Zonnesteen

Door Bastiaan Oostendorp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwoord

 

Dit boek is de eerste in de serie die genaamd Edelstenen als woordkenmerk heeft.

Moge inzicht en kennis u leiden tot een leven waarin u tevreden kan zijn met wie u bent, en met wie u hebt.

Door inspiratie uit gebed en meditatie en het hart te laten spreken is dit boek een edelsteen, zo kenmerk ik zelf de waarde die het voor mij heeft gehad.

Moge u als lezer het licht zien dat leven brengt, Door wat ik aan inspiratie heb opgedaan en opgeschreven maar ook in uw eigen leven door de dagelijkse gang en de dagelijkse omgang met religie en de hoofdpersoon erin. De goddelijke macht die door gebed zich laat uitnodigen tot al van bijzondere zaken.

Ik wens de lezer Licht toe in het leven, licht van de alhoge bron; de Almacht.

 

 

 

 


 

Inhoudsopgave

 

Voorwoord

Eed van Samenleven

Economie

Eerste Keer bonus

radio-neutraal

Cyclotron

Wet en Land

goedkoop voedsel

De schreeuw

Extending life / levensverlenging

Grens van vooruitgang

De zon

Het Wiel van reizen

Gravitatie experiment

Computing Technology

Satteliet communicatie

Affectie-Kleur

Glucose-produktie

Microgolf techniek

Advertaris

Magnetic field

waarnemer

dimensies

Wapentuig

Gravitatie opheffing

De vijand

Toekomst wapentuig

Dictatuur

DNA -invasie

CV- Centrale verwarming

Cover ups

Terra-vorming

monument

telepathie

Outcast

Wisselstof

Opschoning aarde

Accu-levensduur

Geboortebeperking

Robotica

Groenland

Dag en Nacht

interactie

Water

Cubic core

Leer de goden kennen

Zes aarderuimtes

toekomst technologie

Energie

Scheiding macht

volkrepresentatie

Sociale orde

techniek

Ode

onzichtbaar

 


 

Eed van Samenleven

Een fictieve eed,
Zoals vele filosofen al eden hebben gepostuleerd.

Een eed van samenleven:
– Ik verklaar een nuttig instrument te zijn die onderdeel is van de samenleving.
– Ik verklaar de samenleving geen schade te doen tenzij het voor het grote geheel noodzakelijk is.
– Ik verklaar iedereen en elk onderdeel van de samenleving betekenis te gunnen en een nuttige positie te mogen bezitten.
– Ik verklaar niet meer te bezitten dan nodig is voor mijn levensonderhoud en daarboven niet meer te bezitten of verkrijgen zonder dat het in overeenstemming is met het bezit van de hele samenleving.
– Ik verklaar in mijn arbeidspositie eerlijk en oprecht om te gaan met de belangen van alles dat in mijn functie betekenis heeft.
– Ik verklaar geen misdaad en corruptie te stimuleren of te veroorzaken.
– Ik verklaar in mijn persoonlijk leven op een moreel goede manier om te gaan met wie ik samenleef en wat ik in mijn vrije tijd doe.
– In oorlog zal ik geen bijdrage leveren aan geweld en uitbuiting.
– In oorlog zal ik pogen de zwakkeren en zieken te beschermen zonder buitensporige kostprijs.
– Mijn leven zal het teken dragen van goedhied en compassie.
– Mijn leven zal gericht zijn op bescherming en voorspoed.
– Mijn leven mag gevormd worden door hen die het goede voor mij wensen en het goede de samenleving bieden.
– Moge mijn leven geluk en voorspoed brengen.
– Moge mijn leven tot heil zijn voor alles dat bestaat en binnen de samenleving.

Economie

In de economie zijn er verschillende instrumenten om de totale markt te beheersen.
Als we in een hoogconjunctuur leven wordt er winst gemaakt door produkten te verkopen en de winst te delen met de investeerders die het produktieproces betaalden.

In een land is er een overheid die diensten uitgeeft zoals onderwijs, medisch en bescherming.
Als een land schulden heeft kan het geld lenen, geld maken of belasting verhogen.

Geld lenen zorgt dat de overheid door de jaren heen minder geld kan uitgeven aan de zaken die door de overheid moeten worden geregeld omdat ze collectieve belangen zijn.

Als een land geld maakt wordt de totale waarde van de geldhoeveelheid niet groter maar de intrinsieke waarde van een geld-eenheid, bijvoorbeeld een dollar of een euro wel kleiner.

Door meer geld te maken met een zelfde hoeveelheid produkt of grondstof die het vertegenwoordigt wordt het minder waard per geld-eenheid.

Als de belasting verhoogd wordt zal de hoeveelheid geld en de intrinsieke waarde niet stijgen of dalen maar heeft de burger minder te besteden waardoor de waarde van de economie als de hoeveelheid verkochte en gemaakte produkten daalt.

Inflatie betekent dat er meer geld gemaakt wordt en de hoeveelheid produkten en stoffen gelijk blijft en dus de munt minder waard wordt.

Deflatie betekent dat de waarde van geld stijgt omdat de winst die gemaakt wordt met een groter percentage wordt toegedaan aan de investeerders.
Waarbij de overheid de grootste investeerder zou behoren te zijn.

Als een land wordt gedwongen door schulden om geprivatiseerd wordt zal de dienst overheid en collectieve belangen minder groot en minder waard worden.
Een land dat geprivatiseerd wordt koerst op een failliet af omdat het belang dan niet is een collectieve behoefte of node te vervullen maar om winst te maken.

De oplossing voor een markteconomie die grote inkomensverschillen laat zien is om een consumers-council in te stellen die in een land de rechten heeft om bedrijven, lokaal en internationaal te dwingen prijzen te verlangen of kosten te voldoen op een evenwaardiger manier.

Een consumers-council is een raad en regeling die de markteconomie gezonder maakt door in te grijpen in het verkoop en geldinstrument.

Een paar voorbeelden zouden kunnen zijn dat produkten die iedereen nodig heeft een lage vaste prijs zouden moeten hebben.

Een land dat ingrijpt in de economie door geld te maken of geld te lenen krijgt een slechtere internationale positie.

Een land dat de staatsschuld vergroot zal meer inkomen kwijt zijn aan rentebetaling en dus afkoersen op een failliet verklaring.

Een land dat de staattschuld binnen een tijdsgrens aflost zal internationaal een sterkere positie hebben. Dus ook in tijden van internationaal conflict minder kwetsbaar zijn.

Landen met een hoge staattschuld zijn in oorlog een slappe medestander want sancties van ex en import belangen kunnen de uitkomst op een negatieve manier bepalen.


 

Eerste Keer bonus

Voor elke daad of behoefte, verlangen of wens is er een eerste keer.
Als je begint met roken, de eerste sigaret heeft de toekomst van het roken in zich.
De eerste keer dat je alcohol drinkt heeft het de toekomst van het drinken.

Veel mensen die beginnen raken verslaafd.
Zoals bij elke daad die een zeker genot oplevert.

Als je als ouder zijnde of op leeftijd terug kijkt dan zie je het patroon van wat je in het verleden geleerd hebt en waaraan je een zwakte hebt.

Als mensen wijsheid kennen kunnen ze velen helpen te voorkomen om de misstappen te maken die ze zelf misschien ook hebben genomen.

Leer kinderen om bewust om te gaan met alles dat schade kan doen.
Zeg ze niet dat de eerste keer geen kwaad kan.
De eerste keer een sigaret, een drankje, maar ook ergere misschien onwettige zaken zoals drugs of criminaliteit.

Zeg ze dat een keerzijde van elke eerste daad een verslaving kan betekenen.
Of een levenspad waarin gezondheid minder mogelijk of werkelijk is.

Leer kinderen dus niet te roken, niet te drinken.
Leer kinderen bewust om te gaan met elke mogelijke gezondheidsvalkuil die er is.


 

radio-neutraal

De regen en de oceaan neutraliseren de aarde.
Radio-straling wordt door regen en water geneutraliseerd.

Daarom is regen en zeen en oceanen zo belangrijk.
Als bos de longen van de aarde zijn,
zijn de oceanen de lever en de nieren van de Aarde.


 

Cyclotron

Een deeltjesversneller die een datadrager de ruimte in schiet.
Een datadrager ter grootte van enkele micro of milimeters waarin de belangrijkste inzichten staan die wij als mensheid hebben.

Op verschillende manieren gecodeerd en verschillende symbooltalen.
Een datadrager die vanuit de aarde. of vanaf de aarde met een deeltjesversneller die niet een ring vormt maar via een soort weg met grote snelheid de ruimte in wordt geschoten.
Naar verscheiden richtingen.

Op die manier is er veel sneller reclame te maken voor de Aarde.
Een satteliet is gebonden aan een maximum snelheid om functionerend te blijven.
en een kleine versie ervan zou veel langer en veel verder kunnen reiken.

Een cyclotron is een versneller die deeltjes versnelt en op elkaar laat botsen.
Ten einde nieuwe materie of antimaterie te ontdekken.
Deeltjes die gelijk of kleiner zijn dan atomen.


 

Wet en Land

Wij als mensen zijn onderdeel van een land. Burgers die bepaalde regels kennen en opvolgen.
Bepaalde rechten en plichten.

Als nederlander moet je je aan de wet houden om je burgerschap te behouden en vrijheid hebt om te doen wat mag en mogelijk is.

Als een land zijn burgers beschermt behoort het voor de burgers duidelijk te zijn welke acties toegestaan zijn en welke verboden.

