezonder te maken, een impopulair instrument, is om de mogelijke maximale jaarsalaris van iedereen in het land te begrenzen op dertig miljoen.
Alles boven dat bedrag wordt met 100 % belasting geind.

Hierdoor zal een gedeelte van de bedrijven vertrekken naar het buitenland, maar bedrijven die economisch gezond zijn zullen geen rede hebben om te vertrekken.
En een keuze is het voor bedrijven om ten koste van clienten of regelgeving te veel te verdienen waardoor en de economie eenzijdig wordt voorzien, en beloning in ogen van derden onterecht is.

Boven de dertig miljoen dus honderd procent belasting.
(een onbewezen additie is om ook bedrijven die belasting op te leggen,waardoor winst niet boven de 30 miljoen mag komen zonder extra belasting)


 

Inflatie en geldwaarde

Een land heeft een bepaald netto inkomen die de hele bevolking bij elkaar verdient.
Een land heeft een bepaald consumenttotaal waarbij alle uitgaven, aankopen bij elkaar opgeteld worden.

Een netto inkomen is het salaris en winstdeling van elke arbeider bij elkaar opgeteld.
Een consumentotaal is wat de burger spendeert aan leefgeld.
Leefgeld om van te eten, te wonen, te leven.

Als het inkomen gelijk is aan het consumenttotaal heb je een gezond land.
Als het inkomen lager is dan het consumenttotaal heb je een land dat richting een schuld gaat.
Immers als het spaargeld, of investeringsgeld op is, komt het land in een schuld terecht.

Als het inkomen hoger is dan het consumentotaal zal het land een hoger kapitalistische waarde krijgen.
Spaargeld, investeringsgeld wordt gespendeert aan bezitsverhogende middelen.
Waarbij spaargeld, op de bank komt, in goederen of onroerend goed wordt geinvesteerd.
investeringsgeld wordt in bedrijven, of diensten geinvesteerd die vervolgens een inkomen genereren. (door winstdeling, winst op arbeid)

Inflatie betekent dat er numeriek gezien meer geld komt tegenover de waarde van het goed (roerend en onroerend)
Inflatie wordt gecreeerd door geld bij te drukken. Meer papiergeld, meer banktegoeden zonder dat er een waardevermeerdering van het goed mee gepaard gaat.

Hierdoor is er meer geld, maar worden goederen minder waard. Hierdoor spreek je over een inflatie.

Deflatie; een normaal land heeft bij een onbedoelde waardevermeerdering. zonder inflatie van nature een deflatie.
Doordat er economissche factoren meespelen zal een land zonder doelbewust instrument aan spreken een laag deflatie hebben.

Deflatie verhogen is door banken te verbieden boven een bepaald percentage aan leningen te verstrekken.
leningen onder andere hypotheken, bedrijfsleningen.

Deflatie betekent dat geld numeriek meer waard wordt, en er dus met een munteenheid meer kan worden gedaan in een bepaalde tijdsperiode.

Deflatie is gezond voor een land, immers geld wordt meer waard waardoor een land zijn staatschuld sneller kan aflossen.
Een fictief bedrijf heeft meer mogelijkheden voor aankoop, productie, winst als deflatie plaatsvind.

Een land waar inflatie plaatsvind zal sneller een hogere lening vragen om de overheidsgelden te dekken.
Als dit land leent bij een instantie die geld geeft zonder tegenoverliggende waarde aan goederen zal er inflatie plaatsvinden.
Ook als het geld uit het buitenland komt.

Inflatie die op die manier verhoogt is een instrument waar het beter is eerder te responderen dan later.
Privatisering verplaatst het probleem van land naar bedrijfsniveau.
Bedrijven zullen er op af komen om het als investering te zien.
Zonder het belang van de overheid, om laagdrempelig voor iedereen beschikbaar te zijn.

Een overheid kent het belang van alle burgers,
Een bedrijf kent het belang van de winst, dus alleen waar burgers potentieel bijdragen.

Een overheid uit de schulden halen.
Een keuze die moet worden genomen voordat de ramp plaatsvind.
Een land met een ramp die de schulden niet kan aflossen.
Een ramp die veel economen het hoofd breekt.
Internationaal bijlenen. Een keuze die het probleem groter maakt en naar de toekomst verplaatst.

Een land met een dreigende staatschuld kan afgewend worden door alle arbeiders te vragen een maximum loon in te stellen die op een beneden modaal salaris ligt.
De beroepsbevolking die vrijwillig loon afstaat, kan hierdoor bijdragen aan de overheid.
Een vrijwillige belasting met als doel de overheid te redden van een opheffing vanwege te hoge staatsschuld.

Vrijwillige belasting, een manier om een land te helpen boven de problemen te komen.
Een manier die afhankelijk is van de goedgezindheid van burgers.


 

Prijsvraag First Contact

Iedereen kent de films over alien contact.
Waarin verschillende manieren worden verbeeld die contact met aliens als onderwerp hebben.

zoals independence day, predator maar ook lieve films. et en navigator.

Een goede manier om met dit onderwerp om te gaan is door iedereen te betrekken bij zo’n thema.
In de toekomst is het niet ondenkbaar dat wij contact leggen met wezens die buiten deze aarde zijn begonnen.

Een manier is door een prijsvraag uit te schrijven;
Waarbij er drie onderwerpen zijn.
De eerste:Hoe zien aliens eruit, welke basisvoorwaarden hebben hun planeten. (zoals zuurstof, carbon)
De tweede is:Hoe luidt een boodschap aan hen gericht bij wijze van eerste contactlegging.
De derde is:Verwoord een grond wet waarin het contact en uitwisseling wordt vastgelegd. (stel ze immigreren naar aarde)

als iemand deze prijsvraag zou uitschrijven, verbind een kleine of grote prijs eraan met een jury-beoordeling.
Om mensen te trekken die mee willen doen.


 

Ruilhandel

Rondom de middeleeuwen en de tijd erna voerde nederland ruilhandel.
Ruilhandel met landen die geen geavanceerde beschaving hadden.

In afrika werden specerijen, tabak en slaven verhandelt.
In nederland werd het vervolgens met grote winsten doorverkocht.

In amerika tijdens columbus en andere binnenkomers was goud voor de inboorlingen geen waardevol materiaal. Het werd vervoerd naar europa.

Zoals de ene mensenras andere waarde verbindt aan grondstoffen, produkten of cultuuruitingen.
Zo is een mensensras een afstand ervandaan al heen anders georienteerd. Qua cultuur,
Qua morele waarden.

Zo is het in arabische gebieden nog gebruikelijk om lijfstraffen uit te voeren.
Terwijl in engels-sprekende gebieden een humane vorm van bestraffing dient te zijn.

Dit als een vergelijking tussen landen, culturen, volkeren.

Stel wij krijgen contact met mensengelijkende rassen uit het universum.
Welke waarde hechten wij aan metaal, edelstenen, grondstoffen voor industrie.
Laten wij ons bedriegen met ruilmiddelen die ogenschijnlijk veel waarde vertegenwoordigen maar geen nut hebben.

Laten wij ons bedriegen door een vriendelijk voorkomen van een buitenaards ras, die als een trojaans paard onze ondergang wordt.

Waar liggen de grenzen van communicatie, samen leven, respect en pure veroveringsdrift.

Veroveringsdrift die wij zelf ook in het verleden kenden.

Ruilhandel als communicatie onmogelijk is heeft geen nut.
Immers je kan vooraf niet controleren wat de waarde ervan is.

Als mensheid hebben wij onze zwaktes,
Maar zolang wij niet geconfronteerd worden met een sterkere macht zullen wij
in onze eigen kunde onze samenleving draaiende houden op een voor diegenen die de macht bezitten aannemelijke manier.


 

Marktstelsel

 

In westerse landen is het gebruikelijk om aanbod en vraag te regelen door de vrije markt.
Aanbod bepaald de vraag door wisselende prijs en kwaliteitverhouding.

Als aanbod duurder wordt zal de vraag dalen.
Als het aanbod goedkoper wordt zal de vraag stijgen.

Goederen met een luxewaarde kunnen hun prijzen hoog houden.
Goederen die voor ieder noodzakelijk zijn en niet afhankelijk zijn van populistische waarde zullen goedkoop zijn.

Een vervanging van het marktstelsel is het consumentgedreven principe.

Een gilde van consument en producent, bepaald per produktgroep wat de prijs is.
Levensnoodzakelijke goederen krijgen een kleine verkoopprijs en een in en verkoop verhouding die laag ligt.
Luxe goederen krijgen een hoge prijs als ze geen fysieke waarde bijdragen boven het goedkoopste produkt uit die reeks.

Consumenten die samen met producenten de prijs bepalen.
concurrentie wordt minder belangrijk.
Bedrijven zullen minder snel failliet gaan.

Produkten zullen een eerlijke prijs hebben onafhankelijk van reclame, populariteit,trends.
Produkten zijn dan een goed of dienst die kwaliteit behoudt ondanks aanbieder.


 

Kapitalisme

De superrijken worden alleen rijker,
de armoedigen worden armer.

