Almacht; Schenk mij een goed en voorspoedig leven
Schenk mij een roeping en nuttig leven
Schenk mij wijsheid, in leven en schrijven
Schenk mij geluk; voorspoed
Schenk mij lezers en boeken die verkocht worden
Schenk mij uw bescherming