Als je dit als gelijkenis of metafoor naar een hoger niveau tilt zou je zeggen als wij burgers zijn van het universum dat de wetten binnen het universum wel bekend zouden moeten zijn.

Een goed land die vrijheid en bescherming biedt zal de wet zichtbaar laten zijn.
Een wetboek, adviezen en alle hulpmiddelen om de inwoners kans te laten hebben om te wonen, leven en niet aan willekeur overgeleverd te zijn.

Als universum, met een soort bevolking waarvan wij een klein deel zijn zou je verwachten dat wetten binnen het universum dus bekend zijn en alle wezens kans hebben het te leren kennen en opvolgen.

De enige wetten die ik kan benoemen als universele wetgeving zouden dan de religieuze geboden zijn en leefregels.

Omdat die planeetoverschrijdend zijn, ze benoemen een God of macht die niet op onze planeet alleen heerst maar almachtig is.

Die macht heeft wetten uitgevaardigd die in religies beschreven worden,
Voor mensen is het mogelijk die regels op te volgen.
De geboden van het christendom,
de toewijding van de hindoeiste,
En zo voort.


 

goedkoop voedsel

In de supermakrt hebben wij ruim de keus aan wat wij kopen om te eten.
Van groente, vlees tot graan.

In de nabije toekomst wordt er een nieuwe campagne gelanceerd.
Dat voedsel aanprijst met voordelen op het gebied van vitamienen, bouwstoffen.

Dat voedsel wordt gemaakt met behulp van genetisch gemanipuleerde bron materiaal.

Van graan of grassoorten die genetisch zijn gewijzigd tot insecten die gebruikt worden om repen en broodachtige produkten te maken.

De voedselautoriteit heeft de wet dat op de verpakking moet staan wat de ingredienten zijn.
Maar bij die grondstoffen zullen ze een naam opvoeren die niet verteld wat er echt inzit.

insecten-bron materiaal wordt dan proteinen genoemd.
En graan bijvoorbeeld ge-optimaliseerd gekweekt.

Deze voedingswaren zijn in een fractie van de tijd en moeite te maken door de producenten.
Daarom zal het goedkoop voedsel zijn.

Verlaag je niet om zulk voedsel te eten. Niet ongezond binnen korte tijd.
Maar als je 5 jaar of langer het eet is het effect op de gezondheid meetbaar.

Als je eet, eet bewust.
Als je eet, eet groente en planten van biologische oorsprong.
als je eet, Kies met zorg, want het wordt onderdeel van je lichaam.

Eten, een stap in de toekomst,
Eten, een waarheid die bepaalt wat gezond is en wat niet.


 

De schreeuw

Er is een japanse mythe waarin beschreven staat dat de japanse vechters uit lange tijden geleden een manier hadden om vijanden in een klap te verslaan.
Geen fysieke klap maar een schreeuw.

Door een schreeuw die momenteel niet meer bekend is konden ze vijandelijke vechters uitschakelen.
Tegenwoordig zijn er tal van theorien die niet op wetenschap gebaseerd zijn dat er tonen of toonhoogtes zijn waarmee je kan genezen of vernietigen.

Onlangs zag ik een documentaire dat iemand door een toon te fluiten glas kon breken.

De wetenschap moet nog bewijzen dat zoals in de natuur dieren bang worden van leeuwe gebrul er geluiden zijn die tal van functies hebben.

Van een geluid die de geest of het denkvermogen geneest. waanideen uitbant, dwangedachtes stopt.
Innerlijke rust geeft.

Maar ook geluiden die als een soort helende klank ziektes als kanker kunnen genezen.
Geluiden die emotionele schade kunnen helen.

De geluiden zijn als mantra’s die hun doel vinden door te klinken waar nodig.
De mantra’s die diepere betekenis hebben, maar ook geluiden die zonder taal kunnen veranderen wat zij voor bedoeling hebben.


 

Extending life / levensverlenging

Als mens hebben wij dna die onze lichaamsbouw en uiterlijk bepaalt.
Vanaf zevenjarige leeftijd wordt het dna langzaam beschadigd.

Vanaf de zeventigste leeftijd kunnen we niet meer voorkomen dat dnaschade ons lichaam beschadigd.

Een gedachte-experiment is:
Neem van een vierjarige het dna, maak er een code van.
Deze code noemen wij het lichaamcodering.

Ontdek in de wetenschap een virus die een gehele dnacodering kan wijzigen of vervangen.

Bij toediening van het virus wordt het dna aangepast.

Neem de dnacodering van de vierjarige en wacht zeventig jaar en breng het virus met de dnacodering van de vierjarige en herstel op die wijze al het dna in die persoon.

Het gedachte-experiment is dan:
Zal de zeventigjarige nog zeventig jaar leven?
Of zal de dna die herstelt is niet zorgen voor een levensverlenging.

Het is de keuze. dnacodering bij jonge mensen afnemen ten einde in latere levensperioden terug te brengen in de lichaamscodering.


 

Grens van vooruitgang

Stel je hebt een vogeltje, en legt een ei.
Als het vogeltje-kuiken er klaar voor is breekt het de schaal.

Zo zijn misschien ook wij als mensen.
Als wij een zekere graag van ontwikkeling hebben dan breken wij de schaal.

Niet ondenkbaar is dat als er hogere wezens bestaan ze voor ons een soort grens hebben gesteld.
Niet een negatieve grens maar een grens van onze wetenschap.

Als wij de schaal breken zijn we klaar voor de ontmoeting met de volkeren binnen het universum.

Een grens zou zijn als we door de zon kunnen reizen.
Een grens zou zijn als de zon een deur zou hebben die alleen geopend kan worden door een techniek die de hitte van de zon kan verdragen.

Als wij door de deur gaan door de zon. Dan hebben wij een poort naar de bewoonde gebieden binnen het universum.

De Zonnedeur. Wie opent haar als eerste.
De Zonnedeur. Welke wetenschappelijke uitvinding hebben nodig.

Moge de Zon haar geheimen bekend maken.
Moge de Zon. er zijn.


 

De zon

Aan de hemel,
Aan het licht staat de zon.

Wat niemand weet is dat de zon, in haar stralen, bewustzijn heeft.
Waar haar stralen gaan, ziet zij.
Waar haar stralen gaan, hoort en voelt zij.

De Zon heeft bewustzijn is de regionen waar haar stralen reizen.

De zon heeft naast bewustzijn ook een voedend deel in haar straling.
Een experiment is door mensen of andere wezens langdurig van de zon te verbergen.
Met kunstlicht of op andere manieren.

Zo’n mens zal langzaam ongelukkiger worden,
Zal langzaam het leven niet meer waarderen.
Ook niet als je bij die mens de wensen zou vervullen.
Van voedsel tot andere manieren om genot te beleven.

In films heet zo’n manier dat vampieren bloed drinken,
Ze verliezen de manier om via planten zichzelf te voeden.

De Zon,
Schenk haar licht.
Schenk haar bewustzijn.
Schenk haar voeding.
Door zelf de zon te zien.
Door niet de zon af te wijzen.


 

Het Wiel van reizen

Op dit moment kijken we niet raar op als een auto langsrijdt.
Maar als een auto zichzelf bestuurt door een computer, vragen we ons af of het veilig is.

Een paar duizend jaar geleden ging alles te voet en keken mensen raar op als een kar een paar wielen had en was de vraag is dat veilig.

In de middeleeuwen vonden mensen het gewoon dat een koets door een paard werd getrokken.

De mechanisatie en computerisatie van vervoer.

Van lopen tot paard en wagen,
Van paard en wagen tot auto met motor erin.
Van auto met motor erin naar auto die zelfsturend zijn weg vindt.
Van auto die zelfsturend zijn weg vindt tot vliegend object die net als een auto enkele passagiers bevat.

Een vliegend object die als een auto zijn passagiers van begin tot bestemming leidt.

Vliegende objecten die zelfsturend zijn.

Is dat een toekomst die ondenkbaar is?
In allerlei films wordt eraan gerefereerd maar niet als menselijke technologie.

Maak de toekomst mogelijk,
Zelfsturing, Vliegen zonder zichtbare weg.

Brandstof die hernieuwbaar is als een perpetuum mobilee.


 

Gravitatie experiment

Voor een blik op de huidige wetenschap:
Op dit moment zijn ze bezig om te proberen gravitatiekrachtverschillen te meten.

Als je aanneemt dat zwaartekracht een kracht is net als licht waarbij fotonen of zwaartekrachtdeeltjes uitzendt en alles op zijn weg een duwtje geeft.

Het experiment is door een grote watermassa, een aantal laserstralen erdoorheen te leiden
en een set sensors die de afstand en afwijking kunnen meten.

Het verhaal is dat sommige deeltjes de straal laten afwijken waardoor er bewijs is dat er meer aan onzichtbare krachten zijn als huidig wetenschappelijk bewezen.

De theorie dat zwaartekracht uit deeltjes of golven bestaat is niet bewezen.
De theorie dat licht uit golven of deeltjes bestaat is niet bewezen.

Maar als zwaartekracht een deeltje is dat wordt uitgestraald vanuit een object zoals de aarde.
Dan zou het meetbaar moeten zijn hoe het de voorliggende objecten of massa’s moet beinvloeden.

Een nieuw experiment zou zijn.
Een ruimtevaartuig die een laser door de zon stuurt, en met een bepaalde frequentie.
Bij een dermate hoogfrequente straal zou het door de zon heen moeten reizen en erna meetbaar moeten zijn.