Een manier om de spiraal te doorbreken is:
Zo lang goud in de wereld wel als waardevol materiaal wordt gezien, maar niet in omloop is.
Dan is de rijkdom maar bij hen die het in bezit hebben.

Een tussenstap is een systeem waarbij goud en geld, niet in bezit wordt gehouden maar wordt geinvesteerd in de samenleving.

Bedrijven die investeringsgeld nodig hebben, die voorzien worden door de bronnen van rijkdom.
Daardoor is rijkdom, qua hoeveelheid en abstractheid nog van de investeerders. Ze zijn op papier, in banktegoeden nog steeds rijk. Maar de waarde ervan is dan geinvesteerd in een andere voorziening.

Als geld, van eigenaar wisselt, wisselt de waarde ervan van eigenaar.
Maar heet het op papier dat de eigenaar wisselt en winstdeling heeft,
Dan is het de waarde die verandert van eigenaar en niet de hoeveelheid in ruilsymbool.

Stel een persoon heeft 1 miljoen in goudbaren.
Zolang het in zijn bezit is, heeft hij 1 miljoen en de waarde ervan.
Ruilt hij het goud voor geld. Dan heeft hij 1 miljoen in geld eenheden.
Investeert hij dat bedrag in een bedrijf, dan heeft hij miljoen aan waarde als een aandeel in dat bedrijf.

Deze waarde wordt dan bij de economische waarde betrokken van dat bedrijf, en wordt gebruikt ten behoeve van een deel van de samenleving.

Die persoon zal in waarde gelijk zijn gebleven, maar de samenleving heeft dat miljoen nu als bron om of produkten, diensten of processen mee te bewerken.

Als rijkdom, meetelt als samenlevings-bezit, dan maakt het niet uit hoe rijk iemand is, immers
de waarde wordt gebruikt voor de samenleving.

Als rijkdom wordt bewaard als een waardevol goed. zoals goud, dan werkt het niet mee aan de samenleving. En kan dat kapitalistisch goed, bij mensen onvrede veroorzaken.


 

basisvoedsel

Ieder mens heeft zijn nodigheden zoals voedsel, beschutting, leven.
Voedsel vinden en maken wij uit velerlei grondstoffen.

Brood en groente zijn voor bijna iedereen een vast onderdeel van het dieet.
In de toekomst als wij willen dat wij als mensheid voeding houden, is het een manier om de hele aarde erin te laten meedelen door een vorm van voedsel te maken die kosteneffectief een kleine bedrag is.

Stel voor uit graan en groente is een produkt te maken die voor een halve dollar een dagrantsoen is voor een gemiddeld mens.

Omdat voedsel alleen waarde heeft om te eten, kan het gebruikt worden op en in armoedige gebieden voedsel te voorzien.

Als fabrieken de basisvoeding in grote hoeveelheden kan maken, kan het vervolgens naar alle arme gebieden op de aarde getransporteerd worden.

Je hebt hierdoor geen corruptie, immers het is geen ruilmiddel.
Als ruilmiddel zou het waarde moeten vertegenwoordigen, en als het zo veel gebruikt wordt,
heeft het alleen waarde als gebruiksmiddel en niet als ruilmiddel zoals geld of waardepapieren nut heeft.

In arme gebieden is vaak geen mogelijkheid om een bloeiende systeem van bedrijven, winkels en industrie te vormen. Ook hebben de mensen die daar wonen geen opleiding of scholing gehad dus ook niet in staat om te werken.

Als voedsel naar die gebieden wordt gebracht dan zal er ook weinig migratie zijn van vluchtelingen.

Breng goedkoop voedsel en water naar alle gebieden met laag economische waarde.
Door voorziening van basisvoedsel en water; Zonder de plicht om te scholen, zal een gebied vanzelf waarde genereren door een vorm van recuperatie.

Maak ruilmiddel zo goedkoop mogelijk en ieder vaart er wel bij.
Verhoog de waarde van een ruilmiddel en langzaam zal de wereld verdeeld raken in rijke en arme gebieden.
Verlaag de waarde van een ruilmiddel, en overal bloeit de samenleving op.


 

Universum en Creatie

Religies kennen hun goden en godinnen.
Elke religie een eigen god.
Van het christendom tot hindoeisme en islam.
Boeddhisme, spiritualiteit.

Het universum kent vele bewoners.
Van klein tot groot.

Als onderdeel van het universum ben je een soort instrument van het belang of doel dat je kent.
Een onderdeel van het universum, als creatief wezen sta je open voor alle krachten die bestaan.

Het universum kent een creatieve kracht die wezens helpt hun doel te verwezenlijken.
Door je wens of doel, uit te drukken in woorden.
Het Universum om aandacht ervoor te vragen zou een soort;
Sommigen noemen het magie, sommigen noemen het religie.

Creatie door het universum.
Als bewijs dat het bestaat zijn er tal rijke mensen die in het verleden er gebruik van maakten.

Creatie door het universum.
Sommigen noemen het planmatig wensen van hulp van de universele architect.

Creatie door het universum,
Sommigen noemen het voorouderverering. (Als onderdeel van het universum)
Sommigen noemen het natuurkrachten door kunst of aanbidding vragen.

Het universum. Hoe de kracht van wensuitdrukking werkt,
is een niet geopenbaarde bron.

Schenk leven door levenskracht te wensen.
Schenk goedheid door het goede te wensen.
Schenk licht door ieder het levenslicht te gunnen.

Universum-Creatie: Alles met een kwalijke bedoeling zal ooit wederkeren naar de bron.
Universeel, Alom krachtig, zichtbaar.

Wensen aan het universum voorleggen.
De religie die de macht benoemt, heeft voor velen een voorkeur.
De religie die regels en normen beschrijft, kent volgelingen.
De religie die kwalijk gedrag afwijst, heeft gunstelingen.
De religie die genade of leven belooft, kent zijn waarde.

Universum-Creatie sommigen noemen het zondig omdat er geen god wordt aanbeden.
Universum-Creatie sommigen noemen het duivelsaanbidding maar een duivel kent alleen slechte zaken.

Moge het universum in vrede leven, en ieder wezen zijn plaats gunnen.


 

Het schilderij

Mensen leven, en doen dingen.
Mensen, kennen relatie, familie, vrienden.
Mensen, kennen arbeid, tijdsindeling.

Elk mens is anders.
Je hebt koningen, handelaren, schoonmakers en allerlei functies.

Elk mens kent zonde en zegen.
Zonden zoals mensen schade doen, mensen benadelen, mensen in oorlogstijd verwonden en of doden.

Elk mens kent zegen,
Goede daden jegens anderen, donaties aan menselijke hulp, de samenleving helpen.

Ken het leven als een schilderij.
Met vlakken kleur, geschilderd als dieren, planten, mooie omgevingen,
Maar ook mensen, demonen en engelen, geesten en natuurkrachten.

Stel een dictator zou een schilderij zijn, wat zou je erop zien.
Mensen die minderwaardig zouden zijn,
demonen die moord en gevaar veroorzaken.

Een dictator zou een schilderij zijn die niet aangenaam is om naar te kijken.

De ander zijde van de mens is een weldoener,
die geld en goed geeft aan onbaatzuchtige doelen.
Een schilderij met engelen en heiligen.
Een aangenaam schilderij.

Stel nu dat de dictator van intentie verandert,
Hij richt zich op religie om te leren wat het leven ten goede keert.
Het schilderij verandert, de demonen worden door engelen verdreven.
Het schilderij laat zien dat het goede triomfeert.

Zo is ieder mens een schilderij,
Welke onderdelen krijgen vorm op het schilderij.

Een schilderij met demonen, heeft een schadelijke werking,
Maar worden er engelen en heiligen bij geschilderd,
Dan krijgt het zelfs een religieuze waarde.

Voor een mens is een schilderij maar beeldspraak,
Maar wat het leven zijn waarde geeft is,
de harmonie, de symfonie.

De harmonie tussen de mens en wie hij kent.
De symfonie tussen de mens en zijn plaats in de samenleving.


 

menselijke soort

Religies verhalen geschiedkundige periodes die wij niet meer kunnen bevatten.
Zoals in de bijbel waarin adam en eva gelukkig leven. Geen leed kennen.
Zoals in het hindoeisme, de brahma de aarde schiep vanaf een lotusbloem.

Onze menselijke soort die in het ene verhaal wordt geschapen, en in het andere vorm krijgt door de eeuwige bron die leven schiep.

Onze menselijke soort die kleuren kent van wit tot zwart.

De mens als wezen die intelligentie bevat. Een intelligentie die voorbijstijgt aan ons normale leven.
Immers zoals wij van de middeleeuwen tot nu leven.
Waarbij allerlei onvermoede vaardigheden aan de oppervlakte komen.

Zoals ons verleden ons tot nu heeft geleidt.
Zo zal onze toekomst ook onvermoede zaken leveren.

Als wij kijken naar de basisvorm die mens heet.
Een lichaam met twee armen, twee benen, twee oren en ogen.
Andere zintuigen en lichamelijke kenmerken en onderdelen.