De theorie erachter is dat licht een bepaalde frequentie heeft, en bewezen is dat een bepaalde frequentie doorgang heeft door objecten.

Infrarood gaat door massa heen,
Ultra violet ook.

Des te hoger de frequentie des te minder wordt het tegengehouden doormoleculen met een bepaalde beweging. trilling.


 

Computing Technology

De Aarde heeft een stratosfeer.
Een laag lucht en materie die boven de aarde zweeft.
Een stratosfeer van zuurstof, watermoleculen en andere gasvormige stoffen.

Computers zijn gebouwd van verschillende stoffen die we in de aarde vinden, of kunnen makne met behulp van stoffen uit de aarde.

Computers werken met een binair stelsel, waarbij elke beslissing is terug te voeren tot een reeks binaire tekens die gemanipuleerd worden.

Het binaire stelsel in combinatie met een binaire opslag op elektromagnetische wijze geeft het huidige dagelijks leven een voordeel.

Menselijke taken worden langzaam aan overgenomen door computers.
Menselijke gevaren worden langzaam begrensd door computers, of robots met een algemene gedeelde functie.

Computing Technology.
Boven de aarde in de stratosfeer is een wereldomvattende computer die op dit moment niet gebruikt wordt.

Door de laag onder de dampkring kan door fotonische commmunicatie een computer gevormd worden die meerdere verveelvoudiging van computercapaciteit worden benut.

Hoe zo’n computer werkt?
Ik weet het niet, maar weet wel dat het mogelijk is.

De stratos-computer. Kan veel, Doet veel.
Niet alleen berekeningen maar ook benadering en uitselectie.
Niet alleen binair maar ook qwint-logisch


 

Satteliet communicatie

In de nabije toekomst is een satteliet een techniek die niet meer op patent is gebaseerd.
Een satteliet kan communiceren door bij wijze van initiatie een bol licht te vormen.
Een lichtstraal die in alle kanten uitstraalt (bol vorm)
Een andere satteliet ziet de bol en kan de coordinaten en positie ervan peilen.
Daarna communiceren ze beide met een laser straal.
Een laser straal met meerdere straalelementen en meerdere frequenties met dataverkeer.

De satteliet werkt met kunstmatige intelligentie om de connectie op te bouwen.
Omdat de sattelieten om de aarde zweven kunnen ze bij ‘oogcontact’ communiceren.

Lichtstralen aan de hemel hoeven we niet bang voor te zijn.
De stralen zijn hoogfrequent en niet met een grote diameter.


 

Affectie-Kleur

In de biologische wetenschap is er volop studie naar hoe dieren hun ouderdieren herkennen, en ook trouw blijven.
Hoe dieren via baltsgedrag elkaar vinden en dan bij wijze van contract bij elkaar blijven en nesten of niches bouwen die het nageslacht beschermen.

Bij sommige vogels en bijvoorbeeld apen zijn er plekken op het lichaam waar door bepaalde kleurgeving.
Rood of oranje er een soort van aantrekking plaatsvind.

Des te roder de plek, des te meer het wijfdieren aantrekt.

Bij mensen kennen we ook zo’n verschijnsel.
Een vrouw met make-up is mooier dan zonder,
Een vrouw met make-up krijgt sneller een partner.

Make-up maakt gebruik van kleuren die in de natuur een bepaalde uitwerking hebben.
Waar mensen zonder make-up elkaar niet zien als mogelijke partner is
het voor mensen met make-up alsof ze zonder moeite een relatie aangaan.

Mensen met make-up zijn statistisch niet beter in staat om een langdurige relatie aan te gaan,
Maar voor kortdurende relaties is het significant dat uiterlijk-verandering een voordeel biedt.

Make-up: Kleuren zoals oranje, rood, roze en oogkleuren als bruin of zwart.
Een greep uit de mogelijkheden die zelfs jonge mensen niet onbenut laten.


 

Glucose-produktie

Hedendaags is er de hele voedselindustrie.
Van boerderijen tot fabrieken.

In de toekomst is er onderzoek naar manieren om de industrie een non-waste techniek te geven.

Zoals we koeien gebruiken voor melk en kaas.
Zo kunnen we planten en dieren ook gebruiken zonder ze te hoeven slachten.

Planten die zonlicht vangen creeren groene celstof.
groene celstof kan door een procede worden gewijzigd in tal van stoffen.

Deze groene celstof kan in een groene manier van zonnepanelen en zonnestroom worden gebruikt.

Zodra we weten hoe we deze groene stof kunnen oogsten en gebruiken in chemische procede’es
kunnen we zonnepanelen maken die door die groene stof zonlicht in glucose omzetten.

Glucose, op dit moment alleen in de voedselindustrie gebruikt,
Kan ook gebruikt worden in de chemische, natuurkunde technologie.

Glucose als brandstof voor een groene motor,
Glucose als katalysator om chemische processen zonder te veel afval te creeren.

Glucose, een groene wereld.
Glucose, een betere wereld.


 

Microgolf techniek

De Magnetron, niet meer weg te denken uit de keuken.
De Magnetron een effectieve manier om eten te verwarmen.

Een microgolfoven heeft een verwarmingselement die met straling het eten verwarmt.

Voedsel waarbij watermoleculen worden aangejaagd. Elektronen gaan sneller bewegen,
Temperatuur stijgt.

Een nieuwe techniek die erop bouwt is de nanogolftransmitter.

Door een gas of vloeistof aan te jagen met nano straling kan je het produkt veranderen in plasma.
In dit plasma is alles wat aan elektriciteit wordt toegevoerd een soort geleiding die effectiever is als de huidige wetenschap.

Plasma kan voor doeleinden gebruikt worden. Tot het creeren van een elektrisch veld,
Tot het creeren van straalwapens, Tot het creeren van elektrisch geleidbare materie.

Natuurlijk weet ik niet of dit een echt bestaande technologie is.
Maar in het verleden zijn vele voorbeelden geweest.
Zoals Edison, Tesla, en recent ongenoemde omdat ze nog leven en een geheimhoudingscontract hebben.

Nano – golven.

Maakt Nano wetenschap mogelijk.


 

Advertaris

Creme de la creme.
Alle mensen die in hun jeugd naar schol gaan.
Braaf al het huiswerk maken. Braaf elke opdracht met een juist antwoord eindigen.

Cum Laude is een titel die op zo’n schoolgang past.
Cum Laude betekent dat je intelligent bent,
dat je kan studeren op het hoogst haalbare niveau wat op scholen & universiteiten wordt onderwezen.

Cum Laude je hoeft niet bang te zijn niet aan het werk te kunnen.

Cum Laude, binnen twee weken na het afstuderen krijg je een aanbod wat je niet kunt afslaan.

Er zijn organisaties in de wereld die alleen met de allerslimsten kan werken.
Er zijn organisaties die vanuit volksbelang alle middelen mogen benutten om
bescherming en technologisch voorspoed te garanderen.

Ben je Cum Laude afgestudeerd,
Een van de aanbieders is het Amerikaanse leger.
De andere ongenoemd alleen bekend bij hen die een aanbieding op de deurmat vinden.

Cum Laude, een prestatie die een beloning verdient.


 

Magnetic field

In deze tijd hebben wij common knowledge over magnetische velden.
Een onbekende technologie is een magnetisch veld dat rond de aarde is.

In Amerika doen ze er testen mee bij HAARP.
Door een laagfrequent magnetisch veld te emiteren is er in de toekomst als elektronica minder en minder stroom nodig heeft een bron voor alle apparatuur.

Enkele tientallen jaar geleden was een accu groot en apparatuur ook niet handzaam.
Zoals we nu mobieltjes hebben met tal van functies
zo zal in de toekomst een mobieltje of tablet geen power snoer of adapter meer nodig hebben.

Door een krachtveld tussen de aarde en de ozonlaag heeft alles energie om te draaien, gebruikt te worden.

Een magnetic force field on global scale.

Het enige nadeel is dat het onbekend is of het schade doet aan het menselijk lichaam,
Maar wees zeker in Amerika nemen ze dat mee in hun testen.


 

waarnemer

Als menselijk wezen zijn we waarnemers van de werkelijkheid.
Waarnemen is een bezigheid die geschiedt met zintuigen.
Zien, Horen etc.

een punt in de tijd heeft een onderwerp voor Zien, Horen en andere zintuigen.
Als een schilderij waarbij wij als mens herkennen wat er gebeurt of op het doek geschilderd is.

Een schilderij heeft elementen van omgeving, bijvoorbeeld natuur, stad, huis en elementen erbinnen zoals levende wezens of ander leven.

een punt in de tijd kent een waarnemer die een bepaalde waarneming heeft.

Als een punt in de tijd verlengd wordt tot een tijdsduur of fragment is er binnen die waarneming van ieder object een richting, verandering.

Een richting is bijvoorbeeld de waarneming van een element zoals een dier die loopt.
Of een steen die rolt.

Een verandering is als een dier dat gewond raakt en geen compleet object meer is.
Een object of onderwerp verandert van vorm waarbij het wel of niet permanent is.

In een tijdsduur of fragment kent richting en of verandering een patroon.
Als een mens binnen die waarneming iets opeet is het een patroon dat bij mensen eten heet.

Zo kent elke waarnemer en waarneming een intepretatie van patronen.
Als mens herkennen wij de patronen die wij van jongsaf leren herkennen.
Patronen die bepaalde tijdsduur of fragment plaatsvindt heeft een doel of een bestemming.
Een patroon waarbij een levend wezen iets opeet heeft een doel om energie aan te vullen in het systeemobject dat het levend wezen is.