De mens, die voor het huidige scheppingsverhaal al vorm had.
Een mens die voor dat verhaal uit de ruimte kwam.

Een betekenis dat de mens ook elders in het universum voorkomt.
Een betekenis dat wij niet alleen zijn.

Zoals diersoorten van klein tot groot bestaan.
Zo bestaat de soort of de vorm mens ook van klein tot groot.
Waarbij de functionele kenmerken worden gevormd door de levensomstandigheden.

Een wereld met weinig zwaartekracht zal kleine lichamen met dunne ledematen veroorzaken.
Terwijl een wereld met hoge zwaartekracht, veel spierfunctie bevatten in het leven.

Werelden waar geen zuurstof is maar een andere chemisch gasmengsel zal ook van andere stoffen
afhankelijk zijn.

In al die werelden zou de soort mens ge-evolueerd zijn tot een vorm die wij niet direct als onze eigen mensenfamilie zouden herkennen.

Ook weten we niet of het karakter van onze mensensoort bij hen ten voordele of ten nadele is ontwikkeld.

Zoals wij naar amerika voeren, zoals columbus, daar wreedheden veroorzaakten.
Wat zal ons lot zijn.

De menselijke soort,
Zoveel groottes, kleuren, ander zicht.

de familie die oorsprong had in een mens. Groeide tot miljarden.
de mens die als een familie begon, en zoveel culturen heeft voortgebracht.
De cultuur die ons herkenning en erkenning geeft.

Zullen wij herkennen als wij ontmoeten.
Zullen wij erkent worden als wij contact krijgen.


 

Taal

Op onze planeet heeft elke plaats wel een andere manier om zich te laten kennen.
Een kenbaarheid door taal. Een kenbaarheid door symbolen.
Een kenbaarheid door zichtbaar beeld en weergave.

Taal, een bepaalde regio, meerdere landen bevattend kan een overeenkomst hebben in communicatie en betekenis. Een taal die wordt gebruikt voor samen leven, samen werken.

Een groep landen kan in oorsprong dezelfde taal hebben gebruikt maar door tijdsverloop verschillende dialecten of uitspraak hebben gekregen.

Een technologische ontwikkeling gaat gepaard met naamgeving.
Waarbij klank in uitspraak, of beschrijving in letters en woorden een bepaalde invulling krijgen.

Een mogelijke taalsoort zou die soort zijn die aan alle talen voorafgaat.
Een oorspronkelijke taal, als je die kent, zou je alle talen ertoe kunnen herleiden.

Een oorspronkelijke taal die je intuitief alle talen doet verstaan en spreken.

De religieuze boeken verhalen over een tijd waarin iedereen dezelfde taal sprak.
Een tijd die iedereen elkaar liet kennen.
Een tijd waarin er geen misvatting of onbegrip was.

Een oorspronkelijke taal die door iedereen zou kunnen worden gesproken of geschreven.
Onze taal in de toekomst kan een vorm krijgen die wij niet kunnen voorstellen.

Immers de computertechnologie was een eeuw geleden niet denkbaar.
Zo is het ook met taal.
Een menselijke beschaving in de toekomst zou onvermoede mogelijkheden hebben.


 

Genezend licht

 

Licht heeft een frequentie waardoor het zichtbaar wordt,
Ons oog die objecten onderscheidt juist door licht.

Licht die met verschillende frequentie wordt gebruikt voor allerlei zaken.
Een kassencomplex van een kweker kan licht gebruiken om
planten zowel overdag als ’s nachts te laten groeien. Ook om grotere vruchten of groente te laten groeien.

Licht die een betekenis geeft aan communicatie.
Zowel het geschreven woord, als de weergave in boek, of op computer krijgt door licht betekenis.

In de toekomst, is licht meer als wat wij kennen.
Licht met een functie die genezing mogelijk maakt.

Verwondingen, schadelijke ziektes.
Door licht, enkele stralen en verschillende frequenties (golflengtes)
zou het mogelijk zijn om te genezen.

Zoals planten met licht sneller groeien, hun kleur krijgen.
Immers een plant zonder licht krijgt geen rijpe kleur

Zo kan ook een mens, door licht genezen van zaken die anders dodelijk zijn of een groot gebrek zouden geven.

Licht als manier om meer uit het leven te halen.
Licht, warmte in een frequentie die groei bevordert.

Planten die door fotosynthese energie maken.
Mensen hebben een onontdekte samenstelling die wij nog niet kennen.

Genezend licht.


 

Kennis en wijsheid

Een beschaving kent een soort leven dat door gedrag bevattende communicatie en procesvorming een mate van ontwikkeling kent die bescherming en vrijheid geeft.

Bescherming die bestaat uit behuizing, voedsel en persoonlijke gezondheid.
Vrijheid door de mogelijkheid om cultuur en traditie te beoefenen.

Een beschaving kent in onze tijd de menselijke soort,
Onderverdeeld in landen, regio’s waar groepen mensen leven met een factor die hen verbindt.
Factoren, die onderscheid maken in binnen en buiten.
Ertoe behorend, of uitgedreven.

Kennis is de manier waarop leven vorm krijgt.
Een kind leert kennis om te reageren op de werkelijkheid.
Een kind die leert rekenen, leert te schrijven zal die techniek gebruiken in het hele leven om onderdeel te zijn van de leefgemeenschap waarin hij woont.

Kennis is de communicatieve weergave van hoe een wezen door procesvorming of door interactie een positie verwerft die wat belangrijk is in het leven mogelijk maakt.

Kennis is dan voor ieder mens binnen een sociale situatie de eigenschap die acceptatie en inbedding mogelijk maakt.

Kennis zegt dus iets over hoe we een doel bereiken. Doelen zoals ambitie, familie, cultuur en religie.

Kennis zegt iets over hoe we een doel bereiken. Waarbij het doel niet genoemd wordt of voortkomt uit een bepaalde levenssituatie.

Kennis, met als overstijgende kracht wijsheid.

Wijsheid zegt niets over hoe je iets bereikt, maar wel over wat je wil bereiken.
Wijsheid schenkt onderscheid in morele waarden, ethische vraagstukken.
Wijsheid schenkt een inzicht die naar vrede of voldoening leidt.
Wijsheid, maakt onderscheid in kennis, en geeft het een impliciete waarde over de bruikbaarheid.

Wijsheid, een levenstaak is het om wijsheid te verkrijgen te vermeerderen.
Een bron die nooit uitgeput raakt. Altijd nieuwe inzichten geeft.

Wijsheid, boeken en films zijn erover gemaakt en is een favoriet onderwerp van hen die de waarde leren kennen.

Wijsheid, religies kennen een moraalfilosofie die wijsheid leert.


 

Levensdoel

Een leven is een afgemeten tijd die maximaal zo lang kan duren als een biologische klok in het lichaam toestaat.
De biologische klok die tikt en bij elke dag de dnaconfiguratie herstelt. Maar bij iedere dag er minder goed in staat is de schade te beperken of herstellen.

De biologische klok, een mens leeft maximaal een eeuw. Met uitzonderingen die een klein aantal meer haalt.

De biologische klok. Een statistisch percentage sterft door ongelukken, ziektes of conflictsituaties(oorlog)

Een leven met een bepaalde lengte, heeft een bepaald doel.
Een spreekwoord is dat als mensen hun doel hebben behaald dat ze leven naar een einde toe.
Een leven met voltooide taak, is klaar en sterft.

Het levensdoel van mensen, sommigen zeggen dat het in de jeugd wordt gevormd.
Een thema of onderwerp dat ouders belangrijk vinden.
Leraren of mensen waar ze bewonderend naar kijken die hun aanspreekt voor een bepaalde taak of onderwerp.

Een levensdoel.
De ene vind het als kunstenaar, een andere als wetenschapper.
En sommigen zoeken het in relaties.

Een levensdoel, of levenstaak.
Een mogelijkheid is om hogere machten (de goden of godinnen) te vragen om hun invulling van het levensdoel.

Een manier om een levensdoel door invloed te laten veranderen.
Een invloed die niet voorspelbaar is.


 

open geest

 

Geestesziektes hebben een vorm waarmee de ervaring van een individu een mate van leed bevat.
Een geesteszieke, bijvoorbeeld met allerlei onwerkelijke gedachtes kunnen leed veroorzaken.
Door angst op te roepen, door geweld in zich te dragen.

Mensen met een psychotische beleving hebben gedrag dat in de samenleving schadelijk of apart is.
Apart op een manier die voor anderen niet begrijpelijk is en geen waardevolle toevoeging is.

Een oorzaak van een psychiatrische ziekte, zeggen ze wel, is een open geest.
Door een open geest, werkt de mens als een soort antenne.

Een antenne die straling opvangt en weergeeft.
Een antenne die niet logische inhoud binnenkrijgt.
Een antenne die niet signaal van een bekende bron weergeeft.

In de filosofie bestaat de term de noosfeer.
Een laag of dimensie in de werkelijkheid waarin ieder wezen inclusief de mens bestaat.
Een bestaan van de geest. en de totale hoeveelheid en verspreiding van geesten.