Patronen hebben dus als kenmerk dat een levend wezen een handeling uitvoert met een bepaald doel.
Patronen van niet levende wezens, of niet in staat tot doeltreffend handelen is geen patroon van leven, maar een gebeurtenis.

Levende wezens zijn waarnemers en hebben een waarneming.
Binnen die waarneming hebben levende wezens herkenning van patronen en gebeurtenissen en herkennen ze door die patronen de doelbewustzijn van objecten binnen de waarneming.

Als we de toekomst willen voorspellen zou er een dermate grootte van doel en patroonherkenning nodig zijn om met statistische precisie te herkennen wat er zal gaan gebeuren.

Binnen de waarneming. een tijdsduur waarin patronen plaatsvinden bij zichtbaar leven zou er een bepaalde kennis nodig zijn van de objecten zowel als de patronen die ze benutten om een uitspraak te kunnen doen over het verloop van de patronen na het laatste moment van waarneming.

De menselijke soort zou bijvoorbeeld door een computer; de statistiek kunnen vormen van grote gehelen.

Als een heel land bepaalde wensen heeft zal het in de grote getallen blijken.

Door kwantificatie is er een voorspelling te maken, maar alleen over aantallen en algemene onderwerpen.

Zou er een systeem bestaan dat vanuit benoeming, vanuit waardebepaling, vanuit kans en doelgerichtheid zou kunnen voorspellen wat er vanuit onze kennis van de geschiedenis zou kunnen plaatsvinden in de waarneming van de tijd na het huidige moment.


 

dimensies

Hoe kan een schip onzichtbaar worden.
We kennen de verdeling in drie dimensies.

hoogte breedte en diepte.

Een verdeling in dimensies is als een kamer in een huis.
Een kamer is als drie dimensies waarin alles wat erin zweeft of staat zichtbaar is.

Als je vier dimensies zou hebben is de vierde een van kleur.
Door een object een kleur te geven is het in de vierde dimensie dichter bij of verder af.

Geef je iets geen kleur, maar een transparantie dan zou het in de vierde dimensie een bepaalde nabijheid hebben.

Een ufo die naar de aarde komt en in de vierde dimensie geen kleur krijgt zal hier niet zichtbaar zijn.

Als het zichtbaar wil worden is het als een laag op de buitenkant van het schip dat net als een kameleon een andere kleur krijgt.

Voor ons mensen is het nog onmogelijk om de vierde dimensie te benutten.

Het is vergelijkbaar met een tv waarop iets zichtbaar wordt of verdwijnt, Maar wat in wezen misschien helemaal niet bestaat. (alleen op het doek)

Zo zijn er verschillende theorien over dimensies of zichtbaarheid binnen de werkelijkheid.
En zijn er theorieen over wat technisch en wetenschappelijk mogelijk is.


 

Wapentuig

In de medische wetenschap kennen wij de bestraling van tumoren.
Door verschillende pulsen van meerdere richtingen kan het zonder bijkomende schade verholpen worden.

Als wapen zou het ingezet kunnen worden door:
Meerdere drones die met kleine apparatuur mensen uitschakelt door een soort laserstraal van energie te richten op gevaren, mens of anders.

Net als dat een drone ingezet kan worden met artificial intelligence die door een camera zoekt naar ogen, met iris en pupil en dan met een korte straal de vijand verblind.

Als drones niet meer weg te denken zijn is het een makkelijke manier om gevaar te bestrijden.
Zoals we agenten under cover hebben, zijn er dan drones die niemand als middel herkent.

Een andere manier is door licht te gebruiken om ionen die in de lucht zweven aan te stralen.
Als je dat in een veld doet wordt het een ondoordringbaar schild dat al het licht tegenhoudt.

Een muur dus.


 

Gravitatie opheffing

We fantaseren wel eens over dat we gewichtloos zijn en zweven.
Dat we kunnen vliegen zonder vliegtuig en zonder helicopter.
Over ufo’s die snel vliegen en alles kunnen.

Om de zwaartekracht op te heffen;
Als we de protonen weghalen uit massa, uit moleculen en atomen
zou in principe de massa gewichtloos moeten zijn.

Als dit gedaan wordt zie je het object langzaam omhoog zweven.

Gewichtloos door de zwaartekracht op te heffen.
Een bewijs of een fictie.


 

De vijand

Een vijand van ons mensen is zo denken wij een buitenaardse macht,
die in veel films vliegtuigen heeft die net iets sneller of groter zijn dan de onze.
In veel films zijn de wezens ook net iets sluwer of slimmer dan wij.

Maar wat wij vergeten is dat als een soort wezens de helft slimmer dan ons zou zijn,
ze een vorm kunnen hebben of misschien zelfs kiezen die al hun cellen veel efficienter laat zijn.

Een buitenaards schip, zou met een beetje geluk of pech maar een paar centimeter groot hoeven zijn.
De buitenaarsdsen zelf zouden maar een of enkele tientallen centimeters groot hoeven zijn.

Vergelijkbaar met onze technologiesprong van de laatste tientallen jaren.
Als wij computers hebben en het een fractie is van wat mogelijk is.

UFO’s zouden dan met kunstmatige intelligentie bija op perfectie manier een land of wereld uit kunnen schakelijk.

Als dat hun doel zou zijn.

Wij kijken in films naar onze vliegtuigen die iets slanker en sneller zijn gemaakt.
Maar hoe snel of groot echte vijanden zijn van die orde.
Niemand weet het.


 

Toekomst wapentuig

Verscheidene wapens uit de toekomst:

Een klein bolletje dat uit zichzelf vliegt en met kunstmatige intelligentie zijn weg bepaalt.
Hji wordt ingezet bij tal van politie ingrijpen.
Door het rondvliegen en een camera zoekt hij de ogen op van zijn doel en richt een zwak laser erop.
Een laser die het oog niet beschadigt maar wel tijdelijke blindheid veroorzaakt.

Een straalwapen gebaseerd op magentron technologie.
Door het aanstralen van het doel, heeft het doel een licht tot sterk onaangenaam gevoel waardoor de situatie veilig wordt gesteld.

Een biologisch gas zonder geur die wordt ingezet bij gijzelingssituaties, Zowel slachtoffers als daders worden suf en kunnen niet meer denken of gecoordineerd handelen. Een onschadelijk gas.

Om virussen tegen te gaan een straalwapen van infrarood. Bij voldoende sterkte zal elk virus verdwijnen.

laser iris
magnetronwave


 

Dictatuur

Een dictatuur.
Het heeft een nare klank.
Een alleenheerser die regeert niet dankzij het volk, maar ondanks het volk.

Een alleen heerser, heerst als enige.
Een alleen heerseer, kent geen volk geen belang.

We zagen het in de tweede wereldoorlog als een mens de macht opeist.
Als een mens claimt met goede rechten te heersen.

Een alleen heerser is de voorbode van oorlog en geweld.
Een alleen heerser is de voorbode waarbij het volk instrument is en geen doel of middel.

Een doel voor het volk is vrede, welvaart en geluk.
Een doel voor een alleenheerser is macht, rijkdom, heerschappij.

Concurrende landen; Ze bestaan totdat de alleen heerser ze annexxeerd.
Concurrerende landen; Ze bestaan zolang ze zich kunnen verdedigen.

Het eerste punt van een alleenheerser?
Is de macht grijpen. de machtsstructuur veranderen opdat hij of zij macht krijgt.

De machtstructuur. Alleen bij het volk is het veilig.
Bij een of enkele personen. Geen goed teken.

Lees je in op internet, en doe je voordeel met de kennis.


 

DNA -invasie

Op dit moment als je aan de willekeurige voorbijganger zou vragen over DNA-transfer en DNA-optimalisatie zou je horen. Wat is dat, ik ken het niet.

DNA-transfer is een begrip dat in de nabije toekomst zal klinken om efficienter te zijn met allerlei zaken betreffende de natuur. Zowel ons als de rest.

DNA- transfer. Het onderzoek van dna in dieren en planten die als ze zijn gelokaliseerd worden bewerkt om in ons leven onze kinderen tot superieure wezens te maken.

Als leeuwen, krachtig zijn. Waarom zouden soldaten het niet mogen zijn.
Als honden, aanhankelijk zijn. Zou de verandering van een zwakbegaafde niet een voordeel zijn.

DNA-optimalisatie is een experiment die lang duurt.
Zoals bij het fokken van dieren maar dan op een edele manier.

Onze voedselketens zijn al binnengedrongen. Als men zegt planten hebben meer en betere capaciteiten en voeden meer en beter. De gemiddelde westerling zegt. Natuurlijk dat moet ook want het moet goedkoop en effectief zijn.

Zouden wij in de toekomst ook zeggen. Mensen met beperkte talenten, Natuurlijk pas ze een beetje aan, geef ze een duwtje in de richting.

DNA-manipulatie. Het begint niet bij ons in dit land. Maar zal een middel zijn om landen met achterstand een stukje te helpen.
DNA- optimalisatie. Het begint niet bij ons, maar als wij worden aangevallen door volkeren die nu nog vredig leven dan is het opeeens gewenst en moeten we de nadelen ervan accepteren.

DNA de bouwstenen die ons verlies zullen geven. Want met de nadelen komt het lijden.
Met de nadelen komt de bron van leed die nooit geopend had mogen worden.

Is het een doos van Pandora?
Als soldaten gewelddadig overal rondstruinen, Zonder tegenstand.
Als mensen door slinkse wegen alle voorzieningen opeisen. zonder tegenstand.