De noosfeer bevat alle geestesinhouden die op dat moment bestaan en actief zijn.
Een onbewezen inzicht zou zijn dat als mensen ‘verbaal’ hun geest openstellen.
Ze als een antenne signalen opvangen die zich in de geestesdimensie bevinden.

Een open geest sluiten, zou op dezelfde manier gaan.
Door een ‘verbale’ opdracht om de geest te sluiten.

Een open stellen van de geest zou ook gevaar kunnen geven, immers als die techniek werkelijk zou zijn,
zouden de ergste inhoud zichtbaar worden die uit de noosfeer binnen komt..

Wel geeft een open geest inhoud op onderwerpen die niet tot de gewone inhoud behoort.
Zo zijn er onderwerpen waar zelfs romans of films minder spannend zijn.


 

indirecte waarneming

Vroeger toen de mens nog een wezen was zonder geschreven taal, zonder uitbeelding in symbolen, was alles dat zichtbaar was aan een letterlijke betekenis onderheving.
Wat je zag, betekende wat het was.

Maar tegenwoordig, noem de mri-scanner of een radar. Wat je ziet is niet wat er is,
maar een representatie van een deel van de werkelijkheid die niet op zichzelf zichtbaar is.

Een microscoop maakt minimaal leven zichtbaar. Maar wat je in het glas ziet is indirect waargenomen.
Door een tussenliggend proces maak je zichtbaar wat ons oog niet kan zien.

Een elektronenmicroscoop werkt nog sterker. een rij elektronen zien, met het blote oog niet mogelijk,
maar met een instrument dat indirecte waarneming mogelijk maakt is het te zien.

Een radar, een instrument die ook door indirecte waarneming een deel van de werkelijkheid zichtbaar maakt.

De indirecte waarneming is een wetenschappelijke ontdekking die veel beloftes heeft voor de toekomende tijd.

Immers wat indirect zichtbaar is, kan door een strategische of symbolische uitvinding een wijze vinden waarop het in de wereld wordt gebruikt.

Een strategische uitvinding zoals een medicijn, antibiotica die tegen ziektes helpt.
Als wij ziektes niet zouden kunnen waarnemen als virussen of bacterien, was bestrijding niet mogelijk.

Een symbolische uitvinding is de computer. Door een machine met een gecompliceerde manier van rekenen te laten helpen met allerlei ingewikkelde doeleinden en processen is ons technologie ingewikkelder door indirecte waarneming.

De toekomst van indirecte waarneming is dan ook dat we zicht krijgen op quantum-deeltjes.
Dat we zicht krijgen op hoge snelheden van objectverplaatsing.
Maar ook dat voedsel wordt bereid op een chemische wijze die niet relateerbaar is aan beschikbare grondstoffen van natuurlijke oorsprong.

De toekomst van indirecte waarneming is dat computers zo klein zullen zijn dat ze niet worden waargenomen. Dat computers ziektes in ons lichaam bestrijden op een manier die negentig procent van de ziektes verwijderd.
Dat krachtvelden onze planeet beschermen tegen invliegend gruis.
Dat krachtvelden regio’s op onze planeet beschermen tegen militaire activiteiten.

De toekomst van indirecte waarneming. Maakt het mogelijk de hersenen aan te sluiten op een computer en een test ondergaat op geschikte kwaliteiten.

De toekomst van indirecte waarneming, dat we door vertaal computers contact kunnen krijgen met buitenaardse soorten.


 

Evolutie

In de biologisch wetenschap is het een theorie dat het leven niet ontstaan is door goddelijke wil.
Geschapen in zeven dagen maar een evolutie. Een verkrijgen van een lichaam op steeds complexere wijze.
Waarbij de trial en error methodiek vormend is voor de soorten.
De survival of the fittest. De beste exemplaren overleven waardoor nieuwe eigenschappen alleen inbedding vinden als het succes geeft bij de soort in de tijdsperiode die daar applicabel voor is.

Evolutie, van de vis naar landwezens.
Van landwezens naar taal en rekenvorming.

Als de mens geschapen zou zijn, zou het niet duidelijk zijn waar ons begin ligt.
Immers de macht die ons schiep heeft al voor ons bestaan.

Een vergelijking met de computerwetenschap.
Een programma die een bepaalde functie vervult wordt niet
door probeer en fout manier gemaakt.
De schrijver bedenkt een plan, geeft vorm aan de functies die het moet kunnen verrichten.
Het plan bouwt hij uit tot een schema van de verschillende onderdelen.

Die door meerdere programmeurs wordt verwerkt in een testversie.
De testversie wordt getest.
En bij iedere ronde wordt er meer functionaliteit toegevoegd.
Maar niet volgens trial en error, maar door een intelligent plan,
en een intelligente uitvoering.

De macht die de mens geschapen heeft, heeft ook het dierenrijk geschapen.
Kenmerken van mensen zien wij terug in dieren.
Zoogdieren halen adem, zijn levendbarend,zoeken voedsel, ervaren pijn en plezier.

De macht die de mensheid geschapen heeft, had een plan, en
als die macht zo intelligent is om leven vorm te geven, dan is
die macht ook niet beperkt geweest in kunde om het te volbrengen.

Het menselijk leven is een doelzoekende manier van leven die gebruik maakt
van de elementen die binnen haar herkenning en erkenning liggen om een betekenis te verlenen aan het leven.

Doelzoeken is primair een ervaring zonder pijn zonder leed zonder tekort zoeken.
Waarbij het doel getrancendeerd wordt door een macht te zoeken die dit kan bieden.
Een macht die, bijvoorbeeld wordt gezien als de macht die ons gecreerd heeft.

Evolutie is geen herstelling van foutcode.
Maar een planmatige inbedding van elementen die tesamen leven vorm geven en leven laten geven.

De volgende stap in de evolutie.
Een wezen die vorm geeft aan leven. leven creert, zowel door reproductie als door samenstelling.
Samenstelling door begrip en intelligent gedrag.
Samenstelling van chemische stoffen tot een werkzaam zichzelf onderhoudend leven.


 

Coherent gedrag

De biologie heeft het over een blackbox idee.
Je weet niet hoe een dier tot een reactie komt, maar het vertoont een reactie na een bepaalde oorzakelijke situatie.

De black box die dieren in hun jonge jaren geleerd krijgen door volwassen dieren.
Zowel dieren, mensen als alle levende soorten die bewegen hebben een bepaalde intelligentie nodig om tot hun leven te komen.

Noodzaak tot voedselvinding,
Noodzaak tot territorium,
Noodzaak tot paarvorming en reproductie.
Noodzaak bij mensen om cultuur of religievorming te beoefenen.

Intelligentie die bepaalde niveaus omvat en karakteristieke eigenschappen heeft.
Bij dieren zie je dat terug op verscheidene manieren.
Een vis zwemt en neemt af en toe een hap, plantenmateriaal of levend voedsel.
Een koe, graast het gras van het land af en ligt soms te herkauwen.
Roofdieren die een bepaalde jaagtactiek beoefenen, prooi insluiten of opjagen.

Intelligentie is dan verdeelt in gedrag dat:
Rechtstreeks afgaat op het doel (grazen bijvoorbeeld)
Tussen stappen kent zoals prooi opjagen, niet direct leidend tot voedselverschaffing.

De mens heeft een intelligentie die daarboven uit stijgt.
Mensen kunnen gedrag vertonen die zowel het direct doel overschrijdt,
Als een doel dat niet tastbaar is zoals uitiendelijk bij dieren altijd het geval is.

Het is te vergelijken met een doolhof,
een dier zal proberen door de hemelsbrede afstand tussen het vertrekpunt en doel te vinden.
(door geur) en zal geen stappen in een tegengestelde richting zetten.
Waar mensen zoiets wel kunnen.

Een doel vinden, door tijdelijk een tegengestelde richting uit te gaan.
Waarbij richting niet alleen letterlijk is maar ook onderdelen van andere manieren van leven inhouden.

Een filosofische kijk is dan:
Een mens die het leven waarde geeft juist door waarde die het heeft op te geven.
Een mens die zijn doel vindt, juist door het huidige doel te verliezen.

Boven de individuele uitstijging van het persoonlijke leven is er nog het belang van de soort.
Als een wezen, bijvoorbeeld de mens onderdeel is van een groep wezens.
Een dorp, stad, land, maar ook bedrijf, sector, beroepsbevolking dan geldt ook het wederkerigheidsprincipe dat een individu die hoger wil komen zijn belang ondergeschikt maakt aan het groepsbelang.

Mensen kunnen in een ziekenhuis werken, waar ze niet aan hun eigen gezondheid werken, maar wel de gezondheid van anderen ten einde de groepsnorm te volgen.
Waarbij de groepsnorm letterlijk vorm krijgt door als er voor de groep gewerkt wordt, de groep dit beloont met een vergoeding in waardevolle objecten. Zoals geld dat in deze wereld behartigt.

Voor een mens is het mogelijk om een doel te kiezen,
te zoeken naar een vervulling van dat doel. Ook door informatie te zoeken die op eerste blik tegengesteld lijkt aan de vervulling van het doel.

Wezens die hun groepsbelang boven het eigenbelang stellen zullen vaker en efficienter gedrag vertonen om zowel zichzelf als de groep in leven te houden, en te behartigen.

Wezens die groepsbelang abstraheren, kunnen het groepsbelang een naam geven zoals religie.
Een groep die een religie beoefent kennen dan een groepsbelang, waarbij de regels of voorwaarden beschreven staan in informatie of kennis die of uit het verleden komt, of special voorwaarden heeft om te ontstaan of gevonden te worden. (zoals gebed)

Groepsbelang, stijgt uit boven persoonlijk belang waardoor het gevaar onstaat dat de groep de be-eindiging van een lid kan verplichten, zonder dat dit het persoonlijke belang dient. Zoals we bij extremisten zien.

Het groepsbelang van de ene groep kan ook in strijd zijn met de belangen van een andere groep.
Waarbij een groepslid dus spanning ervaart tussen de twee belangen.

Stel in een oorlog is er een piloot die een zelfmoordmissie uitvoert.
Het groepsbelang van een leefgemeenschap kan vragen om een offer,
terwijl het groepsbelang, van een land waarin het plaatsheeft juist oorlog of gewelddadige acties verbiedt.

Groepsbelang, wat de groep als normen en waarden voorstaat wordt goed genoemd,
Alles dat ertegen strijdt wordt slecht genoemd.

Een religie vorm groepswaarden en noemt zichzelf goed.
Maar vijanden van die religie worden slecht genoemd en strijd wordt als goed bestempeld.

Zoals een religie die waarden heeft, is ook een land, of groep landen aan een waardebepaling onderhevig.

Coherent gedrag is de weergaven van gedrag waar elementen te onderscheiden zijn.
Ten eerste voedselzoeken, territorium gedrag,
ten tweede groeps belangen zich uitend in gedrag om bij de groep te kunnen horen.
Of waarde te ontlenen aan de groep door daar bijdrage aan te leveren.
Ten derde gedrag die onbenoemd blijft omdat zij geen zichtbare oorzaak heeft die herleidbaar is tot oorzakelijk verband binnen groeps of individueel belang.

Coherent gedrag bij dieren is dat wij zien of kunnen bepalen hoe zij zoeken naar voedsel,

hoe zij territorium bewaken en vormen.
en zichzelf reproduceren.

Coherent gedrag bij mensen is dat wij zien,
dat zij binnen een sociale groep leven.
Geaccepteerd worden in een social groep,
Een functie binnen de samenleving behartigen door arbeid.
Bijdragen aan cultuur of religie en er waarde aan ontlenen.


 

Telepathie

Gedachtenoverdracht, telepathie.
Het zou een manier zijn om geheime informatie over te dragen.
Of om de mening van imand te wijzigen.

Als iemand zijn mening heeft gebaseerd op eigen wensen, eigen kennis, dan zal hij kunnnen weergeven waarop het gebaseerd is en waarom diegene het belangrijk vind.
Met bijvoorbeeld citaten uit boeken, fragmenten uit films.

Als een mening door telepathie is gewijzigd zal iemand na kortere of langere tijd weer teruggaan naar zijn eigen mening.

Gedachtenoverdracht kan ook kennis geven over een situatie en een bepaalde intentie bloot leggen.
Een bepaalde gebeurtenis voorspellen.

Mensen die telepathie be-oefenen, hebben meestal in de jeugd al training gehad.
Vanwege hetzelfde principe dat als je in de jeugd vaardigheden leert dat makkelijker is als in de volwassen tijd.

Telepathie.
Een gedachte zenden naar iemand anders.
Een gedachte die bij iemand anders een begripskader treft en een oorzaak geeft voor een verandering in de positie binnen het begripskader.

Er zijn films over gemaakt, maar die beschrijven alleen wat er mogelijk is en niet hoe het mogelijk is.

Mensen die hun daden op hun gevoel baseren, zijn niet telepathies, Maar voelen een bepaalde indruk aan, een indruk die gebaseerd kan zijn op non verbale informatie.
Bepaalde gezichtsuitdrukking, houding, woordkeuze.

Ook intuitief is een gecompliceerde situatie aan te voelen. Alleen is er geen redenatie, argumentenvinding die er ten grondslag aan ligt.

Een intuitieve waarneming, kan soms voelen alsof het ongepast is. Immers die persoon ken ik zo helemaal niet. Dat zou nooit kunnen.

Maar intuitie is altijd onderworpen aan gedragsregels binnen een sociale groep.
Op het hoogste niveau is dat onderworpen aan landelijke wetten.
Op het tweede niveau op normering van een gebied, cultuur of religie.
Op het derde niveau op de groeps-acceptatie.
Op het vierde niveau binnen de vrienden groep, relaties met geliefden of partner.

Mensen die hun intuitie volgen, leren erop vertrouwen, en leren hoe het gebruik ervan in te passen in het dagelijks leven.

Intuitie is niet gebaseerd op gedachtenoverdracht.

Gedachtenoverdracht.
We kennen de vergelijking tussen een computer en een gedachte.
Als je op de computer een spel, een game speelt met allerlei rare wezens,
lijkt dat op een fantasie zoals die kan verschijnen.

Zoals de computer op die manier een representatie van een denkvermogen kan zijn,
zo is het op de computer een zoekmachine te hebben die opzoekt wat je wilt.

De geest is als een zoekmachine, wat je wilt zien of denken, voer je in als een onzichtbare zoekopdracht en de wensdroom of gedachte volgt.

Zoals een zoekmachine op een computer/internet verschillende functies kan hebben,
zo is het mogelijk de geest te besturen met verscheidene opdrachten.

Geheim commando’s in een zoekmachine kan velerlei inhoud tonen.
Zo ook met de geest; geheime opdrachten kunnen een vorm van telepatisch contact opwerpen.


 

democratie; planeetconfiguratie

 

democratie betekent dat binnen een land, de overheid het bestuur van een land, wordt bepaald door de bevolking.

Door de bevolking een keuze te geven in wie het land bestuurt is het mogelijk hun belang te verweven in de beslissingen over het land.

Democratie, altijd een bepaalde regio, gebied, door landsgrenzen beperkt.
Democratie, wat het volk belangrijk vind, hoort de hoofdreden te zijn voor
alles dat in het land bepaald wordt en boven het individuele belang uitstijgt.

Democratie, om een land te creeren dat welvaart kent zijn er analyseinstrumenten nodig die zowel voorspellen wat in de toekomst moet gebeuren, als wat er plaats vind of nodig is om het land te beschermen in zijn gehele vorm en unieke elementen.

Een demografie is een manier om de cijfers te krijgen voor de analyses.
Een demografie op landsgrootte zegt alleen iets over een beperkt gebied.
Alles erbuiten telt niet mee als belangrijke waarde (van individu tot land)

Om democratie wereldwijd te kunnen invoeren is er meer nodig dan wat wij kennen als ons land, onze taal, onze cultuur, onze religie of traditie.

Landsgrenzen kennen meestal een verschil in taal, cultuur of religie.
Als je een wereldwijd geregeerd gebied wil verzorgen moet je die grenzen en verschillen benaderen op een manier die zowel overstijgt als respecteert.

Als je een wereldwijd bestuur wilt, heb je niets aan het afdwingen van een taal, of een cultuur,
Immers mensen zullen in verweer komen om hun plaats te behouden in het wereld gebeuren.

Een wereldwijd bestuur zal dus alle mensen, alle inwoners voldoende zicht of waarde moeten geven om het voor hun acceptabel of gewenst te laten zijn om onderdeel te zijn.

Een wereldwijd bestuur vormen, heeft instrumenten nodig zoals communicatie, infrastructuur, verdeling van arbeid en natuurlijke hulpbronnen.

Communicatie geeft het middel om alle elementen af te stemmen op een grond-idee, of af te stemmen op bepaalde algemene belangen.

Infrastructuur geeft de middelen om wereldwijd zowel de gemaakte als gewonnen stoffen te verdelen.
grondstoffen die elders op de planeet ook verwerkt kunnen worden voor plaatselijke ondergwschikte belangen. gemaakte goederen die ook wereldwijd gebruikt kunnen worden.

Verdeling van arbeid.
Om op wereldwijd niveau te kunnen werken aan expertise en manieren om een situatie te verkrijgen met keuze uit luxemiddelen en noodzakelijkheden. Daarvoor is het nodig om door middel van arbeidsverdeling ook kunde te brengen waar het gewenst is om middelen en aanbod te scheppen.

Zo’n wereldwijd systeem wordt ook wel planeetconfiguratie genoemd. Wat alleen zo heet als regering landoverschrijdend is en alle delen van de wereld toegang hebben tot dezelfde bron aan zowel grondstoffen als goederen voor consumptie of gebruik.
Land overschrijdend in zoverre dat ook continenten dezelfde mate van aanbod hebben en dezelfde mogelijkheid tot vraag en bekostiging heeft.