Twee nadelen, maar als wij beginnen met zo;n tijd zijn het er vast veel meer,
en ze komen niet met een agenda die zij ons meedelen.

DNA? Laat maar zo.
Een zwakbegaafd kind, wil je het niet? Biedt het ter adoptie aan.
Een zwakkeling? wil je het niet? Koester het.
Want ons zwakte is later onze kracht.

DNA manipulatie? Geen idee? Lees je in op internet.


 

CV- Centrale verwarming

In de europese landen en andere landen met toegang tot techniek is er de centrale verwarming.
Door gas, steenkool of elektriciteit wordt warmte opgewekt die door huizen en panden wordt gevoerd om warmte tot een dagelijkse aangename ervaring te laten zijn.
Of het buiten nu 15 graden, min 5 graden is het kan behagelijk zijn binnen.

In landen waar het altijd warm is, is er airco.

Centrale Verwarming wordt het genoemd.
Omdat Gas, steenkool of dergelijke in de toekomst wordt gepropageerd als verspilling van ecologische bronnen wordt de centrale verwarming niet meer door kacheltjes gedreven maar door:

Magnetron.
Door het verwarmen van water via magnetron-straling is het veel efficienter om dat te gebruiken,
Omdat het meer dan de helft efficienter is zal het een ultieme manier zijn om huizen en andere ruimtes te verwarmen.

Magnetron, als manier om de elektronen binnnen waterhoudende stoffen te versnellen en dus warm te maken.

Magnetron. Een nieuwe manier om een huis te verwarmen. Die bij de beste verwarmingsketel van vandaag de helft meer efficient kan zijn.

De nadelen van een magnetron. Iedereen weet het niet, maar als elektronen versnellen bij water moleculen, dan is de groei van vrije radicalen een van de minste nadelen.

Als je magnetron vergelijkt met radio straling, dan is elke magnetron een radiozendmast.

Een centrale verwarming, we kiezen voor warmte.
Maar heb je een levend wezen gezien die dag in dag uit in een slappe magnetron zit?
Na een jaar begin je ziek te worden.

Na het jaar?
Hij zal je geen brief meer sturen, of je opbellen.

Ooit voedsel uit de magnetron gegeten.? Ja.
Ooit een levend wezen uit de magnetron zien komen? Nee.

Als je dat eet? Wat is dan de werking op jouw lichaam.
Levende cellen geven levenskracht.
Dode cellen geven leed.


 

Cover ups

De wereld heeft een zichtbare en onzichtbare kant.
Zowel de goede machten als de slechte machten.

Een normaal land heeft een regering en bestuur die de burgers behartigt.
Een behartiging die de burgers die hun best doen mogelijkheden bieden van onderwijs, cultuur, voedsel en allerlei benodigdheden.

De burgers die van die mogelijkheden en aanbod genieten die zullen dan waarde ontlenen en geven aan zo’n bestuur of overheid.

De goede kant die zichtbaar is, is dan de overheid met publieke functies, bestuur die de wet bepaalt en die voor het land de mogelijkheid tot onderwijs en dergelijke bepaalt.

De goede kant met een onzichtbaar deel is dan bijvoorbeeld heel simpel de geheime dienst.
Geheime diensten die nationaal, internationaal en globaal meer of minder invloed hebben.

De onzichtbare kant houdt ook alle beinvloeding in van mensen binnen het bestuur en allerlei mogelijkheden tot machtsuitoefening.

Als bijvoorbeeld een premier een staatsuitgave doet voor een militaire macht zal er een dubbele kant aan zitten. De uiterlijke reden voor financiering van volksdefensie maar ook de winstuitkering aan het bedrijf die het levert.

We kennen natuurlijk allemaal dat de VS of amerika de grootste onzichtbare kant heeft van zo we zeggen de goede macht.

Amerika met bestuur en volk heet wel het goede of de goede macht als we praten over strijd tegenover zoals de islam.

Amerika heeft ook een onzichtbare kant, die als zij soms aan het licht treedt wordt bedekt met een deken van leugens maar ook waarheid.

Hoe dek je waarheden het best toe?
Misschien door een film erover te maken.
Als een agent of spion dan uit de kast komt over zijn functie, zeggen mensen: Hey heb je die film gezien dat is precies wat jij ook zegt.

Dit idee is naar aanleiding van films van bijvoorbeeld de Jason Bourne serie. (waarin Treadstone, Outcome en dergeleijke cia-projecten voor het licht komen.)
Een manier om de echte geheimen door publiekelijk geheim tot veilig te bestemmen.


 

Terra-vorming

In de science fiction boeken lezen wij over superieure manieren om planeten te bevolken.
Over planeten die met grote kracht worden beschenen en voedselrijke plekken creeren.

Terra-vorming heeft een paar stadia.
Afhankelijk van de vorm en oppervlak van de planeet.

Als er water is kan het worden gesublimeerd naar stoom.
Als er steen is kan het tot smelting worden gebracht om gebieden met hoogteverschillen te creeren.

Als een planeet vruchtbaar gemaakt moet worden zal er en grond, koolstof en water of waterstof moeten zijn.

Als wij in onze geschiedenis kijken, bijbels en andere boeken dan zien we tekenen van terra vorming.

In de bijbel staat dat in de begintijd het water als een damp uit de planeet kwam en al het leven voeding bracht.

Dat klinkt als een stadium van terravorming waarbij de ondergrondse waterlaag wordt benut om een stabiele en voedselrijke equilibrium te produceren.

De vraag is dan, leven wij op een planeet die vroeger door terra-vorming tot stand is gekomen.

Kwamen wij als menselijke soort wel van Aarde?


 

monument

Als mensheid hebben wij de wereldwonderen. Als mens per lichaam hebben wij ook kleine wondertjes.
De ene kan dit goed de andere iets anders. Als je zelf doet waar je talenten liggen, je hart volgt. Wordt je leven een wonder.

Kunstenaars die inspireren,
bouwkundigen die schoonheid creeren.

Een monument is een object dat waarde heeft.
Waarde voor hen die in de toekomst leven.
Waarde om hen het verleden te laten kennen.

Een monument kost geld, kost vrijheid.
Een monument heeft geen directe winst of inkomen.
Maar ver in de toekomst brengt het de waarde tiendubbel op.

Zoals rembrandt en anderen schilderden,
Maar ze niet de waarde ervan begrepen.
Tijden later zijn ze een juweel voor het oog.

Volg je hart en verkrijg waarde voor later.


 

telepathie

In films in boeken en bedacht is een term als telepathie gekoppeld aan een soort communicatie.
Communiceren zonder stem, zonder schrift.

Communiceren via een onzichtbaar medium.

Sommigen zeggen dat telepathie mogelijk is,
anderen dromen ervan.

Telepathie, vroeger toen magie nog bestond zeiden ze dat het gedachte-overdracht is.
Door aan het symbool te denken wat een soort programma in de geest activeert en erna aan de boodschap en de ontvanger zou er telepathie mogelijk zijn.

In de geest of het denkvermogen zijn verscheidene symbolen die functies activeren.
Het is alleen een opgave om de symbolen te vinden die de functies ontsluiten.

Telepathie zou het een zegen zijn om een ingewikkelde boodschap over te brengen, of een vloek omdat betekenis op een contrastrijke manier wordt overgedragen.


 

Outcast

In deze wereld is er strafrecht die helpt om de samenleving veilig te houden.
Mensen die geweld of andere misdrijven plegen komen in de gevangenis waar ze beperkt worden in hun bewegingsvrijheid.

Als in de toekomst landen meer en meer tot een conglomeraat worden zal er voor gevangenissen ook de structuur veranderen.

In plaats van gebouwen worden het dan regio’s, en van regio’s tot gevangenislanden.

Als er op aarde een eenduidige manier van overheidssamenstelling is zal ook het strafrecht mondiaal geregeld worden.

Op dezelfde manier kan het vluchtelingenvraagstuk worden behandeld.
Een land die een kleine plek aanwijst voor vluchtelingen verandert dan in een regio waar ze opgevangen worden. Later zelfs een regio ter grootte van een land.

Mondiale afspraken over maatschappelijke problemen met een mondiale oplossing.

We zien dergelijke organisatiestructuren al in de gezondheidszorg en onderwijs. Waar eerst ziekenhuizen of scholen een kleine grootte hadden is het nu voor honderden of duizenden.


 

Wisselstof

Scheikundig gezien bestaat er geen stof die van een molecuul formule of atoomsoort naar een andere verandert. Verandering die na specifieke tijd intreedt.

Bedenk een stof die in de mens zit die van suikerhoudende formule verandert naar een stof die geen inwerking heeft.

Als je die inneemt met voedsel zou het zoet smaken, maar in de maag geen waarde meer hebben.
Dat is naast normale suikervervangers niet mogelijk.

Maar als het een stof is die anders werkt, namelijk door inname als een regulier eiwit wordt genuttigd en in de spijsvertering werkt als een wondhelend middel.

Wondhelende middelen zouden in de maag afgebroken worden en bij de darmen maar voor een deel opgenomen.

Wisselstof heeft ook waarde in de elektrotechnische wetenschap.

Wisselstof. In de filosofie heet het een naam te zijn die bij iedereen die het bezit een bijzondere werking te hebben.

Lood tot Goud maken met een steen.
In onze samenleving zou het aardig zijn als voedsel zonder kostprijs beschikbaar zou zijn.
Een droom die over 20 jaar wellicht werkelijkheid is.
Een droom die werkt als een computergestuurde printer die de lasagne op je bord geeft.