 


 

elektrische stroom

 

Tegenwoordig is alle elektra gebaseerd op, bedrading van koper,
en elementen van diverse chemische samenstelling.

Een condensator krijgt zijn kracht door de koppeling van twee doorlaatbare elementen en een blokkerend element.

transistors die enerzijds een analoog signaal versterken, anderszijds bij een brug bepalen wanneer een stroom wordt doorgelaten of versterkt.

Een derde element is een weerstand die een bepaalde spanning of stroomsterkte kan verminderen of verlagen.

Elektrische stroom kan voor heel veel doeleinden gebruikt worden.
Van eenvoudige geluidsoverdracht,
tot manieren om voedsel te bereiden,
(verhitten, koelen)

Ingewikkelde doeleinden zijn;
Het beschermen van grondgebied,
Het berekenen van toekomstige nood situaties.
Het overbrengen van gecompliceerde informatie.

Elektrische stroom.
Het is een manier om het leven van de mens te verbeteren.
Een manier om aangenaamheid en luxe in het leven te brengen.
Arbeidsvervanging en een mogelijkheid om slavernij door machinerie te vervangen.


 

intelligente windvanger

 

Deze tijd hebben wij windmolens die als palen uit de grond oprijzen en met drie wieken energie creeren voor gebruik als elektrische stroom.

Een variant die kleiner is, en in onbevolkte gebieden kan worden ingezet is.
een kleine windvanger.

De technologie van drones. vier horizontale wieken, met een computer die besturing mogelijk maakt.

Stel je voor, een kleine drone van enkele tientallen centimeters.
Met erboven nog een draaiende dubbelpolige wiek.

De drone zorgt ervoor dat hij boven de grond blijft zweven, niet tegen andere objecten botst.
De drone,doet dit door een deel hardware en software.

De wiek erboven draait door de wind, en genereert elektrische energie. Waarvan een deel naar de quadracopter gaat om het in de lucht te houden.

Als de drone een bepaalde hoeveelheid energie heeft, stuurt het naar de grond en laadt een machine op de grond op.

omdat dit kleine machientjes zijn, zie je ze niet zo hinderlijk als grote windmolens.
En door de kleine vorm, is het mogelijk om ze in de buurt van gebieden met weinig huizen toch in te zetten zonder energie verlies.

Door windstoten zal de intelligente software de drone tegengas geven en zodoende of op de plaats blijven of terugvliegen naar een plaats waar geen andere objecten vliegen.

De drones kunnen zelfstandig functioneren en hebben geen monitoring nodig die voortdurend hun plaats of manier van bestaan behoudt.


 

glucose-damp

glucose is een suikerelement die in voedsel de smaak zoet geeft.
Naast de smaak zoet is het een energie-drager die
tijdelijk meer energie geeft.

Glucose in koffie geeft zoete koffie.
glucose in taart; geeft een lekkere smaak aan taart.

Mensen met suikerziekte mogen geen of weinig suiker in hun voedsel.

Glucose damp, is een mengsel van waterdamp en glucose-deeltjes.
Het kan worden gebruikt om mensen tot een top-prestatie aan te zetten.

Doordat je het via de longen binnenkrijgt, wordt het ge-assimileerd door het bloed.
Het geeft een gevoel van actiebereidheid en gevoel om een presatie neer te zetten.

Glucose damp, kan gebruikt worden bij mensen met een verslaving die gebaseerd is op een variant van suikermoleculen.

Glucose damp kan gebruikt worden om hallucinaties op te wekken die meestal een bepaalde betekenis geven aan actuele onderwerpen.


 

De paden van de tijd

Als mensheid, hebben wij een verleden, een veelkleurig palet va kennis, kunde, wetenschap en verworvenheden.

Als een mens in zijn leven voortgang heeft dan kent het zijn verleden.
Van de eerste stappen om taal te leren tot de kennis die experts hun kunde geeft.

Als een mens zijn geheugen verliest, kan het geen expert meer zijn.
Kan het niet meer handelen met een toevoegende waarde aan de samenleving.

Als een mens zijn geheugen verliest, het onderwijs van taal tot kunde is
dan verloren. Waardoor die mens geen waarde meer heeft voor de maatschappij.

Stel dat de mensheid zijn geheugen verliest.
Mensen kennen geen taal meer, geen communicatie.
Mensen hebben geen onderverdeling meer in beroep en functie.
De samenleving vervalt, de wereld wordt een ruine.
De maatschappij wordt dan een primaire territorium drift.

Als de mensheid zijn geheugen wel heeft,
Is er de onderverdeling die alle elementen van een samenleving laat
samenwerken om voor ieder lid, voedsel, functie, cultuur en religie beschikbaar te maken.

De mensheid die dan voortbouwt op de verworvenheden van het verleden.
De computer die enkele tientallen jaren geleden ontwikkeld is.
Die ons de kennis schenkt om computers te bouwen voor meer dan alleen eigenwaarde.

De mensheid die voortbouwt door de mogelijkheid om vaccins te ontwikkelen dankzij de ontdekking enkele tientallen jaren geleden.

Als de mensheid zijn geheugen verliest.
Verliezen wij de samenhang in het leven.
Verliezen wij het doel uit het oog.

De paden van de tijd,
Kent een verleden,
Kent een toekomst.

De paden van de tijd,
schenken ons wijsheid en kennis over het verleden.
Schenken ons doel en middel voor de toekomst.

De paden van de tijd,
De paden uit het verleden wijzen ons de paden voor de toekomst.

De paden van de tijd,
Zonder richtingaanwijzer,
zijn wij blind en kennen geen samenleving meer.

De paden van de tijd,
Een weg die de toekomst brengt.


 

oorlogvoering

Als een land oorlog heeft met een ander land kan dat een paar redenen hebben.
Of het ene land wil het andere annexeren om gebied te vergroten.
Het kan ook dat natuurlijke bronnen van waarde zijn (olie,gas,metaal,steen)

Een derde reden kan zijn om een toekomstige situatie te voorkomen.

Als een land oorlog wilt zonder er zelf bekend door te worden,
dan zal een wapen gekozen worden dat niet als oorlogstuig wordt gezien.
Bijvoorbeeld een ziekte, die niet te herleiden is tot een bron.

Als een natuurlijke bron de oorzaak is, dan zal een oorlogsmanier worden gekozen,
die de bronnen beschermt maar de normale inrichting van een land wel vernietigt.

Als annexatie van het gebied de oorzaak is, dan zal de infrastructuur en het hele levensysteem minimale schade moeten oplopen. Immers een opbouw of een herstel van een gebied kost ook een bepaalde prijs.

Oorlog voeren.
Het kan ook een middel zijn om bevolking te motiveren om een bepaalde regering aan te hangen.
Wij zien in het verleden dat als er wordt voorgewend dat een bepaalde goede macht
een deel van de wereld wil veroveren het aanhang genereert zonder de morele vraag of het veroveren wel een bepaalde recht representeert.

Oorlog voeren.
Een vijand benoemen, creert medestanders.
Een vriendschap internationaal aangaan, vergroot de verdedigingswaarde.
Een bevriende natie helpen, hoopt op een wedergunst.

Oorlog voeren.
Als burgers, onschuld en gebouwen, cultuur en voedsebouw wordt aangevallen,
Welk nut anders dan de superioriteit laten zien heeft het voor de aanvallende natie.

Oorlog voeren.
Als ieder land tevreden is, dan is welvaart een middel om de bevolking vrede te geven.

Oorlog voeren.
Als binnenlands aanvallen worden uitgevoerd, vergroot het verlangen naar vrede,
de roep om rechtvaardigheid en bescherming. Een reden voor een ander land om
die vrede te bewerkstelligen.

Oorlog voeren.
Iedere onschuldige burger die empathie kan voelen.
Zal tegen oorlog zijn.

Iedere macht die belang heeft bij winst,
zal vroeg of laat ook oorlog als manier zien om
winst te genereren.

Een oorlog voorkomen,
schenkt voorspoed en verlegt de grens van conflict.

Een oorlog voorkomen,
geeft budget aan andere zaken in een land.
Waardoor de burgerbevolking er wel bij vaart.

Een oorlog vredelievend be-eindigen is
niet vluchten of falen, maar de waarde van
een welvaren land onderkennen.

Een oorlog vredelievend be-eindigen is
de waarde van gezondheid en vrijheid van
mensen erkennen.

Een oorlog beginnen,
Kent een eigenbelang van een heerser.

Een oorlog beginnen,
Kent de hoop op winst en rijkdom van enkelen.

Een oorlog beginnen,
Is makkelijker dan een oorlog be-eindigen.

Een oorlog beginnen,
Schenkt de bevolking angst en onzekerheid.
De wens om te verhuizen naar een vredevol gebied.

Een oorlog beginnen,
Wanneer eindigt zij weer.
Als de bevolking niet meer leeft,
Alle inlandse rijkdommen vernietigt zijn.
Alle hoop verloren is.