Wisselstof. Hoeveel eigenschappen zijn er niet denkbaar als een chemische stof zonder reagens, zonder omgevingsvariabele veranderingen, op gezette tijden van formule of atoomsoort verandert.

Wisselstof een ontdekking die door de Nasa al wordt onderzocht.
Maar Nasa en Amerika hebben alleen belang bij iets dat winst in de internationale betrekkingen zou opleveren.


 

Opschoning aarde

Als mensheid vervuilen wij onze omgeving. Iets dat al tijden lang gebeurt.
Voordat de ijstijd begon was er ook flink milieu vervuiling op de aarde.

Een manier om de aarde op te schonen is een ijstijd waardoor al het leven te niet gaat en de plantensoorten de aarde schoonmaken.

In onze toekomst is het mogelijk om milieu vervuiling tegen te gaan door het inzetten van bacteriologische soorten die een stof omzetten en blijven leven zolang die grondstof aanwezig is.

In het milieu zijn bijvoorbeeld zuren die door akkerbouw en veeteelt ontstaan.
Een bacterie kan zo’n stof omzetten in carbon of in ander onschadelijk materiaal.

Door in de natuur op zoek te gaan naar specifieke bacterien is het mogelijk om de mate van vervuiling tegen te gaan en op te lossen. Waarbij de bacterien die het vuile werk doen uitsterven als de vervuiling is opgelost.

Op dezelfde manier kunnnen virussen ingezet worden voor alle dierlijke soorten die door klonen of genmutatie tot stand zijn gebracht.
Het is niet ondenkbaar dat genmutatie op deze aarde grote gebieden veroorzaken waar geen menselijk leven meer mogelijk is. Immers als mens wil je niet genetisch verandert worden door de toevallige gengemanipuleerde dieren soorten die door beet of krab overgebracht worden.


 

Accu-levensduur

Accu’s we kennen ze uit telefoons, auto’s en allerlei apparatuur.
Tegenwoordig zijn polymer of lithium accu’s gemeengoed.
De nieuwere technologie is van aluminium gemaakt.

In de toekomst als fossiele brandstof afneemt komt er meer vraag naar het opslaan van energie uit zonnepanelen en windgeneratoren.

Fossiele brandstof is betrouwbaar omdat het geen eisen heeft qua leveringstijd.
De energiecentrale kan altijd werken en behoeft alleen kolen, hout of olie.

Zonnepanelen zijn afhankelijk van minimale zonintensiteit en windgeneratoren zijn afhankelijk van windsnelheid.

Door zonnepanelen en windgeneratoren te koppelen aan accu’s is de energie op te slaan voor wanneer het gebruikt kan worden.

Een accu die geen elektrisch verlies heeft en geen beperking in capaciteit of levensduur zou gewild zijn door alle landen die gebruik maken van elektrische energie.

We zijn bij de speciale technologische diensten ook al bezig met waterstof fusie op klein gebied, denk erbij aan een fusiecentrale ter grootte van een vrachtwagen die inclusief energieoverbrenging en opslag mobiel is en werkzaam.

Een tweede vorm is ook al in onderzoek waarbij helium en waterstofcordide wordt gebruikt om hoogintense energie te leveren.

Als mensen hebben we in ons lichaam ook een accu, maar die slaat suikerhoudende stoffen op.
Waarbij suiker en eiwit ook in vet in ons lichaam wordt bewaard.

In de toekomst is het niet ondenkbaar dat suikerhoudende stoffen worden gebruikt voor energiegevoede systemen.

Een motor die op elektriciteit werkt kan ook een proces worden dat door suikers wordt gevoed.
Er is alleen een nieuwe technologie voor nodig.

Accu’s zijn in de toekomst meer en meer belangrijk. En waterstoffusie is een manier die goedkoop, veilig en snel energie levert.

Ozon is een stof die in de luchtlagen boven de aarde een scherm vult die zonnestraling filtert.
Door dit filter is het ook mogelijk om bij lichte verandering energie te fabriceren.
Maar zowel verandering van de ozonlaag als het overbrengen naar opslag kost flinke ontwikkeling


 

Geboortebeperking

Sparta, het land waar de kinderen werden geselecteerd op fysieke kracht.
We lezen in de mythes dat de babies over de rand werden gegooid als ze niet gezond waren.

Toch zie je niet aan alle pasgeboren kinderen of ze later gezond zullen zijn.
Een overweging is dat in Sparta niet de babies werden gedood maar dat er een futurischische manier van selectie plaatsvond.

Zoals mythes gaan over beschavingen die al heel oud zijn, en door tijden waarin minder techniek was anders wordt beschreven.

Bijvoorbeeld Zeus die in de mythes een bliksem heeft, en pas sinds 70 jaar wij kunnen bedenken dat een bliksemschicht een wetenschappelijke ontdekking zou zijn.

In sparta, geen grieks koninkrijk met zwaarden en akkers maar een beschaving met wapen die leken op bliksems, deden ze aan geboorte beperking.

Dna van babies die nadelen kennen, worden gefilterd. babies vinden hun einde door de dnacode die geen recht op leven zouden hebben.

Gaan wij eenzelfde manier van geboortebeperking uitvoeren.
Dna-verandering, of embryoselectie.

Sparta stond bekend als een sterk militair land waar vijanden grote vrees voor hadden.
Worden wij een spartaanse wereld?


 

Robotica

In de science ficion boeken hebben we allemaal wel eens vernomen dat er robots zullen zijn.
Sommige boeken en films geven ze een goede functie, andere beschrijven de kwalijke gevolgen ervan.

Robots ze lijken in sommige gevallen op mensen, in andere op dieren of superieure wezens.

Maar robots, welke beschaving heeft robots die alleen goed of alleen slecht zijn.
Als mensheid hebben wij goede en slechte mensen.
Als mensheid hebben wij een decentraal systeem.

Mensen vullen in allerlei maatschappelijke lagen een samenwerking tot stand die capabel is om voort te bestaan.

Mensen die robots maken, ontwerpen en uitvinden zullen dus goede en slechte robots maken.
Goede die helpen bij alle noodzaken om de mensheid te voeden en voort te bestaan.
Slechte robots die oorlogen doen ontstaan en mensen uitroeien of de planeet beschadigen.

Robotica is een antwoord op de menselijke vraag hoe met minder inspanning meer bereikt kan worden.
Robotica is een vraag of mensen nog bezit, inkomen of geld erkennen als maatschappelijke functie.
Robotica is een vraag of mensen onderling nog nodig zijn voor elkaar.

De robots van de toekomst lijken die op allerlei bestaande robot-concepten of zullen het eigentijdse onbekende objecten zijn.


 

Groenland

Vroeger tijdens de tweede wereldoorlog waren er mensen die religieus actief waren die dachten dat er op aarde een middel-aards rijk was. Een regio waar onder de aardkorst een groot koninkrijk was.
Er waren in duitsland maar ook erbuiten mensen die op zoek waren ernaar.
In dat middenaards rijk zou er superieure technologie zijn en een plaats om geheimen te bewaren.

Overal op aarde zochten ze. Maar het is tot op vandaag niet gevonden.
Op aarde is een aantal eeuwen geleden een kanteling geweest van de aarde waardoor het gedeelte dat beschaving kende en het gedeelte dat onherbergzaam was verwisselde.

De beschaving verhuisde, de overgebleven beschaving ging ten onder.

Groenland, vroeger groen zoals nieuw zeeland.
Groenland, wat is er verborgen onder je ijslaag.


 

Dag en Nacht

Als mensen leven wij op een planeet waar bij een zon bepaalt wat het ritme is voor het leven.
Mensen en dieren slapen meestal ’s nachts en doen alles bij daglicht.
Als mensen gebruiken wij de nacht om te rusten en bij te laden voor de volgende dag.
Ervaringen worden ’s nachts bewerkt tot nieuwe manieren om te handelen.
En het lichaam verkrijgt zijn ontspanning om gezond te kunnen blijven.

Maar als er wezenssoorten zijn die op andere plaatsen in het universum leven, zonder zon, zonder lichtgevende ster.
Dan zijn ze ook anders in hun lichaam. Ze hebben geen periode van slaap of rust en kunnen voortdurend handelen.

Die wezens slapen nooit en hebben andere manieren om alles te doen of te laten.

Als dag en nacht voor de mensen ophouden zouden we als soort moeten evoleren tot een manier om toch te mogen leven op een gezonde of adequate manier.


 

interactie

Voor mensen is het gewoonlijk om via handen, zintuigen te communiceren met medemensen.
Maar stel je voor dat er een soort wezens is zonder armen, zonder benen.
Je zou zeggen die kunnen niets. Maar als ze over telekinese beschikken kunnen ze ook zonder armen, handen, benen interageren.

Een wezensoort die telekinetisch begaafd is hoeft geen handen te hebben. Immers ze kunnen alles bewegen door krachten die wij niet waarnemen.

Een zelfde vorm van lichaamskenmerken is bij wezens die telepatisch zijn of communiceren zonder stem, zonder gezicht.
Ze hebben die niet nodig omdat hun communicatie op een andere wijze verloopt.

Wij als we zulke wezens zien noemen ze dom of onontwikkeld, maar het is de vraag of het echt beperkte wezens zijn.
Het is ook afhankelijk van hoe veel vaardigheid ze erbij hebben.