 

Quantum steps

De modernste technologie is die quantum deeltjes beschrijft.
Een heel klein deeltje dat in fase reageert als een soort knipperlicht.

Een quantumdeeltje wordt een quark genoemd.
Als een quantumdeeltje frequent knippert.

Zo is de theorie dan bestaat hij op twee punten.
Een aanwezigheid op de ene plaats, de andere aanwezigheid op de tweede plaats.

Theoretisch is het mogelijk om quantumdeeltjes te gebruiken om te communiceren.
Door een techniek de deeltjes te laten beinvloeden.
Reageert het deeltje in fase en kan je op een theoretische andere plaats
de frequentie uitlezen.

Zoals tegenwoordig een lichtstraal kan worden gebruikt om zowel een licht als donker signaal te geven,
zo werkt hetook met quantumtechnologie.

Een quantumdeeltje aanstralen, een woord dat met lichttechniek wordt gebezigd kan er dan voor zorgen om de communicatie op te bouwen.

Op de eerste plaats, het deeltje aanstralen met een reeks of patroon,
en op de tweede plaats het uitlezen zoals een negatiefbeeld van een foto.
(positief wordt negatief)

Quantum steps. Een manier om via quantumdeeltjes een tijdspad en ruimtepad te creeren.
Door in een pad een reeks quantumdeeltjes aan elkaar te koppelen is het mogelijk om
een boodschap over lange afstanden te zenden.
Een quantumdeeltje aanstralen.
Die op een andere plaats een quantumdeeltje beinvloedt.
Die opnieuw een quantumdeeltje beinvloedt etc.

Quantum-steps.
Ze worden gebruikt in de toekomst voor afstandcommunicatie,
Maar ook voor het aansturen van creatiepoorten.

Wij kennen de 3d printer, een primitieve manier om objecten van kleine grootte te maken.
Een geavanceerde vorm is de creatiepoort.
Een machine die objecten tot een paar kubieke meter grootte kan bouwen.

Een machine die geen leven kan dupliceren, maar wel inerte en artificiele objecten kan ‘creeren’

Een creatiepoort.
Als de samenstelling en het recept van een object bekend is,
Dan is het via zo’n poort mogelijk het te bouwen.

Zoals wij nu open source technologie hebben, en commercieele gepatenteerde wetenschap hebben,
Zo zal het ook werken met de poort-technologie.

Een manier van leven die geholpen wordt door state of the art, futuristische technologie.
Zoals wij niet begrijpen hoe het werkt,
Zo hebben wij dat op dit moment als burger ook bij mri scans,
besturingsystemen en tal van moderne hulpmiddelen.


 

communicatie-ruimte-seti

Als wetenschappelijk experiment hebben ze het seti programma.
Een telescoop, radio-actief, vangt een reeks signalen op uit de ruimte.
Computers analyseren die informatie en zoeken naar patronen die
intelligent leven kunnen bewijzen.

De andere kant op, als wij als mensen in de ruimte een boodschap willen sturen,
om ontvangen te worden.

Het is niet genoeg om een enkel signaal de ruimte in te sturen, immers zelfs een enkelvoudig signaal heeft geen echte waarde.

Een tri-lineare signaal wel.

Door een satelliet om de aarde te laten zweven,
Een of meerdere.
En een lichtsignaal te zenden, met een bepaalde intensiteit.
En door de aan-uitfrequentie te laden met een informatie-boodschap
om communicatie te starten. Of door de lichtfrequentie (kleur ) te wijzigen.

Door drie of meer satellieten te gebruiken voor de informatieoverdracht is de kans groter dat het buiten ede aarde in de ruimte wordt herkent als een vraag om communicatie.

Immers een bron van een boodschap heeft minder waarde als meerdere bronnen voor dezelfde boodschap.
Waarbij bij meerdere bronnen de fout-code in de informatie beter kan worden hersteld.

Een tri-lineare signaal.
Door satellieten die een krachtig lichtsignaal(laser of anderszins) de ruimte insturen.

satellieten die rondom de aarde draaien, zonnepanelen voor energie gebruiken.
Dus weinig aan kostprijs om het werk te doen.

Een boodschap die dagelijks een tijdsduur dezelfde boodschap uitzenden.


 

communicatie tussen soorten

Als mensheid, krijgt iedere nieuwe lid een opleiding om aangepast deel te nemen aan het proces dat de mensheid de samenleving bouwt en onderhoudt.

De mens, als baby wordt geboren zonder verbale kennis over het leven.
Door de opvoeding leert een mens om te communiceren, en
te reageren op een omgeving die niet altijd voorspelbaar is.

Een mens leert een bepaalde bijdrage te leveren aan de samenleving.
Een mens wordt onderdeel van de samenleving door zich aan te passen,
en uit te vinden waardoor het een waardevolle bijdrage heeft en dus
geaccepteerd wordt.

Mensen onderling herkennen elkaar als de soort mens,
en als soort mens behoort er communicatie en andere delen van het leven toe.
(Delen zoals voedselzoeken, cultuur, religie)

Stel er zou een ruimteschip naar de aarde komen met wezens die wij zouden zien als
zoogdieren. Met een verschil dat ze intelligenter lijken.

Hetzelfde gebeurde met het schip van columbus.
Toen hij aankwam in Amerika, herkenden de indianen, de blanken niet als hun eigen soort.
Met alle problemen die erbij hoorden.

Een ruimteschip die bij ons landt, en rare wezentjes stappen eruit.
Hoe reageren wij. Hoe kunnen wij in contact komen. Is het van waarde om contact te krijgen.
Immers contact met zoogdieren heeft geen bijdrage aan het kennissysteem in de wetenschap.

De communicatie die met de andere soort wordt opgebouwd, of getracht op te bouwen heeft een communicatiekloof.

De mens gebruikt een verzameling symbolen om te communiceren die bepaald is door de wensen, noodzaak, benodigdheden van de mens.

Een onbekende soort, met een intelligentie die wij niet zien, of niet bevatten zou communiceren.
Maar als zij niet dezelfde oorzaak van communicatie hebben.
bij de mens, voedsel, territorium, kennisdelen, en sociaal zijn
De onbekende soort, met andere oorzaken van communicatie zou ook als
ze er bijvoorbeeld als mens uitzien, symbolen gebruiken die bij ons een andere betekenis hebben.

In hoeverre kun je intelligentie vergelijken in de waarde die het heeft.
In hoeverre kan je door communicatie bepalen hoe intelligent een wezen is.
In hoeverre kan je door symbolen te gebruiken, bevatten hoe de ontvanger ze begrijpt of betekenis verleent.

Een soort die dan uit de ruimte komt.
Je kan door begripskaders proberen te voorspellen hoe je ermee om moet gaan,
Maar het kan evengoed je begripskaders te boven gaan, waardoor je niets hebt aan voorspellingen.

Een andere soort. Wij kennen het niet.
Een andere soort, het blijft gissen.


 

radio-straling

De tijd van radio en tv.
Vroeger werd tv en radio voorzien van informatie via de ether.

Via bedrading, via de lucht, of in de toekomst via licht.

Zoals wij een informatie eenheid via een draad kunnen overbrengen,
en een informatieeenheid va de lucht kunnen zenden.

Zo is in de toekomst een informatie-eenheid via licht over te brengen.

De theorie is vergelijkbaar met een infrarood afstandbediening.
Een licht die frequent van lichtsterkte verandert wordt opgevangen door
een lichtgevoelige cel.

Bij de afstandbediening gaat het om enkele bytes aan informatie.
Maar in de toekomst wordt het in veelvoud van miljarden bytes als
communicatiemiddel benut.

De radiostraling die door de lucht wordt overgebracht is als een
meer, waarin een steentje wordt gegooid,
een steentje met een bepaald snelheid en hoek.

Stel op vijf meter afstand van het steentje is een koord in het water die
de hoogte laat zien door een vochtstreep.

Het steentje veroorzaakt een deining die bij het koord een halve centimeter hoogte ten opzichte van de normaal laat zien.

Hetzelfde werkt bij een radiozender en ontvanger.
Laat het vergelijkbare meer een golfkring maken, met verscheidene zogenaamde steentjes die je erin gooit.

De ontvanger, meet de frequentie van de radiostraling die een hogere of lagere frequentie heeft.

Bij een radio-zender en ontvanger is het natuurlijk een signaal die veel meer inhoudt als alleen een bepaalde hoogte.

Radiostraling werkt door een elektromagnetische kracht op te bouwen met een elektrische spoel, chip en elektrabron.

De elektromagnetische kracht veroorzaakt de trilling. die bij de ontvanger weer wordt vertaald naar een boodschap.

Drie dimensionaal is het een zender, die het bericht, door de ether, naar de ontvanger zend.

Tweedimensionaal vergeleken is het een meer waar je met een veroorzaking een bericht door golfhoogtes naar de ontvanger zendt.

Vroeger was radiostraling alleen analoog over te zenden.
Tegenwoordig vertaalt het zich in golven met een extra vertaal-laag.
Het signaal zelf is analoog, maar het wordt vertaald naar en van een digitaal signaal.
Waarbij digitaal een signaal is die werkt met eenheden die in de computerwereld gangbaar zijn.