Wezens die via hun lichaam telekinetisch of telepatisch begaafd zijn.
Wij mensen denken dan aan magie of geestesoverdracht maar het kan net zo goed lichamelijk gebaseerd zijn.

Interactie via onzichtbare kanalen. Als mens denken we dat in de toekomst wetenschap zo ver gevorderd is dat wij enorme mogelijkheden verkrijgen om te leven en te laten leven.


 

Water

In de embryofase zorgt vruchtwater ervoor dat groei en veiligheid zorg draagt voor de ontwikkeling van een mens.
In het lichaam van mensen is bloed de vloeistof die energie rondbrengt en allerlei functies vervult.

Water op de aarde heeft ook functies.

Zo vruchtwater de baby beschermt, zo beschermt water de aarde tegen vuur en energie.
Als er geen water op de aarde zou zijn, zou de aarde door vulkanen en vuur onbewoonbaar zijn.

Als water gemanipuleerd wordt dan heeft het eigenschappen die wij nog niet kennen.

Water als medium om lichamen te genezen. Waarbij water een architectonische en bouwende functie heeft.

Stel een lichaam zonder arm zou in dat water gelegd worden, door waterfuncties groeit de arm weer aan.
Die functie is nog niet door de mens ontdekt of gebouwd.

Een tweede functie is een communicatiemiddel die sneller dan licht reist.
Door water te manipuleren kun je een boodschap naar een waterveld sturen een bepaalde afstand ervan.

Een derde functie is het schoonmaken. Door water langs vuil te sturen neemt het langzaam dat vuil mee.
Zowel vuil op aarde als kunstmatig zoals nucluar afval.

Cubic core


 

We weten allemaal wel de science fiction boeken met allerlei ongenoemde en onbestaande technische dingen.

Iets wat de toekomst brengt is ook:

Kleine ronde bolletjes, ter grootte van 3 cm doorsnede waarmee verschillende functies kunnen worden uitgevoerd.
Naast bijvoorbeeld een camera kan het licht geven, warmte geven, door een krachtveld elektronica blokkeren.

Maar ook kan het bij een soort lichtinval een soort hologram laten zien.
Hologrammen die van eenvoudige voorwerpen zoals verkeersborden kunnen tonen, maar ook bij samenwerking tussen bollen een wereld voortoveren.
Waarbij een passant het gevoel kan krijgen in een menigte te staan die op hem anticipeert.

(een moeillijkheid erbij is dat aanraking of beweging door het veld ook materiele gevoelens te weeg brengt.)


 

Leer de goden kennen

Een mythe uit china, waar de mensen als eeuwen lang een beschaving hadden die op hun tijd bijzonder kenmerkend was.
Zij verkregen hun kennis van een orakel.

Er was een berg met een inwendige ruimte waar een soort op het oog scherm was waar zichtbaar orakelvoorspellingen plaatsvonden.
Eens in de zoveel tijd was er een opleving van het scherm.
Engelen of boodschappers werden zichtbaar en brachten hun boodschap over.
Met boodschappen over technologie, sociale vorming, regeringsstructuur.

Totdat het orakel op een gegeven moment zweeg. geen boodschap, geen engel, geen licht.

Ze zeggen tot vandaag de dag dat het orakel een zelfstandig werkende geest was die met zijn reikwijdte om over de aarde en de sterren te kijken de wijsheid verkreeg om te begrjipen wat de wegen van de wezens waren.


 

Zes aarderuimtes

Een mythe uit het verleden bestaat uit het verhaal dat er op aarde 6 grotten waren.
Netjes uitgehakt, netjes gevormd.
Waar de wachters over de aarde hun kracht beheersten.
Deze wachters bewaken onze planeet tegen indringing en gevaar.

In die grotten was een superieure technologie die verschillende mogelijkheden had.
Niemand weet meer waar ze zijn, of wat het doet.

Ze zeggen dat er een zeldzaam metaal soort als deur voor geplaatst is.
Waarbij de functie die het had wordt beschermd totdat zij weer kan worden benut zonder schade aan te richten.

De grotten in de aarde. verspreidt over de continenten.


 

toekomst technologie

In een toekomstige situatie niet ondenkbaar voor ons:

zouden er kleine apparaatjes zijn die in de oren passen en door middel van ai taal kunnen vertalen naar onze moedertaal.

Bijvoorbeeld als een russische tsaar naar een ander land zou reizen. Waar hij probeert betrekkingen te starten,
En wat hij ook zegt, of hoort. wat hij wil zeggen wordt door de ai-appliance verkeerd vertaalt.

Hij probeert bijvoorbeeld te complimenteren met een goede economie, maar door een vertalen brengt hij de tegenpartij in diskrediet.
Vloekend en beledigend.
De heersers van het andere land, sluiten hem op en martelen hem.

Zodra taal niet meer vertaald kan worden door mensen, is het risico dat software, of de rekenmodule wordt aangepast en de zender en ontvanger van communicatie de boodschap niet meer kan overbrengen.

Taal, het is een communicatie middel waar de risico’s in liggen dat de mate van rekenkracht van de computer zo groot is dat mensen niet kunnen beheersen wat er gecommuniceerd wordt.


 

Energie

In een toekomst is er een verscheidenheid aan mogelijkheden om licht en de energievariant ervan te benutten.
Zo weten wij dat licht, mogelijkheid geeft tot coordinatie. lichamen weten dankzij licht hoe zij doelen moeten verwerven.
Van kleine doelen als eten, schoonmaken, tot ingewikkelde zoals informatieweergave op een manier die wezensgrenzen overschrijdend is.

Licht kan voorwerpen verwarmen, reinigen, opladen (energieniveau vergroten zodat een proces langer kan doorwerken)

Licht kan ook ervoor zorgen dat lichamen, bestaande uit biologisch of mineralistisch materiaal kunnen genezen.
Zo zou licht het kunnen bevorderen dat wonden en breuken genezen.

Licht kan er ook voor zorgen dat een aanval kan slagen.
Door licht weg te halen (sommigen denken dat zwarte gaten dit doen)
Als je licht weghaalt zijn alle wezens die voor coordinatie afhankelijk zijn van een zichtbare omgeving beperkt in hun doen.

Maar licht kan ook lucht doen ontbranden of water doen koken.
Licht dat lucht ontbrandt zal enkele kenmerken hebben die als zij samenkomen op een punt een energetische grens overstijgt en ionisatie of beperkte fusie veroorzaakt.

Licht kan veel meer.
De grootste mogelijkheden kennen wij nog niet.

Scheiding macht


 

In de democratische landen is er een scheiding van macht.
Een scheiding in wetgever, uitvoerder en jurisdictie.

Een monotheistische scheiding bestaat niet.
Een hogere macht die al het bestaande beheerst.

Mono-theisme is een hogere macht, een god die heer is over alles.
Maar een paradox is dat wezens vrije wil hebben.
Vrije wil dat enerzijds inhoudt dat wezens zelf bepalen wat ze doen of willen,
en anderzijds onderworpen zijn aan die hogere macht.

Polytheisme zoals in oudgriekenland en rome waren veelgoderij.
Waarbij verschillende processen of kenmerken bij verschillende namen
werden benoemd. Polytheisme is meer democratisch omdat er meerdere stemmen zijn die de wereld hun wil opleggen.

Monotheisme is Alleenheerserij,
Polytheisme is een machtsstructuur waarbij de verschillende wilsinvloeden van hogere machten botsen en samengaan.

In een land van mensen is er de drie-machten leer:
Uitvoering door arbeiders en contract werkers, en met beloning voor het werk dat ze doen.
Arbeiders die werk verrichten; aan regeringsdiensten (bescherming door politie, ziekenzorg door ziekenhuizen, educatie door scholen)
contractwerkers stellen zich beschikbaar voor arbeid maar krijgen de beloning niet altijd in geld of waardevolle goederen.

De wetgevende macht is door alle regels die voor burgers in specifieke situaties gelden waarbij de situaties als kenmerk toepasbaar zijn op meer dan een burger in die situatie.
Mensen die stelen, hebben als kenmerk dat ze goederen onterecht ontvreemden, mensen die stelen zijn als groep met dat kenmerk onder die wetregel toepasbaar tot straftenuitvoerbrenging.

De derde macht de rechterlijke macht is de strafwetgeving. Die controleert de wetgeving en past die op een onpartijdige manier toe.

Een scheiding in staten kan ook op een andere manier worden bepaald.

Door de referenda in landen uit te breiden van alleen volkskeuzes in aantal jaar tot keuzes op elk vlak van wat door de collectieve belangen wordt bepaald.
Alle keuzes die burgeroverschrijdend zijn en voor kleinere of grotere gedeeltes van het collectieve belang geldne voor te leggen aan alle burgers.

Als vereiste is er dat communicatie op een originele en onafhankelijke manier plaatsvindt.
origineel betekent elke burger kan zijn keuze bepalen op eigen wil, gevoel, of impressie.
En onafhankelijk betekent dat er geen organisatie is die haar wil kan opleggen bij de keuze bepaling.

Referenda. voor het publiek, waarbij er communicatie is over keuzes ten op zichte van het collectieve belang. Waarbij er keuze is die de burger bepaalt en niet onderworpen is door propaganda.

Referenda waarbij het publiek leiding geeft aan de intentie van de uitvoerende macht.
Referenda waarbij ook de heersende partij onderworpen is aan de referenda van het volk.


 

volkrepresentatie

In ons land, en de westerse wereld is het normaal om een democratie te hebben.
Mensen bepalen voor de hele bevolking de wet. geboden, verboden, rechten.

De bevolking kiest de vertegenwoordiging. De vertegenwoordiging belooft de belangen van hun kiezers te dienen.

Als ik plato citeer;
Op een schip is er een kapitein, een edelman en een matroos.
Is het van waarde als de edelman het schip zou besturen, wat zou zijn prioriteit zijn.
Is het van waarde als de edelman de zeilen zou hijsen.
Is het van waarde als de matroos het schip zou besturen. Wat zou de prioriteit en kunde zijn.

De edelman zou zijn macht willen uitoefenen, maar het schip volgt zijn bevel niet op.
De matroos zou de zeilen willen hijsen maar weet niets van richting en plaatsbepaling met sterren.

De kapitein met zijn kunde weet hoe een schip te besturen.
De edelman weet van financiele zaken en kan het schip kopen en de bemanning huren.
De matroos is sterk en kan de zeilen hijsen.

In onze volksvertegenwoordiging.
Het is belangrijk dat de representatie plaatsvindt door hen die kunde hebben van regeren, vertegenwoordigen, en kennis van wat de bevolking van waarde vindt.
Een rijke man, is niet altijd kundig in regeren. Immers hij zou de belangen van zijn inkomen willen dienen. Meer inkomen, Meer geld, lagere belasting.

Op die manier zien wij dat het belangrijk is dat de volksvertegenwoordiging weet heeft van de volksbelangen.
En dat volksbelang niet altijd verenigbaar is met eigenbelang.

Volksvertegenwoordiging zolang het op een eerlijke manier toegewezen wordt is de regering capabel.
Maar als het met andere slinkse manieren wordt behartigt zal er een despoot opstaan, en aristocratie ontstaan.
En dan is het volksbelang ondergesteld.

Volksbelang. Moge het volk eerlijk kiezen zonder belang om voor geld de keuze te bepalen op een befaamd mens.


 

Sociale orde

Ten tijde dat de bevolking van de wereld toeneemt en het moeillijker wordt om alles en iedereen te voorzien van de levensbenodigdheden is het tijd om over een sociale orde na te denken.

Een sociale orde kenmerkt een samenleving die alle leden gelijke rechten, plichten en mogelijkheden gunt.
Door de totale aarde en ruimte hulpbronnen te benutten en gelijke toegang te geven voor iedere eindgebruiker of consument.

Net als in china waar ze geboorte beperking kennen, is het een mogelijkheid om voedsel en behuizing beperking toe te passen.

Niet door algeheel verbod maar door het onaantrekkelijker te maken meer te hebben dan het eenvoudige of normale.
Waarbij eenvoudig staat voor een milieu besparende, en maatschappelijk minimale geaccepteerdheid.
En waar normaal is de totale aanbod gedeeld door het totale aantal burgers en dan de gemiddelede waarde van onroerend of roerend goed.

De sociale orde zou kunnen beginnen met een accijns op vlees te leggen waarbij de accijns wordt gebruikt voor milieu sparende alternatieven. Waardoor leven en aarde zelfvoorzienend en zelfregulerend is. Waarbij zelfregulering betekent dat schade uit het verleden herstelt of genees en huidige schade wordt geminimaliseerd.

Door accijns op vlees zullen meer mensen en een groter deel van de bevolking kiezen voor vegetarisme met aanvulling van nodig bouwstenen op synthetische manier.

Op diezelfde wijze kan accijns worden gelegd op fossiele brandstoffen die gebruikt worden voor vervoer en voor produktfabricage.
door accijs op de fossiele brandstoffen te verhogen wordt er gezocht naar alternatieven die en milieu sparend zijn en goedkoop in produktie.

De sociale orde legt vast wat voor iedere burger een mogelijkheid is, een kans is, of een verbod is of een afkeuring.

Een kans zou voor iedere burger met gelijke kenmerken dezelfde toegang behoren te hebben.
Een mogelijheid zou voor iedere burger die in de toekomst de gewenste kenmerken kan bereiken dezelfde kans behoren hebben.
Een verbod is gebaseerd op de schadende werking en bij voorspelling van impressie en impuls te belasten met een nadelige invloed (straf, boete, bewegingsbeperking)
Een afkeuring is een sociale orde waarbij controle wordt uitgevoerd door communicatie en interactie toe te laten over maatschappelijke onderwerpen en de controle bepaalt wat in traditionele zin en cultureel opzicht gewenst of ongewenst is.


 

techniek

Het zou leuk zijn als de zwaartekracht plaatselijk en lokaal opgeheven of gecompenseerd kan worden.
Vroeger waren er zeppelins met waterstof.
Een goede vervanger is, ook al ben ik geen wetenschapper, halogeen of ozongas.

De zwaartekracht ontstaat door de draaiing en wrijving van de aarde.
Door een bepaalde kracht en massa ontstaat net als bij een dynamo een energie laag die bij een planeet om de kern en onder de korst draait.
Door de energie, net als bij een elektromagneet ontstaat er een kracht die alles op de planeet naar zichzelf trekt.

De maan wordt ook op die manier aangetrokken door de aarde.

Als je wil uitproberen hoe die kracht voelt, laat dan een voorwerp snel om zijn as draaien.

Als de geluidsnelheid wordt doorbroken hoor je ontploffingen/knallen.
als je de lichtsnelheid doorbreekt zie je supernova’s

Als er in de atmosfeer geen stikstof zou zijn, zou de lucht ontvlammen en overal tegelijkertijd een plasmascherm voordoen.

Een nieuwe manier om boodschappen over te brengen: Ozon-activatie.
Een infra rood laser activeert ozoncellen in de atmosfeer.
door 4 stralen op hetzelfde punt te richten overtref je de weerstandswaarde van ozon en creeër je een oplichtende cel.
Als je dit binnen redelijke snelheid en afstand veroorzaakt kan je een schild opbouwen dat boodschap en informatie de ruimte in stuurt met veel groter bereik en veel grotere afstand en nauwkeurigheid.

Normaal zend een antenne radiografische ter groote van 4 voetbalvelden naar buiten de ruimte in, maar op deze manier kan je met weinig energie een groter oppervlak gebruiken.

Zonne-energie kan gebruikt worden om de laser te bevoeden met energie.

Ozon-activatie. Zowel een boodschap naar buiten toe, als een boodschap naar binnen toe.


 

Ode

In het verleden van vroeger tot nu zijn er in elke generatie wel mensen te vinden die voor medemensen een bijzondere tol vervullen.
Noem Gandhi, heiligen en goede wetenschappers, politici.

Een manier om als ode aan hen hun gedachtegoed te bewaren is vanaf het begin van hun leven waar ze bijzondere waarde begonnen te krijgen in beeld te brengen met mooie muziek als begeleiding.

Muziek die een soort ondersteuning weergeeft voor de waarde die er aan die persoon wordt gehecht.
Zoals muziek bij een kroning statie en plecht uitdrukt.

Als ode aan alle grote namen die ons zijn voorgegaan in beeld en geluid te vangen.
En als een soort interactieve of totaal encyclopedie beschikbaar te brengen.

Een encyclopedie die niet uit papier bestaat maar een dvd is met een zo rijk mogelijke manier om die grote levens te vangen en weer te geven.
Met vanzelfsprekend acteurs en filmmakers die er iets moois van maken.

Belangrijk dus dat ook de eerste daden van die mensen worden weer gegeven, als een soort richtingwijzer voor hen die interesse hebben in die helden, heilgen, wijzen, goede mensen


 

onzichtbaar

We hebben allemaal wel eens een film gezien op tv waarin ze technologie gebruiken om vliegtuigen onzichtbaar te maken.
De technologie die ervoor gebruikt wordt is vaak niet zichtbaar en ook niet begrijpelijk gemaakt.

Om er eens een artikel aan te wijden.

De meest simpele manier van camoufleren is rondom het vaartuig een soort spiegelwand,
met glas en erachter een spiegelde laag.
Het nadeel is dat een wezen dat ernaar kijkt zichzelf ziet weerspiegeld.
Hierdoor is het voor intelligente wezens niet mogelijk de oorzaak of de grootte van een vaartuig te ontdekken.
Immers als je alleen je zelf ziet is er nog geen inzicht in een deel van de situatie die op die manier verborgen wordt.

Een tweede manier van camouflage is zoals dieren gebruiken. neem de kleuren van de omgeving over en door het imiteren van de structuur en tekstuur van de omgeving wordt op een bepaalde afstand en groter de vaartuigen die erdoor verborgen worden onzichtbaar.

Wezens die ernaar kijken zouden alleen met voldoende scherpe en lichtgevoelige ogen de vaartuigen kunnen ontdekken.

Een derde manier is door via camera en fototechnieken een compleet omgevingsbeeld te vangen in analoge of digitale technieken en aan de buiten kant van het schip een laag lucht of vaste stof te vullen of te gebruiken als scherm en er de omgeving 180 graden van de andere kant op te tonen.

Het is afhankelijk van de weergave technieken hoe geloofwaardig een dergelijke techniek is.

Een vierde techniek is door een lichtpad te maken die van de ene kant naar de andere kant loopt. Om het vaartuig heen.
Zoals licht breekt in water, en licht door prismawerking in kleuren uiteenvalt is er met toekomstige middelen een lichtpad mogelijk..

Zoals magnetische werking elektriciteit kan manipuleren is er ook voor licht dergelijke methodieken mogelijk.

Een hogere intelligente soort zou zichzelf onzichtbaar laten lijken bij gevaar of bij negatieve invloed op levenssoorten die erdoor geschaad of gevaarlijk worden.