 

Zwaartekracht

Onze planeet, evenals vele in het universum, heeft een kracht die een functie heeft.
Een functie die al het leven op en in de planeet vasthoudt.

Als mens kunnen wij in de lucht springen, maar wij weten dat wij weer op de grond komen.
Als mens kunnen wij in een vliegtuig stappen en verwachten dat wij dichtbij of verweg weer op de aarde komen.

Zwaartekracht werkt niet alleen door contact met het opppervlak, maar ook als je erboven zweeft.
Zoals een magneet een voorwerp aantrekt of afstoot (mits het goede materiaal is) werkt ook de zwaartekracht.

We fantaseren wel eens over een ruimtevaartuig van buiten de aarde die niet onderworpen is aan die grote belangrijke kracht, de zwaartekracht.

Ter vergelijking, een object die in het water wordt geplaatst geeft bepaalde eigenschappen weer.
Een open voorwerp van licht materiaal, blijft erop drijven, Maar is het zwaar en van een bepaalde massa/gewichtverhouding dan zinkt het.

Een ruimtevaartuig heeft in de ruimte niets aan een veld om zwaartekracht te neutraliseren,
Maar op een planeet of hemellichaam is het een voordeel.
Een voordeel want zonder zwaartekracht heb je minder energie nodig om het te verplaatsen.

De zwaartekracht.
De aarde draait rond, met een kracht die eigenlijk theoretisch al het oppervlak dat geen vaste binding heeft van zich af zou slingeren.

Zwaartekracht. Een opheffing of een krachtveld die ervan gebruik maakt zou veel waarde kunnen hebben.

Een krachtveld die ervan gebruik maakt als een dynamo die energie levert zonder kostprijs.
Een opheffing die goedkoop vervoer mogelijk maakt met minimaal energiekosten.

De zwaartekracht. Mensen zouden in de ruimte zweven als ze niet op aarde worden vastgehouden.
Maar een plaatselijke opheffing of verandering zou economisch veel kunnen bijdragen.

De zwaartekracht opheffen.

Een atoom heeft een kern, en eromheen een paar elementen die een bepaalde functie hebben.
Een kern heeft bepaalde onderdelen en eigenschappen.

Als je een atoom met een hoogfrequente beweging probeert te vangen, dan werkt het als een krachtveld die alles wegduwt.
Als je een atoom, elektronen eromheen laat draaien, en de intensiteit van de elektronen vergroot heb je een hoogelektrische energie. Immers elektronen die zich verplaatsen bepalen de sterkte van de stroom(hoeveelheid elektronen) en bepalen de spanning (hoe snel zij bewegen)

Als je een atoomkern laat bewegen, is het alsof er een muur is waartegen elk ander atoom stilstaat.
Hierdoor heb je een krachtveld.
(atomenkernen die heel snel bewegen. Hun kracht gebruiken om andere krachten te stoppen in hun beweging)

De zwaartekracht opheffen.
De zwaartekracht werkt zoals een ruimte met water erin.
De wezens op de aarde worden omringt met lucht.
Lucht die analogisch net zo werkt als water.
Kom je onder water dan merk je dat water bovenop jou rust als een kracht die je naar beneden duwt.

Lucht werkt op dezelfde manier en draagt bij aan de massa van de planeet.
Pas boven de luchtlagen, en andere lagen met chemische elementen dan werkt de zwaarte kracht niet meer zoals een laag water alles naar beneden duwt.

Op die wijze zou zelfs de lucht een element bevatten die gevoelig is voor de zwaartekracht en alles binnenin naar de planeet toeduwt (het oppervlak van de planeet)


 

Verleden en behoud

Ieder mensenleven heeft een begin en een eindpunt in de toekomst.
Als voor de mens het einde komt, is het alsof hij alles achterlaat.
Alles wat van waarde is geweest.
Alles waarvoor gewerkt is.
Alles dat voor die persoon een betekenis had.

Alle mensenlevens bij elkaar op een punt in de tijd,
Geeft betekenis aan de wereld.
De mens die werkt, verandert zijn omgeving.
De mens die leeft, is onderdeel van de samenleving.

Als religie of cultuur veel waarde heeft ineen bepaald punt van de tijd,
dan vind je het terug in de gebouwen, monumenten en kennis.

Gebouwen die functioneel zijn en een mate van belang hebben.
Monumenten die een symbool weergeven of in taal een bepaalde boodschap uitdragen.
Kennis die de mens helpt met leven, of bijstaat om gezond of succesvol te zijn.

Religies die mensen betekenis geven in het leven,
Of door tijden heen helpen die moeite of leed brengen.

Als de tijd voortschrijds wordt ales dat gebouwd is, voor de toekomst of als waarde
langzaam vernietigd.

De tijd die tempels doet verdwijnen,
De tijd die religie vernieuwd met andere namen.
De tijd die de samenleving van doel verandert.

Als wij een archeologische vindplaats opzoeken,
Is de waarde die het vroeger had al voor een deel verloren.
Als de tijd voortgaat wordt de betekenis die het had, bijna onbegrijpelijk.

De goden van rome zijn voor ons geen belangrijke waarde meer.
De goden van india, zoals eeuwen geleden kennen nu andere betekenissen.

Als wij een belangrijke boodschap willen maken voor de toekomst,
Wat is er nodig om dat te doen.

Als wij naar het verleden kijken, is het wat vroeger belangrijk was,
dat nu nog gedeeltelijk bestaat.

Een tempel, vinden wij nu in ruines terug.
Een stad, vinden wij nu terug als een gebied van steen waar wij niet in kunnen leven zoals zij toen.

Het behoud van een samenleving ligt in wat ervan overblijft als de tijd voortschrijdt.
Het behoud van de samenleving ligt in de betekenis die boven het eigenbelang uitstijgt.
Het behoud door tempels, samekomst plaatsen, symbolen, monumenten.

Een manier van leven voor een samenleving bepaald wat de toekomst nog herkent.
Een samenleving wordt bepaald door de samenhang tussen al haar inwoners.
Een samenleving wordt bepaald door de inwoners en hun betekenis geving.


 

Computer

Deze tijden hebben wij beschikking over een grote mate van analyseren en berekenen.
De snelheid van de computer is niet de bottle neck, maar wat wij ermee doen.

De functie die computers hebben is van games, tot bankverkeer,
berekeningen voor tal van doeleinden.
Maar het is een elektronische machine die dit alles voor ons doet.
Machines die verscheiden vormen hebben met als kenmerk dat het door mensen ontwikkeld is.

In de toekomst,
Zal een computer niet langer op elektronen gebaseerd zijn,
Ook al is die snel, en geschikt voor de doelen die wij hebben.

Stel eens voor:
Door een foton tegen een andere foton te schieten krijg je een foton van dubbele lichtfrequentie.
Door een foton dicht bij een andere foton te brengen, verkrijg je een foton die de lichtfrequentie bij elkaar optelt.

Een ingewikkelde theorie, maar het doel wat het dient is bijvoorbeeld
een computer die met de snelheid van het licht berekeningen maakt.
Berekeningen die niet zoals bij elektronen binair gaat, maar met lichteenheden die vele bewerkingen kan uitvoeren.

De poort naar een nieuwe manier van leven.
De poort naar leven in de lichtwereld.

Een computer die in fotonen rekent.
Een computer die in snelheid rekent die wij niet kunnen bevatten.


 

denken en geest

 

Ieder mens is bekend met het denkraam. Een vorm van kennisopname die niet gebaseerd is op gevoel, lichaam of communicatie.

Filosofen uit het verleden hebben het denkvermogen diepgaand onderzocht. Zowel op zijn werkwijze, waarde en betekenis.

De denkende mens ervaart de gedachten als een fractie van een seconde.
Alsof de tijd even stilstaat terwijl het denken doorgaat.

Tijd in een gedachte is anders als een tijdsperiode in werkelijkheid.

Als we kijken naar techniek zien wij dat computers, met behulp van electronen heel veel berekeningen kunnen doen in korte tijd.

Als mens nemen wij de werkelijkheid waar. Waarbij de overdracht van wat waargenomen wordt naar de betekenis die wij erin zien veel ‘tijd’ kost.

Als wij denken, dan is de factor overdracht er niet, en is wat wij bedenken alleen in onze hersenen aanwezig.

Omdat het binnen de hersenen plaatsvind is het niet gekoppeld aan waarneming in een werkelijke tijdsperiode.

Als denken in de hersenen met electronen gaat, zouden wij veel kunnen bedenken in korte tijd.
In de hersenen is de signaal overdracht tussen kleine elementen in de hersenen zo snel,
dat gedachten als een werkelijkheid voorstelbaar zijn, maar wel een niet realistische inhoud heeft.

Denken, is als functie van de hersenen, niet gekoppeld aan de snelheid van waarneming via de zintuigen.
Denken, is als functie binnen de hersenen, beschikbaar als de snelheid van signaaloverdracht,